Lervig 24-25-26 og 27

Lervig 24 – 25 – 26 – 27

Kart 1915

Sidevisninger: 84

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Det er ikke lett å skille hvem som bodde hvor og når husnummeret ikke harmonerer blir det kaos. Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

Jeg finner noen som bodde i nr 24, det var et sjøhus nederst i straen og ikke bolighus, men jeg tar de med her.

 

Lervig 24 huset er ikke nevnt i folketellingen 1920. 1916’ fattigvesenets hus gr.nr 2099

1896’ Lervig 24
John Johsen Jaatten, 64 år, arb.
Ane, 63 år
Adolf, Johnsen, 21 år, letmatros
Janna, 25 år
Agnis Hansen, 6 år, pleiedatter

1896’ Lervig 24
Elias Jørgensen, 46 år, driver
Bornil, 31 år
Johan, 3 år
Kaia, 1 år

1897’1898-1900’ 1916’ Lervig 24 
Theodor Lars Hansen, f. 26-3-1875, fisker, rebslager, tinnfab.arb.
Ellen Karine Gudmundsen Hansen, f. 21-4-1875, Rennesøy
Hans Hansen, f. 7-5-1896
Ingvald Hansen, f. 7-1-1898
Samuel Hansen, f. 3-3-1900, på sygehuset i 1908’
Laura Hansen, f. 10-3-1902
Ellen Marie Hansen, f. 22-5-1904
Astri Hansen, f. 13-6-1906
Gudmund Hansen, f. 28-12-1908
Astrid Arnesen, 79 år, død i 1908’, svigermor
Gudmund, 4 år i 1913
Erling, 1 år i 1913’
Innen 1920 var de flyttet til Haugesundsgata 61.

Adressebok Lervig 24
1914 Hans Hansen, fab.arb.
1917 Georg Hansen, kjører
1917 Ingvald Hansen, løsarb.
1917 Lars Hansen. Fab.arb.

Lervig 25

Lervig 25 a
Eier 1912 Hermetikkfabrikken Norrig

1897’1905’ Berthe Nilsen, 76 år enke Lervig 25 – Lervigsv. 25 ?

1896’1898’ Lervig 25 – 2155  Se mer i Lervig 26
Martin Jørgensen, 44 år,

Familien Karl Lindgren bodde mange steder i Lervig, men jeg tar opplysningen om familien her siden de bodde lengst i dette huset.

1901 viet 7-11  Lervig 25 – 
Karl August Lindgren, f. 9-2-1872, Karlskrona, Sverige, herm, matros, Lervig 33
Kristine Johanne Tollefsen, f. 3-4-1880
Fedre: ? og Tollef Johan Torbjørnsen, kjelesmed, død 1947

1904’1905’ Lervig 12
Karl Lindgren, f. 9-2-1872, Karlskrona, støberi &dok
Kristine, f. 3-4-1880
August Lindgren, f. 26-9-1903

1910’ 1917-  Lervig 25
Karl Lindgren, f. 9-2-1872, Karlskrona, Sverige, herm., dokken, død 27-3-1952, 79 år gammel
Kristine Lindgren, f. Tollefsen f. 3-4-1880, død 7-12-1966, 89 år gammel
August Lindgren, f. 26-9-1903
Wilhelm, f. 1913
Hildur, f. 1915
Innen 1920 var de flyttet til Ramslandssmuget 2.

Første gang vi finner Karl og Kristine er i 7-11-1901 da de giftet seg. Da var adressen Lervig 33. I 1904-1905 bor de i Lervig 12, i 1908’ i Lervigsv. 19, i 1909 i Lervig 20, de bodde lengst i Lervig 25.

1908’1909’ Lervig 25 – 
Severin Larsen, 28-6-1885, kobberslager hos Knudsen
Ingeborg Ole Olsen, f. 12-1-1881
Sigfred Johan Danielsen, 1-3-1895, Sand, pleiesønn
Johan Danielsen, f. 25-8-1901, pleiesønn, har av fattigv. for ham
Charles Ingolf Larsen f 1911 død 4-4-1912 – 9 mnd. bronkitt.
Severin bodde i Pedersgata 109, mens Ingeborg bodde i Lervig 33 da de giftet seg 6-4-1903. Jeg har ikke funnet noen Johan døpt i 1895 eller 1901 i Johannes, om det er samme person vet jeg ikke. Innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 120. i 1920 bodde de i Spilderhauggata 1.

