Dokgata 14

Dokgata 14

Dokgata 14 er det midterste av de tre husene i front. Fra Byarkivet.

118

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Dokgaten 14 1847 – 152 m2 stor tomt.

Huseiere Dokgata 14
1900 Peder Pedersen
1912- Johan Martinsen
1922- Alfred Asbjørnsen
1933- 1942- Gunhild Nedrebø
1954- Ruth Bjorheim
1966 Samvirkel. Nordkronen
1999 Norgesmøllene

Opplysningene om folk som har bodd her er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten folketellingene fra 1900 og 1910. For folk som har bodd her lenge forsvinner barna, enten de er døde, flyttet eller giftet seg. Det har jeg ikke notert så det kan se ut som alle bodde her lenge. Jeg har tatt med hva de arbeidet med, men ikke tatt med hvor de arbeidet for alle. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde nabolaget her på Møllehauen.

1891*-1894-1895-1896-1898- Dokgata 14
Svend Svendsen, f. 1858, Varhaug Sognd. Søfarende matros på seilskib i 1891. 36 år, støberiarbeider
Marie f. Komedal, f. 1859, 34 år
Johanna Josefine, f. 1881, 13 år
Tollef, f. 1883, 11 år
Johanne/Jørgine, 9 år
Selma Aldis, f. 1885, 8 år
Irene, 9 år
Jenny, f. 1887, 6 år
Jorine, f. 1887
Olaf, f. sept. 1889, 4 år
Ida, f. 1891 2 år
Signy, død 23-1-1897, 5 måneder gammel
Bertha, f. 11-3-1900
De hadde 10 høns i 1891.
Innen 1900* var de flyttet til Arbeidergaden 15.

1891* Dokgata 14
Nicoline Amalie Nilsen, f. 1850, Svinør, ugift, sypige, går ude og syr.

1891*-1896 Dokgata 14
Karen Olsen, f. 1834, Fossand, enke, arbeiderske ved sildesalting.
Thomas Olsen, f. 1877
Osmund, 19 år, støberiet, understøtter sin moder, ledig i lengre tid 1895
Tormod, 15 år

1891* Dokgata 14
Osmund Olsen, f. 1874, Fossand, rebslagergut, dreng v. Stvgr Reberbane
1891 Magla Osmundsen, f. 1812, Fossand, enke, lever af føderåd, Brathetland, Høle. Hun var logerende tilhørende familien.

1891* Dokgata 14
Ole Olsen Fosmark, f. 1860, Fossan, arbeider v. Stavaner Støberi
Berthe Marie Olsen Fosmark, f. 1861, Fossand,
Berget Olava Olsen, f. 1887, Fossand
Karine Olsen, f. 1884, Fossand
Berthe Marie Olsen, f. 1885
Datter f. desember 1891, (ikke døpt ennå.)

1894-1896- 1900*1905 Dokgata 14
Salomund Andersen, 32 år, f. 1856, Kinn, arbeid, syg, lidet levevei, fisker
Bergith, f. 1861, Høle, 29 år
Se Dokgt.16—

1895-1896 Dokgata 14
Sivert Kristiansen, f. 1854, Fossan, 38 år, Arbeider, indflyttet til byen 1. november, støberiet ¾ dag, løsarbeider, ledig lenge
Ane, f. 1860, Fossan
De bodde i Skolegaden 13 i 1900*34 år

1898 Dokgata 14
Johan Johansen, f. 1856, Egersund, 52 år støberiarb.
Ane Kristine, f. 1845, Farsund, 56 år
Elen Johansen, f. 1810, Egersund, 96 år, moder, enke, fattigunderstøttet. Enke efter Johannes Jakobsen, levde hos sønnen. Døde 28-12-1901. De bodde i Pedersgata 92 i 1900*

