Fugellie huset

Støperigata 48

Fugelihuset

Foto ATK. Støperigata 48 / Kvitsøygaata 18

295

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Huseiere: Støberigata 48
1868 P. Fugellie kjøpte tomt og bygget huset. Han bodde her og drev Sydvestfabrikk.
1904 solgt til Stavanger Aktiebryggeri, senere Tou Bryggeri
1951 solgt til Norrig hermetikk fabrikk
1972 solgt til Nordhus & Sønn
1996 solgt til Støperigata 48 As
2001 solgt til Bergesen Eiendom As
I de senere årene er huset delt opp i seksjoner og solgt til private.

Dette blir omtalt som Fugellie huset for det var Peter Fugellie som bygde de i 1868 og hadde sydvestfabrikk her. Senere på 1950-60tallet ble det kalt Sundehuset etter Adolf Sunde som bodde her. Adressen har skiftet gjennom årene. Det gjør det vanskelig å finne folk som bodde her. Nybø 2, Lervig 2, i 1910,  Støperigata 48 og fra ca 2007– til Kvitsøygata 18.

Her kommer en ufullstendig liste over folk som har bodd her gjennom tidene. Det vil stadig bli tilføyelser og rettinger etter hvert som jeg får nye opplysninger. De tar jeg imot med takk. Her har bodde mange flere enn de jeg har funnet.

Folk i huset. Støberigata 48

1868-1885-1899 Nybø Støberigata 48
Johan Peter Emil Fugellie, f. 1829, Kristiansand, død 1908, 78 år gammel, Kveker
I kone -Dorthea Olena Pedersdatter, f. 1842, død ca 1860, gift 1853
Christine, f. ca 1853, Leikvoll
Maria, f. ca. 1855, Leikvoll
Thea, f. 1856, Leikvoll
Peter Johan, f. 1858, matros
Diana, f. 1860, Leikvoll

II kone -Anna Karina Olsdtr., f. ca 1845, Finnøy, gift 1864
Otto Konrad, f, 1865, Leikvoll
Anna Katrine, f. 1868

III kone Elen Olene Pernille Olsen, Thorp, f. 27-6-1842, gift 1879, død 1912
Berta, f. 1881
Ellen, f. 1883, g. m. Christofer A. Aasland
Tora, f. 1884, g.m. Alf Andreas Andersen

Elida Jakobsen, 1864, tj.1885, se Lervig Folk fra 1865-1900
Marie Korsand, f. 1864, Veø, tj 1885
Daniel Olsen, f. 1864, Riska, tj.dreng, 1885
Gurine Bardsen, f. 1867, Mosterhavn, tj. Kjøkkenpige, 1891
Josefine Johannesen, f. 1868, Drøbak, tj. Husligt arbeide, kreaturstell, 1891
Erik Torbjørnsen, f. 1867, Skjold, kontorist ved oljeklæderfabrik, ugift, logerende, 1891
Tobias Ånensen, f. 1832, Kvinesdal, tj. gårdsdreng

1891 var han gårdeier og fabrikkeier. Hadde 1 hoppe, 8 storfe, 10 høns
Innen 1900 var Peder og familien flyttet til Hetland præstegaard.
I 1910 bodde Elen f. 1842 sammen med datteren Ellen Aasland i Storhaugveien 29, i 1920 bodde hun hos datteren Thora Andersen i Jærgata 51.
i 1865 var Peder gårdbruker på Leikvoll i Randaberg, han flyttet til byen, kjøpte en del av gården Nygaard hvor han bygde dette huset i 1868 på stykket Nybø.

Peter Fugellie kom fra Kristiansand og bosatte seg på gården Leikvoll i Randaberg. Han meldte seg inn i 1854 i kvekerbevegelsen og var svært aktiv der. Ellers var han svært driftig, han hadde en sydvestfabrikk som startet da hans mor begynte å sy sydvester. Den fabrikken etablerte han her i huset ca 1868-71. Han var med da Stavanger fredsforenig ble stiftet i 1894. Peter drev et kalkbrenneri i Lervig. P. Fugellie eide flere hus og det er ikke lett å skille de fra hverandre i folketellingene for adressene stemmer ikke med de vi kjenner i dag.

