Pedersgata nr. 018 Apoteket Hjorten og folk

Pedersgata 18

Besøk på siden: 279

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Matrikkel 886 – 207 m2 stor tomt

Eiere:
1847 Salve Salvesen Bakke
1849-1875 Ebbe Johannesen kjøper tomt
1890-1896 til P. Hals, leiekontrakt på 6 år
1896 og 1912 Theodor Olsen – han eier også nr 20 i 1900
1917 til 1955 Jakob Christian Knudsen
1962 Magnus A. Amundsen
1979 Anne A. Tvedten

Huset har et lavt bruksnummer og det skulle tyde på at det var blant de tidligste husene som ble bygget i Pedersgata. Her bodde i 1865 bare en familie på 7 personer. Det har nok vært på størrelse som de andre små husene rundt omkring.
P. Hals «forpliktet seg til at nedrive en paa eiendommen opført bygning.»
Hvilken bygning det var er ikke godt å si. Det bodde ikke folk her ifølge folketellingen i 1898.
Apoteker Theodor Olsen kjøpte nr 18 og bygget nytt hus på tomten i 1902.
I årene før han bygget hadde Th. Olsen staldrom/staldbygning her. Dette var etter forholdene en ”stor” tomt på 207 m2. Det var bare nummer 14 i samme kvartal med 252 m2, og nr 12 som hadde 289 m2 som hadde større eiendom på Blåsenborg.

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og
Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt.
Med forbehold av mulige feil.

1902-1984 Hjorten Apotek.
1909-1916 Nicolai Schiøll, læge
1963-1969 Nor-Hansen, reklamefotograf.
1972 Økonomisalg
1974-1975 Cory Coffee Service A/S
1979-1998 Jarl Rott, regnskapskontor
1984 B.I.E. Norge A/S
1986 EUROIL A/S
1989 Oilman Norge A/s
Firma annonser nederst på siden.

 

1984

Les mer om apoteket i artikkelen om Apotek Hjorten i emnet Butikker.

  1982.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I dette huset har det ikke mye folk etter 1900, da det ble ombygd og apoteket flyttet hit fra nr 20.

 

Folketellingen 1865
Kopiert fra: Registreringssentral for historiske data.
Antall leiligheter: 1–Antall personer registrert på bostedet 7

1865 – 1889 Pedersgata 18
Ebbe Johannessen f. 1803 Hjelmeland, vægter, død 3-9-1889
Serine Bjørnsdtr. f. 1804
Anne f. 03.12.1830, d.03.12.1873, gift i 1855 med Isak Berentsen
Børe Ebbesen f. 1838 søfarende
Sivert ” f.1840 søfarende
Martin ” f. 1846 søfarende
Berthe ” f. 1833 sypige
Serine ” f. 1851
1875 Ingeborg Johannesdtr, f. 1843 Skjold, sypige, logerende, 1875
1885 Lie, Karl f. 1835 Seilmagersvend
Ebbe var fra Askvik I Hjelmeland. Han var vægter og gikk i byen om natten. Ebbe var sjauer i 1875 og fisker i 1885. Det er lagt ut kart over vægternes ruter på siden.
Han hadde tre sønner som alle var sjøfolk og tre døtre.
Huset hadde en leilighet hvor denne familien på 7 bodde. De fleste barna var flyttet ut innen 1875. Konen Serine var død før 1885.
Da bodde datteren Serine f. i 1852 sammen med faren. De hadde en logerende sypike i 1875 og en seilmaker i 1885. Da Ebbe døde i 1889 ble han kalt fisker. Alle barna har vært i live da faren døde, for arvingene måtte godta at huset ble leid ut.

1873 Pedersgata 18
Konrad Rasmussen, 29, baadsmand
Inger 28

1900 – 1909 Pedersgata 18
Theodor Olsen, f. 1840, Christiansund, død 7-12-1915, 75 år gammel i Vestre Aker.
Arondine Olydie, f. Rachlew, f. Christiansund, død 4-6-1925, 79 år gammel
Sofie Johanne Gram, f. 1877, Christiansund
Henrik Gram, f. 1880, Christiansund
Johan Wilhelm Marius Gram, f. 1886, Volden, Romsdal, syg i 1910
Sønnene Theodor og Wilhelm tok etternavnet Gehn i 1906..

