Pedersgata nr. 020 Gundersen og Slettebø

Pedersgata 20

Besøk på siden: 577

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/ navnet i feltet som kommer opp.

Her holdt Cafe 24 til i 2010.  

Br.nr. 868 – 112 m² stor tomt Pedersgata 20

Dette huset er gammelt og har vært bygget om flere ganger. I 1902 var det ubebodd, antakelig for at det skulle bygges om til pensjonat.
Senere har huset fått butikklokaler på gateplan. Det er blitt ”rabbet”, fått murpuss på veggene utenpå tømmeret. Fra baksiden kan en se at det har vært bordkledt, for der har det ikke murpuss. De store glassrutene som dekker hele fronten er antakelig fra tiden rett før eller etter krigen. I 1947 ble naboeiendommen N. Blåsenborg kjøpt og lokalen brukt av Gundersen og Slettebø i deres produksjon.

Eiere: Pedersgata 20
1847 Salve Salvesen Bakke kjøpte tomten og oppførte huset. I 1869 skriver han en deklaration på at huset ble solgt i 1850 til Jakob Svendsen.
1850 til Jakob Svendsen
1869 solgt fra Jakob Svendsens bo – da ble eiendommen tinglyst
1969 skjøte fra S. Rasmussen
1869 skjøte til Sigvald Gulliksen, huseier fra 1865
1885 skjøte fra S. Gulliksens enke
1885 til apoteker Peder Hals
1894 fra Peder Hals til
1894 til apoteker R. A. Tonning
1895 fra R. A. Tonning
1895 til Th. Olsen, apoteker
1903 til Anna Svendsen kjøpte huset i okt 1902, ubebodd i 1903
1916 fra Anna Svendsens sønner J. og Th. Svendsen
1916 Til Inga Næsheim
1933 til Gundersen og Slettebø.
1947 Da inngikk Nedre Blåsenborg 16 i denne eiendommen.
1990 Nedre Blåsenborg 12 og Pedersgata 20 fra Gundersen og Slettebø
1990 til Blåsenborg Eiendom

Fra Panteregisteret.
Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 20
1894-1910 Bertinius Jakobsen, en Gros en Detail handel
1903-1908 H. Chr. Jørgensen, snekkemester
1903 M. Kluge, maler
1903-1916 Anna Svendsen, pensjonat
1906-1908 Hans Jørgensen, snedker, forretning her. Han bodde i Pedersgata 14.
1909 L. Lundes Møbelforretning (flyttet til nr 41)
1913-1917 Tor Torkildsen, sadelmaker, møbelforrerning
1915-1926 Inga Næsheim, Manufaktur, garn, lerreds og hvitevarerforr, her fra Mai
1928-1930 Poppy Parfumeri
1930 Erling Nygaards Filial AS
1933-1936 Arne Riise, barber
1935-1988 Gundersen og Slettebø, slakterforretning. Kjøtthandlere, slagter og pølsemakere. Medlem av Stavanger mesterforening for slaktere og pølsemakere i 1941.
1938-1946 Johs. Johnsen, skomagerforretning.
1991 J & H Catering, Ikdal &Co Konkurs.
2000 2002 Produksjonsservice AS, oppløst 2000
2005 -2007 Sjokoladepiken
2007 Pizzaverkstedet AS, oppløst 2007
2009-2012 CAFE 24 AS – Oppløst 2012

Her har det bodd mange personer. Allerede i 1865 var det registrert 22 mennesker, fordelt på 5 husholdninger. I 1875 var det 16 personer som bodde her, fordelt på 5 familier.
1900 Antall personer registrert på bostedet: 9. I 1910 var det 12 personer her, Annas familie og pensjonærer.

1865-1875 Pedersgata 20
Sigvald Gulliksen, f. 1827, Helleland, tømmermann
Lisebet Taraldsdtr. F. 1828, Lunds prgj.
Gabriel Sigvaldsen, f. 1850, Lund, hans sønn
Iask Alvesen, f. 1841 Bergen, rebslagersv. Logerende
Iver Iversen, f. 1843, Bergen, rebslagersvend, logerende
Marten Danils. F. 1831, Frue, bødker, logerende
Sigvald var gårdeier, han kom fra Lund prg. Han bodde sammen med kona og en voksen sønn. Dessuten hadde de tre menn logerende hos seg i 1865. Gabriel var jungmand i 1873-75.

