Pedersgata nr. 006 Gullsmed Karl Svendsen

Pedersgata 6

ATK: 2008

Besøk på siden 528

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

117 m2 stor tomt,  br.nr. 1265

Eiere: Pedersgata 6
? uvisst når det ble bygget.
1865 Johannes Evertsen
1900 Martin Svendsen
1912 Olava Svendsen
1920 Karl Svendsen
1968 Hilde Svendsen

Huset ligger på hjørnet med Langgaten, med fronten mot Pedersgaten. Det er butikk i første etasje og bolig oppe og i tilbygget.

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT).
Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Hanna Wold drev med husholdningshandel, rundt 1895-1900.
Olava Svendsen var enke og drev pensjonat. Sønnen Karl Svendsen var guldsmedlærling. Han startet en guldsmed forretning, den har vært drevet i 3 generasjoner, fram til Hilde Svendsen Thorbjørnsen la ned i 2007.
John Schimling, var husmægler i 1909-1910.
Martin Svendsen hadde delikatesseforretning. 1914
Filippsius Modeforretning, Engros & detail, drev butikk her i tiden rundt 1914. fra jan 1914
Philipp Gosios bodde selv på Blåsenborg 4.
Borgea Naadland, enkfrue drev en vinforretning i 1913-1917. Hun bodde selv på Ladegårdsveien 12. i 1900. Da var hun ”Handelsmann Colonial”.
Om hun hadde forretning på Ladegårdsveien og vinutsalg her er usikkert.
Utstyrsmagasinet (fru T. Jessen) hadde manufakturutsalg her i 1914-1917-
Carl Svendsen, guldsmed ca 1916 – 2007
Utstilling – Marek Wiewiorowski, Smykkedeign, og malerier av Nils Chr. Svihus 2008

Folk i huset:

I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset akkurat den dagen tellingen foregikk. Her er brukt
FT fra 1865, 1894 til 1916. Alderen på personene er hentet fra første gang de dukker opp i kildene. I kirkebøkene (Kb.) er det funnet folk
som ble døpt, konfirmert, gift eller døde, mens de bodde på denne adressen. I tillegg er det tatt med de som er funnet i Adressebøkene
(Adr.), valgmanntall og opplysninger fra privatpersoner og
Folketellingen 1865 Pedersgata 6
Da var det 3 leiligheter med til sammen 21 personer registrert på bostedet.

I 1865 ser vi at det bodde 21 mennesker i her, fordelt på 3 familier. To av husfedrene var skippere, Johannes og kona var
36 år og hadde 6 barn i alder fra 14 til 2 år. Sammen med dem bodde en bestemor på nesten 70 år, og en tjeneste jente på 16 år.
Den andre skipperen Thomas var 35 år mens kona var 31 år gammel. De hadde to barn 7 og 2 år og en tjenestepike på 18 år.
Matrosen Knut var 26 år, mens kona Alette var 23 år. De hadde kun en nyfødt datter, men også de hadde en tjenestepike på 17 år.
Dessuten hadde de to logerende matroser boende hos seg.

1865-1875 Pedersgata 6
Johannes Evertsen, f. 1827, skipper
Gurine Marie, f. 1827
Rasmus f. 1851
Størkinius Marselius f. 1852
Berthe Malene f. 1854
Johannes f. 1857
Christine Marie f. 1861
Mical F. 1863
Christian, f. 1868
Ane Jakobine Ellingsen, f. 1797, Torvestad presetgård. Gurines moder, 1865-75
Mina Ellingsen f. 1849, Haugesund, tjenestepige. enke på 72 år i 1873!
Kildene kan være misvisende, i 1873 ble det opplyst at Johannes var enkemann, samtidig som sønnen Rasmus ”hjelper moderen”.
2 år etter er det Gurine som er blitt enke. I 1875 var Rasmus styrmand, Størkinius arbeidet på værft som skibstømmermand,
Johannes var i seilmagerlære, mens de tre yngste ble forsørget av moderen.

1865 Pedersgata 6
Thomas Lars Gabrielsen, f. 1828 skipper
Karen Olene, f. 1832
Jonas f. 1858
Marie Gabriele f. 1863
Kjesten Rasmusen, 1847 tjenestepige

1865 Pedersgata 6
Knud Weinert Larsen, f. 1839, matros
Alette, f. 1836
Hans Edvard Nilsen, f. 1845, matros, logerende
Bernarth Nilsen, f. 1850, matros, logerende
Serine Bernhartine Nilsen, f. 1848 tjenestepige.

