Doksmauet 2

Doksmauet 2

ATK 2009

359

Doksmauet 2 br.nr.1607 – 85 m2 stor tomt.

2021 Odd Kåre Bjerga (fra 1881)

2021 Elin Henriksen (fra 1881)

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885- Guri Johnsen, f. 1816, Helleland, enke

1885-1891*
Maren Mikalsen, f. 1857, enke, støvlesnorarbeiderske
Edvart Mikalsen, f. 1878
Sofie Malene Mikalsen, f. 1880
Gurine Mikalsen, f. 1883

1885
Nils Peder Arnør, f. 1834, Høgsfjord, arbeider på støberiet
Martha Pedersen, f. 1829, Høgsfjord

1885
Karoline Larsen, f. 1826, Christiansand, enke
Thorvald Johnsen, f. 1861, Christiansand, veiarbeider.

1891*
Severin Andreas Velde, f. 1862, Avaldsnes, ugift, dampmaskinarbeider v. Stvgr. Støberi
Thorine Paulsen Velde, f. 1830, Avaldsnes

1891*
Johan Johannesen, f. 1847, Egersund, støberiarbeider / skibsbygger v. Stvgr. Støberi
Ane Kristine Jakobsen, f. 1837, Vanse, Farsund
Jakob Edvard Johannesen, f. 1875, Egersund, læregut v. Stvgr. Støberi
Elen Gurien Sigbjørnsen, f. 1806, enke, Ogne, Egersund, logerende hørende til familien

1900*
Anders Rasmussen, f. 1856, Ølen, kjører
Laura Rasmussen, f. 1856, Island, husmor
Gjest Rasmussen, f. 1883, Island, kobberslagerlærling
Alma Marie Rasmussen, f. 1893
Laurits Andreas Rasmussen, f. 16-7-1899

1900*
Maren Landsnæs, f. 1875, husmor
Elmer Landsnæs, f. 1896, Brooklyn
Racine Landsnæs, f. 22-7-1899, Brooklyn

1900*
Johan Johnsen, f. 1873, jernstøberiarb.
Regine Johnsen, f. 1859, husmor
Hanna Pedersen, f. 1878, steddatter, herm.arb.
Theofrida Pedersen, f. 1884, steddatter, arb. ved linfabrik
Bergit Pedersen, f. 1889, underholdes af stedfar.

De ønsket melk til udsalg i 1897
1901

1903-1910*
Johan Kleppe, f. 22-9-1869, Klep, skomagersvend, død 19-4-1941, 71 år gammel
Anna Kleppe, f. Abrahamsen, f. 25-3-1870, død 25-5-1950, 80 år gammel.
Abraham Kleppe, f. 17-12-1890, pølsemagersv.–1910
Erling Kleppe, f. 5-12-1892, herm.arb.
Anna Johanne Kleppe, død 28-1-1907, 12 år gammel
Anny Kleppe, f. 18-1-1897
Johan Kleppe, f. 20-6-1899, død 4-9-1924, 25 år gammel.
Marie Kleppe, f. 30-6-1902
Ingvald Kleppe, f. 26-9-1904
Otto, død 21-4-1906, 2 måneder gammel
Andreas Kleppe, f. 18-7-1907
Anna Kleppe, f. 17-11-1909
Familien bodde i Pedersgata 61a i 1900. I 1920* bodde familien i Nærbøgt. 2.
Johan sto på Arbeiderpartiets liste i 1903.

  1940

15-4-1910
Hjælp paakrevet
Ved brannen i Doksmuget 2 mistet skomager Johan Kleppe alt sit indbo, – klær og møbler – kun en ubetydelighet blev reddet, alt det nødvendigste strøk med i branden eller blev ødelagt under slukningsarbeidet. Da intet bohave var assurert, lider hr. Kleppe selvfølgelig stort tap. Det vil derfor være forstaaelig, at en hjelp her er nødvendig og paa sin plads. Med liden arbeidslønning og en familie på 10 medlemmer, hvoraf 6 ukonfirmerte, vil det være nærsagt umulig for hr. Kleppe selv at kunne skaffe sig et nyt bohave. Vi er af utenforstaaende anmodet om at motta bidrag til den brandlidte familie. Bidragsliste vil være utlagt i exspeditionen fra i dag – og vi vil anbefale saa mange som mulig av vaare læsere at være med at hjælpe her. Kleppes familie har siden branden boet hos hr. værksmester Balchen, som paa denne maate har utvist en sjelden elskværdighet og opofrelse. Nu til flyttetid har Kleppe faaet leiet en mindre leilighet, som det gjælder at faa møblert med det nødvendigste, ligesom der ogsaa trænges klær til barnene og de voksne.
1. Mai 1910

