Pedersgata nr. 082

Pedersgata 82

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr 1443 — 113 m2 stor tomt. Pedersgata 82

1005

Fra Panteregisteret Pedersgata 82
Fra A. Gitlesens arvinger til
1866 Ole Biørnsen
1866 Til Kirsten Stigen
1880 Til Anton Olsen Nærem 1885 ?
1920 Til Daniel Rosnæs
Hanna Herigstad, huseier i 1910. Det er ikke tinglyst. Kun nevnt i valgmanntallet for 1910.
1929 August Kvitrud81

1933-34 Elias Løvås, nevnt i matrikkelen 
1959 til Einar og Thor Kvitrud
1986 fra Ingeborg Kvitrud til Stavanger kommune
1984—Ekspropriasjon av Stavanger kommune for de skulle bygge Havneringen.

Fra Panteregisteret. Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det finnes i Panteregisteret. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange kilder blir det opplyst hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 82
Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her,
eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

1865-1898 Kirsten Pedersen Stigen, hun drev med vask og stryking.
1875 Anne Haagensen, Handlende
1904-1911 Christine Pedersen, fladbrødbaker
1910-1913 Karen Larsen, handlende
1916-1921 Johanne Hallingstad, handlende med frugt og grønt.
1922-1928 Sverdrup Hanssen, blikkslager
1925– Melkeutslag
1928- Tønnes Andr. Mathiassen, kjøbmann
1935– Fruktutsalg
1940-1942 Trygve Thelin, frugt og tobakk.

  Huset lå på hjørnet av Pedersgaten og Grensesteinsbakken. Det var på halvannen etasje med kvist på langsiden ut mot Pedersgaten. Det var en butikk på hjørnet med utstillingsvinduer, og en med vindu mot Pedersgata. Grenseteinsbakken var så bratt at det var inngang til kjelleren i bakken, selv om framsiden mot Pedersgaten lå nesten på gateplan. Dessverre er både det huset, bakken og andre hus borte nå. De forsvant da Haugesundsgaten ble lagt i tunnel der. Tvers over gaten lå hermetikkfabrikken Stavangerfjord Packing, på skrå over lå Økonoms forretning i nr 81, og på hjørnet til Grensesteinsbakken var Hamres frukt og tobakk.

Folk i huset: Pedersgata 82
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.
I 1865 var der 4 leiligheter og det bodde 11 personer i huset. Kirsten Stigen hadde fått skjøte på huset i 1866,
men det var nok bygget en stund før den tid, i og med at her bodde folk allerede i 1865.

1865-1898 Pedersgata 82
Kirsten Pedersen Stigen, f. 1821, død 1898, vask og stryking
Albertine Olsdtr. f. 1851 pleiebarn. 1865
Gurine Torstensdtr. f. 1842 ug.1865
Kirsten var gift, men her bodde ikke noen ektemann. Hun var huseierske. Kirsten hadde en pleiedatter og en fattiglem boende hos seg for fattigkassens regning. Ellers så ernærte hun seg ved at vaske for folk og stryking av tøy. Hun var enke i 1875. Da hun i var blitt 73 år var hun antakelig utslitt og måtte få hjelp av fattigkassen til å livnære seg. Hun døde i 1898 av hjertefeil. Opp gjennom årene hadde hun flere leieboere og losjerende.
1894-1895 Tore Jensen, 75, enkemann, af kassen
1894 Elen Revem, 54, enke, af kassen
1894 Kristine Andersen, 25, ug.
Disse tre bodde i 1894 sammen med Kirsten Stigen i en husholdning.

   1900

Den Strygeforretning, som dreves i Pedersaden 82, er tilflyttet Skolegaden 18. Sammesteds billige Daabskjoler tilleie.  1900

1865 Pedersgata 82
Anders Gaudesen, f. 1804 arbeidsmann, fisker.
Christine Tormodsdtr. f. 1803
De var flyttet til Ramslandssmauet 2 innen 1875.

1865 Pedersgata 82
Jakob Andersen, f. 1813/1816, matros
Karen Olsdtr. f 1820/1824
Jakob Jakobsen f. 1857
De var flyttet til Store Skippergt. 17 innen 1875.

1865 Pedersgata 82
John Larsen, f. 1833, Høiland, arbeidsmand, fornemmelig Søhusarbeide
Dorthea Marie Olsdtr, f- 1836, Høiland
Severine Johnsdtr. F. 1862
Familien var flyttet til Nedre Klevegt. innen 1875.