1873-1875 Pedersgata 6
Iver M. Lossius f. 1796, propitær, Surnedal, Romsdal amt.
Thomine Hammon, f.1797, Surnedal
Margrethe, f. 1830, Surnedal, husbestyrinde, lever av en liden formue – 1875.
Det var bare Margrethe som bodde her i 1875, så det er mulig foreldrene er døde i mellomtiden. Familien bodde på Judaberg på Finnøy i 1865,
der var sønnen distrikslæge.

1873-1875 Pedersgata 6
Madam Ivara Malmin, f. 1835, Surnedal, enke
Johan Muhlenphord Lessius, f. 1863
Johan Lauritz f. 1865
Ivara ble kalt Madam Malmin i 1873. Hun bodde hos sin søster – Margrethe, hun ble forsørget av sine brødre privat, samt ved stryging – 1875.
Ivara var gift med Jonas Malmin.

1873 Pedersgata 6
Hans P Hansen, f. 1798, Slesvig Holstein
Ane Bergithe, f. 1806.
Hans bodde på Blåsenborg 1 i 1865 og var handelsmand.

  1897  Heller og Jerntrale til Gadedørstrap sælges billigt.

 

1875 Pedersgata 6
Jonas Halvorsen, f. 1845, Sola, Haaland prg.
Lisebet, f. 1842, Time sogn.
Hans, f. 1872
Karen, f. 1874

1875 Pedersgata 6
Johanna Omundsen, f. 1832, Jelsa, vaskekone, enke, moder
Reinert Omundsen, f. 1863, Høiland sogn

1885 Pedersgata 6
Severine Lindtner, f. Hummeland, f. 1816, -død 21-7-1901 81 år gammel, enke
Hun fikk i 1900 kr. 50,- fra et Legat for sjømends trængende efterlatte. Hun var enke etter skipsfører A. J. Lindtner
Grethe Olsen, f. 1833 Lye tjenestepige

     

1885 Pedersgata 6
Johanne Elisabeth Johannessen, f. 1839 Flekkefjord, enke, hos sønnen
Andreas Johannessen, f. 1867 søfarende
Ane Fredrikke f. 1853
Petra Johanne f. 1875

Familien Svendsen dominerer historien om folk i huset i over 100 år.
Helt opp til i dag 2011 er det samme familien som eier huset. Det ble startet guldsmedforretning her i
1916 som ble drevet fram til 2007.

1885 -1889 – 1925 Pedersgata 6
Svendsen, Martin, Skibsfører f. 1844 Håland død 1889
Nikoline Olava Davidsen f. 24-7-1854, død 27-6-1925, 71 år gammel
Nils Karl f. 1875
Marie f. 1880
Ingeborg Sofie f. 21-4- 1882
Martin f. 8-11-1889
Skibsfører Martin Svendsen f. 1844 og Nikoline Olava Davidsen f. 1854 ble viet 1872
Martin døde 21-5-1889 i Rio de Janeiro av gulsott/feber og ble begravd der. Da bodde familien på Nytorvet og vi kan gå ut fra at de allerede da bodde i dette huset.
Nils Karl gikk i guldsmedlære og startet butikk og verksted.
Marie hjalp broren Carl i forretningen, men i 1908 reiste hun til Amerika 28 år gammel.
Sofie utdannet seg til lærerinne og underviste på Sandvigen skole fra 1914. Nevnt her til 1916. Hun reiste også til Amerika.
Den yngste sønnen til Olava Svendsen, Martin gikk på Kongsgård skole, senere reiste han til Kristiania og studerte teologi. 1912 nevnt her i 1915.
I 1900 drev Olava pensjonat. I 1903 var hun huseier og hadde formue kunne folketellingen fortelle. Nevnt her 1916.
Eilert Schadberg 16 i 1901 gymnasiast, bodde hos Olava mens han gikk på skolen i 1901 1905.
Marie Davidsen, f. 1843, lærerinde bodde sammen med familien i 1900 og 1910. Han var antakelig søster til Olava gift Svendsen.

  1909 

1875- 1930 Pedersgata 6
Carl Svendsen, f. 1875, døde 10-1-1930, 55 år gammel
Henriette Wilhelmine f. Bahr, f. 1877, døde 20-7-1928, 46 år gammel
Carl Bahr f.. 1908
Erling Bahr f. 1909
Tonny Roth f. 1904 i Haaland, tjenestepike 1920
De bodde her i 1922
Carl Svendsen var hos Helstrøm i 1904. Han reiste til Tyskland som stipendiat. Da han kom hjem i 1905 startet han sin egen
guldsmed forretning på torvet i Mortvedts hus.
Han startet antakelig butikken her i huset i 1916, men bodde i Verksgt. 36.
Lovise Svendsen 17 tj. 1915

  

