Lervig 22

Lervig 22

Kart over Lervig 1915. Jeg har satt rød ring rundt hus nr. 22

Sidevisninger: 62

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

Jeg vet ikke hvor gammelt huset var eller om hvem som eide det eller bodde her før 1900. I artikkelen om folk fra Lervig før 1900 er det nevnt mange personer. En kan gå ut fra at noen av de har bodd her.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

 

Lervig 22a eiere

1900 Andreas Hedin
1912- Terja Olsen, anm. Kjøpt 1916 – brandt 1922
1919 Stavanger kommune
1933- Hjalmar Johannesen, 1933
1934- Karleif Karlsen Huth,
1947- Barley Huth
1963? Hans Nygård.

1865’1875’- 1905’1917- Lervig 22 
Tollef Olsen Kommedal, f. 1829, Fossan, jagtefører, fører veisingel, og grønsag handler i 1910 og solgte rabarbrastilker og gresløg. huseier i 1915’
Gurine Torjusen, f. 1830, Sirdal, død 4-3-1909
Ole Tollefsen, f. 1866, Fossan
Marthe Tollefsen, f. 1862
Theoline Tollefsen, f. 1864
Ole Tobias Tollefsen, f. 1868
Karl Karlsen, 8 år i 1899. pleiesønn
Berthine Jørgensen, 78 år, enke, i 1905
Jeg finner Tollef i årene 1865-1875, men om de bodde på denne adressen da vet jeg ikke.

1896’1897’ Lervig 22 
Ingval Johnsen, f. 1862, 32 år arb. drikker op al sin fortjeneste i laddevin, konen lider, mangel, fattig
Anna, f. Gundersen, f. 1853 42 år
Jenny Ingfrida, f. 26-9-1885
Ane Gurine, f. 2-10-1893
De bodde på Øvre Blåsenborg i 1893.

1898’ 1912’ Lervig 22 
Adolf Aarre, f. 16-8-1863, Klep, støb.arb.dok, smed
Gurine Aarre, f. Kommedal, f. 20-11-1851, død 4-2-1935, 83 år gammel.
Anna Sofie Aare, f. 1890, død 14-1-1899
Johannes Aarre, f. 17-3-1892, støb.arb.
Inga Aarre, f. 8-1-1895, butik, Økonom fra 1911
Nils T. Aarre, 8-10-1882, arb. dok. se Lervigsveien 33
Torkel Aarre, 10-6-1894, Klepp, arb. i 1916
Nikolai Aarre, 19 år, arb. i 1916
Adolf bodde i Lervig 7 i 1897, før de flyttet hit.
I 1913 flyttet de til Lervig 23 før de i 1916 flyttet til Hommersåk-
To av sønnene Nils og Torkel ble gift og bodde i Lervig.

1898’1899’ 1900’ Lervig 22 Berthe Jørgensen, 72 år, enke, af fattigkassen

1906’1907’ Lervig 22 – 
Amalie Nilsen, 56 år, syg, fattiggården i 1907’
Død 1916-27-9, forhenværende tjenestepike Amalie Nilsen 68 år gammel, f. 1848, fattigunderstøttet, død på Stavanger aldershjem Hillevåg. Hun bodde der de siste 9 årene av sitt liv.

1913’1915’ Lervig 22 
Salomon Andersen, f. 29-4-1856, Sundfjord, fylte 85 år 29-4-1942, baatfisker mursteinfører, eier ½ part i skøite Haabet
Bergit, f. 21-8-1862, død 21-5-1941, 79 år gammel.
Kristoffer Steen, f. 5-4-1890, handelsskoleelev
Salomon, 6 år, har barnet for fattigvesenets regning, 1912
Se Dokgt. 14- 16 og Vindmøllebakken 11.

1913’1915’1916’ Lervig 22 
Marta Jensen, f. Tollefsdtr. f. 22-3- 1862, død 8-2-1942, 80 år gammel, enke i 1894 arbeiderske, vaskekone, enke etter Karl Johan Jensen
Martha eide og bodde i Pedersgata 99 en tid.

