Pedersgata nr. 040 Electron A/S

Pedersgata 40

Besøk på siden: 233

br. 1293 – 212 m2 stor tomt.

Eiere:

1875    Andreas Svendsen

1911-1920  Størkine Svendsen

1926  Huset var tilsalgs ved eiendomsmegler Østvold & Co.

1938 fra Ingrid Røiselands dødsbo

1938 til Carl J. Oftedal

1939 huset ble annonsert til salgs for nedrivning av arkitekt Imsland.

1943 Carl J. Oftedal

1959   Huset var tilsalgs ved O.r.sakfører Karsten Ohm.

1960    Egil Kleppe

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1937-1937      Kolonialforretning, Ingfrid Røiseland

1931-1939      Frue Meieri utsalg

1939-1946      Melkeutsalg, M. Dahl

1940-1941      Carl Johan Oftedal, lege

1942-1944      Kåre Soma, lege

1946-1947      Tor Ladstein, agentur og assur. Forretning

1945                Einar Pettersen, bodde i Engelsminnegt. 15

1946-1950      Johan S. Pettersen, vikarlege, bodde i T. Hornklovsgate

1948-1952      Henrik Søiland, f. 11-5-1906, lege

1958-1969      Electron A/S skipsradio, elektrisk forretning

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I 1875 var det Andreas Svendsen som eide huset. Det var 2 leiligheter/familier med til sammen 12 personer som bodde her. 1900. Huset var på tre etasjer. Det var et såkalt våningshus med vedhus, her var to kjøkken. I første bodde Størkine Svendsen, Hans Hansen med familie bodde i 2 etasje, mens Bertinius Larsen bodde øverst.  Tilsammen13 personer. I 1910 var det Størkine Svendsen som eide huset, det var 4 leiligheter/familier med til sammen 7 personer.

1875

Torkel Olaus Johannesen, f. 1853, kontorist hos Stadshauptmand Hansen.

Lina Marie Christoffersen, f. 1854

Signe Christine, f. 15-12-1875

Karen Sømme, f. 1856, tjenestepige.

Viet 21-10-1874, st. Petri. Fedrene var Svend Johannesen og Laurits Christoffersen

Torkel bodde i Klevens rode i 1865.

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈

1875 -1926                                                          

Andreas Svendsen, f. 1839, Revem Sola, dampskibsfører, huseier. Død 1883, 44 år gammel

Størkine Martine Svendsen, f. Ellingsen, f. 17-9-1847, enke, død 13-6- 1925, 78 år gammel

De giftet seg 10-5-1867 i Petri kirken. Fedrene var gårdbruker Svend Larsen S. Sunde og skipper Elias Ellingsen.

Elias Ellingsen Svendsen, f. 18-5-1868

Svend Martinius, f. 15-5-1870, døde 28-3-1874, 4 år gammel

Andreas, f. 1-12- 1872, 1. styrmand

Bergete Kristiane Hermandsen, f. 1874, fosterdatter

Svend Martinius, f. 1875, uhrmagerlære

Monrad Kristian, f. 13-8-1881,

Bergitte Christine Ellingsen, f. 1805, Bergen, hun var Størkines mor. i 1875/1885

Edvardine Marie Ellingsen, f. 1836, logerende, i 1875

Karen Serine Klementsen, f. 1852, Buevaag, tjenestepige i 1875.

I folketellingen for 1875 står det at Elias, Andreas og Svend er Martines sønner. Men i kirkeboken da Andreas ble døpt s står det at Andreas Svendsen er faren! Størkines mor Bergitte Christine Ellingsen, f. 1805 i Bergen bodde sammen med dem i 1865-75

I 1900 var Størkine blitt enke og levde av privat understøttelse og kostfolk, hun ble nevnt som huseier i 1911-1920.

