Vindmøllebakken 12a

Vindmøllebakken 12a

12a ligger i midten mellom nr 12 til venstre og Støberigata 2 til høyre. Jeg har ikke andre bilder av huset. Fra Byarkivet 1951.

330

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Når det gjelder folk i dette huset og nabohuset som har nr 12 er det en del usikkerhet. I kildene dukker folk opp av og til boende i nr 12 eller 12a. Så derfor beklager jeg de feil som har oppstått.

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

Vindmøllebakken 12a   br.nr. – 1045 – 243 m2 stor tomt.

Huseiere Vindmøllebakken 12a
1891 Rasmus Jørgensen, fisker
1900- Abraham Olsen, hus og grund, 1893
1912- 1920-Erik Sivertsen
1922 Erik Rossabø
1932- 1942- R.A. Idsøe, overdrar til datteren
1947 Margrethe Idsø Rasløv, f. 15-2-1899
1954- Solveig Jørgensen – f. 4-5-1918-
1966- Lally Strand selger til
1966- Marton Larsen

 

1885* Vindmøllebakken 12a
Augustinius Olsen, f. 1814, Nes på Hedemarken, skomagermester

1885* Vindmøllebakken 12a
Erik Martinius Eriksen, f. 1850, feier, nu fyrbøder (fiskeren)
Emilie Marie Eriksen, f. 1847, Trondhjem
Karoline Andrea Rudolpfine Eriksen, f. 1868, Throndhjem
Oskar Gunnerius Eriksen, f. 1872
Matilde Caspara Teudora Eriksen, f. 1874, Trondhjem
Olga Ulrikke Eriksen, f. 1879, Trondhjem
Erikka Marthine Eriksen, f. 1881, Trondhjem
Emilie Marie Eriksen, f. 1881, Throndhjem
Nanna Carllotte Eriksen, f. 1885
Marie Hanssine Eriksen, f. 1885

1885* Vindmøllebakken 12a
Lars Egeland, f. 1848, jernstøber
Berte Serine Egeland, f. 1848, Høle
Andrea Cecilie Egeland, f. 1870
Jakob Bertinius Egeland, f. 1871
Ane Marie Egeland, f. 1873
Gabrielle Egeland, f. 1875
Gabriel Egeland, f. 1877
Lars Egeland, f. 1881
Marius Siverine Egeland, f. 1884
Beathe Marie Egeland, f. 1885
Berte Tollefsdtr., f. 1866, fosterdatter
Amalie Theodore Bjørnsen, f. 1855, Rennesø, tjenestepige i 1875.
De bodde i Doksmauet 7 a i 1875-

1885* Vindmøllebakken 12a
Christian Olsen, f. 1848, Egenes, Kvinnesdal, søfarende med udenlandske fartøier
Gurine Olsen, f. 1854, Høle
Ole Olsen, f. 1883
Erik Olsen, f. 1885

1885* Vindmøllebakken 12a
Omund Olai Johannesen, f. 1856, Hetland, skomager for egen regning
Siverine Caroline Emilie Johannesen, f. 1858
Johan August Johannesen, f. 1879
Siverin Gerhart Johannesen, f. 1881
Anna Johannesen, f. 1884

1885* Vindmøllebakken 12a
Tobias Monsen, f. 1854, sømand
Karen Theresia Monsen, f. 1877
Pauline Marie Monsen, f. 1879
Karen Marie Monsen, f. 1819??

1885* Vindmøllebakken 12a
Ingebrigt Marselius Fryknell, f. 1849, styrmand med en Arendals bark.
Gurine Amalie Marthine Fryknell, f. 1851
Hanna Talette Fryknell, f. 1879

1885* Vindmøllebakken 12a
Eilert Johan Andreasen, f. 1859, skomagersvend
Anna Andreasen, f. 1856, Hetland
Anna Gurine Andreasen, f. 1885

1855* Vindmøllebakken 12a
Iver Martin Knudsen, f. 1852, Strudshavn, Bergen, jernstøber Støberi & Dok
Berthe Karine Knudsen, f. 1850, Bergen