1920’1921-1924-1926- Lervig 25 – 
Johan Larsen, f. 26-2-1863, fisker
Bertha Clifford, f. 20-1-1868, England
Bertha Christine, f. 4-4-1890, Liverpool, hermarb.
Lars Larsen, f. 11-4-1894, Amerika, Philadelphia, kjører, kassearb.
Georg, f. 25-12-1896, fab.arb.
Albert, f. 28-5-1898, fab.arb.
Henry Larsen, f. 8-7-1900, kassearb.
Grete Larsen, f. 10-10-1901, herm.
Trygve Larsen, f. 6-1-1904, kassearb.
Hjørdis Larsen, f. 29-11-1904
Jessie Larsen, f. 7-3-1907
De bodde i Nymansgade 42 i 1910. De bodde i Lervig 23 til 1916. Det huset finnes ikke i folketellingen for 1920.

1928 Lervig 25 – 
Ole Mandius Tørresdal, f. 1885, herm
Astrid Sofie Thorsen, f. 1885
Anders Olaf, f. 22-7-1929

1932-1935 Lervig 25
Arne Severin Jakobsen, f. 19-10-1887, høvleriarb. Død 5-6-1946, 59 år gammel — Lervig 25
Pauline, f. Larsen, f. 16-1-1892
Karl Alexander, f. 17-11-1911, død 19-7-1982, 70 år gammel
Anny Pauline, f. 11-1-1912, g.m. Lars Tollefsen, se Rennesøygata 21
Berly Johanne, f. 5-5-1920, g.m. Henry Kalvik
Adelheide, g.m. Per Schilling
Henny, g.m. John Slettebø
Solveig, g.m. Kurt Lie
Familien bodde i Nærbøgt. 1 i 1920. I 1940-48 bodde de i Rennesøygt 21.

Adressebok Lervig 25
1921 Trygve Larsen, sagbruksarb.
1921 Albert Larsen, kassearb.
1921 Johan Larsen, kassearb.
1928 Trygve Thorsen, sjøm.
1932- 1934-1936-Arne Jacobsen, mask.
1932- 1936-Karl Jacobsen fisker
1961 Olav Østensen, vever – datter Kari
1961 Tora J. Østensen

Lervig 26 

Lervig 26 fattigvesenets hus, 1915 Eier Stavanger kommune

1900’ Lervig 26
Karl Olsen, 46 år, arb.
Malene. 36 år

1901 Johan Martinsen, f. 25-12-1877, død 4-10-1901 Lervig 26

1902-1905’ Lervig 26 
Nikolai Nilsen, f. 1876, sjøm. Om hans opholdsted vides ikke, siges at være rømt fra konen, som ikke hører meget fra ham.
Olava Marie Jørgensen, f. 1880, død 30-7-1909, 29 år, omstreiferske,

Olaf, 2 år i 1905
Nicolai og Olava giftet seg i 1902.

1896-1899’ Lervig 26 
Martin Jørgensen, f. 1850, død 9-8-1913, 63 år gammel
Olene Torkildsen, f. 1856, død 6-7-1912, 56 år gammel
Johanne Emilie Jørgensen, f. 12-9-1882, konf. Nesten godt
Olene Etterlater seg mann og 3 myndig barn– Lervig 26
Da Martin døde sto det at konen hadde et barn før de ble gift. 3 voksne barn, hvorav 1. Emilie Jørgensen i Kristiania, eier 1 lidet hus, 2 dtr. børn. 2 Kristine Jørgensen, Støberigata 19. Olava Jørgensen, Bagergt. 5. De hadde også bodd i Lervig 25.

Her det det sikkert noe feil, vet ikke om disse to Martin er samme mann eller to forskjellige.
1901-1912’ Lervig 26 
Martin Jørgensen, f. 4-4-1862, lossearb.
Helene Jørgensen, f. 1865, Ølen
Thorkel Jørgensen, f. ca 1888
Olaf Jørgensen, f. 5-1-1889, håndlanger
Albertine Ellersen, f. 28-4-1891, Aalesund, herm, ug
Johan, 5 år, dattersønn, i 1911’

1908’1913’ Lervig 26 
Torkel Jørgensen, f. 4-6-1885, hermetikarbeider.
Anna Olava, f. 18-4-1885, Tananger
Albert, f. 15-6-1904
Magnus, f. 25-10-1905
Tordis Agnete, f. 20-3-1909, g. Jensen, død 7-9-1934, 25 år gammel
Familien var flyttet til Nedre Klevegate 19 innen 1910 da var Torkel murerhåndtlanger.
Før i Pedersgt 109, og 137

1908 Lervig 26 
Olaus A. Olsen, f. 12-6-1865, Nedstrand, skibsklinker
Bergitte Albertine Gundersen, f. 23-8-1869
Hjalmar, f. 7-7-1890
Borghild Olsen, f. 2-9-1908, død 6-10-1908
Før 1910 hadde de flyttet til Erfjordsgata 39.

