Pedersgata nr. 026

Pedersgata 26

Besøk på siden: 289

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1110  – 155 m²

Eiere: Pedersgata 26
1853-1865 Svend Tjensvold
1903 Grethe Hansen
1916 Inger Gabrielsen
1920 Claus Daae Lampe
1931  Chr. Landmark

1987 fra Scan-Partner MK til

1987  Stavanger Søndagsskoleforening  2001

      Svend Tjensvold kjøpte dette huset i august 1853 av Svend Rasmussen. Da sto det: ” på grund 351 hvorpå opført et hus.” Vi kan nok gå utfra at huset er forandret en del siden den gang. Dette huset ligger fritt til. Det grenser til Store og Lille skipperbakken på hver sin side. Det er på to fulle etasjer pluss loft. Taket er valmet. Første etasje er bygget i mur, mens resten er bordkledd. Rundt 1900 ble det beskrevet som et våningshus på 2 etasjer med kvist på loftet. Det hadde forretningslokale med kolonialhandel og pakkhus. Det var to leiligheter med til sammen 9 personer i 1900.

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Svend N. Tjensvold, Handelsman 1865-1903
Gunvaldsen, Gustav, Handelsmand
Ole Elias Olsen, Kolonialhandel 1900-1903
Activ, glansstrygeriforretning 1906
Andrea Enersen, 38 frihandel 1906
Kirsten Olsen, 36 frihandel. 1907-1909
Gaarder, gartner, blomsterudsalg. 1910-1912
Kristofa Jacobsen, syerske 1912
Jakobine Jakobsen, syerske 1912.  De syr hjemme
Adolf Olsen, 26. Adolf drev frugthandel han hadde også udsalg i Langgt. 1913-1917
Brandt & CO. Hans, Glas, stentøy og porselen. 1918-1919

Th. Bærendtsen 1921 – 1929
Lampe, J. D. manufaktur, garn. Lerreds og hvitevareforretning. 1922-1929—

A.F. Pedersen, 1926 ophørssalg av skotøi
Landmark, Chr. Læge. 1931
Martin Osnes, f. 3-1-1910, lege, 1940-41.
Holm, J. R. agt. Forr. Varemegler 1958
Knudsen Ole W. agenturforr. 1960 – 1964

Halvor Samuelsen, tannlege 1966 – 1973

MK Oftedal, markedskommunikasjon 1977-

1911 1916

  1916 1918

1921 1926

  1931    1966

  1977      1987

Folk i huset: Pedersgata 26
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1891-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

Skjøde Pedersgata 26

Herved giver overdrager og skjøder jeg undertegnede Sven N. Tjensvold, mit Vaaningshus med Grund 1110 Matr. No 26 Pedersgaden paa hjørnet med Skippergaden Stavanger, til min datter Grethe Hansen, saaledes at det fra i dag af er hendes fulle eiendom paa den betingelse at hun yder mig den pleie jeg trenger saa vel i friske som i syge dage, at jeg saalenge jeg lever til beboelse beholder begge de nordre sale i øverste etasje med kjøkkenrom og at hun i tilfeldet at jeg ikke selv kan forsørge mig, skaffer mig det jeg trenger i alle dele. Dette hefter på eiendommen. Hvad jeg herved giver min datter skal være hendes særeie. Huset med grund antages af hensyn til stempelavgiften at kunde settes til kr. 6000,- seks tusinde kroner.