1891 Vindmøllebakken 12a
Rasmus Jørgensen, f. 1850, Søgne, fisker 1 etasje 1 rom
Olene, f. 1862, Frue
Karl, f. 1880
Bertel, f. 1883
Rasmus, f. 1884
Nille, f. 1887

1891 Vindmøllebakken 12a
Nils Nilsen, f. 1862, ugift, matros på seilskib
Kristine Endresdtr. Nilsen, f. 1812, enke, loftetasje forsørges av matros

1891 Vindmøllebakken 12a
Laurits Jonsen, f. 1868, søhusman for varelager, 1 etasje
Nille, f. 1871
Thomas Bertinius Thorkelsen, f. 16-8-1890

Folketellingen i 1891 forteller at det var 7 høns her.

1895 Vindmøllebakken 12a
Peder Strand, 27 år, kontorist, privatbanken
Amalie, 25 år
Agnes, 2 år
Berget, 1 år
Alm–, 0 år
Engse Tjølsen, 30 år, tjener

1895-1896-1897 Vindmøllebakken 12a
Asbjørn Asbjørnsen, 24 år, maler
Hanna, 22 år
Arne, ½ år

1895-1896-1897 Vindmøllebakken 12a
Abraham Olsen, f. 1838, Hognestad, 56, arbeider, stenarbeider,
Gurine, f. 1841, Klepp, 53 år
Eilert, f. 1876, Time, 19 år, letmatros
Ommund, f. 1878, Time, 16 år, skomagerlære
Arthur, 15 år
Kristine, 24 år
Olau, ½ år
Elen, 31 år
Engval, 1 år, uegte
De bodde i Doksmuget 8 i 1885.

1895-1896-1897-1898-1899- Vindmøllebakken 12a
Abraham Abrahamsen Olsen, f. 1871, 23 år, matros, hjemme ¼ år ledig, fører paa last, ballastfører 1899, død 11-6-1899, 28 år gammel, av blodforgiftning.
Martha Gurine Holgersen, f. 1868, 26 år
Gunnar- 1 år
Johan Garman, f. 3-12-1893, 2 år
Gurine, ¼ år i 1895
Bertha, ½ år i 1898
De bodde i Doksmuget i 1893.

1883-1895 Vindmøllebakken 12a
Johan Iversen Lie, f. 27-6-1850, 40 år, skipper, farer på Østlandet – 2 Stjernø
Torborg Olene, f. Pedersen, f. 16-12-1860, Hjelmeland, 35 år, død 5-6-1903, 43 år gammel.
Berthilde, f. 1883, 12 år, var syg i 1900
Trygve, f.12-10- 1885, 10 år
Torborg Johanne, f. 4-8-1887, 8 år
Ole, f. 9-9-1889, 5 år
Laura, f. 14-4-1892, 3 år – (tjenestepige i 1910)
Marie, f. 1894, 1 år
Johan, f. 6-8-1898
Familien bodde i Opheimsgaden 69, i 1900 men Olene var syk så barna bodde hos besteforeldrene — se også hus Vindmøllebakken 8. og 12
De giftet seg 12-9-1883, da bodde Johan i Strømsteinen og Torborg på Møllehaugen.

1895-1896 Vindmøllebakken 12a
Peder Line, 26 år, sjau – arbeide
Severine, 23 år
Bergliot, ½ år

1895-1896-1897-1898-1899- Vindmøllebakken 12a
Ole Larsen Nøkling, f. 1848, Finnaas, jagtefører, har en liden skjøtte, hjemme i aar, sygelig 1897- Skjøtten Vega. 1899 har en liden skøite reiser med stentøi
Ane Bertine, f. 1843, Askvold,
Laura Bertine, f. 1878
Jonas, f. 1879, 15 år, jungmand, kom hjem fra Souverin i april var senere med en Bergensbaad nu hjemme i 1899,
Olaf Andreas, f. 1882, 12 år, med faren 1899,
Emma Katrine, f. 1881, tæringsyg, død 2-2-1899. 14 år gammel.
Familien flyttet mye, de bodde i Pedersgata 96 i 1885 og i Vindmøllebakken 5.
I 1900 bodde familien i Vindmøllebakken 11 og brukte Nøkling som etternavn. Ole mønstret på «Elverhøi» 5-6-1881og mønstret av i 1883. Båten gikk på Stavanger – Finland. I 1882 mønstret han på «Ørvar-Odd» som gikk på Stavanger – Sorokka – Hamburg.
Familien var flyttet til Vindmøllebakken 11 i 1900. se også Vindmøllebakken 5.

