Lervigsveien 19

Lervigsveien 19

Abelone Rasmussen i døren.

Sidevisninger: 130

Hjørnehus mellom Kvitsøygata og Lervigsveien

SØKETIPS: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Lervig området er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

 

Huseiere
1900 Erik Gabrielsen
1901 Abelone Rasmussen, kjøpte huset av Erik Gabrielsen.
1916 Erik Andersen, bosatt i Pedersgata 70.

Huset på ligger i nedre del av bildet, ved siden av Kvitsøygata 99. Byarkivet 1951.

 

1900-1901 Lervigsveien 19

Erik Gabrielsen, f. 21-9-1859, Hetland, handelsmand colonial.
Lisabeth Marie Ivarsdtr. f. 20-3-1861, Høgsfjord
Gabriel, f. 20-4-1888
Ingvald, f. 12-4-1890
Emil, f. 16-11-1893
Rangvald, f. 1-4-1896
Lovise, f. 1-4-1898
Otto, f. 17-4-1900
Rakel, f. 25-6-1907
Erik hadde bodd flere steder, før de kom hit i 1900 bodde de i Støberigata 31. Innen 1910 hadde han slått seg til ro og drev butikk i Lysefjordsgat 5. I januar 1901 aventerte han sammen med andre at han tok imot bestilling på kull fra en båt som var ventende til byen.

1901’1915’ Lervigsveien 19
Maren Abelone f. Gudmundsen, Rasmussen, f. 14-10-1859, Skjold, død 22-4-1925, 66 år gammel. handlende, enke, forretning her
Gudmunda, f. 28-7-1882, sindsyg
Elen Oline Rebekka, f. Rasmussen, f. 31-8-1886, g.m. Ingvald Fjermestad. Lervigsveien 51
Bernhard Albin, f. 10-6-1890
1901’1915’ Lervigsveien 19
Gudrun Bergit. F. 16-6-1893
Olemine, død 8 måneder gammel
Ingrid, ½ år pleiebarn i 1908, har kr. 12 i mnd for henne
Elen Gudmundsen, 83 år,

1904.

Bente Borgen har skrevet mye om oldemor Abelone Rasmussens liv. Det var en tøff tid, moren ble tidlig enke og måtte sette bort noen av barna for å klare seg. Abelone og mora kom til Stavanger. Der møtte hun stuerten Bernhard Rasmussen fra Egersund, og ble gift med ham da hun var 22 år. De fikk 5 barn. Den eldste Gudmunda fikk hjernebetennelse og mistet språket og førligheten. Da bodde de i Nedre Strandgt. 72 sammen med Abelones mor, Elen Oline. I 1901 ble Abelone med mannen til sjøs som kokk, mens familien tok seg av barna. De reiste ut med Sigval Bergesens “Langfond”. Da de kom til Pensacola i Florida. En kveld gikk Abelone og mannen en tur i land. Da kom der to maskerte menn imot dem og skjøt mannen. Bernhard døde og ble gravlagt der. Kapteinen organiserte en innsamling til henne slik at hun og barna skulle klare seg. 40 år gammel med fire barn og en gammel mor på 81 år. Hun kjøpte Lervig 19, og flyttet inn. I avisen kunne en lese.
“Til Stavanger Magistrat!
Undertegnede anmelder herved, at jeg under Firma
ABELONE RASMUSSEN
agder at drive Handel i Stavanger.”
Hun startet en liten forretning, men måtte gi opp etter en tid. Abelone solgte huset i 1915 og flyttet senere til datteren Lina og mannen Ingvald Fjermestad i Lervigsveien 51. i Lervig.

