Pedersgata nr. 011

Pedersgata 11

Besøk på siden: 400

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp

På venstre side ser en hus nr 13, 11, 9 og 7. Hus nr 12 til høyre.

Br.nr. 1497 – 118 m² stor tomt

Eiere:
1868 fra Kristen Stigsen
1868 til Thore Thorsen Frøiland
1895 til Vetle Øverland
1955 ”
1973 Huset ble ødelagt av brann i nabohuset nr 13.

Dette huset lå inneklemt mellom nr 9 og 13. Huset var på 2 etasjer, med kvist.
Det var to vinduer og dør i kjelleretasjen mot gaten. I første etasje var det fire vinder og i annen var det to eller tre vinduer i fronten. Taket hadde en knekk i fronten som kaltes halvvalm. Jeg vet ikke når huset ble revet.

Her ser en fra venstre hus nr 13 -11 – 9 og 7.  Utsnitt av bilde. Foto: Gunnar Vareberg, Statsarkivet i Stavanger.

Næringsvirksomhet:

Kirsten Gabrielsdtr, udsalg av melk 1885

Øverland, Wetle, skotøiforretning og skomakerverksted. 1922-1927

Folk i huset:

******************************************************************

1873 Pedersgata 11
Bernt Tobias Ingvaldsen, f. 1836, skipper, Kvinesdal – jagt “Lovise”
Grethe Jorine, f. 1930, Høiland
Trine Jørgine, f. 1858
Christofa Marie, f. 1863
Ingvald, 5
Familien bodde i Øvre Dalgate 2 i 1865.

1873 Pedersgata 11
Martha Svendsen, 39, enke
Svend Theodor, 11 år.

1873-1875 Pedersgata 11
Thore Thorsen Frøiland, f. 1837 Thime, klokkerdreng, kirketjener og graver
Elisabeth Thorsen, f. 1829 Halse, Mandal sogn.
Thomas Nicolai Thorsen, f. 1869
Rikard Andreas Thorsen, f. 1874
Søren Pedersen Skjæveland, f. 1852 Høiland, tjenestedreng
Familien bodde i Olavskleven 14 i 1885.

1873 – 1885 Pedersgata 11
Kirsten Gabrielsdtr, 1822, Varhaug, ugift. Sygeoppaserske
Rundt 1885 hadde hun udsalg av melk.

1873-1875 Pedersgata 11
Kristian Jansen, f. 1810 Lyster, bødker, fattig, ialfald mindre god bestilling, i 1873
Johanna, 61, Fedda?
Kristine Kristensdtr, f. 1846, ugift

1875 Pedersgata 11
Andreas Jacobsen, 1825 Jelsa, postfører
Martha Kristine, 1831 Hjelmeland
Ane Jacobine, f. 1853 butikjomfru
Edvardine Adoline Olene, f. 1866
Bertha Andrea Martha, f. 1874
Svend Theodor Svendsen, søn f. 1861 støberiarbeider.
De bodde i Pedersgaten nr 7 i 1873, og var flyttet til Langgata 7 innen 1885.

1885 Pedersgata 11
Askeland, Lars Andreas, f. 1856, Sanglærer.
Elen Ommundsdtr. f. 1854
Thora f. 1878
Johanne Elisabeth f. 1880
Gurine f. 1882
Olga f. 1884
Halvard f. 1885
Lars gikk i skredderlære i 1875 og bodde da i Bergelandsgata sammen med foreldrene. I 1900 hadde familien flyttet til Øvre Klevegade 2, da hadde de 12 barn.

1885 Pedersgata 11
Eide, Thomas Thomassen, f. 1827 Avaldsnes, «Navlegert» Sømand
Anne Marie Thorsdtr. f. 1831 Lye
Thomassen, Thomas f. 1864 Sømand Sønn
Thomassen, Julius, f. 4-4-1871 Sønn, bælgtræder.
De bodde her i 1885 da sønnen ble konfirmert. I 1894 var Thomas 64 år og kona som da ble kalt Marie var 62 år. Thomas hadde intet arbeid om vinteren i 1895. Julius var blitt 22 og han arbeidet som maler om sommeren. Året etter var han bælgtræder, men hadde vært syg i flere måneder. De bodde i Almeningensgdade 1 i 1900.
**************************************************************

1894-1941 Pedersgata 11
Wetle Ormsen Øverland, f. 3-8-1851, Røldal, brandkonstabel, død 21-1-1941, 89 år gammel
Inger Magrete f. 20-6-1853 død 22-11-1916, 62 år gammel