1896-1897 Vindmøllebakken 12a
Torbjørn Endresen, 50 år, syg, hjelp af fattigkassen
Ingeborg, 54 år
Endre, 24 år, fyrbøter, S Oskar II
Thea, 16 år
Ingeborg var blitt enke innen 1900 og hun og datteren Thea bodde på Torvet 5 og ble understøttet av fattigvesenet.

1897 Vindmøllebakken 12a
Anton Andersen, 30 år, veiarbeide
Marie, 27 år

1898 Vindmøllebakken 12a
Ole Eliasen, 41 år, løsarbeider
Ingeborg, 39 år
Marie, 17 år
Sverre, 12 år

1898-1899- Vindmøllebakken 12a
Aslag Osmundsen, f. 1860, Høle, 38 år, løsarbeider
Ingeborg, f. 1859, Vats, 38 år
Oskar, f. 1885, 12 år
Thomasine, f. 1888, 9 år
Anna, f. 1890, 7 år
Alette, f. 1895, 4 år
Engrid, f. 1895, 2 år
Ingvald, f. 22-5-1899. Familien var flyttet til Støberigaden 2 i 1900.

1898 – 1900 Vindmøllebakken 12a
Peder Pedersen, 30 år, f. 1868, støberiarbeider
Thea Marie, 36 år, f. 1862
Tobias, 4 år, f. 1894
Marget, 2 år, f. 1896

1899 Vindmøllebakken 12a
Olai Olsen, 33 år, matros, denne tur tømmermand, med Oregon Berentsen 5 mnd. Ude,
Margrethe, 33 år
Thora, 2 år
Lars, 1 år

1899 Vindmøllebakken 12a
Martin Abrahamsen, f. 1846, 57 år, tømmerm.
Karen, f.1848, Aarre, 50 år
Marie, 23 år, fabrik
Anna, 21 år tæringssyg
Ole, f. 1884, 14 år
Martin, f. 1887, 12 år.
Innen 1900 var familien flyttet til Bredbakken 19.

Fra Rune Roalkvam har jeg fått denne familieoversikten:
Erik Johan Sivertsen og kona Severine flyttet en del rundt i Stavanger den første tiden etter at de giftet seg, og etter hvert som barneflokken ble større måtte de ha større bolig. Da de fikk sitt første barn Svend Kasper i 1879, var adressen Bergeland i Stavanger, i 1881 Abelsgade, 1885 Skreddersmuget 3, 1886 Privatgaden, 1888 Risbakken 14A, 1890 Privatgaden igjen, 1892 tilbake til Risbakken (ukjent husnummer). Ved folketellingen i 1900 var adressen Lille Skippergade 8 i Stavanger, og ved Erik Johans død i 1924 bodde de i Vindmøllebakken 12A. Skjøte på dette huset fikk han fra Abraham Olsen den 14. februar 1903. Prisen var kr 5.800. I panteregister nr 6 fra Stavanger Byfogdembete heter han Erik Sivertsen Ross i 1903 og senere i forbindelse med skiftehjemmelsbrev etter sin død heter han Erik Sivertsen Rossebø. Barnebarnet Kjell Hansen forteller at ‘Morfar arbeidet på fraktefartøy med rute til Bergen. Han hadde tilnavnet Kåla-Erik.’ (Geni: Per Åge Serigstad)
…. 80 aar. Den gamle kjendte Stavangermand Erik Sivertsen Ross Vindmøllebakken 12a fylder idag 80 aar. (1ste Mai 17/7 1923). Dødsfallet også publ. i Norgesposten, Brooklyn
Hilsen Rune Roalkvam

