Pedersgata nr. 007

Besøk på siden: 718

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1378– 176 m²
Pedersgaten 7 / Langgaten 18

Eiere:
? Uvisst bygge år.
1865 Iver Salvesen
1873 F. Thorings hus?
1875 Johan Wiig
1912 Harald A. Svendsen
1933 M. Svendsen
1955 J. H. Gjerding og M. Kock
Huset ligger på hjørnet med Langgaten og er det første huset på høyre side. Dette er to hus som er bygget sammen til ett. Det nederste lå til Pedersgaten og den andre delen har fronten mot Langgaten. De vil bli behandlet som et hus, for jeg vet ikke når de ble slått sammen.
De er bygget som trehus, men i senere tid ble de kledd med netting og ”rappet” med murpuss utenpå veggene.
I 1900 ble huset beskrevet som et våningshus med 2 etasjer, med de sædvanlige udhus, bygninger til kul, weed m.m. Der var et verksted. Her bodde 1 familie som hadde 5 rom og kjøkken.

Næringsvirksomhet:

Inger Wiig drev kolonial handel her fra ca 1894 og fram til 1904, da hennes Handelsborgerskap ble oppsagt.
Johan H. Wiig var Fransk Veritas Agent i 1903 til 1907.
Stavanger Dampbageri hadde utsalg her i 1904 ble det opplyst i folketellingen og fram til 1917 og muligens enda lenger. Tobias Roth var disponent.
B. Dysvik, frugt og grønnsaker holdt til her rundt 1913
Petra Eeg hadde strygeri her i årene 1907-1914.
Pedersgatens Magasin, 1913-1955

  1912

1929 S. Lønning – Flytting og reparasjoner 

   1929

Nielsen Drogeri, 1932
Harald Svendsen 1914-1955 Det var en manufakturbutikk som solgte garn, lerreds- og hvitevarer. Den ble drevet av Harald og Martha Svendsen. De hadde mange sydamer som sydde klær for forretningen. Butikken er oppført i adressebøkene fra 1914 til 1955. De siste årene var det Karoline Ingemundsen som drev den. Fru og frøken Ingemundsen- mor og datter.
Martha Ommundsen hadde et syetablissement her i 1919.
Det var også en fotografisk forretning i bygget, i de lokalene som Helgesen overtok, fortalte Odd Helgesen. Det har jeg ikke funnet i noen opptegnelser.
Helge Helgesen, slakter.
Fra ca. 1925 og fram til 1970/80 holdt slakterforretningen til her. Helgesen hadde startet forretningen rett over gaten i nr 10 der Bertelsen hadde skomakerverksted senere. Helgesen var medlem av Stavanger mesterforening for slaktere og pølsemakere. I 1955 sto Hanna Helgesen oppført som driver av bedriften. Helge Helgesen bodde i Pedersgaten 50 i flere år, senere flyttet familien til Nylundsgaten 9a. Der hadde de pølsemakeri og konservfabrikk i kjelleren. De la ned blant annet leverpostei, blodpølse, lungemos, kjøttkaker, plommer og annen frukt, sjalotteløk i eddik var også en del av utvalget. Varene ble solgt i butikken og ellers til skipsfarten. Senere ble det kjøpt en fabrikk på Hinna hvor de la ned hermetikk. Odd Helgesen drev butikken fram til 1970/80 tallet da han flyttet den til Sola. Butikken hadde en logo to firkanter en rød og en svart med H inni. Odd reklamerte i avisene på 60-70 tallet med reinsdyrkjøtt og islandsk dilkekjøtt spesielt om høsten

         2010
C. Pedersen hadde manufakturforretning i 1928.
Alfred Eide, skredder hadde verksted her i årene 1936 – 1960- selv bodde han i Karlsminnegt. 83.

