Vindmøllebakken 10

Vindmøllebakken 10

ATK 2012

306

Huseiere
1891- Rasmus Olsen Talgø
1893-1903 Ragnhild Jakobsen
1912- Magnus Olsen
1920* Edvard Eriksen
1922-1963 Peder Johannesen
1963- Karl Jakobsen
1982- Tor Torgersen
2013-Anders S Almesveen Vi har bodd i nr 10 i 7 år

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885-
Knud Aasa, f Tvedt, f. 1842, Aaseral, sæbekoger
Ragnil Andersen, f. 1857, Hjelmeland, hustru
Ragnhilda Alette Tvedt, f. 1883

1885-
Kjestine Knudsen, f. 1847, Jelsa
Ane Kristine Knudsen, f. 1872, Frue sogn

1885
John Jansen, f. 1831, Høiland, rebslager, Berentsens bane.
Kristin Jansen, f. 1836, Aaresogn, hustru
Hans Johnsen, f. 1872
Korneliius Johnsen, f. 1872
Johan Johnsen, f. 1874
Mandius Johnsen, f. 1877
Lise Kamela Knudsen, f. 1875

1894–1902-1903 Ragnhild Jakobsen, huseier, bor i Klinkenbergbakken (1901)

1891–1916-

Rasmus Talgø, arb. 1914-
Rasmus Olsen Talgø, 53 år, f. 8-3-1835/38, Sjernarøy, støberiet, fattiglem i 1896, jegteskipper i 1891
Sara Marie, 41 år, f. 23-9-1852, har vært sindsvag en gang, fattig.
Peder Rasin, f. 1879, Hetland
Martha, f. 1882, Hetland, 12 år, fabrikpige i 1900
Magnus, 9 år, f. 2-8-1884, Hetland
Bertel, 7 år, f. 5-8-1886, Hetland- paa Lindøen i 1900
Rasmine Marie, 6 år, f. 25-2-1888
Peder, 2 år
Ragnhild, 1 år, f. 5-2-1894
Rasin, 4 år, f. 10-3-1892, i 1897,
Martha Olsen, f. 1882, arb. v. linvarefabrik i 1900, losjerende
Signe Pedersen, f. 1879, Rennesø, herm.arb. losjerende 1900.
Berthe Sofie Larsen, 78 år, enke, forpleies for fattigvæsenets regning i 1905.
De hadde 8 høns i 1891.

1891 Sara Olsen, f. 1834, Hetland, enke, Strømpestrikking og industriarbeiderske, delvis forsørget av fattigvesenet.

1891
Thorbjørn Endresen, f. 1836, forsørget av fattigvesenet og rebslagerdreng
Ingeborg, f. 1835,
Endre Johan, f. 1872, rebslagerdreng v. Stvgr. Reberbane
Thea Everine, f. 1879
(tilhørende den norske statskirke)
I 1885 bodde familien i Vindmøllebakken 11. Ingeborg og datteren Thea bodd på Torvet 5 i 1900

1894
Karl Tollagsen, 56, smedarb.
Ane, 43 år
Peder, 13 år
Gudmun, 8 år
Andreas, ¼ år
Tønnes Stangeland, 56 år, støberiet, har kone og 2 barn paa Sandnes.
Rasmus Woster, 35 år, støberiet, har ogsaa kone og to barn.

1895-1896
Fredrik/Ferdinand Johannesen, 36 år, fyrbøder, S Wind—
Marthe, 30 år
Oluf, 10 år
Marie Finnanda ?, 7 år
Martin, 4 år
Olava Margit, ½ år

1896
Knud Olsen, 36 år, arbeider
Olene, 47 år
Olivia, 10 år
Karl, 6 år

1897
Svend Bakke, 18 år typograf, opholder seg på Sandnes
Olene, 21 år
Sverre, ½ år

1898
Lars Ekornberg, 29, skipper, S Egeria
Olav, 25 år

1899
Lisebeth Staalesen, 50, enke, af fattigkassen

1899
3 gutter som gaar paa kursus til seminariet
2 piger som gaar på farbrik

1900
3 piger som gaar paa fabrik.

1900, 9 personer her. Ok———–

salgsannonse 2013

1901-1902-1905-
Arthur Aslagsen, 23 år, 2.maskinist, Ds Sophie, før med en Xania—Primir
Martha, 18 år
Borghild, ½ år
Ruth, 1 år
Ude med SS Heim, flyttet til Tromsø i juni 1905.

1901 Johs Larsen, 32 år, maler bilder etc.

1903-1904
Gunhild Ommundsen, 20 år, arbeiderske, 1904
Cornelia Pedersen, 19 år, arbeiderske, 1904-
Gunhild Nilsen, arbeiderske
De arbeidet hos Ola Olsen

1903
Serine Larsen, 43, arbeiderske, ugift
Jørgen, 15 år, blikslager

Vindmøllebakken 10 – fra dødsfallprotokollen:
Død 1906 Fabrikarbeiderske Inger Olava Bentsen, 22 år gammel. Foreldrene Oskar Bentsen og hustru Ingeborg, Midtgaten 15. intet efterladt.

