Pedersgata nr. 097

Pedersgata 97 

                                     A.T.K. 2009

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

1211

Br.nr. 2890  – 662 m² stor tomt
Eiere:
Huset var ikke bygget i 1900, men er nok bygget innen 1902
1904 Severin Johnsen 1904. Handelsmann og huseier
(Ø. Holmegt 27 – B. Pedersen (Emilie Egelands forretning) bodde i Langt 50 butikken bestyres av Emilie Egeland.
1906 E. Berentsen eier nå huset
1906 Frk Olga Berentsens hus til1916
1943 nr 95-97 Stavangerfjord Packing Ltd.

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1902 B. Pedersen Colonialhandel, Emilie Egeland var bestyrer. Til 1941.
I 1928 hadde Emilie Egeland telefon nummer 749. Emilie er blitt nevnt i folketellingen som bestyrer av butikken og andre ganger som eier av den.
Emilie bodde selv i Pedersgaten 99. Hun står også oppført som driver av melkeutsalget.
Melkeutsalg 1902
Frue Meieri 1923-1927
Frette & co Kolonialvarer en detalj. 1941-1964.
Gabriel Tollefsen, Sadelmager og tapetserer 1922 –

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Derfor er det ofte en finner en familie bare i dette huset et år. Om de bodde hele året eller bare et halvt år vet jeg ikke. Folk er registrert det året de er funnet i folketellingene, og hvor gamle de var. Det var stor gjennomtrekk av folk.

Nr.1 1902 Pedersgata 97
Ole Hansen, vognsmed 1902
Det fantes en Ole Hansen, f. 1855, ugift, Ullensaker, Akershus. Han var smed på vognfabrikk i 1900 og bodde i Hillevåg, Hetland kommune. Antakelig er han samme mannen.

Nr. 2 1902-1903  Pedersgata 97
Severin Johnsen, f. 1856, restauratør, sjømann, Handelsmand, B. Pedersens butik, der bestyres av Emilie Egeland, skilt, reist til England i 1906. arbeider ikke, ble det opplyst i 1906.
Dina, f. 1860
          Severin bodde i Øvre Holmegt. 27 i 1900 med kone og 5 barn. Det ser ikke ut for at de også bodde her.

Nr. 3 1902 – 1903  Pedersgata 97
Berent Andreas Berntsen, f. 1856, Bakke Sogn. bøkker
Kristine, f. 1857, Berge i Haaland
Bernhard, f. 1880, blikksl. Brandmand fra nytaar
Caroline, f. 1882, fabrikpike.
Alfred, f. 1884, blikksl.
Olava, f. 1887, “Fram”
Anton, f. 1890
Christine, f. 1895
Denne familien bodde i Høkkergt 4 i 1900, så her noen år, for så å flytte til Skolegaten 15.

               1922

 

 

Bildet er fra ca. 1960 – Det tilhører Statsarkivet’s billedsamling

Nr. 4 1902 – 1904  Pedersgata 97
Sivert Andreas Sigbjørnsen, f. 1864 stuert
Rakel, f. 1868
Bergit, f. 1895
Gunhild, f. 1896 – 1904 sygelig har vært 10 mnd på sygehus
Signe, f. 1900
          Sivert Andreas var stuert til sjøs, paa ”S/S Skaato” – 4 mnd. hjemme, nu med ”S/S Sunniva”. Gunhild hadde i 1904 vært sygelig i 10 mnd og lå på sygehus. De hadde bodd i Harald Haarfagresgt. 7 og flyttet til Stenkargt. 8.

Nr. 5 1902 – 1904  Pedersgata 97
Ole Bolme, f. 1878, Bolme Klepp, død 1966
Gina, Dildok f. 1877, Vigsnes, Avaldsnes
Sigurd, f. 1901
Johan f. 1902
Angnette, f. 1905
Klara, f. 1907
Olaf Gerhard, f. 1908
          Ole var skomagersvend hos Chr. Olsen i Vævergaden 25.
I 1900 var han var ugift og leieboer i N. Strandgt 29. Familien flyttet til Ryfylkegt. 10.

Gina var svigerinne til Martin Skaraas 

Nr. 6 1902 – 1905  Pedersgata 97
Nils Anders. Heramb, f. 1860, Ringsaker, maskinmester, stentrykker, blikkembal.
Josefine Eriksen, f. 1866, Trøkstad
Johanne Christensen f. 1825, Trøkstad, svigermor, underholdes her. døde 1913
I 1900 bodde konen og moren i Kristiania, da ble det opplyst at mannen at mannen drev fabrik i Stavanger. Familien flyttet til Suldalsgt.

Fineste Racehunde! Ægte “Grand Danios” Nogle 3 md. gl. hvalpe, meget modstandsdygtie overfor hvalpesygen, tilsalgs. Pedersgaden 97.  1901

Nr. 7 1903  Pedersgata 97
Jakob Andersen, f. 1878,
Bertine, f. 1879
Ingrid 3
Jenny, f. 1902
Ingebret, f. 1905
Jakob, f. 1907
Thorvald, f. 1910
       Jakob var malersvend hos Holgersen- Anda som holdt til i Pedersbakken 3. Familien bodde i Privatgt. 3 i 1910.

Nr. 8 1903  Pedersgata 97
Ane Johnsen, f. 1850, Hetland, enke
Randi, 26 år
Martha, 20 år, syerske
Serine, f. 1884 fab.arb.
John, f. 1893
Tobias Meling, 20år  skomager, netop udlært – G. Pedersen i Kongsgt. 16.
Ane bodde på Kalhammeren 3 i 1900, og var flyttet til Haukelig. 56 i 1910.

Nr. 9 1903 – 1904  Pedersgata 97
Halvor Michaelsen, f. 1860, Høle, støbarb. Støberi & Dok
Emilie, f. 1858, død 14-7-1915, 56 år gammel
Thorvald, f. 1887 arb. Blikktrykkeri.
Conrad, f. 1889
Hanna, f. 1891
Agathe, f. 1895
Ole, f. 1900
           Familien bodde i Støberigt. 4 i 1900, de var flyttet til Pedersgaten 129 i 1910. se der. De bodde i Lysefjordsgt 43 i 1915.

Nr. 10 1903-1905  Pedersgata 97
Ingvald Wiik, f. 1860, maler
Inger, f. 1870, Kristiania
Hjalmar, f. 1885, sjømand
Edvin, f. 1892, Stavanger
Trygve Racin, f. 1897, Brooklyn
Hanna, f. 1895/98, Amerika
Idal, f. 1900, Amerika
Erling, f. 1902, Amerika
Ida, f. 1904, Amerika
Crunt, f. 1907 Amerika
Randi, f. 1909 Stavanger.
          De bodde i Ryfylkegaten 10 i 1900, men de var flyttet til Nymannsveien 111 i 1910. Her er det noe rart. Familien bodde her i årene 1903 til 1905.
Samtidig oppgir de at flere av barna er født i Amerika, både før og etter at de bodde her.

Nr 11 1903 – 1905  Pedersgata 97
Kornelius Torgersen, f. 1828, Thime, bødkersvend
Marie Serigstad, f. 1835, Thime, død 1918, enke i 1918
Teodora, f. 1865, syg ugift. På sygehuset lengre tid
Gabrielle, f. 1878, fabrikpige
          Kornelius og familien bodde i Lysefjordsgaten 11 i 1900 før de kom hit.
Samtidig bodde to gifte døtre i samme huset. Det var Talette og Karen med sine ektefeller og barn. Alle flyttet hit i 1903 og bodde til 1905. Da flyttet Marie som var blitt enke med to ugifte døtre til Hetlandsgaten 38. Karen og mannen bodde på Sølvberget, mens Talette og familien bodde i N. Strandgate da det var folketelling i 1910. De bodde på Egenesveien 4 i 1918.

  1904

1 Stue og 2 solrige Sale (kan ogsaa deles) tilleie. Sammesteds er 1 enkel komfyr, 1 dobbel dør og 2 nye vinduskarme tilsalgs. Henvendelse Meieriet, Pedersgaden 97.

 

Nr. 13 1903 – 1905  Pedersgata 97
Ole Linge, f. 1860, Strandebarm, skibstømmermand. ”Atlantis”
Karen, f. Torgersen, f. 1872
Edleif Bertram, f. 1893
Marie Kornelia Dannilesdtr. F. 1905, pleiedatter
          Denne familien hadde også bodd i Lysefjordsgt. 11 i 1900, innen 1910 hadde de flyttet til Sølvbergt. Karen var datter av Kornelius og Marie Torgersen, og bodde sammen med dem.

Nr. 12 1903 – 1905  Pedersgata 97
Christian Indal Hansen, f. 1862, Tromsø, skøitefører, jekteskipper, ballastfører.
Talette, f. 1870
Halfdan, f. 1897
Marie, f. 1899
Selma, f. 1900
Olaf, f. 1902
Kornelius, f. 1908.
Familien bodde i Lysefjordsgt. 11 i 1900, og flyttet senere til Nedre Strandgt. 10.