Peder Olaus, f. 8-3-1884, død 15-1-1964, 80 år gammel
Ranghild, f. 11-1-1885, død 15-1-1969, 83 år gammel
Anna, f. 27-2-1888, død 19-4-1978, 90 år gammel
Olga, f. 22-12-1890, død 9-3-1965, 75 år gammel
Wilfrida, f. 29-9-1893
Wetle var født i Røldal, mens kona kom fra Sand i Ryfylke. Han kom til byen sammen med foreldrene sine Orm og Ranghild og søstrene Karen og Margaret. Første gang vi finner han og familien her i i 1894. Da var Wetle brandmann. Han var huseier i 1900- 1955 sannsynligvis lenger. Wetle reiste til Amerika i april i 1903. Han hadde nok arbeid der for han sendte penger hjem til familien ble det opplyst i 1906. Han kom hjem i 1907. Senere ble han skomager og hadde verksted på Nedre Blåsenborg rundt 1914.
Da sønnen Peder var 14 år arbeidet han på Rosenberg og tjente kr. 3 i uken. Senere var han skofabrikkarbeider og så arbeidet han på beslagfabrikken. Han var knivsmed. I 1910 fikk han av fattigkassen. I lockout tiden i 1913 gikk han ledig i 6 uker
Da datteren Ranghild var 17 år var hun barnepike hos familien E. Berner, på Skagen 38, men hun sov hjemme. Hun hadde post hos Inger Hovland i 1916. Anna sto på butikk hos Ingvald Haaland fra 1906, og var senere kontorist, men dro til Amerika i 1915, men stod i valgmanntallet i 1918, så hun kom nok hjem igjen. Det samme gjorde søsteren Olga. Hun var 25 år da hun dro i 1915.
Den yngste datteren Wilfreda giftet seg og bodde her med familien.
Fra 1894 og fram til 1969 var det medlemmer av familien Øverland som bodde her.  Wetle og datteren Anna bodde fortsatt her i 1935 ifølge adresseboken. 1885 bodde familien i Kongsgata 6.

  1916         1941

1894 – 1913 Pedersgata 11
Orm Øverland, f. 21-7-1828, Røldal, snedkerarbeider/svend, død 9-10-1914, 93 år gammel
Ranghild, f. 17-4-1832, Sauda, død 24-1-1925, 95 år gammel
Margaret f. ca 1860
Martin f. 3-1-1868, Sauda, seilmager til sjøs i 1910.
Margit, f. 8-5-1872, Sauda
Karen f. 21-1-1876, Sauda
Paul Albert Olsen, f. 9-1-1903, dattersønn
Orm og kona var begge født i Røldal, men de bodde nok en tid i Sauda noen av barna ble født der. Orm var snekker, men i en alder av 74 år arbeidet han som skomaker. Muligens hos sønnen. Han bodde fritt hos sønnen Wetle. Da Orm nærmet seg 80 år fikk han av fattigkassen og ble støttet av barna Karen og Martin. Martin var 44 år i 1912 og matros. Karen var arbeiderske, men syerske i 1910-13. Margit var sardinfabrikarbeider, hun var blitt enke i 1910 og hadde sønnen Paul Albert Olsen f. 1903.

1914        1925

1914 – 1922 Pedersgata 11
Peder Martin Hansen, 24 år
Wilfrida, f. 29-9-1893
Anne Marie f. 1915
Leif Wilfred f. 1916
Odd f. 1918
Eva Meling, 70, enke, fattig 1915-1916
Peder var skredder hos Grude. Han var gift med Wilfrida Øverland og bodde her sammen med hennes foreldre. Peder var skredder hos Grude. Han var gift med Wilfrida og de bodde her sammen med hennes foreldre. Leif ble gullsmed, og både han og broren Odd bodde her i 1946.

Gatefortegnelsene: fra 1958-1969.

Da var det fremdeles medlemmer av familien Øverland som bodde her.
Wilfrida Hansen, f. f. 29-9-1893, Øverland
Anna Øverland, f. 27-2-1888, kasserer, død 19-4-1978 90 år gammel
Peder Olaus Øverland, 8-3-1884, pensjonist, død 15-1-1964, 80 år gammel
Ragnhild Øverland, 11-1-1885, pensjonist, død 10-7-1969, 83 år gammel
Olga Øverland, f. 22-12-1890, husholderske, død 1965

   1964    1965

   1969    1973

  februar 1978    1978

1898 – 1911——1885 Pedersgata 11
Knud Larsen, f. 1834, Finnaas
Ranghild Brynhilde f. 1832 død 1904
Martha 1871
Lisa f. 1875
Malene f. 1877
De kom fra Finnaas. Lars var løsarbeider og fattig, fra 1900 var han bybud, og leverte varer fra butikkene. I 1885 bodde de på Valberget, Knud var «lods pr. dampskib, for Karmsund haugesund Dampskibs Selskap.» Kona døde i slutten av september og da skattemanntallet ble skrevet fortalte han at han hadde brukt 50 kr. i medisiner. Han håpet nok på fradrag i skatten.
Martha var flyttet før 1900, Lisa var på kontoret hos Endre Berner, mens Malene var butikpige hos Fredrik Hansen. Både Lisa og Malene hadde stor nok inntekt slik at de fikk stemme ved valget i 1903. Ingen av barna bodde sammen med faren i 1906. Knud fikk seg husholderske etter kona døde. Martha Amundsen f. ca 1860 var her fra ca 1906 og til 1911. Martha Larsen sto i valgmantallet i 1910. Det er mulig at hun hadde giftet seg med Knud.

 

I 1908 averterte Durdei Hagen at hun agtet at drive handel i Stavanger. Hun boddde i Pedersgaden 11, og hadde en sønn som het Gullek.   Jeg kan ikke finne henne i folketellingene for 1900 eller 1910.

**********************************************************

Hentet fra : Minneboken om Stavanger.

I tredje rekke helt til høyre står Vetle Øverland. Han bodde i dette huset.

 

 Aftenbladet 1922 

 

1973

Odd Hansen vant kr. 5 i tegnekonkurransen  Aftenbladet 1934.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net