1907-1908-
Alma Paulsen, 18 år, fabrikp.
Inga, 21 år, død

1909-
Peder Nilsen, 51 år, matros, i Amerika i 2 år, sender til underhold, før i Støberigt 4
Grethe, 43 år
Engvald, 21 år
Charlotte 16 år
Gudrun, 11 år
Ingrid, 8 år
Sigrid, 7 år

1909-
Peder Birkeland, 18 år, bøkkerlærling
Severine, 20 år
Datter

1910-
Olava Kornberg, 37 år, enke, Skolegt. 10
Karl, 11 år
Rolf, 8 år
Lars, ½ år

1910-
Hans Oliver Olsen, 27 år, fab.arb. før Dokgt. 12
Anthea, 23 år
Johan, 1 år

1910-1911
Olaf Berentsen, 32 år, opslager,
Severine, 34 år, – sindsyk, asyl, er nu på Jæderen 1911,
Ingolf, 10 år
Magnhild, 8 år, død 9-5-1929, 28 år gammel
Sigurd, 6 år
Kristian, 4 år
Olaf, 2 år
Alle 5 barna var på Waisenhuset, de betalte kr. 24 pr. måned.1910-1911

1911 Hans Hansen, 22 år, fyrbøder, DS Prosperø

1912-
Bertine Nygaard, 18 år, fabrikpike, Fram
Anna Nygaard, 15 år, fabrikpike, Fram

1913-1914-
Werner Nyberg, 28 år, Sverige, fabrikarb. Kom hertil i 1911,
Rasmine, 23 år
Ingeborg, 1 år

1914 Einar Sørensen, kjedelsmed.

1915-1916- 1917-
Mikkel Toft, 31 år, smed, før Karlsminnegt. 56, 1916 opholder seg i Amerika, sender intet til familien.
Ragnhild, 21 år
Rosa, ½ år

1915-1916- 1917-
Olaf Lauritsen, 21 år, fabrikarb. Før Pedersgt. 106
Lovise Hansen, 21 år
Racin, f. 1915.

1916-
Ellen Wold, 48, år enke
Rasmus Torkelsen, 29 år fisker
Bertha Torkelsen, 28 år, hustru
Osmund Osmundsen, 26 år, fisker-adr 1918-

1920*1924
Edvard Martinius Eriksen, f. 20-9-1867, Mandal, støberiarb.
Rakel Gurine, f. 12-2-1854, Søgne
Irene Gurine Lange, f. 14-4-1913, Dybvåg
Sverre Eldor Pedersen, f. 13-6-1918, Nes, Fl.fj.
Edvarda Mathilde Eriksen, f. 16-6-1893, Dybvåg, skilt, syerske

 

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

1924-1948-1961

Peder Johannesen, fab.arb. (pensj)
Jakob Johannesen, g.m. Gudrun Kristensen, 1931-1934-
Tonning Johannesen, fab.arb. 1934-
Nils Johannesen, verksetdarb. 1934-
Marton Johannesen, 1940-1942-1943-1948-

1946-53
Tonning Johannesen, f. 24-3-1913, død 22-12-1973, 60 år gammel.
Synnøve Olsen, f. 19-12-1916, død 28-9-1986
Åse f.
Trude f.
Tonning Johannesen 32 år og Synnøve. De hadde tvillinger. De bodde i Avaldsenegata 94 til 1953.  Tonning var lagerarbeider.
Se Vindmøllebakken 8

Trygve Bjørnsen, chauffør, 1934-

1963-1982
Karl Jakobsen, f. 1910, baker, død 25-12-1976, 66 år gammel
Margrethe f. Kristensen, f. 1909, død 2-1-2002, 92 år gammel, vaskeriarbeider
Arne, f. 1933
Berit Synnøve, f. 1938
Kjell Magne, f. 1943, g. m. Kari Johannesen, telegrafarbeider
Alf Henning, f. 1950, g. m. Jorunn
Karl var baker og samtidig vaktmester på Samhold, de flyttet til Pedersgata 25, i 1963 kjøpte de Vindmøllebakken 10.

Karl Anker Jørpeland, 1968-
Severine Jørpeland, 1968-

 

1982-Tor Helge Torgersen
Jeg bodde i nummer 10 1982. Kjøpte huset av min tante Margrethe Jakobsen.

 

2013- Anders S Almesveen
Kjekt å se! Vi har bodd i nr 10 i 7 år nå, begynte totalrenovering og løfting av huset for 5 år siden. Flere av husene totalrenoveres for tiden, og fasadene mot gaten tilbakeføres til original stand. Kan anbefale en tur innom denne gaten i sommer når byggerabeidene i gaten nærmer seg ferdig for denne gang.

”Mange nevnt, andre gjemt.”