Nr. 14 1904 -1905  Pedersgata 97
Carl Vinquist, 24 år, fra Bergen, støberiet
Karen, 23 år
Carl, 1 år
Frank, f. 1905

Nr. 15 1904 – 1905  Pedersgata 97
Enger (Inger) Svendsen, f. 1874, enke 30 år.
Ingolf, f. 20-12-1895
Severine Henrikke, f. 30-10-1898
Svend 4 år
Carl Bertinius Jansen f. 21-6-1903 død 24-9-1904, han var fattiglem da han døde.
          Carls far var handelsmand Bertinius Jansen,f. 1870, Buøy
Ingolf Omdal, f. 20-12-1895, foreldrene var ungkar Sven Svendsen f. 1873, og pige Inger Thomine Torkelsen, f. 1874, Strømsteinen. Da datteren Severine ble født var Svend og Inger gift. Svend var dampskibsfyrbøter og de bodde i Mellomgata 29.

Nr. 16 1904 – 1907  Pedersgata 97
Ragna Bjørnsen, f. Husebø, f. 1875, Hetland, enke butikk –Meieriets udsalg, død 1-5-1951, 76 år gammel.
Ivar, f. 1896
Hun hadde vært gift med Nils Bjørnsen og de bodde i St. Hansgt. 15 i 1900

 

Fra Arbeidergata – A.T.K. 2009

 

Nr. 17 1904 – 1922  Pedersgata 97
Johannes Torkelsen, f. 22-12-1858 i Etne
Hanna Jakobsen f. 4-2-1864 i Imsland
Laura f. 1888
Hilda f. 27-12-1890
Caroline f. 2-4-1892
Ingolf f. 1894
Thea Laurentse, død 16-6-1899, 20 måneder gammel 
Thea Johanne, f. 22-4-1900
Jenny Hansine, f. 22-2-1902/
Torleif f. 10-9-1907
          Johannes var ølkjører/øltapper på Aktiebryggeriet, men i 1916 jobbet han i hermetikken hos Norrig. Laura hadde vært fabrikkpike i Haugesund. Da Thea Laurentse døde i 1899, sto det i annonsen, at atter har Gud hjemkaldt en af våre små. Sannsynligvis døde Laura frø den tid, hun ble ikke nevnt i 1900.
Ingolf var på landet i 1909. Hilda var syerske i 1910. De bodde i 2. etasje og betalte kr. 180,- i årlig husleie.

Nr. 18 1905  Pedersgata 97
Reier Andreas Pedersen, f. 1867, skibsfører, havnebetjent, død 28-1-1952, 84 år gammel
Malene Rasmine Øsebak f. 1871, død 7-5-1919, 48 år gammel.
Sigrid, f. 1900
Marie, f. 1903
Ragna Malene f. 1905
Da Malene døde i 1919 bodde de i Hjelmelandsgata 36. Se også Pedersgata 94.

Nr. 19 1905-1907  Pedersgata 97
Gabriel Olsen Gjerde, 1869, Strand, snekker, døde 23-2-1940,
Olava Johnsen, f. 1867, Høgsfjord
Karlein, f. 1896
Joseph, f. 1898
Olga, f. 1900
Ingeborg, f. 1902
Gerhart, f. 1904
Josefine f. 1905
Marie, f. 1908.
          Gabriel var snedkersvenn i 1905 og bodde på Ullandhaug, og arbeidet på nye Blikkemballasjen og tok maskinistskolen i 1907. I 1910 var familien flyttet til Nymannsveien 102. De feiret sølvbryllup i 1919. Olava feiret 75 års dag 1-5-1942.

Nr. 20 1905  Pedersgata 97
Marcelius Berge, 22 løsarb.
Olene 20
Johan 1

****************************************************

Nr. 21 1905  Pedersgata 97
Andras Knudsen, f. 14-1-1881, Tysvær, støberiarbeider, løsarbeider
Nikoline, f. 21-10-1884, Sandnes
Erling, f. ca 1903
Thorstein, f. 18-2-1904
Ida f. 1905
Alfhild, f. 17-10-1908
Familien flyttet til Nymannsveien 104 før 1910.

                                       

2 store værelser med pigeværelse og ene kjøkken tilleie for kr. 200,00 i Pedersgaden 97. Henvendelse E. Berentsens kontor eller Pedersgaden 96.I

                 Denne annonsen sto flere ganger i løpet av årene 1906 og 1907. Husleien var kanskje for høy for en familie med mange barn. Det var nok ikke mange der i strøket som hadde bruk for pigeværelse til evt tjenestepige.

Nr. 22 1906  Pedersgata 97
Johan A. Rasmussen, f. 21-11-1872, Finnaas, løsarbeider
Anna Halvorsen, f. 17-9-1868, Forsand
Rasmus, f.12-8-1895, Forsand
Henry, f. 17-10-1896, Forsand
Arne, f. 12-12-1897
Alf, f. 28-4-1899
Hjørdis, f. 1-7-1900
Anny, f. 19-6-1905
Dagny, f. 15-5-1907
Erna, f. 2-2- 1910
De bodde i Mellomgt 16 i 1900, og flyttet til Nymannsveien 74 til 1910.

Nr. 23 1906-1907  Pedersgata 97
Rasmus Knudsen Foss, f. 8-6-1873, Høiland. bakersvenn,
Olava Sofie Olsen, f. 20-5-1871, død 24-6-1938, 67 år gammel
Gunhild, f. 1-2-1901, Gjesdal sogn.
Knudhild Regine, f. 23-12-1902
Knud, f. 6-3-1904
Rasmus Olav, f. 8-4-1906
Hanna, f.22-9-1907
De var flyttet til Skræddersmauet 3 i 1910.

Nr 24 1906-1907  Pedersgata 97
Olav Karlsen, f. 1874 Cementarbeider, Fra Xristiania
Karen Jensen, f. 1872
Olaf, f, ca 1900
Henry, f. ca. 1901
Arnold Herman, f. 14-4-1906

Nr. 25 1906  Pedersgata 97
Thore Olai Hansen, f. 6-5-1863, Avaldsnes sogn. – fyrbøder – 2. maskinist ”S/S Rogaland”
Serine, f. 13-2-1866, Imsland sogn
Hanna Cecilie, f. 25-1-1893
Ingeborg, f. 15-5-1896
Thomas, f. 28-6-1898, sygelig
Sigvald, f. 19-9-1900
Gudrun, f. 10-7-1902
Selma, f. 8-1-1905
Sverre, f. 30-4-1906
Harald, f. 8-6-1908
          Familien bodde i Sandsgata 76 i 1900, og i fjor (1905) i Jæderensg. 80 og flyttet til Taugaten 22 før 1910.

Nr. 26 1906  Pedersgata 97
Lars Petter Elias Knudsen, f. 16-3-1864, Aalesund, Støberi arbeider, mekanikus
Dyveke Elisabeth, f, Sondersen, f. 28-3-1867, død 4-4-1923, 56 år gammel
Conrad Bertinius, f. 19-11-1886, typograflærling
Otto Alexander, f. 17-11-1892
Selmer Alfin, f. 20-31897
Clara Seline, f. 22-6-1898, sygelig, død 22-10-1918, 20 år gammel
Laurits Dyhart, f. 22-6-1900
Laura Davida, f. 27-7-1901, død 2-6-1919, 18 år gammel
Otelie Amanda, f. 11-10-1902
Hilmar, f. 17-1-1904
Dyveke Bertine, f. 27-2-1907
Wilhelm, f. 29-6-1908
          De bodde i St. Skippergate 15 i 1900, Arbeidergt. 8 i 1905. Familien hadde flyttet til Nedre Dalgate 81 i 1910.

Nr. 27 1906  Pedersgata 97
Bjørn Olsen, f. 1876, Høle, stenarb. – løsarb.
Karen, f. 1878, Avaldsnes,
Ovidia, f. 28-12-1898
Sigurd, f. 4-4-1900
Bjarne 3
Marie 1
Familien bodde i Privatgata 3 i 1900 og i Høgsfjordgt. 11 i 1905.

Nr. 28 1906  Pedersgata 97
Jakob Simonsen, f. 15-12-1863, Bergen, fab.arb. hos Bjelland
Magda, f. Christiansen, 12-6-1870, Bergen, død 1-11-1951, 81 år gammel
Sigrid, f. 24-1-1893, Bergen
Birger, f. 9-2-1895, Bergen
Arthur, f. 14-2-1897, Bergen
Frida, f. 2-9-1899, Bergen
Sofie, f. 4-8-1901
Bergliot, f. 15-6-1904
Johan, f. 26-4-1906
Ruth, f. 15-7-1908
          De bodde i Badehusgata 18 i 1900, da var Jakob kaffibrænder. Jakob og familien var flyttet til Magnus Lagabøtersgate 20 innen 1910.

