Støperigata / Støberigata 2, 4 og 7

Støperigata 2, 4 og 7

Støperigata strekker seg fra Banaviga/Svankevika opp mot Pedersgata. Den gule store bygningen hørte til Nordkronen. På hjørnet der ligger Støperigata 2 ved innkjørselen.  Det hvite huset som ligger på hjørnet av Vindmøllebakken og Støperigata er nummer 4, det ligger ved  siden av Union Canning Co. A.s i nr 6.

Bilde 2 Her ser vi i front Samhold bakeri og to hvite hus. Hjørnehuset grenser til Støperigata. Nedfor ser vi såvidt taket av Støperigata 7 som har et stort tre i hagen. Bilder fra Byarkivets samling, ca 1970/1980.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

110

Støberigata 2

I årene 1903 til 1932 finner en disse firmaene nevnt i Adressebøkene
1903—1910 Banevigens Vedskjæreri og kullager. J. T. Jensen
1913 -1918 Banevigens Kul- & Vedforr. [disp. Hans Madsen & P. E. Ueland], Støperigt. 2
1920 Stavanger Kulkompani A/S, Støperigt. 2
1922 -1927 Banevikens Røkeri (C. Hertervig), Støperigt. 2 –
1922 – 1932 Stavanger Kulkompani A.s, Støperigaten 2

  1928

Fra Andreas G. Nyhus har jeg fått disse opplysningene:

Andreas G. Nyhus
Hvis det er samme huset som i dag brukes av «Ut i Naturen»(Salg av kajakker/klatreutstyr etc), vet jeg at min farfar Andreas G Nyhus drev et firma som het Banevikens Kullforretning A/S derfra. Adressen var Støperigt 2. Familien bodde i dette huset så lenge firmaet eksisterte. Farfar var skibsfører og «gikk i land» ca 1920/1921. Firmaet ble opphørte på slutten av 20-tallet da farfar fikk kreft. Han døde i 1933.

1900*1901-Støberigata 2
Aslak Osmundsen, f. 1860, Høle, løsarb
Ingeborg, Thommasen, f. 1859, Vats, død 1915, 56 år gammel
Oskar, f. 1885
Tomasine, f. 1888
Anna, f. 1890
Alette, f. 1895
Ingrid, f. 1895
Ingvald, f. 1899
Margit 5 år i 1901’
Gabriel, 1 år i 1901’
Før i Vindmøllebakken 12. Innen 1910 var de flyttet til Værksgate 49. i 1915 bodde de i Nylundsgt 20.

1900’Støberigata 2 
Bendiks Evertsen, f.1876, død 1956, 82 år gammel, løsarb.
Mathilde Anna Knutsen, f. 1876
Hans, 9 år
Arthur, 7 år
Marie, 4 år
Bjarne, 2 år
Marry, 1 år
Harry, f. 1900, levde 1 time.
De bodde i Støberig. 21 i 1911’1912’

1901’Støberigata 2
Hans Tobias Egeland, f. 1861, støber.
Bertha Elisabeth Eriksen, f. 1868
John Emanuel, f. 1901
De kom fra Kalhammeren 42.

1902’Støberigata 2 
Johannes T. Nessa, f. 1873
Nille Amalie Nessa, f. 1866
Nikolai, f. 1902

1903’Støberigata 2 
Kornelius Andreassen, f. 1870, baadsmamd
Brynhilde Olsen, f. 1871
Benny Constanse, f. 1903
Fra Ø. Banegt. 27

1903-1904’1910* Støberigata 2
Johan T. Jensen, f. 1864, Flekkefjord, fhv. D/S kaptein, kulhandler & bestyrer, huseier

1903-1904’1910*1912 Støberigata 2
John Gjertsen Wiig, f. 1847, Jelsa, død 1912, 65 år gammel, driver (ryfylkgt 14/16 )hus tømmerm.
Cesilie Leversen Wiig, f. 1846, Suldal
Osmund, 23 år, 1903, arb, st. dok
Anna, f. 1888. 15 år, sygelig, død 1904
Evy, 5 år i 1906, barnebarn, ingen godtgjørelse
1908’ Ludvig Johan Gjertsen, 30 år, cementarb.
Fra Spilderhauggt 21. 1912 til Ryfylkegata 16

1904’ Støberigata 2
Jakob Sivertsen, f. 1859, Bokn, løsarb, kjører hos Jensen
Johanne, f. 1861
Severin, f. 1887
Jakobine, f, 1889
Gustav, f. 1894
Ingolf, f. 1900
Anna, f. 1904
De hadde bodd i Nedre Banegt. 12a, innen 1910 var de flyttet til Haukeligt 56.