1908 – 1968 Pedersgata 6
Carl Bahr Svendsen, f. 1908 – 1968
Berta Jorine Høie, f. 1905, død 19-11-1956, 51 år gammel
Hilde f. 1946
Carl og Berta giftet seg i 1943, inntil da hadde
Helene Furunes, f. 7-2-1895, g. Rimestad, vært husholderske 1930-1943
senere var
Johanne Valevatn, f. 2-3-1903, husholderske til ca 1969
Karen Lianes, f. 7-12-1912, tjener 1942-43

1968 -2007 Pedersgata 6
Hilde Svendsen, f. 1946
Thor Henrik Thorbjørnsen, f. 1945
Helge
Hanne, f. 1979
Hilde overtok butikken og huset etter faren døde. Hun utdannet seg som guldsmed og drev butikken her fram til 2007.
I tillegg har hun en gullsmedforretning på hjørnet av Kirkegaten og Bredgaten i Stavanger sentrum.—de giftet seg i 1973

I 1895 var det tre enker med barna sine i 1895. Til sammen 11 personer, Olava Svendsen, Marie Davidsen og Hanna Vold.
——————————————————————-

1898- 1915 Pedersgata 6
Marie Davidsen, 57 år, hun var lærerinde, i 1907 fikk hun pensjon, kr 300 fra kommunen og 300 fra opplysningensvesenets fond.
Hun døde i 1915. Hun var sannsynligvis søster til Olava Svendsen som var født Davidsen.
Dessuten bodde det en ung gutt fra Egersund som gikk på gymnaset. Eilert Skadberg, 16 år. Eilert bodde her for betaling til
1905 da han reiste til Kristiania for å studere.

1895-1904 Pedersgata 6
Hanne Vold, 63 år, enke med to døtre. Død 13-5-1919, 80 år gammel
Bertha
Andreas
Ane f. 1873. hun var syjomfru i 1901.
Petra f. 1876.
De bodde her i 1900. Da var Hanna handlerske og drev husholdningshandel, og vi får vite at den yngste datteren Petra ble underholdt av det offentlige.
Hanna drev Melkehandel i 1904.
Datteren Petra 26 år bodde sammen med henne.
Etter 1904 finner en de ikke lenger i dette huset. Petra vant en vugge i 1902.
Hun fikk 50 kroner i støtte av skipsassuransen i 1902. De to eldste barna ble bare nevnt i morens dødsannonse.

1903

Folketellingen 1900 Pedersgata 6

Da var det 15 personer fordelt på 3 leiligheter. De fleste hadde bodd her en tid før folketellingen og bodde også noen år utover.

Folketellingen 1900 Pedersgata 6
Da var det 15 personer fordelt på 3 leiligheter. De fleste hadde bodd her en tid før folketellingen og bodde også noen år utover.

1895-1913 Pedersgata 6
Jørgine Bersagel, f. 14-8-1849 år, Egersund, enke bodde her allerede i 1895. død 22-6-1940, 91 år gammel.
Hun hadde to sønner.
Johan 19 år, kontorist-død4-2-1898, 22 år gammel-
Emanuel K. f. 20-1-1879
Andreas f. 1881
Jørgine Bersagel sydde trøyer hos Haakon Aslagsen i 1912-1913
Emanuel Kornelius Bersagel var 24 år i 1907. Han var mekanikus på støberiet og opholdet sin mor.
Andreas Bersagel 21 år, mekanikus – var reist til Amerika før 1907.
Jørgine leide ut til Ole og Carl Eriksen fra 1900.
Malene Helvig, f. 22-8-1866, Egersund, bliktrykkeri arbeiderske

        

1899-1905 Pedersgata 6
Ole Eriksen, f. 1852, Egersund arb. enkemann.
Hanna 33 hustru.
Carl Eriksen 16
Ole styrte en maskin på Møllers Preserving- Han var fra Egersund. Ole hadde sluttet hos Møller i 1905 og gikk ledig. Han var leieboer
hos Jørgine Bersagel.
Innen 1905 ble Ole gift på ny med Hanna.

1895-1905 Pedersgata 6
Carl Eriksen, f. 1881 i IOWA – USA, var visergutt hos Riis. I 1902 elev ved Porsgrunns tekniske skole Han var født
i USA og reiste til Amerika rundt 1905.
Han var leieboer hos Jørgine Bersagel.

1907 – 1909 Pedersgata 6
Regine Andersen, 45 vaskepike – fabrikarb.

  1905–

1907-1912. Pedersgata 6
John Schimling, f. 31-3-1839, Jelsa. Forhenværende agent, død i 1912.
Anna Schimling, f. 4-3- 1846, Jelsa, .død 1915
Anna og John fikk understøttelse av fattigvesenet.
Johns mor Anna bodde hos sønnen da hun døde i 1903.
John og Anna bodde i Vævergaden 25 i 1900 og drev spiseforretning.

