Hodnegata 3 og 9

Hodnegata 3 og 9

Fra Byarkivet 1937 – Nederst til helt venstre er et eldre gårdshus med løe bak. Det er sannsynligvis Hodnegata 9. I midten nederst er Ryfylkegata 51. Lenger opp Hodnegata 3 og mellom det og Tinnfabrikkens kontor finner vi Ryfylkegata 45.

86

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Hodnegata 3 
1948 Til 1954
Ingvald Thaule, f. 1909, død 6-3-1989, 80 år gammel, elektriker
Grethe, f. Hetland, f. 1911, død 1-9-1996, 85 år gammel
Arne, f. 1937 og Bjørg
Turid, f. 1941, og Trygve
Ingvar, f. 10-7-1944, død 8-12-2021, og Marit
Torunn, f. 1947, og Harry
Grethe Irene, f. 1954, og Hans
De bodde i 1. etasje.

 

1940-1943-1948 -1961- Hodnegata 3 
Knut Stensland, død 18-7-1976, 76 år gammel
Laurentse, f. Øglend, død 14-9-1952, 53 år gammel
Johannes
Sverre
Henrik , død 29-8-2001, 76 år gammel, og Edavarda
Ingebjørg (Lillemor), og Bernhard
Judith, og Steinar
Asta, f. 1924, død 6-1-1966, 42 år gammel, g.m. Sverre Wik, datter Evy, f. ca 1943
Evy, og Alf
De bodde i 2. etasje

1948 Hodnegata 3 Sverre Vik, anl.arb.

Hodnegata 3 i krigen Lindstrøm

 

1955-1970- Hodnegata 3 
Olav Nilsen, f. 17-11-1908, død 8-3-1976, 68 år gammel, flyttet inn i 1955.-1970, tinnfabrikken
Astrid Margrethe Øverland, f. 11-11-1909, død 18-7-1976, 67 år gammel
Thor Øverland Nilsen, f. 18-6-1933, død 28-12-1975 – se Ryfylkegata 51
Arne Øverland Nilsen, f. 21-2-1936, død 1986
Odd Øverland Nilsen, f. 13-7-1942, død 20-1-2001

Adressebok Hodnegata 3
1924 Oskar Andersen, smed
1924 Tønnes Søiland, herm.arb.
1961 Mary E. Stensland, syerske
1968-Odd Øverland Nilsen
1968- Olaf Nilsen
1968 Astrid Øverland Nilsen
1968- Knut Stensland

 

Inger Lise Nilsen
Hei min farmor og farfar Astrid og Olav Nilsen bodde i Hodnegaten 3 fra tidlig på 50 tallet til ca 1970 … jeg og min søster Inger og Tove Nilsen bodde i Ryfylkegaten 51 fra 1960 til 68 fam Selma og Konrad Drivdal bodde også i Ryfylkegaten 51 .. vår far og farfar arbeidet begge på Stavanger tinnfabrikk hele livet i Ryfylkegaten 45 bodde fru Frøyland i 1 etasje og fam Hilt i 2 etasje i de samme årene


Hodnegata 9

1927- Hodnegata 9 Trygve Hytland, fab.arb.

 

1948- Hodnegata 9
Herman Johannesen, f. 1889, kjører
Borghild, f. Olsen, f. 1902
Henry Johannesen, f. 7-5-1924, død 2-12-1995, 71 år gammel
Arne Johannesen, f. 31-12-1925, død, 2-12-1995, 70 år gammel
Jan Alrik Johannesen, f. 1932, død 24-4-2011, 79 år gammel
De bodde i Nymansveien 153 i 1925.

Ingar Thaule
Nede til venstre på bildet i Hodnegaten 9 bodde Henry – Arne- Aud – Jan og far Johannesen.
De hadde to hester i løa bak huset hestene hette Bassen og Sylvia.

Anne Johanne Langerud
På gården som er oppe bak huset Drivdal budde i er gården Arne Johannessen budde han dreiv med hest kjørte ved for forsynigsnevnda som hadde lager i dokken.

 

Adressebok 1917-1918-1921-1943  Lervig 41
1921-1922-1942-Martin Abrahamsen, kjører, lervigsv. 41
1918-1921-1922- Olaus Abrahamsen, kjører
1918- Martin Helleland, kjører
1922- Lars Larsen, kjører
1924- Bernhard Soma, matros
1930-Reinert Torgersen, sjåfør

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.  Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,  eller på mail til lisatk@lyse.net