1920 Lervig 22
Berta Olette Østensen, f. 10-5-1859, ugift, hermarb.

Familien Fredriksen bodde flere plasser her i Lervig. Jeg viser hele familien her, og henviser hit fra andre boliger. De flyttet en del, Jeg har funnet de på 5 forskjellig adresser i Lervig.
1885-1896 – Lervig 7
1897-1900 – 1915– Lervig 14
1910 – Lervigsveien 19
1919 – Lervig 22
1920 – Lervig 27

1919-1924 Lervig 22
Johan Fredriksen, f. 12-5-1855, fisker, fattig i 1909’, død 9-9-1924, 69 år gammel
Berte Aadnesdtr., f. 18-1- 1855, Sauda, død 27-1-1919, 64 år gammel
Aadne Fredriksen, f. 15-7-1887, død 11-8-1913, 27 år gammel
Thorvald Fredriksen, f. 5-4-1890
Tomas? / Monrad? 5 år, i 1885, har ikke funnet mer om ham.
Bertininus Fredriksen, f. 27-3-1895
Johan og Berthe var borgelig viet, Berthe var Kveker, begge ble optaget i kirken igjen i 1890. I 1875 bodde Johan sammen med moren Tyri Tunette Sigbjørnsen.
I årene 1901-1915 bodde de i Lervig 14, de hadde også bodd en tid i Lervigsveien 19.
To av sønnene ble også boende i Lervig. Se mer Lervig 14. Johan var enkemann i 1920 og bodde da i Lervig 22, hvor også sønnen Bertinius bodde.

Lervig 22
1920’-1921’1925-1924 
Bertinius Fredriksen, f. 27-3-1895, bliksl.
Anna Kristine Grude Fredriksen, f. 26-9-1893
Bostrup Fredriksen, f. 19-2-1920
Asdis Fredriksen, f. 19-6-1923
Tom Fredriksen, f. 7-1-1925
Bertinius bodde Lervig 7 da han ble født, i Lervig 9 i 1928, og i 1930 var han i Rennesøygata 23.

1930-1940 Lervig 22
Lars Gustav Larsen, f. 1895, død 8-1-1968, 73 år gammel
Dorly Larsen, f. 1890, England, død, 27-7-1971, 81 år gammel — artikkel–
Titty og Arnt Helliesen
Georg og Ella Larsen
Albert Larsen
Trygve og Borghild Larsen

1938 Lervig 22 
Trygve Martinius Larsen, Lervig 22 og
Borghild Øye giftet seg i 1938

1940-43 Lervig 22 se Lervig 12
Henry Eugen Bringeland, f. 13-6-1897, Kristiania, død 10-8-1956, maskinist
Karoline, f. Knudsen, f. 17-11-1897, Nedstrand, død 4-5-1969, 71 år gammel
Eugen, f. 30-10-1917
Bjarne, f. 17-4-1920, g.m. Emily Enersen,
Bjørn, g.m. Martha
Gerd, g.m. Kurt Arnøy
Liv. f 1940, g. m Per Hana
De bodde i Kalhammaren 45 i 1920. De bodde i Lervig 22 1940-43

1940-1948 Lervig 22
Bjarne Bringeland, f. 17-4-1920, g.m.
Emly Enersen, død 28-12-2002, 80 år gammel
Karin, f. 1940
Tor Bjarne

—1961-1967  Lervig 22
Knud Tingvik, død 23-8-1974, 63 år gammel
Gunvor K. f. Hågensen, død 2-2-2002, 85 år gammel
Odd Magne Tingvik, g.m. Oddrun
Solveig Tingvik, g.m. Per
Øyvind Tingvik, g-m- Liv
De flyttet til Støberigata 48 i 1967 da huset ble revet.

 

Adressebok  Lervig 22
1917 Martha Jensen, vaskekone
1914 Salomon Andersen, fisker
1922 Kolbjørn Diesen, bryggerbestyrer
1922-1924- Bertha Østensen, pensjonist
1930-34-Grethe Larsen, herm.arb.
1930-40- Henry Larsen, kassearb,
1930-36-Johan Larsen, kassearb.
1930 -36-Trygve Larsen, sagbr.arb.
1932- Hjørdis Larsen, herm.arb.
1932 Lars Larsen, arb.
1939 Johan Larsen Løkling, sjømann, 75 år i 26-2-1939, død 10-5-1939, 75 år gammel
1939 kona – Bertha Larsen Løkling, f. Clifford.
1940-1943 Bjørn Bringeland,
1940-Bjarne Bringeland
1940 Eugen Bringeland,
1940-1943 Henry Bringeland, reparatør, fylte 50 år i 1947
1940 Dorly Larsen, pakkerske
1961-67 Knud Tingvik
1961-67 Gunvor Klara Tingvik
1961-1967 Odd Magne Tingvik
1967 Øivind Tingvik

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net