Vindmøllebakken 11

Vindmøllebakken 11

Vindmøllebakken 11 br.nr 1782 – 117 m2 stor tomt

169

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Huseiere: Vindmøllebakken 11
1885-1912 John Johnsen Engøen
1912 – 1922- Johan Berge
1933- 1942- 1954- G. Pedersen
1966 Sara Pedersen selger til
1966 Paul Jarle Melø
1999 Nordkronen selger til
1999 Norgesmøllene

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885-1891*-1904 Vindmøllebakken 11
John Johnsen Engøen, f. 1831, skibstømmermand ved værft, driver, dokken, (1895 sygelig lidet arbeid) 1900 fhv. skibstømmermand lever af midler. Syg, helseløs, kan intet erværve 1898, var på Sjømannshjemmet i 1903-
Ingeborg Kjølsdtr. f. Fjermestad, f. 1812/24, Thime
Johanne Olsen, 38 år, husholderske
Han bodde i 1 etasje og delte kjøkken med Ole Ingebretsen

1885 Vindmøllebakken 11
Ole Torstensen, Nedre Eiene, f 1850, fisker
Malene Ingebretsen, Lyse, f. 1857, Hølle
Tosten Harbo Olsen, Eiene, f. 1884

1885 Vindmøllebakken 11
Torbjørn Endresen Eltervaag, f. 1863, Hetland, arbeidsmand
Ingeborg Danielsen Frøiland, f. 1836, Hetland
Endre Johan Torbjørnsen, f.1872
Inger Kristine Torbjørnsen, f. 1874
Thea Everine Torbjørnsen, f. 1880
Innen 1891 var de flyttet til Vindmøllebakken 10.

1885 Ane Serine Bjørnsen Birkeland, f. 1833, Forsand

1891 Vindmøllebakken 11
Ole Ingebretsen, f. 1854, Fossand, sjauer, varelastning
Ragnhild, f. 1856, Høle
Berte Ingebretsen, f. 1883, Fossand
Marta Ingebretsen, f. 1887
Ingebret Ingebretsen, f. 1889

1891 Ingeborg Pedersen, f. 1825, Høle, ugift, vaskekone, går ude og vasker, bodde i kjelleren.

1894 Vindmøllebakken 11
Torger Birkeland, 51 år, arbeider, støberiet
Lena, 51 år
Grethe, 25 år
Pauline, 16 år
Therese, 13 år
Sigve, 8 år

1895 Vindmøllebakken 11
John Gjertsen, f. 1847, Jelsa, 48 år, tømmerm.
Sesilie, f. 1846, Suldal, 48 år
Johan, 18 år,
Osmund, 15 år
Ane Sesilie, f. 1888, 6 år
Familien var flyttet til Spilderhaugg. 21 innen 1900.

1894-1900-1901- Vindmøllebakken 11
Peder Pedersen, 25 år, f. 1868- arbeider, paa støberiet, har lagt meget syg nu i 15 uger – (1894)
Thea Marie, 31 år, f. 1862-
Tobias, 3 år, f. 1894-
Margit Hjørdis, 1 år, f. 1896-
Clara, 2 år i 1901, f. 24-12-1898-
Peter Theodor, f. 24-8-1900
Se vindmøllebakken 12.

1897 Vindmøllebakken 11
Lars Johannesen, f. 1837, Avaldsnes, 59 år, lidet arbeid om året
Ingeborg, f. 1834, Bergen, 62 år
De var flyttet til Sangesandsgaden 15 innen 1900.

1897-1898-1899-1900-1901- Vindmøllebakken 11
Gabriel Gabrielsen, f. 1843, Sogndal i Dalarne, fisker, fattig i 1898,
Marie Justine, 1855, Høiland, død 30-10-1901, 46 år gammel
Peder Bernhard, f. 1884, blikkenslagerlærling v. hermetikfabrik
Gerda, f. 1882
Peder Bernhard, f. 1884
Anton, f. 1887
Gabriel, f. 1890
Martin, f. 1894
De bodde i Hetlandsgt 30 i 1885. Innen 1902 var de flyttet til nabohuset Vindmøllebakken 13.