1905’Støberigata 2
Alette Svela, f. 1886, fab.arb. pige
Salve Salvesen, f. 1884, bliks. ungkar
Sally Alexandra, f. 1905

1905’1906’Støberigata 2 
Reinert K. Larsen, f. 1870, fisker
Bergitte Aslagsen, f. 1877
Reinert, 3 år i 1905
Christine, 2 år i 1905
Jenny, 1 år i 1905
Astrid, f. 1905
Bjarne, f. 1907
Rut, f. 1910
Flyttet til Bagergt. 7 innen 1910

1906’1907-Støberigata 2
Ole Asbjørnsen, 1834, Sjernarøy, arb. enkem.
Anna, f. 1876arb.
Peder, 27 år, matros, seiler fra England
Rakel Andersen, f. 1888, Fister, pleiedtr. sygelig , død 1906
Fra Badehusgt. 29.

1910-Støberigata 2
Daniel Frøiland, f. 1884, mekanikus
Marie Steine, f. 1885
Dagny, f. 1906
Dagny, f. 1907
Han hadde bodd i Støberigata 13 tidligere.

1914-1915’1916’1920*-1926 Støberigata 2
Johannes Olsen, f. 1871, kularb.
Ingeborg, f. Holgersen, f. 1878, Kvitsøy
Henry, f. 1902, kularb.
Bjarne, f. 1904, læregutt
Hjørdis, f. 1910
John Ingvar, f. 1915
Paul, f. 1917

1913-1914’Støberigata 2
Anders Augestad, 25 år, Thime, formand i banevigens kulf.
Thorbjørg, 37 år

1914’Støberigata 2
Kolbjørn Hærem, 24 år, Sauda, kjører

1916’Støberigata 2
Thoralf Skaraas, 19 år, snekker
Peder Herigstad, 20 år, fab.arb.
Hans Eriksen, 36 år, stenarb. fra Odda
Oskar Andersen, 25 år, stenarb, fra Odda

1920-Støberigata 2
Nils Børjeson, maler

1921-1922-Støberigata 2
Henry Olsen, herm.arb.

1926-Støberigata 2
Bjarne Olsen, sjøm.

Banaviga 1979, Byarkivet

Fra adressebøkene, her ser vi at 1926 var det siste året som har bodd folk på denne adressen.

Støperigt 2 Sørensen, Elise, vaskekone 1922
Støperigt 2 Børjeson, Nils, maler
Støperigt 2 Asbjørnsen, Ole, arb 1907
Støperigt 2 Augestad, Anders, former 1913
Støperigt 2 Banevikens røkeri C Hertervig 1921
Støperigt 2 Frøiland, Daniel, mekaniker 1910
Støperigt 2 Gjertsen, John Vig, driver 1903 1907 1910
Støperigt 2 Olsen, Bjarne, sjøm. 1926
Støperigt 2 Olsen, Henry, herm.arb. 1921 1922
Støperigt 2 Olsen, Johannes, form. 1914 1922 1926
Støperigt 2 Olsen, Johannes, tilsynsm. 1917 1924
Støperigt 2 stvgr. Kullkompani 1922

kart fra 1917

Støberigata 4

1899’Støberigata 4/spilderhauggt 4 ??1900
Ole Emanuel Halvorsen, f. 1863, mask.
Kristine Guttormsen, f. 1864
Johan Konrad Rasin, f. 1899

1900 bodde det 43 personer i huset, i 8 leiligheter

1900*1904’1905’1906’1908’1909’1910*1911’1912’1914-Støberigata 4
Thomas Henrik Henriksen Kristensen, f. 1864, Arendal, skibsfører, handelsm, 1904 reiste til Amerika hvor han fører en lekter. 1911 eier skip «Racon»
Gina Haaland, f. 1867, Haugesund, død 1932, 66 år gammel
Henrik, f. 1893, Haugesund
Karen, f. 1896, Haugesund
Tonny, død 1900, 2 år gammel
Mikkal, f. 1900
Gjertrud Larssen, f. 1884, Skudesnes, tjenestepige, 1900.
De feiret sølvbryllup i 1917