1875 – Pedersgata 82 Logerende
Anders Andersen, f. 1844 Haderslev, rebslager, logerende hos Kirsten
Marthe Olsdtr, f. 1811 Haaland, enke, dagarbeid, logerende
Ellen Ellingsen, f. 1854 tjenestepige, logerende
Karoline Halvorsen, f. 1858 tjenestepige, logerende
Anne Evensdtr, f. 1845 tjenestepige, logerende.
Anne Haagensen, f. 1825 Hetland, enke, Handlende
Anne Haagensen handlet i Pedersgata 78 i 1885.

1885 Pedersgata 82
Larsen, Lars, f. 30-12-1856, Avaldsnes, Mekanikus
Karoline f. 18-10-1860
Martin, f. 15-12-1883
Johan Sverre, f. 16-5-1889
Lauritz, f. 8-8-1891
Georg, f. 1895
Ingolf, f. 10-12-1896
Laura, f. 1-11-1898
Innen 1900 var familien flyttet til Brattebjergaten 23.

1885 Pedersgata 82
Tøri Jensdtr. f. 1819/1821, Sogndal, Vask og stryging
Olsdtr. Amalie f. 1860 Vask og stryging
Dette året opplyste også Kirsten Stigen at hun drev med vask og stryking. Tøri og Amalie bodde sammen med Kirsten, kanskje arbeidet de sammen. I 1865 var Tøri husholderske hos Johannes Olsen i Strandgata.

1899 –

Vask og strygeforretning i Pedersgaden no. 82 bedes ihukommet. Fjærer vaskes og kruses. Smukke Daabskjoler til leie. Vasking af herreklær og mørke damekjoler.

1885 Pedersgata 82
Ole Abrahamsen Nærem, f. 1833 Hå, Arbeidsmand. Død 28-1-1910, 77 år gammel
Bergitte Marie, Rasmussen, f. 1829, Flekkefjord
Anton Olai Olsen, f. 1858, Nærbø sogn. Se under
Jakob Martinius Olsen, f. 1861, deksgutt
Gunhild Magretta Olsen, f. 1865
Anna Olsen Abrahamsen, f. 1869 Styrer for sin far
Ole bodde i Arbeidergata 8 i 1875.
1885 Anton ble gift 3 ganger og bodde her i ca 30 år til 1916.
I – Anton Olai Olsen Nærem, f. 1858 Arbeidsmand død 22-7-1926, 68 år gammel
Karoline f. 1858
Olufine Berthea f. 1882
1894-1902
II- Anton Olai Olsen Nærem, f. 1858, enkemand før 1894, bødker nu kolportør i 1894
Elen Kristiansen, enke. 49
Berta 24
Karl 14
Emanuel 11
1885- 1898- 1916
III – Anton Olai Olsen Nærem, f. 1858, Kolportør, Forstander for Adventistene
Marit, f. Ødegård, f. 1865, Gryten i Romsdal, -død 12-3-1934
Marit Fredriksen Ødegaard, f. 1823, Gryten i Romsdal, svigermoder ophold her. – døde i 29-11-1905 i Pedersgata 43.
Anton bodde her over 30 år, mellom årene 1885-1916. Første gang han ble nevnt var i folketellingen for 1885. Da var Anton gift med Karoline og hadde datteren Olufine Bertha. Han var blitt enkemann innen 1894. Da ble han oppført sammen med enken Elen Kristiansen og tre barn. De er muligens hennes barn for ingen av de var her ved folketellingen i 1900. Elen fikk av fattigkassen i 1894. Anton giftet seg på ny med Marit fra Gryten før 1898. Sammen med dem bodde mor hennes her i 1900. Da var Anton forstander for adventistene. Han og kona var adventister. Svigermoren Marit døde 1905. Anton var agent i 1902. Antons kone fikk stemme ved valget i 1904, så han må ha hatt en bra inntekt. Kun de kvinner som selv hadde en inntekt, eller en mann som tjente over en viss sum fikk stemme. Ole kjøpte huset av Kirsten Stigen, men det er vanskelig å finne årstallet.
Da Anton døde 12-7-1926, ble han oppført i dødsfallprotokollen som adventistprest, f. 1858, 68 år gammel. Oslo. Han etterlot ektefelle Marit Ødegaard og 2 søskende (Anna og J.M. Nærem) Eier hus på Grefsen meddelt til Oslo skifterett.

 

1894-1895 Pedersgata 82
Ole C. Halvorsen, f. 3-8-1863, 2. maskinist, S/S Imbs, er nu hjemme
Kristine, f. 7-8-1864
Hilda, f. 22-2-1898
Innen 1900 var de flyttet til Spilderhaugaten 4.