1898-1899 Vindmøllebakken 11
Sivert Kristiansen, f. 1854, Fossan, 42, løsarbeider
Anna, f. 1860, Fossan, 36 år
Berta, 2 år
De var flyttet til Skolegaden 13 innen 1900.

1891-*1900*-1901 Vindmøllebakken 11
Ole Nøkling, f. 1848, Finaas, jægteskipper, syg i flere år, eier skøita Vega som han seiler med
Ane Bertine, f. 1843, Askvold
Laura Bertine, f. 1878
Jonas Albert, f. 1879, matros
Emma Katrine, f. 1881
Olaf Andreas, f. 1882, matros, har vært en tur til sjøs (1900)
Familien bodde i 1885 i Pedersgata 96 og senere i Vindmøllebakken 5 og 12a.
Ole mønstret på «Elverhøi» 5-6-1881 og mønstret av i 1883. Båten gikk på Stavanger – Finland. I 1882 mønstret han på «Ørvar-Odd» som gikk på Stavanger – Sorokka – Hamburg.

1902-1903 Vindmøllebakken 11
Iver Larsen, f. 1843, Haaland, 59 år, skomager, værksted her
Berte Marie, f. 1845/1856, Hetland, 56 år
Thomas Larsen, f. 1881, handelsbetj.
Theodor Olsen, 22 år, skomagersv.
Bodde i Sølvberggt 5 i 1900 og i 1910.

1904 Vindmøllebakken 11
Arthur Aslagsen, 26 år, donkeymand, S Argo af Haugesund
Martha, 21 år
Borghild, 3 år
Ruth, 1 år

1905- Vindmøllebakken 11
Anders Hetland, f. 1876, Ogna, 28 år, støberiet
Grethe, f. 1874, Ogna, 30 år
Gurine, f. 1894, 9 år
Ole Johan, f. 1897, 5 år
Olava, 3 år
Conrad, 2 år
Gerda, ½ år
De bodde i Risbakken 26 i 1900.

1905–1920* Vindmøllebakken 11
Sigurd Johan Berge, 30 år, f. 25-3-1873, Høgsfjord, enkem. Støberiet
I. kone: (Cecilie Aagesen, død 3-2-1905, 28 år død)
Aage, 2 år, f. 12-1-1902, støberi. 1921-1924-1925-
II. kone: Guro Serine Haugland, 37 år, f. 13-5-1872, Imsland, hustru i 1910
Elling, 3 år-
De bodde i Dokgt. 14 i 1900.
Sigurd Johan Berge, 1 år, f. 15-1-1905, lagerarb. 1925
Martha, 40, husolderske,1907
Guro, 35 år, husholderske 1908-
Torbjørg Elise Berge, f. 30-7-1913
Aage Berge, støberi. 1921-1924-1925-
Mange annonsenrer om salg av ovner komfyrer osv i 1916—–

Fb Oddrun Dehli
Min mormor Torbjørg Berge f. 1913 er oppvokst i nr. 11, det bitte lille huset nest nederst. Det var hennes far Johan Berge som eide huset da. Iflg. gamle eiendomsregister fra 1912 var verditaksten kr. 2600,-.

1909- Vindmøllebakken 11
Elling Berge, 23 år, ølkjører skal bo her!

1909- Vindmøllebakken 11
Edvard Haugland, 29 år, smed

1907- Vindmøllebakken 11
Karen Serine Ellingsdtr. Berge, f. 12-10-1885, Fossan, 25 år, arbeiderske
Selmer Kornelius, f. 6-8-1903. far: ungk. Bagergut Ingolf? Olsen Nærbø, f. 1881
Salemon Andreas, f. 12-1-1906. Far: ung. Bagersv. Ingolf Olsen Svela, f. 1881.
Innen 1910 var Serine flyttet til Stiftelseg. 14, da hadde hun bare Salomon.

