Lervig 28 og 29

Lervig 28 og 29

Kart 1915

Lervig 29. Maleri av J. F. Johansen 1945.

Bildet eies av Astri Lunde og hun har latt meg legge det ut her. Det var besteforeldrene hennes Astrid og Ole Tørresdal som bodde her.

Sidevisninger 79

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i. Det er lite opplysninger om hvem som bodde i disse husene. Noen var tomme eller revet i 1920. Derfor tar jeg med flere husnummer i samme oppslag. Her er dessverre sikkert mange feil men jeg klarer ikke alltid å finne ut hvem som bodde hvor. Eierforholdene er heller ikke klare, både Stavanger kommune og Riskekverven hadde noen hus for fattige her.

Lervig 28, br.nr. 2029, 108 m2 stor tomt
1912 Hermetikkfabrikken Norrig

 

1887-1889-1892-1905’ Lervig 28
Johan Fredrik Nilsen, f. 1853, 51 år, murer, reisende
Anna Chr. Tollefsen Nilsen, f. 1854, 50 år
Karl Johan Nilsen, 22 år, fyrbøder
Hans Oskar Nilsen, 20 år, haandlanger i Haugesund
Ida Gustava Karoline Nilsen, f. 23-8-1887
Fredrik Kasper Bertinius, f. 25-7-1889
Klara Elisabeth Otelia, f. 1-4-1892, paa stiftelsen i 1905
Reisende. Kom hertil for 1 maaned siden fra Laurvig. Hun er endu ikke kommet hertil, arbeidet i Laurvig som håndlanger, har ikke faaet arb her hos murer Njaa. De er alle flyttede herfra ved ikke hvor.

1897’1898’ Lervig 28
John Johnsen, 66 år, sygelig
Ane, 65 år
Adolf, 22 år, matros, skal være rømt
Agnes Hansen, 8 år, pleiedatter

1897’ Lervig 28
Janna Johnsen, 26 år, manden rømt
Oskar, 3 år

1897’ Lervig 28
Martin Jakobsen, f. 3-2-1855, Sjernarøy, fattig
Anna, f. 21-5-1858
Inga, 18 år
Ane, 17 år
Joakim, f. 30-4-1882
Tønnes, 11 år
Marta, 7 år
Ingrid, 3 år
Agnes, f. 6-1-1895.

Familien bodde i Emmausveien 18 i 1910.

1899’1900’ Lervig 28
Jørgen Gudmundsen, 21 år, rebslager hos Olsens bane
Gudmund Gudmundsen, 52 år, fisker
Ingeborg, 48 år
Johanne, 19 år
Emilie, 17 år
Gunvald, 12 år
Gustav, 9 år
Marie, 7 år
Gunhild, 2 år

1898’ Lervig 28
John Olsen, 22 år, stenarb
Karen, 19 år
Baby f. 1899

1898 Lervig 28
Karl Forsberg, 35 år, fyrbøder, rømt fra konen.
Johanne, 37 år
Oskar, 4 år
Hilda, 1 år

1897-1898’ Lervig 28
Teodor Reiersen, f. 23-4-1871, matros, hjemme, gaar på skjanse arbeid
Janna, f. 26-5-1871
Jakobine, f. 27-11-1895

Mathilde, 1 år i 1897
Thora, f. 27-6-1900
Jensine, f. 27-6-1900
Trygve, f. 23-4-1902
Hjalmar, f. 16-5-1904
Rolf, f. 5-10-1906
Thordis, f. 27-2-1909
Familien bodde i Emmausveien 36 i 1910.

 

1905’ 1912’ Lervig 28 
Abraham Abrahamsen, f. 27-10-1845, Jæren, stenpukker —arb kommunen ok
Karen Abrahamsen, f. 24-2-1846, Bogerøen
Serina Abrahamsen, 16 år, f. ca 1889
Anna Abrahamsen, f. 5-2-1891
Sven Abrahamsen, f. 14-9-1895, kok, sjøm.

Adr lervig 28
Jakob Jakobsen, løsarb- 1901
Laurits Pedersen, fyrb. 1901
1921 Nils Kristensen, fyrb.
1961Erling Rasmussen, murer
1961 Gerd Rasmussen

Lervig 29 

Lervig 29 87 m2 stor tomt
1912 Hermetikkfabrikken Norrig

1912’ Lars Jørpelands
1888-1909’ 1912 Lervig 29
Lars Kristensen Jørpeland, f. 22-8-1855, Strand, herm. Død 17-12-1927, 72 år gammel
Margrethe Nilsdtr. f. 1-1-1855, Mosterøy
Elise Kristine, f. 23-1-1881, konf. Meget godt
Nils Christian, f. 13-8-1884, arb. cementfab. se Lervig 26
Leo Marselius, f. 28-3-1888
Leo, 15 år, lærling, hos maler Larsen
Klara Magnhild, f. 25-6-1892
Margit Leonora, f. 11-9-1895
Fritjof, f. 27-5-1898
Fra 1910’1920’1930- bodde de i Rennesøygata 24.