1902 – En pige ønsker vask og rengjøring.

1895-1902 Pedersgata 82
Eliane Larsen Løvaas, f. 1815, Høle, enke, død 18-10-1904, 93 år gammel
Elen Christensen, f. 1845, Høle, Hetland, enke, arbeiderske, datter
Karen Christensen, f. 3-9-1866 datter til Elen og mor til Harald.
Bertha, f. 4-6-1869, syerske, datterdatter
Kornelius Løvaas, f. 1876
Emanuel Christensen, Løvaas f. 1882, fyrb. SS Nora
Harald Nilsen, f. 19-2-1895 pleiesøn, oldebarn –
Enokine Larsen, f. 28-11-1891/1897 oldebarn. Datter av Bertha.
I 1902 tjente moderen – Karen- hos statsraad Aarstad i Stockholm. Her bor 4 generasjoner sammen. Eliane fikk i 1900 litt understøttelse fra Hetlands sogn. De bodde i Nymannsveien 32 i 1900, men har nok kommet tilbake hit igjen. I 1910 bodde Karen og sønnen Harald i Vikedalsgata 22.

1895 J Pedersgata 82 ohan Olsen, 32 år, arb. Ug.

1898 Pedersgata 82
Olava Svendsen, 20 år
Karoline Larsen, 60 år

1897 -1899 Pedersgata 82
Nils Nilsen, f. 1874, matros farer fra England- 1899 arbeidet 1 aar hjemme.
Kristine, 22 år
Kirsten Serine f. 1897
Nils Kristian, f. 1898

1897- 1899 Pedersgata 82
Ludvig Jørginius Helberg, f. 3-12-1865, Trondheim, død 30-11-1950, 85 år gammel. støberiarbeider.-1899, fyrbøder på ”SS Earnfond” 3. mnd.
Kristine, f. Stausland, f.12-7- 1865/67
Nils Andreas, f. 12-8-1897
Karl, f. 17-3-1898
Fredrik, f. 1-8-1900
Leif, f. 10-9-1923
Konrad, f. 1-10-1906
Innen 1900 var de flyttet til Møllegata 190, og i 1910 bodde de i Ryfylkegata 18. De feiret sølvbryllup 15-9-1917.

1899 Pedersgata 82
Bertinius Thorsen, f. 1871, støberiarbeider Ved dok.
Anna, f. 9-1-1872, Laurvig
Bertine, f. 8-11-1896
Augusdt Loden, f. 4-8-1899
Andrik, f.16-4-1-02
Anna, f. 6-6-1908
Innen 1900 var de flyttet til Lysefjordsgaten 1. i 1910 bodde de i Hjelmelandsgata 20, da var Anna blitt enke.
I 1900 var det tre leiligheter og det bodde 9 personer her. Det var et våningshus med butikk, udhus, verksted, kvist med kjøkken, forhus med kjøkken og 3 rom 1 rom i kjeller.

1903

Kjælderetagen i Pedersgaden 82 bestaaende af 2 værelser og kjøkken, tilleie. Passende for strygeri. 10 kr. maaneden.

1905

Tilleie Straks. 1 eller 2 sammenhængende sale med ene kjøkken, god udsikt, er tilleie for en eller 2 sypiger eller andre enlige fra nu til paaske flyttetid i Pedersgaden 82.

1900-1914 Pedersgata 82

Karen Larsen, f. 30-9-1864, handlende ugift.

Eliane Reianes f. 1833, Rennesøy, enke, moder, ikke nevnt i 1910.

Både mor og datter var handlende i kolonial.

De hadde også tjenestejenter.

Inger 29 år tjener i 1906

Davida Meling, 26 år tjener i 1908

Eliane bodde og eide hus i Østervaag 47a i 1885. Avisene er en utrolig kilde. Karen Larsen vant heklede gardiner i Indremisjonens basar i 1905. i 1910 vant hun et forkle. – Karen Larsen Pedersgt 70 vant i 1915 en dukke — er det samme person? —

1904 Butiklamper 2 brugte, men gode ønskes kjøbt.

1900-1901 Pedersgata 82

Inger Malene Dreyer, f. 1833, Sandnes by, enke, fattig, død 22-1-1906, 73 år gammel

Marie Gitlaug Dreyer f. 1870/1871, sypige

Ole Ingar Dreyer, f. 12-10-1898

Søren Larsen f. 1823 sygelig, logerende, fattigunderstøttelse.

Ungkar Kristian Kristiansen var far til Ole. De bodde i Hetlandsgaten 31 i 1885. Da Ole ble født bodde de i Pedersgata 32.

