Vindmøllebakken 10

Vindmøllebakken 10

ATK 2012

332

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Huseiere Vindmøllebakken 10
1891- Rasmus Olsen Talgø
1893-1903 Ragnhild Jakobsen
1912- Magnus Olsen
1920* Edvard Eriksen
1922-1963 Peder Johannesen
1963- Karl Jakobsen
1982- Tor Torgersen
2013-Anders S Almesveen Vi har bodd i nr 10 i 7 år

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885- Vindmøllebakken10
Knud Aasa, f Tvedt, f. 1842, Aaseral, sæbekoger
Ragnil Andersen, f. 1857, Hjelmeland, hustru
Ragnhilda Alette Tvedt, f. 1883

1885- Vindmøllebakken 10
Kjestine Knudsen, f. 1847, Jelsa
Ane Kristine Knudsen, f. 1872, Frue sogn

1885 Vindmøllebakken10
John Jansen, f. 1831, Høiland, rebslager, Berentsens bane.
Kristin Jansen, f. 1836, Aaresogn, hustru
Hans Johnsen, f. 1872
Korneliius Johnsen, f. 1872
Johan Johnsen, f. 1874
Mandius Johnsen, f. 1877
Lise Kamela Knudsen, f. 1875

1894–1902-1903 Ragnhild Jakobsen, huseier, bor i Klinkenbergbakken (1901)

1891–1916- Vindmøllebakken 10

Rasmus Talgø, arb. 1914-
Rasmus Olsen Talgø, 53 år, f. 8-3-1835/38, Sjernarøy, støberiet, fattiglem i 1896, jegteskipper i 1891
Sara Marie, 41 år, f. 23-9-1852, har vært sindsvag en gang, fattig.
Peder Rasin, f. 1879, Hetland
Martha, f. 1882, Hetland, 12 år, fabrikpige i 1900
Magnus, 9 år, f. 2-8-1884, Hetland
Bertel, 7 år, f. 5-8-1886, Hetland- paa Lindøen i 1900
Rasmine Marie, 6 år, f. 25-2-1888
Peder, 2 år
Ragnhild, 1 år, f. 5-2-1894
Rasin, 4 år, f. 10-3-1892, i 1897,
Martha Olsen, f. 1882, arb. v. linvarefabrik i 1900, losjerende
Signe Pedersen, f. 1879, Rennesø, herm.arb. losjerende 1900.
Berthe Sofie Larsen, 78 år, enke, forpleies for fattigvæsenets regning i 1905.
De hadde 8 høns i 1891.

1891 Sara Olsen, Vindmøllebakken 10

f. 1834, Hetland, enke, Strømpestrikking og industriarbeiderske, delvis forsørget av fattigvesenet.

1891 Vindmøllebakken 10
Thorbjørn Endresen, f. 1836, forsørget av fattigvesenet og rebslagerdreng
Ingeborg, f. 1835,
Endre Johan, f. 1872, rebslagerdreng v. Stvgr. Reberbane
Thea Everine, f. 1879
(tilhørende den norske statskirke)
I 1885 bodde familien i Vindmøllebakken 11. Ingeborg og datteren Thea bodd på Torvet 5 i 1900

1894 Vindmøllebakken 10
Karl Tollagsen, 56, smedarb.
Ane, 43 år
Peder, 13 år
Gudmun, 8 år
Andreas, ¼ år
Tønnes Stangeland, 56 år, støberiet, har kone og 2 barn paa Sandnes.
Rasmus Woster, 35 år, støberiet, har ogsaa kone og to barn.

1895-1896 Vindmøllebakken 10
Fredrik/Ferdinand Johannesen, 36 år, fyrbøder, S Wind—
Marthe, 30 år
Oluf, 10 år
Marie Finnanda ?, 7 år
Martin, 4 år
Olava Margit, ½ år

1896 Vindmøllebakken 10
Knud Olsen, 36 år, arbeider
Olene, 47 år
Olivia, 10 år
Karl, 6 år

1897 Vindmøllebakken 10
Svend Bakke, 18 år typograf, opholder seg på Sandnes
Olene, 21 år
Sverre, ½ år

1898 Vindmøllebakken 10
Lars Ekornberg, 29, skipper, S Egeria
Olav, 25 år

1899 Vindmøllebakken 10
Lisebeth Staalesen, 50, enke, af fattigkassen

1899 Vindmøllebakken 10
3 gutter som gaar paa kursus til seminariet
2 piger som gaar på farbrik

1900 Vindmøllebakken 10
3 piger som gaar paa fabrik.

1900, 9 personer her. Ok———–

salgsannonse 2013

1901-1902-1905- Vindmøllebakken 10
Arthur Aslagsen, 23 år, 2.maskinist, Ds Sophie, før med en Xania—Primir
Martha, 18 år
Borghild, ½ år
Ruth, 1 år
Ude med SS Heim, flyttet til Tromsø i juni 1905.

1901 Johs Larsen, 32 år, maler bilder etc.

1903-1904 Vindmøllebakken 10
Gunhild Ommundsen, 20 år, arbeiderske, 1904
Cornelia Pedersen, 19 år, arbeiderske, 1904-
Gunhild Nilsen, arbeiderske
De arbeidet hos Ola Olsen

1903 Vindmøllebakken 10
Serine Larsen, 43, arbeiderske, ugift
Jørgen, 15 år, blikslager

Vindmøllebakken 10 – fra dødsfallprotokollen:
Død 1906 Fabrikarbeiderske Inger Olava Bentsen, 22 år gammel. Foreldrene Oskar Bentsen og hustru Ingeborg, Midtgaten 15. intet efterladt.

