Pedersgata nr. 081 folk i huset

Pedersgata 81

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

456

                    
1903 Pedersgata 81
Oskar Eriksen,
f. 1872, feiersvend
Gurine, f. 1876
Gudrun, f. 1895, Haugesund
Marie, f. 1897, Haugesund
Solveig,
f. 24-6-1899, Bergen
Laurits 1
(en søster av fruen har nu vært på besøk ½ år. ble det opplyst om i FT. 1903) De bodde på Hetland prestegård i 1900, Oskar var da finanstrat og agent.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1902- 1905 Pedersgata 81
Peder Andersen,
f. 1-3-1858, Bergen, støber, formand, Støberi & dok
Rachel, f. 24-2-1866, Sandefjord
Olufine, f. 18-6-1882, Bergen, Cigararbeiderske, Bakkens tobaksforretning
Helene Marie, f. 9-2-1888, Bergen
Randulf Johan, f. 24-8-1892, Bergen
Petra Karoline, f. 11-2-1894
Wilhelma Bergitte, f. 1895, død 18-9-1906, 9 år gammel
Peter Andreas, f. 8-5-1899
Oskar, f. 17-4-1902
Doris, f. 17-1-1908
Familien bodde i Opheimsgata 75 i 1900, innen 1910 var de flyttet til Lysefjordsgata 23.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1904 – 1910 Pedersgata 81
Knud Knudsen,
24-2-1864/67, Mekanikus, støberi & dok. død 27-6-1936
Johanna, f. Gabrielsen, / Skaardal, f. 29-1-1869/75, Rægefjord i Soggendal, død 21-7-1970, 94 år gammel.
Olga, f. 10-11-1890
Thorvald, f. 6-9-1900, død 22-12-1908, 8 ½ år gammel
Knud Røimestad, f. 1-1-1907
Thordis, f. 19-2-1910, død samme dag, medfødt svaghet.
Da Olga ble født bodde de i Pedersgaten ? Knud og familien bodde i Mellomgaden 8 i 1900. Senere i 1910 var de flyttet til Nymandsveigen 92.


 Knud Knudsen 1866-1936 var den enkeltperson som har hatt mest betydning for samvirkebevegelsen i Stavanger G. Roalkvam: Fra Disk til stormarked.Gunnar Roalkvam har skrevet om Knud Knudsen og has betydning for Økonom.    Knud var smed på Støberi & dok. Han så hvor viktig det var å stå sammen og starte et samvirkelag. Med hans og flere andres innsats kom Samvirkelaget i gang. Knud var lagets forretningsfører og utenom full jobb som smed, arbeidet han for laget både sent og tidlig. Varer skulle på plass i hyllene det skulle ryddes og ordnes. Fra 1909 sluttet han som smed og ble ansatt på fulltid i Økonom. Knud var ikke ute etter å tjene mest penger. Han gikk ned i lønn. Hans prinsipp var «å tjene hverandre – ikke å tjene på andre» Det kom fram da han ble syk i 1923. Da bevilget foreningen ham en liten ærespensjon for arbeidet han hadde lagt ned. Men da det ble trange tider for folk og foreningen i 1930 frasa han seg den pensjonen på grunn av at det var så mange som gikk ledige. Les mer i artikkelen om Økonom avd. 1.(1875) Foreldrene til Knud var: Jens Knudsen, f. 1829, Lyngdal, smed og Torborg Pedersdtr 1827, Heskestad. De hadde 4 barn i 1875, og bodde i Dokksmauet i 1885. ,,,,