1906

1902 Pedersgata 82
Anton Aalgaard, f. 1873, matros –SS Stavanger
Emilie 28
Sigrid, f. 1897
Margit f.1902
De bodde i Kongsgaden 49 i 1900.

1902 Pedersgata 82
Lars Rafos, f. 5-5-1875, blikkslager
Rakel Næsheim, f. f. 22-12-1874
Oline, f. 26-6-1901
Elida Gjertine f. 25-7-1902
Bernhard Emil, f. 18-2-1904
De var flyttet til Pedersgata 88 innen 1910. Lars var med i prøvenævnder for svenneprøver i 1912, blikkslagere. Les mer i John G. Johnsens bøker: Gatelangs i hermetikkbyen.

1903 Pedersgata 82
Gunhild Halvorsen, 6-8-1872, enke. Arbeiderske ved sildesalteri
Hartvig, f. 3-6-1896
Ragnhild, f. 11-1-1901
Gunhild bodde sammen med foreldrene og en søster.
Jørgen Rasmussen, f. 1833, Sirdal, far
Ragnhild Rasmussen,f. 1933, Sirdal, mor
Gjertru Rasmussen, f. 1874, Sirdal, arbeiderske ved sildesalteri, søster
Rasmus Karlsen, f. 1877, Sirdal, Gjertru’s sønn
De bodde i Wesselsgt. 82 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Nedre Strandgate 50.

1904-1910-1912 Pedersgata 82
Christine Pedersen. 17-5-1856, Bømlo, enke, fladbrødbaker
Sallie Pernille Arnesd., f. 1-10-1877, Sand, gift med Ludvig Andersen
Laurie, f. 1898 datterdatter.
Lovise Andersen, datterdatter f. f. 27-12-1899

1904-1909 Pedersgata 82
Ludvig Andersen, 28, fyrbøder ”S/S Penelope” fra østlandet. ”Stavanger”
Sallie Pernille Arnesd.– mannen reist fra henne intet til underhold 1905
Christine var fladbrødbaker. Hun bodde her sammen med datteren Pernille og mannen hennes Ludvig. Pernille hadde to barn. Laurie f. ca 1896 bodde en tid i Opheimsgt., men hun og bestemoren bodd her alene flere år. Ludvig var sjømann og reiste fra kona i 1905 uten å sende noe til underhold. En tid bodde han i Pedersgaten 122.
Ludvig Andersen 34 klinker gift flyttet i 1910.

1908 Pedersgata 82
Rasmus Knudsen Foss, f, 8-6-1873, Høiland, bargersvend
Olava Sofie, f. 20-5-1871
Gunhild, f. 1-2-1901 Gjesdal
Knudhild, f. 23-12-1902
Knud, f. 6-3-1904
Rasmus, f. 8-4-1906
Hanna, f. 22-9-1909
Regine 5
Familien var flyttet til Skreddersmuget 3 inne 1910.

1909 Pedersgata 82
Marie Olsen, f. 20-7-1854, Sola, enke arbeiderske, vask rengjøring flyttet til Pedersgata 52
Elisabeth 25 fabp. Bjelland
Olava, f. 29-9-1888 fabrikpige
Martin, f. 23-6-1892, kontorist sygelig
Thine, f. 4-11-1894
Selma 11
Adelaide, f. 19-7-1897
Innen 1910 var de flyttet til Jæderensgt. 79.

1910-1914 Pedersgata 82
Jakob Bjørnsen, f. 22-3-1873, Skudesnes, manufakturist i Coop Forening.
Olava, f. 30-7-1876, – skal på landet 1914
Konrad, f. 19-4-1901
Alma Knutsen, 19 år, tjener.
Kristine Larsen, enke, 43 husholderske 1914

1913 Ottelia Bjelland, fab.arb.

1914 Pedersgata 82
Knud Høivig, støberiarb.
Inger Høivig, 20 år, fabarb. Bjelland. 1915

1915 1918-1920 Pedersgata 82
Sjur Følgesvold, f. 21-7-1860, Sjernarøy, lagermann, død 12-5-1943, 83 år gammel
Martha Serine, f. Larsen, f. 24-5-1863, død 25-3-1953,
Sivert Følgesvold, f. 1890,
Sina, f. 27-9-1893
Karen, f. 5-10-1896, fabrikarbeider
Søren Martinius, f. 26-7-1898, fabrikarbeider
Lena Serine, f. 15-10-1900
Jonas Fris, f. 30-12-1902 død 4-1-1939 i USA, 36 år gammel
Martha Serina, f. 22-5-1905.
De bodde i Østervaag 16 i 1910. Da datteren Martha Serina giftet seg i 1938 med Conrad Haarr bodde hun i Bergjelandsgt. 15.
1918
Sivert Følgesvold, f. 1890, lagermand ———– se nr 84
Malene Martine, f. Helland, f. 1883
Sverre Marton, f. 13-9-1918
Erna
Kun nevnt i valgmanntallet for 1918, i 1920 bodde de i Hillevåg, og i 1925 i Karlsminnegt 30.