Da min oldefar ble drept!  (Av Bente Borgen)
Stavanger Aftenblad skriver 21.06.1901: Mordet på en Stavangerstuert i Pensacola!
“Det har i noen dager gått rykter i byen om at stuerten på LANGFOND skulle vært skutt i Pensacola. Verken rederiet (Sigval Bergesen) eller familien har fått noen meddelelse om dette hittil, men ryktene er i dag blitt bekreftet av kaptein Helliesen på skipet.
Mordet skjedde 29. mai 1901 om kvelden da stuert Bernhard Rasmussen var på en kveldstur med sin frue, Abelone, som for tiden er kokk ombord.
Enken etter stuert Bernhard Rasmussen, som under Stavangerdamperen LANGFONDS henliggen i Pensacola de siste dager av mai (1901) ble myrdet av to maskerte menn, er i forgårs hjemkommet, og vi har gjennom henne fått en del nærmere opplysninger om denne sørgelige hendelse.
Under oppholdet i Pensacola lå LANGFOND fortøiet ved en uendelig lang pir i en av utkantene av byen. En kveld var Rasmussen og konen gått i land for å besøke en bekjent, enken etter en Stavangermann, Torkelsen, som etter mannens død, fremdeles driver en skipshandel. Der var de blitt sittende til omtrent kl. 23.00. På tilbakeveien fikk de en konstabel til å ledsage seg. Han fulgte dem helt ned til begynnelsen av piren og forlot dem der, da ingen mente det var nødvendig med følge videre.
Da de var kommet midt ut på piren, ble de vàr en person som ventet på en annen som lå gjemt lenger borte. Denne personen var maskert. Han hoppet fram og kom springende mot Rasmussen, avfyrte et revolverskudd mot ham, og begge personene løp sin vei.
Kulen rammet underlivet! Rasmussen var likevel såpass at han kunne fortsette å gå en stund til – men segnet så bevisstløs om. Konen fikk ham imidlertid til seg selv igjen, men straks etter besvimte han på nytt. Hun forsøkte å slepe ham bortover det stykket som var igjen, men måtte til slutt også oppgi dette, da hun ble helt avmektig.
Hun ropte da om hjelp, og straks var hele mannskapet på beina og hjalp til å få ham om bord. Rasmussen levde en times tid, men var død da legen kom.
Ved begravelsen, som foregikk med den største høitidelighet, ble det utvist den største sympati, både fra sjømannspresten og mannskapene på de andre norske skipene som lå ved kai. Det ble gjort alt som mulig var for å dempe sorgen til enken.
Enken fulgte LANGFOND tilbake til Norge, og ble fraktet med en losbåt inn til Kristiansand.
Hun akter nå å begynne en liten handel, for på den måten å forsørge sin gamle mor og 4 barn. Årsaken til mordet er ennå uavklart.
Den avdøde var en bra og avholdt mann som ikke hadde noen uvenner. Det må foreligge en ulykkelig feiltakelse fra de maskerte morderes side.”

Vil du lese mer om Abelone finner dere det på Bentes hjemmeside. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.benteborgen.com%2Fhistorier-fra-virkeligheten%3Ffbclid%3DIwAR08isbOz0vmGDjEOXlj2McD3vJxYQuwc8RZizBycy3lZk9UlfN_UBvDCMI&h=AT1y87tktOrlmsiH1rxURfoRTokUl0arkMsS9OiMgc28DHUMLXw6VpXXG9-rpW-eL-n7yATr8ixtuy-hZBX0qovCgWu2ANKv4caQocMH60ipwCw_GVmyzWWktbi8dI0XxvqJEw

1903-1912’ Lervigsveien 19 
Rasmus Vigrestad, f. 19-8-1877, 33 år, snekker, dokken, død 3-3-1964, 87 år gammel.
Jenny Johnsen, f. 3-9-1885, død 26-5-1955, 70 år gammel.
Arne, f. 26-8-1904
Einar, f. 7-8-1906
Marie, f. 3-9-1909
Rasmus og Jenny giftet seg i 7-11-1903, fedrene var Asbjørn Hansen Vigrestad og Ingvald Johnsen. Innen 1920 var familien flyttet til Emmausveien 36. Rasmus var bror til den kjente billedhoggeren Magnus Vigrestad som lagde Kiellandstatuen. Broren Ole Vigrestad bodde i Pedersgata 74.

1907’ Lervigsveien 19 
Michael Halvorsen, f. 5-2-1868, Sand, kontorist,
Anna Karine, f. 18-5-1864, Sand, handlende
Hartvig Ingolf, f. 3-4-1890, Sand
Thoralf Martin, f. 22-11-1891, Sand
Arne Mikal, f. 22-10-1892
Martha, f. 23-10-1895
Innen 1910 var de flyttet til Verksgata 10.

1907’ Lervigsveien 19 
Herman Bauge, 28 år, arb. danielsens fab.
Helene, 42 år, gift i sept

1908’ Lervigsveien 19
Reinert Olsen, f. 1-7-1861, Høgsfjord, arb.
Bergithe Olsen, f. 8-8-1860, Skjold, forretning her, før i M. Strandgt 3
Ole Olsen, 20 år, matros, SS Eviva af Bergen
Jørgen, 18 år, arb. blikemb.
Randulf, f. 13-2-1891
Karl, f. 4-5-1892
Inga, f. 2-10-1894
Signe Bentsen, f. 2-12-1901, pleiebarn, kr. 10 pr. mnd. for henne
Innen 1910 var de flyttet til Spilderhauggate 26.

