Pedersgata nr. 002 Runestad Elektro

455

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

Pedersgata 2

455

Pedersgata 2
Br.nr. 1244
236 m2 stor tomt
Huset er det første i Pedersgaten. Det ligger på hjørnet med Vinkelgaten og er en del av det et kvartal med tre hus på venstre side når en ser innover gaten. Området kalles Nytorvet. Huset er på 1 ½ etasje, med butikkvinduer i fronten, og stavangerark med vindu til gaten. I begge kortveggene er det vinduer i annen etasje. Det er et verkstedbygg som ligger bak huset mot Vinkelgaten og er en del av denne eiendommen

Eiere:
Uvisst byggeår
1865 Hans Jondahl
1894 Tønnes Tørresen
1910 Matilde Tørresen
1933 J. Holm
1943-55 Marcus Larsen m. flere
1974 Rasmus Runestad
Rolf Runestad

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Hans Jondal var baker og eide huset. Han bodde her og drev bakeri. Ca.1865 -1875.

Christian Christiansen, bagermester. Han kan ha overtatt bageriet for Hans Jondal seilte som skipper i 1975. ca 1875-1894

Svend Haaland, bagermester 1894-ca 1899. Han drev sannsynligvis bageriet.

Th. Svendsen & Co. Skotøybutikk. Fra 1906 hadde de butikk i mange år, den ble nevnt her fram til 1969–. Tharald Svendsen & CO. drev skotøyfabrikasjon, i Støperigt. 16. Skofabrikken ble startet i 1906 av T. Svendsen, han sto i 1950 fremdeles som eier og leder sammen med sine voksne barn. De ble i 1948 opptatt som kompanjonger. Kapasitet ca 300 par pr. dag. Det var omlag 40 arbeidere. De lagde beksømsko, sandaler, dame, herre og barneskotøy. Innregistrert varemerke var “Forma”.

Reklame fra Det Norske Næringsliv 1950
Anna Fjeldberg drev syforretningen sin her i årene 1913 – 1924 og kanskje enda lenger. I 1950 holdet hun til i Øvre Holmegate.
Holm, P. & Søn, sadelmagere/tapetserere og møbelforretning, 1924-1934.
1930-1931 Bok og Papir A/S
Gilje og Larsen, M. O. Glassmestere.
De startet i 1931 en glassmesterforretning under navnet: Gilje & Larsen glass-sliperi og speilfabrikk, med speil og messinginnfatning som spesialitet. I 1946 trakk Th. Gilje seg ut av firmaet og M. O. Larsen fortsatte som innehaver og forandret firmanavnet til:
M. O. Larsen, glassmester glass-sliperi og speilfabrikk. De drev her fram til Runestad Elektro kjøpte huset og startet sin bedrift ca. 1978. Det fortelles at i tidligere tider ble en del glass forsølvet og rester av sølvet finnes i betonggulvet i kjelleren.
Rogaland Meieri, Lars A. Landsnes. Hovedutsalg av melk. 1935-1939.
Randulf Corneliussen. Fra 1936 til 1942 hadde han møbeltapetserer / salmaker verksted her. her. Om han også bodde i huset er uvisst.
Nytorvets barbersalong, innehaver O. Eklund hadde salong her i 1939, før 1950 var salongen flyttet til Olavskleiva.
Gudrun Halvorsen, hadde syforretning her, nevnt her i 1944 og 1950.
Anton Iversen, agentur, hadde kontor her i 1946.
Holm, J: R. agenturforretning i 1963.
Andersen, Didr. & Søn, kjøleanlegg og byggeartikler og glass. 1966-1969
Runestad Elektro AS. De driver med elektrisk installasjonsarbeid, og i butikken har de stort utvalg i lamper. Bedriften ble startet ca. 1978 av Rasmus Runestad. Nå er det sønnen Rolf Runestad som driver den. Det har butikk mot gaten og verksted i bakgården.

e

Folk i huset:

  Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 var det 2 familier i huset.

1865-1875 Pedersgata 2
Hans Jondahl, f. 1830 Skipper
Aleth f. Langberg, f. 1837, død 1907, 70 år gammel
Hans f. 1860,
Kristian August f. 1866
Berthe Kristine Margrethe f. 1868
Karoline Knudsen, f. 1859 tjenestepige, 1865
Malene Svendsdtr, 20 tjener i 1873
Christian August Andreassen, f. 1848 Cand Theol. Logerende
Anton M. Andreassen, f. 1852 styrmand, logerende, sjømandsskolen i 1873.
Hans Jondahl var huseier og bager, han hadde kone og en sønn. Før 1894 hadde han solgt huset og flyttet til Møllegaten.