1900*Støberigata 4
Gunnar Rugland, f. 1865, Varhaug, død 1947, 82 år gammel, snekkersvend
Berta, f. 1878
Bergliot Charlotte, f. 1891
Bergit Severine, f. 1895
Georg Torleif, f. 1897
Innen 1910 var familien flyttet til Karlsmindegate 56

1900*1901-Støberigata 4
Konrad Olsen, f. 1872, Jelsa, jægtefører
Bergitte Knudsen, f. 1875, Nedstrand
Martha, f. 1900

1900*Støberigata 4
Osmund Karlsen, f. 1867, Strand, død 1932, 65 ær gammel, løsarb.
Anna Iversen, f. 1872, Nedstrand
Martin K, f. 1893, Nedstrand
Lilli, f. 18961900’1901
Petra Kristofa, f. 1899

1900’1901’ Støberigata 4
Hans Olsen, f. 1847, Revem, fisker, syg
Rakel, f. 1849, Haaland, husmor og sildesalting
Oluf, f. 1879, Sandnes, matros
Selma, f. 1884
Bertha, f. 1886
Flyttet til Støperigt 7, så til Vindmøllebakken 9.

1900*1901-Støberigata 4
Asbjørn Andersen, f.1871, Klepp, matros
Astri Olette, Olsen, f. 1870, Nærbø
Asbjørn, f. 1892, Nærbø
Telle Karoline, f. 1897, Nærbø
Anna Bergene, f. 1900
Bodde før i Vindmøllebakken. Innen 1910 var Olette blitt enke og flyttet til Kongstensgate 3.

1900*1910*Støberigata 4
Johannes Larssen, f. 1851, løsarb
Anna, f. 1850, Time
Birger, 22 år, farer fra Amerika
Rakel H, f. 1881, herm.arb.
Berta J, f. 1883, herm.arb.
Johannes N, f. 1885
Jonny A, f. 1889
Rakel Nisen, f. 1817, Varhaug, svigermoder, underholdes af husfar og fattigunderstøtte

1900*1901’Støberigata 4
Walter Halvor Mikalsen, f. 1860, Høle, støberiarb.
Emilie, f. 1857
Torvald, f. 1887
Konrad, f. 1889
Hanna, d. 1891
Agate, f. 1894
Ole Mikalsen, f. 1900
Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgta 129

1901’1904’1905’1906’1907’1908’1909’Støberigata 4
Andreas Erland, f. 1879, blikarb.
Marie Tormodsen, f. 1878
Konrad, f. 1899
Frits, f. 1900
Snefrid Antonette, f. 1901
Sigfrid, f. 1902
Margrete, f. 1904
Grethe, f. 1905
Andreas, f. 1907
Marie, f. 1909
Nils, 1911
Fra N. Banegt 12a, Innen 1910 var de flyttet til Vindmøllebakken 3, i 1920 i Øvre Banegt 37.

1902’1905’Støberigata 4
Hans Hansen Hetland, f. 1873, Egersund, fab.arb.
Rakel Gunderen, f. 1875
Herman, f. 1898
Emma, f. 1900
Berger August, f. 1902
Hans Racin, f. 1906
Magnus, f. 1905
Agnes, f. 1908
De bodde i Skolegata 5 i 1900, innen 1910 var de flyttet til Risbakken 4.

1903’1904’1905’1906’1907’1908’Støberigata 4 
Andreas Kristoffersen, f. 1869, støb. St.dok.
Marie Hansen, f. 1870, død 1908, 38 år gammel
Kornelius, 2 år i 1903
Hans Ener, f. 1903
1906’Lidet arbeid, fattig og sygdom i familien.