Nr. 29 1906  Pedersgata 97
Bernh. Berntsen, 24 år, blikslager hos Bjelland
Olene 20 år
Agnethe, 2 år
De bodde i Jæderensgt 53 i 1905 og flyttet til Stengt. 26.

Nr. 30 1906 – 1907  Pedersgata 97
Regine Jakobsen, 44 år, enke, handl. Ingen forretning, borgerskapet opsagt 1907
Malene 25 år syerske, nu på hotell i Suldal.

Nr. 31 1906 – 1907  Pedersgata 97
Nicoline Zachariassen, f. 25-12-1868, enke, arbeiderske
Olaf, f. 27-8-1894, død 19-10-1914, 10 år gammel
Lars, 18-7-1896
Marie, f. 1898, død 1899, i meslinger
Otto, f. 28-10-1899
Peder, f, ca 1902
          De bodde i Pedersgata 100 i 1900, i Pedersgata 70 og Pedersgata 140 i 1914. Nikoline var gift med Olaus Zacariasen, f. 1858, død 1901. Nicoline flyttet til Karlsminnegaten 45 før 1910.

Nr. 32 1907  Pedersgata 97
Severin Egelandsdal, f. 12-10-1878, død 17-12-1917, hermarbeider/blikkslager.
Dorthea f. Salomonsen, f. 21-2-1882, Førde, døde 1-12-1912, 31 år gammel
Sigbjørn, f. 16-6-1902, druknet 1922, 20 år gammel
Nanna Alvilde, f. 15-9-1904
Bjarne Sverdrup, f. 30-12-1906
Olaf Andreas, f. 6-2-1907, Husnes
Sverre Ingmar, f. 1909, døde 2-8-1910
Dagny, f. 26-4-1908
          Severin og familien kom fra Sunde/Sande i Sunnhordaland høsten 1907. De bodde her kort tid før de flyttet til Vikedalsgata 5.
Severin takket i Aftenbladet i 1912 Stavanger Bliktrykkeri for utvist opmerksomhet i forbindelse med konens dødsfall. Sigbjørn og en kamerat var på seiltur ved Bru, der kuldseilte de ca 30 meter fra land. Kameraten klarte å svømme inn, men ikke Sigbjørn.

Severin ble gift på ny med:  Pedersgata 97
Emilie Larsdtr. Storhaug f. 22-1-1893- -død 21-8-1969. De fikk tre barn, Severin døde 11 dager før den yngste sønnen ble født.
Lars Johan Egelandsdal, f. 28-4-1914, død 4-12-1987
Sverre, f. 19-5-1915, død 14-12-2006
Karl Gunleif, f 28-12-1917, død 2000. Han vokste opp hos besteforeldre i Tysvær, ugift.
Lars Johan Egelandsdal, f. 1914, ble gift med Signy – de bodde i Pedersgata 31 fra 1942-46.

 

  

                                                                  Severin Egelandsdal.

Nr. 33 1907  Pedersgata 97
Andreas Olai Nilsen Eide, f. 1863, Alvøen pr. Bergen, stenarb og dykker
Ellen Karoline, f. 1870, Bergen
Agnes Elvine, f. 1889, Bergen
Berthold Marius, f. 1894, Haugesund
Nils Olai, f. 1896
Dagmar Elena, f. 1902
Andreas Olai, f. 1903
Erling, f. 1905
Einar, f. 1906
Ellen Karoline, f. 1910.døde 192-1911
Familien var flyttet til Støberigt. 47 innen 1910.

 

               1908

 

Nr. 34 1907 – 1909  Pedersgata 97
Sten Stensen, f. 17-12-1884, 21 år, blikslager, var i Amerika i fjor. Død etter 1910.
Selma Berthea, f. Thu, f. 14-10-1884, Illonois. Arbeiderske, død 10-4-1909 i Chicago.
Olaug Kristine, f. 12-1-1904, Hun ble oppfostret hos besteforeldrene.
Selma var datter av Rasmus Thu. se nedenfor.

 

Nr. 35 1907 – 1910   Pedersgata 97 – Fra Pedersgata 14.
Rasmus Pedersen Thu, f. 7-1-1864, Klepp, død, 11-1-1945, fotograf (i Amerika 1910) En av Stavangers kjente fotografer.
Berta Kornelia, f. 3-4-1866, Hausken, død 1-11-1915
Selma Berthea, f. 14-10-1884, Illonois, død 10-4-1909 i Chicago. butikbetetjent
Berthe, f. 2-5-1890, Hausken, fotograflærling, døde 18 okt 1956 i Hillevåg.
Hazel, f. 20-12-1908, Chicago, reiste til Amerika etter 1910.
Olaug Kristine Østensen, f. 12-1-1903, datterdatter. (Selmas datter)
Elfrida Aune Thu og født 16 des 1899, pleiedatter til dels lidt betaling for hende. Elfridas foreldre var Anne Eline Aune, tjenestepige, fikk en datter Med Ludvig Gundersen.
Rasmus var fotograf – reisende friluftsfotograf bodde før i Asylg. 3. Se Pedersgata 14.

Finn Andersen Skriver:
Jeg har kikket litt på min oldefar Rasmus Pedersen Thu og hans liv.
Han ble født på gården Tu i Klepp den 7 jan. 1864 og døde i Suldalsgt. 11 den 8 jan. 1946. Han mistet foreldrene i ung alder og emigrerte til Amerika og var der fra 1883 til 1888.
Han ble gift 31 mai 1883 med Berta Kornelia Rosnes født 3 apr. 1866 på Rosnes, Åmøy og døde i Støttebakken 1 den 15 nov. 1915. Rasmus var en kjent landskapsfotograf som fartet mye mellom Stavanger og Amerika.
De fikk en datter, Selma Berthea født i Illinois 14 okt 1884 og døde i Chicago 10 apr 1909. Hun giftet seg med Sten Steensen 18 nov 1903 i Domkirken, han var født 17 des 1884 og døde i Amerika etter 1910. Sammen fikk de en datter Olaug Kristine født 12 jan 1904 død på Madla. Olaug ble oppfostret hos besteforeldrene.
En ny datter ble født i Chicago, hun het Hazel og ble født 20 des 1908 og reiste tilbake til Amerika etter 1910.
Rasmus’ datter Berta ble født på Rosnes den 2 mai 1890 og døde 18 okt 1956 i Hillevåg. ( min mormor) Hun ble gift med Carl Adolf Carlsen født 9 mars 1890 i Bodø og døde i Hillevåg den 13 mars 1971.
I 1899 hadde Rasmus en tjenestepike Anne Eline Aune som fikk en datter Med Ludvig Gundersen. Hun het Elfrida Aune Thu og født 16 des 1899 og ble oppfostret hos Rasmus.
I folketellingen 1910 står det at familien RP Thu bodde i Pedersgt. 14 og der bodde de til 1913 da de flyttet til Støttebakken.
Rasmus flyttet mange ganger, bodde blant annet i Pedersgata 97, der også datteren Selma og Sten Stensen bodde i 1907-09.

Nr. 36 1907 – 1912  Pedersgata 97
Ingeborg Michelsen, f. 1873, enke, butikbestyrer Frue Meieri
Sverre, f. 14-4-1901, Bergen
Ingeborg var gift med Johan Michelsen, f. 1871, kokk på «Frida» De bodde i Bergen i 1900. Ingeborg og sønnen bodde i kjelleren og betalte 100,- kr i årlig leie i 1910.

Nr. 37 1908  Pedersgata 97
Hans H. Hetland, f. 12-2-1873, Nærbø, murerhåndtlanger, død 23-1-1960, 87 år gammel.
Rakel Gundersen, f. 8-8-1875, Finnøy, død 8-10-1960, 85 år gammel
Herman, f. 28-12-1898
Emma, f. 6-5-1900
Birger, f. 13-5-1902
Hans Racin, f. 7-1-1906
Magnus, f. 15-3-1905
Agnes, f. 26-7-1908
De bodde i Skolegata 5 i 1900. Hans og familien var flyttet til Riisbakken 24 i 1910.

Nr. 38 1908  Pedersgata 97
Marcus K. Kvernberg/Kverndal, f. 20-2-1872, Kristiansund N, løsarbeider
Bertine, f. 5-10-1871
Knud, f. 19-10-1895
Karen, f. 13-3-1901
Bergit, f. 11-8-1906
De bodde i Verksgata 23 i 1900, Familien flyttet til Stølen i Hetland kommune før 1910.

