Ryfylkegata 45

Ryfylkegata 45

Fra Byarkivet 1937.  Nederst til helt venstre er et eldre gårdshus med løe bak. Det er sannsynligvis Hodnegata 9. I midten nederst er Ryfylkegata 51. Lenger opp Hodnegata 3 og mellom det og Tinnfabrikkens kontor finner vi Ryfylkegata 45.

141

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Det er lite opplysninger om hvem som har bodd eller når de bodde her.

1947-1948-Ryfylkegata 45
Verner Racine Nyberg, f. 6-8-1921, sjåfør, svensk, gift 1947 med
Gerd Evelyn, f. Bårdsen, Lura, f. 2-12-1925, død 8-12-2009, 84 år gammel
Viktor og Elisabeth
Kjetil og Hanna
Elin
De flyttet til Gjesdalgata.

1948-1951-1959 Ryfylkegata 45
Anders Verner Nyberg, f. 1885, død 15-7-1959, 74 år gammel
Rasmine Marie Nyberg, f. 1889
Ingeborg Nyberg, f. 1913, og Bjarne Lilledal
Verner og Gerd
Ivar Nyberg

1968 Ryfylkegata 45
Bernt Martin Hilt, død 12-5-1983, 71 år, gift 1954 med
Solveig Hilt, f. Lea, død 26-3-2000, 82 år,
John Kristian
Reidun

 

Adressebok –  Ryfylkegata 45

1924 Karl Kristiansen, tekniker

1924-1927 Johan Kristiansen, formand

1968  Bernt Martin Hilt

1968 Solveig Hilt

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net