Pedersgata nr. 040 Electron A/S

Pedersgata 40

Besøk på siden: 289

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

br. 1293 – 212 m2 stor tomt.

Eiere: Pedersgata 40
1875 Andreas Svendsen
1911-1920 Størkine Svendsen
1926 Huset var tilsalgs ved eiendomsmegler Østvold & Co.
1938 fra Ingrid Røiselands dødsbo
1938 til Carl J. Oftedal
1939 huset ble annonsert til salgs for nedrivning av arkitekt Imsland.
1943 Carl J. Oftedal
1959 Huset var tilsalgs ved O.r.sakfører Karsten Ohm.
1960 Egil Kleppe

Næringsvirksomhet:
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.
1937-1937 Kolonialforretning, Ingfrid Røiseland
1931-1939 Frue Meieri utsalg
1939-1946 Melkeutsalg, M. Dahl
1940-1941 Carl Johan Oftedal, lege
1942-1944 Kåre Soma, lege
1946-1947 Tor Ladstein, agentur og assur. Forretning
1945 Einar Pettersen, bodde i Engelsminnegt. 15
1946-1950 Johan S. Pettersen, vikarlege, bodde i T. Hornklovsgate
1948-1952 Henrik Søiland, f. 11-5-1906, lege
1958-1969 Electron A/S skipsradio, elektrisk forretning

Folk i huset: Pedersgata 40
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I 1875 var det Andreas Svendsen som eide huset. Det var 2 leiligheter/familier med til sammen 12 personer som bodde her. 1900. Huset var på tre etasjer. Det var et såkalt våningshus med vedhus, her var to kjøkken. I første bodde Størkine Svendsen, Hans Hansen med familie bodde i 2 etasje, mens Bertinius Larsen bodde øverst. Tilsammen13 personer. I 1910 var det Størkine Svendsen som eide huset, det var 4 leiligheter/familier med til sammen 7 personer

 

1875 Pedersgata 40
Torkel Olaus Johannesen, f. 1853, kontorist hos Stadshauptmand Hansen.
Lina Marie Christoffersen, f. 1854
Signe Christine, f. 15-12-1875
Karen Sømme, f. 1856, tjenestepige.
Viet 21-10-1874, st. Petri. Fedrene var Svend Johannesen og Laurits Christoffersen
Torkel bodde i Klevens rode i 1865.

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈
1875 -1926 Pedersgata 40
Andreas Svendsen, f. 1839, Revem Sola, dampskibsfører, huseier. Død 1883, 44 år gammel
Størkine Martine Svendsen, f. Ellingsen, f. 17-9-1847, enke, død 13-6- 1925, 78 år gammel
De giftet seg 10-5-1867 i Petri kirken. Fedrene var gårdbruker Svend Larsen S. Sunde og skipper Elias Ellingsen.
Elias Ellingsen Svendsen, f. 18-5-1868
Svend Martinius, f. 15-5-1870, døde 28-3-1874, 4 år gammel
Andreas, f. 1-12- 1872, 1. styrmand
Bergete Kristiane Hermandsen, f. 1874, fosterdatter
Svend Martinius, f. 1875, uhrmagerlære
Monrad Kristian, f. 13-8-1881,
Bergitte Christine Ellingsen, f. 1805, Bergen, hun var Størkines mor. i 1875/1885
Edvardine Marie Ellingsen, f. 1836, logerende, i 1875
Karen Serine Klementsen, f. 1852, Buevaag, tjenestepige i 1875.
I folketellingen for 1875 står det at Elias, Andreas og Svend er Martines sønner. Men i kirkeboken da Andreas ble døpt s står det at Andreas Svendsen er faren! Størkines mor Bergitte Christine Ellingsen, f. 1805 i Bergen bodde sammen med dem i 1865-75
I 1900 var Størkine blitt enke og levde av privat understøttelse og kostfolk, hun ble nevnt som huseier i 1911-1920.
I 1900 var ingen av Størkines sønner hjemme, begge var sjømenn. Andreas var i Drammen i 1900, senere ble det opplyst at han farer fra Amerika med ”D/S ?yller” og han var ventet hjem angivelig i august 1902, i 1906 hadde han oppholdt seg i Amerika i 4 år.
Monrad var jungmand i 1900 og oppholdt seg i Mobile i USA da tellingen fant sted. Hvor det ble av datteren vet jeg ikke. Da Størkine døde sto det på fraværende sønners vegne.
Huset ble solgt i 1926, som dødsbo etter Størkine. Det var bare Størkine som ble nevnt i 1908 og 09. I 1910 levde hun av husleieinntektene hennes egen leie var beregnet til kr. 150,- i året.
Størkine hadde vært gift med Andreas Svendsen, f. 1839, han var skipper. Størkine og to brødre Frants Ellingsen f. 1843 og Elias Ellingsen, f. 1852, bodde i Dalgaten 6 i 1865. De var barn av avdøde styrmand/skipper G. Ellingsen.

