Pedersgata nr. 060 Dr. Kaltvedt

Pedersgata 60

Sivert Norlands forretning 1909-1916. Bilde utlånt av Kristin Norland Nedrebø Skjærshammer. 

765

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1073 143 m² stor tomt
Eiere: Pedersgata 60
1851 Huset er nevnt i 1851 i forbindelse med en obligasjon med Christian Christiansen.
1871 A. Gitlesens arvinger selger huset til
1871 Rasmus Johnsen, han selger så til datteren???
1895 Berthe Helene Johnsen med heftelse: fritt husvære
for selger og hustru deres levetid.
Rasmus lever til 1906 og står oppført som huseier fram til da.
1909 Sivert Norland, slagtermester.
1916 Johan Kleppe
1920 Abraham Kleppe
1934 Erling K. Sande
1934 Kornelius Frafjord
1943 Erik Høiland
1946 Solveig Stavnem
1972 Ingvald Tjelmeland
2003 Olaug Zetterstrøm

1900 Pedersgata 60
Våningshus 2 etasjer, med 3 husstander. Det var et kjøkken i hver etasje. De to familiene som bodde i andre etasje måtte dele kjøkken. Det bodde 13 mennesker her. De hadde det relativt ”romslig” for i 1865 bodde det 24 mennesker på samme areal. De hadde vedhus i bakgården.
Huset ligger på hjørnet med Bøkkersmauet. Det er på toppen av Pedersgaten, akkurat der gata gjør en knekk. Det er inngang til forretningsdelen på hjørnet som er litt avskåret der. Til leilighetene er det inngang fra baksiden.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 60
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene. Med forbehold av mulige feil.
Sivert Norland, slagterforretning 1909-1916
Georg Eriksen, urmakerforretning 1922-1927 – flyttet til Pedersgt. 66.
Abraham Kleppe, pølsesmaker og slagterforretning 1923- 1927
Jonas Kaasen, slagter 1923 -1930

1933 Fruktutsalget – kjenner ikke mer til dette enn en annonse.
1934 -Dr. Olav Kaltvedt, 1936 – 1967 bodde på Forus
Ingvald Tjelmeland, drev møbeltapetserings verksted 1972-1996, bodde på Tasta.
Olav Kaltved drev sin legepraksis her i mange år. Svært mange som bodde langs Pedersgaten og i nabolaget gikk til han med stor og små plager. Han var det man før kalte en huslege. Han kom hjem og så om folk. Senere flyttet han kontoret til Pedersgaten 55.

ATK 2009

Folk i huset: Pedersgata 60
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 Pedersgata 60
Christian Christiansen f. 1813 Nedstrand, snikker
Ragnhild Larsdtr. f. 1816 Nedstrand
Laurense, f. 1843 Nedstrand
Christian, f. 1845 Nedstrand
Ole, f. 1848 Nedstrand
Carl Johan, f. 1851
Jørgine, f. 1855
Rakel Marie, f 1858
Inger Sofie, f. 1862
Christian og kona kom fra Nedstrand hvor de eldste barna var født. Han var snekker. Familien må ha flyttet til byen rundt 1850, siden Carl Johan f. 1851 er døpt i Stavanger. Det er også da Christian undertegner en obligasjon i forbindelse med huset. Ragnhild var nok kone nummer 2, for i 1875 står de at Rakel Marie var datter av Christian.
Eldste sønnen Christian var sjøfarende i 1865. Innen 1875 var de flyttet til Baggaten 17.

1865 Pedersgata 60
Albert Larsen, f. 1822, Nedstrand søfarende
Marthe Jacobsdtr. f 1812 Hjelmeland
Serine Larsen, f. 1846
Ane Cecilie Evensdtr. f. 1847 Jelsa
Elen Elisabeth Larsen, f. 1853
Albertine Larsen, f. 1869
Albert og kona var muligens i familie med Christian og Ragnhild. Albert og Ragnhild kan ha vært søsken. De har også kommet til byen rundt 1850,
siden Elen ble født her. Innen 1875 var de flyttet til Badehusgata 31. Da var Albert blitt enekmann og hadde bare tre døtre hos seg, Serine, Elisebet og Albertine.