1865 Pedersgata 2
Christiane Thorsen, f. ca 1829, enkemadam
Ane Marie f. 1853
Johanne Marie Iversdtr, f. 1829, Sogndal, tjenestepike
Christiane Thorsen var enke etter en skibskaptein og ble titulert Madamme, hun bodde sammen med sin 12 årige datter og en tjenestepige.

1873 – 1885 Pedersgata 2
Færdinand Civerin Finkelsen, f. 1845, bagermester
Berthe Gurine, f. 1846
Carl Teodor, f. 1871
Martilde Marie f. 24-11-1873
Henrikke S. f. 1876
Otilie, f. 1878
Ferdinand, f. 1881
Berta, f. 1885
Karen Finkelsen, 18 tjener
Ferdinand Finkelsen? 16 bagerl.
Anna Lie, f. 1867, tjener hos Finkelsen i 1885.

1873 Pedersgata 2
Tormod Gunlefsen Husebø, f. 1810, Dirdal, Høgsfjord
Inger Johannesdtr. f. 1808, Lie, Hetland
Laura Larsdtr. Haualand, f. 1858, Husebø i Hetland, fosterbarn, lever nu av sin formue.

1875 Pedersgata 2
Christian Christiansen, f. 1851 Lye, bagermester.
Inger Malene, f. 1849 Lund
Rebekka Antonette, f. 1871
Carl Johan, f. 1874
Elise Margrethe Christiansen, f. 1859 Helland tjenestepige
Tønnes Tønnesen, f. 1858 Varhaug, bagerdreng
Niels Amundsen, f. 1860 Fjeldberg, bagerdreng

1885 Pedersgata 2
Johan Hauge, f. 1865, Fjeldbergs prestegj., tjener i bageriet hos Finkelsen, han bodde i kjelleren.

1885 Pedersgata 2
Peder M. Sunde, f. 1852, Styrmand med bark Diana av Stavanger, bortreist på tur.
Oline Elisabet, f. 1854
Anne Eli Sørensen, f. 1862, litografisk anstalt i Stavanger.

1895 Pedersgata 2
Svend Haaland 63 år bagermester
Kerstin, 64 år.
Martha 30 år
Andreas, 29 år bager
Kerstin 22 år
? Næsse på 23 år, tjenestepike.
Jakob Larsen 18 år var læregutt.
De hadde 3 voksne barn boende hjemme. Svend hadde tidligere eid Pedersgata 12 i 1865 og drevet bakeri der.
Se hus nr. 12.

Familien Tørresen bodde her ca 1885 til 1922
1885 -1922 Pedersgata 2
Reinert Tørresen, f. 1791 Sandeid, enkemann, huseier
Tønnes Tørresen, f. 1856, skibsfører. død 1908, 72 år gammel.
Mathilde f. 1845 – redntenist i 1917
Reinert f. 1870
Andreas, f. 1873
Tønnes, f. 1878
Martha Thorsen, f. 1863 Sand tjenestepige.
Cecilie Skjæveland, f. 1871 Høgsfjord skolebarn
Andreas Skjæveland, f. 1873 Høgsfjord skolebarn
Tønnes Tørresen og kona Gustava Matilde bodde i første etasje og hadde 4 rom og kjøkken. Tønnes var skipper, og i Sjømannsrullene får vi vite at han mønstret på skipet ”Ruth”, første gang i 1869 og seilte til 1894. Tønnes seilte blant annet mellom Stavanger, England, Sverige og –? I 1894 gikk han hjemme et halvt år, står det i folketellingen. Tønnes var født i 1836 og døde i 1908, 72 år gammel. I (FT) 1900 ble det opplyst at Tønnes var skibsfører og rentenist, det vil si at han hadde penger i banken og levde av rentene de ga. Konen Gustava Matilde Skjæveland var født i 1843 og hun overtok som huseier fra 1909.
De hadde tre sønner, Reinert, Andreas og Tønnes. Både Reinert og Tønnes var styrmenn og var på reise i 1900. Reinerts båt skulle til Bangkok. Han var 2. styrmann, og hadde seilt med båtene ”S/S Tisle” og ”Globris?” Reinert flyttet hjem i fra Liam? i 1910, han var da 40 år. ”Sluttet i posten, kommer formodentlig at bli her nu”, står det i folketellingen for 1910. Han var forhenværende havnefogd.
Tønnes var på Orion rundt 1899, og han var på vei til Port Natal i 1900. I 1904 seilte han med ”Cuba” senere med ”Rogaland” og med ”Duks” i 1909.
Den tredje sønnen Andreas, bodde hjemme og ble forsørget av foreldrene. Han var skole elev i 1894 og ble kalt bager året etter. Senere var Andreas kontorist, han var ikke gift, stort sett gjorde han ingenting ifølge folketellingene.
Det var bare Andreas og moren som bodde her etter 1913. Matilde døde antakelig rundt 1920. Bare Andreas Tørresen bodde her i 1922 (Adr.).
Mathilde tok i mot ”leieboerer” i 1885 var det to skolebarn på 14 og 12 år fra Høgsfjord som bodde hos henne, mens de gikk på skolen.
Syersken Malene Vatne 22 år fra Vats i Skjold bodde sammen med familien i 1900.
Fam. Tørresen hadde tjenestejenter, jeg har registrert disse.
Inga Sivertsen 19 år f. 1891, Melø sogn, var tjener i 1910-11.
Kristine Eriksen 16 år kom hit fra Buøy 1914.
Anna Norheim 21 år, var tjener i 1916.
Berget Torgersen, tjener 1919-20
Gurine Skjæveland, f. 1856 var tjenestepike i 1894. Hun kan muligens ha vært søster til Matilde for begge het Skjæveland. I 1900 bodde Gurine i Bakkegaten 14 sammen med Pernille Skjæveland f. 1845. Etter alderen kan Matilde, Gurine og Pernille være søsken. I 1903 ble det opplyst at Pernille var død, og da bodde Gurine her. Hun ble kalt enke og rentenistinde i 1904. I 1910 var Gurine 56 år, hun ble umyndigjort og fikk oppnevnt O. Hansen som verge. Gurine døde i 6-5-1912, og dødsboet ble gjort opp i 1913. Da Gurine døde etterlot hun seg en myndig søster samt tre myndige barnebarn, Andreas, Aseline og Guro gift med kontorist Haugland.
Gina Osmundsen 38 år var tjener i 1909.