Nr. 39 1908  Pedersgata 97
Johan A. Rasmussen, f, 21-11-1872, Finnaas, losse og lastearbeider
Anna, f. 17-9-1868, Forsand
Rasmus, f. 12-8-1895, Forsand
Henry, f. 17-10-1896
Arne, f. 12-12-1897
Alf, f. 28-4-1899
Hjørdis, f. 1-6-1900
Annie, f. 19-6-1905
Dagny, f. 15-5-1907
Erna, f. 2-2-1910
De bodde i Mellomgata 16 i 1900, Denne familien flyttet til Nymannsveien 74 innen 1910.

*******************************************************

Nr. 40 1908 – 1909  Pedersgata 97
Adolf Johnsen, f. 20-1-1875, Malmin, baadsmand
Jensine, f. Jensen, f. 31-8-1884, Vigedal
Albert, f. 4-11-1906
Anna, f. 1909, død 27-3-1909, 14 dager gammel 
Anker, f. 25-6-1910
Adolf og familien bodde i Emmausveien 36 i 1910.

  1909

Nr. 41 1908 – 1922  Pedersgata 97
Ole Johan Sørensen, f. 19-11-1865, Bergen, maskinarbeider ved Støberiet. Død før 1914
Kristine Sørensen, f. 24-3-1867 enke. fab.arb. f. i Etne, Stavangerfjord, døde 1942
Sønneva f.30-11-1891, fabrikarbeider – hvorsomhelst
Georg f. 26-3-1894, fabrikarbeider, blikk
Ole f. 4-4-1896 arb. North Sea Packing, i Nedre Banegate 40
Kristine f. 5-11-1898, arbeider North sea
Bjarne f. 6-6-1900, hermetikarbeider
Harry Andersen, f. 1916 Bergen
          Kristine var født i Etne og livnæret seg som fabrikarbeider bl. Hos ”Stavangerfjord” Barna var født i Bergen.Ole og familien bodde i 2. etasje og betalte kr. 200,- i årlig husleie.
Synnøve Sørensen, pige hermetikarbeider fikk Harry i 1916, med ungkar Karl Andersen.

              

Reparation. Mekanikus Ole Sørensen reparerer laaser, tilfilinger af nøkler. reparerer strygejern og symaskiner. Ligeledes tages laase ud og sættes ind. Pedersgaden 97.   1910

            .

Nr. 42 1908 – 1916  Pedersgata 97
Rasmus Erga, f. 21-12-1861, Klepp, død 12-3-1931, 69 år gammel
Karine, f. 21-11-1868, Nærstrand, død 11-12-1945, 77 år gammel
Brynhild, f. 27-9-1892
Karen, f. 24-10-1894
Erik, 11-6-1895, arkitekt, død 4-2-1963
Rolanda, f. 31-7-1899
Wilhelm, f. 13-4-1901
          Rasmus og familien bodde i Karlsminnegata 20 i 1900, da var han handelsreisende. Mens han bodde her i huset var han handlsbetjent hos Wilh. Aarstad siden Baades Sæbefabrik. 1910 og var Rasmus handelsbetjent i Coop forening.
Sønnen Eirik ble arkitekt og tegnet Stavanger Kunstforenings bygg på Maldeveien. Se Pedersgata 122
De bodde i 2. etasje og betalte kr. 200,- i årlig husleie. Bryhild gikk tilhaande i huset i 1910, mens Karen var blikkarbeiderske, i 1916 var hun fabrikarbeider hos Bjelland.
Eirik var i 1916 tegner hos Teknisk beurå. se Pedersgata 81. Erik ble arkitekt og tegnet bygget til Stavanger kunstforening. Se egen artikkel.

Nr 43 1908 – 1960  Pedersgata 97
Gabriel Tollefsen, f. 27-2-1883 død 1960, f.. Svines i Strand, sadelmagersvend, tapetserer d. 21-10-1960, 78 år gammel.
Jørgine Olsen f. 30-6-1885 død 20-8-1959, 74 år gammel
Tordis f. 2-3-1904, hermetikarbeider
Edvard f. 22-5-1905 mekanikerlærling -1907 —-se nr —
Gerda f. 22-6-1907
Sverre, f.18-10 1908
Birger Johan, f. 5-8-1910 tanntekniker i 1947
Borghild, 1-4-1913 handelsbetj. I 1947
Asta Magnhild, f. 30-6-1915- tanntekniker elev i 1947
Brynhild, f. 4-8-1919
           Denne familien blir boende her i mange år. Gabriel ble nevnt fram til 1964, mens flere av barna bor her i 1969. Edvard var naglegutt, mekanikerlærling og siden møbeltapetserer som faren. Borghild var forretningsdame, mens Brynhild og Tordis arbeidet i hermetikken. Asta var tannlegeassistent hos Roan i Kirkegata.
Gabriel hadde verksted på loftet, men i en periode hadde han og sønnen sadelmakerverksted i Verksgaten og siden i tilknytning til møbelhandler Helgø i Pedersgata 13.
Han reiste også rundt i Ryfylke og tok oppdrag hos folk. De hadde leiligheten i første etasje ut mot Pedersgata og betalte kr 180,- i årlig husleie. Gabriel var sanger og sang i koret Fjeldljom. Denne familien er en av de få som ble meget omtalt i avisene.

 

                 

             

               

Da Gabriel Tollefsen døde var det to artikler om han i avisene.

             

             

                                     

 

Nr. 44 1909  Pedersgata 97
Elias Eilertsen, f. 21-1-1844, Flekkefjord, snekkersvenn, død 10-2-1919, 75 år gammel.
Ingeborg Johanne, f. Arnesen, f. 11-10-1846, Solum prgj. Skien
Eval August, f. 1873, Arendal
Ivar 34 år, snekkersvenn. Hos Øgreid
Marie Christine, f. 14-7-1875, Øiestad,
Marius Arnved, f. 1877, maskinist ved dampslib
Johanne Elisa, f. 5-4-1879 Arendal, syerske hos Marmburg i Østervåg
Jenny, f. 18-3-1883, Arendal
Martha, 22 nåtlerske hos Erga skofabrikk
Julius, f. 21-12-1888, Arendal, treskjærerlærling hos Stokka
Valborg Eilertsen, f. 13-2-1905, pleie datter. Uden godtgjørelse
          Denne familien bodde på Langsævhaavet ved Flekkefjord i 1900. Noen av barna var voksne og flyttet ut da de bodde her i 1909. Innen 1910 var de flyttet til ABCgaten 8.
Sannsynligvis er Eval August og Ivar samme person med forskjellig skrivemåte i tellingene.

Nr. 45 1909  Pedersgata 97
Anne Marie Christensen, f. Johansdtr. Lea, f. 6-10-1859, enke, arbeiderske vask og kontorrengjøring
Arne Johan Jespersen, f. 12-8-1885, fyrbøder i Amerika
Kastrup, f. 12-1-1889, murerareid. Hos Ellingsen
Trygve Johan Thorsen, f. 27-11-1892, fabrikarbeider, blikkemballasjen. Laborant, pleiesønn, han var sønn av Anne Maries tvillingssøster.
Gustav, f. 16-8-1896, f. i stiftelsesgt 14
I 1900 bodde Marie og barna i Stiftelsesgata 14 og hadde delvis fattigunderstøttelse, gikk i husene på vask. Trygve ble forsørget av fattigvesenet. Marie og familien var flyttet til Sandeidgaten 20 innen 1910.

Trygve Johan var sønn av pige Bertine Gustava Lea, f. 1859, Høleberggaden 25 og styrmand Christen Berdinius Thosen, f. 1864
Marie var enke etter Haaver Kristensen, f. 1824, N. Dalgt viet 15-8-88