Eilert Sundt skildrer virksomheten hans i 1867:
Fra Stavangeregnen skal jeg sluttelig berette om en husflidsgren, som har blomstret op til en formelig fabrikdrift. Jeg omtaler den sammen med den øvrige kystvirksomhed, af den grund, at den tjener søbe-driften. Det er fabrikation af de slags sømandshatte, som kaldes sydvester.

Peter Fugellie er omtalt i flere steder på nettet.

I de kommunale folketellingene for Stavanger i årene 1894 til 1914 har jeg ikke funnet noe om hvem som bodde her. Adressen er uklar og ikke lett å finne fram til. Derfor er det store hull i beboerlistene.

1898 Støperigata 48
Schafer, J., 41 år, maskinmester, blikfa.
Anna, 34 år
William, 7 år
Bertholdt, 6 år
Edvard, 5 år

1898 Støperigata 48
Abraham Pedersen, 65 år arb. hos P Fugellie

1910-1913-1917-1920* 1926-1943-Støperigata 48
Lauritz Emanuel Laland, f. 1875, Avaldsnes, maskinist. sjømand
Berta, f. Jakobsen, f. 1876
John, f. 1903, smedelære
Astri Berta, f. 1908
Louis, f. 1915
Lervig 2 i 1910, Nybø 2 i 1913

1910’1913-1918-1920* Støberigata 48
Petter Paulsen, f. 1858, Kristiania, enkemann i 1913, bryggeriformand
Hanna, f. 1854, Hønefos, død 1913, 56 år gammel
Alexander, f. 1885
Hjalmar, f. 1888
Tordis, f. 1889
Gerda, f. 1892
Sigurd, f. 1893
Gunda Valeska Paulsen, f. 1891, Ø. Aker, ug.
De bodde i Aker i 1900. Usikkert hvor mange av barna som bodde med foreldrene her.
Lervig 2 i 1910, Nybø 2 1913

1910-1917-1920* 1926-1948—–Støperigata 48
Nicolai Nilsen, f. 1861, Strand, lagerform. Tou, Ok 1930 1913
Mathilde Cecilie, f. 1863, enke i 1935, død 1958, 95 år gammel
Signe Nicola, f. 1891, kontorarb. Ok 1935 1913
Andreas Emil, f. 1893 – elektriker i 1913
Sigurd, f. 1895, herm.arb., ok 1+35 1913
Jonas, f. 1899
I 1899 da Jonas ble født bodde de i Høllebergt. 14.
I 1910 var adressen Lervig 2.1913 Nybø 2.
De bodde i Sølvberggaden 19 i 1900
I 1913 bodde de i Nybø 2 som nok er men eldre betegnelse for dette huset.

I Folk i Strand s.335 finner vi dette: Nikolai var sjømann i ungdommen. Han rømde i land i Galveston i 1879. Han var «aldeles udygtig» til militærtenesten ved sjøsesjonen i 1888. Då dei gifta seg, var han framleis sjømann. Dei budde truleg ikkje på Tau, men Mathilde brukte å koma til Tau for å vers «på landet». Ho budde då hos Inger Tysdal (f. Idsø)

Hvor lenge Signe Nilsen bodde her vet jeg ikke–Hun døde muligens i 1967.

1916’Støberigata 48
Martin Loholdt, 1874, Trondheim, kjører, sygelig
Olene, f. 1870, Etne
Anna, 17 år, fab.arb.
Olga, f. 1904
Amanda Bertine, f. 1908
De bodde i Pedersgata 135 i 1910.

1920* 1955-Støberigata 48 
Karl Ludvig Larsen, 1863, Kristiania, f. bryggeriformand
Anna Lovise, f. 1869, Sverige
Alv Bjarne, f. 1901, Kristiania, bryggeriarb.

1920*1922- Støberigata 48 
Olaus Karlsen, f. 1854, Laudal, bryggeriarb.
Henriette Olivia Rasmussen, f. 1849 Kristiansand, død 1930, 81 år gammel

1913 Støperigata 48
Osmund Karlsen, bryggeriarb. 1913

1924-Støperigata 48
Askild Løvbrek, fab.form.