1899 – 1908 Pedersgata 2
Ole Andreas Sunde, f. 1818
Bergitte f. 1833
Elisabeth, f. 1866
Malene Gundersen f, 1878, Thime, tjener.
I 1900 var Ole 82 år og kona Bergitte 67 år, de bodde i andre etasje Der hadde de tre rom og kjøkken. Ole var en forhenværende skibsfører og cafevert, og levde som rentenist. Han døde rundt 1904. Datteren Elisabeth var 34 år og hadde tittelen cafejomfru. Hun drev et cafehus på nye fisketorvet. Elisabeth og moren Bergitte bodde her fram til 1908.
I 1900 hadde de tjenestepiken Malene Gundersdtr på 22, hun hjalp i husholdningen

1912 Pedersgata 2 Ingvald Alvær, 25 forretningsfører bodde her i 1912

1913-1923 Pedersgata 2
Anna Fjeldberg f. 1905
Edith 7 år
De flyttet hit i 1913, og ble boende i hvert fall til 1923. Anna drev syforretning og hadde tre piker i arbeid. Hennes mann var reist fra hende og underholdt ikke familien.
1919 Olga Kanutta Johansen, f. 1898 i Meløy, sammen med Anna Fjeldberg.
I adressebøkene, kirkebøkene og valgmantall finner en disse på denne adressen.
Alle disse bodde samtidig som familien Tørresen.

1922-1923 Pedersgata 2
Peder Hansen Tjensvold f. 1897, gartner
Ester Malene f, Vold f 1901
Lilly f. 1923
De bodde her da de i 1923 døpte datteren

1928 — 1934 Pedersgata 2
Holm, Jonas, Sadelmaker f. 7-3-1878 –
Holm, Oskar, sadelmaker f. 7-3-1907
Holm, Gunnar 1931
Holm, J. R. 1964
Ørnes, Anna, husholderske , f. 15-7-1887,

1936-39 Pedersgata 2
Lars A. Landsnes, f. 7-9-1906, kjøpmann
Severine Dybdahl, f. 1-4-1913, tjener i 1-1938-39

1940-41 Pedersgata 2
John Danielsen, f. 10-3-1897, installatør
Gerd Danielsen, f. 13-8-1916, handelsbetjent
Karl Johan Hagen, f. 15-10-1921, lærling

1947 Pedersgata 2 Birkeland, Ingeborg, hermetikkarb. 1947

1943-1969 Pedersgata 2
Thoresen, Oskar Reilstad, f, 13-5-1913, blikksl. Fra 1943 til 1969
Thoresen, Synnøve Emma, f. 10-11-1915, husmor. Fra 1947 til 1969
Thoresen, Willy, 13-8-1934, blikkenslager, 1955
Thoresen, Egil, f. 22-2-1946, hjelpearbeider, 1967

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net