 *********************************************************************

Året 1910
          Dette er et stort hus. I 1910 var det ikke mindre enn 53 mennesker som bodde under dette taket. De var fordelt på 9 husholdninger. Her var store leiligheter og mindre krypinn fra kjeller til loft.   
           Det var en relativt ung befolkning som bodde her. Det var tre enslige. Det var Emilie Egeland som drev kolonialbutikk i kjellerlokalet. Så var den en enkemann på 52 år som losjerte hos familien Ole Abrahamsen, dessuten sypiken Dagmar på 20 år som bodde hos søsteren Nikoline Serigstad.
         Her var en enke med en sønn, og så var det 7 ektepar. De eldste var Johannes og Hanna Torkildsen. De var 52 og 46 år. De hadde 5 barn. Det yngste paret, Gabriel og Jørgine Tollefsen var bare 27 og 25 år. De hadde også fem barn.
           Det må ha vært et yrende liv i huset. Her var 11 barn i skolealder fra 1. til 7. klasse. Dessuten var det 14 barn som ikke var begynt på skolen. Den yngste var datter til Carl Olsen, født august 1910, hun var ikke døpt da tellingen fant sted.
          Her var 9 ungdommer fra 15 til 20 år. Bryhild Erga på 20 år, gikk moren ”tilhaande” i huset, de andre var i jobb. 5 arbeidet i hermetikkindustrien, 2 var sypiker. Karen Erga var blikkarbeiderske, mens broren Erik var skoleelev 15 år gammel. Erik ble en kjent arkitekt.
          Familieforsørgerne var alle i arbeid. Det var en hermetikkarbeider, en slakter, en mekanikus og en maskinarbeider på Støberiet, en handelsbetjent v/Coop, bryggeriarbeider og en salmakersvend. Dessuten var det to damer som livnærte seg av henholdsvis kolonialhandel og meieriutsalg. Knud Egeland som var losjerende var også hermetikkarbeider.
          Det var butikk og melkeutsalg i kjelleren, butikken betalte kr, 300,- og meieriutsalget betalte kr. 100,- i året i husleie. De andre familiene hadde nok litt forskjellig størrelse på leilighetene etter leien å dømme. 1. etasje og kvist kostet kr. 120,-, en annen leilighet i 1. etasje ble betalt med kr, 200,-, mens andre måtte bare ut med kr. 100,-. I andre etasje var det 2 leiligheter til kr. 200,- og 2 til kr. 180, i årlig husleie.
          Huseieren Olga Berentsen som bodde på Egenes 79 var rentenistinde, hun hadde en inntekt på kr. 1580,- for dette huset. Hun bodde på Breidablikk og var søster av skipsreder og handelsmann Lars Berentsen.
         Etter 1910 finnes det ikke tilgjengelige folketellinger. Det gjør det vanskelig å finne hele familiene. Jeg har brukt adressebøker, der er som regel bare forsørgeren nevnt. Dessuten har jeg funnet mange elever i skoleprotokollene, men der er bare faren nevnt og adressen. Moren vet jeg som oftest ikke hvem var, heller ikke om det var flere barn i familien.

***********************************************************

Nr. 46 1910  Pedersgata 97
Rakel Karlsen, f. 5-10-1872, Nordfjord, enke, hermetikarbeider, død 23-12-1956, 84 år gammel.
Helene f. 17-7-1896
Margit f. 2-5-1898
Ole f. 28-7-1900
Randi, f. 23-8-1902
Rakel var enke etter Rasmus Karlsen, f. 1871 i Trondheim. De bodde i Bøkkersmauet i 7 i 1900. Innen den statlige folketellingen i 1910 var Rakel og barna flyttet til Wesselsgaten 6.

Nr. 47 1910  Pedersgata 97
Nils Nilsen Steinsvaag, tømm.

Nr. 48 1910 – 1911  Pedersgata 97
Carl Bertinius Olsen, f. 8-2-1877, mekanikus på Støberiet
Karen Olava, f. Kristoffersen, f. 4-6-1877
Karl Birger, f. 2-2-1903
Kristine, f. 3-12-1905
Lilly, f. 2-2-1907
Karen Bergljot, f. 8-11-1910/eller 24-8-1910 
Carl og familien bodde i første etasje og betalte kr. 100,- i husleie for året.

Nr. 49 1910 – 1911  Pedersgata 97
Ole J. Serigstad, f. 5-12-1880, slagtermester, død august 1957, 77 år gammel.
Nicoline K f. Borgersen. f. 14-4-1879, Avaldsnes sogn, død 13-10-1950, 71 år gammel.
Johan f. 28-1-1900 død 1909 Tuberkulose
Henry, f. 2-5-1901
Arne, f. 1-5-1904
Erling, f. 5-6-1906
Ranveig, f. 25-8-1908
Dagmar K. Borgersen, f. 23-1-1890, Avaldsnes, søster, sypige.
Familien bodde i Karlsminnegt. 36 i 1900. Ole og familien bodde i 1 etasje og betalte kr. 200,- i årlig husleie. Ole og Nikoline feiret Gullbryllup i 1949, da bodde de på Grannes.

Nr. 50 1911 – 1916  Pedersgata 97
Albert Braadland, f. 24-7-1872, Braadland i Høgsfjord, snekker og mæbelhandler i 1900. i Amerika
Alma, f. 14-6-1876
Gerda, f. 22-10-1895, – 1916, 20 år kontorist hos Abel Njaa
Telma, f. 30-5-1898
Peder, f. 29-3-1901
Edvard, f. 24-7-1903
Hanna, f. 30-10-1908
De bodde i Pedersgata 13 i 1900 og i Sandsgata 79 i 1910. Albert hadde vært 5 år i Amerika fra 1910, sender penger.

 

          1911

 

Nr. 51 1910 – 1922  Pedersgata 97
Ole Severin Abrahamsen, f. 26-1-1864, høvleri/hermetikarbeider, død 13-6-1939, 75 år gammel
Ane Knudsine. F. Larsen, f. 10-4-1872, død 13-1-1955, 83 år gammel
Elen, f. 15-10-1894, hermetikarbeider, død 1922, g.m. Jørgen Marius Larsen
Thoralf, f. 28-6-1896, hermetikarbeider, gift, druknet 6-10-1925, se familie nr 72
Olaf, f. 25-7-1898, druknet i desember 1924, 26 år gammel, g. m. Kirsten Guthormsen.
Johan, f. 29-9-1901, druknet 6-10-1925, 24 år gammel, samtidig som broren Thoralf.
Anna Severine, f. 28-7-1904, g. m. Sivert Selvik
Torger, f. 7-4-1907, død 4-1-1971, g.m. Kirsten Guthormsen, sin brors enke
Inger Olene f. 29-12-1909 død 21-1-1911
Ole bodde i første etasje og hadde rom på kvisten, for det betalte han kr. 120.- i året.
Knud Eriksen Egeland, f. 15-7-1858, enkemann, hermetikarbeider var losjerende hos familien Abrahamsen i 1910.
Ole og Knudsine opplevde den tragedien det er å miste sine barn. Den yngste datteren mistet de i 1911, hun ble bare ett år gammel. Elen som var gift og bodde i Kristiania omkom i 1922. Hun hadde to barn som besteforeldrene måtte ta seg av. Tre av sønnene druknet og en datter som bodde i Kristiania omkom i en ulykke. Den ene sønnen Olav druknet i 1924 og året etter druknet brødrene Thoralf og Johan. Datteren Anna og mannen dro til USA. Så de hadde bare sønnen Torger igjen hjemme. Han ble gift med sin svigerinne Kirsten. Se familie nr 72.

Nr. 54 1914  Pedersgata 97
Elen Sofie Larsen Palmgren, f. 21-8-1838 død 1914, hun bodde i Gitlesmauet 3 i 1910.
Enke etter Torger Larsen, død 1909, Elen bodde sammen med datteren Ane Knudsine Abrahamsen og familie.

 

SA 8-10-1925

 

Nr. 52   1913    Pedersgata 97- Johanne Walheim, 29 butikbetj. Frue Meieri

Nr. 53 1913 – 1915  Pedersgata 97
Bertha Frøiland, f. 6-3-1880, Frøiland, handelbtj. Frue Meieri
Hun bodde i Øvre Banegt. 29 i 1910, og drev med kjolesøm.

 

  1922

Nr. 55 1915 – 1916  Pedersgata 97
Paul Fjeldberg, 35 snekker
Ellen 31
Ole f. 1908
Bjarne 4
Astrid 3
Karen f. 1915 død 1915

Nr. 56 1916  Pedersgata 97-  Elisabeth Vikedal, f.1873, Gjesdal, handelsbtj. Frue Meieri

Nr. 57 1916  Pedersgata 97- Tonning Lommeland, 27 kontorist Th. Waage

1917-18   Pedersgata 97- Slaaterø, handlende

1918-19   Pedersgata 97- Madsen, melkebutikk, stuepige.

1918-19   Pedersgata 97- Johan Martinsen, mekanikus

 

  1913

Nr. 58 1917-1926  Pedersgata 97
Gunnar Johannessen, f. 23-9-1877, Nausdal, Bergen, hermetikk arb., død 25-3-1946, 68 år gammel
Lisa Kaisa Petersen f. 6-8-1890, Avaldsnes
Magnus Johan f. 1901 død
Magnus, f. 21-1-1908 på skole 1919-23
Sigurd Johannes f. 20-6-1910
Gustav Leon f. 1914
Ole Arnold f. 5-4-1917 død18-11-1918
Ole Arnold f. 1921
Leif Gunnar f. 1923
Odd
De bodde i Almendinsgt. 13 i 1910. Lisa og Gunnar feiret sølvbryllup i 1933.       

I 1943 ble Gunnar Johannessen og Marie Braut hedret av arbeidsplassen.