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈

1903 – 1913 Pedersgata 40
Monrad Kristian Svendsen, f. 13-8-1881, lettmatros – ”Globus” – Løsarbeider-
Berthe Hjelm, f. 1-4-1880
Gudrun, f. 22-3-1902, død 28-1-1912
Margit Andrea, f. 13-8-1905 døde 3-1-1906
Andreas, f. 17-9-1907
Han var sønn til Størkine og Andreas Svendsen, og ble boende her noen år etter at han giftet seg. De hadde et barn som lå på sygehuset, operasjon, i 1907. Monrad seilte med ”Globus” og ”S/S Kalfond” så med ”S/S Jare” i 1907. Han var reist til Amerika april 1905 – 1906. Kom så hjem fra Amerika okt 06 og reiste i mars 07. Han Sendte penger hjem i 1910 og 1913. Monrad betalte kr. 135 i husleie i 1910 for året.

⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈⎈
1885 Pedersgata 40
Svend Svendsen, f. 1853, Rennesøy, skipper “Hremager??” B. Hansen
Elen Malene, f. 1854, Stjernerøy
Elisebet, f. 1877
Elene Svendine, f. 1881
Berthe, f. 1883
Rachel, f. 1885.
De bodde i 2. etasje.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1891 Pedersgata 40
Jesper Sivertsen, f. 1849, Time på Jæren, skipsfører
Elise, Mathea Sivertsen, f. 1859
Knud Sigurd Sivertsen, f. 1887
Jenny Sivertsen, f. 1888
Jesper var fraværende i 1891 og i Sapelo Sunes, Nord Amerika. De bodde i 2. etasje og hadde 2 rom og kjøkken.
Innen 1900 var de Stiftelsesgaten 28.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1894 Pedersgata 40
Kristian Eriksen, 28 maskinist ”S/S Elgen”
Dortea, 24
Ingeborg Jaatten, 61, enke, svigermor
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1900- Pedersgata 40
Hans Hansen, f. 17-6-1861, skipper
Kaia Marie, f. 30-31864
Peder, f. 1885, ærensgut
Klara, f. 3-9-1891
Jenny, f. 5-9-1893
Hans, f. 4-8-1896
Knud, f. 7-2-1898
Margit, f. 6-11-1902
Herdis, f. 2-2-1905
Ester, f. 20-8-1906
Hans var i Liverpool da tellingen for 1900 fant sted. De bodde i Rosenberggt. 9 i 1885, da var Hans styrmann. Familien var flyttet til Rosenkrantzgate 36 i 1910.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1900-1905 Pedersgata 40
Martin Bertinus Larsen, f. 1876, 2. styrmand, mellombels ophold i Adeleide, Australia.
Bergete Kristine f. Ellingsen, f. 1879
Magnus Skei, f. 5-10-1900
Laurendse Tønnesen, f. 1886, Åkrehavn. Midlertidig bosatt.
Martin gikk ut med ”Balder” i sept 1901 blev liggende syg i England 4 måneder kom hjem, og gikk ut med ”Sigurd” af Sandnes i juli 1902. 1904 var han i Amerika.
De giftet seg 12-8-1899, da bodde Martin i Spilderhaugg. 14 og Bergete var husholderske og bodde i N. Banegt. 20.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈
.
1902-1903 Pedersgata 40
Johan Ingvald Thorsen, f. 1875, blikslager hos Møller & co
Grethe f. Guttormsen, f. 1872
Thorleif Sverdrup Eeg, f. 15-5-1901.
Da Torleif ble født bodde de i Arbeidergata 15. Ingvald var nr 102 på arbeiderpartiets valgliste i 1903.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1903-1922 Pedersgata 40
Gunda Olsen, f. 5-1-1875, strikkerske, leieboer. Død 17-1-1954, 79 år gammel
Gunda bodde tilleie i Karlsmindegata 31 i 1900 og arbeidet på strikkeforretning. I 1910 bodde hun på kvisten og betalte kr. 96 i leie i 1910 for året.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1906 -1907 – Pedersgata 40
Martin Nilsen, 26 snekker hos snekker Stokka
Margrethe 21
Anny 1
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1908 – 1910- Pedersgata 40