  1939
Helgø Møbler hadde utstilling her rundt 1960.

1971 Kulimport oljefyringsavdeling
Piano: Sagevik musikkstudio på 1970tallet. 1984—

1971      1983        1980

1980 Bruktbua 
1989 Peders Take Away

  1989         2017

2017 Chilli Thai restaurant

Folk i huset:  Pedersgaten 7

1865.
Da bodde det 45 mennesker her, fordelt på 8 familier. Det var 7 ektepar og en enke.

1865 Pedersgaten 7
Iver Salvesen, f. 1817, Helleland prgj.
Malene Tollefsdtr, f. 1822, Helleland
Mathilde Iversdtr. F, 1850
Tommas Iversen, f. 1856
Jakob Iversen f. 1858
Else Iversdtr. F. 1860
Salemon, f. 1868
Iver eide huset, og ble nevnt som ”simpel arbeidsmand” i folketellingen. Han var 49 år og kona var 44 år. De hadde 4 barn fra 6 til 16 år. I 1875 bodde familien på Nytorvet 11.

1865 Pedersgaten 7
Halvor Gundersen Askeland, f. 1821 snekker, Time
Torina Nilsdtr, f. 1822, Tysvær
Nils Halvorsen, f, 1848
Christine Halvorsdtr. f. 1850
Gunder Halvorsen f, 1853
Lars Halvorsen, f. 1857
Halvor Halvorsen, f. 1860
Anna Halvorsdtr. f, 1863
Halvor og kona var i midten av 40åra. De hadde 4 sønner og to døtre i en alder mellom 3 og 18 år. Innen 1875 var familien flyttet til Waisenhusgaden 47, Halvor var da bibelkolpetør. Det vil si at han gikk rundt og solgte bibler.

1865 Pedersgaten 7
Halvor Halvorsen, f. 1833 Sjernarøy, tømmermann
Anne Martha Pedersdtr. f. 1834, Madla
Hanna Halvorsdtr. f. 1858
Anna Kornelia Halvorsdtr. f. 1863
Hendrika Halvorsdtr. f. 1866
Petra, f. 1868
Amalia, f. 1871
Gunda Hansine, f. 1875
Tømmermann Halvor Halvorsen og kona var i begynnelsen av 30årå. De hadde tre døtre fra åtte og tre år, den yngste var nyfødt, og hadde ennå ikke fått navn da tellingen fant sted. I mars 1868 døde datteren Laura 5 ½ år gammel, hun var brystsyg. Halvor ble kalt daglønner da og adressen var Pedersgaten 5. Det husnummeret finnes ikke så det var nok her de bodde. Innen 1875 var familien flyttet til Badehusgaden 16.

1865 Pedersgaten 7
Lars Østraat, f. 1822 sjømann Høiland
Marie Rasmusdtr. F. 1823 Høiland
Olaus Larsen, f. 1848
Laurits Mandius Larsen, f. 1856
Inger, Larsen, f. 1851
Marie Larsen, f. 1862
Lars var sjømann, jagtefører. Han og kona var i begynnelsen av 40 åra. De hadde to sønner og to døtre mellom 4 og 18 år. De kom fra Høiland sogn og bare den yngste datteren var født i Stavanger. Innen 1875 var familien flyttet til Bergelandsgaden 40.

1865 Pedersgaten 7
John Helgesen, f. 1805, Haaland
Anna Hansdtr. F. 1811, Bergen
Thomas Johnsen, f. 1844
Johanna Johnsdtr. F. 1845
John var eldstemann i huset med sine 61 år. Han var vægter. John og kona på 55 år hadde to voksne døtre.
Se artikkel om vægtere.

1865 Pedersgaten 7
Ole Olsen, f. 1828, Lom prgj.
Berthe Tormodsdtr, f. 1826, Rennesøy
Olene Olsen f. 1863
Frederikke Olsen f. 1865
Ole var skibsbygger. Han og kona var rundt 40 år, døtrene var ett og tre år gamle.

1865 Pedersgaten 7
Sivert Didriksen, 1820, Lunde sogn. Bødker
Anna Helgesdtr. 1827
Adolph Sivertsen, f. 1847
Anna Sivertsdtr. f. 1848
Didrikke Sivertsdtr. f. 1850
Anna Sivertsdtr. f. 1852
Severine Sivertsdtr. f. 1857
Lauritz Sivertsen f. 1865
Lauritz og kona hadde seks barn i alderen fra ett til 19 år. Selv var han 46 og kona 37 år. Innen 1875 var Sivert blitt enkemann og bodde i Verksgade 68 sammen med den yngste sønnen Lauritz.

