Pedersgata nr. 041 / St. Hansgata 14 Firmaer

 

Pedersgata 41 

Besøk på siden: 169

På hjørnet med Pedersgata og St. Hansgata.  ATK. 2009

Pedersgata 41 er et hjørnehus og ofte også betegnes som St. Hansgata 14 i kildene.  Gjennom årene har adressen vekslet mellom de to gatene.

Derfor er det litt usikkert om det som er skrevet her er helt korrekt. Det er stor sannsynlighet for at det er en del feil og mangler.

1885 -1912 Johannes Johannesen, f. 1843.

Han var handelsmand i kolonial i mange år. Da han døde i 1908 overtok kona Hansine Johannesen forretningen og drev den fram til ca 1912, da hun solgte huset.

Stavanger Sparekasse hadde denne annonsen i 1911. Blant de 21 handlende var Hansine Johannesen i St. Hansgt. 14. Hun ble også nevnt i en annonse i 1912 for skokremen “Kvik”.

    1912

1902-03- Thea Jacobsen hadde syforretning. Om det var her i huset er usikkert.

1913-1968 Lars Lunde møbelforretning.

Lars Lunde hadde møbelforretning i Pedersgata 20 inntil han flyttet til hit, på hjørnet med St . Hansgata i 1913.  Det er vanskelig å finne ut når han startet forretningen. Lars var ikke lenge i Pedersgata 20, for der var det andre som hadde møbelforretning før han. Han kan ha overtatt etter Hans Jørgensen som la ned sin forretning i 1907. Lars hadde møbelverksted og søkte etter snekkere og møbeltrekkere. I annonsene kan vi se at han av og til solgte fint brukte møbler. Fra 1920 ser vi at nå ble forretningen kalt Brødrene Lunde. Det var Lars S. Lunde, f. 1883 og broren Eilert S. Lunde, f. 1888. De bodde i Stiftelsesgata 16 i 1910. Lars var snedkermester og Eilert var snedkersvend.

1913

  1913

  1916

1925

1936

1936

Brødrene Lars og Eilert skiller lag og driver hver sin møbelforretning fra 1936.

Lars annonserte brukte vinduer i 1936, kan hende endret husets utseende seg i den tiden.

1963

I 1968 var det slutt for møbelforretningen, de hadde vært her i 55 år.

Samtidig var det også et par andre firmaer som holdt til her noen år.

1914  Einar Christophersen Guldsmed. Han hadde denne annonsen i 1914. Hvor lenge verkstedet var her er usikkert. Han hadde bestått svendeprøve i guldsmedfaget i 1907.  I 1917 sto han oppført med Guldsmedforretning her. Selv bodde han i Opheimsgata 12.

1914

  1907

           Svendeprøve i guldsmedfaget er aflagt af Einar Christophersen, udlært hos R. Klemetsen. Prøven bestod i en potag-øse med tilhørende tegning; karakter godt baade for tegning og haandfærdighed. Domsmænd var d.hr. G. Hellstrøm, Sverre Mauritzen og Olaf Simonsen.

  1921

1921 Trygve Tønnesen. Han hadde guldsmedverksted her i 1921. Da bodde han i Jelsagata 24.

Etter Lars Lunde sluttet av sin forretning, kom den nye tid inn i bildet. EDB var et nytt satsingsområde. Nå ble det mange arbeidsplasser for damer.

1968 Rogalandsdata A/S opprettet punchestue i 1968. Dette var arbeid for kvinner og de gikk ut med store annonser.

1970 kom aksjeselskapet EMMA. De søkte også etter mange folk. Det var konsulenter, programmerere, driftsplanleggere og tilbød opplæring i EDB.

1970 IDA Integrert databehandling A/S

1971 Vår Kirke

1972 Verbum A/S

1973 Noroil

1972 Rogalandsbanken filial til ca 1986

1988 Vest Trafikkskole

1990 Mac shop

1994 – ca 2000 Stavanger frimerke og mynthandel

1968

1970

1970

1971

1971

1971

1972

1973

1972

1973

1973

1973

1972 Rogalandsbanken filial til ca 1986

Rogalandsbanken åpnet en filial i Pedersgata 41 i 1972, der var de til 1985.

Ansatte i Rogalandsbankens filial i Pedersgata i 1977. Aud Vistnes, Unn, Nyborg, Oscar Svensen, Wenche Lund, Tone Barstad, Bjørn Haug, Helga Netland, og Arne Chr. Gilje.  1982, Ove Sivertsen.

1985

  1988 

1988 Vest Trafikkskole.

Vest Trafikkskole var her i 1988. Willy Nesse, Svein Veland og Ole Skjæveland drev den skolen.

1990

1990 Mac shop

1994 – ca 2000 Stavanger frimerke og mynthandel

  1994 1994

1996  2007

Etter år 2000 har jeg ingen informasjon om forretningen som har vært i bygget.