1865 – 1875 Pedersgata 20
Ingebret Larsen, g.f. 1831 Lye skipper logerende
Johanne Margrethe g.f. 1836 Frue
Marcelius Ingebrigtsen, f. 1859
Laura Marie, f. 1862
Ingvald f. 1864
Konrad, f. ca 1867
Emil Martinius, f. 1869
Johan Magnus f. 1871
Severine Mathilde, f. 1877
Ingebrigt og familien finner vi her i hvertfall fram til 1875. Marcelius var da skomagerdræng, Konrad ble ikke nevnt i 1873, då han er muligens død før den tid. Innen 1885 var familien flyttet til Pedersgata 101.

1865 Pedersgata 20
Johan Nævermand, f. 1804 Tyskland, rebslager
Ane B. Augildsdtr. f. 1806
F. J. Nævermand f.1842 matros
Anders ” f. 1845 rebslager
(1894- da døde Jørgen Nevermann, f. 1804, enkemann, ved en ulykkelig hendelse udfor brygge ved Strømsteinen. Om Johan og Jørgen er samme person er uvisst, men svært sannsynlig.)

1865 Pedersgata 20
Thore Abrahamsen, g.f. 1838 Thime, rebslagersvend
Elen D. Doransdtr. g.f. 1841 Klepp
Elen K. Kristiansen f. 1844 klepp logerende
Johan J. Gundersen f. 1839 Bergen, rebslager, logerende
Oluf Olsen f. 1845 skjold, rebslager, logerende
Thore og Elen hadde ikke barn i 1865, men de hadde en ung dame og 2 logerende menn hos seg. Både de og Thore var rebslagere og arbeidet muligens samme sted. I 1875 bodde de på Blåsenborg 8.

1865 Pedersgata 20
Ingeborg M. Osmundsdtr. enke f. 1804 Hetland,
Thomas Massen f.1841 Hetland,
Ingeborg og sønnen var også logerende. Thomas underholdt sin mor.

1873 Pedersgata 20
Bernt Jakobsen, f. 1801, Flekkefjord, bødker
Sara, f. 1811, Wiggedal
Osmund Berntsen, f. 1847, arb. Soldat
Bernt var flyttet til Strømsteien i 1875 og da ble det oppgitt to døtre til, Martine, f. 1845 og Berta, f. 1851 og en dattersønn Alik f. 1875. Bernt og familien ble forsørget av fattigvesenet.

 

I 1875 var det 16 personer som bodde her, fordelt på 5 familier.
Sigvald Gulliksen hadde bodd her i flere år, men de andre må ha flyttet inn mellom 1873-og 1875. Som vi ser var det forholdsvis unge folk. Sigvald kom fra Helleland, og det gjorde flere av de andre leietakerne også.

1875 Pedersgata 20
Jens Mortensen, f. 1841, Skudesnes, skibstømmermand
Lena, f. 1840, Skudesnes
Mathilde, f. 1874
De bodde på Blåsenborg 9 i 1885

1875 Pedersgata 20
Tosten Johannesen, f. 1838, Tysvær, smed
Else, f. 1843, Hedlands sogn (Helleland?)
Johan, f. 1872
Malene, f. 1875

1875 Pedersgata 20
Jonas Jørgensen, 1843, Helleland, Kjører, død 7-8-1903, 62 år gammel
Lisebet Olsdtr. F. 1841, Helleland
Elisa Sarenda, f. 1875
Jørgen, f. 1876
Ole, f. 1878
Lisa Serinda, f. 1883
Anna, f. 1886
De bodde i Kirkegaardsstrædet 5 i 1885.

1875 Pedersgata 20
Ommund Larsen, f. 1847, Ølen, sjømand
Jørgine, f. 1837, Helleland
Lars Larsen, f. 1872 Ølen prg.
Apoteket Hjorten startet her i 1885. I 1902 kjøpte apoteker Theodor Olsen nabohuset Pedersgaten 18 og flyttet apoteket dit. Der var det i mange år. De bodde i Kongsteinsgaten 32 i 1885.