1865 Pedersgaten 7
Severine Gundersen/ Andersen, f. 1831 enke, vaskekone
Ludvig Andersen f. 1852
Martha Johanna Andersen, f. 1856
Gustav f. 1859
Severine var 35 år. Hun hadde tre barn i alderen fra 7 til 14 år. Hun bodde på Idsømarken 1224 i 1875 sammen med de to eldste barna.

Når en ser på alderen på beboerne, så var det en forholdsvis ung gruppe. De yngste foreldrene var rundt 35 år og den eldste var 61 år.
Blant barna finner vi 12 gutter og 18 jenter. 11 var i skolealder fra 1. til 7. klasse. Under skolealder var det fem smårollinger og to seksåringer, mens de eldste ”barna” var i alder fra 15 til 22 år. Blant ungdommene var det tre gutter rundt 18-19 år, mens det var fem jenter i tenårene og to voksne over 20 år. Ungdommene var nok i et eller annet slags arbeid.
De fleste av beboerne kom fra andre kommuner, kun to av mødrene var født i Stavanger, alle fedrene var tilflyttere. De andre kom fra Helleland, Lund, Håland, Høyland, Madla, Hetland, Rennesøy, Sjernarøy, Tysvær, Bergen og Lom prestegjeld.
Her må ha vært et yrende liv i huset, med så mange barn og voksne.

          Pedersgaten 7mot Langgaten, sett fra Nytorvet.

            Fra 1875 ser det ut til at det bor færre mennesker i huset. Jeg tror at folketellingen i 1865 tok med alle som bodde i begge husene, mens senere ble det bare nevnt de som bodde i selve hjørnehuset.

1873 Pedersgaten 7
Lars T Rasmussen, f. 1843, Nærbø sogn, matros/skibstømmermand
Katrine, f. 1847, Egersund
Ingebret 7
Torvald 4
Berthe Kristine, f. 1869
Knud, f. 1873
Innen 1875 var familien flyttet til Innen 1875 var familien flyttet til Stengaten 17.

1873 Pedersgaten 7
Andreas Qverneland, f. 1812, Time, Lye prg. uhrmager, eget værksted i 1875
Ane, f. 1824, Malde, Haaland
Marie, f. 1856, sypige
Ingebret, f. 1854, jungmand, sjømannskolen
Marie, f. 1856, sypige
Anna, f. 1858, sypige
Oline, f. 1860
Axliane, f. 1863
Andrea, f. 1867
Hanna, f. 1870
Familien var flyttet i 1875 til Waisenhusgaden 37.

1873 Pedersgaten 7
Andreas Jacobsen, f. 1825, Jelsa, postfører
Martha Kristine, f. 1831, Hjelmeland prg.
Ane Jakobine, f. 1853
Svend Theodor, f. 1861, abeider ved Stavanger Støberi
Adolf Olai 15
Edvardine Adoline Olene, f. 1866
Bertha Andrea Martha, f. 1874
Innen 1875 var familien flyttet til Pedersgata 11.

1873 Pedersgaten 7
Johannes Hadlesen, f. 1823, Fister, Hjelmeland prg. Styrmand/riggmester
Berthe Helene, f. 1829, Frue, Hetland prg.
Julius, f. 1857 – Jungmand ”Elverhøi” i 1875
Severine, f. ca 1860
Johan Herkules, f. 1863
Goline Bertine, f. 1866
Olaf, f. 1870
Innen 1875 var familien flyttet til Baneviksgade 2. Han var da «fortiden riggmester»

1873 Pedersgaten 7
Ole Eriksen, f. 1826, Avaldsnes fattig, hustømmerm.
Maren Lisbeth, f. 1830, Høiland
Marie, f. ca. 1859
Ola f, 1861
Laura, f. 1863
Gustav, f. ca 1867
Sikke, f. 1869
Elisa, f. 1873
Familien var flyttet til Verksgaten 12 i 1875.