1902-1903 1904 Pedersgata 81
Sjur Osmundsen Kalvig
, f. 20-8-1854, Kalvig i Jelsa, stenarbeider i kommune i 1900
Marie/Magla Nilsdtr, f. april 1843 Jelsa, død 6-7-1926, 83 år gammel
Nils Martin, f. 4-2-1876, metalstøber Støberi & dok
Osemine, f. 1887, sypige, g. Torgersen, død 18-4-1948, i USA
Severin, f. 25-11-1880, Jelsa, i bødkerlære hos Johs. Knudsen
Karen, ?? 20 år, blikslags—Hos BraadlandEngel, 18 år, i bødkerlære hos J. Knudsen, død 17-12-1951, i USA
Osmund, f. 1887, i bødkerlære hos J. Knudsen, død 1-1-1933, 47 år gammel, i USA
Karoline, f. 1886
I 1900 arbeidet søsknene Severin, f. 1880, Engel, f. 1886 og Karen, f. 1882 Uldvarefabrik i Klepp kommune, ved Øxna Brug. 19031904+ 1905
Nils Martin Kalvig, f. 4-2-1876
Cecilie, 20-8-1878, Finaas, gifte i mai.
Sigurd, f. 1905De bodde i Haukeligata 66 i 1910.
Severin Kalvig, f. 25-11-1880, Jelsa
Ragnhild, f. 12-2-1876, Finnaas.
Ivan Signor, f. 1913, død 22-7-1914, 7 måneder gammel
De bodde i Østervåg 47a i 1900 og innen 1910 var de flyttet til
Avaldsnesgat 76.,,,,
*******************************************
1903- 1905 Pedersgata 81 Malene Olsen, 28 år, handlsbetjent.
*******************************************
1903- 1906 1907 Pedersgata 81
Rasmus Erga,
f. 21-12-1861, Klepp, død 12-3-1931, 69 år gammel
Karine, f. 21-11-1868, Nærstrand, død 11-12-1945, 77 år gammel
Brynhild, f. 27-9-1892
Karen, f. 24-10-1894
Erik, 11-6-1895
Rolanda, f. 31-7-1899
Wilhelm, f. 13-4-1901
Rasmus og familien bodde i Karlsminnegata 20 i 1900, da var han handelsreisende. Mens han bodde her i huset var han handlsbetjent hos Wilh. Aarstad siden Baades Sæbefabrik. Rasmus og familien bodde i Pedersgata 97 (fam. 42) i 1910 og var da handelsbetjent i Coop forening. Sønnen Eirik ble arkitekt og tegnet Stavanger Kunstforenings bygg på Maldeveien. se Pedersgata 122.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1904 – 1910 Pedersgata 81
Svend Ellingsen Berge,
f. 5-5-1868, Høgsfjord, støberiarbeider., død 1-11-1950
Berit Jonsdtr. f. 30-12-1868, Sindnes, død 13-1-1927, 58 år gammel.
Elise Theodra, f. 28-10-1888,
Berge, død 6-8-1889
Elling Torvald Bertinius, f. 11-1-1893, støberilærling
Sigval Johan, f. 9-9-1894, Høgsfjord
Trygve, f. 30-6-1897, Erlandsdalen, død 6-5-1898, tvilling
Theodora, f. 30-6-1897, Erlandsdalen, død 13-5-1898, tvilling
Theodora Theresia, f. 13-5-1899,
Trygve Egeland, f. 7-12-1902,
Sven, f. 22-5-1903
John Birger, f. 7-12-1905, død 22-8-1907
Svend og familien bodde en tid i Erlandsdalen i Strand, og skulle overta gården der, men da bonden ville beholde den beste delen av skogen ble det ikke noen handel og de flyttet til Stavanger. Innen 1910 var familien flyttet til Haukeligata 69. Svend ble gift 2. gang i 1934 med Martha Kristine Kleppe, f. 1880, død 1955 Bilde av familien i Forsanboka b.1 Svend var på Støberi & dok i 25 år. Sammen med tre arbeidskamerater – Knut
