Pedersgata nr. 010

Pedersgata 10

Besøk på siden: 414

Br.nr. 889  –  437 m² stor tomt

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

Pedersgata 10

Huset er et av de eldste i gata, nevnt i 1849. Det lå på høyre side mellom hjørnehuset til Langgaten og hus nr 12 hvor Sædberg hadde sitt bakeri. Det hadde en liten takvalm mot gaten og som vi ser to kvister vendt mot hver sitt nabohus. Her var det store butikkvinduer, når en kom inn gikk en opp et par trinn til disken. Jeg husker godt at vi kunne se inn på skomakeren som satt med sine maskiner og sydde og reparerte sko. Huset er dessverre revet. Øyvind Berg Egeskog har sendt meg dette bilde. I stigen til venstre står hans morfar Johan Leonard Berg. Antakelig er det Johan Bertelsen som står i den andre stigen, mens Markus Bertelsen står på fortauet. Bildet er tatt en gang på 1950-tallet.

Eiere:

Uvisst byggeår.

Departementet

1849 Daniel Larsen Grødem kjøper tomten med et oppført hus.
1875 David Grødem
1887 Hans J. Eliassen – hans arvinger selger til:
1897 Amalie Hansen
1912 H. W. Hansen
1921 Severin Jonassen Kaasen – slakter
1934 Johan og Markus Bertelsen
1959 Knut Bertelsen
1960 Johan og Markus Bertelsen
1991 Huset er til salgs som ubrukelig til bolig. Usikker på kjøper
1995 Fra Rolv Sædberg til
1995 Magne Ruus Simensen
1996 fra Janne Cathrine Wiktorin og Inge Olsen, til
1996 Janne Cathrine Wiktorin
1998 Huset ble revet
2000 fra Janne Cathrine Wiktorin til
2000 Ragnhild I B Andreassen og Petter Andreassen

2000 Nyoppført bygg forretningslokale til leie

2003 og 2004 – huset var til salgs

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.
Severin Jonassen Kaasen, slakterbutikk 1921-1935
Helge Helgesen drev slakterbutikk før han flyttet over gaten til nr 7. til ca 1925.
Pedersgatens Lærhandel, Knud Bertelsen, fra 1935 til 1960/70?
Bertelsen, Knud, frugt og tobakk 1936- ??
Øverland, V. Skoforretning 1924-1933

2001   Chan Van

2018    Shahi Kitchen – pakistansk og indisk.

Folk i huset.
Folketellingen 1865 var 2 leiligheter og 10 personer registrert på bostedet.
Folketellingen 1900 da var det 2 leiligheter og 4 personer registrert på bostedet.
Folketellingen 1910 da var det bare 2 personer som bodde her.

*********************************************************

1865- 1885 Pedersgata 10
David Larsen Grødem, 1813, Lye prestegjeld, tømmermand
Jorina Larsen Grødem, f. 1818 Bjelland i Gjesdal
David, f. 1843, søfarende i 1865.
Marie f. 1845
Laurentze på 13 år, f. 1852, død 1867, 15 år gammel
Johan på 9 år, f. 1856
Thomine 6 år f. 1859
Marthine 2 år. f. 1863
Bertha Olava Davidsdatter, f. 1873 sønnedatter n. 1875
Elen Rasmusdtr, f. 1829 Nærbø, skræddersøm leieboer i 1875
David og kona var født på Lye i Thime på Jæren, mens barna ble født her i byen. David var skibstømmermann. Eldste sønnen David var sjømann i 1865 og i 1875 var han blitt skipper. Da var han enkemann, og hadde datteren Bertha Olava Davidsdtr. f. 1873. Hvor de bodde i 1885 vet jeg ikke. Laurentze døde i 1867 15 år gammel av tæring ble begravd på Egenes kirkegård. Johan gikk på skolen, mens de minste var hjemme med mora. Marie bodde ikke sammen med familien i 1865, men bodde her både i 1875 og 1885. Martine bodde ikke her i 1885
1885
Jørgensdtr. Ragnhild, 1879 Hun bodde sammen med fam. Grødem.

****************************************************************
1865 Pedersgata 10
Sivert Pedersen Herigstad, f. 1829 Lye, tømmermand
Ingeborg Olsdtr. f. 1836
Maren Sophie, f. 1865
Sivert var tømmermann. Familien var logerende hos David Grødem. flyttet før 1875 til Dalgata 13.
****************************************************************
1873 Pedersgata 10
John Johnsen Mollestad, f. 1830, Nordfjord, Gloppens prg. Matros/fraktemand
Theodora Hansen, f. 1841, Egersund
Josofine Johansen Eie, f. 1868, Egersund, fosterdatter i 1875
De bodde i Strømsteien i 1875.
****************************************************************