1902- 1903-1931-1934 Vindmøllebakken 12a
Erik Johan Sivertsen Ross, f. 17-7-1843, 56 år, Haugesund, død 3-9-1924 81 år gammel.
Severine, 47 år, f. 1-1-1855, enke, 1930-1931-1934-
Sven, f. 1879, 22 år, blikslager hos Conradsen 1902-
Bergit, f. 1881, 20 år, naatlerske hos Helgevold, 8 kr ugen, 416 kr pr aar 1902
Ingeborg, f. 1886, 15 år, Kongsgaard skole i 1902-/ 1908 kassereske hos Marmburg ½ dag.
Marie, f. 1888, 13 år
Selma, f. 20-9-1890, 12 år, behjelpelig i huset/ ekspeditrise
Klara Torgerda, f. 1-11-1892, hun får sønnen Einar Ross, f. 31-3-1912 med Hartvig Nevermand, f. 1870, gift mann,

Erik var huseier i 1903, skjøitefører, «Galeas Soland 1903» (1911 kassafabrikarb. hos Wesnes, tjener 10 a 12 kr i ugen, seiler med gjødsel fra Bergen hertil.) (1913 slagtilfelle)
I 1906 var Erik kjører, løsarbeider, før skibsfører. Forliste fartøi i fjor, har siden vært kulkjører og malerarbeid. – (1913 underholdet Birgit far og mor)

1903-1909- Vindmøllebakken 12a
Ingeborg Carlsen, 79 år, enke, 1909 til dels underhold av Sivertsen, fattigv. ellers. 1909 død

Både sønnen Sven og datteren Klara Torgerda blir boende her med sine familier.

1908–1920* Vindmøllebakken 12a
Sven Sivertsen, f. 24-12-1879, herm.arb, før Pederggt. 112 (1911- 38 øre pr. time Bjelland), død 24-9-1956, 79 år gammel
Selma Olivia, f. Ingebretsen, f. 14-1-1884
Ingebjørg, f. 22-9-1905
Olga Tordis, f. 9-2-1908
Sverre Eyolf Ross, f. 15-7-1911
Sven Ross, 2 år i 1914
Svanhild Ross, f. 25-7-1914

1920*1921-1924-1925-1928-1930- Vindmøllebakken 12a
Osvald Aarsheim, f. 8-12-1892, skibskokk
Klara Torgerda f. Sivertsen, f. 1-11-1892
Per Sigurd, f. 22-1-1920
Einar Ross Sivertsen, f 31-5-1912

1902 Vindmøllebakken 12a
Ole Magnussen, f. 1872, Tysvær, 29 år, løsarbeider, i Pedersgata 43 i 1901
Ingeborg, f. 1872, Tysvær, 29 år
Magnus, f. 1896, 5 år
Olga, f. 27-3-1899, 3år
Bordi, ½ år

1902 Vindmøllebakken 12a
Peder R. Olsen, f. 1873, Haugesund, 28 år, enkem. løsarbeider, i Baggd. 17 i 1901-
Martha, f. 1871, (død før 1902)
Olaf, 9 år
Magnus, f. 1896, 5 år
Einar, f. 1894
Paul,
Erling, f. 17-8-1900, 3 år

1903 Vindmøllebakken 12a
Julius Steinkopf, f. 1866, 36 år, arb, dokken
Marie, f. 1871, 31 år
Anker, f. 1895, 7 år, tvill.
Margit, f. 1895, 7 år, tvill
Einar, f. 1898, 5 år
Marcus, f. 22-4-1900, 2 år
Julius, 1 år
Innen 1910 var familien flyttet til Utsteinsgate 15.

1903-1904- Vindmøllebakken 12a
Jørgen Larsen, f. 3-7-1862, 36 år, arb, støberiet (St. Skippergt. 27 i 1902)
Bertha, f. 1-4-1864, Time, 33 år
Harriet, f. 2-2-1898, 3 år
Erling,f. 12-2-1899, 2 år
Marie, f. 18-10-1901, 1 år
Elfrida, f. 30-9-1904
John, f. 8-6-1907
Innen 1910 hadde familien flyttet til Riisbakken 22.

1903 Vindmøllebakken 12a
Lars Johannesen, f. 1855, Tysvær, 49 år, løsarb. (Haukeligt 3 i 1902)
Malene, f. 1866, Tysvær, 38 år
Laurits Johan, f. 10-2-19002 år
Taaren Olsen, 79 år, svigermoder, har sit underhold her.
De bodde i Pedersgata 140 i 1910.