1907-1908- Vindmøllebakken 10
Alma Paulsen, 18 år, fabrikp.
Inga, 21 år, død

1909- Vindmøllebakken 10
Peder Nilsen, 51 år, matros, i Amerika i 2 år, sender til underhold, før i Støberigt 4
Grethe, 43 år
Engvald, 21 år
Charlotte 16 år
Gudrun, 11 år
Ingrid, 8 år
Sigrid, 7 år

1909- Vindmøllebakken 10
Peder Birkeland, 18 år, bøkkerlærling
Severine, 20 år
Datter

1910- Vindmøllebakken 10
Olava Kornberg, 37 år, enke, Skolegt. 10
Karl, 11 år
Rolf, 8 år
Lars, ½ år

1910- Vindmøllebakken 10
Hans Oliver Olsen, 27 år, fab.arb. før Dokgt. 12
Anthea, 23 år
Johan, 1 år

1910-1911 Vindmøllebakken 10
Olaf Berentsen, 32 år, opslager,
Severine, 34 år, – sindsyk, asyl, er nu på Jæderen 1911,
Ingolf, 10 år
Magnhild, 8 år, død 9-5-1929, 28 år gammel
Sigurd, 6 år
Kristian, 4 år
Olaf, 2 år
Alle 5 barna var på Waisenhuset, de betalte kr. 24 pr. måned.1910-1911

1911 Hans Hansen, 22 år, fyrbøder, DS Prosperø

1912- Vindmøllebakken 10
Bertine Nygaard, 18 år, fabrikpike, Fram
Anna Nygaard, 15 år, fabrikpike, Fram

1913-1914- Vindmøllebakken 10
Werner Nyberg, 28 år, Sverige, fabrikarb. Kom hertil i 1911,
Rasmine, 23 år
Ingeborg, 1 år

1914 Einar Sørensen, kjedelsmed.

1915-1916- 1917- Vindmøllebakken 10
Mikkel Toft, 31 år, smed, før Karlsminnegt. 56, 1916 opholder seg i Amerika, sender intet til familien.
Ragnhild, 21 år
Rosa, ½ år

1915-1916- 1917- Vindmøllebakken 10
Olaf Lauritsen, 21 år, fabrikarb. Før Pedersgt. 106
Lovise Hansen, 21 år
Racin, f. 1915.

1916- Vindmøllebakken 10
Ellen Wold, 48, år enke
Rasmus Torkelsen, 29 år fisker
Bertha Torkelsen, 28 år, hustru
Osmund Osmundsen, 26 år, fisker-adr 1918-

1920*1924 Vindmøllebakken 10
Edvard Martinius Eriksen, f. 20-9-1867, Mandal, støberiarb.
Rakel Gurine, f. 12-2-1854, Søgne
Irene Gurine Lange, f. 14-4-1913, Dybvåg
Sverre Eldor Pedersen, f. 13-6-1918, Nes, Fl.fj.
Edvarda Mathilde Eriksen, f. 16-6-1893, Dybvåg, skilt, syerske

 

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

1924-1948-1961 Vindmøllebakken 10

Peder Johannesen, fab.arb. (pensj)
Jakob Johannesen, g.m. Gudrun Kristensen, 1931-1934-
Tonning Johannesen, fab.arb. 1934-
Nils Johannesen, verksetdarb. 1934-
Marton Johannesen, 1940-1942-1943-1948-

1946-53 Vindmøllebakken 10
Tonning Johannesen, f. 24-3-1913, død 22-12-1973, 60 år gammel.
Synnøve Olsen, f. 19-12-1916, død 28-9-1986
Åse f.
Trude f.
Tonning Johannesen 32 år og Synnøve. De hadde tvillinger. De bodde i Avaldsenegata 94 til 1953.  Tonning var lagerarbeider.
Se Vindmøllebakken 8

Trygve Bjørnsen, chauffør, 1934-

1963-1982 Vindmøllebakken 10
Karl Jakobsen, f. 1910, baker, død 25-12-1976, 66 år gammel
Margrethe f. Kristensen, f. 1909, død 2-1-2002, 92 år gammel, vaskeriarbeider
Arne, f. 1933
Berit Synnøve, f. 1938
Kjell Magne, f. 1943, g. m. Kari Johannesen, telegrafarbeider
Alf Henning, f. 1950, g. m. Jorunn
Karl var baker og samtidig vaktmester på Samhold, de flyttet til Pedersgata 25, i 1963 kjøpte de Vindmøllebakken 10.

Karl Anker Jørpeland, 1968-
Severine Jørpeland, 1968-

 

1982-Tor Helge Torgersen Vindmøllebakken 10
Jeg bodde i nummer 10 1982. Kjøpte huset av min tante Margrethe Jakobsen.

 

2013- Anders S Almesveen Vindmøllebakken 10
Kjekt å se! Vi har bodd i nr 10 i 7 år nå, begynte totalrenovering og løfting av huset for 5 år siden. Flere av husene totalrenoveres for tiden, og fasadene mot gaten tilbakeføres til original stand. Kan anbefale en tur innom denne gaten i sommer når byggerabeidene i gaten nærmer seg ferdig for denne gang.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net