1903’1904’Støberigata 4
Cornelius Andreassen, f. 1870, Altahaug, Matros, S/S Tananger
Hilda, f. 1871, Imsland
Trygve, f. 1887
Karen, 1 år

1903’1904’1905’Støberigata 4-
Fredrikke Cederløf, f. 1823, Sverige, enke. fattigstøtte
Frans Oskar, f. 1870, arb. har mistet 4 fingre, hos Conradsen
Fra Nedre Banegt. 12a

1903-1906’1910-Støberigata 4
Ivar Gundersen Wetterhus, f. 1839, Kinsarvik, Hardanger, døde 2-5-1914, fabrikarbeider
Inger Karine, f. Bjørnsen, f. 5-11-1845, Kvitsøy, død 17-4-1931, 85 år gammel
Emma Iverine, f. 4-11-1875, Avaldsnes, fabrikarbeider, død 6-1-1930
Thomas William, f. 9-4-1882, Avaldsnes, arb, blikemballagen, har mistet 3 fingre og et øye, 1907. Gift m. Olga Jacobsen
Bøyine Marie, f. 13-2-1889, Avaldsnes, fabrikarbeider.
Yngvar Kornelius Andersen, f. 1894, dattersønn, fostersønn. Uten godtgjørelse til sjøs 16 år
De bodde i Pedersgaten 140 i 1900. De var flyttet til Pedersgata 111 før 1914.

Alice Kenjal?, 23 år
Fredrik 1 år
Manden i Australia, sender intet, underholdes af Wetterhus, 1909

1903’1904’1905’Støberigata 4
Theodor Kloster, f. 1864, bliksl. Hos Helvig, (Mellomgt 13)
Olava, f. 1860, Egersund, død 1908, 48 år gammel
Gustav, f. 1886, Kristiania, bødkerlærling, Ellingsen
Ole, f. 1887, lærling hos guldsm. Soma
Trygve, f. 1890
Oskar, f. 1892
Mathilde, f. 1896
Theodora, f. 1899
Ingvald, 1 år
De kom fra N. Blåsenborg 12, Se også Støberigata 39. innen 1910 var han gift på ny og flyttet til Emmausv. 4.

1904’1907’Støberigata 4
Peder Johan Konrad Bendiksen, f. 1866, 38 år, rebslager, Stvgr Reberbane, arb ¾ dag i 1904, før i Mellomgt. 13
Olava Bertine, f. 1868, 36, år, død 3-12-1907, 38 år gammel.
Bjarne Kristian, f. 1898, 5 år
Sverre Emil, f. 14-1-1901, 2 år
Peder, f. 20-3-1903, ½ år
Ester Christiane, f. 21-6-1906
Olava var i 1906 på Tæringshospitalet i Birkreim og døde i 1907 og innen 1910 var alle tre sønnene pleiebarn og bodde i Bergelandsgate 40-42 sammen med 28 andre barn. Se og Vindmøllebakken 12 og 12a

1903’1904’1905’Støberigata 4
Tollef Sivertsen, 42 år, matros, Bukken, S/S Stavanger
Ester Lovise Sivertsen, 46 år, død før 16-2-1903
Mathilde 15 år
Ingeborg, 11 år
Thea, 9 år

1903’1906’Støberigata 4
Hans Hetland, 32 år, død 1960, 87 år gammel, fab.arb. Stvg. Smørfabrik
Rakel Gundersen, 30 år, død 1960, 85 år gammel
Herman, 6 år
Emma, 5 år
Birge. 3 år
Hans, 1 år
Magnus, 3 mnd. i 1906
Fra Ø. Dalgt. 5

1904’Støberigata 4
Bertel Hansen, 30 år, dønkeymand m. S/S Helen
Martha, 30 år, tæringsyg er på sygehus

1906’Støberigata 4
Peder Søiland, f. 1876, sjøm. donkeyman, 3. maskinist, S/S Earnford
Gurine, f. 1875, Skjold, handlende her
Toralf, f. 1897
Peder, f. 1903
Flyttet til Lysefjordsgt. 14. i 1907

1906’Støberigata 4
John Jaatten, 71 år, fattigunderstøttelse
Ane, 69 år
Agnes, 16 år

1906’Støberigata 4
Gustav Enoksen, 27 år, bliksl. Hos Bjelland
Gurine, 25 år
Før i Nædstrasndsgt 8.

1907’Støberigata 4
Dorthea Olsen, 50 år, manden har rømt fra hende
Halfdan, 12 år
Sigurd, 7 år
Klara, 7 år
Fra Baggata 10.