1885-1894 Pedersgata 20
Hals, Peder f. 1841, Ringerike Apotheker
Karoline Morgenstierne, f. 1868
Maren Karoline Morgenstierne, f. 1893
Thor Hals, f. 1894, f. Fredrikshald
Finn Hals, f. 1895 “
Petra Caroline Hals, f. 1899 “
Maren Johanne, 1808 Ringerike, Moder
Amalie Christine Elisabeth f. 1851 Kr.ania, Søster

Fosen, Andreas f. 1855 Tromsø Pharmaceut
Graavold, Just f. 1864 Molde Pharmaceut
Olsen, Ingeborg Marie f. 1855 Bjerkreim Tjenestepige
Olsen, Severine f. 1870 Egersund Tjenestepige
Risvold, Johannes Klausen f. 1869, Sand Tjenestedreng
Peder Hals var fra Ringerike og kom hit sammen med sin mor og søster. Han drev apotek her og hadde to farmasøyter i arbeid. Dessuten holdt han seg med to tjenestepiger og en dreng. Han drev apoteket fram til 1894 da Theodor Olsen overtok.
Peder må ha giftet seg i begynnelsen av 1890årene for han får en datter i 1893 og etter at de flyttet til Storgaden i Halden fikk de tre barn til.

Aftenbladet 1894. Bertinius finner vi senere i Pedersgaten 37. 

1894-1902 Pedersgata 20
Theodor Olsen, f. 1840, Kristiansund, Romsdal, apotheker
Arodine Olydie Olsen, f. 1846, Kristiansund
Sofie Johanne Gram, f. 1877, Kristiansund
Henrik Gram, f. 1880, Kristiansund, studerius pharmaciæ
Theodor Aron Gram, f. 1883, Kristiansund, stud. Arts.
Johan Wilhelm Marius Gram, f. 1886, Volden, Søndmøre, Romsdal.
Tjenere
Olava 20 tj. 1898
Rakel 21 tj. 1898
B. Hendriksen 20 Farmasøyt
Ellen 25 tj. 1899
Petra 23 tj. 1899
Georg Bjørnsen 1901
Laura Larsen tj. 1901
Karoline Larsen tj. 1901
Johanne 20 tj. 1902
Katrine 19 tj 1902
O. Næss 18 disipel 1902
Caroline Milje, f. 1881, Skaanevig, SB, tjenestepige (1900)
Laura larsen, f. 1883, Bergen, tjenestepige, (1900)
Olaf Olsen, f. 1879, Alten, Finmarken, pharmaceut, (1900).
Sønnen Henrik Gram fikk en sønn Erling Paul Gram i 1906, med pige Petra persen Refem, f. 1883. Theodor, kona og deres fire barn flyttet hit i 1894. Barna Sofie og Henrik bodde ikke her i 1902. Theodor kjøpte nabohuset nr 18 og flyttet apoteket dit i 1902. Se mer om familien der.
”THEODOR OLSEN, f. 26-6-1840 i Kristiansund, død 7-12-1915 i Vestre Aker. Foreldre: Skreddermester Thore Olsen og Johanne Bergithe Indergaard. Han disiplinerte ved Løveapoteket i Kristiansund fra mai 1856 til han avla medhjelperprøve for stadslege Johan Tønnesen 26-11-1862, og fortsatte ved samme apotek til utgangen av 1865. Etter å ha tatt apotekereks. med godt 11-12-1867, var han ansatt ved samme apotek til begynnelsen av 1886. I denne tiden bestyrte han 1877-86 filialapoteket i bydelen Nordlandet, fra 1922 kalt apoteket Nordstjernen i Kristiansund. 19-9-1885 fikk han bevilling til å opprette Volda apotek i Sunnmøre, hvor han leiet lokale i Halkjeldsvik. 3-11-1894 fikk han bevilling til å drive apoteket Hjorten. Han kjøpte apotekgården Pedersgate nr.20, men bygget senere et hus i Pedersgate nr.18, og flyttet apoteket dit 4-11-1902. I juni 1915 ble han innrømmet 3 års permisjon, men døde 1/2 år senere.
Gift 19-3-1873 i Kristiansund med Arondine Olydie Rachlew, f. der 25-9-1846, datter av skipsfører Peter Andreas Gram Rachlew og Martha Sophie Berg. – Deres sønn Henrik Andreas Gram Rachlew Olsen, f. 19-12-1880 i Kristiansund, disiplinerte hos faren 1898-1901, tok farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt høsten 1901, apotekereksamen med godt høsten 1904, reiste 1906 til USA, og tok apotekereksamen der 1909. Han drev et apotek noen år, men solgte det og gikk inn i et automobilfirma i Jamesville i Wisconsin.”
Fra boka over Norske apotekere.

