Dokgata 16

Dokgata 16

Dokgata 16 ligger helt til høyre ved stupet ned til gata inn til Nordkronen. Fra Byarkivet.

179

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Dokgaten 16 br.nr 1806 – 114 m2 stor tomt.

Huseiere Dokgata 16
1900 Ole A. Løvaas
1912- Johan Olsen
1922- Ola Olsen
1933 – 1942- 1954- 1966- S. Tjemsland
1999 fra Nordkronen
1999 Norgesmøllene

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten folketellingene fra 1885-1900 og 1910. For folk som har bodd her lenge forsvinner barna, enten de er døde, flyttet eller giftet seg. Det har jeg ikke notert så det kan se ut som alle bodde her lenge. Jeg har tatt med hva de arbeidet med, men ikke tatt med hvor de arbeidet for alle. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen.

1885* Dokgata 16
Ole Annaniasen, f. 1843, Høle, Proffesion, tømmermand. Vor som helst i Stavanger og vor vi kan erholde noget arbeid
Johanna Iversen, f. 1843, Hetland
Adolf Olsen, f. 1872
Johan Olsen, f. 1875
Olava Olsen, f. 1877
Enga Olsen, f. 1879
Otelia Olsen, f. 1882

1885* Dokgata 16
Peder Olsen, f. 1825, Strand, Profeson er tømmermand og arbeider vor som helst i Stavanger
Marte Bjørnsdtr., f. 1840, Strand
Peder Johan Olsen, f. 1864, Randaberg Hetland
Gabriel Olsen, f. 1868, Randaberg
Martin Olsen, f. 1871
Bertine Olsen, f. 1873
Martelde Olsen, f. 1876
Gustav Olsen, f. 1882
Alfret Olsen, f. 1883

1885* Dokgata 16
Manelus Tormodsen, f. 1822, Høle, arbeide er vad som helst og visdt arbeide paa støberiet.
Marie Ommundsen, f. 1839

Det bodde 16 personer her i 1885, og 15 personer i 1891.

1891*-1894-1900*-1901-1902-1904-1905- Dokgata 16
Ole Løvaas, f. 1843, Høgsfjord, 50 år, skibstømmerm ved værft på land, Støberiet, død 1917 i Wisconsin USA, 78 år gammel.
Johanne, f. 1843, Frue, 50 år
Adolf Andreas, f. 1872, 21 år, fyrbøder, S Hermes, støberiarbeider v. Stvgr. Støberi i 1891.
Inga, 20 år i 1900, f. 1879, fabrikpike, hun meldte seg ut av Statskirken i 1901, og gikk over til Adventistene.
Ivar Johan, f. 1874. 19 år, støberiarbeider v. Stvgr. Støberi i 1891.
Theodora, f. 1882
Inga Thomine, f. 1882
Olava Johanna, f. 1884, 14 år
Otelia, 12 år
Sigur Magnus, f. juli 1890, 4 år
Clara, 26 år
Monrad Magnussen, 1 år, Olavas sønn uegte. Opholdes av faren.
Familien reiste til Amerika, 4 pinsedag 1906, med barna Othelia, 23 år, Sigurd, 16 år, Inga, 25 år.

1891* Dokgata 16
Johannes Pedersen, f. 1840, Ølen, Etne, skibstømmerm ved værft på land,
Karen Sofie Pedersen, f. 1840, Egersund
Peder Pedersen, f. 1880
Helene Pedersen, f. 1881,

1891*-1900*-1901-1910*-1915 Dokgata 16
Peder Johan Olsen, f. 3-12-1865, Hetland, 28 år, Matros på seilskib i 1891, farer fra Skudesnæs, «DS Ryfylke» i 1895, 1900 «Sommerlide» til juni, siden arbeid paa støberiet.
Inger Marie Løvaas, f. 3-5-1868, 26 år
Mathilde, f. oktober 1890
Gunder, 5 år
Magnus, 8 år, f.17-6-1894
Johanne, 5 år, f. 9-12-1897
Ole, 3 år, f. 9-4-1900
Jordis, f. 4-7-1901
Gustav, 1 år, f. 23-8-1902
Johan, f. 16-10-1903
Inga Othilie Severine, f. 19-10-1904, død 1-6-1907
Ruth, f. 16-7-1911

1894’ Dokgata 16
Lars Larsen, 32 år, arbeider
Marie, 38 år
Olga, 8 år
Gunnar, 10 år
Enger, 5 år
Magda, ½ år

1896-1899 Dokgata 16
Bjørn Olsen, 62 år, arbeider, har lit hjelp av byen, fører mursten fra Sandnes, har vært sygelig det siste året 1899,
Gunhild, 61 år
Berta, 28 år
Thore, 6 år, uegte
Bjarne, 2 år, uegte.

