Pedersgata nr. 084

Pedersgata 84

232

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

br. Nr. 1390 – 56m2

Huset er bygd ca 1870-75

Eiere: Pedersgata 84
Gitlesens arvinger selger tomt med opført hus.
1874 til Mons Olsen
Fra Mons Olsens enke Berte ca. 1900
1900 til Tobias Qive
1938 Til P. Michaelsen
1939 til Johan Th. Nilsen
1940 til Anker Ørke.
1968 Trygve Haave selger til Stavanger kommune
1997 Kommunen beslutter å rive dette og 34 andre hus.
Det har bodd relativt få mennesker her opp gjennom årene. Det har vært lite flytting inn og ut.

1865 10 personer, 2 familier
1875 9 personer, 2 familier
1885 5 personer, en familie.
1900 8 personer, en familie
1910 7 personer, en familie

Folk i huset: Pedersgata 84
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 –1908 Pedersgata 84
Mons Olsen, f. 1815, Høiland, arbeidsmand, på banen. Død 1895
Berte Tollefsdtr. f. 1822 Høle, død 1908
Tomas, f. 1844, forsørget af fattigkassen. Død 1889
Ole, f. 1847
Martin, f. 1849
Berte, f 1851
Rakel Gurine, f. 1853
Gabriel, f 1860, erensgut i 1875
Ane , f 1863
Marie, f. 5-5-1864, gift med Petter Pettersen
Carl, f. 1869
          Sønnen Tomas var ikke nevnt i 1865. Hva « tildr» står for vet jeg ikke, men siden han ble forsørget av fattigkassen skulle en tro at han feilte noe. Thomas døde i 1889 av vatersott. I 1885 var det kun datteren Ane som bodde her sammen med foreldrene. I 1895 var det bare Mons 79 år, og Berta 72 år som bodde i huset. Mons døde i 1895.
I 1898 var Berta blitt enke, i 1900 bodde hun sammen med familien Kvia. Hun hadde formue. Berta døde i 1908, da hadde hun bodd her i over 40 år.

1904

  1907

1909

Folk satte ofte inn småannonser, både når de fant noe eller mistet noe.
En portomone funden, 1904 – 4 smaa sølvknapper fundne, 1907, – Et guldbelte tabtes igaar. Bedes levert Pedersgaden 84. 1909

1865 1875 Pedersgata 84
Stinius Larsen, f 1844 bødker, død 18-7-1904, 59 år gammel.
Marie Olsdtr. f. 1843
Caroline Amalie Larsen, f. 8-1-1866, pleiebarn
Hilda Olava Larsen, f. 26-11-1871, pleiebarn
Sønn, han ble bare nevnt i dødsannonsen som fraværende.
          De giftet seg 30-11-1865 i St. Petri. Fedrene var Lars Rasmussen og Ole Olsen. Forlovere var søfarende Iver Michaelsen og Severin Larsen. I 1875 bodde de i Øvre Strandgate, Stinius var enkemann og forsørget to pleiebarn. Det virker litt rart at de står som pleiebarn, siden han og konen står oppført som foreldre da begge døtrene ble døpt. Stinius var styrmand i 1871. Muligens var han på sjøen og barna var i pleie hos noen andre.

1875 Pedersgata 84
Martin Monsen, f. 25-7-1850, rebslagarbeider
Ane Joakimine Strøkersen, f. 19-11-1849, død 31-7-1930, 80 år gammel.
Elisa, f. 1882
Erling, f. 1887
          De giftet seg 2-11-1875 i Petri. Martin var sønn av Mons Olsen og Ane var datter av Elling Størkersen, Ole Monsen og Ole Olsen var forlovere. Ane og familien bodde i Strømsteinen. Ane ble kalt i Mina. Hun og familien bodde i 1900 i Pedersgata 43.
Martin bodde ikke hjemme i 1900, han hadde mellombels bustad i New York. De hadde rom på loftet og som de andre måtte de dele kjøkken. Martin var kommet hjem innen 1903, da var han rebslager og arbeidet hos Berentsens reperbane. Han lå på sygehuset i 1907 og måtte få hjelp fra fattigkassen, men var i arbeid på reperbanen i 1909. Martin reiste til Amerika igjen i mars 1909. Erling gikk i blikkslagerlære hos Lunde. Han var i Amerika fra 1908. Søsteren Elisa hadde vært syg og hjemme et halvt år, hun dro til Amerika rundt 1905-06. De betalte kr 90 i årlig husleie i 1910. Marie fikk stemme ved valget i 1904. Mina døde i 1930, da var barna hennes fraværende, så det var bare hennes søstre som stod i annonsen.

