Pedersgata nr. 098

Pedersgata 98

 

383

Br.nr. 1705

172 m² stor tomt

Eiere:

1876, fra A. Gitlesens arvinger

til Ingeborg Sørensdtr. Danielsen, enke

1877    fra Ingeborg Danielsen

1877    til Gunder Larsen

1896    fra Gunder Larsens enke Bertha

1896    til Peder. M. Sunde

1932    fra enken Olava Sunde

1932    til Svein Buggeland

1933    til Ole Andreas Ommundsen

Ca 1975 – til Sigrid Hansen og Ellen og Monrad Jørgensen

1995    fra Sigrid Hansen

1995    til Olav Rolfsen

Huset er bygget mellom 1865 og 1875, for det er først i 1875 en finner folk i tellingene. Udehus Indbefattende Vedhuse & Klosetter.

I 1. etasje var det forretning. Det var to avdelinger og to inngangsdører. Døra til høyre førte inn til kolonialen, mens den til venstre førte inn til ølutsalget. En måtte gå opp to-tre trappetrinn. Inngangspartiet var trukket inn, slik at trappa ikke lå på fortauet. 1. etasje ble bygd om til bolig da Sigrid Hansen la ned butikken rundt 1990.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1898    – 1933 Kolonialvarer og Klædehandel – Peder M. Sunde

1935    – 1955 Kolonial, frugt og tobak, Ole Andreas Ommundsen/Ellen Ommundsen

1955-   ca 1990   Kolonial og øl, Sigrid Hansen

  Annonser for kjøp og salg av huset finnes nederst på siden.

Antall personer registrert på bostedet: 23, i 6 leil 1875.

Antall personer registrert på bostedet: 22, i  6 fam 1900

Antall personer registrert på bostedet: 11, i 3 leil 1910

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 1. 1875-1877

Ingeborg Sørensdtr. Danielsen, f. 1825, Christiansand, enke, huseierinde/huseierske

Daniel Severin, f. 1846, Vanse, blikkslagersvend

Sofie, f. 1853

Ingeborg, g. 1864

Ingeborg var gift med Daniel Elias Danielsen, f. 1817, Vanse. De bodde i Bergelandsgaten 8 i 1865. Ingeborg får skjøte på dette huset i 1877, da er hun blitt enke.

 1. 1875

Kristian Larssen, f. 1843, Mæland sogn Hammer prgj., jernstøber

Anne, f. 1842, Lindaas prgj.

Lambert Marius, f. 1870, Bergen

Emilie Henriett, f. 1875

Karl A., f. 1880

Kristian og familien var logerende. De har kommet til Stavanger mellom 1870 og 1875, siden det ene barnet er født i Bergen og de andre her. Innen 1885 var de flyttet til Spilderhaugsmuget 4.

 1. 1875

Andreas Olaus Stornæs, f. 1826, Flekkefjord, skreddermester, logerende

Katharine Sjafenberg, f. 1838, Christiania

Kristine, f. 1872

Frederikke, f. 1874

Ingeborg Kristiansen, f. 1859, tjenestepige

Andreas bodde på Valberget i 1865. De bodde i 1885 i Bredbakken 19.

 1. 1875

Ole Tostensen, f. 1829, Helland prgj. Søfarende, logerende

Ingeborg, f. 1831, Bjerkreim

Thommas, f. 4-11-1858, søfarende

Olai, f. 1860, søfarende

Gabriel Martinius, f. 1863

Olava Emilie, f, 1869

Johannes, f. 1870

Martinius, f. 1873

Som yrke står det på barna:  Af foreldrene, med andre ord det var foreldrene som forsørget barna! Vi finner Thommas Olsen i sjømannsrullene i 15-3-1877 på Foraaret, båten gikk på Stavanger/England. I 1877 var han rømt i Rotterdam.

 1. 1875 

Christof Andre Larsen, f. 1848, Avaldsnes prgj., jernstøber, logerende

Han bodde på Vigsnes i 1865

1885 bor han i Normansgaten 14.

