Lervigsområdet i kart fra 1879 til 2020

Lervigsområdet i kart.

Det finnes noen karter over Lervigsområdet på Stavanger Byarkiv.

Sidevisninger:  136

1879

Her ser vi at Lervigsveien begynner på Spilderhaug, ved Møllehauen. Dagens gatenett følger ikke helt den gamle traseen. Det var liten bebyggelse langs veien før en kom til Lervig. Størstedelen av Hetlandshalvøya hørte til Hetland kommune, men i 1878 ble det en del av Stavanger. Lervig som før var som en liten bygd i landkommunen Hetland, ble nå en en forstad til byen.

Utsnitt av kartet fra 1879 med husnummer. Vi ser de husene som var bygd før 1879. Det er bare husene på venstre side som med nr. 7-12 som eksisterer idag. Alt annet er revet. Tou Bryggeri, Norrig Hermetikkfabrikker og Tinnfabrikken bygget sin anlegg her. Siriskjæret som lå rett utfor er i dag forsvunnet. Nå er det fylt ut og bygget boligblokker.

1878.

Søilandsviga, eller “Søylekaien” som det het på folkemunne. Vi ser en rød bygning øverst i kartet, det er en reberbane. Her kom det en del industri, Stavanger Tagskiferfabrikk som produserte takstein, og senere ble til Stavanger Cementvarefabrikk. Tinnfabrikken bygde også sitt anlegg, langs sjøen og oppsiden av det som ble til Ryfylkegata. Nå Ligger Lervig sykehjem der og Varmen skole skal bygges der Hageltårnet sto. Rundt hele vika er det nå bygd boligblokker som kalles Lervigs brygge.

1915.

Kart over regulering av området. Her er tegnet inn gater som aldri kom, så som Bryggerigaden, Finnøygaten, Uskensgad., Boregd., Varhauggaden og Hodnegaden. Selv om det ikke kom gateløp for Hodnegaden, så var der noen hus med den adressen.

Utsnitt av kartet fra 1915, hvor en kan se husnumrene. Spesielt i husene i “Straen” har det vært vanskelig å finne ut hvem som bodde hvor. Kildene sier ofte bare Lervig.

Kart fra Google 1957. Her ser en at en del hus er revet og industrien har overtatt store områder. Det er få hus igjen i “Straen”.

Utsnitt av kart fra 1957.

Google 2020 Hetlandshalvøya.

 

Google 2020 utsnitt som viser området fra Spilderhaugvika til Breivik.

Google 2020 utsnitt som viser området fra Spilderhaugvika til Breivik.

Google 2020. Her ser vi at det er få hus igjen fra det gamle Lervig. Det er noen få som har adresse Lervigsveien, noen i Rennesøygata og i den trekanten som er omkranset av Ryfylkegata, Rennesøygata og Lervigsveien. Midt i trekanten med rødt tak i vinkel ligger det som var Lervig Bedehus.