  Pedersgata 43

1885 Pedersgata 84 Petter Pettersen, f.9-6- 1860, Sandeid, Vigedal, arbeider

Marie, f. 5-5-1864

            Marie var datter av Mons Olsen, de bodde i Nymannsveien 83 i 1910.

1911 – En dobbel komfyrgryde billig tilsalgs.

  1916

1898-1938 Pedersgata 84
Tobias Qvie, f. 19-8-1866, Haa, støberiarb. dreieverkstedet, død 22-10-1951, 85 år gammel
Marie Olsen, f. 4-10-1866, død 29-3-1934, 68 år gammel.
Berta Elise, f. 3-2-1893
Martin, f. 8-5-1896, død 28-4-1925
Trygve f 13-2-1898
Margit, f. 4-3- 1901, død 2-1906, 5 ½ år gammel
Ellen, f. 26-11-1901 –død 16-9-1964, 63 år gammel
          Tobias var matros før han begynte på støberiet. Berta hermetikarbeider i 1910, men var butikbetjent i 1914, Bertha var i 1910 butikbetjent hos Coop forening, Ellen var i 1914 på døveskole på Hamar. I 1916 var Martin guldsmed hos Carl Svendsen, Martin var gift med Borghild Åkre. Trygve var fabrikarbeider. I 1910 var husleien beregnet til 200, Kr. i året.
Tobias bodde i Saudagata 11 i 1943.

         

      

To artikler om Ellen, den eldste fra 1931 og den andre fra 1954.

   

1916 Pedersgata 84

Paulus Askildsen, 22 kobberslager

Bertha Elise Kvia, f. 3-2-1893

            De giftet seg 6-11-1915. Bertha var datter av Tobias Kvia.

 

 

1918 Pedersgata 84 Sivert Følgesvold, f. 1890, Lagerarb.   Se Pedersgata 82    

Malene Helland, f. 1883

Sverre Marton, f. 1918

Erna

Sivert bodde i Karlsminnegata 30 i 1943

1924 

1924

1925

1931-1947-1959 Pedersgata 84
Anker Ørke, 7-10-1912, rørlegger, død 3-1-1953, 41 år gammel
Judith, f. 17-7-1907, Hognestad, rengjøringsarbeid
Arnold, f. 28-7-1939, lærling
Magne, f. 28-7-1939, dekksgutt
Reidun, f. 22-4-1943, g.m. Reidar Svendsen
John Arne,

  1940

1937 Inger Lina Vaage, f. 2-12-1872, fabrikarbeider
1940-41 Haldis Hansen, f. 28-5-1920, arbeider
1942-43 Paul Svendsen, f. 26-12-1899, arbeider

1958-1967 Pedersgata 84
Reidar Svendsen, over trykker
Reidun Ørke, f. 22-4-1943, ekspeditrise
Gift 1963

1960-1963 Pedersgata 84
Edvard Bjelland, 9-10-1916, lagerekspeditør
Ruth Bjelland, 6-4-1918, serveringsdame

1960-61 Jan Georg Pedersen/Torbjørnsen, f. 2-5-1939

19? -1966 Pedersgata 84
Trygve Haave, f. 1906, støberiarbeider, postbud
Gerda Tollefsen, f. 1907
Signy, f. 1925, gift med Kjell A. Johannesen
Familien Haave bodde i Pedersgata 86 en periode.
De bodde i Langt 6 i 1955 og flyttet til Hinna ca 1966.
Da overtok datteren Signy og Kjell Johannesen leiligheten.
Gerdas foreldre bodde i Pedersgata 97.
Trygve bodde i Nedre Dalgata 63 i 1943.

Gerdas foreldre bodde i Pedersgata 97

 

1966

1965-1971 Pedersgata 84
Kjell A. Johannesen, f. 1924
Signy Haave, f. 1925
Solvår, f. 1945
Tordis, f. 1947
Anne Karin, f. 1951, gift i 1968 med Thor Henry Fjellstad
Liv, f. 1953, gift i 1971 med Arne Solbakken
Mette, f. 1956
Jan, f. 1962
Tom, f. 1965
Da familien flyttet hit ca 1965 var det bare de yngste barna som bodde hjemme. De flyttet til Kvernevik.

1977 Pedersgata 84
Hans Joa, f. 1931
Ally Joa, f. 1941

Liv Solbakken, barnebarn av Trygve Qvia har også bodd her, men jeg vet ikke når.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net