Rennesøygata 21

Rennesøygata 21

100

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Eier
Byggetrundt 1930–
1922-1933- Mydland Canning
1954-1966 Anny P. Jakobsen se i Lervig 25
1992 solgt fra Fam Tollefsen til
1992 Svein Ove Østensen

1932-1935- 1948 Rennesøygt 21.

Arne Severin Jakobsen, f. 19-10-1887, høvleriarb. Død 5-6-1946, 59 år gammel — Lervig 25
Pauline, f. Larsen, f. 16-1-1892, død 17-7-1947, 55 år gammel
Karl Alexander, f. 17-11-1911, død 19-7-1982, 70 år gammel
Anny Pauline, f. 11-1-1912, g.m. Lars Tollefsen, se Rennesøygata 21
Berly Johanne, f. 5-5-1920, død 17-4-2001, g.m. Henrik Kalvik
Adelheide, f. 5-7-1921, g.m. Per Schilling, gift 1950
Henny, f. 27-4-1924 g.m. John Emil Slettebø, gift 1948
Solveig, g.m. (Kurt Lie død 2014 90 år)
Familien bodde i Nærbøgt. 1 i 1920. i 1932-1935 Lervig 25, I 1940-48 bodde de i Rennesøygt 21.

Rennesøygata 21
Lars Gunerius Tollefsen, f. 3-1-1916, død 24-1-1992, 75 år gammel
Anny Pauline, f. Jakobsen, f. 11-1-1912, død 16-7-1986, 73 år gammel, g. feb 1946
Anne Gunvor, g.m. Arvid Svela
Lillian Pauline og Sven H. Hauge
Ranveig Eva og Jan Olsen

1950-1957 Rennesøygata 21
Einar Høie Aske, f. 18-6-1925, se Pedersgata 97
Ruth Karlsen, f. 16-8-1925, død 16-4-2021, 95 år gammel, se Pedersgata 109
Reidun Elise, f. 29-3-1946, g.m. Øystein Berg
Flyttet til Buøy.

1957- Rennesøygata 21
Karl Norgren
Jacobine, f. Sivertsen, f. død 9-9-1970
Olav og Dete
Bjørg og Georg

Adr Rennesøygata 21
1940 Karl Olsen, arb.
1940-42 Arne Jacobsen, mask.
1940-42 Berly Jacobsen, såpefabr.arb.
1940-42 Georg Olsen, sjøm.
1940-48 Adelaide Jacobsen, herm.arb.
1940-48-68 Alexander Jacobsen, fisker
1940-48 Annie Jacobsen, herm.arb.
1948 Olaf Olsen, hermarb
1948-68 Lars Tollefsen, herm.arb
1961 -68 Jakobine Norgren
1961-68 Karl Norgren
1968- Anny Pauline Tollefsen
1968 Gunvor Tollefsen
1968- Lillian P. Tollefsen
1989 Tollefsen

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net