1925-Støperigata 48
Gudrun Bjørnsen, syerske

1920* 1935-1958–Støperigata 48
Adolf Kristian Einarsen Sunde, f. 1882, Håland, død 1958, 75 år gammel, bryggeriarb., gift 17-4-1907
Greta Marie Sørbø, f. 1884, Høle, død 1936, 51 år gammel
Klara, f. 1908, g.m. Trygve Tengesdal død 1976
Einar, f. 1909, omkom i Biscayabukta ca 193
Borgny Elisabet, f. 1913, g. Ingolf Tengesdal
Tordis, f. 1915, g.m. Rolf Larsen
Adolf Kristian, f. 1917, g. Borgny Tjessem (kjørte colabolen)
Ingeborg, f. 1919, g.m. Ingvar Haugsgjerd, vindmøllb.mølleeeCanada
Margrete, f. 1923, g.m. John Samuelsen
Karen Marie, 1925, g. m. Hans Martin Hansen
Olaf ca 1927 død 1929
De bodde i Verksgata 15 i 1909 da var Adolf tømmermann.

1926-1930 Støperigata 48
Ingebretsen- Alfred, f. 1898, død 1930, 32 år gammel, agent,
Elisabeth Sæd.
Thora, fab.arb.
Paul, regningsbud
Andreas, hdls.mann, Støperigt. 48

1935-1956 –Støperigata 48
Abraham Tjessem, f. 1891, død 1977, 86 år gammel, blikkembalasjearbeider.
Ingrid Dahl, f 1890, død 1975, 85 år gammel
Anny Katrine. f. 1912, g.m. Osvald Lindstrøm
Bergit Olava, f. 1913, bryggeriarb. g.m. Jens Våge
Asta Ingfrida, f. 1914, g.m. Johannes Tjensvold
Borgny Kaspara, f. 1916, g. m Kristian Sunde
Odd, f. 1920, g.m Benny
De bodde i Emmausveien 12 i 1920.

1936- 1962
Hanna Kvitli, f. 8-6-1885, Bjerkreim, død 1962, 77 år gammel, enke, flaskespyler
Alma Andreassen Kvitlid, f. 26-12-1907
Arne Magnussen, f. 25-3-1919, far: Magnus Gabrielsen,
Arne Kvitlid, 1943
Hanna Kvitlid, bryggeriarb, Hadde bodd i Lervig 16, flyttet til Støberigata 48 1936.

1936-1961 -Støberigata 48
Arne Magnussen Kvitli, f. 1918, død 1986, 68 år gammel
Berit Fiskå, f. 1927, Fiskå, død 2002, 75 år gammel
Ragnhild, f. 1948, g. m. Fred Nilsen
Geir f. april 1961
De kjøpte hus i Støperigata 36 og flyttet dit.1961

1943-1948-Støperigata 48
Torleif Sandgren, baker

-1950-1967 Støperigata 48
Olga Svela, best. f. 1894, død 1967, 73 år gammel,ugift.
2023 Fra Henrik Wold på FB:
Olga var ugift. Hun var bestyrerinne på Norrig II, men de seneste årene av sitt liv arbeidet hun på Stavanger Packing. Hun hadde absolutt ikke et lite rom på loftet, men to store stuer og stort kjøkken i 2. etasje like over inngangspartiet. I begynnelsen hadde hun også en stue til, og som da muliggjorde to dører ut til gangen. Jeg spiste ofte søndagsmiddag hos henne på 50- 60-tallet.
Jeg (Henrik) betalte hennes husleie, kr 40, personlig til kontorsjef Larsen hos Hermetikkfabrikkene Norrig. Tidligere bodde Olga (tante Olga som jeg kalte henne) mange år i Trondheim. Hun døde hjemme hos oss i Taugata 31.

1950?-1969-Støperigata 48
Henry Eugen Bringeland, f. 1897, Kristiania, død 1956, 59 år gammel, maskinist på Tou
Karoline Knudsen, f. 1897, Nedstrand, død 1969, 71 år gammel, herm.arb.
Eugen, f. 1917, død 1971
Bjarne, f. 1920, død 1991, g.m. Emly Enersen
Bjørn f. 1923, død 1999, g.m. Martha Sørensen
Gerd,f. 1924, død 1999, g.m. Kurt Arnøy, gift 1945
Liv, f. 1941, g. i 1960 m. Per Hana.
Det var bare Liv som bodde her sammen med foreldrene til hun giftet seg. De bodde i 2. etasje mot Støperigata.
De hadde bodd i Lervig 22 til ca 1950

1958-1971-Støperigata 48
Olav Martin Norgren, f. 1924, død 1987, 63 år gammel
Edel Fiskå, f. 1926, Fiskå, død 2010, 84 år gammel
Ingunn, f. 1948–, g.m. Jon Egil Nilsen
Reidar, f 1950, g.m. Wenche Larsen
Evy, f. 1954, g.m. Geir Birkeland
Geir Trond, f. 1971, død 1994, 23 år gammel, g.m. Tone Østerhus
De hadde bodd i Lervigsveien 17.

