Pedersgata nr. 004

Pedersgata 4

Besøk på siden 582

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

2008

Bruksnummer og areal. br.nr 1225 – 153 m² stor tomt

Eiere:
?? Ukjent byggeår.
1865 Thormod Larsen
1900 O. J. Pedersen
1903 Tarald Phil
1906 Sven Kvalø
1912 Anna Kvalø
Astri Gundersen
1927 Thv. Fugelli
1943 “Ekko” Gerd Sirnes og Ruth Krogh
?
1998 fra Karin Hansen til Kari Trulsen og Karl Henrik Olsen
?
2003 fra Joakim Samsing til Hanne Elisabeth L. Astad

Dette huset ligger på venstre siden når en ser innover Pedersgaten. Det er det midterste av tre hus med front mot Nytorvet. Det er på 1 ½ etasje med butikkvinduer mot gaten. Bygget har Stavangergavl i annen etasje. Her er noen få trappetrinn som fører opp til butikkene. Mellom dette huset og nr. 2 er det et lite gårdsrom, mens hus nr. 6 har et tilbygg som støter opp mot dette huset. I 1900 bodde det 7 mennesker i huset, som hadde tre rom og kjøkken i første etasje og tre skråkammers oppe. Det var vedbod og uthus – WC – utedo i bakgården.

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT) og annonser i avisene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt.

1875- Berent Andreas Hansen, skomagermester 1875
1901 -Olava Bergitte Pedersen, hadde kolonial her i 1901
1901- Tharald Pihl, 1901
1905 – Olaus Rasmussen, barber åpnet i 1905
1914-1927 -Astrid Gundersen, drev kolonialhandel mellom 1914-192 og ble nevnt i Adr. til og med 1922.
1920 – Nobel, ny cafe aapnes i Pedersgt. 4
1919-1924 – Amalie Fedog, hadde syetablissement her i 1919-1924
1925 – 1929–Broderi-undervisning, aftenkurs, Kristine Jensen
1928-1942 -Doktor Thv. Fugelli eide huset i årene 1928-1942 og hadde sitt kontor her.
1928 – byggmester Rasmus Waldeland
1929-1983 – Agnes Sønneland Modeforretning. Forretningen ble startet i 1929 og spesialiserte seg på damehatter, både hjemførte modellhatter og hatter av eget fabrikat.
1941-1955 -“Ekko” Garn og manufaktur, Krogh & Co. (Ruth A. Krogh og Gerd Krogh Sirnes.)
1942-1944 -Syatelieret, nevnt i Adr.
1944- 45-Byttesentralen for sko, den er bare nevnt i adresseboken for 1944.
1946- Barnesøm, – Ragna Tvedt og Signe Larsen nevnt i Adr. 1950.
Det er usikkert om både ”Syatelieret” og ”Barnesøm” var en del av samme firmaet.
1950 -De Norske Betongfabrikker, Stavanger A/S hadde kontor her.
1949 – Christensens Agentur A/S, hadde også kontor her i 1950. De er oppført under kategorien: Tekniskkjemiske fabrikker i (NN). I 1955 var kontoret flyttet til Skansegaten.
1951-1955 – Jan Ommundsen og Finn Krogh, arkitekter, hadde kontorer her.
1975- 198? – VG
1980 – 1998 Venstre
1984 – Stavanger Reiseservice – Viva reiser
1984 – Norsk Spansk Eiendomsomsetning
1984 – 1986 – Tekstilhuset
1987 – 1994 -B. Hodnefjell, rørlegger
1995 – 1998 – Bohemia Import, krystall og porselensbutikk
1995 – Maxi løsninger – microchip
1997 – Brukthandel, Hans Nomestad import.
1997 – 2010–Concorde reisebyrå, Abed Keadana,

Mange av firmaene har jeg funnet nevnt i Stavanger Aftenblad sine annonser.  Her er et lite utvalg:

1905

1922

  1926     1926

  1927

1928    1928

  1934  1945

  1946  1949

1949    1950  1951         1975      1980

  1984    1984

  1986    1987

  1997     1995

  1997

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865Folketellingen 1865. Antall personer registrert på bostedet: 9 det var kun en leilighet.1865-1885 Pedersgata 4

Thormod Larsen, f. 1817 skipper med kone og 5 barn.
Johanne f. Monsen, f. 1819 Klepp
Marie Georgine f. 1844
Lauritz, f. 1846
Anna Andrea Sømme f. 1851
Malene Marie, f. 1855
Henrik Bernhard, f. 1860
Sophie Johannessen, f. 1844 tjenestepike, Avaldsnes
Sophie Larsen, 16 år, tjener i 1873
Johan Henrik Wiig f. 1836 Klepp, skipper, var logerende.
(Johan bodde senere i Pedersgata nr 7. I 1894 hadde han stiftet familie og fått flere barn.)
Tormod Larsen var skipper. Han var født i 1817 og døde mellom 1865 og 1873, for i 1875 er Johanna blitt enke og huseier. I 1873 ble det opplyst at Tormod var forlist med “Leif”? Da bodde fire av barna hjemme. Anna, Malene, Henrik og Lauritz. Lauritz var kaptein, han hadde vært gift og blitt enkemann. 10 år senere var han gift på ny med Petra f. 1850 fra Bergen. De bodde sammen med Lauritz’ mor Johanna og søsteren Anna. Denne familien var flyttet ut innen 1894.