1865 Pedersgata 60
Svend Hansen, f. 1831 Helland, Bryesjouer ,Arbes Man
Torborg Sivertsen, g.f. 1834 Egersund
Hans, f. 1862 Helland
Søvrin Adaal, f. 1864
Christine Hansen, f. 1867
I folketellingen 1865 står det at Svend var ”Bryesjouer Arbes Man”, det skal nok bety at han var bryggesjauer, arbeidsmann. Svend og familien kom fra Helland og Egersund kanten. Bare Søverin er født i byen. Innen 1875 var familien flyttet til Arbeidergata 2.
Christine Pedersen, enke, f. 1811 Helland fattiglem
Hans, f. 1850 Helland
Christine var mor til Svend Hansen. Det var vanlig at familiene holdt sammen. Hun fikk av fattigvesenet i 1875.

1865 Pedersgata 60
Gunnel Laurense Jensen, enke, f. 1829 vasker og syr
Marie, f 1849
Jonas, f. 1853
Johan Olaf, f. 1855
***********

1871 -1885 -1912 Pedersgata 60
Rasmus Johnsen, f. 1819/21, Nedstrand, Arbeidsmand død 2-10-1906, 87 år gammel
Gunhild Ommundsdtr. f.1817 Hetland død 1-12-1900 83 år gammel
Christian, f. 1840 sjømann
Bertha Helene/Malene, f. 19-12-1861
Gunvald Racine Svendsen, f. 1861/71 fostersønn. Sjøman, fyrbøder, Nevnt i 1875. død 1894, 23 år gammel. I 1891 oppholdt han seg i Cardif.
Rasmus og Gunhild bodde her i flere år. Han kjøpte huset i 1871. Rundt 1898 var Rasmus ølleverandør for Ytterborg? Bryggeri. Han ble kalt øltapper i 1900. Gunhild drev med kostfolk. De hadde to barn som vi kjenner til Christian var sjømann i 1865 og siden hører vi ikke mer til han. Datteren Bertha ble født i 1862, da var moren nærmere 45 år. Bertha var ikke frisk. I hver folketelling blir det oppgitt at hun var helseløs- krøbling. Siste gang hun ble nevnt her var i 1911 da var hun lam. Rasmus førte huset over på datteren allerede i 1895 med den heftelsen at han og konen skulle bo vederlagsfritt så lenge de levde. Selv om han hadde latt datteren få huset, ble han ført som huseier. Gunhild døde i 1900 og Rasmus i 1906.
Tross Bertha handikap har hun hatt litt arbeid. Hun var hos slagter Sivert Nordland som hadde forretning her i huset. Bertha ble boende her til 1911. gjennom årene var det andre folk som bodde sammen med Rasmus og familien. I 1910 hadde Bertha en husleie på kr 77 i året.

Gunvald Svendsen var fosterbarn, han bodde her i 1894 og var da 22 år. Han arbeidet på Støberiet. Gunvald omkom ved et ulykkestilfelde ombord i dampskibet Norden i 1984.

Her var det en del kostfolk og tjenestepiger gjennom årene.
Rasmus Olsen på 24 år. Han kom fra Vigrestad. arbeidet på Støberi &dok. i 1871
Daniel Olsen, f. 1850, matros, logerende i 1875
Lars Larsen, f. 1856, Avaldsnes, støberiarbeider, logerende i 1875
Cornelius Akre, f. 1858, Akre prgj., støberiarbeider, logerende i 1875
Knud Erlandsen, f. 1852 – støberiarbeider i 1891
Andreas Olsen Scheie, f. 1845, Sand, skibsbygger i 1891
Rakel Maria Ingebretsdtr. F. 1874, Strand, tjenestepige i 1891
Lina, 20 tjenestepige, i 1898
Ellen Olsen, 26 tjenestepige i 1900-1903 f. 1877 Åkra
Olava Olsen, 20, tjenestepige, i 1905
Rentya? tjenestepige, 23 år i 1906
Ragnhild, 20, tjenestepige, i 1907
Serine Førland, 50, tjenestepige, i1910
Sigvalda Hansen, f. 12-11-1886, Nedstrand, leieboer, har tidligere gaat paa handel -1910
Magda Olsen, 19, tjenestepige, 1911
Anna Tvedt, f. 13-1-1889, 21år, tjenestepige, 1910-1911
Marie, 16, tjenestepige, 1912
Disse bodde sammen med Rasmus i 1900 og gikk muligens i kost hos dem.
Inger Frafjord, f. 1882 i Hetland, sylære 1900
David Ommundsen, f. 1868 Høiland, maskinist, 1900

          1906

Dødsfall: Gamle Rasmus Johnsen, eller som han daglig kaldtes ” Rasmus te Kont”, som i disse dage er død, var vel en af vor bys ældste arbeidere.