Kåre/Karl Stangeland, f. 20-1-1881, stuert, seiler fra Amerika mars 07, til Amerika 1910
Alexandra, f. 1–2-1886
Thorborg Camilla, død 8-10-1907, 1år gammel,
Thoralf/Thorleif, f. 5-1-1909
De bodde i Karlsminnegaten 96 i slutten av 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1910-1912- Pedersgata 40
Jenny Frafjord, f. 29-11-1880, Jaatten, Hetland, sypike, leieboer.
Jenny bodde på kvisten, og betalte kr. 60,- i året i 1910.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1911-12 Pedersgata 40
Theodor Thidesen, f. 21-3-1869, blekkslager, død 19-2-1919, 50 år gammel.
Andrea f. Wathne, f. 3-5-1878
Ovidia, f. 8-8-1901
Berthe, f. 3-10-1902
Tommas, f. 10-11-1903
Tordis, f. 8-12-1904
Harald, f. 18-2-1906
Leif, f. 6-3-1907
Astrid, f. 5-9-1910, død 15-3-1912, 17 måneder gammel.
De bodde i Pedersgata 140 i 1910. Se der om familien.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1913-1916- Pedersgata 40
Helen Gjesteland, 32 år, syerske ute i husene.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1913-16 Pedersgata 40
Johannes Johannesen, 1878, fabrikarbeider
Theresie Tjærandsen, 1878
Olav Johan, f. 16-11-1913
Magnus, f. 1-3-1915
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1916-1920- Pedersgata 40
Johan Antonius Nilsen, f. 27-9-1859, Kristiania, former
Elisabet f. Aanensen, f. 4-5-1860 Eiane, Høgsfjord
Johan Sverdrup, f. 29-5-1885, former v. støberiet
Janny, f. 31-5-1895, Kristiania, hermetikkarbeider
De bodde i Pedersgaden ? i 1885 da sønnen Johan ble døpt. Familien bodde i Suldalsgt 91 i 1910.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1916 Pedersgata 40
Hanna Bergitte Heggem, f. 6-3-1879, Strand, syerske, død 1927.
Hanna bodde i Haugvaldstagt. 24 i 1900 og Vinkelgaten 24 i 1910.
Hanna var datter av Halvard og Berta Heggheim i Strand. Hun giftet seg i 1917 med Einar Nessa og bodde på Litle Nessa i Årdal.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1916 Pedersgata 40
Alf Bjarne Nilsen, fyrbøter
1917-18 Alfred Nilsen, former
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1918 Pedersgata 40
Theodora Olsen, fabrikarbeider
1918-19 Anna Lie, syerske
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1920-1922, Pedersgata 40
Franz Blomhoff, f. 3-7-1887, handelsbetjent., død juli 1955 i USA
Han bodde i Verksgt 5 i 1910.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1924 Pedersgata 40
Gabriel Gabrielsen, lagerformann
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1925-26 Pedersgata 40
Klara Andersen, enke
Klara Johanne, f. 19-10- 1913, datter
Klara ble adoptert av enken Klara Andersen, som hadde bodd i Pedersgata 125.
Foreldrene var: Ungkar maskinarb. Laurits Kornelius Larsen, f. 1887 – Nymannsv 80, og pige Ingeborg Anna Pedersen, f. 1877, Johannesgt 32
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1925-26 Pedersgata 40
Emma Pedersen,
Marie, f. 15-3-1913, datter
Marie Pedersen, f. 5-11-1912 – Emma Pedersen enke, Pedersgata 90 i 1927-28 7. klasse
Disse to gikk i 5. samme klasse bodde i samme hus 1925
Muligens de bodde i nr 48 i 1941—–
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1931-1936 Pedersgata 40
Bertinius Tønnesen, f. 1893, sjømann, død 28-2-1978, 84 år gammel
Agnes Olsen Madland, f. 1893
Tordis, f. 26-8-1918,
Johannes f. 28-1-1921
Else
De bodde i Pedersgata 120 i 1921da Johannes ble født.