To av Stavangerfjord Packings arbeiderstab kan i disse dager se tilbake på 30 års arbeid ved fabrikken, idet de begynte der allerede ved fabrikkens start i 1913 og arbeider der framdeles. De kan altså jubilere samtidig med fabrikken. Det er Marie Braut og lagerformann Gunnar Johannessen. Marie Braut er fra Braut på Jæren. Hun har i årenes løp vært i alle greiner av arbeidet og har alltid lagt den største – troskap og påpasselighet for dagen. Johannessen seilte som ung til sjøs som stuert, sluttet sjøen i 1907 og tok arbeid ved Støberi &Dokk. Derfra gikk han over i hermetikkindustrien. Først hos Olsen og Kleppe, deretter hos Bjelland og kom til Stavangerfjord Packing, hvor han nå er lagerformann. Også han er dyktig og plikttro og er vel inne i alle deler av arbeidet. Og begge har sine arbeidsgivere fulle tillit og er vel anskrevet hos alle bedriftens folk.    fra Stavanger Aftenblad 1943

Marie Braut. 15-3-1883, Klepp. Hun bodde Haukelidgaten, 26 i 1910.

   1917

 

Nr. 59 1918-20  Pedersgata 97
Olav Pedersen, f. 29-7-1876, Høiland, røker, bakermester, død 15-12-1957, 81 år gammel
Thea, Endresen Eltervåg, f. 1-12-1879, Hetland, død 5-7-1963, 83 år gammel
Thelma, f. 5-2-1904
Peter Malvin, f. 30-7-1906
Karsten, f. 17-11-1908
Ester, f. 10-11-1910
Familien hadde bodd i Normansgaten 10 i 1910.

*******************************************

Nr. 60 1918 – 1922  Pedersgata 97
Lars Konrad Kristiansen, f. 4-10-1890, matros, Håland
Jenny Johannessen f. 24-4-1896
Harry Emil f. 8-11-1918
May f. 21-8-1920

Nr. 61a 1918  Pedersgata 97
Anton Severin Eilertsen, f. 1895, Lyster, hermetikarbeider
Agnes f. Johannesen, f. 1889
Agnes Elise, f. 1-2-1918, tvilling
Mary Jannette, f. 19-2-1918 Tvilling
Agnes bodde i Pedersgata 81 da hun giftet seg. De giftet seg i 23-10-1915. De bodde her da tvillingene ble døpt.

Nr. 61 1918 – 1922  Pedersgata 97
Klara Emilie Fugelli, f. 1864, død 8-1-1947, telefonistinde, hun kaller seg rentenist i 1919.
I 1900 bodde hun i Hospitalgt. 12 sammen med moren og 2 søsken. og drev med sying.

Nr. 62 1919-20  Pedersgata 97
Oluf Jonassen, f. 19-4-1870, Tysfjord, hermetikarbeider, død 24-1-1938, 68 år gammel
Berta, f. Andersen, f. 26-9-1874, Nærbø
Alfhilde, f. 5-8-1905, Bergen, død 4-5-1928
Sigrid, f. 21-3-1908

Betzy Ovidia, f. 21-5-1911

Olga Marie, f. 5-11-1915
Familien bodde i Pedersgata 52 i 1910 og i Pedersgata 94 i årene 1911-1920.

I 1915 arbeidet han hos Bjelland & co nr. 6 til juni, siden han solgte fisk på torvet, kaiarbeider fra slutten av året.

  1919

Nr. 63 1919-1920  Pedersgata 97
Helga Framnæs, f. 1892 Vikebygd, oppvarterske
Anna Jørgine Nilsen, f. 1900 Bruvik oppvarterske

Nr 64 1919-1922-1937
Selma Kjelsvik, f. 14-3-1880, Jelsa, Handelsbetjent, døde 8-2-1926, 46 år gammel. Hun etterlot seg 1000,- kr til sine to myndige søstre.
Karen Cecilie Kjelsvik f. 11-6-1885 Jelsa, handelsbetjent, 1937
Selma tjente i Storhaugveien 19 i 1910, mens Karen fortsatt bodde på Jelsa.

 

              

Nr. 65 1923-24  Pedersgata 97
J. Johnsen, arbeider
Johan, f. 1908, sønn

Nr. 66 1922-1930  Pedersgata 97
Lars Larsen, f. 1883, lagerarbeid Tou bryggeri
Gustine Pettersen, f. 1884, døde 15-1-1938, 53 år gammel.
Lars, f. 1913, døde 22-8-1915, 2 år gammel
Johan, f. 1916
Lars, f. 1918
Alf, f. 1920
Ingvald Magnus f. 1922
Olaf f. 1926

 

  1922

Nr. 67  1923 -1927  Pedersgata 97

Aksel Karlsen, f. 1887 stenarb. døde 1937

Marie Barkved f. 1895

Albert, f. 1915

Margit, f. 1919

Leif f. 1923

  1923

 

Nr. 68 1924-1961  Pedersgata 97
Marie Petrine Berg, f. 31.mars 1874 Offersøy, Norland
Alida (Adelida) Berg, f. 2 jan 1901 Buksnes, Norland, datter
Barnebarn:
Ronald Henry Sture Øien/Johannesen, f. 1. sept 1920 Faren var John Johannessen. Montør, død 2003.
Terje Johansen f. 2. april 1924. Han var om bord på D/S Røy. Den ble torpedert under krigen og han omkom bare 17 år gammel.

  1941

Kopi fra Våre falne:

Nr. 69 1924-25  Pedersgata 97
Kristian Madsen, arbeider
Johanne f. 27-4-1914 datter

 

Nr. 70 1924-27  Pedersgata 97
Gabriel Iversen Hommeland, f. 30-3-1864, Buøy, nødsarbeide, død 18-5-1950, 86 år gammel.
Karoline, f. Olsen, f. 26-8-1871, død 26-2-1948, 76 år gammel
Ingrid Helmine, f. 22-3-1893, død 15-6-1916, 23 år gammel. g.m. Oluf Olsen
Bargaat, f. 17-10-1895, sykelig i 1910
Gabrielle, f. 7-2-1897
Ivan, f. 1899, død 22-3-1900 8 måneder gammel
Ivarda, f. 28-10-1900,
Svend, f. 13-8-1903
Gabriel, f. 25-3-1906, døde 29-4-1935, 29 år gammel
Johan, f. 1907
Johanna, f. 12-11-1910, døde 2-8-1916, 6 år gammel.
Birma, f. 1913
Solveig, f. 1914
Henry, f. 1917
Gabriel var hermetikkarbeider, men fra 1925 gikk han på nødsarbeid. Han begynte som tønnefabrikant rundt 1927. Da sønnen Gabriel døde i 1935 bodde de i Pedersgata 108
Familien bodde også i Pedersgata 106 i 1910. se der 100 -139 – 108 – 90.    De bodde i Saudagata 28 i 1941.

  30-3-1939

    1949

85 år er Gabriel Hommeland, Saudagata 28 i morgen. Han er gammel sjømann og vet mer om seilskuter og seilskutetida enn de fleste. 18 år gammel gikk han til sjøs med Falcks «Vesterlide» Første turen gikk til Spania etter salt for Trømsø. Selv om det var en hard jobb, ga sjølivet mersmak, og siden for Hommeland verden rundt med seilskuter. I sjømannspatentet hans finner vi navn som «Elisif» «Elgen» «Letmir» «Transport» «Utstein» «Ebenezer» «Løining» «Valuta» «Særimmer» «Sea» «Erling» «Solgran» «Vesta» «Verdande» og mange flere. Etter at han sluttet på sjøen, arbeidet han i hermetikklen. Han arbeidet på «Nor» og i mange år var han hos Tjæland. Seinere varf han bøkker hos Ola Olsen.
Med «Vesta» var han med og forliste ute ved Tungeneset, skuta kom fra Trapani med salt og kom ut for styggevær. Saltet trakk mye vann og en gikk inn til Egersund for å losse. Imidlertid ble det bestemt å gå videre til Stavanger med lasten. Så langt kom en ikke, ved Tungenes gikk skuta ned. Hommeland har vært en helsesterk mann med godt humør. Helsa er blitt skralere med årene, men humøret har holdt seg like godt.

Nr. 71 1924-1930 og –1973  Pedersgata 97
Sigvart Knutsen, f. 5-12-1886, død 21-3-1973 laste og losse arbeider, 86 år gammel   
Johanne Knutsen, f. Kaltveit, f. 1881, død 26-8-1971, 88 år gammel
Sverre Marton Knutsen, f. 1906- død 1979, g.m. Aslaug
Olava Sigvarda, f. 1907, døde 1977, g.m Torleif Meling
Sverdrup, f. 1911-død 17-1-1981, g.m. Ester Gundersen
Rakel Marie, f. 1913, død 26-12-1992, 79 år gammel
Sigrid, f. 1916, døde 10-4-1999, 83 år gammel, gift med Herbert Hansen
Sigvart, f. 1918, død 1993, g. m. Liv
Judith Kristine, f. 1921, g.m. Erling Jakobsen
Ellen, f. 1924- død 23-7-1983, g. Monrad Jørgensen, død 11-5-1983.
          Sigvart og familien kom fra Koparviksgt. 8. De flyttet senere til Spilderhauggt. og kom så tilbake til dette huset i
1964. Datteren Ellen ble gift med Monrad Jørgensen og bodde her fra 1958. se senere. Sigvart og Johanne feiret gullbryllup 3-3-1961.