1915 1916 Pedersgata 82
Bertha Baardsen, f. 12-7-1883, Imsland, enke, vaskekone, gift 1915 ?
Anna Baardsen – Engen, f. 30-1-1901
Jenny Cecilie Johannesen, f. 12-2-1910, bodde her også i årene 1949-1956, hermetikarbeider
Olene Baardsen, f. 18-4-1862, Imsland, vask
De bodde i Oskarsgt. 34 i 1910. Da var hverken Bertha eller Olene gift. Bertha bodde på Varden i 1925.

1914-1915 Pedersgata 82
Nils Svendsen, 24 fabarb.
Margrethe, 26
Sverre, 2

1916-1918 Pedersgata 82
Johanne Hustvedt Hallingstad, f. 29-12-1880, Imsland, handlende frugt fra våren 1916, død 1969.
Antonette, f. 1-8-1901
De bodde i Taarngt. 9 i 1910, da var Johanne enke. Rundt 1925 bodde hun og datteren i Nymansveien 157a. Hun var fortsatt handlende, og hadde frugt og cigarforretning i Pedersgata 28

  1916

1920-1923 Pedersgata 82
Daniel Rosnæs, f. 14-1-1875 Rennessøy, kjører, død 27-6-1954, 80 år gammel
Ellen B. f. 3-9-1874 Skudesnes
Selmer K. f. 27-7-1898
Else D. f. 7-2-1900, gift Hansen
Marie Dagmar M. f. 11-10-1909
Emma D. f. 1912
Familien bodde på Egenes 15b i 1910, da var Daniel gassverksarbeider.

1922-1924 Pedersgata 82
Selmer Rosnes, 27-7-1898, Handelsbetjent, sønn av Daniel, død 16-6-1969,70 år gammel
Ingeborg Høgeli Rosnæs, 1906
Daniel Ernst, f. 1924

1916-1918 Pedersgata 82
Kaspar Andersen, f. 1884. kommunearbeider
Ingarda Tønnessen f. 1891
Edith Konstance f. 1916
Asta f. 1917
Helga Olava f. 1918

  1919

1918  Pedersgata 82—-de bodde i nr 62 da han døde– er dette en feilplassering—-?

Rasmus Olsen Vigrestad, f. 1-5-1861/1869, Vigrestad,  platearbeider, død 13-6-1929, 60 år gammel

Olene Larsen f. 26-4-1877, Høiland

Lotte, f. 16-11-1898, Skjæveland

Berta, f. 8-1-1909

Ragna, f. 20-10-1908

Elisabet f. 1918

De bodde i Pedersgata 45 i 1910.

  1919     1922

1928 Pedersgata 82

Tønnes Andr. Mathiassen, f. 1899, kjøbmann

Anna Serina Larsen f. 1905

Rigmor f. 1928

1924

Forretningen flyttet til Pedersgata 50 i 1925.

   1925       1926

  1929    1930

Jeg har ikke funnet andre opplysninger om at Margrete M. Knudsen Holmsund bodde her enn dette utklippet fra 1929.

De følgende personene har jeg funnet i skattemanntallet, hvor det bare blir oppgitt navn på den som har inntekt, og hvilken skatteklasse han var i. Derfor er ikke hele familiene nevnt.

1933-34 Pedersgata 82
Ingvald August S. Nilsen, f. 20-1-1887, Ylvingen i Vegø, Søndre Helgeland, skibsfører
Han var i skatteklasse 4 som skulle tyde på at han hadde familien, men jeg har ikke funnet dem.