***************************

 

 ATK 2009. Bygningene sett fra N. Blåsenborg.

1902-1916 Pedersgata 20
Anna Svendsen, f. Kluge, f. ca 1855. enke, død 22-6-1922, 60 år gammel —
Theodor Svendsen, maskinist f. ca 1875
John Svendsen, f. 1880, 2. maskinist
Oskar, f. 1882, blikkenslager. Han bodde ikke i Pedersgt. I 1902-
Laurentse Kluge, f. 1827, Nedstrand, 80 år i 1904, enke, død 22-3-1920, 93 år gammel
Anna Kjøpte huset i 1902, det sto tomt i 1903 og ble sikkert bygd om. Fra 1904 tar Anna inn pensjonærer. Hun hadde tidligere drevet pensjonat i Asylgaten 16.
Mor til Anna, Laurentse f. 1827 i Nedstrand hadde vært gift med slagter Ole O. Kluge. Hun ble underholdt her, men fikk av fattigkassen fram til 1915. Anna var enke etter handelsmann Theodor Svendsen f. 1845. De hadde sønnene Theodor, John og Oskar. Både Theodor og John var dampskibs maskinister i 1910. Theodor seilte fra Drammen. Han kom hjem fra Kina i 1908 og hadde seilt ute i 7 år. Året etter oppgir han at han er hjemme på besøg, men vi finner han her fram til 1912. John var 2. maskinist på S/S Franco, reist til Amerika i 1907. I 1905 med S/S Gyller? Og i 1912 var han i Kristiania.
Anna drev pensjonat og i folketellingene fra 1904 til 1916 bodde disse personene hos henne. Det var mange som bare ble boende en kort stund, og var reist da tellingen fant sted. For enkelte får en vite alder og fødested og eventuelt hvor de arbeidet.
Sønnene Theodor og John solgte huset i 1917 til Inga Næsheim.
Theodor Svendsen, f. 1875, maskinist Pedersgt 20.
Alny Malmfrid Berg, f. 1878, Nytorvet 2 syerske
De giftet seg nov. 1911  Andreas Hammer var forlover.

1915

Aftenbladet 1916

Kostfolk: 1904 Pedersgata 20
Einar Eriksen 20 arb. støberi og dok, kom hertil i sept.
Henrik Thorbjørnsen 21 arb. Støberi og dok.
Eilert Olsen 27 arb. Bjelland & co, kom i sept + 1905
Nikolai Pedersen 20 arb. Bjelland, kom i Okt fra Bergen + 1905
Paul Pedersen 20 håndl. Støberi & dok, kom i mars
Lars Knudsen 22 håndl fra sept. Støberi & dok kom i okt
Gustav Ellingsen 20 håndl. Støberi & dok, kom i sept
Kristian Haavig 22 farversvend. Hos Myhre
Hans Kristian Jørgensen f. 1877, Kvitsøy, 26 snekkerm forretning her før sammen med Edvard Olsen. .

Kostfolk: 1905
Berdines Bie 28 jernskipbygger, reist, Støberi & dok
Oskar Monsen, 25 maler reist herfra
Anton Smith, 20 sko fab. – hos Erga
Johan Larsen Akre, 20 arb reist herfra
Olaf Leivestad, 20, fab. hos Erga
Gustav Haaland, 25 snekker hos Anda
Hans Bjørndal, 22 blikslager

