Vindmøllebakken 8

Vindmøllebakken 8

419

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Vindmøllebakken 8 br.nr 1783 – 100 m2 stor tomt.

Huseiere Vindmøllebakken 8
1891 Ole Pedersen
1912- Børre Osmundsen
1922- 1933- 1942- Oluf Olsen
1954- 1966-Rasmus Olsen
1998 Evelyn Irene Olsen overdrar til
1998 Dagfinn Olsen, Sissel Tronsnavåg, Trude Vollevik, Åse Johannessen, Per Erik Johannessen, Grethe Karin Sunde og Inger Gundersen.

2020 Aslaug Tveit – (Opplysning fra Facebook)

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885-1891*-1903- Vindmøllebakken 8 
Ole Pedersen, Hjelmeland, 63 år, f. 1830, Jelsa, hustømmermand, baadbygger, for det meste ledig (1900) huseier 1902, (eieren bor paa Engøen 1903)
Ragnhild/Rakel Asbjørnsdtr., 54 år, f. 1838
Torborg Olene, f. Pedersen, f. 1860, Hjelmeland, se Vindmøllebakken 12a.
Ole Olsen, f. 14-12-1867, Hjelmeland, søfarende på reise i 1885, konf. i Petri 1882
Ane Andersen, f. 1880, pleiebarn i 1891, familie
Rakel Andersen, 6 år, pleiedatter. (1894), familie
Laura Lie, 7 år, f. 14-4-1892, pleiebarn, (1895-1897-1900)barnebarn.
Ole Johannesen, 72 år, svigerfar (1895)
Astri, 84, svigermor, (1895)
Familien kom fra Hjelmeland i 1871.
Datteren Torborg Olene gift Lie, døde i 1903 og besteforeldrene tok seg av noen av barnebarna.

(1894 Laura Lie, f. 1892, underholdes av faderen, styrmand Johan Iversen Lie, f. 1850, g.m. Torborg Olene. De bodde i Opheimsgata 69 og hadde 7 barn, da moren døde. Alle barna ble underholdt av faderen. Muligens var alle pleiebarn)

Ole og Ragnhild hadde pleiebarna Ane f. 1880 og søsteren Rakel Andersen, f. 1888. De var barn av Ragnhilds søster Gjertrud Asbjørnsen og Lars Andersen. Her ser en at det var tette familiebånd.

Johan Lie og Torborg med familie bodde i Vindmøllebakken 12a i 1895.

1900*1901 Vindmøllebakken 8
Wilhelm Frøinæs, f. 1877, Bremanger, 23 år, fyrbøder, sjauer
Bertha, f. 1876, Fister, 24 år
Hilda, f. 11-10-1900
Hans Frøines, f. 1890, Bremanger, 11 år pleiesøn, broder.

1900* Vindmøllebakken 8
Nikolai Bjorheim, f. 1872, Strand, bryggeriarbeider
Amund Gjelsvik, f. 1877, Strandvik NB, arbeider ved stenfabrik.
Disse to var losjerende hos familien Frøines.

1902-1903 Vindmøllebakken 8
Aslag Osmundsen, f. 1860, Høle, 42 år, løsarbeider, fattigv.
Ingeborg, f. 1859, Vats, 42 år
Oskar, f. 1885
Thomasine, f. 1888, 13 år
Anna, f. 1890, 11
Alethe, f. 1895, 8 år
Ingrid, f. 1895
Ingvald, f. 22-5-1899, 2 år
Georg, f. 8-12-1901
Familien bodde i Støberigt 2 i 1900*innen 1910 var de flyttet til Værksgate 49.

1905-1915-1916- Vindmøllebakken 8
Børre Ommundsen, 52 år, f. 27-5-1852, Helleland, smed støberiet, død 20-11-1929, 77 år gammel
II kone: Laura, 35 år i 1905-
Berthine, f. 24-1-1881,(enke) hustru i 1910.
Børre Leonhart, 18 år, f. 17-5-1886, arb, støberiet, 1907-fyrbøder
Bertinius, 15 år, erindsgut
Ommund Albert, 11 år,
Lars, 9 år, f. 28-9-1897
Ingrid, 6 år, f. 29-9-1897
Martha 5 år, f. 21-6-1895
Børge, 3 år, f. 14-5-1901
Laura, 1 år, f. 5-2-1903
Marie, f. 16-9-1904
Ingeborg, f. 6-4-1910
Elisabeth, 20 år, tjener i 1908
Peder Sandved, f. 18-5-1902, stesøn
John Sandve, f. 17-12-1903, stesøn
Ingolf Sandved, f. 28-7-1905, stesøn
Judith Sandved, f. 10-4-1907, stedatter
Ingeborg Ommundsen, 3 år
Joakim Ommundsen, ½ år
(1911-3 sønner var til sjøs: Leonard, fyrbøder DS Prosperø – Osmund, kok i Amerika, DS Kalfond, – Lars, bois, DS Hanna, Cuba. )
Denne familien bodde i Pedersgata 113 fra 1918 se mer der.

1920* Arthur J. Andersen, f. 20-1-1901, Bergen

1920*-1921-1948-1959 Vindmøllebakken 8
Oluf Olsen, f. 28-1-1877, bakersv. Huseier, død 14-5-1959, 82 år gammel
Dagmar Ragnhilde Rasmussen, f. 5-8-1883, Haugesund,
John Magnus, f. 22-9-1904
Olaf Carl, f. 26-4-1908
Gustav, f. 29-12-1912
Synnøve, f. 19-12-1916
Rasmus Andreas, f. 1921
Dagfin Oluf, f. 1923

1953- Vindmøllebakken 8
Tonning Johannesen, f. 24-3-1913, død 22-12-1973, 60 år gammel, lagerarbeider
Synnøve Olsen, f. 19-12-1916, død 28-9-1986, 70 år gammel.
Åse og Trude tvillinger.
De hadde bodd i Avaldsnesgata 94 – 1946-53

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

1918 Vindmøllebakken 8
Ingebreth Gundersen, f. 7-5-1871, beslagsmed, død 16-10-1952, 82 år gammel. 1918-
Tabitta Gundersen, f. 7-11-1871
Gunnar Gundersen, f. 30-10-1895, sjøm. 1918-
Birger Gundersen, f. 12-11-1897, herm.arb. 1918-
Ingrid Gundersen, f. 18-12-1900
Hanna Gundersen, f. 20-11-1902
Johan Gundersen, f. 23-2-1904
Ingvald Gundersen, f. 4-12-1906
Denne familien er kun funnet i adresseboka for 1918, men de bodde i Støberigata 33 i 1910. —artikkel

SA 1929

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net