1908-1913. Pedersgata 6
Malene Helvig, 42 fabrikarb. Blikktrykkeriet.

1925 Pedersgata 6
Tonny Roth, f. 1904, Haaland, husholderske Pedersgt 6
Edvin Torkelsen, f. 1904, rørlegger Erfjordsgt 42
Tonny og Edvin ble viet 31-12-1925, da var Tonny husholderske her i huset.

1928 Pedersgata 6
Pedersen, Kristiane, f. 2-2-1878, pakkerske 1928-1934

1947Pedersgata 6
Høie, Katrine, f. 1871, Bjerkreim, pensjonist i 1947- død 23-12-1963 92 år gammel
Katrine var enke i 1910, da bodde hun i Hetlandsgaten 21 med 5 barn.

Disse ble bare nevnt i avisen da de hadde vunnet en gevinst. Ellers kjenner en ikke mer til de.
1933 TalettaTorsteinsen ubesørget brev
1963 Jenny Husvik, gevinst
1974 Bodil Emanuelsen gevinst

 

  2008

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

   1913     1913

  1914    1914

  1914

 

 

 

1913      1938

  1954  1979

  2007

   2008     2011

 

Gullsmed Carl Svendsen.
Nils Carl Svendsen f. 1875 var gullsmed. Han gikk muligens i lære hos G. Helstrøm i Øvre Holmegate 22. Carl reiste til Tyskland som stipendiat et år – 1904-05, står det i folketellingen. Da han kom hjem i 1905 startet han sin egen gullsmedforretningog verksted i ”Mortvedthuset” på torvet. Carls søster Marie sto i butikken til hun reiste til Amerika i 1908.
Nils Carl giftet seg med Henriette Bahr. De bodde i Verksgaten 36. Nils Carl og Henriette fikk to sønner, Carl Bahr ogErling Bahr. Henriette døde allerede i 1923, da var barna 14 og 15 år.
Nils Carl flyttet butikken til Pedersgaten 6 i 1916. Samme året begynte frk. Kaavig i butikken. Hun sto bak disken i over 50 år, fram til ca 1960. (Jenny Kaavig, f. 1892 Aalesund. Hun bodde i Ø. Strandgt. 92)
Nils Carl og familien flyttet hit innen 1922. Tonny Roth var tjenestejente og senere husholderske da Carl ble enkemann i 1923. Olava, mor til Carl døde i 1925. Deretter var Helene Furunes, g. Reime husholderske fram til 1943.
Sønnen Carl Bahr Svendsen f. 1908 giftet seg i 1943 med Berta Høie. De fikk datteren Hilde i 1946. Berta døde i 1956, da ble Johanna Valevatn ansatt som husholderske, hun var der fram til ca 1969.
Carl B. var også gullsmed og overtok forretningen etter faren. Han drev den fram til han døde i 1968. Da overtok datteren Hilde forretningen.
Paul Kartevold f. 1929 fortalte i april 2011 at det var flere som gikk i gullsmedlære i firmaet. Det tok 5 år før en ble utlært og kunne avlegge svenneprøve og få fagbrev.
I årene fra ca 1930 til 1935 gikk Martin Kvia i lære. Deretter fra ca 1935-1940 gikk Jørgen Otteren i lære. Han startet gullsmedforretning på Sandnes. ( Jørgen var fra Odda og det var bror til Carl, Martin Svendsen som var lærer i Odda som anbefalte ham.)
Kaare Juul Jacobsen gikk i lære under krigen fra ca 1940-45. Han tok også utdannelse på Statens skole for kunst og håndverk i Oslo. Kaare ble gift med en datter til Oppsanger som drev bokhandel. Så han sluttet som gullsmed og gikk over til bøkenes verden.
Paul Kartevold f. 1929 fortalte at han allerede som 12 åring begynte å sope gaten for gullsmed Svendsen.
Han begynte i gullsmedlære i 1945 og avla fagprøven i 1951. Siden den tid var han ansatt i forretningen fram til 2007 da han gikk av 78 år gammel. Paul var ansatt i 67 år – en utrolig lang arbeidskarriere og ikke minst i samme firma.

Dessuten tilhørte Paul miljøet i Pedersgata på et annet vis også. Han ble født i Pedersgata 67 og har bodd der hele livet. Først med foreldre, senere med kone og barn.
Butikken i Pedersgata ble lagt ned, da Paul sluttet. Paul døde 3-4-2012, 83 år gammel.
Hanne Thorbjørnsen datter til Hilde er fjerde generasjon gullsmed og arbeider i dag —–