Alle som kjendte den store mand, husker hans sterke røst og noget originale væsen. Han tilhørte byens eldste venstremænd.   1906

 1897

Aftenbladet 1909.

********************

1885 Pedersgata 60

Ane Bergethe Klausdtr. f. 1862 Randaberg

Svendsen, Gunvald Rasin f. 1871

Gunvald var fostersønn hos Rasmus og Gunnel i 1875. han omkom i 1894 på dampskipet Norden,

*********************

1891 Pedersgata 60
Salve Mandius Andersen, f. 1859, Skudseneshavn, skibsfører
Marie Andersen, f. 1861 Finnøy
Jakob Andersen, f. 1886
Bjarne Andersen, f. 1889
Salve Haga Olsen, f. 1870, Skudesneshavn, matros i 1891. Logerende.
De feiret sølvbryllup i 1910. Familien var flyttet til Bergelandsgata 1 innen 1900.
*************
1891 Pedersgata 60
Lars Johannesen Hersdal, f. 1852, Tysvær, sømand, mandskab
Bertha Maria Hersdal, f. 1854, Tysvær
Daniel Johannes Hersdal, f. 1876, Tysvær
Gunda Bertine Hersdal, f. 1879
*******************
1894 – Pedersgata 60
Gunvald Svendsen, 22, fyrbøder ugift, arbeider på støberiet
Rasmus Olsen, 24, Vigrestad, arbeider på støberiet

ATK 2009

Andre som bodde her i den tid Rasmus Johnsens og så Bertha Johnsen eide huset.

1875 Pedersgata 60
Knud Eriksen, f. 1837, Nedstrand, møbelsnekker, leieboer
Karen Serine Knudsen, f. 1841
Karl Severin Eriksen, f. 1861
Martha Olava Olsdtr, f. 1863
Cecilie, f. 1868
Edvard, f. 1875
Inger Dorthea Knudsdatter, f. 1860, tjenestepige,
Familien bodde i Høllebergt 12 i 1885.
***********************
1875 Pedersgata 60
Edvard Endresen, f. 1833, Egersund, matros, leieboer
Christine Jakobsdtr. 1833, Hitterø prgj.
Johan, f. 1868??
Andreas, f. 1870
Edvard, f. 1873
Marie, f. 1863.
De bodde i Normannsgaten 14 i 1865.
************************************
1875 Pedersgata 60
Ole Samuelsen, f. 1851, Jelsa, tømmermand
Cecilie Andersen, f. 1847, Halsnøy prgj.
Severin, f. 1873, Halsnøy
Sigvald, f. 1875
Baard Andersen, f. 1852, Halsnøy, mekanikus, logerende.
*************************
1882 – 1884 Pedersgata 60
Jakob Larsen, f. 1839, Hetland, Slagter
Olen Inger Martine Ommundsdtr. f. 1842, Flekkefjord
Inger Martine, f. 1866
Jakob Olaus f. 28-4-1868
Karoline Otelia f. 14-7-1870
Peder Elias, f. 1872
De bodde i Ø. Dalgt. 7 i 1875. De bodde her da de Jakob og Karoline ble konfirmert.
*****************************
1885 Pedersgata 60
Knud Jakobsen, f. 1847, Avaldsnes, maskinist
Brathsdtr. Berthe, f. 1852
Jakobsen, Nille Bergithe, f. 1877
**********************************
1885 Pedersgata 60
Olsen, Daniel, f. 1850 Styrmand
Andersen, Elen, f. 1851 Kone
Olsen, Hansine Kristine, f. 1882, sypike
Ellen G. Olsen, f. 1874, sypike
Hansine og Ellen bodde i langgata 26 i 1900.
**********************************
1894 -1898 Pedersgata 60
Salve Andersen, f. 1859, Skudesnes, jagtefører, liden fortjeneste, er for det meste ledig. jagten ”Start”
Marie Eriksen, f. 1861, Finnøy
Jakob, f. 1886
Bjarne, f. 1889
De bodde i Olav Kyrresgt 9 i 1885., men var flyttet til Bergelandsgata 1 før 1900.
************************************
1894 Pedersgata 60
Matias Reiersen, 24, matros
Marta, 28
***************************************
1895 Pedersgata 60
L. Tønnesen, 24 snedker – Werled?
Anna, 24
Thor, 1
Hos A Sivert— paa Stranden, liden fortjeneste 600 kr om året.
Dette kan være den familien Sivert Tønnesen, f. 1870 og Anne B., f. 1870 med 4 barn, som bodde i Ø. Strandgate 24 i 1900.
*****************************
1898-1900 Pedersgata 60
Severin Mortensen, f. 1856 løsarb.
Olava, f. 1855
Martin/Morten, f. 1882, blikkslagersvend i 1900
Olga, f. 1885, Svithunsfabrikpige i 1900
Aseliane, f. 1887
De bodde i Lervig 7 i 1910.
********************************
1900 Pedersgata 60
Ivar Theodor Garmand Gundersen, f. 1871, blikslagersvend.
Marie Nevermann f. 1878
Aksel f. 1898
Marget Agnete, f. 31-8- 1900
Marie var blitt enke og bodde i Karlsminnegt. 38 i 1910.
******************************
1901 Pedersgata 60
Simon Torgersen Ohma, f. 1828 i Thime.
Han var tømmermann, men fikk av fattigkassen. Han døde her av et slagtilfelle.
*******************************
1902 Pedersgata 60
Rasmus Vigrestad, f. 19-8-1877 støberiarbeider
Han ble nevnt i valgmanntallet men er ikke funnet boende her i andre kilder. Han bodde Kortegt. 6 i 1900 sammen med foreldre og søsken.
Rundt 1910 bodde han i Lervigsveien 19, med kone og 3 barn. Da var han skibsnekker.