Knutsen – Torger Eriksen og Ole Malmin var han med på å starte kooperasjonen. Det første store utsalget var her i huset.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1913 Pedersgata 81
Johannes Olsen,
f. 16-7-1871, fabrikarbeider Hos Nic. Wesnes, arbeidsledig 4 mnd.
Ingeborg, f. 28-1-1878
Henry, f. 3-12-1902
Bjarne, f. 1-2-19023
Johannes og familien bodde i Pedersgata 92 i 1910, da var han cementarbeider.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1913 -1914 Pedersgata 81
Ole Aarhus
, f. 1838, Suldal, 75 år, forhenværende husmand
Walborg Torsdtr, f. 1849, Suldal, 64 år
Paul, 30 år, fabrikarbeider
Thor, f. 1888, Suldal, fabrikarbeider
Familien flyttet til Haukeligata 94 innen 1917.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1913 Pedersgata 81
Jørgine Hauge
, f. Nilsen, f. 21-3-1863, Strand, død 5-12-1940, 77 år gammel
Edvin Karsten, f. 11-6-1895, guldsmedlærling
Nelius, f. 29-9-1896, syk, elektrikerlærling i 1917., død 24-1-1970, 74 år gammel
Ingolf Jørginius, f. 5-9-1898, død 28-8-1903, 5 år gammel
Otto Selmer, f. 23-1-1900
Jørgine og barna bodde i Pedersgata 92 i 1910. hun var hermetikkarbeider og fikk litt av fattigkassen. Jørgine var gift med – Enok / Isak Ottesen Hauge, de lever hver for seg, mannen bodde på Avaldsnes. Tiligere hadde hun bodd i Pedersgata 109 i flere perioder. Hennes mann var bortreist for 9 år siden opplyste hun i 1913. Hun flyttet til Ryfylkegata 20 innen 1917.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1933-34 Pedersgata 81
Elias Løvaas,
f. 13-4-1875, kjøbmann
Serine Eriksdtr, f. 12-9-1881, Heng i Strand
Karen, f. 22-8-1905
Enny, f. 17-31907
De bodde i Taugata 21 i 1910
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1933-34 Pedersgata 81
Kristian Nygard,
f. 24-9-1881, skibstømmermann, død 20-1-1970, 88 år gammel
Lina Nygaard, f. 1-12-1912, fabrikarbeider,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1933-34 Pedersgata 81
Johan Pedersen
, f. 9-12-1873, formann
Olava, f. 26-9-1871
Erik, f. 4-8-1901Gabriel Pedersen, f. 30-1-1906, sjømann
John Osvald, f. 16-9-1907
Konrad Pedersen, f. 19-11-1909, arbeider
De bodde i Ryfylkegata 14 i 1910.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1931-32 Pedersgata 81 adressebok 1955-1969
Martin Karlsen,
f. 12-3-1893, Stjernerø, laste losse, møllearbeider i 1955, død 22-4-1980, 87 år gammel
Elfrida Johnsen f. 2-11-1899, død 11-7-1981, 81 år. Fabrikarbeider
Annie Charlotte, f. 1926
Otto, f. 5-7-1924, arbeider
De bodde Pedersgata 133 i 1926.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1933-1958 – 1969 Pedersgata 81
Anders Gjermundsen,
f. 6-6-1871, formann, død 28-11-1957, 87 år
gammel
Inger, f. Jacobsen, f. 15-11-1871, død 22-11-1958, 88 år gammel.
Jakob Gjermundsen, f. 7-11-1905, støperiarbeider, død, 1974 ? g.m. Anna Corneliussen
Ingeborg Kristine Gjermundsen, f. 2-8-1907, Hermetikarbeider, gift med Anker Johnsen. 1941