  1900

Apoteket «Hjorten» oprettedes med personligt privilegium den 24. september 1883. Foruden enkekasseinskud efter 2800 kr. paahviler der dette privilegium ogsaa 250 kr. aarlig til det farmasøitiske institut. «Hjortens første indehaver var apoteker Peder Hals, der for nogle aar siden fraflytteded byen. Det indehaves nu af apoteker Theodor Olsen, kand. Farm. Siden 11-12-1867
Familien hadde mange tjenestepiger og ansatte i apoteket gjennom årene.
Caroline Milje, f. 1881, Skaanevig, tjenestepige, 1900
Laura Larsen, f. 1883, Bergen, tjenestepige, 1900
Olaf Olsen, f. 1879, Alta, Finnmark, pharmaceut, 1900
Familien hadde mange tjenestepiger i løpet av årene.
Gina, 19, tjenestepige, 1903
O. Næs, 19, – disipel, 1904
Katrine, 19, tjenestepige, 1904
Betsy, 16, tjenestepige, 1904
Petra Pedersen, 18, tjenestepige, 1905
Thora Michalsen, 23, tjenestepige, 1905
Kristine, 19, tjenestepige, 1906
Laura, 24, tjenestepige, 1906
Elisabet, 19, tjenestepige, 1907 – 1908
Kathrine, 22, tjenestepige, 1907 – 1908
Henriette, 21, tjenestepige, 1909
Ingeborg Sjursen, 18, tjenestepige, 1910
De bodde i Pedersgaten 20 og hadde apotek der til de bygget nytt – fikset på dette huset i 1902. De flyttet til Oslo i 1909, der bodde de på Græssæter. Theodor står oppført som huseiere til 1913, men leide ut huset til provisor Jakob Knudsen som overtok apoteket og
kjøpte huset i 1917. Sønnen Henrik og datteren Sofie dro til Amerika, men Sofie var hjemme i 1910.

I årene 1901 – 1902 var det nok ingen som bodde her, for i folketellingen står det kun: «Th. Olsens Staldrom»
THEODOR OLSEN, f.26-6-1840 i Kristiansund, død 7-12-1915 i Vestre Aker. Foreldre: Skreddermester Thore Olsen og Johanne Bergithe Indergaard. Han disiplinerte ved Løveapoteket i Kristiansund fra mai 1856 til han avla medhjelperprøve for stadslege Johan Tønnesen 26-11-1862, og fortsatte ved samme apotek til utgangen av 1865. Etter å ha tatt apotekereksamen med godt 11-12-1867, var han ansatt ved samme apotek til begynnelsen av 1886. I denne tiden bestyrte han 1877-86 filialapoteket i bydelen Nordlandet, fra 1922 kalt apoteket Nordstjernen i Kristiansund. 19-9-1885 fikk han bevilling til å opprette Volda apotek i Sunnmøre, hvor han leiet lokale i Halkjeldsvik. 3-11-1894 fikk han bevilling til å drive apoteket Hjorten. Han kjøpte apotekgården Pedersgata nr.22, men bygget senere et hus i Pedersgate nr.18, og flyttet apoteket dit 4-11-1902. I juni 1915 ble han innrømmet 3 års permisjon, men døde 1/2 år senere.
Gift 19-3-1873 i Kristiansund med Arondine Olydie Rachlew, f. der 25-9-1846, datter av skipsfører Peter Andreas Gram Rachlew og Martha Sophie Berg. –
Deres sønn Henrik Andreas Gram Rachlew Olsen, f.19-12-1880 i Kristiansund, disiplinerte hos faren 1898-1901, tok farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt høsten 1901, apotekereksamen med godt høsten 1904, reiste 1906 til USA, og tok apotekereksamen
der 1909. Han drev et apotek noen år, men solgte det og gikk inn i et automobilfirma i Jamesville i Wisconsin.
Utdrag fra: Norges Apotek og deres innehavere. Utgitt 1960

1910 Pedersgata 18
Theodor Gehn, 26, cand. Real , sønn av Theodor Olsen.
Hildur, 24

1906

To av sønnene Til Theodor Olsen endret navnet.

1909-1916 Pedersgata 18
Nicolai Schøll, f. 25-1-1867, Kristiania, privatpraktiserende doctor. ugift
Hanna Rommetvedt, f. 3-11-1880, Sola, husbestyrerinne 1910-1914
Aagot Torkelsen, 28, husbestyrerinnes 1911
Kristine Tunge, 21, husbestyrerinne 1913
Det er usikkert om han bodde i huset, men han var i samarbeid med apoteket.