1908-1909- Vindmøllebakken 11
Bernhard Karlsen, 2-6-1880, 27 år, smed støberiet, fra Klep
Anna, 14-1-1874, Haaland 34 år
Bergliot, 2-6-1910, 5 år
Gunda, 6-12-1907, 2 år
Familien flyttet til Strand der han ble smed og arbeidet en tid på Staalverket.
Bernhard Karlsen “Krokhølsmeden” var en kjent mann på Jørpeland, har arbeidet litt på Staalverket og hadde egen smie.  han bodde også i Pedersgata Se mer her : http://www.strandhistorie.no/index.php/folkfrastrand/intervjuer/672-krokholsmeden

1910-1911- og 1924-1925 Vindmøllebakken 11
Salomon Andersen, 53 år, fisker, fylte 85 år 29-4-1942, før Dokgt. 16
Bergitte, 47 år, død 21-5-1941, 79 år gammel.
Han bodde i Badehusgata 14 i 1942.

1910-1910*1911 Vindmøllebakken 11
Laura Mæle, 58 år, husholder,
Ole Strand, 48 år, 2. maskinist, D/S Oscar II, der går på China, hvor han har vært i 5 år.
Sverre Strand, 18 år, f. 2-10-1890, Bergen, pleisøn, erindsgut.
Oscar Strand, 15 år, f. 4-5-1893, Bergen, pleiesøn, til sjøs
Hans O. Strand, 13 år, f. 5-6-1896, pleiesøn
(1911 Sverre Strand, nu reist til Valvatne Sundhordaland.)

1913- Gudbrand Jakobsen, 23 år, støberiet, kom fra Island 1912.

1913 Vindmøllebakken 11
Bernhard Næss, f. 1884, 29 år, kjører, hos R.A. Idsøe, før Normansgt 10.
Kristine Olene f. Ihle, f. 1888, 25 år
Bjarne, 3 år
Erna Jørgine, f. 8-10-1913

1915- Regine Johannesen, 61 år, fabrikarb. Før Badehusgt. 22

1916

1916-1917 Vindmøllebakken 11
Karl Kristiansen, 43 år, fab.arb. lever ikke sammen med konen.
Bertine, 39 år
Bertha, 14 år
Borghild, 2 år
Ingeborg Kristiansen, pike og Torleif Løvig, ungkar, har
Torlaug f. 1915, datterdatter

1920 Vindmøllebakken 11
Georg Johan Larsen, kassefabrikarb.
Gabrielle Bertine Jacobsen
Villy Johan, f. 1920

1934-1968 Vindmøllebakken 11
Gunnerius Melø, f. 27-10-1882, Melvær, Senjamaskinist. 1934-1940-1942-, død 10-9-1942, 60 år gammel.
Katinka Melø, enke, 1948-
1961-1971
Paul J. Melø, f. 2-4-1908, sveiser, 1961-1968-1971- død 25-10-1981, 73 år gammel g.m. Betty
Betty Melø, frue,
Gunvald O. Melø, hj.arb. 1961-1968-
Åsa Melø, 1968-

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Vindmøllebakken 11

Arnt Helliesen, haandlanger, 1921-
Arthur Andersen, mask.arb. 1924-

Kristian Todal, fisker, 1928-1930-
Nicolai Olsen, blikksl. 1931-
Trygve Tollefsen, 1931-

Inga Johannesen, herm.arb. 1940-1943-1948-

Anton Leite, 1940-1942-
Ingvald Leite, mask. 1940-1942-1943-1948-

Holger Olsen, sjåfør, 1942-

Olai Torgersen, mask. 1942-1943-1948-
Aage Torgersen, 1943-1948-

Sara K. Pedersen, pensj. 1961-1968-1971-

fra FB.

Birthe Elin Andersen  Nr 11 bodde Jostein Fosse i over 30 år og i det blåe huset Øyvind Strand begge har flyttet…va mye i de to husene..nr 11 fikser nordkronen opp nå…

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net