Kostfolk: 1906 Pedersgata 20
Wilhelm Pedersen 26 møbelsnekker hos Haave – i Amerika
Mathhias Sirevåg 20 arb. Støberi & dok
Nicolai Pedersen 22 Maler – hos E. Anda + 1907
Hans Bjørndal 23 arb.matros – opphuggingsselskapet
Anders Bjelland 20 Dunkebødker – Wilh. Pedersen, kom i sept fra Sunnhordaland
Olai Larsen Hellestad? 20 Dunkebødker – hos Knudsen
Ole Rønneberg 22 blikksl. Hos Bjelland
Karl Knudsen 23 gift, støber – Rømt fra byen, Jernstøberiet,
kom i mai – hustruen bor i Volden pr. Aalesund

Kostfolk: 1907 Pedersgata 20
Andreas Hammer 31 snekkersv.
Mathias Svendsen 21 arb reist til Bergen Støberi & dok
Nicolai Pedersen 23 malerarb Løkke
Jørgen Jørgensen 23 lærling hos Tønnesen
Oscar Løvaas 23 murerlæ. – Halvorsen
Johannes Meling 28 snedkersv. Haave- Til Kristiansand
Ole Jensen Grytle fyrb. Bjelland

Kostfolk :1908 Pedersgata 20
Anders Hammer 32 snedkersv hos Tønnesen
Ole Grutle 33 arb. Hos Bjelland
Thomas Steinvaag, 35 arb på blikkemb
Selmer Knudsen 20 skomsv. Hos Bredal
Kostfolk : 1909
Andreas Hammer 34, snekker hos Tønnesen
Johannes Meling 30 snekker Støberi & dok
Karl Barkved 22 snekker
Thomas Steinsvaag 26 kontrollør paa blikkem.
John Svendsen 22 mekaniker, kom hjem fra Amerika i april -Rosenberg
Lars Nygaard 20 kjører på Tau
Berge Kleiberg 26 matros – nu maler
Norman Pedersen 16 feierlærl.

Kostfolk : 1910 Pedersgata 20
Anders Hammer, f. 1875, Strandebarm, møbelsnedkersv.
Lars Nygård 21 kjører
Selmer Sømme 22 skom.
Nicolai Peders. F. 1888, Bergen, Malersv.
Thorvald Wallem, f. 1894, Strand, Hermetikarbeider ved Sardinfab.
Thor Opsanger, f. 1891, Husnæs, Smedlærling
Johne H. Børve, f. 1888 Hjelmeland, Hus Tømmermandsvend
Helmert Ringhagen, f. 1889, Sauda, Hus Tømmermandsvend
Aksel Aasen, f. 1894, Bodø, Møbelsnedkerlærling
Rasmus Skjelbred, f, 1895, Egersund, Møbelsnedkerlærling
Johannes Meling 31 snedker, 1910-1913 Johannes hadde verksted i Olav Kyrresgt. før han begynte i brannvagten.
Da den statlige folketellingen ble holdt i desember 1910 hadde Lars Nygård, Selmer Sømme og Johannes Meling flyttet.
Husleien var på kr. 300,- per år. Om det gjaldt for kost og losji er usikkert.
Folketellingene er unøyaktige, for Lars Nygård bodde her i 1911 ifølge den kommunal folketellingen. Så her må en ta opplysningene med litt salt på! Ikke minst hvor gamle folk var. Andreas Hammer var 35 år både i 1910-11-12-og 1913, men han var født i 1875, så kan en selv beregne alderen hans.

Kostfolk : 1911 Pedersgata 20
Andreas Hammer, 35 snedker
Lars Nygaard, 22 maskinist med motorbaad på Tou
Olav Pedersen, 23 maler 1912
Thorvall Wallem, 16 fabrikarb. 1912
Ola Haaland, 23 snedker gift, kone og barn i Haaland 1911
Assar Aase, 17 snedker 1911

Kostfolk : 1912 Pedersgata 20
Andreas Hammer, 35 snedker
Thor Opsanger, 20 snekker 1912
Olav Oftedal, 45 herm 1912
Edvard Næss, 22 kjører 1912

Kostfolk : 1913 Pedersgata 20
Andreas Hammer 35 snedker
Wilfred Moen 18 snedkerlære 1913
Laurits Riisa 24 herm. 1913
John Stuestad 26 cementarb 1913
Alfred Almaas 17 fabarb. 1913
Torger Kristensen 21 skomakersv. 1913
Karl Lind 37 fabarb. 1913
Elisabeth Pedersen 37 syerske, syr hjemme, 1913
Andreas Hammer var møbelsnekker hos Sivert Tønnesen som hadde snekkerverksted i Øvre Strandgate 24. Han dukker opp her i 1907 og blir boende til rundt 1915. Han er den vi vet om som bodde lengst hos Anna. Han ble boende i Stavanger, for i 1935 bodde han i Olavskleiva 9.