1899 Dokgata 14
Iver Wetterhus, f. 1834, Ulvik, 59 år, maskinist, blikemballgaefabrik
Inger, f. 1845, Hviddingsø, 53 år
Emma, f. 1872, Avaldsnes, 25 år, sygelig
Thomas, f. 1882. Avaldsnes, 16 år, lærling
Alise, f. 1885, 13 år
Malene, f. 1889, Avaldsnes
Bjarne, 9 år
Yngvar K. Andwersen, f. 1894, dattersønn.
De bodde i Pedersgata 140 i 1900*

1899 Dokgata 14
Bertinius Halvorsen, f. 1864, Gjesdal, 34 år, løsarbeider, St. Dok
Petra, f. 1869, Skudesnes, 29 år
Halvor, f. 1892, 7 år
Jakobine, f. 1897, 2 år
Kristine, f. 11-5-1899
De bodde i Pedersgata 96 i 1900*

1899-1900* Dokgata 14
Peder Pedersen, 25 år, f. 1868- Nedstrand, arbeider, paa støberiet, har lagt meget syg nu i 15 uger – (1894)
Thea Marie, 31 år, f. 1862-, Høgsfjord
Tobias, 3 år, f. 1894-
Margit Hjørdis, 1 år, f. 1896-
Clara Beate, 2 år i 1901, f. 24-12-1898-
Peter Theodor, f. 24-8-1900
1900-1904 Gunhild Olsen, f. 1835, Høle, enke, fattigunderstøttelse, logerende tilhører familien
Se Vindmøllebakken 11 og 12a.

1898-1900 Dokgata 14
Andreas Skjeie, 50 år, arbeider, ugift, støberiet

1900 Dokgata 14
Andreas Sivertsen, 33 år, arb. paa støberiet, før sømand.
Bertha, 31 år
Thora, 10 år
Bjarne, 6 år
Olga, 3 år
Lars, 1 år.

1900 Dokgata 14
Bjørn Olsen, 66 år, sygelig i flere aar af fattigkassen.
Gunhild

1900*1901 Dokgata 14
Ole Olsen Høiland, f. 1872, Nærbø, 29 år, murer, hos Nærbøe, flyttet hertil fra Sandnæs i okt 1900.
Hanna, f. 1870, Varhaug, 30 år
Ole, f. 1894, Sandnes, 8 år
Kaspara, f. 1897
Hanna, 3 år
Johanne, f. 3-1-1899, Sandnes

1901 Dokgata 14
Hjalmar Larsen, 8 år
Lars Larsen, 5 år
Dette er barnene til T.B. Larsen, Jeg vet ikke hvem som var foreldrene, eller hvor de ble av.

1900*1901-1902- Dokgata 14
Ingval Johannesen, f. 1856, 43 år, kjører, Hans hest døde for ham i sommer. Nu har han kjøpt hest og kjører igjen.
Bertha, f. 1863, 39 år
Beathe, f. 21-7-1899

1900*1901-1902 Dokgata 14
Johan Berge, f. 1873, 27 år, støberiet
Cecilie, f. 1876, Jelsa, 24 år
Se Vindmøllebakken 11.

1902 Dokgata 14
Bertha Haga, f. 1860, Sola, 53 år, enke, fabrikarb.
Selma, f. 1880, Sola16 år, arb. paa Mauritsen sæbefabrik
De bodde i Doksmuget 8 i 1900*

1902-1910*1911-1912-1913-1914-1915- Dokgata 14
Johan Martiniussen, 36, år, f. 19-12-1863, Egersund, matros, (kjøpt huset af Høiland) DS Rogaland, Falck,
Anna, 35 år, 4-4-1864
Karl, 13 år, f. 25-3-1889
Erling, f. 30-5-1892
Arnt, 8 år, f-4-7-1893
Ingval, f. 1896, 5 år
Johanna, 2 år
De bodde i Aadlandssmuget 1 i 1900*

1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1910*1911 Dokgata 14
Rasmus Guttormsen, 37 år, f. 26-11-1866, Dirdal, enkemann, arbeider, Rosenberg
Bergit, 12 år, f. 11-12-1891
Johan, 10 år, 25-5-1893
Kirsten, 7 år, f. 27-10-1896
Elen Guthormsen, 28 år, 14-12-1873, husholderske
Edvin Egeland, Guttormsen, 1 år, f. 6-7-1902

