Hjørnehus

 

Langs hele gaten er det mange kryssende gater og smaug.

Ofte er det et eller to hus som har adresse til den kryssende gaten. Automatisk tror en at alle husene ligger til Pedersgaten, men nei.

I denne oversikten er ikke disse hjørnehusene beskrevet når det gjelder folk og forretninger.

 

Når en begynner i krysset ved Langgaten er huset på venstre side som burde vært Pedersgaten nummer 8, blitt Langgaten 16.

Det er det hvite huset med rød sokkel. Det er ikke med her.

 

  På Øvre Blåsenborg var det en del hus som lå litt høyere enn Pedersgaten og de fikk heller ikke adresse her. Nå er det en bensinstasjon og et høyhus som begge har fått adresse til Pedersgaten. De er så ”nye” at det er ikke skrevet så mye om disse.

 Neste hjørnehus som ikke hører til Pedersgaten er Store Skippergaten 13. Det ligger på høyre siden. Der holdt Alfred Paulsen til med sitt verksted i mange år.

 ”Blomster Jacobsen” har adresse  Normannsgaten. 14. De tre andre hjørnehusene hører til Pedersgaten. 

 

 

Bratteberggaten 14 ligger også på et hjørne med Pedersgaten. de tre andre husen i dette krysset hører til i Pedersgaten. Her ser vi Johannes Skole i bakgrunnen. Det lille hvite huset er pedersgaten 73.

Harald Hårfagresgate 8 er også et hjørne hus på høyre side. Der lå bedehuset Betesda.

 

Støberigaten 11 er også ett hjørnehus som ikke har adresse til Pedersgaten. Det er ikke bilde av dette huset.

 

Helt oppe på Møllehaugen fikk vindmøllen selvfølgelig adresse til Vindmøllebakken. Her beregnet nok kommunen at området kunne deles i flere tomter, for de hopper over 8 husnummer fra 124 til neste hus som ligger på hjørnet til Vindmøllebakken, det er Pedersgaten 142.

 

Bare hjørnehuset ved Langgaten og selve vindmøllen ligger på venstre siden av Pedersgaten. De andre husene ligger på høyre siden. Hvorfor numrene på husene er lagt slik vet jeg ikke, men det har nok vært en mening med det.