1873-1875 Pedersgaten 7
Lars Larsen f. 1846 Hjelmeland, handelsmand, colonial
Severine Martine, f. 1849, Vansø sogn
Margrethe Amalie, f. 1874
Lars Abraham. F. 1876
Lauritz Siverin, f. 1880
Lars Larsen Øie, f. 1808, Sauda
Lars kjøpte Pedersgata 13 i 1879 og flyttet dit.

1875 Pedersgaten 7
Peder Pedersen, 1839 Hetland styrmand
Ane Malene, f. 1842
Peder Andreas f. 1870, Hetland
Johanne Marie f. 1875

**********************************

1875 – 1912- 1918 Pedersgaten 7
Johan Henrikk Monsen Wiig, f. 16-7-1837 Aarre, Klepp, død 25-7-1907 skipper. 70 år gammel
Inger Sømme, f. 28-12-1847, død 15-1-1918, 70 år gammel
Martha f. 1867
Marie Severine f. 1869
Gurine f. 1872
Johan Hendrik Ingvald f. 1876 død 1905
Ingrid, f. 14-10- 1878, g. m. Oskar Anderson
Halvdan f. 30-6-1880, død 12-1-1912, 31 år gammel
Margit Malene, f. 22-2-1882, død 30-7-1952, 70 år gammel- g.m. Birger Gabrielsen
Einar, f. 19-9-1887, død 31-12-1964, 76 år gammel.
Denne familien kan vi følge år for år i folketellingene fra 1875, hva de drev med og hvilke båter mennene seilte med. Første gang Johan Wiig, skipper, ble funnet i folketellingene var i 1865. Da bodde i Pedersgaten 4, han var da logerende hos familien Tormod Larsen.
Johan var skipper på ”S/S Rogaland” og i 1894 hadde han sønnen Hendrik på 18 år med seg om bord. I Sjømannsrullene 1860-1900 finner en Johan H. Monsen, født på Viig på Jæren 16-7-1837. Han mønstret på båten ”Mercator” i september 1859, båten gikk på Stavanger – England. Da seilte han som styrmann. Når en kommer til 1900 så ble det oppgitt at Johan var skibsfører, skipperborger og Fransk Veritas Agent, fram til han døde i 1907.
Kona Inger drev handel. I 1904 skjedde det store forandringer, da ble Ingers ”Handelsborgerskap” oppsagt. Inger satt i uskiftet bo etter at mannen døde i 1907, og hun ble betegnet som huseierske. Fra 1904 holdt Stavanger Dampbageriets udsalg til her, Inger og datteren Ingrid ekspederte der fram til 1912. Ingrid ble også kalt butikkjomfru. Inger fikk stemme ved valget i 1902.
Ved folketellingen i 1910 får en vite at Inger var enke og levde av sine midler, Ingrid og Margit hadde husgjerning i hjemmet, Halfdan var 2. styrmand og Einar var elektrisk installatør. De hadde en husleie på 450, – kr per år. De bodde i 1 etasje.
Eldste datteren Marie bodde ikke hjemme i 1900. I FT 1898 får vi vite at Gurine var butikkjomfru hos sin far.
Sønnen Henrik var jungmand i 1899 på ”Karl Phil” og ble 2. styrmann samme året. Og seilte med Cuba. Senere med “Lippora” av Haugesund. Han ble 1. styrmann og. ”han har faret fra Haugesund de siste 2 månedene med ”S/S Alf.” Deretter seilte han en periode med ”S/S Alladin”.   Fra september førte han ”S/S Hermes”. I 1905 omkom han da ”Hermes.” forliste.
Ingrid stod i Dampbageriets udsalg som var i huset. I FT 1912 ble det opplyst at hun skulle gifte seg med lærer Oscar Andersson.
Broren Halvdan var lærling hos murer Mortensen i 1899. Han seilte som jungmann om bord i ”S/S Cuba”, i 1904-05 , senere seilte han med ”Angelo”. Halvdan var 2. styrmann på ”S/S Mercator” i 1907. Han gikk på navigasjonskolen i 1908 og seilte senere som styrmanns vikar på ”S/S Kong Olav”. Han var på ”S/S Ulstein” i 1910. Halvdan var ”dykarbeider”, men var blitt hjertesyk i 1911 og året etter var han ikke i arbeid.
Margit, yngste datteren var 28 år i 1911 – hun var hjemme og frisk og rask!. Hun arbeidet i en modeforretning i sesongen, og ble kalt modepynterske i 1910. I 1912 skulle hun reise til ”Xania” (Kristiania) som husbestyrinde. Hun ble gift med Birger Ganrielsen.
Einar var i 1905 maskinlærling ved støberiet, året etter var han ærendsgutt på Svaneapoteket. Senere var han lærling hos Oluf Glad Backe, og så hos optikus Buck. I 1911 var han elektriker og så rekrutt på Malde.