   

                1953   fra Wikipedia.

Einar Torgersen bodde i Spilderhauggata 14.

Nr. 72 1925- 1930  Pedersgata 97
Thoralf Abrahamsen, f. 1896, sjømann, druknet 6-10-1925, 29 år gammel
Kirsten Josefa Guttormsen, f. 27-10-1896
Randi Marie, f. 7-6-1918
Knudhild Severine, f. 1920
Tordis Kristine, f. 2-6-1923
De giftet seg i 1918. Kirsten ble enke i 1925. De bodde i Gitlesmauet 3 da døtrene ble født. Senere bodde de i Ryfylkegata 2, før de kom hit. I dødsfallprotokollen står det: Hermetikarbeider Thoralf Abrahamsen 29 år Pedersgata 97 omkom ved drukning 6-10-1925 på Gannsfjorden. Efterlader seg enke og 3 umyndige barn, eier intet. Uskift. Kirsten fikk attest til nytt ekteskap 25-11-1929. 4 år etter at Kristin ble enke giftet hun seg igjen med bror til Thoralf.

1929  Pedersgata 97
Torger Abrahamsen, f. 7-8-1907. død 4-1-1971, 64 år gammel
Kirsten Josefa Guttormsen, f. 27-10-1896
Aida
Gift i slutten av 1929.
De flyttet til Ryfylkegata 8 og bodde der i alle år.
Se familie nr 51

 

 

  1923

1930-41   Pedersgata 97 – Emilie Egeland, f 22-10-1862, handlende

Nr. 74 1926-30  Pedersgata 97
Kristine Olsen, enke
Johanne Inga, f. 1918

Nr. 75 1928-31  Pedersgata 97
Ivan Andersen/Andreassen, f. 23-11-1891, Sverige, stålverksarbeider (på Jørpeland)
Ingeborg Thorsen, f. 1900
Rolf, f. 1920
Karl Harry, f. 1923.
Ifølge bygdebok for Strand utvandret familien til Amerika i 1927, men de bodde her noen år mens Rolf gikk på Johannes skole.

 

  1927

Nr. 76   1929-1930  Pedersgata 97

Sissi Gregersen, enke

Randi, f. 1916

 

Nr. 77 1929-1930 – 1942-43  Pedersgata 97
Schmeichler, Henrik, postbud, død 1-9-1926, 43 år gammel  
Juliana, enke, død 27-6-1995, 96 år gammel
Willy, f. 1920
Edna, f. 1920
Nanna Schmeichler, f. 6-4-1899, enke
I 1926 bodde de i Høgsfjordgt. 3 da Henrik døde.

Nr. 78 1929-1932  Pedersgata 97
Borghild Bergene, enke
Gerd, f. 1917
Charles, f. 1919
Kate, f .28-11-1922
De bodde en tid i Spilderhauggaten 4.

1930-31   Pedersgata 97 – Martin Knutsen, f. 26-9-1906, fabrikarbeider

Nr. 79 Ca 1930—  Pedersgata 97
Gudmund Thorsen, sjømann
Solveig f. 1920, datter

*******************************************

Nr 80 1930-1931  Pedersgata 97
Julius Torgersen, agent
Anny, f. 1922

Nr 81 1930-1932  Pedersgata 97
Tomas Olsen, skibstømmermann
Ester, f. 22-6-1923 datter

Nr. 82 1930-1934  Pedersgata 97
Evald Hartvigsen, f. 9-4-1892, stuert
Gerda Hartvigsen, enke i 1928
Alfhilde Ovdia, f. 1921
Einar, f. 1923
Knut, f. 1925
Karstein, f. 1928

1941-1958  Pedersgata 97
Kåre Per Hartvigsen, f. 25-6-1918, maskinist, 1955-58
Laila Juni Hartvigsen, f. 5-11-1919
Grethe Laila Hartvigsen, f. 7-4-1941
Kirsten Hartvigsen, f. 21-11-1952.
Familien flyttet til Pedersgata 133 i 1958.

 

1933-34   Pedersgata 97 – Wilhelm Nettum, f. 12-11-1905

 

Nr. 83 1936-37  Pedersgata 97
Alfred Dahl, sjømann
Rut, f. 1923 datter

1938-39   Pedersgata 97 – Torvald Kristiansen, f. 21-1-1897, frukthandler

 

Nr. 84 1930-1952  Pedersgata 97
Ole Bertinius Fredriksen, f. 28-7-1887, cementstøber
Ågoth  f. Pedersen, f. 1889, død 1-10-1961, 72 år gammel
Gunda, g.m. Osvald
Henry, M. f. 29-9-1912, fabrikarbeider, g.m. Margrethe Berntsen i 1934
Peder, f. 3-10-1914, fabrikarbeider, g.m. Aslaug
Ågoth Ovidia, f. 27-2-1917 g.m. Edvin Tårne Henriksen i 1938
Else Marie, f. 11-2-1920 død 19-11-1942, 22 år gammel 
Hilma, 1921, g. JohannesBøe
Åge, f. 1-12-1923, arbeider, 
Ole og familien bodde i Støberigt. 39 i 1928. Ågot Ovidia Fredriksen og Edvin Tårne Henriksen giftet seg 13-4-1938 Ø. Strandgt 49. Hilma giftet seg i 1942 med Johannes Bøe. Ole bodde i Krossgata 14 i 1962 da han feiret sin 75 års dag.

Nr. 89 1935-44   Pedersgata 97 – Peder Antonius Fredriksen,

Nr. 90 1934-1946  Pedersgata 97
Henry Fredriksen, f. 29-9-1912, herm.arb., død 1980 se nr 84
Margrethe Berntsen, gift 28-7-1934
Henry Fredriksen, f. 1912, død 25-9-1980, 80 år gammel, gift 26-6-1943 Gerd (Gabrielsen) Jakobsen

 

1943

1933-34   Pedersgata 97 –  Toralf Aasland, f. 10-5-1898, kaiarbeider

Nr. 85 1935  Pedersgata 97
Olaf Amundsen, f. 1868, fiskehandler, han fylte 70 år 17-12-1938, død 2-9-1947, 79 år gammel
Hanna Amundsen giftet seg 1936 med Johannes Meling

Nr. 86 1935  Pedersgata 97

Lars Blom, f. 24-4-1891, fartøifører, død 13-8-1950, 59 år gammel
Thora, f. Ørland
Olga
Bertel

Nr. 87 1934-36  Pedersgata 97
Johan Jacobsen, sjømann
Lillian, f. 1926 datter

 

Nr. 88 1935-37  Pedersgata 97
Otto Elias Emanuelsen, f. 23-4-1915, sjømann, død 30-4-1977, 62 år gammel.
Gerd Janette Abrahamsen
gift oktober 1932.

John Gilbert

Karl Johan.

  1935

Nr. 91 1943-1944   Pedersgata 97 – Arne Fredriksen,

Nr. 92 1943-1955  Pedersgata 97
Olai Olsen, blikkslager
Håkon, f. 1933, sønn
Da Håkon gikk på skolen ble det opplyst at faren var død. Håkon var trykkerilærling i 1955

  1935

Nr. 93 1935-1950  Pedersgata 97
Aske, Georg Johan, f. 30-8-1893, trådstiftarb. Død 2-9-1965, 72 år gammel
Bergliot, f. Høie, f. 1896 død 30-1-1956, 60 år gammel
Marcelius Johan, f. 1915, død 17-1-1818 
Marcel, f. 2-12-1919, fabrikarbeider
Erna Elfrida
Gordon, f. 2-5-1917, fabrikarbeider, g. m Ellen
Judith Margrethe, 25-12-1923, fabrikarbeider, Odd Beck
Einar, f. 18-6-1925, arbeider, g.m. Ruth
Reidar, f. 30-8-1929, g. Gerd
Åse

Nr. 94 1934-1944  Pedersgata 97
Odd Arvid Beck, 7-6-1920, maler, arbeider. død 5-6-2017, 97 år gammel
Judith Margrethe, f. Aske de giftet seg juleaften 1941, død 17-4-1973, 49 år gammel.
Bergljot, g.m Tore
Arvid, g.m. Keth
Georg, g.m. Bodil
Anne Sofie

Nr. 95 1936- 1947  Pedersgata 97
Isak Kolnes, tømmermann, døde USA 2-2-1991
Inga, f. Bie
Arthur, f. 1932
Herbert, 1933
Jine, f. 1935
Isak, f. 1937
Mary Charlotte, f. 1938
Familien flyttet til Santa Rosa California, USA. Isak var hjemme både i 1948 med Stavangerfjord, og i 1956 og 1972.
Mrs. Aagot Kolnes kom også i 1956 med Bergensfjord.