I 1900 var ingen av Størkines sønner hjemme, begge var sjømenn. Andreas var i Drammen i 1900, senere ble det opplyst at han farer fra Amerika med ”D/S ?yller” og han var ventet hjem angivelig i august 1902, i 1906 hadde han oppholdt seg i Amerika i 4 år.

Monrad var jungmand i 1900 og oppholdt seg i Mobile i USA da tellingen fant sted. Hvor det ble av datteren vet jeg ikke. Da Størkine døde sto det på fraværende sønners vegne.

Huset ble solgt i 1926, som dødsbo etter Størkine. Det var bare Størkine som ble nevnt i 1908 og 09. I 1910 levde hun av husleieinntektene hennes egen leie var beregnet til kr. 150,- i året.

Størkine hadde vært gift med Andreas Svendsen, f. 1839, han var skipper. Størkine og to brødre Frants Ellingsen{loadmodule mod_stats,Statistikk}{loadposition position-6}, f. 1843 og Elias Ellingsen, f. 1852, bodde i Dalgaten 6 i 1865. De var barn av avdøde styrmand/skipper G. Ellingsen.

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈

1903 – 1913

Monrad Kristian Svendsen, f. 13-8-1881, lettmatros – ”Globus” – Løsarbeider-

Berthe Hjelm, f. 1-4-1880

Gudrun, f. 22-3-1902, død 28-1-1912

Margit Andrea, f. 13-8-1905 døde 3-1-1906

Andreas, f. 17-9-1907

Han var sønn til Størkine og Andreas Svendsen, og ble boende her noen år etter at han giftet seg. De hadde et barn som lå på sygehuset, operasjon, i 1907. Monrad seilte med ”Globus” og ”S/S Kalfond” så med ”S/S Jare” i 1907. Han var reist til Amerika april 1905 – 1906. Kom så hjem fra Amerika okt 06 og reiste i mars 07. Han Sendte penger hjem i 1910 og 1913. Monrad betalte kr. 135 i husleie i 1910 for året.

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈

1885

Svend Svendsen, f. 1853, Rennesøy, skipper “Hremager??”  B. Hansen

Elen Malene, f. 1854, Stjernerøy

Elisebet, f. 1877

Elene Svendine, f. 1881

Berthe, f. 1883

Rachel, f. 1885.

De bodde i 2. etasje.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1891 

Jesper Sivertsen, f. 1849, Time på Jæren, skipsfører

Elise, Mathea Sivertsen, f. 1859

Knud Sigurd Sivertsen, f. 1887

Jenny Sivertsen, f. 1888

Jesper var fraværende i 1891 og i Sapelo Sunes, Nord Amerika. De bodde i 2. etasje og hadde 2 rom og kjøkken.

Innen 1900 var de Stiftelsesgaten 28.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1894     

Kristian Eriksen, 28 maskinist ”S/S Elgen”

Dortea, 24

Ingeborg Jaatten, 61, enke, svigermor

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1900-

Hans Hansen, f. 17-6-1861, skipper

Kaia Marie, f. 30-31864

Peder, f. 1885, ærensgut

Klara, f. 3-9-1891

Jenny, f. 5-9-1893

Hans, f. 4-8-1896

Knud, f. 7-2-1898

Margit, f. 6-11-1902

Herdis, f. 2-2-1905

Ester, f. 20-8-1906

Hans var i Liverpool da tellingen for 1900 fant sted. De bodde i Rosenberggt. 9 i 1885, da var Hans styrmann. Familien var flyttet til Rosenkrantzgate 36 i 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1900-1905

Martin Bertinus Larsen, f. 1876, 2. styrmand, mellombels ophold i Adeleide, Australia.

Bergete Kristine f. Ellingsen, f. 1879

Magnus Skei, f. 5-10-1900

Laurendse Tønnesen, f. 1886, Åkrehavn. Midlertidig bosatt.

Martin gikk ut med ”Balder” i sept 1901 blev liggende syg i England 4 måneder kom hjem, og gikk ut med ”Sigurd” af Sandnes i juli 1902. 1904 var han i Amerika.