1907’1908’Støberigata 4
Edvin Beresford, f. 1879, statsingeniør, Sidney Australia, midlertidig opholdd
Alise Leonora Iversen, f. 1885
Edvin Fredrik Beresford, f. 1907

1907’1908Støberigata 4
Marie Larsen Alfsen, f. 1869, gift kone, manden forlot henne
Hans Tostensen, f. 1871, løsarb.
Valdemar, f. 1907
Marie hadde flere barn og innen 1910 var hun flyttet til Nedre Banegate 24.

1908’Støberigata 4
Peder Nilsen, f. 1-9- 1845, Sverige, Stavanger Støberi & Dok
Grethe, f. 15-8-1863, Jelsa, frihandel
Ingvald, f. 16-2-1886, støberilærling
Charlotte, f. 7-3-1891
Gudrun, f.17-3- 1896
Audun, f. 23-8-1898
Ingrid, f. 18-10-1899
Sigrid, f. 25-5-1900
De kom fra Pedersgata 66, og bodde i Lysefjordsgade 20 i 1910.

1908’1909’Støberigata 4
Hans Tostensen Aasland, f. 1872, Høiland, løsarb, enkem.
Georg f. 1889, letmatros
Jenny f. 1892 emigrated to Forsyth, Montana, USA
Trygve f. 1894
Thoralf f. 1897
Bergljot f. 1900 emigrated to Chicago, Illinois, USA
Hjørdis f. 1904
Fra Suldalsgt. 6 i Støperig. 39 i 1912

1908’1909’Støberigata 4
Hadle Holm, f. 1878, Hjelmeland, murerhændlander
Kjersti, f. 1876
Hjørdis, f. 1901
Hulda, f. 1903
Inge Johan, f. 1909
Fra Sandsgt 46., til N. Strandgate 2.

1909’Støberigata 4
Gustav E. Anderson, f. 1884, fyrb.
Lovise Steiner, f. 1887
Ernfrid Edvar Johan, f. 1909bendi

1909’1911’Støberigata 4
Edvard Steiner, 52 år, st.dok.
Karoline, 52 år
Lovise, 19 år, fab.p.
Theodora, 17 år, fab.p.
Theodor, 12 år
Fredrik, 10 år
Før i Haukeligata 5, til Pedersgata 116-

1913’1914’1915’ Støberigata 4
Karl Johan Emanuelsen, f. 10-5-1889, herm- sjømann.
Eline Gurine Gundersen, f. 6-2-1888, Sandnes
Arthur Valdemar, f. 9-9-1909
Einar Godtfred 1911
Theodor Emanuelsen, 19 år, kjører, syg. Mistet en arm.
Fra Pedersgata 120 til Spilderhauggata 22

1912-1914-Støberigata 4
Ommund Mattiass Sirevaag, f. 1862, Ogna, stenarb.
Sofie, f. 1862, Egersund
Marie Ommundsen, f. 1890 fab.arb.
Hanna, 21 år, fab.arb.
Mathilde, 20 år, fab.arb.
Ole, 18 år, herm.arb.
Severine Ommundsen, f. 1896
Sevilla, f. 1899
Karoline Malene, f. 1901, Egersund, død 1912. 10 år gammel.
Alf Ommundsen, f. 1904
De bodde i Egersund i 1910

1914’* Støberigata 4
Sivert Sigbjørnsen, f. 1864, stuert til sjøs, Manden antagelig bortkommet.
Rakel, f. 1868, Død 28-8-1914
Bergit, f. 1895
Gunhild, f. 1896
Signe, f. 1900
H. Hårf. 7 i 1900, I 1910 bodde de i Stenkargate 8.

1915’Støberigata 4-
Rebekka Jensen?, 64 år
Gunhild Sigbjørnsen, 18, datterd. Fab.arb.
Signe Sigbjørnsen, 14 år, datterd.

1914’Støberigata 4
Thore Thorsen, f. 26-8-1851, kaiarbeider, død 1915. 64 år gammel
Hanna Abrahamsen, f. 4-12-1855
Teresia, f. 19-1-1879, herm,arbeid.
Sigurd, 5-5-1887, fyrbøder, på dampskib
Trygve, f. 12-3-1889, matros
Fra Vindmøllebakken, 12a

1914’Støberigata 4
Ragna Johnsen, 34 år, sygelig, fra Lervig

1915’Støberigata 4
Trygve Andersen, 29 år, matros, «Kvik»
Gjertrud, 31 år
Alma, 2 år
Fra Amerika

1915’Støberigata 4
Ole Tørresdal, 29 år, død 1955, 70 år gammel, fab.arb.
Astridf. F. Thorsen, 29 år, fab.arb.
Therese Thorsen, 34 år, fab.arb.