1902-1903 Pedersgata 60
Jonas Lie, f. 1839, Riskekverven, løsarb. sygelig
Karen, f. 1838, Høiland
Josefine, f. 1876, Handelsborgerskap ingen forretning
Johanne, f. 1881.
Familien bodde i Nymandsgade 35 i 1900, innen 1910 var de flyttet til Stiftelsegata 17.

1902-1903 Pedersgata 60
Johan Pedersen, f. 9-12-1873 – ølkjører – bager – aktiebryggeriet
Olava Pedersen, f. 26-9-1871, handlende + ingen forretning.
Erik, f. 4-8-1901
Gabriel, f. 30-1-1906
John Olav, f. 16-9-1907
Konrat, f. 19-11-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Ryfylkegata 14.

1904 – 1907 Pedersgata 60
Tobia Godskalksen, enke, f. 1840 Randaberg. arbeiderske Bjelland
Thomas, 1884 kullemper
Tobia hadde vært vaskekone. Thomas var seilte som kullemper på ”Drøipner”? Av Bergen. Moren visste ikke hvor han var i 1907, hører intet.
Hun bodde i Høllebjerggaden 6 I 1900-

1903 – 1905 Pedersgata 60
Enok Larsen, f. 9-7-1866, Nærbø, løsarb.
Berthe Thorsen, f. 4-2-1867 Vats
Mary Elfrida, f. 15-2-1896
Elmer, f. 24-5-1900 2
Ingeborg, f. 26-1-1904
I 1910 bodde de i Nærstrandsgte 26.

1905 – 1906 Pedersgata 60
Andreas Knutsen, f, 1881, skibsopphogger
Nikoline Gjesdal, f. 1883
Thorstein, f. 18-2-1904
Jon Karsten, f. 1905
Familien bodde her i 1905 da Jon Karsten ble døpt, men var flyttet til Nymannsgate 104 innen 1910.

1906 Pedersgata 60
Johan Marcelius Svela, f. 1-12-1880, blikslager.
Karoline Johanne, f. 10-7-1881
Anne Berthe Marie, f. 22-11-1900
Alf , f. 21-6-1902
Kitty Lovise, f. 24-2-1905
Nagly Alvilde, f. 4-10-1908
Gurine, f. 1-1-1909
Johan hadde bodde i Pedersgaten 97 tidligere. Familien var flyttet til Erichstrupsgt 36 innen 1910.