Familien Wiig hadde mange tjenestepiker gjennom årene.
Ane Marie Olsdtr, f. 1854 Jelsa tjenestepige 1875.
Ingeborg Torkelsen, f. 1864, Halsnøy, tjenestepige 1885
Marie Halvorsen 24 tjenestepige i 1894
Marie Halvorsen i 1895,
Elen 20 tj. 1898,
Tilla 20 tj. 1899,
Bertha Hovda tj. 1900,
Gurine Hovda 22 tj 1998-1902,
Anna 18 år 1906.
Ingrid 21 år 1907. g.m. Oscar Andersson
Margit 20 år 1912.
I 1909 hadde de ikke tjenestejente. Da var det bare Inger og fire voksne barn hjemme.

1907     1912  1918

  1918    20-6-1907

                1907

20-6-1907. Kapt. Johan Wiig blev igaar eftermiddag, da han var underveis til dokken for at delta i besigtelsen af «Iris» rammet af et lettere slagtilfælde. Han blev bragt ind i en gaard og derfra kjørt til sit hjem.

Kaptein Johan Henrik Wiig død 25-7-1907
Hvis død vi i dag meddeler den store skare af kjendte inden den stavangerske reder- og sjømandstand, tilhørerte den stand fra sextiaarene, da vor bys seilskibsflaade stod paa høidepunktet af sin udvikling. Den afdøde var søn af gaardbruger Mons Wiig og hustru Bertha, begge af gamle Jæderslekter. Allerede fra guttedagene røbede Johan Wiig en mer end almindelig flid og begavelse, hvorfor presten Knudsen gjorde ham ca. 15 aar gammel til lærer. En af vor bys større grossere har i disse dage omtalt hans lærervirksomhed med stor agtelse, da han som elev nød denne unge guts undervisning. I Johan Wiigs karakter laa der noget beskedent og tilbagetrukket, præget af dyb tænkning, forent med alvor. Som sjømand gav han sine underordnede følelsen af, at paa dækket stod en kaptein, de kunde stole paa, fordi han var voksen i sit kald. Han kom først du med kapt. Tønnes Jonaen paa bark «Mercator», og her avancerte han hurtig, indtil han afløste sin kaptein og overtog hans stilling. Efter ogsaa at ha ført et nyt skib af navnet «Mercator» og «Maury» hvilke alle gik i fart paa Sortehavet og Amerika, kom Wiig i sextiaarene ind i et af landets daværende største rederier, Ths. S. Falck, idet han overtog bark «Cato», der byggedes af Morten Magnus i Haagenvig. Et udsedvanligt held fulgte ham med dette skib; da han forlod det, overtog han dpsk. «Argentine», «Emma» og senere dpsk. «Rogaland» det siste han førte. Joh. Wiig blev fortrolig ven med sine redere, der alltid søgte hans raad. Naar det gjaldt rederispørsmaal, ligesom han benyttedes som reisende ved kjøb af større skibe. I flere aar har han været fransk Veritas-agent – en vanskelig stilling, som han udførte med dygtighed og upartiskhed. Han var dertil sterkt interesseret for sjømandsmisjonen og ellers for det som godt er. Han vil efterlade et dybt savn blant sine nærmeste, hvem han i stort som smaat viste opofre og et følgeværdigt exempel, og udenfor hans nærmeste kreds vil budskabet om hans død ligeledes vække vemod på mange hold.