1885 Pedersgata 4
Laurits Larsen, f. 1847 skibsfører
Petra f. 1850 Bergen
Johanne f. 1820 Klepp, enke
Anna, f. 1853, lærerinde
Marie Torgersen, f. 1825 tjenestepige

1875 – Pedersgata 4
Berent Andreas Hansen, f. 1837 Flekkefjord, skomagermester
Maren f. 1853
Hugbold Didrik f. 1873
Alfred Wathne, f. 1851 læregut
Anna Olsen, f. 1859 tjenestepige. 1875
Det er mulig at Berent drev som skomager her siden han hadde læregutt som også bodde i huset.

1894 – 1895 Pedersgata 4
Aanen Aanensen, 46, år f. 1852 Prest, residerende kapellan i Hetland.
Malene Marie, f. 1856
Sigurd Urdal, f. 1884
Ole Rønneberg Urdal, f. 1885
Wilhelm Holdt Urdal, f 1886
Ruth, f. 1887
Marie Holdt, f. 1896
Gurine Helland 26 år tj.pige. 1894
A. Aanonsen var prest i Hetlandskirken og i 1900 var familien flyttet til Hetland prestegård.

Folketellingen 1900
Da var det bare Ole Pedersen med familien som bodde her. 7 personer. De hadde bodd her fra 1898.
1898 til 1909 Pedersgata 4
Ole Johannes Pedersen, f, 1834, Skibsfører uden Bestilling, Rentenist
Olava Pedersen f. 27-12-1850 Stavanger
Lars f. 1876 ingeniør
Olaus f. 1876, lettmatros.

1878 Pedersgata 4
Olava Andrea Helene, f. Hausken, f. 1849
Agent Johan Rasmusen, f. 1848 De bodde i Øvre Holmegt. Da Johan ble født.
Johan Rasmusens f. 23-8-1878, Kjøbmand Rasmusen & Dybing jernvareforretning
Bergliot Rasmusen f. 25-3-1882 Stavanger
Helene Rasmusen f. 13-6-1883 Stavanger
Johanna Rasmusen, f. 7-1-1888 Stavanger
Tjenestepiker:
Elise, 20 tj. 1898
Maria 20 tj. 1899
Martha Øvrebø Tjeneste Pige f. 1885 Øvrebø Bokken Tysvær Sogn 1900
Marta Johannesen 16 tj 1901-1902
Marie Larsen, 21 tj. 1903
Ole Johannes Pedersen eide huset. Før 1900 var han brusfabrikant, men vi vet ikke hvor han drev den. Han var 67 år i 1900. Han hadde vært skipper, men var sluttet på sjøen. Nå levde han som rentenist. Det vil si at han hadde en del penger slik at han kunne leve av rentene de ga. Kona Olava var 50 år. Hun hadde en kolonialforretning i 1901. I 1905 bodde hun på Løkkeveien.
Her er det noe rart Olava var gift med Johan Rasmussen og har flere barn med ham. Hun må ha blitt enke og gift med Ole Pedersen. Antakelig hadde Ole sønnene Lars og Olaus. Jeg har ikke funnet de døpt, heller ikke når Olava og Ole giftet seg.
Fire sønner ble nevnt i 1898, men bare en bor hjemme i 1900.
Olaus var 2. styrman på ”Ansgarius”, Han drev som barber i 1906. Lars kalte seg ingeniører og var flyttet ut i 1900.
Sønnen Johan Rasmussen, var 22 år og ble nevnt som kjøbmand. Han var medeier i firmaet Rasmussen & Dybing, jernvareforretning. Butikken lå i Værksgaten 9. – Der bodde Olav Dybing, jernvarehandler i 1900.
Ole og Olava hadde også tre døtre, Bergliot 18, Helene 17 år og Johanne 12 år. Johanne gikk på Rings pikeskole. I 1903 var Helene 18 – kontorist hos tandlæge Aarstad mens Johanna 15 år, var på et kontor i Hardanger? De hadde tjenestepiken Martha Øvrebø i 1900, Marie Larsen 21 var tjenestejente i 1903.
Ole J. Pedersen bodde alene her i 1909

1904. Pedersgata 4
Tarald Pihl, f. 1875, død 30-7-1904, 29 år gammel, barber. huseier
Gunhild på 28 år.
Knudhild, f. 1904, død 11-5-1905, 11 måneder gammel.
Gunhild flyttet til Tårngaten.

1904    1905

1905 Pedersgata 4 
Jørgen Borgen, 26 år 3. maskinist. D/S ”Storfond” – dreier på støberiet.
Anna var 34 år.
Jørgen ”Opholdet” sin svigerfar. De fikk et barn i desember som døde straks.