 

  1938

Nr 96 1937 -41  Pedersgata 97
Olsen, Olai Gabriel, f. 26-9-1872, Bergen, blikksl.,  død 20-3-1946 74 år
Olsen, Jakobine Lovise Emma, f. Jansen, f, 26-1-1872, Jelsa, død 6-7-1946, 74 år gammel   
Ranghild, f. 21-9-1894
Anna, f. 13-3-1897
Ranveig, f. 28-1-1900, g.m. Karl Sortland
Gerhard, Sletthaug, f. 18-1-1902, g.m. Ingeborg
Cecilie, f. 10-1-1904, død 17-2-1995, 91 år gammel, g.m. Magnus Gjesdal
Sverre Olsen, f. 29-3-1906, g.m. Hjørdis
Johan Olai, Sletthaugf. 7-11-1908, g.m. Mary Henriksen
Karen, g. m. Lorentz Olsen
Bergljot g.m. Leonhard Olsen.
Familien bodde i Nedre Strandgate 72 i 1910. Noen av barna tok Sletthaug som etternavn.

   

Nr. 97 1937-1950    Pedersgata 97 – Olsen, Anna Sofie, f. 13-3-1898, fab.arb. 1947

Nr. 98 1937    Pedersgata 97 – Alma Hansen.

1938-39  Pedersgata 97
Marie Gundersen, f. 14-4-1896, fabrikarbeider
Gunnar Gundersen, f. 28-9-1917, bilrepratør lærling

 

Nr. 100 1941-1948-1965  Pedersgata 97
Brynhild Tollefsen, f. 4-7-1919, fabrikarbeider, død 15-12- 2002, 83 år gammel
Bernholt Runestad Tollefsen, f. 22-7-1941, g.m. Solveig – sølvb. 11-2-1992

Olav Runestad, f. 1941, gårdsarbeider

 

Nr. 101 1945  Pedersgata 97
Holger B. Abrahamsen, død 23-9-1952, 41 år gammel
Jorine Talette Fjogstad, f. 1912
Eilert
Berit Tove f. 1937 datter.
Eilert

1945-46   Pedersgata 97 – Odd Magnus Nesse, f. 31-8-1926, motorvikler
1947-48   Pedersgata 97 – Klaus Haug, f. 31-12-1907, gartner

Nr. 102 1945 – 1971  Pedersgata 97
Johan Olai Sletthaug, f. 7-9-1908, blikkslager
Mary Charlotte Henriksen, f. 4-9-1909, viet 1933, rengjøring, død 17-8-1981, 72 år gammel 
Gerd Margaret, f. 3-10-1933, g-m- Sven
Marit Johanne, f. 21-2-1935, hjelpearbeider, g.m. Egil Johnsen
Kjell Marton, f. 24-4-1937, læregutt, g. m. Grete
Reidun Marion, f. 22-5- 1939, blikkarbeider, g.m.m Ernst
Kate Evelyn f. 26-10-1940, hermetikarbeider, g-m- Kåre
Mary Charlotte, f. 9-1-1942, ekspeditrise, g. Skar se fam 118
Ove Jan, f. 25-11-1945 ,
Johan vant en pute i en utlodning i 1967 .

 

1948-49   Pedersgata 97 – Sverre Jakobsen, f. 19-5-1907, sveiser

1951-58   Pedersgata 97 – Håkon Olsen, f. 30-12-1933, mekaniker lærling

Nr. 103 1955 Rosnes, Daniel Ernst, jr. f. 3-2-1924, Flyelektrotekniker
se hus Pedersgata 120 og Pedersgata 82 og Pedersgata 100

1953-54   Pedersgata 97 – Robert Hansen, f. 9-7-1896, steinarbeider

nr. 104 1955  Pedersgata 97
Nøstdal, Fridtjof, 30-10-1897, stuert, kokk
Anna Sofie Nøstdal, f. 13-39-1898, hermetikarbder

Nr. 105 1955   Pedersgata 97 – , Johannes sjåfør

Nr. 106 1954-1973  Pedersgata 97
Sigvaldsen, Ivan f. 17-2-1898, mekaniker, død 23-8-1956, 58 år gammel 
Ragnhild, f. Larsen, f. 8-2-1901 død 28-8-1972, 71 år gammel, hermetikarbeider
Torleif, f. 8-12-1932, fyrbøter
Elsa Johanne, f. 18-11-1942, g.m. Lars Egeland
Ole Rein, f. 9-10-1935, Rørleggerlærling, g.m. Torunn
Ragnhild arbeidet på Stavangerfjord Packing i mange år. Ivan og Ragnhild feiret sølvbryllup i 1954.

Nr. 107 1955-1964  Pedersgata 97
Frette & Co

Nr. 108 1955-1971  Pedersgata 97
Solheim, Karen, f. 10-10-1885, pensj. død 19-3-1977, 91 år gammel
Solheim, Kaare, f. 20-12-1919, Herm.arb. død 25-4-1976, 56 år gammel
Solheim, Aasa, f. 25-4-1911, herm
Liv
Nordal Solheim, f. 28-11-1934, g.m. Elsa
1953-1977 Kari Solheim S. Ceballos,

Nr. 109 1958-1967   Pedersgata 97 – Molnes, Asserine O. f. 27-3-1882, legger

Nr. 110 1958-1967  Pedersgata 97 –  Reinshorn, Astrid , f. 26-5-1898
Hun bodde i Ø. Strandgt. 70c i 1969.

******************************************************

Nr. 111 1956-1961  Pedersgata 97
Egil Johan Johnsen, f. 30-5-1929, dokarbeider, død 14-10-1987, 58 år gammel
Marit Johanne. f. Sletthaug, f. 21-2-1935, blikkarbeider
Bjørn Egil
Anny Kristine
Geir Magne

Nr. 112 1958-1969  Pedersgata 97
Hjartarson, Stentor. F. 27-5-1900, Island, Døde 20-5-1987
Karen Marie, f. Egeland, f. 16-2-1900 døde 11-5-1967 
De feiret sølvbryllup i 1954.
Begge arbeidet på Stavangerfjord Packing, Steintor arbeidet også på Andersen Møbelfabrikk i Hillevåg. Han ble arbeidsufør på sine eldre dager,
og tilbrakte sine siste leveår på Stokka sykehjem. (oppl. Per Bjarnar Dahl)

Nr. 113 1958-1983  Pedersgata 97
Monrad Jørgensen, f. 20-6-1912, død 11-5-1983 arb. 71 år gammel  
Ellen, f. Knutsen f. 6-7-1924, død 23-7-1983, 59 år gammel
Øivind, f. 27-9-1945
Inge, f. 20-3-1949
Rune, f. 1961
De ble forlovet i 1943. se familie 117 Ellens foreldre bodde også her.

   

Nr. 114 1955-1964   Pedersgata 97 – Kristiane Skjæveland, f. 12-2-1886, hermetikarbeider, pensj

Nr. 115 1949-1967  Pedersgata 97
Johannessen, Betzy, 28-1-1905, fylte 80 år 28-1-1985, hermetikarbeider
Johannessen, Mary A, f. 20-2-1938, hermetikarbeider
Johannessen, Karoline Tesdal, f. 20-3-1932, hermetikarbeider, bodde fra 1951-56

Nr. 116 1954-1977  Pedersgata 97
Skutle, Alv, f. 13-5-1918, montør
Skutle, Liv f. f. 27-6-1913 død 23-10-1981, 68 år gammel
Kari
Skutle, Marit f. 1954
Kristian

Nr. 117 1964 – 1973  Pedersgata 97
Sigvart Knutsen, f. 1886, død 1973 laste og losse arbeider
Johanne Knutsen, f. 1881, død 1971
Marie Knudsen f. 1913, død 26-12-1992, 79 år gammel
(Ellen Jørgensen er datter av Sigvart og Johanne)
de bodde også her i 1924-30 Sigrid på skolen se nr 71

nr. 118 1963 – 1966  Pedersgata 97
Skar, Stein, Andreas, 26-8-1942, fyrbøter, død januar 2012, 69 år gammel
Mary Charlotte Sletthaug, f. 91-1942, død 19-9-2011. 69 år gammel se fam 102
Stig
Merete
De giftet seg 1963

Nr. 119 1967-1969   Pedersgata 97 – Egeland, Elsa Johanne

Nr. 120 1969   Pedersgata 97 – Alme, Judith Dagfrid

Nr. 121 1969-1977   Pedersgata 97 – Kristoffersen, Einar f. 1907

Nr. 122 1977   Pedersgata 97 – Einar Kjørsvik, f. 1947

Nr. 123 1977  Pedersgata 97 –  Kåre Paulsen, f. 1941

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net

 

 

 

Fra Panteboken