 1. 1875

Peder Andreas Larssen Hesthammer, f. 1854, Tysvær prgj. Smed, logerende

 1. 1875

Jonas Mauritsson, f. 1855, Bjerkreim, tømmermand, logerende

 1. 1879

Nils Nilsen, skomager

Malene Olsen

Rasmus Nilsen, f. 1864, Torvastad, konfirmert 1879.

 1. 1882

Halvor Iversen, Varhaug, Haa, arbeider

Rakel Johannesdtr. F. 1842, Lund prgj.

Iver Iversen, f. 13-3-1868, dpt. 5-4-1868, konfirmert 1882.

Haakon Rasin, f. 1879

Jørgine Josefine, f. 1870

Enga Johanne, f. 1876

Engeborg.  F. 1882

De bodde på Egenes i 1875 og her i 1882, da Iver ble konfirmert i 1885 bodde de i Banegaten 17.

 1. 1885

Mons Knudsen, f. 1834, Avaldsnes, stenarbeider

Anne Kristine Berntsdtr., f. 1831 Kvinesdal sogn

Mari, f. 1859, Kvinesdal

Bertinius, f. 1862, Frue sogn

Kornelius Gunder, f. 1871, Hetland, konfirmert 1885

Anne Matilde, f. 1875, Frue sogn

Anton f. 1881

Svendsen, Karoline f. 1841

Svendsen, Ane Karoline f. 1832

Familien bodde på Vaaland, i Hetland kommune i 1875. Innen 1900 var de flyttet til Nedre Klevegt. 4.

1910

Erling Jensen har en flott artikkel om Mons Knudsen og hans familie på sin side

Se her : http://erlingjensen.net/Slekt/5gen.htm

 1. 1885

Andersen, Anders f. 1843 Skåre Arbeidsmand

Anne Karine f. 1844 ?, Sveen sogn

Anna Marthilde f. 1873, Sveen

Olga Amalie f. 1875, Sveen

Ole Martin f. 1877

Karl Andreas f. 1881

Hendrik f. 1882

De bodde på Holmen i 1875.

 1. 1885

Albert Legrant, f. 1858, Sverige Mekanikus

Elisabeth f. 1848 Høyland

Ane f. 1876

Thor f. 1879

Gustav f. 1883

 1. 1885 

Hansen, Hans Georg f. 8-5-1855 Sømand/tømmermand

Aase Østensdtr. f. 1845 Sauda

Georgsen, Øistein Konrad Hansen, f. 15-9-1872, Strand, konfirmert 1886

Hans Kornelius f. 1874 Sand

Georg f. 1877

Regine f. 1881

Olsen, Olene f. 1828 Kr.sand

De bodde på Sand Strandsted i 1875. Sjømann Hans Georg Hansen, Stavanger, påmønstret. 1879.03.08 avmønstret. 1887.06.06

 1. 1885

Jørgensen, Jørgen f. 1862 Rebslager

Lava f. 1864

 1. 1885

Tollagsen, Ole Næs, f. 1847 Sauda Sømand

Rasmine f. 1842 Reistad

Marthilde f. 1872 Kr.sund

Olaf f. 1882

Familien bodde i Høkkergaten 3 i 1900.

 1. 1885

Søiland, Ole Olsen f. 1859, Hå, Sømand

 1. 1885

Larsen, Gunder, f. 1847, Hå, Handelsmand

Bertha Lisebeth, f. 1846, Hå

 1. 1887

Jonas Johannesen Høiland,  f. 1846, handelsmand

Bertha Lisebeth Søiland ,  f. 1845 – viede okt. 1872

Jonas Jonassen, f. 24-3-1873, konfirmert 1887, Han fikk karakteren Særdeles god ved konfirmasjonen.

 1. 1894 

Berta Wold, 47, enke

Jakob Høiland, 21, Kontorist – Byfogden?