1905.Pedersgata 4
Haldor Olsen, 34 år, stuert Han kom hjem fra ”Franco?”, men reist ut igjen til Amerika.
Margit, f. 8-5-1872, Sauda, f. Øverland,
Hilda 3 år døde i 19-7-1904
Paul Albert, f. 9-1-1903,
De bodde i Pedersgata 11 i 1904 da Hilda døde sammen med Margits foreldre.

1907 – 1922 Pedersgata 4
Sven Svendsen Kvalø, f. 1829, Imsland sogn, Tømmerm., forhenværende gårdbruker og skipsbygger, død 8-3-1911, 80 år gammel
Anna Kvalø, f. Knudsen, f. 1836, Imsland, 75 år. død 3-10-1923, 95 år gammel.
De kom hit fra Hetland, og solgte sin eiendom der og kjøpte huset her. Kona Anna var 70 år. Hun var enke og huseier i 1912, og levde av sine penger.

  1911    1923

1907.Pedersgata 4
Ivar Berge, f. 9-3-1877, Høgsfjord, 30 år, støberiet. Bodde her med familien kun en kort tid.
Berthe, f. 6-11-1871, Strand,
Aasta18-4-1903
Torbjørg, f. 10-6-1904
Ingrid, 30-12-1905
Birger, f. 1-11-1907
Familien var flyttet til Waisenhusgata 28 innen 1910, da var Ivar jernbanearbeider.

1908. Anna Magnus,Pedersgata 4 40 år, hun bodde her og reiste til Amerika.

1908 Borghild Andersen, død 1908, 38 år gammel. pige. Moderen levde. Det var Astri Gundersen som meldte fra om dødsfallet. —————

1909-1911.Pedersgata 4
Ole Erland, f. 20-4-1896, Skjold, 40 år, Stenarb. i 1911 arbeidet han på skoletomten på Våland.
Lina, f. 26-5-1866 Vigeland.

1910-11. Laura Berakvam, f. 5-2-1891, Jelsa, 18 år, fabrikarb.
1910-11. Jørgine Østraadt, f. 1874, Høiland, 42 år syerske skredderske. Hos Øksnevad i Verksgaten 1912
1912. Inga, 62 år arbeiderske.

1908-1927Pedersgata 4
Sigrid/Siri Gundersdtr, f. Kvalø, f. 19-1-1850, enke 62 år døde 23-3-1912,
Astrid Gundersen, f. 27-11-1882, Imsland, død 24-8-1927, 45 år gammel, handelsbtj. hos Leas farvehandel i Kongsgt 10. Ugift.
Sigrid og datteren bodde i Kongsgt. 14 i 1910. Sigrid drev kolonialhandel her i huset i årene fram til 1912. Hun var muligens i slekt med Anna Kvalø, begge var født i Imsland i nord Rogaland. Astrid bodde sammen med mora. Det ble holdt dødsbo etter Astri i 1927———-

1913-1914. Pedersgata 4
Martha Løvik, 23 år skredderske hos skredder Thorsen i Verksgt 31.

1915-1918. Pedersgata 4
Gustav Schumann, 50 snekkerm. Fra Tyskland, verksted i Bakgt. Arbeidet for seg selv.

1915-1922 Pedersgata 4
Kristoffer Clausen, 71 f. 1844 i Nedstrand, kaiarbeider ikke i foreningen – hos Withfeldt i Nygaten. (slagertforretning)
Kristina 71 år. f. 1844 Jelsa.

1916 – 1922 Pedersgata 4
Amalie Teodorsen Fedog/Fedager, f. 12-12-1886 i Gyland, syerske. ”Hos frk. Topdahl fra 1-5-1915 hvorom en tid i lære uten løn.”

1926-1969- Pedersgata 4
Agnes Sønneland Olsen, f. 26-7-1901, død 13-1-1993, moteforretning.
Agnes bodde i Schøitzgt 82 i 1930. Se egen artikkel om henne.

1930-31 Pedersgata 4
Trygve Nicolai Hegstad, f. 30-5-1899, Bodø, arbeider, sjømann

1931-1949 Pedersgata 4
Karen Serine Iversen Dalva, f. 24-5-1883, Finnøy, konfirmert i Vikedal, ugift hushjelp
Hun meldte seg ut av Statskirken for å gå inn i Babtistmenigheten i 1931.

I valgmanntallene og adressebøkene er disse nevnt på denne adressen i årene.:
1928-1947 Pedersgata 4
Iversen, Kari Dalva, fabrikarb. 1928 og 1947 vask-
Haare, Ambjørg, bestyrinde 1931
Kvaale, Gudrun, syelev 1931
Samuelsen, Marie, rengjøring, 1935
Johannes Olsen, f. 3-7-1897 bodde her i 1938-39
Løvaas, Lorri,/Lovise, f. 6-9-1921, fab.arb. 1947-1949
Helliesen, Helmer, journalist 1947
Helliesen, Liv Sigfrid, 1947
Solveig Fossmark, f. 18-1-1919, var gummiarbeider 1948-1955

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Det er få muligheter å finne det ut. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

 

Fra Panteboken.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net