1968-1971 Støperigata 48
Jon Egil Nilsen, f. 1944, gift 1968
Ingun Norgren, f. 1948
Hilde, f. 1969

1958-1961 Støperigata 48

Lars Børve, f. 20-3-1904 død 23-6-1968, 64 år gammel, kaiarbeider
Alma Holte f. 19-7-1904 død 10-12-1963, 60 år gammel

De hadde bodd i Avaldsnesgata 94, senere flyttet de til Lervig.

-1960-1970- Støperigata 48
Marthon Finnesand, f. 1915, død 1973, 58 år gammel, skomaker
Lilly Nilssen, f. 1920, død 2004, 84 år gammel
Else
Bjørn
Flyttet til Hidlegata 5.

1961 Støberigata 48  Tine Aasland, frue 

1967 -1984- Støberigata 48 
Knud Tingvik, f. 1911, død 23-8-1974, 63 år gammel
Gunvor K. f. Hågensen, f. 1917, død 2-2-2002, 85 år gammel
Odd Magne Tingvik, g.m. Oddrun
Solveig Tingvik, g.m. Per
Øyvind Tingvik, g-m- Liv
De flyttet fra Lervig 22 til Støperigata 48 i 1967 da huset ble revet.

1968 Støperigata 48
Torleiv Anfinsen, død 2010, 73 år gammel, arbeidet på Norrig, gift 1959
Bjørg Turid Myhre, død 1978, 37 år gammel
Elisabeth
Einar
Randi Haga 10 år i 1968, søster til Torleiv.

1968, Kristine Gilje, herm.arb.

Fra adressebøkene  fra 1917 til 1948.

Støperigt 48 Bjørnsen, Gudrun, syerske 1925
Støperigt 48 Ingebretsen, Alfred, agent 1926
Støperigt 48 Ingebretsen, Paul, regningsbud 1926
Støperigt 48 Ingebretsen, Thora, fab.arb. 1926
Støperigt 48 Kvitli, Arne 1948
Støperigt 48 Kvitli, Hanna, bryggeriarb 1948
Støperigt 48 Løvbrk, Askild, fab.form. 1924
Støperigt 48 Nilsen, Andreas, fyrb. 1917
Støperigt 48 Nilsen, Mathilde, enke 1935 1943 1948

Støperigt 48 Nilsen, Oluf, anlegsarb. 1926
Støperigt 48 Nilsen, Signe, kontorist 1917 1924 1925 1926 1935 1943 1948
Støperigt 48 Nilsen, Sigurd, fab.arb- 1917 1924 1926 1935 1943 1948
Støperigt 48 Sandgren, Torleif, baker 1943 1948
Støperigt 48 Sunde, Adolf, arb.form. 1921 1922 1924 1925 1916 1935
Støperigt 48 Sunde, Borgny, blik. 1935
Støperigt 48 Tjessem, Abraham, bryggeriarb. 1935
Støperigt 48 Tjessem, Bergit, herm. 1935 1943
Støperigt 48 Tjessem, Odd 1943

Støperigt 48 Børve, Alma 1961
Støperigt 48 Børve, Lars 1961-1968

Støperigt 48 Finnesand, Lilly 1961
Støperigt 48 Finnesand, Marton, skom. 1961

Støperigt 48 Aasland, Tine, frue 1961

Personer som ha dukket opp i avisene som har vunnet en gevinst i en eller annen utlodning og som navn og adresse er oppgitt har jeg tatt med her.

1968-1969 Bergit Gudmundsen, hermetikartb. herrejakke.