1903 Vindmøllebakken 12a
Oluf Gabrielsen, 25 år, fyrbøder, i 3 mnd. Med SS Storfond, før arb. støberiet
Johanne, 22 år
Ingerda, 4 år

1904- Vindmøllebakken 12a
Peder Olsen, 33, sadelmager, reist til Amerika i august, sender penger, (Schivesgt 11 i 1903)
Gunhilde 23 år
Olaf, 2 år
Borghild, ½ år

1904-1905-1906-1907 Vindmøllebakken 12a
Anna Christiansen Aasland, f. Velassen, f. 1861-Sirdal, 43 år, enke, strygerske, har 2 barn paa Waisenhuset, fasttigv.
Kristian, f. 1892
Betuel, f. 1895
Theodor, 8 år
Theodora, 10 år i 1907
Ingvald, f. 1897, 6 år
Harald, f. 20-6-1899, 5 år
Anna var gift med Ellef Aasland, f. 1859, Sandnes, de bodde i N. Strandgt 88a i 1900. Ellef døde ved en drukningsulykke, 42 år gammel og Anna ble sittende igjen med 5 barn fra 2-9 år gammle. innen 1910 var familien flyttet til Doksmuget 8. (her kan være litt forvirring med barna)

1904-1905-1906 Vindmøllebakken 12a
Grethe Salvesen, f. 28-8-1862, Skudsenes, 40 år, enke
Salve, f. 23-10-1885, Skudsenes, 19 år, blikslager
Trygve, f. 13-1-1892
Ruth, f. 3-9-1901, 2 år
Innen 1910 var familien flyttet til Vinkelgate 28.

1904-1906 Vindmøllebakken 12a
Axel Iversen, 37 år, pladearb. Støberiet
Bina, 30 år
Inga Christine, 4 år
Thorvald, 3 år
Olga Marie, 1 år
Familien kom hertil fra Fevig i 1903, men flyttede hertil i 1904.

1907- Vindmøllebakken 12a
Erland Erlandsen, f. 23-11-1885, Vigsnes, 21 år, malerasrb. Hos Øvregaard
Anna, f. 6-10-1883, Sandnes, 23 år
Innen 1910 var de flyttet til Erfjordsgte 41.

1907- Vindmøllebakken 12a
Abraham Thorsen, f. 5-8-1880, 26 år, murerhaandlanger, i fjor Buøy
Gitlaug, f. 7-9-1879, Jelsa, 27 år
Hanna, f. 27-7-1903, 3 år
Jonas, f. 25-6-1905, 1 år
Alma, f. 19-1-1907
Arthur Georg, f. 13-9-1910
Innen 1910 var familien flyttet til Karlsmindegt. 60.

1908-1909- Vindmøllebakken 12a
Olav Berentsen, 31 år, opslager, støberiet, før, Vaaland 51
Severine, 32 år
Ingolf, 8 år
Magnhild, 6 år
Sigurd, 4 år
Christian, 2 år
Olaf, ½ år

1904-1906-1907 Vindmøllebakken 12a
Peder Johan Konrad Bendiksen, f. 1866, 38 år, rebslager, Stvgr Reberbane, arb ¾ dag i 1904,
Olava Bertine, f. 1868, 36, år, død 3-12-1907, 38 år gammel.
Bjarne Kristian, f. 1898, 5 år
Sverre Emil, f. 14-1-1901, 2 år
Peder, f. 20-3-1903, ½ år
Ester Christiane, f. 21-6-1906
Olava døde i 1907 og innen 1910 var alle tre sønnene pleiebarn og bodde i Bergelandsgate 40-42 sammen med 28 andre barn. Se og Vindmøllebakken 12 og Støberigt. 4

1909- Vindmøllebakken 12a
Emil Eriksen, f. 23-12-1871, 36 år, fyrbøder, svensk, før Pedersgt. 49
Anna, f. 21-5-1883, 25 år
Hedvig, f- 26-12-1904, 3 år
Asta, f. 21-8-1908
Ellenor, f. 15-1-1910.
Innen 1910 var de flyttet til Karlsmindegt. 64.