1936, Martha Karlsen ble reddet av Johannes Tønnesen.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1931-1934 Pedersgata 40
Regine Klepp, f. 10-8-1872, syerske
Anna Klepp, f. 22-1-1881, lagerarbeiderske
Andrea Klepp, f. 23-3-1884, lagerarbeiderske, døde 3-2-1956
Disse tre søstrene bodde i Pedersgata 29 sammen med foreldre og flere søsken i årene 1885 til 1917.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1933-1937 Pedersgata 40
Gurine Espeland, f. 13-11-1893, tjener
Hvem Gurine var tjener hos vites ikke.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1935- 1937 Pedersgata 40
Thea Lorense Brekke, Sand, f. 11-8-1891, syerske.
Hun var tjener hos Fredrik Koch i Vikedalsgata 12 i 1910.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1931-1939 Pedersgata 40
Ingrid Ildstad Røisland, Sand, f. 16-1-1857/67, melkehandel/ kolonialforretning
Fru Røisland fylte 71 år i 1938. Hun var gift med Claus Røisland i 1910. De bodde i Badehusgata 1 i 1910. Han døde 30-8-1923
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1935-1939 Pedersgata 40
Johannes Evertsen, f. 20-5-1908, sjømann/kullemper
Magnhild Mathiesen, f. 26-11-1911, strikkerske
De giftet seg 17. desember 1935.
De bodde sammen med Magnhilds mor, Justine Mathiesen, enke
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

 

1935 – 1938 Pedersgata 40
Gunvald Henningsen, f. 3-6-1899, død 22-3-1950, 50 år gammel. Snekker –
Ragnhild, f. Iversen
Frida
Lillian
Ingolf, f. 1923 – se Pedersgata 143

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1940-1941 Pedersgata 40
Marit Jørgensen, f. 15-4-1921, tjener
Hvem Marit var tjener hos vites ikke.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1941-42 Pedersgata 40
Carl Johan Oftedahl, f. 18-1-1906, lege, død 1941
Marie Oftedahl, 16-3-1906, sykepleierske 1947-48
Carl Johan
Han hadde kontor i Normansgata 26 i 1933.–1938
Oftedal kjøpte huset, han rev det gamle og bygde nytt, slik som vi ser det idag.

  1941

Carl Johan Oftedahl var en av de 11 fra Rogaland som ble herettet av tyskerne under krigen.

Stavanger Aftenblad har hatt flere større artikler om dem, det vil komme i et eget oppslag.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1943-44 Pedersgata 40 Rolf Rolfsen, kjøbmann
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1943-44 Pedersgata 40 Johan Steen, snekker.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1945-1949 Pedersgata 40 Tor Ladsten, f. 24-12-1914, kontorist
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1945 1946 Pedersgata 40 Aud Fossan, f. 1-5-1922, kontorist
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1945— Pedersgata 40 Johan Pettersen, lege –

1947

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1948-52 Pedersgata 40 Henrik Søiland. f. 11-5-1906, lege

1953-1960 Pedersgata 40
Nordahl Nilsen, f. 8-6-1899, disponent, død 30-11-1970, 71 år gammel
Marie Nilsen, f. 15-3-1906
Signy Nilsen, f. 1-11-1934, kontordame
Elsa

 

1952

Gunvor Gregersen, f. 4-1-1929 hushjelp

1954

  1958

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net