Kostfolk : 1914 Pedersgata 20
Anders Hammer, 38 snedkersv. 1914
Nicolai Pedersen, 30 malersv. 1912-1914
Cirka 70 personer har flyttet inn og ut i løpet av en 10 års periode fra 1904 til 1914. Noen ble boende i flere år, mens andre ble bare en kort periode.
De forskjellige kostfolkene arbeidet på mange forskjellig steder, innenfor mange yrker. Her er en oversikt som viser noen av pensjonærenes arbeidssteder.
Stavanger Støberi & Dok, Støberigt.
H. W: Erga, skofabrikk, Kongsteinsgt. 4 udsalg, Nyg. 21. 1901
John G. Myhre, dampvaskeri & strygeri, farveri & uldvarehandel i Nyg. 22-24-26. 1901
Johan Haave, Olavskleven 4. møbelsnedker,
Johan Haave, Bredbakken 1, snedkemester
Ellef Anda, Kirkebakken 9, maler.
Wilhelm Pedersen, Jorenholmsgd. 4 b, Bødker
S. Tønnesen, Øvre Strandgt. 24, snedker
Bjelland hermetikkfabriker –
Jernstøberiet – kan være Stavanger Jernstøberi i Lervig
S. S. Bredal, Nygd. 32 Skomager.
Halvorsen & Njaa, Bredbakken 20, murmestere.
J. M. Knudsen, Vindmøllebakken 12, bødker
Johs. Knudsen, Nykirkebakken 8, bødker
Blikkemballasjen
Vestlandske blikkemallasjefabrik, Ryfylkegt.
Rosenberg
1901 da var det 4 feiermestere,
S. Børresen, Mellomstranden 19
E. M. Eriksen, Solfryd
A. M. Pisani, Ø. Strandgt. 7
J. S. Rage, N. Dalgt. 22.
Tou Bryggeri, Lervig
Etter 1914 var det færre kostfolk i huset. Da blir det mer familier som flytter inn.

1906

Aftenbladet 1909. Senere finner vi Lunde i Pedersgaten 41

1915 Pedersgata 20
Elen Thingvolden?? 57 enke
Emil 18
Thora 12

1915 – 1916 Pedersgata 20
Ragnhild Klausen, f. Helgeland, f. 1836, Nedstrand, 78 år, enke, fattig i 1916, død 5-7-1916, 80 år gammel. ——
Elen Osmundsen, f. 1840, Nedstrand. 75 år ugift, fabarb. Fattig i 1916
Ragnhild var enke etter Osmund Klausen og Elen var søster til Osmund.
Begge måtte få hjelp av fattigvesenet da de bodde her. De hadde bodd i Bagergade 6 tidligere.

1916

1916-18 Pedersgata 20
Edvin M. Bjørnestad, f. 1886, Fredrikstad, salmakersv. Arb. F.t. i Kristiania 1916, død 9-10-1957, 71 år gammel
Gina Elisa, f. 1886, Bømmeløen (Bømlo), død 28-12-1933, 47 år gammel
Ragnhild, f. 1909
Gudrun Olivia, f. 1908 Flekkefjord
Else f. ca 1914
Inga Svendsen, Fra Bokn, 18 tj. 1916
Aleksander Hansen, 31 lithograf, Vestl. Blikk, fra Bergen, 1916
1916 Carl Warniche 25 år snekkersv. hos Haave i Bredgt. 1916
1916 Ommund Kalvig, 16 år fabarb. hos Bjelland, fra Jelsa. 1916
Edvin og familien bodde på Ladegårdsveien 49 i 1910. I 1916 arbeidet han i Kristiania.