1904-1905- Dokgata 14
Karina, Emanuelsen, 52 år, enke

1905- Dokgata 14
Ole Thorsen, 41 år, driver

1905 Dokgata 14
Olai Olsen, 51 år, fhv. støberiarb, fattig
Gurine, 48 år
Hans, 21 år, letmatros, Aktiv
Bertinius, 19 år, seiler på Østlandet
Emil, 14 år
Oluf, 12 år
Se Dokgt 12–

1905- Dokgata 14
Ole Fredriksen, 34, løsarb. Har gaaet meget ledig
Lina, 30 år
Fredrik, 4 år
Stinius, 3 år
Hanna, ½ år
Familien bodde i Pedersgata 139 i 1908, Stinius ble en kjent billedhugger.

1905-1906 Dokgata 14
Martinius Tollaksen, 20 år, smed, støberiet, kom hertil for 3 mnd. siden fra Thime.

1913- Dokgata 14
Otto Olsen, 22 år, fabrikarb.
Martha, 22 år
Emly, 2 år

1914-1915- Dokgata 14
Karl Magnus Martiniussen, , f. 1889, 24 år, fabrikarb.
Oletta Margrethe f. Dahl, f. 1892, , 21 år
Astrid Johanne, f. 29-6-1913
Sønn f. okt 1914

1916-1920*1921 Dokgata 14
Alfred Marselius Asbjørnsen, f. 10-1-1882, 34 år, malersv.
Kristine Stine Amalie, 21-9-1881, 34 år, Bømlo, død 7-12-1926, 45 år gammel
Mary Antonie, f. 27-7-1904, fab.arb.
Henny, 11 år
Lars Konrad, f. 17-3-1907, 9 år
Alma Sigfrid, f. 28-11-1909, 6 år
Erling Marcelius, f. 14-7-1912,3 år
Signy Agate, f. 22-7-1916,
I 1934 bodde familien i Vindmøllebakken 12a. Alfred var formand i Malersvendenes forening i 1918-

1916- Dokgata 14
Hans Torkelsen, 28 år, agent, livsforsikring, før Ø. Dalgt. 7
Olava, 32 år
Jon, ½ år
Aasa Vonland, 25 år, tjener

1920*

Dokgata 14

Bina Aga, f. 18-5-1866, Brønøy
Trygve Aga, f. 25-5-1905, Time, kassespigrer
Enok Andreas Rasmussen, f. 29-3-1895, Trondhjem, herm.arb.
Ranveig, f. Aga, f. 30-8-1896, Høyland

Karlof Ferdinand, f. 1-5-1920

I adressebøkene har jeg funnet disse personene, men kjenner ikke mer til dem eller evt. familie.

Dokgata 14

Enok Rasmussen, matros, 1918—1921

Karen Tjerandsen, arb. 1924-1925-

Lars Asbjørnsen, 1930
Andreas Eide, stenarb.-1930-1931/32-
Dagmar Eide, herm.arb.1930-1931-1934/35-

Kari Nedrebø, enke, 1934

Georg Sørensen, støberiarb. 1940/41-1943/44-1948-
Harry A. Sørensen, 1940/41-1943-1948-1961-1968—1971-
Kristine Sørensen, herm.arb. 1940/41 -1942-1961-1968-1971-

Synnøve Sørensen, herm.arb. -1948
Henny Sørensen, frue, 1961-1968-1971-
Harriet S. Sørensen, 1971

Jonas Høiland, 1948/49
Eva Høiland

Bertha Johannesen, vaskekone, 1948/49

1961 Dokgata 14
Odd William Nygård, eksp. 1961
Martha Karlsen, f. 3-12-1928
Odd Inge
Anne Marie, f. ca 1957
Martha hadde bodd i Pedersgata 109 —

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net