De giftet seg 12-8-1899, da bodde Martin i Spilderhaugg. 14 og Bergete var husholderske og bodde i N. Banegt. 20.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

.

1902-1903

Johan Ingvald Thorsen, f. 1875, blikslager hos Møller & co

Grethe f. Guttormsen, f. 1872

Thorleif Sverdrup Eeg, f. 15-5-1901.

Da Torleif ble født bodde de i Arbeidergata 15. Ingvald var nr 102 på arbeiderpartiets valgliste i 1903.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1903-1922

Gunda Olsen, f. 5-1-1875, strikkerske, leieboer. Død 17-1-1954, 79 år gammel

Gunda bodde tilleie i Karlsmindegata 31 i 1900 og arbeidet på strikkeforretning. I 1910 bodde hun på kvisten og betalte kr. 96 i leie i 1910 for året.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1906 -1907 –

Martin Nilsen, 26 snekker hos snekker Stokka

Margrethe 21

Anny 1

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1908 – 1910-

Kåre/Karl Stangeland, f. 20-1-1881, stuert, seiler fra Amerika mars 07, til Amerika 1910

Alexandra, f. 1–2-1886

Thorborg Camilla, død 8-10-1907, 1år gammel,

Thoralf/Thorleif, f. 5-1-1909

De bodde i Karlsminnegaten 96 i slutten av 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1910-1912-

Jenny Frafjord, f. 29-11-1880, Jaatten, Hetland, sypike, leieboer.

Jenny bodde på kvisten, og betalte kr. 60,- i året i 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1911-12

Theodor Thidesen, f. 21-3-1869, blekkslager, død 19-2-1919, 50 år gammel.

Andrea f. Wathne, f. 3-5-1878

Ovidia, f. 8-8-1901

Berthe, f. 3-10-1902

Tommas, f. 10-11-1903

Tordis, f. 8-12-1904

Harald, f. 18-2-1906

Leif, f. 6-3-1907

Astrid, f. 5-9-1910, død 15-3-1912, 17 måneder gammel.

De bodde i Pedersgata 140 i 1910. Se der om familien.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1913-1916-

Helen Gjesteland, 32 år, syerske ute i husene.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1913-16

Johannes Johannesen, 1878, fabrikarbeider

Theresie Tjærandsen, 1878

Olav Johan, f. 16-11-1913

Magnus, f. 1-3-1915

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1916-1920-

Johan Antonius Nilsen, f. 27-9-1859, Kristiania, former

Elisabet f. Aanensen, f.  4-5-1860 Eiane, Høgsfjord

Johan Sverdrup, f. 29-5-1885, former v. støberiet

Janny, f. 31-5-1895, Kristiania, hermetikkarbeider

De bodde i Pedersgaden ? i 1885 da sønnen Johan ble døpt. Familien bodde i Suldalsgt 91 i 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1916

Hanna Bergitte Heggem, f. 6-3-1879, Strand, syerske, død 1927.

Hanna bodde i Haugvaldstagt. 24 i 1900 og Vinkelgaten 24 i 1910.

Hanna var datter av Halvard og Berta Heggheim i Strand. Hun giftet seg i 1917 med Einar Nessa og bodde på Litle Nessa i Årdal.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1916

Alf Bjarne Nilsen, fyrbøter

1917-18 Alfred Nilsen, former

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1918

Theodora Olsen, fabrikarbeider

1918-19 Anna Lie, syerske

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1920-1922,

Franz Blomhoff, f. 3-7-1887, handelsbetjent., død juli 1955 i USA

Han bodde i Verksgt 5 i 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1924

Gabriel Gabrielsen, lagerformann

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1925-26   

Klara Andersen, enke

Klara Johanne, f. 19-10- 1913, datter

Klara ble adoptert av enken Klara Andersen, som hadde bodd i Pedersgata 125.