1938-39 Pedersgata 82
Halfdan Rimestad, f. 20-1-1901, arbeider
g.m. Ingeborg Kvitrud
Paul

1938-39  Pedersgata 82 Rudolf Thornrud, f. 24-6-1874, malersvend
1938-39 og 1947-48  Pedersgata 82  Gustav Johanssen, f. 20-1-1894, motormaskinist
1938-39-1948 Pedersgata 82 skatt kl2
Hjalmar Sørensen, f. 1-1-1885, steinarbeider
Arne Teodor Sørensen, f. 11-3-1898, arbeider

1941- Pedersgata 82 Georg Johnsen, fisker

1940-1946 Pedersgata 82
Thomas Knudsen, f. 15-3-1880, anleggsarbeider
Tomine, f. 5-12-1881
Karl, 28-11-1902
Tonny, f.26-11-1909
Familien bodde i Storgata 26 i 1910.
Anders Knudsen, f. 4-5-1889, arbeider

1942-1950 Pedersgata 82Harald Ingebretsen, f. 30-10-1914, sjåfør, død 4-9-1992, 78 år gammel
1941  Selma Tollefsen, enke
1942-43 Alfred Haakensen, f. 30-9-1890, arbeider
1942-1955 Karl Johan Olsen, f. 22-9-1889, arbeider kl3
1942-43 Torkel Sem, f. 28-10-1882, arbeider
1942-43 Jakob Næss, f. 12-7-1918, arbeider
1944-46 Oskar Høiland, f. 29-4-1921, arbeider
Julie Gustava Kvitrud, f. 11-5-1915

1945-46 Magnus Høie, f. 23-11-1899, arbeider
1946-1955 Karl Olsen, losse og laste arbeider
Karl var 14-9-1946 forlover for May Marie Jakobsen, f. 5-6-1924, Namsos. Hun hadde adresse her da hun giftet seg med Monrad Skjærahaug, f. 28-3-1919 fra Erfjord.

1947-49  Monrad Skjerahaug, f. 28-3-1919, arbeider
1945-1957 Pedersgata 82
Josefa Jakobsen, f. 31-3-1899, klipperske, død mars 1955, 58 år gammel.
John Jakobsen, f. 5-12-1928, sjømann
Ruth Jakobsen, f. 18-2-1923, hermetikkarbeide

1949-50 Bjørg Adele Bye, f. 20-2-1928, fabrikarbeider
1949-50 Einar W. Oftedahl, f. 20-8-1898, arbeider
1953-54 Sten Bruno Tørnberg, f. 29-1-1915, verkstedarbeider
1953-54 Jan Amdal, f. 27-11-1931, hermetikarbeider
1956-57 Vanda Tollefsen, f. 13-1-1922, hermetikarbeider

1958-1969 Pedersgata 82
Andreas Meling, f. 26-3-1924, lagerarbeider
Klara Meling, f. 8-6-1921- død 23-8-1979, 58 år gammel

1958-1969 Pedersgata 82
Aktor Solli, f. 31-7-1931, hermetikkarbeider

1955 – 1959 Pedersgata 82
Harald Henriksen, f. 26-12-1893, fyrbøter
Torleif Henriksen, f. 1-4-1934, matros

1956-1961 Pedersgata 82
Karl Kåre Bjørø, f. 24-9-1925, hermetikarbeider
Erna Bjøro, f. 24-3-1930

Foto FRB . ca 1980–  Her ser vi nr 82. Da er alle spor etter forretningene forsvunnet. Ved siden av ligger nr 84 og 86.

I bakgrunnen ser en Sølyst til høyre  og Rosenberg skipsverk på Buøy til venstre.

Familien Kvitrud drev skraphandel flere steder, og hadde mange annonser i avisene.

  1934    1938

1940    1948

1938

1960 –

Siden de selger en stor speilglassrute kan en gå utfra at det var på den tiden huset ble bygget om og butikklokalene ble gjort om til bolig.

Familien Kvitrud kom hit i 1929, men flyttet ut og inn noen ganger før de slo seg til her for godt i 1936. Familien eide huset fram til kommunen eksproprierte det da det skulle bygges kulvert over Haugesundsgata i forbindelse med Havneringen.