Stavanger 11 nov 1903. Sven N. Tjensvold til vitterlighed N.E. Tjensvold Eivind Tjensvold ¼ % afgift betalt kr. 15 20-11-03 O. Norheim, R. Rasmussen

 

1854-1903 Pedersgata 26
Svend Nilsen Tjensvold, f. 1817, Thime, direktør ved privat bank, Stvgr. Sparekasse. død i 1907, 90 år gammel
Ane Sophie Sørensdtr. f. 1818 Høiland død før 1875
Grethe Svendsdtr Tjensvold f.1843
Nicolaus ” ” f. 1850
Svend ” ” f. 1854, død 10-4-1899
Disse to bodde sammen med familien i 1875
Nille Tjensvold, f. 1850 styrmandskone i 1875
Nicolai Augustinius Tjensvold, f. 1851 styrmand i 1875
Seselie Marie Eielsen, f. 1851 Malde, tjenestepige 1875
Svend N. var handelsmann, han drev handel helt fram til rundt 1900. Handelsbrevet hans ble sagt opp i 1903. Han døde i 1907, 90 år gammel av alderdomssvaghed. Han var gift med Ane Sophie, hun døde mellom 1865 og 1875. Han bodde sammen med barna i 1875.
Svend ble kalt forhenværende bankdirektør i 1900. Sønnen Svend S. Tjensvold f. 1855 var sjømann, han seilte både som styrmann og skipper. I 1895 var han om bord i ”Embla”. Han var ugift. Han døde i 1899 som styrmand på barken «Charlotte Padburg» i London. Nicolai var også sjømann. I 1875 bodde også Nille Tjensvold, styrmannskone her. Hvem hun var gift med er usikkert.

1899  1907

1875 – 1916 Pedersgata 26
Grethe Tjensvold Hansen, f. 1843, død 26-2-1923, 80 år gammel
Henrik Hansen f. 1838, død 9-11-1905, 67 år gammel, kontorist
Svends datter Grethe ble den som overtok huset. Hun ble gift med Henrik Hansen. Han var skipper, senere kontorist hos Racine. Han tjente 900 kr i 1898 som kontorist og byselger hos Racin. Det ser ikke ut til at de hadde barn. De bodde sammen med far hennes til han døde. De hadde 2. etasje i 1900, da bodde og drev Ole Elias Olsen kolonialhanden i første. Grethe fikk stemme ved valget i 1902, enten fordi hun eide huset eller at ektemannen tjente over kr 400,- i året. Både Grethe og Henrik var syke i 1905 viser folketellingen. Henrik var ”syg og lå på landet.” Grethe skulle på landet året etter. Hun overtok som huseierske i 1903 da faren sluttet å handle, hun eide det også i 1916.
Grethe var syk i 1914, ”har havt operation, udgifter til læge og sygehus i alt kr 21, og dertil udgifter til medisin og maa holde pige, og fremdeles syg”.
Da Henrik døde i 1905 enke og testamente av 15-7-1878.
Tjenestepiger:
Marthe Larsdtr. f. 1841 Egersund tj.pike 1865
Ragnhild Fløgstad 24 tj i 1905
Bertine Hebnes 26 tj. 1906
Serine Eltervåg 36 tj.1907
Hilda Hebnes 26 tj 1908
Rannveig Opheim 20 tj 1914
Bertine Willhelmsen Høivig 29 tj. 1915
Wilhelmine tj 1916
Familien Tjensvold bodde her i over 50 år. Det var mange leietakere som flyttet inn og ut i den perioden. Her tar vi med alle som er funnet i kildene.