1915’Støberigata 4
Kristine, f. Tostensen, f. 1864
Ingvald, f. 1887, herm.
Leonora, f. 1889, herm.
Jonas, f. 1890, lettmatros, på dampsk. Udenriks.
Kristian, f. 1892, herm
Torvald, f. 1895, herm.
Bergit, f. 1899
Jenny, f. 1902
Kristine var gift med Jonas Kristensen, f. 1857, Espedal, død 1912, 54 år gammel, stenpukker
De bodde i Arbeidergata 5 i 1910.Innen 1920 var Kristine blitt enke og flyttet til Gjesdalsgt. 9.

Jeg har ikke funnet fram til folk som bodde her etter 1920, men huset stod til 1970tallet. Union brukte det som kontor, dessuten var det noen som hadde lager her. 

På Facebook har jeg fått en del opplysninger som jeg viser her.

Arild Birkeland
Husker ikke at det bodde noen her på 50 og 60 tallet. Det var en grosist som hadde lager i kjelleretasjen. Tror det var kontorer ellers i huset.

Karl Norberg
Union hadde kontor i 2.etg. Når vi var med å jobbet i fabrikken fikk vi utlevert brikker, som vi gikk på oppå kontoret og vekslet inn i penger. 50 øre for en brikke. 1 brikke for hver ramme med brisling vi tredde. Dette var i 50 årene.

Olaf Norberg
Det stemme det Arild, Sæbøen hadde frukt i kjellaren, sjokolade og andre snobeting hadde han i andre etasje, kan ikkje huske at d va andre i huset. Me jobbde for han huske eg, satt på planen, bar inn varer t butikkane, fekk 4 – 5 kr dagen.
Ps: viss ikkje eg tar mye feil så e d far min sin motorbåd inn t veggen.

Fra Adressebøkene:

Støperigt 4 Andersen, Asbjørn, sandfører 1901
Støperigt 4 Andersen, Trygve, fab.arb. 1914
Støperigt 4 Andreassen, Cornelius, matros 1903
Støperigt 4 Bøe, Martinius, herm.arb. 1910
Støperigt 4 Christensen, Ths. Fhv. skipper 1901 1910 1913
Støperigt 4 Emanuelsen, Karl, arb. 1913
Støperigt 4 Johannesen, Gunnar, håndl. 1910
Støperigt 4 Kristensen, Gina, handl. 1903 1907 1913 1914
Støperigt 4 Kristensen, Henrik, murer 1913 1914
Støperigt 4 Kristensen, Karen, kontorist 1914
Støperigt 4 Kristensen, THs. Fhv. skibsf. 1903
Støperigt 4 Larsen, Johannes, løsarb. 1901
Støperigt 4 Larsen, Johs. Løsarb 1903
Støperigt 4 Niilsen, Ingvald, støb.arb. 1907
Støperigt 4 Olsen, Conrad, jagteier 1901
Støperigt 4 Olsen, Hans fisker 1901
Støperigt 4 Sirevåg, Hanna, bestyrer 1913
Støperigt 4 Sirevåg, Osmund, stenarb. 1913
Støperigt 4 Sivertsen, Tollef, matros 1903
Støperigt 4 Sjursen, Tollef, matros 1903
Støperigt 4 Steiner, Edvard, verksbest. 1910
Støperigt 4 Thorsen, Thore, løsarb. 1913 1914
Støperigt 4 Tvedt, Ole, fab.srb. 1913
Støperigt 4 Tørresdal, Ole, herm.arb. 1914
Støperigt 4 Vetrhus, Ivar, lagerform. 1903 1907 1910
Støperigt 4 Vetrhus, Thomas. Fab.arb. 1903 1910
4 Sæbø, Bernhard kolonial en gros