1885 Pedersgata 10
Olsen, Lars, f. 1825 Kyllingstad, Gjesdal Slagter, hadde eget slagteri.
Olene f. 1832, Gjesdal
Det er ukjent hvor han hadde slagteriet, eller hvor han bodde i 1875.
***************************************************************
1885 Pedersgata 10
Rasmussen, Ingvald, f. 1855 Styrmand
Jespersdtr. Marthe f. 1857 Stord
***************************************************************
1894-1997 Pedersgata 10
Hans Jørgen Eliassen, 64 år f. 1826, Torvastad, Skipper, død 1895
Johanne Marie, 64 år, død 1895
Elise Andrea f. 1864 død 1889 25 år gammel
Endre, f. 1867, 26 år 1. styrmann
Hans var skipper, men i 1894-95 var han hjemme uten ”emploi” (uten hyre- arbeid) Han hadde seilt med ”S/S Kalibre”. Marie var syk i 1894. Hans døde i 1895, da ble det opplyst at han var skibs tømmermann. Senere samme året døde Marie,da var hun enke, og det ble ført i kirkeboka at mannen hadde vært skipper. Datteren Elise døde av tæring 25 år gammel. Sønnen Endre var 1. styrmann på ”S/S Cakali?” og underholdt sine foreldre, ble det opplyst i 1895. 1898 var Endre, 30 år, 2. styrmann. Han var med på et forlis med Nebton i ”Inloby??” Siden var han hjemme og gikk ledig. Hans og Marie hadde nok flere barn, for huset ble solgt av Hans Eliassens arvinger til Amalie Hansen i 1897.
Hanna Jahnsen 34 år. Hun står sammen med familien og var muligens tjenestepike.
Familien bodde i Dalgata 8 i 1885. Endre bodde i 1900 på Jorenholmen 6b.
*****************************************************************
1894 – 1898 Pedersgata 10
August Larsen, f. 1855, Bukken, skipper,
Rakkel, f. 1856, 39 år
Oskar, f. 1883?
Rolf,f. 1887?
Hartvig, f. 1885?
August var uden emploi(uten arbeid) i 1894 og hadde liten og ingen fortjeneste. 4 år senere farer han som styrmann med båt fra Haugesund. I 1900 bodde familien i Kirkegaden i Haugesund.
***************************************************************
1899 Pedersgata 10
Thomas Thomassen Eide, f. 1827, Avaldsnes
Marie, f. 1831, Time sogn
Julius Thomassen, f. 1871
Thomas var regningsbud for Sømand. Han levde av dels midler og dels forsørges af sønnen. Julius var bælgtræder. I 1900 bodde de i Almendingsgade 1.
********************************************************************
1897 – 1921 Pedersgata 10
Hans Wilhelm Hansen, f. 1840, handelsreisende, død 21-1-1921, 80 år gammel
Amalie, f. 1843, død 2-10-1911, 68 år gammel
Marie Melhus 36, f. Skudesnes, husholder 1913 -1921
I 1897 kjøpte Amalie Hansen huset. Hun og mannen Hans ble boende her i mange år. Hans var da 60 år, kona var 57 år hun var født i Soggendal. Hans var handelsreisende i kolonial. De første årene for Nordbøe og senere drev han som ”byselger” for Skogstø. Amalie døde i 1911, 68 år gammel. Amalie fikk stemme ved valget i 1903, siden hun hadde formue/ eide huset. Hans overtok huset da hun døde, da var han 71 år. I 1921 var det testament eksekusjonisten Kr. Berg som sto for salget av huset ifølge Amalies testamente. Da var nok Hans også død. Marie Melhus 36 år ble ansatt som husholderske etter at Matilde var død. Hun kom fra Skudesnes. Det var bare Hans William og kona som bodde her i 1910.

Fra Stavanger Aftenblad i 1915.

   

 

1911  1920

*****************************************************************
1900 -1902 Pedersgata 10
Elisabeth Haueland, f. 1825, 75 år, Malde Rom / Molde? enke
Taletta, f. 1860, 40 år ugift..
Både mor og datter var syersker. De ble nok ikke boende lenge, for de var ikke her i 1903. De var leieboere hos fam. Hansen.
******************************************************************
1906 Pedersgata 10
Peder Holme, f. 27-1-1862, Finnaas, løsarbeider
Olene f. Østerlid, f. 1860, Skjold, død 29-3-1913, 53 år gammel
Lena Halsne 45 år
Serine Østerlid? 25 syerske
De bodde i Bredgaten 18 i 1910.

*****************************************************************
1907 –.Pedersgata 10
Ane Johnsen, 16-4-1839, Vanse sogn. 66 år, død 21-1-1928, 89 år gammel
Nilsine Johnsen, f. 19-9-1868. 37 år
Moren bodde sammen med sin datter som var sygelig. De var flyttet til Pedersbakken innen 1910. Da drev moren med laving af fiskeboller.

