Vindmøllebakken 12

Vindmøllebakken 12

209

Vindmøllebakken 12 – br.nr. 1858 – 178 m2 stor tomt.

Huseiere
1891 Peder Johnsen
1899-1911 Martha Johnsen
1912- Thomas Pedersen
1920-1922 Anna Mehus Svendsen, f. 8-4-1878, selger til
1939 Johan P. Hegerlund, f. 18-12-1904, selger til
1941- 1954- B. Finnesand, f. 17-1-1892
1966 Rangvald Dirdal

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

Når det gjelder dette huset og nabohuset som har nr 12a er det en del usikkerhet. I kildene dukker folk opp av og til boende i nr 12 eller 12a. Så derfor beklager jeg de feil som har oppstått.

1885-1891*1894-1912-1915
Peder Johnsen, f. 1814, Jelsa, 68 år, fisker, driver, dokken, intet arbeid siden i sommer 1895, sygelig, lidet arbeid 1896,
Martha Serine Taarmodsdtr. 65 år, f. 26-12-1818/28, Rennesøy, enke i 1897 – død 1911-
Peder Martin Pedersen, f. 2-4-1864, søfarende
Thommas Siverin Pedersen, 27, år, f. 13-8-1866, fisker, fisker & driver underholder sin moder 1898,
1904, Martha var dissenter, hun protesterer mod præsteskab!!.
Martha S. Johnsen, var huseier og ble underholdt av søn
Johan P. 51 år, murer, (i Amerika i 30 år)
Død 2-9-1911 Enke Martha Serine Johnsen, 82 år gammel. 3 myndige barn, intet efterladt.
Thomas Pedersen, 46 år, baatfiske, huseier ½ part. Har tjent i 1912, kr 532,27
Johan Pedersen, 58 år, baatfisker, huseier ½ part.
De eier en halv part hver.

De hadde 8 høns i 1891. De bodde i 2 etasje og hadde 2 værelser og kjøkken.

1885-
Ole A. Olsen, f. 1818, Flekkefjord, støberiarb.
Rakel Kreistansdtr. F. 1842, Hetland, hustru

1885
Anton Østensen, f. 1856, Øxnes Vesteraalen, jernarbeider
Olafine Olsdtr., f. 1860, Høiland, hustru
Oleta Antonsdtr. F. 1882, Øxnes
Østen Antonsen, f. 1884,
Agnes Antønsen, f. 1885

1891
Johan Lie, f. 1850, skibsfører, (Buenos Aires i 1891)
Thorborg Lie, f. 1859, Hjelmeland
Trygve Lie, f. 12-10-1885
Jenny Bertelle Petra Lie, f. 1883
Torborg Johanne Lie, f. 1887
Ole Lie, f. sept. 1890
Vindmøllebakken 8 og 12
Familien bodde på Møllehaugen i 1885 da Trygve ble døpt, jeg vet ikke i hvilket hus.

1891 Lina Larsen, f. 1863, Tysvær, sypige v. syforretning

1894-1900-1901-
Peder Pedersen, 25 år, f. 1868- Nedstrand, arbeider, paa støberiet, har lagt meget syg nu i 15 uger – (1894)
Thea Marie, 31 år, f. 1862-, Høgsfjord
Tobias, 3 år, f. 1894-
Margit Hjørdis, 1 år, f. 1896-
Clara Beate, 2 år i 1901, f. 24-12-1898-
Peter Theodor, f. 24-8-1900
1900-1904 Gunhild Olsen, f. 1835, Høle, enke, fattigunderstøttelse, logerende tilhører familien
Se Vindmøllebakken 11 og 12a.

1894
Johannes Imbs, 25 år, arbeider
Olava, 22 år
Anna, 4 år/mnd. ?

1894-1895
Daniel Danielsen, 55, arbeider
Sissel, 44
Marie, 24 år
Kristin, 20 år
Lisa, 17 år
Aadne, 12 år
Kan dette være samme familie som bodde i Vindmøllebakken 13 i 1896??

1895
Eilert Svendsen, f. 1833, 63 år, arbeider, fattige
Helene, f. 1842, 43 år
Emma, 15 år
Laurense, 13 år
Serine, f. 1884, 9 år
Erling, f. 1887, 7 år
Hilda, f. 1890, 4 år
Svend, f. 1894, 1 år
Innen 1900 var familien flyttet til Doksmuget 8.