Støberigata 7

1897’Støberigata 7
Nils Bjørnsen, f. 1876, styrm.
Ragna Borgine Husebø, f. 1875
Ivar, f. 1897
De var flyttet til St. Hansgt. 15 i 1900

1899’-1930-Støberigata 7
Ole Jacobsen, f.1860, Bergen, død 6-2-1926, 69 år gammel. skibsbygger værksted
Elen, f. Mauritsen, f. 1862, Høgsfjord, død 1947, 84 år gammel.
Oline, f. 1884, husgjerning
Jacob, f, 1886
Marie, f. 1888- død 1960, g.m. Michael Gram, USA
Olivia, f. 1891-g. m. Olaf Tollefsen, USA
Maurits, f. 1894
Eilly, f. 1896
Ellen, f. 1899
Olaf, 1903—død??
Anne, f. 1904, g. Olaf Johnsen
1905 Ole har gaaet 16 mnd ledig og fremdeles syg.1907 syg og arbeisdudygtig,
1906’ et barn død i skoleaaret.

Jakob, Olivie, Maurits og Anna, barn av Ole har bodd her med familie etter de ble voksne. Se under:

1900*1903-Støberigata 7
Jakob Nilsen, f. 1847, Bømmelø, bødker
Helene, f. 1852, Bræmnæs
Engvald, f. 1880, fyrbøder tilsøs
Ann, f. 1883, blikemballag.arb.
Johannes, f. 1885
Karl, f. 1889
Nelly, f. 1892
Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 49.

1900*Støberigata 7
Sara Severeide, f. 1877, Karmøy, herm.arb.
Hilda Severeide, f. 1883, Karmøy, arb.v. linfafrik
Thea Hansen, f. 1867, Skudesnes, handlende

1903-Støberigata 7
Hans Olsen, f. 1847, Revem, fisker, syg
Rakel, f. 1849, Haaland, husmor og sildesalting
Oluf, f. 1879, Sandnes, matros
Selma, f. 1884
Bertha, f. 1886
Flyttet fra Støperigt 4, så til Vindmøllebakken 9.

1905’1906’ Støberigata 7
Theodor Thorbjørnsen, f. 1865, Mandal, sandfører, kramhandler
Malene, f. 1859
Hjalmar, 15 år
Bertinius, 1887
Helene, f. 1892
2 fabrikpiger her, navn ukjent i 1906’
Fra Kalhammeren 42. til Pedersgata 137 i 1910.

1907’Støberigata 7
Sigurd Sørensen, 30 år, stuert
Lina, 20 år
Magda, 1 år
Fra Ladegårdsv. 10.

1907’ Støberigata 7
Benedikte Hansen, 26 år, fab.p.

1908’’1914’1926-Støberigata 7
Jakob Jakobsen, f. 1886, herm.arb.
Benedikte Hansen, f. 1879, Farsund
Rebekka, f. 1907
Ester, f. 1908
Olav O., f. 1911
Julie Marie, f. 1913

Jakob var sønn av Ole Jakobsen.

1914’1915’Støberigata 7
Olaf Tollefsen, f. 1892, maler
Olivie Jakobsen, f. 1892
Magne, f. 1914

Olivie var datter til Ole Jakobsen.

1916’1920*1925-Støberigata 7
Elling Svela, f. 1889, Bjerkrem, fyrbøter
Kristine Regine, f. 1880, Haugesund, herm.erb.
Olaf, f. 1911
Rolf, 1 år 1916
Bertha Talette Rasmussen, f. 1853, Sandnes, herm.arb.

1916’1925’Støberigata 7
Bertha Rasmussen, 60 år, enke, fab.arb.
Josefine, 35 år, fab.arb.

1894’1971 Støberigata 7
Maurits Jakobsen, f. 1894, død 1971, 75 år gammel hermetikarb, gartner, ugift.

1904-1969 Støberigata 7
Anna i Bakken 
Olaf Johnsen,
Anna f. Jakobsen, Johnsen, f. 1904, død 1969, 65 år gammel
Sønn ?
Hun var datter av Ole Jakobsen og ble født her i huset hvor hun bodde alle sine dager.