  1923
————————————————————
1865– Pedersgata 26
Jacob Tollagsen, g.f. 1820 Egersund skipper
Ingeborg Carlsdtr. F. 1813 ”
Severine Josephsdtr f. 1843 tj.pike
De var flyttet til Brødregata 1 i 1875.
——————————————
1885 Pedersgata 26
Gunvaldsen, Gustav f. 1855 Handelsmand, død 21-12-1918, 63 år gammel
Kristine f. 1854 f. i Frue
Peter Oskar f. 1882
Hilda Emilie f. 1883
Erling f. 1885
Christiansdtr. Berthe Karine f. 1858 Strand Tjenestepige
Han bodde i Pedersgata 53 i 1875, men i 1889 var han flyttet til Pedersgata 25 og handlet der. Familien var kvekere.
————————————————————
1885 Pedersgata 26
Oluf Tilo, 33 år styrm. ”Barita”??
Else Carlote, f. 1865
Anna, 1 år
Johan Arnt, f. 1893
Oluf, f. 1895
Anna, f. 1897.
Else var blitt enke i 1900 og bodde i Hetlandsgaten 15.
—————————————————–
1895-1899 Pedersgata 26
E. N. Jonasen, 51 handel
Karen Jonasen, 70 enke moderen
——————————————————–
1900 1903 Pedersgata 26
Ole Elias Olsen, f. 1857, Bergen, handelsmand, kolonialhandel
Berta Severine, f. 1857, Ryfylke
Ellen Ovidia, 1882, Bergen, syerske / strykerske
Berta Severine, f. 1884, Bergen, butikjomfru
Harald Martin, f. 1892, Bergen, sygelig går ikke på skolen
Ole og familien kom hit fra Bergen i oktober 1900. Han var handelsmann og drev kolonialbutikk her. Ellen var først syerske så strykerske, mens søsteren Bertha var butikjomfru. Harald yngste barnet var sygelig og gikk ikke på skolen. Familien flyttet tilbake til Bergen i oktober 1903.
————————————————————-
1900 Pedersgata 26
Johanne Hermansdtr. Anvig, f. 1881 Vikedal, syerske, bodde i Pedersgaten 26 da hun giftet seg 1-7-1900 med Lauritz Andreas Andreassen Ognedal, f. 1878 Flekkefjord, arb. V. beslagsfab. Fedrene var Andreas Fryknell, bager og Herman Hermansen, strandsidder.
————————————————
1904 Pedersgata 26
Andreas Pedersen, f. 1874, Rennesø, støber
Hilda Marie Serine, f. 1870
Margit, f. 18-4-1900
Andreas 2
Sverre 1
Berthine 19 tj.
Andreas var støber på Støberi & Dok. Han var sygelig og måtte ofte være hjemme – Han var handelsmann fra okt 1903. De bodde i Øvre Strandgate 45 i 1900.
————————————————-
1905-1906 Pedersgata 26
Aseline Strøm, f. 1870, Skjoldstrømmen, ugift, fabrikpike. Hos Bjelland
Olava Frøiland, f. 17-12-1871, ugift, fabrikpike
Olava var bestyrinde hos Bjelland. Hun hadde fått arv etter Støberi kjører Frøiland – og eide et hus i Spilderhauggt, som hun fikk etter sin bror. De bodde i Sandsgata 80 i 1910
———————————————–
1906 Pedersgata 26
Andrea Enersen, f. 20-4-1867, ugift, frihandel, bodde i Klinkenbergbakken 17 i 1910.
Nelly Nilsen, 20 strygerske kom fra Christiania
——————————————–
1907-1909 Pedersgata 26
Olga Tendenes, 22 butikjente hos Marmburg
Lauretnse Tendenes, f. 1830, Jelsa, enke, lever av sine midler
———————————————
1907-1909 Pedersgata 26
Kirsten Olsen, 36 frihandel.
Karen 5
———————————————–
1910-1912 Pedersgata 26
Ole Rynning Gaarder, f. 27-3-1851, Ørlandet, elektriker, dokken, fhv. skibsfører, død 11-6-1918, 62 år gammel
Martine, f. Rosenlund,  f. 28-8-1858, Kristiansund N.
Rasmus Rosenlund, 19 gartner i Danmark
Johannes, f. 28-4-1888, Kristiansund N. Mekaniker – kullemper dok – ”Argos” nu sygelig død 5-9-1911, 23 år gammel
Ole hadde vært elektriker, men var syk og arbeidsudyktig mens han bodde her. Sønnen Rasmus var gartner og hadde gartneri (hvor lå det?) blomsterutsalg fra sommeren. Han underholdet familien i 1912 Rasmus var i Amerika fra 1910 og fremdeles i 1912. Sønnen Johannes var maskinistlærling, men døde mens de bodde her. I årene 1907-09 bodde familien i Pedersgaten 112.