1896
Haaver Kristensen, 71 tømmerm., lidet arbeid
Marie, f. 1859, 36 år
Arne Jespersen, f. 1885, 10 år
Karsten/Kasper, f. 1888, 7 år
Trygve Thorsen, f. 1892, 3 år, pleiesøn
Innen 1900 var Marie enke og flyttet til Stiftelsesgaten 14. Hun ble delvis fattigunderstøttet og gikk ute i husene på vask.

1897
Børe Weraland, f. 1868, Høle, 28 år, træbundsko arbeider
Martha, f. 1875, Fossan, 22 år.
Innen 1900 var de flyttet til Pedersgata 118.

1898
Ingeborg Nilsen, 88 år, enke
Endrine, 57 år, enke

1898
Ole Alexandersen, 37, driver i dokken
Emma, 39 år
Wilhelm, 3 år

1899 Thea Lunde, 22 år, på linvarefabrik

1899-1900
Martha Aske, 80 år, enke, af fattigkassen.1900
Thomine Nilsen, 65 år, enke
Mandius, 22 år, erindsgut, dårligt syn, hos slagter Idsøe

1899 Ingeborg Jakobsen, 89 år, enke

1899
Johannes Ørke, f. 1877, 22 år arbeider paa støberiet
Marie, f. Berg, f. 1873, Fossand, 25 år
Erling, f. 11-10-1900
Johannes, f. 5-7-1902
Sigfrid, f. 19-4-1905
John, f. 3-10-1907
Bjarne Kornelius, f. 28-10-1910
Anker Marinius, f. 7-10-1912 (Pedersgata 84)
I 1900 bodde de i Vindmøllebakken 13. innen 1910 var de flyttet til Lysefjordsgata 33

Kopiert fra: Byen vår  : Halvor “Hasiv” Sivertsen.

1900 Rachel Pedersen, 65 år, ugift.

1900*-1907-
Iver Halvorsen, f. 4-5-1878, bødkersvend, Lie, støberiet & dok, 12 kr pr. uge i 1902,
Elen, f. 16-12-1876, Rennesøy
Halvine Elise, f. 7-10-1901
Amanda Larsine, f. 15-1-1904,
Monrad, f. 26-12-1905
Elise, f. 5-4-1908
Gifte i november 1900. Innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegate 1.

1902-1903-
Ommund Hansen, 24 år, arb. i cementvarefabrik 14 kr pr uge, kom hertil fra Bergen for et aar siden
Hanna, 22 år
Monrad, ½ år

1904-1906
Peder Johan Konrad Bendiksen, f. 1866, 38 år, rebslager, Stvgr Reberbane, arb ¾ dag i 1904, før i Mellomgt. 13
Olava Bertine, f. 1868, 36, år, død 3-12-1907, 38 år gammel.
Bjarne Kristian, f. 1898, 5 år
Sverre Emil, f. 14-1-1901, 2 år
Peder, f. 20-3-1903, ½ år
Ester Christiane, f. 21-6-1906
Olava døde i 1907 og innen 1910 var alle tre sønnene pleiebarn og bodde i Bergelandsgate 40-42 sammen med 28 andre barn. Se og Vindmøllebakken 12a.

1907-
Amund Gjelsvik, 29 år, cementarbeider, hustru og 3 barn i Lindaas som han forsørger.

1907-1908-1909-
Gabriel Gabrielsen, f. 1843, Sogndal i Dalarne, 62 år, enkem. Fisker, lidet arbeidsyktig
Anton, f. 1887, 18 år, blikslager, C. Andersens enke, hjælper faderen.
Gabriel, f. 1890, 15 år
De bodde i Vindmøllebakken 11 i 1900 og i nr. 13 i 1910.

1908-1909-
Ole Espedal, f. 20-12-1879, Fossand, 27 år, støberiarb.
Haldis, f. 11-2-1883, Suldal, 24 år
Gustav Magnus, f. 21-9-1905, 2 år
Clara, f. 12-3-1907
Knut, f.10-10-1908
Sverre Karsten, f. 8-8-1910
Innen 1910 var de flyttet til Oskarasgate 94.

1910- Sara Olsen, 60 år, enke

1910-1911
Marie Bjørkhoug, 55 år, enke, fabrik.arb.
Malene Bjørkhoug, 42 år, fabrikarb. ugift

1910-1910*1911
Thomas Jakobsen, 52 år, f. 28-8-1858, Strand, skøitefører, eier «Mathilde» huseier, før Støberigt. 2
Tine, 50 år, f. 22-10-1860, Fossan

1910*1912
Salomon Andersen, f. 29-4-1856, Sundfjord, baatfisker
Bergit, f. 21-8-1862
Kristoffer Steen, f. 5-4-1890, handelsskoleelev
Salomon, 6 år, har barnet for fattigvesenets regning, 1912
Se Dokgt. 14- 16 og Vindmøllebakken 11.