1908 Vindmøllebakken 12a
Bertha Svendsen, f. 1878, 33 år, ugift
Osvald, f. 2-4-1902, far: Thomas Bjerga, Sjernarøy, f. 1859
Selma Edvarda Ovidia, f. 13-8-1908,
Selmas far var Nils Nilsen Stensvaag, f. 1872
Hun bodde i Vindmøllebakken 5 i 1910.

1909-1910*1911 Vindmøllebakken 12a
Gerhardine Hansen, f. 19-12-1879, Helleland, ugift, herm. Arbeider
Amanda Hans, f. 22-9-1894, Helleland, ugift, herm.arbeider

1910*1911-1912-1913-1914-1915- Vindmøllebakken 12a
Halvdan Wold, f. 26-7-1884, herm. Arbeider, død 8-11-1912, 28 år gammel.
Marie, f. 12-9-1888,
Halfdan, f 1912, død 7-2-1913, 3 måneder gammel
Johanne, f. 1913

1910*1911-1912 Vindmøllebakken 12a
Thore Thorsen, f. 26-8-1851, kaiarbeider
Hanna, f. 4-12-1855
Teresia, f. 19-1-1879, herm,arbeid.
Sigurd, 5-5-1887, fyrbøder, på dampskib
Trygve, f. 12-3-1889, matros

1911-1912-1913-1914-1914-1916-1925 Vindmøllebakken 12a
Haakon Hansen, f. 1884, 26 år, maskinarbeide, Traadstiften, 24 kr. pr uge, før Haukeligt.
Ingeborg f. Sivertsen, f. 1886, 23 år
Ranveig, f. 4-9-1912
Thorvald, f. 13-12-1914
Egil Stein, f. 1923

1911-1913 Vindmøllebakken 12a
Elias Ingvaldsen, f. 1879, 31 år, Tou i Strand, fisker, hermetikarb.
Ine Bergitte Svendsdtr, f. 1881, Førland, 31 år
Ingvald, f. 1909
Tobia, f. 1910
Martha Serine, f. 1913
De flyttet tilbake til Strand i 1913 og fikk til sammen 9 barn. (se Folk i Strand s. 305)

1913-1914- Vindmøllebakken 12a
Wilhelm Baardsen, f. 23-2-1878, 35 år, løsarbeider, i foreningen. Før Bjergsmuget 8a.
Ingeborg Henriksen, f. 16-4-1879, Herø, 34 år
Oskar, f. 30-1-1904, Herø
Henry, f. 11-7-1906, Herø
Ragnhild/Borghild, f. 16-4-1907 Herø
Halvard, f. 20-1-1909,
Ivar, 1 år
Wilhelm, f. 1914

1915-1916-1921- Ane Olsen, 72 år, enke, før Pedersgt 43.

1914-1920* Vindmøllebakken 12a
Signe Marie Olsen, f. 12-9-1888, nåtlerske
Johanne Marie Vold, f. 12-11-1911
Signe Olsen, f. 19-9-1918

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Vindmøllebakken 12a

Ludvig Bratteli, f. 6-4-1860, Forsand, løsarb, 1918-1921-1924- 1920*1930-1971

 

1930-1977 Vindmøllebakken 12a
Peder O. Gismervik, f. 7-8-1847, Avaldsnes, sjøm.
Maren, f. Halvarsen, f. 25-11-1860, Randaberg, død mars 1923, 62 år gammel.
Stine Karoline Gismervik, f. 25-7-1895, herm.arb.
Rasmus O. Gismervik, f. 6-8-1899, herm.arb. (død 1977), 78 år gammel
Familien bodde i Fjeldsmuget 5 i 1920.
I underetasjen bodde et søskenpar, Karoline og Rasmus Gismervik i ene enden. Husker vi gav dem både mat og klær, og når vi fikk tv kom Rasmus ofte opp og fikk se sport. Når Karoline døde gikk det ikke lenge før Rasmus endte sitt liv. De hadde ingen slektninger, og staten arvet flere millioner . (Brit Hidle)

1930-1931- Olai Torgersen, mask.