1875’1897’1898’1900’1915’ Lervig 29 
Niels Nielsen, f. 13-1-1824, Fister, støb.arb, fattigv. i 1915’
Magdalene Knudsen, f. 1819, Fister
Nils Nilsen, f. 1849, Matros
Knud Nilsen, f. 1852, Rennesøy
Svend Nilsen, f. 1857, Rennesøy, arb. i reberbane
Severin Nilsen, f. 1863, Rennesøy, arb. I reberbane
Margrethe Nilsen, f. 1855, Rennesøy, arb. i oljeklæderfab.
Lene Nilsen, f. 1860, Rennesøy, arb. i oljeklæderfab.

Familien bodde i Lervig i 1875, men om det var i dette huset vet jeg ikke.

 

1910’1911’1912’1913’ Lervig 29 
Karl Simmer Aasland, f. 4-10-1883, Stangeland, lossearb.’ klinker, dokken
Johanna Aasland, f. 24-6-1879
Martha Olena Aasland, f.13-7-1905
Ingeborg Aasland, f. 24-11-1906
Thorvald Aasland, f. 3-1-1908
Gudrund Aasland, f. 7-1-1909
Zimmer, 2 år i 1913’
Mary, f. 10-11-1912
Gudmund Aasland, f. 7-6-1916
Solveig Aasland, f. 4-6-1917
Thorsten, f. 7-6-1921
Familien finner vi i flere hus. Før 1909 bodde de i Ryfylkeg. 18, i 1909 var de i Lervig 23, årene 1910 til 13 bodde de i Lervig 29. Fra 1915 til 1922 bodde i Lervig 51/27 i 1920.

1915’ Karen Halvorsen, 63 år, enke, fattigv. Lervig 29

1916’ Lervig 29  se Lervig 20
Martha Karina f. Halvardsdtr. Ruthberg, f. 1858, Strand, enke, fattigv.
Serine Førland, f. 1887, Strand, fab.arb. datter
Carsten Andreassen, 3 år, dattersønn

1916’ Lervig 29
Henrik Eillertsen og hustru med 5 barn, fra Kalhammeren 12d.

1916’ Lervig 29 
Andreas Kristoffersen, f. 31-10-1869, Time, Støberi & dok
Malene, f. Johannesen, f. 11-7-1875
Hans, 12 år
Karen Elisabeth, f. 19-1-1915
Fra Ramslandsmuget 10, innen 1920 var de flyttet til Egenes 5.

1920’1922- Lervig 29 
Lena Johannesen, f. 11-5-1859, vaskekone, ug.
Olga Larsen, f. 22-11-1888, flakeskyller, ug 1924

1934-59- Lervig 29 
Ole Mandius Tørresdal, f. 1885, Vats, død 19-3-1955, 70 år gammel, herm.arb.
Astrid, f. Thorsen, f. 1885, død 28-9-1959, 74 år gammel
Thorleif Johan, f. 3-7-1919, Hetland

Olaf, f. 24-5-1925, død 20-6-1925, 4 uker gammel
Anders Olaf, f. 22-7-1929

Fra Facebook har jeg hentet denne kommentaren skrevet av Astri Lunde: 
Her var det mye interessant. Ang. Lervig 25. Jeg trodde min farmor og farfar bodde i nr. 29 (Ole Mandius f. 1885 og Astrid Sofie f. Thorsen 1885 Tørresdal). Anders Olaf Tørresdal f. 22.07.1929. Min far Torleif Johan Tørresdal 03.07.1919 ble født da de bodde på Møllehaugen og flyttet til Lervig 29(trodde jeg) – Norrig sitt hus. Jeg Astri f. Tørresdal ble født 20.04.1947
Da bodde vi i Lervig 27. Foreldrene mine fikk leie, da det ble ledig (en dame var død). Mine foreldre og jeg enebarn flyttet til Krossgt. da jeg var ca. 1-2 år. Jeg har et maleri av nr. 27 og 29, som nå henger på hytten vår.

Se Vindmøllebakken 13 og Lervig 25

1947-49 Lervig 29
Torleif Johan Tørresdal, f. 03.07.1919
Sigrid Serine Tørresdal f. Haugen.
Astri f. Tørresdal ble født 20.04.1947
Familien flyttet til Krossgata.

Adr Lervig 29
1917 Andreas Kristoffersen, støberiarb.
1924 1926-Johannes Norgren, kjører
1924 Karl jr. Norgren kjører
1924 -1926-Lava Norgren, enke
1924 Leonard Norgren, sjømann
1932-1934 -1939-48 Therese Thoresen, 60 år i 1939
1934-1940-1943-1959 Ole Tørresdal, herm.arb. 70 år i 1959
1932-1943-48 Torleif Tørresdal,
1934-1936- 1940-Therese Thorsen, herm.arb.
1948 Anders Tørresdal
1961 Berit Gudmestad
1961-68 Martha Oldland
1968 Aksel Wilhelmsen Odland

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net