1911            1918

 

1910 Elise Johnsen, 20 fab.pige. Syg har vært på sanatorium. Hun reiste til Kristiania i 1911.
1910 Marie Dørheim, 20 syerske. Hos skredder Westly.
1911 Johannes Rosenlund, f. 1888 i Kristiansund, Han var ugift mekanikus og bodde her da han døde av tæring i 14-3-1911. Vet ikke mer om han.

1910-1912 Pedersgata 26
Kristofa Jacobsen, 11-11-1888,  syerske
Jakobine Jakobsen, 26-1-1890, syerske, De sydde hjemme

1912 Ragnhild Johnsen, fab.arb. Hun sto oppført I valgmantallet, vet ikke mer om henne.

1913-1917 Pedersgata 26
Adolf Olsen, 26., handelsmann
Berthe 23
Klara 1
Signy f. 1915
Beathe Torsteinsen 20 tj,
Adolf drev frugthandel han hadde også udsalg i Langgt
Sigrid Skaar, 18 litt butikk 1914
Margit Lie, 15 tj 1914 1915
Ragnhild Breivig, 15 butik 1915 1916
Rasmus Kvelland, 17 handelbtj. 1916
Grethe Hansen, enke 1916-17

 

1916-1920 Pedersgata 26

Inger Gabrielsen,
Hvem hun var og hvorfra hun kom er ukjent. Hun kjøpte huset i 1916 og solgte det i 1920. Om hun bodde her vet jeg ikke.

1917-20 Hans Brandt, handelsmannd

1917-18 Oskar Rosenqvist, malersvenn

1918-19 Gunhild Sagaard, tjener

1917- 1922-1931 Pedersgata 26
Lampe, Claus Daae f. 22-11-1880 Strandebarm, død 31-5-1968, 87 år gammel
” Jenny f. Gabrielsen, f. 1882 forretningsdame? her?, død 9-8-1965, 85 år gammel
” Drude Daae f. 1912 i Seattle, 2-9-1949
” Claus D. f. 1913 ” Har disse bodd en stund i Amerika og så vendt hjem ?
Waage, Karen hushj.f. 1902 Vikedal
J. D. Lampe hadde manufaktur og hvitevareforretning. Men jeg vet ikke om den var i dette huset.
1921 Hans Daae Lampe, f. 1881 Kontorist
Jenny Gabrielsen f. 1882
Ludvig Munthe Daae f. 1921

    1951      1921

  1965

———————————————-

1919- 1922 Pedersgata 26
Svendsen, Lauritz Karl f. 1883 Hamburg, formann
” Thora, f. Stiansen f. 1892 Tvedestrand
” Helene Gjerding f. 1919 i Seattle

1922 Cecilie Hebnes, Syreske.

1932 Bernhard Hammer, Kontorist

 

1932—1969 — Pedersgata 26
Christian August Landmark, 28-6-1902, lege, død 1-9-1959
Bertha, f. 23-3-1912, død 26-7-1990, 88 år gammel
Kjell, f. 4-10-1928, bundtmakerlærling
Jan Rasmus, f. 12-3-1933
Ruth Kirsti, f. 11-11-1935, sykepleie

Christian og Ruth feiret sølvbryllup i 1952.

1950     1990    1950

 

———————————————
I gatefortegnelsen fra 1958 til 1969 og skattelistene er disse nevnt her.
1930-31 Charlotte Høie, f. 8-8-1861, pensjonist
1940-41 Theresie Gjesdal, f. 11-6-1906, tjener
1941-42 Serine Pedersen, f. 23-2-1921, tjener
1945-46 Olga Ramsland, f. 28-7-1928, hushjelp
1948-49 Eli Tytland, f. 26-1-1928 hushjelp
1958 Holm, J. R. agt. forr. 1958
1960 Sand W. Fine Foods Inc. AS 1960
1960-64 Knudsen Ole W. agentur forr. 1960 – 1964
1960 Jaegers Ltd. As 1960

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net