1970 Margit Olsen, dukke.

1976-1978 Støperigata 48
Jan Erik Eriksen
Ellinor Øvregaard
Fredrik, f. 1978

2011-2012 Kvitsøygata 18  Monica Lycke Kyllingstad

Fra eiendomshandel offentliggjort i Stavanger Aftenblad har jeg funnet en del om kjøp og salg. Utover navn og årstall kjenner jeg ikke mer til disse personene.

1996 Støperigata 48 (gnr 53, bnr 683) overdratt fra Nordhus & Sønn AS til Støperigata 48 AS.
2001 Støperigata 48 (gnr 53, bnr 683) solgt for kr 3 500 000 fra Støperigata 48 til Bergesen Eiendom AS.
I løpet av årene har huset blitt delt inn i seksjoner og noen kjøp og salg har jeg funnet i avisene.

2004 Støperigata 48 Seksjon 48c solgt fra Kristian Riise til Roar Espeland.
2006 Støperigata 48 Seksjon 48a fra Linda Torsvik til Torbjørn Laukvik
2007 Støperigata 48 Seksjon 4 fra Klaus Werner Ruppenthal og Bente Bang Ruppenthal til Cato Hognestad Jensen
I 2007 ble adressen endret til Kvitsøygata 18
2008 Kvitsøygata 18, seksjon 5 fra Torbjørn Laukvik til Randi Renate Glesnes
2008 Kvitsøygata 18, seksjon 3 fra Roar Espeland til Osmund Haugvaldstad og Vally Gerd Sandanger Haugvaldstad.

2011 Kvitsøygata 18 seksjon 9 Fra Borghild Knevelsrud til Michael Pustlauk og Lyndsey Leigh Corrigan
2014 Kvitsøygata 18 seksjon 8 fra Chatchai Espen Chamaiklang Melhus og Surasak Simen Chamaiklang Melhus til Gøran Moen Lamo.
2014 Kvitsøygata 18 seksjon 2 fra Ellen Sofie Byberg til Viviann Grønnevik

2019 Kvitsøygata 18, seksjon 2 fra Jerilee M. Macarimbang og Lars Simon Pettersen til Steffen Austerheim.
2019 Kvitsøygata 18 Seksjon 1 fra Camilla Torvik Tønne til Silja Thise og Jo Ryssdal Waage.
2019 Kvitsøygata 18 seksjon 8 fra Gøran Moen Lamo til Emilie Norheim
2020 Kvitsøygata 18 Seksjon 4 fra Tore Bendiksen Søraas og Kristina Øvstebø til Erik Tveteraas.

2023 fra FB Silja Thise
Hei. Vi bor i Kvitsøygata 18B, eller «Sydvestfabrikken» som vi kaller det. Vi bor i Sally Nilsson sin gamle leilighet. Camilla Torvik Tønne kjøpte leiligheten av Sally og vi av Camilla.

Folk som arbeidet i oljeklæderfabrikken
Disse er funnet i diverse folketellinger, men vi vet ikke nøyaktig året de arbeidet i fabrikken.
I Lervig 8 bodde disse fra 1865
Ane Karoline Østensen, f. 1852, Randaberg, arb. i oljekæderfab.
Berthe Olette Østensen, f. 1858, Høle, arb. i oljeklæderfab., strikkerske i 1891

Lervig 1865-1875
Grethe Jensen, f. 1854, Fossan, syr oljeklæder

Lervig 1875
Christine Amalie Johannesen, f. 1852, syr oljeklæder
Elen Olava Olsen, f. 1860, arb. i oljeklæderfab.
Tomine Pedersen, f. 1854, 41 år, enke, tjenestepige, af fattigkassen, arb. i en oljeklædefabrik.

Lervig 1887
Elisa Jakobsen, f. 1864, arb. v. oljeklæderfabrik, 1891’

Lervig 1891
Marthe Mikalsen, f. 1840, Kobervik, arb- v. oljeklæderfabrik, fattigv.

1891 Marie Johanne Johannesen, f. 1868, Tysvær, arb. v. oljetøysfabrik

Lervig 29
Margrethe Nilsen, f. 1855, Rennesøy, arb. i oljeklæderfab.
Lene Nilsen, f. 1860, Rennesøy, arb. i oljeklæderfab.

1891 Erik Torbjørnsen, f. 1867, Skjold, kontorist ved oljeklæderfabrik, ugift, logerende, 1891

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net