   1909               1916

Tollef Wirak, f. 2-4-1880, Bakke, Flekkerfjord, handelsreisende 1916 hos Roland Pettersen, død 25-10-1945.
Josefine, f. Tjensvold, 28
Han losjerte i Valbergate 11 i 1910.

  1912

En gut i 16 aars alderen kan faa plads som laborant paa apoteket “Hjorten”

1915 – 1918 Pedersgata 18
Amund Hansen, 28, fabrikarbeider hos Holmens preserving fra paaske, tidligere Baadsmand med «Bergen», død 14-9-1967, 80 år gammel
Ragna, f. Gundersen, 28
Amund og Ragna bodde senere i Pedersgata 58.

 

1910    1914

Brugte møbler. Seng, sengbænk, cyclevæske m.m. til salgs.

1915 – 1916 Pedersgata 18
Lars Bjørnsen, 20, kontorist, skofabrikarbeider på Stvgr skotøifabrik
Petter Roth, 23, 1915
Hagbart Wetteland, 35, guldsmed hos Christoffersen i Pedersgt. 1916

 

1916

1917-18 Arthur Helmersen, løsarbeider

1917-18 Johan Sverd, tapetserer

1917-18 Thorvald Wallem, forsikringsagent

1919-20 Margit Eriksen, tjener

  1915

1910-1943 Pedersgata 18
Jacob Christian Knudsen, 23-6-1871-provisor, Apoteker. Død 17-12-1943
Marie Karoline Theil Knudsen, f. 18-12-1842, Egersund, enke, rentenist død 15-1-1922
Hermine Johanne Gram, f. 29-7-1882, Stord, kontorist.
Sofie Sele, f.1-5-1892, Klepp, tjenestepige 1920
Jacob var utdannet apoteker og bodde mange år i Pedersgaten 9 til han flyttet hit en gang før 1920. Han drev apoteket etter Theodor Olsen sluttet. Han bodde sammen med moren så lenge hun levde.
Jacob ble gift 3-6-1922 i Stavanger med Edvardine Johanne Margrethe Gram, født 23-9-1876 i Sørhuglen, Sunnhordland, datter av gårdbruker Torger Torbjørnsen Gram og Augusta Antonette Wergeland Nielsen.
Tjenestepigen Sofie Sele er født på Sele i Klepp på bruk nr. 2 den 1 mai 1892. Hun er datter av Samuel og Teline Andrine Sele.
Rundt 1920 bor hun i Pedersgt. 18, som tjener hos familien Jakob Knutsen. Hun giftet seg med Simon Jakobson Espedal fra Stavanger.
Han er f. 30 oktober 1893 og bor i FT-1900 i Værksgaden 25. Simon fekk skjøte på bruk nr. 55 på Sele, som ble utskilt fra hjemmegården til Sofie, den 21 nov. 1933. Her døde Simon 25 januar 1945 og Sofie 13 april 1953.
Takk til Gaute Klepp for disse opplysningene.

 

1921

1937 – 1959 Pedersgata 18

Laura Larsen, f. 12-5-1890, tjener

1937 – 1961

Edvardine Knudsen, f. 22-9-1876, død 1961

1930 1964  Hermine Gram, f. 29-7-1882, bokholder

1963 fasade mot Nedre Blåsenborg.

Magnus Amundsen drev apoteket i mange år.

Les mer i artikkelen om apoteket.

1947-1954 Pedersgata 18
Andre Gundersen, skredder
Marie Gundersen, f. 14-4-1893, husmor
Olaug Gundersen, f. 4-1-1922, nåtlerske

1945-46 Tor W. Svendsen, f. 28-4-1913, sjåfør

1953-54 Olaug Gerd Kvitrud, f. 4-1-1922, syerske

1971-1977 Pedersgata 18
Johannes Lea, f. 26-3-1902. Død 16-1-1983
Kirsten, f. Haugland, f. 14-10-1905, død 29-12-1994, 89 år gammel
5 sønner og 4 døtre.
De flyttet til Tjensvold.

1983

1958-1969 Pedersgata 18

Marthon L. Olsen, f. 1-8-1917, gravør

Kirsten Olsen

  1963

  1972

  1974    1975

  1986

1984

  1986

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net