1912-
Theodor Thorbjørnsen, 46 år, skrabhandler, før Pedersgt. 137
Malena, 52 år
Torbjørn Teodorsen, 23 år, fyrbøder DS Aleklø

1913-1914-
Torstein Iversen, f. 17-10-1857, Røn i Valdres, 55 år, stenarb,
Guro, f. 18-8-1858, Vinje i Telemark. 54 år
Ingvald/Ingvar Oliver, f. 5-7-1895, Øvrebø i Setesdal, 17 år, naglegut
Olav Andrias, f, 13-9-1899, Bakke i Sirnes, 13 år
Gudrun Teodora, f. 20-5-1903, Bakke, 9 år
Ingvar Iversen, støberiarb. 1914-
Familien bodde i Pedersgaten 140 i 1910.

Sjekk herfa

1913-1914-
Justine Lund, f. 2-2-1862, Hetland, 50 år, enke, strygerske, hjemme er sygelig. Før i Vinkelgt. 3

1914- Nils Nilsen Undelund, 18 år, støberiarb. Fra Bergen.

1915-1916-1917-
Bertel Emil Hansen Riska, f. 1-3-1873, 41 år, kommunearb. Før Lervig 10.
Nille Elise Nilsen, f. 17-6-1878, 37 år
Karen, 17 år, fabrikarb.
Klara Amanda, f. 29-10-1899, 15 år, fabrikarb.
Hans Andreas, f, 1-9-1901, 13 år
Borghild Ester, f. 8-2-1905, 10 år
Lovise Isadora, 9-11-1906, 8 år
John Sandervold, 8-12-1908, 6 år
Bertil Emil, f. 28-8-1912, 2 år
Brigfrid Elise, f. 14-3-1915
Ruth Emly, f. 16-10-1917
Nordal, f. 22-3-1920.

1915-1916-1920*
Anna Torgersen, f. 7-11-1845, 69 år, Vikedal, enke, rentenist
Aslag Aslagsen, 26 år, fisker, garnfiske, underholder sin mor, før Mellomgt. 12
Aslak Aslaksen, fisker, 1917-1918-1921-

1918
Frantz Oskar Sivertsen f. 1883 rørlegger,
Signe Marie Sivertsen f. 1888
Signe f. 1918

1919
pike Ida Østrem f. 1892
Lars Kristoffersen f. 1894, ungk. murer
Ingeborg Synnøve f. 1919

1919-1920*1922-1924
Lars W. Knudsen, smed, fyrb. f. 2-5-1893, Voss
Alise Johnsen, f. 20-12-1890, Skånevik
Inger Johanne, f. 22-2-1918
Kristian f. 23-10-1919
Margit f. 1922

1918-1920’*1925- 1957
Anna Mehus Svendsen, f. 8-4-1878, Skånevik, herm.arb. død 8-6-1957, 79 år gammel. huseier

1922
Osvald Aarsheim, f. 1892, stuert
Klara Torgerda Sivertsen, f. 1892
Erling Sigbjørn f. 1922
Osvald f. 1924
Harald Fridtjof . 1927
Per Sigurd f. 1920
Finn Øystein f. 1929

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Aug 1938 viet
Henry Jensen, bygningsarb
Margaret Evelyn Johansen

1935 viet
Erling Marselius Asbjørnsen, maler
Ella Knudsen

1933 viet
Otto Nilsen Hagenes, d/s fyrbøder
Tordis Charlotte Kristensen, arbeiderske

Anna Torgersen, fru. 1917-1921

Arnt Helliesen, fab.arb. 1918-
Erik Ross, vagtm. 1918-

Kvindelig arbeiderforening, kasserer, fru Selma Sivertsen, 1918-

Adolf Pedersen, snekker, 1924-1925-
Svend Svendsen, løsarb. 1924-1925-1930- g.m. Anna Gurine Johnsen, des 1924

1938 Anna Svendsen, fylte 60 år 7-4-1938-

Simon Tobias Asbjørnsen, gårdsgutt 1930-1931-

Erling Log, herm.arb. 1930-1931-
Thorvald Log, arb. 1930-1931

Kristian Olsen Aga, 1931-1934-

Torleif Johannesen, 1934-

fra Face book : Jan Gundersen, husker da jeg var hjemme hos farmor og farfar i vindmøllebakken 12 at de hadde vannklosett i kjelleren det var nytt for meg for vi hadde bare utedo.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.