1908-
Ole Knudsen, f. 1882, maler
Inga f. 1881
Alf f. 1904
Odd f. 1906
Ingrid f. 1907
Andre, f. 1909
Bernt, f. 4-10-1910

Ole var malersvend, arbeider for seg selv. De bodde en tid i Avaldsnesgata 94 før de flyttet til Ladegårdsv. 20 i 1911.

1910’Lervigsveien 19
Johan Fredriksen, f. 12-5-1855, fisker, død 9-9-1924, 69 år gammel
Bertha, f. 18-1-1855/65, Søvde, død 27-1-1919, 64 år gammel
Thorvald/Tormod, f. 5-4-1890, døpt 26-5-1890
Aadne, f. 15-7-1887, døpt 26-5-1890, død 11-8-1913, 27 år gammel
Monrad, 9 år
Bertinius, f. 27-3-1895

Ifølge foreldrene, der er borgerlig viet og moderen Kveker ville optages igjen i kirken. Indmeldt 23-5-1890, 2 børn. intet samfund,  (m.p.p – med påholdt penn )

i 1897 bodde de i Lervig 14, innen 1919 var de flyttet til Lervig 22. Lervig 7

Familien Fredriksen bodde flere plasser her i Lervig. Jeg viser hele familien her, og henviser hit fra andre boliger. De flyttet en del, fra 1900 var de i Lervig 14, innen 1910 var de flyttet til Lervig 19. Johan var blitt enkemann og bodde i Lervig 27 i 1924. Johan og Berthe var borgelig viet, Berthe var Kveker, begge ble optaget i kirken igjen i 1890. I 1875 bodde Johan sammen med moren Tyri Tunette Sigbjørnsen.
I årene 1901-1915 bodde de i Lervig 14, de hadde også bodd en tid i Lervigsveien 19.
To av sønnene ble også boende i Lervig. Se mer Lervig 14. Johan var enkemann i 1920 og bodde da i Lervig 22, hvor også sønnen Bertinius bodde.

1913’ Lervigsveien 19
Kristian Lalid, 35 år, kassespigrer
Emilie, 28 år
Ester, 3 år
Aktor, 1 år
Fra Verksgd. 45.

1915’ Lervigsveien 19 
Zakarias G. Olsen, 53 år, mekaniker, støbri & dok, syg
Elvine, 57 år

1915’ Lervigsveien 19

Pauline Andersen, 42, bryggeriarb.
Norma Johansen, 22 år, fab.arb. Lervigsveien 19
Fra Trafikgt 5.

1916’ Lervigsveien 19
Erik Andersen, 65 år, Kafeindehaver, kafe Kristiania (Pedersgata 70)
Marie, 40 år

Han kjøpte huset, men ble boende i Pedersgata 70 hvor han hadde kafe.

1921- Lervigsveien 19 
Johannes Johannesen, f. 1873, arb.
Olava Johannesen, f. 1873
Ester Johannesen, f. 30-6-1921

1924-1956-1964— Lervigsveien 19
Alv Bjarne Larsen, f. 14-6-1901, Oslo, død 21-2-1956, 54 år gammel, bryggeriarb.
Kristofa f. Bøe Eide, Larsen, f. 31-3-1898, Finnøy, brusfabarb.
Mette Bøe, f. 1872, død 18-3-1964, 92 år gammel, moderen
Da De giftet seg 23-3-1929 bodde Alf i Støberigt. 48 og Kristofa Lervig 19. Fedrene var Ludvig Larsen og Knut Olsen Eide.

 

Jeg har funnet disse personene i adressebøkene. Bøkene tar ikke med hele familiene, som regel bare hovedpersonen. Bøkene inneholder også en del feil og mangler, spesielt i forhold til årstallet de bodde i huset. Folk meldte ikke alltid i fra om flytting.

1900 Erik Gabrielsen, handlende

1901 Abelone Rasmussen, handlende
1914 Z.G. Olsen, mek.
1918 Thomasine Tvedt, fab.arb.
1921 Johs. Kristensen, lyktet.
1921 Olga Norberg, frihandel
1924-1926- Kristofa Bøe, hjelparb.
1926- Thelone Norhus, fab.arb.
1926 Bernhard Hammer, kontorist
1934- 1936-1940-Mette Boe, fab.arb.
1936- Alf Larsen, arb.
1943-1936-1940-48-Karen Wikøren, enke,

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/

eller på mail til lisatk@lyse.net