Brand
Utbrød kl 4 hos skomager Kleppe, Doksmuget 2. det brændte i øverste etage i kjøkkenet. Folkene i huset sat og drak kaffe og da hr. Kleppe skulde ta paa sig og gaa ut, møtte han falmmerne. Aarsaken til ildens opkomst vites ikke. Brandvæsenet var tilstede 4 minuter efter brandmeldingen fra Mælands forretning i Pedersgaten.

Annonser i avisene:

1904 høns – kyllinger til salgs.
1904 sal med kjøkken til leie for enslige.
1905 En brugt gitar eller sitar kjøbes.
1909 en god sykkel tilsalgs.

1914-1920*1952
Gerhard Emil Gabrielsen, f. 14-2-1857, stuert/fab.arb., død 25-8-1937, 80 år gammel
Marie Edvardsdtr. F. 16-10-1863, død 31-12-1952, 89 år gammel
Elias, f. 5-12-1888, g. m. Inga Larsen Knutsvik,
Kristine Endresen, f. 6-3-1832, Trondhjem, svigermor, underholdes her i 1914
De bodde i Ø. Banegade 27 i 1900*-1902- og i Karlsminnegt. 58 i 1910*

   

Gerhard Emil Gabrielsen var på sjøen i 34 år og han forteller om det til avisen 1.mai. i 1927.


1914-1918 og 1938-
Elias Gabrielsen, f. 5-12-1888, løsarb. død 4-7-1973, 84 år gammel. I 1914 med S/S Hønda af Haugesund, baadsmand. –
I- Inga Knutsvik, f. 2-2-1889, Hjelmeland, 25 år, Haugesund, død 1-7-1955, 66 år gammel. de ble gift mars 1912
II-Ellen Jekteberg, død
Marie Emilie, f. 11-10-1912, g.m. Einar Einarsen i 1938
Knut Johan Gabrielsen, f. 2-1-1914, g.m. Edith Wold i 1941
Ingmar Elias Gabrielsen, f. 18-7-1917 sjøm. 1940-1943-1948-1971-

De var flyttet til Emmausveien 10 innen 1920*, i Vikedalsgt. 18 i 1937, for så å flytte tilbake hit ca 1938. Elias var formand i Smørarbeidernes forening i 1918-1919-1920- og formand i N.A.F.s Stedlige styre. Elias sto på kommunistliste som nr 8 i 1924.

Elias var med i Tjemsland gruppa i krigen. Under krigen hadde gruppe mange hemmelig møter her i huset. Historien om Tjemslandsgruppen har Jan Magne Arntsen skrevet om i boka : En fortiet historie. En bok som bør leses.
Elias satt i tysk fange skap under krigen.

1945

1963

 

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Gabriel Gabrielsen, herm.arb. 1914
Ellen Gabrielsen, frue, 1961-
Ingrid M. Gabrielsen, fiskemat.arb. 1968-1971-

Ane Iversen, fab.arb. 1924-
Elisabeth Iversen, enke, 1924-
Laura Ølberg, f. 14-11-1854, Håland, ugift, fab.arb. 1924-1925-
Hun bodde i Hetlandsgt 53 i 1920.

Anna Bjørndal, f. 1881, Bergen, ugift. herm.arb. 1930-1931-Hun bodde i Ryfylkegt 3 i 1920.

1971-
Holger Vikedal, død 16-8-1978, 74 år gammel,1971-
Vilfrida Vikedal, f. Salte frue 1971-1985-1989

Innen 1980 var de flyttet til Støperigata 13.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.