1929 – 1959- ca 1986 Pedersgata 82
August Ingebretsen Kvitrud, f. 8-8-1881, Ringebu, død 28-1-1959, 77 år gammel røkemester, skraphandler, marsjandise forretning i ABCgt.
Emma Beate, f. Hansen 3-12-1889 i Kristiania, død 16-10-1950, 60 år gammel
De feiret sølvbryllup 10-8-1935
1. Erling Eriksen, Kvitrud, f. 6-9-1906, død 28-3-1989, 82 år gammel, dykker, gift med Kitura (Turid)Thorsen
Sønn fra Emmas 1. ekteskap.
1. Ingeborg Bergitte, f. 29-5-1911, Klepp, død 24-5-1940, 29 år gammel, gift med Halfdan O. Rimestad
2. Randi Sigfrida, f. 20-5-1913, død 27-10-1960, 47 år gammel, I. gift med Karl Pettersen, II. gift med Karl Vatland.
3. Julie Gustava, 11-5-1915, død 26-12-1975, sydame, I. gift med Oscar Høiland, II. gift med Kåre Clementsen.
4. Tonny f.8-8-1917- død 13-8-1991, 74 år gammel, gift med Stene Skjelbred Stene død 2-1-1991, 77 år gammel. Stene var fra Sandnes, og var tømmermann. Gift 1937
5. (Einar) sønn Kvitrud, f. 23-8-1919, død 9-11-1919 av bronkitt. Han var ikke døpt da han døde. Da bodde familien på Stokka i Hetland.
6. Einar, f. 13-12-1920, død 7-2-1977, sveiser, I. gift med Olaug Gundersen, II. Gift med Ingeborg Hunshamer
7. Agnes Elise f. 1923 død 25-4-1925 1 ½ år gammel – annon- I 1925 bodde de i Høkergata 5.
8. Agnes Elisa, f. 31-1-1926, død 15-11-1946, 21 år gammel
9. Erna, 24-3-1930, død 10-1-2000, 69 år gammel, gift med Karl Bjørø
10. Thor, f. 8-10-1933, død 29-6-1990, sjømann, I gift med Hildur Karin Goa, II. Gift med Torunn Kleiberg.
Emma hadde vært gift tidligere og hadde en sønn. Hun og August fikk til sammen ti barn, ikke alle levde opp, men de var en stor flokk som flyttet rundt om i byen til de slo seg ned her.
August Kvitrud Pedersgata 82
August ble født på Kvitrud i Venabygd som fjortende og yngste barn til Engebret og Ingeborg Kvitrud. Han ble døpt 14.11.1881 i Venabygd kirke. Faddere var: Ane G Linækkeren, Hans P Linækkeren, Karen E Bø, Anders J Norbo og Paul Paulsen Alme. Han ble konfirmert i Venabygd kirke 1. mai 1896 og presten skrev om han at han hadde “Rett gode kunnskaper”.
Hans første arbeid var som kusk på en hestediligense som kjørte mellom Gudbrandsdalen og Kristiania. Det var en reise som to dager hver vei. En gang hadde han blitt kastet av, og hadde resten av livet et stort arr oppe på hodet fra denne hendelsen. Han hadde så gått på underoffiserskole i Kristiansand. Her hadde han blant annet lært seg å svømme. Han hadde så jobbet med anlegg på veier og liknende som jord og steinarbeider.
Av “eventyrlyst” havnet han på Klepp omlag 1909. Her ble han 7.10.1910 gift med Emma Beathe Hansen f 3.12.1889 i Kristiania (d 16.10.1950 i Stavanger, sydame og skraphandler). Fra sitt første ekteskap hadde hun sønnen Erling Eriksen. På Klepp drev han med forskjellig forefallende arbeid og hadde i tillegg et lite gardsbruk: Høieheia på garden Hauge. Da han giftet seg oppga han yrket til å være jordarbeider. Panteregisteret for Klepp viser at han eide Høieheia fra 4. desember 1913 til 9. november 1916.
August flyttet sammen med familien til Stavanger i 1917 for å få arbeid der. Han begynte på Jadar Presserving hvor han drev og røkte til han ble pensjonist 70 år gammel. Han hadde da vært der i 27 år. Arbeidet i hermetikkindustrien var den gang sesongarbeid. Resten av året var han arbeidsledig eller skaffet seg annet arbeid. Det var storsildfiske fra januar til mars. Brisling fra mai til et stykke ut på høsten. I to sommersesonger(ca juni til september) omlag 1920, var han i Kristiania og jobbet hos Nygård Teglverk.
Emma Kvitrud Pedersgata 82
Emma ble født på Kristiania Fødselsstiftelse, som er identisk med det nåværende Rikshospitalets Kvinneklinikk i Oslo. Hun ble døpt der 9.12.1889. Faddere var Marthe Danielsen og Martine Saugestad (kilde Kirkeboka Gamle Akers menighet). Hun flyttet så til Klepp sammen med mora. Mora døde da hun var halvannet år gammel.