1924

**********************************************************
1909. Pedersgata 10
Marie Jakobsen, 65 år ugift, Syerske.
**************************************************************
1913 Pedersgata 10
Kristian Taraldsen, f. 21-6-1890, 22 år fabrikarbeider
Theodora 20 år
Arne 1, år
************************************************************
1919 -1922 Pedersgata 10
Lena Levik, f. 1895 i Forsand
************************************************************
1914-1922 Pedersgata 10 
Regine Johnsen, f. 5-5-1847, enke Hermetikarbeider,
Trygve Johnsen, f. 8-11-1882, stuert på dampskib
Rundt 1914 arbeidet hun på fabrikk, mens hun rundt 1920 var pensjonist.
I 1910 bodde hun og sønnen i Skolegata 16.
***************************************************************
1930-1934 Pedersgata 10
Severin Jonassen Kaasen, f. 5-10-1886, kjøpmann, død 26-5-1968, 81 år gammel
Therese Haaland, død 14-12-1939
Jonas
Ove Birger, f. 15-3-1913
Sigurd
Severin åpnet butikken den 23 november i 1922.

 

**********************************************************
1936-1937 Pedersgata 10
Johan Valentinsen, f. 30-1-1900, skreddersvenn
*********************************************************
1936-1937 Pedersgata 10
Kristian Kvia, f. 16-8-1877, agent
********************************************************
1936-1939—og 1963/64 Pedersgata 10
Trygve Håve, f. 9-8-1906, postbud, kjøpmann
Gerda Tollefsen, f. 1907
Signy, f. 1925, g. m. Kjell A. Johannesen.
Anne Marie, f. 1929 datter
De bodde her da Anne Marie gikk på Johannes skole i 1936-38.
Ole Andreas Haave, f. 17-3-1918.
Hvordan familieforbindelsen er mellom Trygve og Ole Andreas er vet jeg ikke. Men Ola Andreas ble nevnt i skattelistene i 1963/64.
De bodde i Pedersgata 84 i 1966.
**************************************************’
1939-40 Pedersgata 10
Harald Pedersen, murer
Jan, sønn
De bodde her da Jan gikk på skolen.
******************************************************
1943 Pedersgata 10 
Johan Bertelsen, f. 8-12-1914, død 25-9-1977, 62 år gammel, frukt og tobakk.
Ruth f. Thorsen
Marit, g. m. Harry Rasmussen
Johan og Ruth giftet seg i 1946.
Johan ble døpt 2-4-1930 da var han 16 år gammel —
***********************************************************************
1941 Pedersgata 10
Knut Bertelsen, f. 12-10-1878, Vassøy, død 25-6-1972, frukthandel
Johanna Elisabeth, f. Haugland, f. 26-3-1881, død 29-5-1927, 46 år gammel —
Erling, f. 27-6-1902
Selma, f. 22-1-1904, død 2-11-1923, 20 år gammel
Bertel, f. 29-9-1905
Marie, f. 17-3-1909
Knut, f. 21-3-1913
Johan, f. 8-12-1914
Knut ble døpt i 1929 og Johan i 1930 da de ble konfirmert.
Familien bodde i Langgata 49 i 1910.

  1923   1927    1953 1972       1977  1984   1988

**************************************************************

1951-1969 Pedersgata 10
Bertelsen, Markus, f. 11-10-1916, – død 1-12-1988, 72 år gammel
Jenny, f. Berg f. 1926 – død 15-12-1953, 26 år gammel
Markus ble senere gift med
Solveig Kerry Finnestad, f. 27-2-1914 død 22-1-1984, 70 år gammel
Markus hadde Pedersgatens Lærhandel.

************************************************************
1943 Hanna Haug, kontorist
************************************************************
1945
1940-1946 Pedersgata 10
Johan Rasmussen, f. 25-8-1874, vaktmester, arbeider, død 4-2-1956.
Gunda f. Berentsen, Rasmussen, død 3-2-1984 81 år gammel
William Rasmussen, f. 1-10-1924, arbeider
******************************************************************
1947- 1954 Pedersgata 10
Stanley Racin Lie, f. 17-3-1915 kaiarb.
Astrid Lie, f. 22-8-1925, hermetikarbeider
Arne Torbjørn, f. 1943, sønn
Magne f. ca 1945
De bodde her da Arne gikk på skolen.
*******************************************************************
1955 Pedersgata 10
Johan Leonard Berg, maler.
Jenny f. 1926, datter, død 15-12-1953, gift med Markus Bertelsen.
******************************************************************

 

            Huset er dessverre revet. Øyvind Berg Egeskog har sendt meg dette bilde. I stigen til venstre står hans morfar Johan Leonard Berg

. Antakelig er det Johan Bertelsen som står i den andre stigen, mens Markus Bertelsen står på fortauet. Bildet er tatt en gang på 1950-tallet.

Huset lå på høyre side mellom hjørnehuset til Langgaten og hus nr 12 hvor Sædberg hadde sitt bakeri. Det hadde en liten takvalm mot gaten og som vi ser to kvister vendt mot hver sitt nabohus.  Det hadde store butikkvinduer, når en kom inn gikk en opp et par trinn til disken. Jeg husker godt at vi kunne se inn på skomakeren som satt med sine maskiner og sydde og reparerte sko.

 

1925

  1928

1967

 

1945

 

   1991

1998

  2000

  2003

 

2001

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net