1905-1910-1910*1911-1912 Dokgata 16
John Haugen, 29 år, f. 20-7-1875, Vardø, vinkelsmed, Rosenberg
Olava, 27 år, f. 27-4-1877, syg i 1911
Monrad, 5 år, f. 22-10-1899
Ingebret, ½ år, f. 17-5-1904
Ole, f. 17-8-1908
Sigurd, f. 6-6-1910
Han reiste herfra i mars til Bergen og hjem i april. Har dessuden et barn i Grimstad han maa betale 2 kr ugen for. (John er barnebarnet til Ole Løvaas se over)

1906-1907- Dokgata 16
Andreas Sivertsen, f. 8-8-1866, 39 år, støberiet
Bertha, f. 16-3-1867, 38 år
Thora, 15 år
Bjarne, f. 25-1-1894, 11 år
Olga, f. 27-1-1897, 8 år
Lars, f. 8-10-1899, 6 år
Innen 1910* var de flyttet til Erfjordsgate 43.

1908-1909- Dokgata 16
Salomon Andersen, 57 år, fisker, i fjor i Vindmøllebakken 11
Bergit, 45 år
Olga Barka, 16 år, fabrikpige, 1909, dtr. Av Erik Barka Strand
Se Dokgt. 14—- Vindmøllebakken 11.

1908- Dokgata 16
Peder Olsen, 82 år, fhv. støberiarb. Fattig, før Ramslandssmuget 5

1909- Dokgata 16
Anna Frøines, 25 år, fabrikpige, Bjelland, sygelig for det meste
Rachel Isaksen, 20 år, fabrikpige, Bjelland

1913- Dokgata 16
Martin Strand, 30 år, pladearb. Støberiet, hertil fra Harstad mai 1912
Nora, 31 år
Torkel Tollefsen, Har hustru og tre barn i Grannes ?

1914- Dokgata 16
Tollef Johan Tollefsen, 29 år, løsarbeider
Serinius Tollefsen, 26 år, røger
Bor for det meste hos foreldrene på Grannes.

1915- Dokgata 16
Alida Bjelland, 30 år, fabrikarb. Før Pedersgt. 104

1920 Dokgata 16
Sigvard Tjemsland, f. 24-4-1886, Sandnes, kjører-
Gesine Fuglestad, f. 7-3-1886, Ogna, død 3-1-1935, 49 år gammel.
Ole Tjemsland, f. 11-3-1910,
Erling Tjemsland, død 14-3-1912, 7 måneder gammel
Sigrid, f. 2-12-1920
De bodde i Lervig 42 i 1910-12.

1920* Dokgata 16
Bertha Sofie Breivik, f. 2-5-1876, Jelsa, fabrikarb. 1918–1924-1925-
Selma Edvarda Brevig, f. 13-8-1908

I Adressebøkene har jeg søkt på folk etter adressen de bodde på. I bøkene er det stort sett folk som hadde en viss inntekt som ble ført opp. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

1917 adr Dokgata 16
Johan Hauan, støberiarb, 1917- Støberigata 21 i i 1909-1912

Johan Olsen, pudser, 1917-
Johanne Olsen, fabrarb. 1917-
Magnus Olsen, formerl. 1917-

Pauline Andersen, fab.arb.

1920*1925 Dokgata 16
Osvald Emil Bjerga, f. 2-4-1902, kjører
Hedvig Olsen, Erfjordsgt. 43, gift i 1925.

Konrad Mikkelsen, støberiarb. 1934-

1935-1952 Dokgata 16
Trygve Aas, fab,arb.
Ragnhild
Gerd Irene

Anna Eriksen, pens. 1961-
Thora Thorsen, herm.arb. 1961-1968-1971-

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net