Marie Høiland, 13

 1. 1894

Thomas/Tønnes Tiidesen, f. 1860,  korkskjærer – hos Ingvald Haaland

Antonia, f. 1864, Økonom H.

Karl, f. 1887

Berta, f. 1891

Peder, f. 11-7-1898

Innen 1900 var familien flyttet til Bergelandsgata 29.

(Ingvald Haaland, kolonial & melhdl. M.m. en gros & detail, Laugmandsgd. 3.)

 1. 1894 -1899

Tellef Haraldstad, f. 1840, Bjelland, Lister og Mandals amt, død 22-11-1917, 77 år gammel

Karoline Olivia, Olsen f. Appel, f, 1846, Christiansand, død 28-7-1898, 52 år gammel

Alvilde Bianka, f. 1866, Christiansand

Olga Adolfine,  f. 1868, Christiansand,

Ole Andreas Bjørn, f. 1870, matros – kom hit fra Engeland men er nu hjemme.

Asborg Amalia Becken, f. 1872, Christiansand, død april 1900, 27 år gammel

Harald Laurentsius, f. 1876, letmatros

Karen Victoria, f. 1881

Gyda, f. 1883

Aleksandra, f. 1886.

Andreas Reinholt Appel, f. 1888, død 16-8-1905, 17 år gammel, i Arendal

Tollef flyttet til Oskarsgade 88 innen 1900. Da var han blitt enkemann. Han var kontorist ved privat kontor hos Andersen ½ dag – murer Ellingsen ½ dag. Døtrene Gyda og Aleksandra førte husholdningen i fellesskap i 1900. Da bodde datterdatteren Thora Eid også der. Hvor moren ble av vet jeg ikke.

Familien bodde på Jorenholmen 309a i 1875.

Datteren Olga var blitt enke og bodde sammen med familien i 1894.

Olga Adolfine, f. 1868, Christiansand, enke,

Thora Eid, f. 1891

Tellef var aktiv i avholdsarbeidet og skrev mange innlegg og dikt.

Han var en aktiv mann, spesielt innen avholdsbevegelsen og skrev mange dikt og prologer.

Omtale og dikt finnes her på siden se under FOLK

  1898      1917

 1. 1894

Jakob Svendsen, f, 1849, Aarsland, Haa, forhenværende kontorist

Marta, f. 1857, Gilje, Høle

Hansine Regine, f. 1883, Gilje

Tomine, f. 1886,

Jakob Malvin, f. 1889

Teodora Laurenze, f. 1892

Jakob hadde ”ingenting, gaar gade op og ner om dagen og drikker”

Innen 1900 var familien flyttet til Pedersgaten 105.

 1. 1894

Mikal Aslagsen, 1854, arbeider, skomagersvend, fattig i 1894,

Anna Teresie, f. 1846, Grimstad, enke i 1900

Olinem Christine, f. 1876

Marie, f. 1879

Anna, f. 1881

Laura, f. 1884

Mikal, f. 1886

Petter, f. 1890

Mikal opholder sig i Amerika, sender ikke penger nu, da han intet arbeid har. De bodde i Blåsenborg 10  i 1885. Anna var blitt enke innen 1900, hun og barna var da flyttet til Kalhammeren 61.

 1. 1896

Elias Larsen, f. 1857 Haugesund, –skjaviles arbeider??? Meget fattig

Karen Malene, f. 1860, Hetland

Amanda Ovida, f. 1883

Elisa Kattrine Magrete, f. 1885

Lars, f. 1889

Ole, f. 1892

Sigrid, f. 1893

Karsten, f. 1895

Selma, f. 18-4-1899

De bodde i Grensesteinsgt. 5 i 1885 og var flyttet til Mellomstranden 16 innen 1900.

1899 – Vask og rengjøring ønskes af en pige.