1912-1928- Lervig 26 
Nils Christensen Jørpeland, f. 13-8-1884, fyrbøder, av fattigvesenet. død 30-7-1962, 78 år gammel
Severine Abrahamsen Jørpeland, f. 7-6-1887
Solveig Jørpeland, f. 24-11-1906
Margrete Jørpeland, f. 15-4-1908
Karl Jørpeland, f. 25-12-1912
Lars Jørpeland, f. 3-2-1915
Alf Henning Kristensen Jørpeland, f. 15-1-1921, død 14-4-1943, 24 år gammel.
Nils Magnus Kristensen Jørpeland, f. 3-10-1922
I årene 1909’1912’var Nils Kristensen, fyrbøder, seiler fra udlandet, vet intet om ham. Alf Henning var med mask. i D.K. Norske Marie, i  jageren “Eksdales” som forliste i Kanalen.

Åpne bilde

Fra boka Våre Falne.

 

1922-1924-1926 Lervig 26 
Isak Johnsen, f. 1879, kaiarb.
Edvarda Larsen, f. 1894
Paul Otto, f. 22-8-1922
Edna, f. 2-5-1924

Adressebok Lervig 26 
1924 1926-1928-Nils Kristensen, fyrb,.
1924-1926- Kristian Larsen, cementarb.
1930- 1934-Josefine Fredriksen, arb. 1930-.
1932- Kristian Larsen, cementarb.
1934- Leif Norbotten
1934 -1936-Edvin Pedersen, herm-arb.
1934 John Pedersen, kjører

Lervig 27 se også Lervigsveien 

Lervig 27 1897’ fattigvesebet
1912 Hermetikkfabrikken Norrig se også Lervigsveien 27

 

1897’ Lervig 27
Chr. Settersten, 49, Sverige, sadelmager, hjelp af fattigkassen, sygelig, handler helst med kram
Andrea, 31 år
Alfred, 14 år
Adolf, 9 år

1897’ Lervig 27
Sigbjørn Severinsen, 28 år, skomager, drikker det meste, konen også, fattikassen
Karine, 26 år
Marie, 2 år
Everine, ¼ år

1898’1899’1900’ Lervig 27
Erik Jørgensen Tastad, 24-4-1850, løsarb. død 23-11-1924, 75 år gammel.
Sofie, f. 26-9-1862
Jørgen 14 år, tagskiferfabrikken, død 29-2-1913, 28 år gammel
Einar, f. 7-10-1887
Ingvald, 9 år
Marie, 25-11-1891
Jenny, f. 14-10-1896
Endrine, 9-8-1899
Johanna, f. 2-5-1900
Martha, f. 11-4-1902
Erik, f. 22-12-1905
Sigrid, f. 4-1-1908
Jørgen døde i en ulykke i Washington. Familien bodde i Ryfylkegt. 23 i 1910.

1910’1911’1912’1913’ Lervig 27 
Oskar Kverneland, f. 6-6-1877, bybud, kjører
Borgny, f, 5-8-1864, Etne
Ole Hans, f. 5-9-1904
Gabriel Jørgensen, f. 17-10-1892, sønn, sjømann
Før 1920 var de flyttet til Nedre Strandgate 48a.

1918-1920’ 1921-Lervig 27, huseier Norrig ikke mer
Karl Zimmer Aasland, f. 4-10-1883, Høyland, støberiarb.
Johanne, f. 24-5-1879
Marta Oline, f. 13-7-1905
Ingeborg, f. 29-11-1906
Torvald, f. 4-1-1907
Gudrun, f. 7-1-1908
Simmer Johan, f. 22-12-1909
Mary, f. 10-11-1912
Gudmund, f. 7-6-1916
Solveig Johanne, f. 4-6-1917
Thorsten, f. 7-6-1921
Familien bodde i Lervig 29 i 1910.

Lysning 1937
Sementarbeider Erik Rangvald Larsen og Lilly Alvilde Abeland, begge Lervig 27 – byfogden

 

–1968—Lervig 27 / 28
Erling Rasmussen, f. 1919, død 31-5-1981, 62 år gammel
Gerd, f. Nilsen
Kari og Kay
Bodil og Sigmund
Arild og Margreth
Sissel og Bjarne
Geir og Erling
Cecilie Nilsen

Adressebok Lervig 27 
1924 Johan Fredriksen, fisker
1924 Sivert Gudmundsen, handelsbtj.
1924 -1926–1934-Thomine Pedersen, fab.arb. Lervig 27
1940 Serine Haaland, enke
1968 Erling Rasmussen
1968 Gerd Elise Rasmussen

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net