Aftenbladet 1920. Inga Næsheim hadde mange annonser i avisene

1917-1933 Pedersgata 20
Inga Andrea Næsheim Jensen, f. 1883, handlende 1918, død 20-7-1967, 84 år gammel —
Georg Wiggo Jensen, f. 1881, Aarhus. Stukatør. Nevnt her i 1922, død 4-8-1963, 82 år gammel
Serine Næsheim, husholderske f. 17-11-1873, husholderske i 1930, død 6-10-1950, 77 år gammel.
Anna Næsheim, f. 1880, Diakonisse. Død 1918
Karen Næsheim, f. 1890, handelsbtj.
Tormod Ørland, f. 1895, Sand, lagerm. Bodde her i 1918-20
Thea Amalie Wachsane, f. 9-1-1901 Erfjord, tj. Pike 1919

Inga kjøpte huset i 1917 og hadde forretning her. Hun var linsømsyerske i 1910. Hun bodde her sammen med sine 3 søstre. Serine var husholderske, Karen var butikbetjent i manufaktur nevnt i 1914-1924
Anna var diakonisse. Hun døde i 1918. Inga ble visstnok gift som godt voksen med Georg Jensen. Jeg har ikke funnet mer om ham. Inga og hennes familie bodde i Langt. 9 rundt 1910, og det er ikke langt fra dette huset. Foreldrene var fra Jæren.
Inga hadde hvitevareforretning her rundt 1914, mens hun bodde i Langt. 9

1918

Aftenbladet 1926

         

 Aftenbladet 1930. Alle forretninger varte ikke like lenge. 

Aftenbladet 1930

Aftenbladet 1930

 Aftenbladet 1933

 

Aftenbladet 1938

Pedersgata 20

1917-18 Osmund Kalvik, fabrikarbeider
1917-18 Karl Warmecke, snekker
1917-18 Arthur Kristensen, tapetserer
1930-31 Sverre Oftedal, f. 27-5-1901, formann

1936-37 Pedersgata 20
Magne Georg Folkvord, f. 29-10-1904, trykker, død 29-3-1963, 58 år gammel
Ingvalda Olsen Folkvord, f. 22-2-1902, fabrikarbeider

1938-39 Olav Rangvald Pettersen, f. 15-5-1908, motormann

Ole Slettebø og Bjarne Gundersen kjøpte huset i 1933 og startet slagterforretning.
Jeg har foreløpig svært lite om butikken og folkene. Hvor lenge drev de butikken? Hva kom etterpå? Hvis noen har mer opplysninger eventuelt bilder de vil dele med meg, tar jeg imot med takk. Lisa

1932 Pedersgata 20
Waldemar Husberg, 5-10-1909, hjelpearbeider
Ågoth Anbjørnsen, død 8-6-1985, 73 år gammel
De giftet seg i 1931.

1932-34  Pedersgata 20Karsten Rake, 2-6-1895, montør, elektriker

1933-1969 Pedersgata 20
Bjarne Johan Gundersen, 2-7-1907, pølsemaker, død 19-12-1979, 72 år gammel —
Lilly Margit, f. Olsen, død 24-1-1970, 62 år gammel —–
Anne Marie Gundersen, f. 1-7-1933 datter, ekspeditrise
Kjell
Sissel

   1970           1979

1933-1977 Pedersgata 20
Ole Ommundsen Slettebø, f. 11-10-1903, pølsemaker, død 20-2-1992, 88 år gammel —
Margit Folkvord, død 6-1-1990, 82 år gammel —
Johannes Slettebø, 8-5-1914, læregutt i 1938
Odd Slettebø, f. 19-9-1932
Aslaug Slettebø, f. 17-7-1929, apotekasssistent i 1959
Jeg er usikker på hvordan denne familien er satt sammen.

  1990    1992

 

   1977

1988

1935 Pedersgata 20
Arne Riise, Barber
Borghild
Arne og Borghild bodde da de giftet seg, før de flyttet til Pedersgaten 78 og startet barbersalong der.

1937 Pedersgata 20
Olav Rangvald Pettersen, motorm.
Sofie Pettersen,

1941  Øystein Johnsen, Skotøiforretning

1941  Karl Olsen, mekaniker

1956-57 Pedersgata 20
Thomas Jonassen, f. 12-4-1929
Anne Marie Gundersen, f. 1-7-1933.
Anne Marie og Thomas Jonassen giftet seg 23-7-1955.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

 

Målebrev 1947 – fra Panteboka