Da afdøde kapt. Johan Wiig som medlem af bestyrelsen i «Stavanger kreds i norsk selskab til skibbrudnes redning» før sin død frabad sig blomster til begravelsen, finder bestyrelsen det passende at hædre hans minde ved at udægge liste, hvor de, der ønskede at sende blomster, kunde tegne seg for et lidet beløb, og det indkomne vilde da blive givet det ovennævnte selskab efter konferance med afdødes familien. Bestyrelsen. Liste udlagt i Børsen og Sjømandsforeningen.

**************************
1885 Pedersgaten 7
Meling, Mandius O. f. 1848, Handelsmand, død 6-10-1928, 80 år gammel
Ane f. 1847, Egersund
Petra f. 1878
Magnus f. 1881
Olga Marie f. 1883
Magda Elisabeth f. 1885
Agnes, f. 1887
Gustav, f. 1888
Sigrid, f. 1893
I 1900 bodde familien i Asyl og Nygaden 17, da var Mandius «i kommunens tjenede Mandtalsfører»
Pedersen Marthe, f. 1837 Egersund Tjenestepige, i 1900 var hun vandfør og fikk lidt understøttelse af byen.

31-3-1910 kl. 17.
Via et signalapparat ble det meldt om brann i Pedersgaten 7 – 1. etasje. Gardinbrand. I et værelse i 1. etasje var gardinerne kommet i brand efter hva oplystes av gutter i gaten.” Det sto ikke mer om brannen i ”Utdrag av brandrapporten” så den må være slukket raskt.

Andre personer som bodde her etter 1900.

1909-1914 Pedersgaten 7
Petra Eg, 32 år enke, Strygerske hos Myhres, bodde her fra 1909 til rundt 1914.
Petra bodde i kjelleren og betalte en husleie på kr. 84,- i året. Sammen med Petra bodde det to jenter som hun var tante til Margit og Laura Sivertsen 20 og 19 år gamle. De arbeidet hos Bjellands hermetikkfabrikk.
1913 Marie Folkvord, 69 enke.

1909-1912 Pedersgaten 7
Laurentse Ohm, f. 1879, syerske, kjolesøm, Ohm i Vats, og moren
Brøndla Ohm, f. 1833, Eide i Vats, 75 år bodde her i 1909-1910
Laura var butikkjente hos Jensen og Gjermundsen, og underholdt – forsørget – moren. De bodde i kjelleren og betalte 84 kr i husleie i året.

1913- 1967 Pedersgaten 7
Harald Alfred Svendsen, f 1877, død 10-8-1922, 45 år gammel, huseier
Martha Gabrielsen f. 28-2-1879 – død 14-12-1965, 87 år gammel
Inger Helen Gjerding Svendsen, f. 10-1-1918,—
Karen Magdalene Gjerding Svendsen, (Magg) f. 22-5-1919. død 25-6-1980, 61 år gammel, gift med Einar Koch, f. 19-9-1909, de bodde her i 1966
Harald og Martha ble nevnt her i huset i folketellingen første gang i 1913. Da var Harald huseier. I følge andre kilder har familien Harald Svendsen drevet butikk her fra ca 1908. Harald og Martha giftet seg i 1908. Da bodde Marta i Kirkegaten 25. Harald var styrmann og Martha var hjemmeværende datter. Harald var styrmann i DSD og var om bord i ”D/S Hjelmeland” i 1913. Han var på S/S Bergen i 1916. Martha var handlende og huseier. De fikk to døtre da Maria nærmet seg 40 år. Harald ble kaldt handelsmann og grossist i manufaktur da Inger ble døpt. Det var pleiersken Kristine Larsen som i 1919 ga opplysningene om Karens fødsel til presten.
Magda Gabrielsen f. 12-9-1877, død mai 1969, 91 år gammel. Hun var søster til fru Svendsen og bodde her 1914-1964

Alma Vik, f. 1898, fra Skudenes var hushjelp 1919
Nelly Taraldsen, f. 1901 var barnepike.1919
Therese Marie, 18 år tjenestepike. 1913
Josefine Lindanger, 22 år tjenestepige 1914-15

  1922    1980

   1965 1965

 

1956-1958 Pedersgaten 7
Tor Johan Svendsen, f. 1-3-1932, løytnant
Sigrun Svendsen, f. 15-2-1933, kontorist

Andre folk som er nevnt i FT og adressebøker. Pedersgaten 7
Det bodde flere syersker i huset, fra tiden rundt 1914 til henimot 1924. Ikke alle bodde like lenge. Om de sydde for Pedersgatens Magasin vet jeg ikke.