 1. 1897

Rikard Wiby Bore, f. 1869/1872, stenarbeider

Laura Kristofa Kristoffersen, f. 1865

Krestina, f. 1891

Alfrida, f. 1894

Lotte Andrine, f. 24-5-1897 død 1897

Lars, f. 1898

Familien var flyttet til Amtmansveien 12b innen 1900.

 1. 1894-1903

Ane Dorthea Kristiansen, f. 3-12-1852, Haaland, pige, fabrikarbeider

Josefine, f. 1873

Dødfødt gutt 6-9-1885

Nikolai, 9 år i 1896

Natalia Johannesen, f. 1887, datter.

Far til gutten var ungkar Svein Larsen, f. 1863, tobaksspinder. Det står i kirkeboken da han ble ført inn: nu gifte.

Anne Natalia Johannesen, f. 2-10-1887, datter.

Ane og datteren Josefine bodde i Rosenkildehagen i 1875 og hun livnærte seg ved klædesvask og skuring, samt 6 spdr. Aarlig av fattigkassen.  1885: Far til gutten var ungkar Sven Elias Larsen, f. 1863, tobaksspinder. Det står i kirkeboken da han ble ført inn: nu gifte.          Far til Natalie var ungkar Nils Johannesen Orre, f. 1864, Orre i Klepp.  Da Natalie ble døpt står det i kirkeboken at Barnemoderen har født:  uekte. Josefine før pinse i 1873. Faren var ungkar Tønnes Svendsen Tjerandsen, Klepp. Hvor hun ble av vet jeg ikke, for det var bare Ane og datteren Natalie som bodde her i 1900.  Sven Elias Larsen ble ikke gift med Ane, men med Severine Jonasdtr. De bodde i Haukeligt 2 i 1910. De er foreldre til Elvin Emil Larsen som bodde i Pedersgaten 99 rundt 1920-1926. Ane Dorthea og datteren bodde i Grænsesteinsgt 8 i 1910.

 1. 1900 -1903

Klara Larsen, f. 1855, Sverige, enke, fabrikarbeider, fattig. Død april 1914.

Olga Larsen, f. 1895, datter

Carl Johan, f. 23-12-1901

I 1900 ble Clara oppført som enke, men senere ble det oppgitt at ”manden bodde annetsteds.”  Far til Carl Johan var gift mann Martin Martinsen se Pedersgata 66— og Klara var gift kone. Det var begges 1. leiermål.

 1. 1900-1901

Salomon Bjærk, f. 1873, maskinist, omkom i Atlanterhavet i 1901

Hanna Bjærk, f. 12-4-1875, Bergen

Margit Nora Bjærk, f. 3-2-1895

Oskar Christian Bjærk, f. 3-2-1895

Niels Brakstad Bjerk, f. 19-1-1897

Salomon Bjerk, f. 4-10-1899, død 9-5-1925, 25 år gammel

Salomon var 2. maskinist på «DS Nor» den udgikk i september. Han har før vært paa støberiet som mekanikus. Skipet ”Nor” av Haugesund gikk ned med mus og mann i Atlanterhavet i 1901.

Hanne var flyttet til Suldalsgaten 8 innen 1910, da drev hun med stryking!

 

Salomon Bjærk  ca 1900.

Far Henning, farmor Margit og oldemor Hanna Bjerk. Oldemor ble enke med tvillingene Margit og Oscar 6 år gamle i 1902 da DS Nor forvant i Atlanteren. Di bodde da i Pedersgaten 98. Bildet må være fra slutten 20 årene. Oldemor er ca 55 år  Farmor er 35 og far rundt 7. Bildene er utlånt av Jan Kleven.

1901

 1. 1896-1930

Peder M. Sunde. f. 1852, handelsmand kolonial og klædehandel, huseier død 16-11-1923, 71 år gammel

Oline E. f. Jakobsen, f. 27-1- 1854

Ane Fredrikke, f 1863, ugift, død 4-2-1930

Peder og Olene hadde ikke barn. Peders søster Ane bodde sammen med dem. Hun var sygelig og ble underholdt av broren. Hun hjalp i huset. Ane døde 4-2-1930 –

Enkefru Oline Elisabeth Sunde overdrog skjøtet huset til Svein Buggeland i 1932.