1933—–1983—- Pedersgata 81
Ansgar Gjermundsen,
f. 26-10-1913, arbeider død 12-10-2008, 95 år gammel.
Mary Andersen, f. 28-6-1914
Kåre Andersen, f. 6-2-1947, druknet 11-6-1967, 20 år gammel.
Mary var enke da hun giftet seg med Ansgar i 1961. Hun hadde sønnen Kåre som druknet i 1967. Han ble aldri gjenfunnet.
1983 Knut Eskeland skriver på Facebook: I etasjen over det nærmeste hjørnet på butikken bodde en som het Ansgar Gjermundsen for 60-70 år siden. Han var god til å spille trekkspill og spilte i brulluper og i andre sosiale sammenhenger i og rundt Stavanger. Det sto meget i Aftenbladet da Kåre Andersen druknet i 1967.

************************************
1940- 1955 —1968-9 Pedersgata 81
Nils M. Svendsen Wersland,
f. 1-3-1904, skredder, død 15-4-1981, 77 år gammel
Ester, f. Hetland, Wersland, f. 9-6-1907- død 31-7-1976, 69 år gammel
Ester var datter til Marie Hetland.
      1958 Wenche Helland :  Min grandtante og grandonkel Ester og Nils Versland bodde i huset i mange år. Mener de bodde i etasjen over butikken men de hadde antakelig ikke hele etasjen alene.
-1947- 1950 Pedersgata 81
Marton Hetland,
f. 4-1-1929, lærling
Han var barnebarnet til Marie Hetland sønn av Nordal og Margit. Han bodde hos sin tante Ester og Nils Wersland.

Marie Hetland, mor til Ester Wersland bodde i Pedersgata 70 i 1914.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1935- 1955 – 1969 Pedersgata 81
Kristian Georg Ohrvik
, f. 23-11-1890, maler, død 19-6-1974, 83 år gammel
Selma Ohrvik, f. Pedersen, f. 24-7-1896. død 21-8-1962, 66 år gammel, serveringsdame
Kristian jr. Ohrvik, f. 9-5-1916, bud
Asta Ohrvik, f. 18-3-1918, fabrikarbeider—g.m. Otto Brueland
Svanhild Marie Ohrvik, f. 29-3-1922, fabrikarbeider Viet 31-1-1948
Olaf Franklin Johansen, f. 1-7-1920, verkstedarbeider, Gjesdalsgt 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1945-1958 1967 Pedersgata 81
Asta Ohrvig,
Brueland, 18-3-1918
Otto Brueland, f. 1910 – død 6-7-1942, 32 år gammel—1942, arbeider
Otto Brueland, f. 14-11-1942
Otto Eugen Brueland Jeg er født i økonomen i andre etasje, bare gode minner. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1933-1939 Pedersgata 81
Lars Larsen
, f. 24-11-1896, losse og lastearbeider, død 9-10-1976, 80 år gammel
Lotte Larsen, f. Vigrestad, f. 16-11-1898, fabrikarbeider
Racin Larsen, f. 2-7-1917, gift med Aasta 1968.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1947-1951 Pedersgata 81
Olav Johnsen,
f. 11-7-1920, møllearbeider
Wenche Johnsen. f. 2-5-1931
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1958-1960 Pedersgata 81
Olav Larsen.
F. 23-11-1898, vaktmester
Walter Larsen, f. 13-11-1935, elektriker,,,,,,,,


1958-1969 – Pedersgata 81
Knut Wiktor Bergsten,
f. 19-4-1920. losse og lastearbeider
Marit Bergsten
Wenche May, f. 10-6-1946
Marion, f. 18-7-1948
Denne familien er oppført i dette huset, men bodde i hjørnehuset til N. Dalgate. Siden Økonom eide begge har det muligens vært en overlapping i opplysninger.e,,,

,
1958-1969 Pedersgata 81
Osvald Emanuel Olsen,
f. 12-9-1892, platearbeider
Bertha Marie, f. Andreassen. f. i Ålesund, død mai 1974, 77 år gammel.
Børge Marton Olsen, f. 8-8-1922, pensjonist
Denne familien bodde også i Nedre Dalgata 84, men er ført opp som om det var i Pedersgata 81. Derfor er de med her. 1967 1974
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Fra Roalkvam: Fra disk til stormarked.
Dette huset er på hjørnet til Nedre Dalgata og hørte til Økonoms eiendom, så noen av folkene som er nevnt her bodde i dette huset.
Skomakerverkstedet i Nedre Dalgt. 84 ble opprettet i 1910. I bakgrunnen ses Økonom nr 1.
G.Roalkvam: Fra disk til stormarked.
ATK Nye tider – 2008

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net