1913-1920 Marta/Mathilde Ommundsen, f. 1872, fra 1913 – 1922 – fra Jelsa, hun var strygerske hos Egenes, senere syerske hos skredder Mortensen.
1913 Marie Folkvord, 69 år enke bodde i 1913.
1914-15 Ane Helgø, 38 år, syerske.1914- 15 Bodde før i Pedersgt 13.
1914-1920 Lina Galta, f. 1904, Rennesøy, syerske
1914-1920 Lena Reianes, f. 1904 Rennesøy, syerske
1914-1922 Elise Reianes, f. 1902, Rennesøy, syerske, bodde her fra 1914- 1922
1914-1922 Hanna Lauvik, 1883, Høle, syerske hos skredder Gundersen, fra 1914 til 1922
1914– Berta Lauvik, 32 år i 1914, lærerinde, Hetland skole, fra 1914 til—
1915 Kristine Lauvik, 24 år, fabrikkarb. Hos Olsen & Kleppa 1915
1914 Nora Norem, f. 1890, Sjernarøy, butikkdame. 1914–
1914 Karine Tørrestad, syerske, bodde her 1914 –
1916 Martine Gaardhus, tjener

1914
Karen Johnsen, 45 år
Lars 14 år i 1915.
Karen var vaskekone og gikk ute i husene.

1922 Anton Kofoed, musiker,
1924 Berta Bore, forretningsdame,
1924 Malen Hebnes, syerske
1924 Tollef Wirach, handelsbetjent, 1924
1932 Ragnhild Cederberg, enke
1929-34 Charlotte Ellingsen, f. 25-2-1903 – syerske
1932 Josefine Haugland, meierske
1935-37 Helma Bore, f. 1-12-1912, meieriarb.
1929-39 Anna Einarson, f, 15-5-1890, fabrikarbeider/syerske, død 26-10-1969, 78 år gammel. Hun var medlem i Zion fra de startet i Stavanger.
1929-39 Ragne Gundersen, 15-12-1882, syerske
1929–39 Aleksander Haman, f. 16-11-1884, Tyskland, litograf
1935 Bertha Hjorteland, 6-11-1908, handelsbetjent
1932-35 Laura Lund, handelsbetjent
1935 1942 Severine Vik, f. 14-11-1877, butikkbetjent, død 15-1-1963, 87 år gammel
1941 Matilde Lie, f. 11-1-1898, pleierske
1941 Martha Mæland, sykepleirske
1941 Hilma Olsen, pleierske
Fra skattelistene:
1936-1937 Sverre Kleppa, f. 13-7-1920, brenner
1930-1931 Marit Risdahl, f. 28-3-1904, tjener
1938-1939 Borghild, Frøvik, f. 1-10-1901, meierske
1938-1939 Elisa Nilsen, f. 21-9-1878, fabrikarbeider
1936-1948 Severine Vik, f. 14-11-1877, fabrikarbeider
1940-1941 Drude Engwland, f. 28-10-1972
1942-1943 Thomas Tendenes, f. 26-6-1913, tømmermann
1942-1943 Kristian Økland, f. 29-3-1916, fabrikarbeider

1955-1966
Johannes Olav Vornes, f. 1-9-1901, fyrbøder, donkeymann
Nora Vornes, f. 10-9-1901
John Norvald Vornes, f. 27-10-1943, hermetikarbeider

Fra Gatefortegnelse
1958-1969 Anna Grindheim, f. 11-4-1897, syerske
1958-1969 Marie Larsen
1958-1960 Alfred Eide, f. 12-9-1909, skredder
1960 Johan Helgø
1960 Magne Strøm, 7-9-1929
1960-1969 Malene Askvik pensj
1953-1964 Einar Wiig, f. 19-9-1887
1969 Johanne K. Gabrielsen
1969 Ragnhild Sigvaldsen
1969 Karsten Aarland
1969 Oddvar Myrvåg

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net