1934 Vindmøllebakken 12a
Alfred Marselius Asbjørnsen, f. 10-1-1882, 34 år, malersv.
Kristine Stine Amalie, 21-9-1881, 34 år, Bømlo
Mary Antonie, f. 27-7-1904, fab.arb.
Henny, 11 år
Lars Konrad, f. 17-3-1907, 9 år
Alma Sigfrid, f. 28-11-1909, 6 år
Erling Marcelius, f. 14-7-1912,3 år
Signy Agate, f. 22-7-1916, g.m. Ingmar Jonassen i 1940.
Familien bodde i Dokgata 14 i 1920.

1936-1938 Vindmøllebakken 12a
Thomas Fosse, f. 26-2-1888, herm.arb. fyller 50 år 26-2-1938, død 2-10-1968
Leonora Teresia, f. Kristensen, f. 27-6-1889
Torleif Leonard, f. 14-2-1914, død 10-8-1965, gift med Margit Larsen
De bodde i Fjeldsmuget 7 i 1920. De feiret sølvbryllup i 1936.

(Takk for opplysninger fra Kenneth Frost Lie)

1934- Vindmøllebakken 12a Otto Nilsen, sjøm.

1943-1961 -1971 Vindmøllebakken 12a
Lars Ø. Knudsen, verkstedsarb.
Bergit L. Knutsen,
Arthur
Borgny Lilly, f.1-11-1936,  g.m. Kaare Nilsen, f. 1933, gift i 1953
Mary.

1940-1948-1960– Vindmøllebakken 12a
Olav Svela, herm.arb.
Tordis Charlotte, f. Kristensen, f. 23-3-1909, død 6-2-1975, 66 år gammel
Gitlaug Helene, g.m. John Johnsen i 1950.
Kåre
Svein
De flyttet til Bjørheimsbygd i Strand.

1942-1971- Vindmøllebakken 12a
Henry Franz Diedrich Ahlqvist, f. 1916, død 1973, sjøm.
Klara Ahlqvist f. Kristensen, f. 4-3-1918- død 1999,
Per Kristensen, f. 1937, død 2009 i New York.
Helge Ahlqvist, f. 1947, gummiarb. 1968-1971-
Brit Karin Ahlqvist, f. 1956
Klara Kristensen og Henry Ahlqvist gift 1947.
Vi bodde i andre etasje, og delte kjøkken, gang og utedo med Bergit og Lars Knudsen.

1934-1961 Vindmøllebakken 12a
Sigurd Mandius Kristensen, f. 11-5-1896, klinker, støberiarb. Død 11-6-1961, 75 år gammel.
Anna Elida, f. Larsen, f. 21-9-1886, Strand
Tordis Charlotte, f. 23-3-1909, g. m. Olav Svela
Olene Larsine, f. 7-6-1911, g.m. Trygve Malvin Eriksen i 1935
Sigurd, f. 17-5-1913, g.m. Signe Olsen, gift i 1937
Anna, f. 27-5-1915,
Klara, f. 4-3-1918, g.m. Henry Ahlqvist i 1947
Leonard, f. 21-5-1920
Sigurd og familien bodde i Doksmauet 10 før de flyttet hit. Sigurd bodde sammen med datteren Klara.

1956-1979 Vindmøllebakken 12a
Kåre Hidle
Brit Ahlqvist Hidle, f. 1956
Frode Hidle, f. 1976
Vindmøllebakken 12A ble dessverre revet. Der er jeg født og oppvokst. Her bodde både mine foreldre og min bestefar. Mor er født i Dokksmauet. Når Nordkronen rev huset flyttet mor til Pedersgt 140, og noen år senere til Vindmøllebakken 9.

1972– Vindmøllebakken 12a
Helge Ahlqvist, f. 1947
Judith Margrethe Falch
Morten

1966-1970– Vindmøllebakken 12a
Marton Larsen
Jorunn, f. ca 1954, datter

19?? Jørgensen, familien med barna
Brit
Ivar

Anna Sola, fab.arb. 1961-huseier.
Selma Sola, pensj. 1961-

Alle leietakere hadde en husleiebok hvor huseier kvitterte for betaling.

Leien var ikke stor i fra 1951 til 1953 betalte de 32 kr måneden, mens i 1955 -56 var den steget til 35 kr. Bilder fra Brit Hidle.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net