Lars Tjøtta (Norås, 1988, s 7) skriver at fattigfolk i Klepp på 1800-tallet ble auksjonert bort av fattigkommisjonen. Auksjonen foregikk i romjulen og gjaldt for året etter. Det laveste anbudet vant, da det ble billigst for kommunen. Bortauksjoneringen forsvant med den nye fattigloven i år 1900. Om også Emma ble bortauksjonert i sine første år vet jeg ikke.
1.1.1891 bodde Emma på Anda på Klepp hos Hans Skanke og Rakel Sofie Anda. Hun bodde også sammen med tanten Thea Hansdatter (f 1865). Både Emma og Tea ble forsørget av fattigvesenet (kilde Folketellingen)
I 1900 bodde hun hos husmannsfolkene Sven og Rakel Tubakken (Folketellingen). Sven og Rakel hadde korn, poteter, kyr og høns.
Emma ble ikke konfirmert. Hun kom i lære som sypike på Klepp og bodde da på Tjøtta. Hun bodde på Tjøtta 16.8.1906. Tjøtta var på denne tiden en arbeiderforstad til Bryne. Norås (1988, s 21) skriver at en på Tjøtta etterhvert hadde store sosiale problemer….
Hun ble gift seksten år gammel 16.8.1906 med enkemannen Bernt Eriksen. Forlovere var Lars S. Tu og Karl S. Tu. Bernt var leilending på et bruk på garden Hauge på Klepp. Eier av bruket var Ole O. Øksnevad fra 1884 til 13.11.1906 og derfra Fasting R. Stangeland (Panteregisteret for Klepp). De fikk sammen sønnen Erling Eriksen f 6.9.1906. Faddere for Erling var Lars S. Tu, Rasmus S Tu, Marigreta S. Tu og Johanna O. Tjøtta.
Emma ble så enke fortsatt bare sytten år gammel: 2.4.1907, da Bernt Eriksen døde på Stavanger Amtssykehus. Hun ble boende på Hauge og begynte igjen som “sypike” (Kirkeboka for Klepp, gifte 7.8.1910). Den dama hun gikk i lære hos hadde sagt at hun ikke kunne lære henne noe mer. Ville hun lære mer måtte hun dra til Stavanger..
Emma ble så gift 7.8.1910 med August Kvitrud. De bodde på Hauge og på Høieheia som også er en del av Hauge. I 1917 dro de til Stavanger. Her flyttet de opp til to ganger i året. Det var som regel hun som ordnet med kjøp og salg av husene de bodde i.
I Stavanger bodde de en rekke steder. Grunnen var at Emma drev med eiendomsspekulasjoner. De bodde hele tiden i hus de eide selv, med unntak av en kort tid de bodde i en kjeller fordi huset de skulle flytte til enda ikke var fraflyttet. Dette drev de med til 1936. De slo seg da ned i Pedersgata 82. Det var normalt flytting 15. april og 15. oktober. Fra adressebøker og manntallslister ved valg i Stavanger har jeg funnet disse bostedene:
1918 Lyder Sagens gate 15a
1922 Øvre Strandgate 70a
1923 Øvre Strandgate 64
1925 Bakkegata 9
1926 Øvre Strandgate
1927 Nedre Blåsenborg 6
1929 Pedersgata 82
1931 Pedersgata 82
1931+1932 Øvre Strandgate 61
1934 Pedersgata 82
1934+1935 Bakgata 12
1935 Kaisegata 2
1935 Strandgata 61
1936 Pedersgata 82
Omlag 1929 startet de en skraphandel. De kalte den for “Sykehendi” som var et finere ord for skraphandler. Det var først i Bergjelandsgata, så noen måneder i Pedersgata 82, så i Nedre Holmegata 31. Til slutt var det i ABC-gata 8 til det ble nedlagt. Da Emma døde 23.10.1950 hadde Einar Kvitrud butikken i noen få måneder. Tonny Skjeldbred overtok så og hadde den til hun avviklet butikken.
Jeg har gått gjennom skattelister fra 1934 til 1964. I løpet av disse årene ble disse personene nevnt. De er nevnt de årene de har bodd i Pedersgata 82 og hatt inntekt :
August Ingebretsen E. Kvitrud, f. 8-8-1881, skraphandler, kl5 –1936-59
Karl, f. 29-12-1890, arbeider –1946-52
Erling Eriksen Kvitrud, f. 6-9-1905 —-1930-31
Julie Gustava, f. 11-5-1915, huseier – 1941-45
Einar, f. 13-12-1920, sjåfør, –1940-1964
Olaug, f. 4-1-1922, — 1951-52
Erna, f. 24-4-1930, hermetikarbeider, –1951-56
Ingeborg, f. 31-7-1930, –1960-64
Thor, f. 8-10-1933, lærling –1951-64

  

     

2013 Stavanger Aftenblad

Arne Kvitrud, sønn av Einar og barnebarn av August og Emma har bidratt med opplysninger om familien, og fortalt litt om besteforeldrenes bakgrunn.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net