1907 – 1909 Pedersgata 60
Helge J. Helliesen, 36, baadsmand, død 1907
Bertha, f. 3-12-1873, Hetland, enke
Thorvald, f. 8-10-1895
Reinert, f. 28-12-1897
Ingolf, f. 8-9-1903
Haakon, f. 3-3-1905
Helge var båtsmann og seilte med ”Charles Racine”. Han hadde seilt fra desember 1905. 18. februar 1907 omkom han på reise i de amerikanske farvann.   20-6-1907 kom det dødsmeldingen til Bertha fra Det Kongelige Norsk Generalkonsulat i Boenes Aires. Helge var sønn av Tom og Ingeborg Helgesen.
Bertha ble sittende igjen med fire barn i en alder fra 11 til 1 år. Hun og barna ble boende her til 1909.

1907 Pedersgata 60
Sem Larsen Wold, 1-12-1879 Varhaug, støberiarbeider, opslager, død 16-6-1964, 84 år gammel
Bertha, f. 3-12-1873, Hetland.
Laurensa, f. 23-12-1907
Sigrei, f. 19-1-1910
Bertha hadde vært gift med Helge Helliesen, etter at hun ble enke giftet hun seg med Sem L. Wold. Barna fra første ekteskap ble også ført med
etternavnet Wold i folketellingen i 1910. Da var de flyttet til Saudagt. 22.

1908 Pedersgata 60
Thomas Tormodsen, f. 19-4-1874 løsarbeider
Elen, 9-1-1874, Kopervik
Gudrun, f. 2-2-1904
Olga, f. 7-6-1908
sønn, f. 12-11-1910
Familien var flyttet til Karlsmindegate 43 innen 1910.

1909 Pedersgata 60
Halvor Adsem, 29 kjører hos Njå
Serine, 32
Brøndla, 3
Gerhard, 2

1907-1909 Pedersgata 60
Henrik Larsen Haugskjer, f. 9-11-1881, Stord, arbeider i dokken
Gurine, f. 20-3-1882, Stord
Madel, f. 14-11-1905
Hilmar Marinias, f. 27-11-1907
Judit, f. 22-5-1909
Herman, f. 28-5-1910
De bodde her da Hilmar ble døpt. Familien var flyttet til Nedre Dalgt 30 innen 1910.

1909 – 1917 Pedersgata 60
Sivert Norland. f. 1863 Norland Klep. Slagtermester, forretning her, døde 5-4-1938, 74 år gammel
Gjertrud f. 1875 Hellesø i Hetland, dld 5-11-1927, 52 år gammel
Trygve f. 1890 i Amerika 1911- 1913
Thor f. 1893 i Amerika 1911 -1913
Klara f. 1896 hjemme

Tjenestefolk og arbeidsfolk
Thekla 18 tj. 1910
Jens Lund, 17 slagtergutt 1910
Haakon Lund, f. 6-3-1896, Nedstrand, 15 år, erindsgutt 1911 1912
Marie Conradsen Skadberg, f. 1-7-1888, Egersund, 22 år tjenestepige, i 1910 1912
Kristian Seldal, f. 29-5-1894, Høle, arb/slagtergut, 1910
Ludvig Stensland, 18. 1910
Emil Tørresen, 17 ? lærling 1914
Sivert åpnet slakterfarretning i Nygata 42 i 1894. Han var slagterborger i 1900, da bodde han i Store Skippergade 13. Han kjøpte huset her i 1909 og hadde det til 1916. Han startet slagterforretning. Begge sønnene var i Amerika, mens datteren Klara gikk hjemme uten arbeid. Familien hadde både tjenestepiker og folk som arbeidet i forretningen. Om alle bodde her er usikkert. Sivert kjøpte huset av Bertha Johnsen, hun arbeidet litt hos han, selv om hun var helseløs. Sivert bodde på kvisten og hadde en husleie på kr. 250,- i året i 1910. Senere hadde han forretning i Bredgt. 30. i 1916 sto Sivert på valglisten til Venstre og demokratiske arbeideres liste.

  

Aftenbladet 1925. Sivert hadde mange annonser i avisen, her fra Bredalmenningen.

1912 Sigvarda Hansen, 23 fab.

1912 – 1917 Pedersgata 60
David Hansen Slåttebræk, f. 1886 sjøhusm. -rørlegger
Bertha Elisabeth Lauritsen/Aslaksen, f. 1886
Hans, f. 1911
Thora Alfrida, f. 21-6-1913
Bertha Davida, f. 27-3-1915
Hva etternavnet til Bertha er kan diskuteres. Da Thora ble døpt kaltes moren Bertha Aslaksen, men to år senere i 1916 da de døper datteren Bertha kalles moren Bertha Elisabth Lauritsen.