Foreldrene var:  Ungkar maskinarb. Laurits Kornelius Larsen, f. 1887 – Nymannsv 80, og pige Ingeborg Anna Pedersen, f. 1877, Johannesgt 32

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1925-26

Emma Pedersen,

Marie, f. 15-3-1913, datter

Marie Pedersen, f. 5-11-1912 – Emma Pedersen enke, Pedersgata 90  i 1927-28 7. klasse

Disse to gikk i 5. samme klasse  bodde i samme hus 1925

Muligens de bodde i nr 48 i 1941—–

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1931-1936

Bertinius Tønnesen, f. 1893, sjømann, død 28-2-1978, 84 år gammel

Agnes Olsen Madland, f. 1893

Tordis, f. 26-8-1918,

Johannes f. 28-1-1921

Else

De bodde i Pedersgata 120 i 1921da Johannes ble født.

1936, Martha Karlsen ble reddet av Johannes Tønnesen.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1931-1934

Regine Klepp, f. 10-8-1872, syerske

Anna Klepp, f. 22-1-1881, lagerarbeiderske

Andrea Klepp, f. 23-3-1884, lagerarbeiderske, døde 3-2-1956

Disse tre søstrene bodde i Pedersgata 29 sammen med foreldre og flere søsken i årene 1885 til 1917.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1933-1937         

Gurine Espeland, f. 13-11-1893, tjener

Hvem Gurine var tjener hos vites ikke.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1935- 1937  

Thea Lorense Brekke, Sand, f. 11-8-1891, syerske.

Hun var tjener hos Fredrik Koch i Vikedalsgata 12 i 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1931-1939  

Ingrid Ildstad Røisland, Sand, f. 16-1-1857/67, melkehandel/ kolonialforretning

Fru Røisland fylte 71 år i 1938. Hun var gift med Claus Røisland i 1910. De bodde i Badehusgata 1 i 1910. Han døde 30-8-1923

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1935-1939  

Johannes Evertsen, f. 20-5-1908, sjømann/kullemper

Magnhild Mathiesen, f. 26-11-1911, strikkerske

De giftet seg 17. desember 1935.

De bodde sammen med Magnhilds mor, Justine Mathiesen, enke

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1937-38

Gunvald Henningsen, snekker

Ingolf, f. 1923, sønn——–  se Pedersgata 143

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1935 – 1938

Gunvald Henningsen, f. 3-6-1899, død 22-3-1950, 50 år gammel. Snekker –

Ragnhild, f. Iversen

Frida

Lillian

Ingolf

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1940-1941   

Marit Jørgensen, f. 15-4-1921, tjener

Hvem Marit var tjener hos vites ikke.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1941-42

Carl Johan Oftedahl, f. 18-1-1906, lege, død 1941

Marie Oftedahl, 16-3-1906, sykepleierske  1947-48

Carl Johan

Han hadde kontor i Normansgata 26 i 1933.–1938

Oftedal kjøpte huset, han rev det gamle og bygde nytt, slik som vi ser det idag.

  1941

Carl Johan Oftedahl var en av de 11 fra Rogaland som ble herettet av tyskerne under krigen.

Stavanger Aftenblad har hatt flere større artikler om dem, det vil komme i et eget oppslag.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1943-44

Rolf Rolfsen, kjøbmann

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1943-44

Johan Steen, snekker.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1945-1949      

Tor Ladsten, f. 24-12-1914, kontorist

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1945 1946      

Aud Fossan, f. 1-5-1922, kontorist

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1945—

Johan Pettersen, lege –

1947

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1948-52 Henrik Søiland. f. 11-5-1906, lege

 

1953-1960

Nordahl Nilsen, f. 8-6-1899, disponent  død 30-11-1970, 71 år gammel

Marie Nilsen, f. 15-3-1906

Signy Nilsen, f. 1-11-1934, kontordame

Elsa

1952

Gunvor Gregersen, f. 4-1-1929 hushjelp

1954

  1958

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.