Kan være et bilde av 4 personer, folk som spiller musikkinstrumenter, folk som står og utendørs

Anna i Bakken. Hun bodde i Støperigata 7 hele sitt liv Fra 1904 til 1969. Fra venstre. min mor Solveig Thelin, min farmor Selma Thelin, Mauritz Jakobsen, muligens sønnen til Anna, min mormor Johanna Olsen og Anna Johnsen. Mauritz var gartner og det bærer hagen preg av. ca 1939/40, bilde Aksel Thelin.

Fra Facebook har jeg hentet disse opplysningene.

Olaf Norberg:
Eg bodde i Pedersgatå 135, huske mor mi va i syklubb eller någe lignande me hu Klara 😊 (Thelin). Tror hu Anna og va me i den klubben, va ein del ner hoss henna, huske eg fekk ein tøffe, svarte cowboy hatt av na, huske di hadde ein del frukttrær, så me va å smånaska, eg e sikker på viss me hadde sport, hadde me vel bare fått, hadde vel litt me spenning å jør.

Sæbøen hadde frukt i kjellaren, sjokolade og andre snobeting hadde han i andre etasje, kan ikkje huske at d va andre i huset. Me jobbde for han huske eg, satt på planen, bar inn varer t butikkane, fekk 4 – 5 kr dagen.
Ps: viss ikkje eg tar mye feil så e d far min sin motorbåd inn t veggen. 😊

Karl Norberg: 
Union hadde kontor i 2.etg. Når vi var med å jobbet i fabrikken fikk vi utlevert brikker, som vi gikk på oppå kontoret og vekslet inn i penger. 50 øre for en brikke. 1 brikke for hver ramme med brisling vi tredde. Dette var i 50 årene.

Gerd-Irene Aas Johnsen : Jeg husker Anna i bakken som vi unger sa🌹koselig bilde. Jeg bodde i Dokkgt fra 1935-1953 flott å vokse opp der. Tror det var en Olav i bakken også??

Elsa Dagny Lunde
Min mor jobbet sammen med Anna i Bakken , i 1968 bygde vi hus på Revheim og vi fikk staude av Anna som hum hadde i hagen, den lever enda og jeg kaller den for Anna i Bakken 😇🥰 Mener hun hadde en sønn hun bodde i sammen med 🧐

Leif Frøiland
Det var ett kjekt bilde med «Anna i bakken» Huset og den hagen var noe av det flotteste som fantes på den tid. Me ungar tørte ikke å nærme oss hagen for det var kanskje ball vi måtte hente opp igjen. Lure på om det var broren til Anne som budde i huset i 50 åren som sprang etter oss og skremte driten av oss. 😊

Jeg tror Anna døde i 1969, Brit Hidle husker du Maurits Jakobsen, tror det var bror hennes.  Brit Hidle: husker han, mener og de var søsken.

Helge Log
Støperigata 7, ble det revet ca. 1970?

Fra Adressebøkene:

Støperigt 7 Asbjørnsen, Erling 1935
Støperigt 7 Asbjørnsen, Lars fyrb. 1935
Støperigt 7 Asbjørnsen, Mary, herm 1935
Støperigt 7 Jakobsen, Elin, enke 1935
Støperigt 7 Jakobsen, Jakob herm.arb. 1910 1913
Støperigt 7 Jakobsen, Marie, fab.arb. 1917 1924
Støperigt 7 Jakobsen, Maurits, herm.arb. 1914 1917 1921 1922 1924 1925 1926
Støperigt 7 Jakobsen, Ole, arb.-oppsynsm 1903 1910 1913 1914 1917 1921 1922 1924 1926
Støperigt 7 Meyer, Olav 1948
Støperigt 7 Nielsen, Ingvald, fyrbøder 1903
Støperigt 7 Nielsen, Jakob, bødker 1903
Støperigt 7 Peder Bendiksen, fab. 1935 1943
Støperigt 7 Rasmussen, Bertha, fab,arb. 1921 1922 1924 1925
Støperigt 7 Svela, Elling, sjøm- 1921 1922 1924 1925
Støperigt 7 Tollefsen, Olaf, malersv. 1914
Støperigt 7 Jakobsen, Maurits, sten-jord erb. 1955 1961
Støperigt 7 Johnsen, Anna, herm.arb. 1955 1961 1968
Støperigt 7 Meyer, Olaf F. blik.arb. 1961 1968

Støperigt 7 Ørn, Bertha, fab.arb.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net