1915-17  Alfred Johannesen, 22, stenhogger

1916-1920 Pedersgata 60
Johan Kleppe, f. 22-9-1869, Klep, hermetikarbeide, skomagermester, død 19-4-1941, 71 år gammel
Anna Kleppe, f. Abrahamsen, f. 25-3-1870, død 25-5-1950, 80 år gammel
Abraham, f. 17-12-1890, pølsemakersvend
Erling, f. 5-12-1892, hermetikarbeider
Anny, f. 18-1-1897, blikkarbeider
Johan, f. 20-6-1899, død 4-9-1924, kontorist
Marie, f. 60-6-1902 død 17-10-1924, handelsbetjent
Ingvald, f. 26-9-1904
Andreas, f. 18-7-1907
Anna Johanne, f. 17-11-1909
Johan eide huset fra 1916 til 1920. Han og familien bodde i Dokksmauet 2 i 1910. Johan ble nevnt både som slagter og skomaker. Sønnen Abraham overtok huset.

                 

I løpet av kort tid mistet de to voksne barn.

       

  1940.

1920-1934 Pedersgata 60

Abraham Martinius Kleppe, f. 17-12-1890 Slagter, død 1963, 72 år gammel

Magda Nilsen, f. 1893, død 24-7-1962, 67 år gammel

John, f. 1915

Mary Synnøve, f. 7-11-1926

Abraham Kleppe kjøpte huset av faren i 1920.

Abraham drev som pølsemaker og slagterforretning fram til 1923.

Abraham Kleppe som konfirmant.

Bilde mottat av Torger Ekeland

   

Aftenbladet 1922

1922 Pedersgata 60

Erik Andersen, kafe. Kan han ha hatt kafe her, eller jobbet han i en kafe. Det forteller ikke adresseboka noe om.

1922-1927 Georg Eriksen, Urmakerforretning. Han flyttet forretningen til Pedersgaten 66 senere.

1934 – 1943 Pedersgata 60

Erling Sande.   Han eide huset mellom 1934 og 1943, men om han bodde her vet jeg ikke. Kjenner ikke noe til familien. Han bodde i Nedre Dalgt. 60 rundt 1930-

1941-1942  Ole Waage, platearbeider
1940-41, Kathrine Hegstad, tjener
1941-1946  Gabriel Kannik, f. 12-4-1893, maskinist Han bodde i Holbergsgt. 34 i 1935.
1942-43, Theodor Johan Berentsen, f. 1-4-1913, reparatør
1942-43, Svein Johnsen, f.14-1-1913, sjåfør
1943-1944 John Olsen
1943-1944  Thora Meling, enke

1943-1946 Pedersgata 60
Erik Høiland, f. 28-10-1912. Han eide huset mellom 1943 og 1946, men om han bodde her vet jeg ikke. Kjenner ikke noe til familien.

1945-46, Conrad W. Lønning, f. 15-7-1918, maskintekniker

1945-1969 Pedersgata 60
Solveig Stavnem, f. 4-6-1905, huseier i 1945, arbeider,
Ole Eivind Stavnem, f. 10-7-1929, hermetikarbeider

  

19447-48  Jakob Jakobsen, f. 24-3-1895, gartner

Aftenbladet  1934

1948-49 Eldfrid Marie Bjørkmann, f. 23-7-1918
1958-1967 Målfrid G. Mæle. f. 25-3-1936
1953-54 Borghild Larsen, f. 21-11-1909, syerske
1959 Kaia Johannesen, f. 6-8-1937, frisørdame
1960 Inger Børildsen, f. 10-4-1937

1972-1996 Pedersgata 60
Ingvald Tjelmeland, møbeltapetserer. Død 1996
Han var far til Olaug, f. 1946.
Han bodde i Tarjei Vesaasvei 5 på Tasta. Ingvald hadde sitt verksted som møbeltapetserer i lokalene mot gaten der dr. Kaltvedt brukte. Før han kjøpte dette huset var han i nr. 58. Han hadde også verksted i Pedersgaten 61.

1972 – 2003 Pedersgata 60

Kjell Zetterstrøm, f. 1945

Olaug, f. 1946

Ranghild Agathe, f. 1964 – – Hadland

Jan Owe, f. 1965

Ole Johnny, f. 1969

Monica, f. 1972

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

Fra panteboka:

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.