Ane Fredrikke Sunde døde 4 feb 1930 efterlatende som eneste arving i h testamente til sin svigerinde Oline Elisabeth Sunde.

Henry Thomsen, 15 år, skoleelev i 1916, har kr 15 pr. mnd for han, underholdes for øvrig her

De hadde en husleie på kr 300,- i 1910.

       

 1. 1894-1905

Karl Christian Klemmetsen, f. 1858, mekanikus på Stavanger Støberi & Dok

Malene Kristoffersen, f. 1863

Berta Marie, f. 1881, gift Bersaas

Monrad, f. 1884, kontorist O. T. Monrad 14 – 1901 visergut 1902 17 år været ude med

et dampskip i to maaneder som kullemper, nu ledig

Magda, f. 1886, bundtmakerske hos andre

Gunder, f. 13-8-1887, læregutt i Stavanger Støberi & Dok, maskinist.  se Pedersgata 121

Thoma, Marie?, f. 8-7-1895 død 1899, meslinger

Karl, f. 7-2-1897 død 1901

Thoma Marie, f. 1904

Familien bodde i Kongsgaten 6 i 1885 – bodde i Støberigt 13 i 1910, sammen Datteren Bertha Bersaas og hennes familie.

 1. 1900 – 1905

Hans Trygve Bersaas, f. 1879, Kristiansund Rom, mekanikus Stavanger Støberi & Dok

Berta Marie Klemmetsen, f. 11-11-1881, død 23-8-1949, 68 år gammel

John Kristian, f. 29-4-1900 død 12-6-1900 av krampe

Sofie Magdalena, f. 1897 død 3-3-1902

Lovise Magdalena, f. 10-10-1901

John Kristian, f. 26-5-1903

Trygve og kona bodde sammen med foreldrene hennes. 1910 Støberigt. 13.  Se Pedersgata 119. Bertha var datter av Carl Clemmetsen. De bodde her da de giftet seg, senere flyttet de til Pedersgaten 98 og 113. se der.  1910 Flyttet de til Støberigt 13 der bodde de sammen med foreldrene hennes, Carl Clementsen og flere søsken. Da Trygve og Bertha feiret sølvbryllup 27-1-1925 bodde de i Haugesund og er gravlagt der.

 1. 1902 – 1903

Else Hansen, 62 år, enke arb.

Marie 31

Kornelius Mortensen 1 år, dattersønn

 1. 1904

Monrad Klemmetsen, f. 1884, ungkar til sjøs.

Gurine Mikalsen, f. 1883, pige, bodde i Spilderhauggt. 6

Mary, f. 16-9-1094

Clara, f. 5-12-1906

Georg, f. 18-9-1908

Monrad og Gurine var ikke gift da Mary ble født, men ble gift og de var flyttet til Løvdahlsgt. 23 i 1910.

 1.  1905 -1908

Johan Pedersen, f. 1873, baker/ølkjører

Olava Bergitte f. Eriksen også nevnt f. Olsen, f. 1872

Erik, f. 4-8-1901

Gabriel, f. 30-1-1906

John Osvald, f. 16-9-1907

Konrad, f. 19-11-1909

Familien var flyttet til Ryfylkegt. 14 innen 1910.

 1. 1906 –  1907 

Christen Samsonsen  Hølland, f. 1871, Sauda, tømmerm.

Martha Torkildsdtr. Lundevold, Sauda, 1872, død 15-7-1899

Martha Kristine f. 15-7-1899

Da Martha Kristine ble født bodde de i Verksgt 49. I 1900 var Christen enkemann og bodde i Normannsgt 40.

II ekteskap

Christen Samsonsen  Hølland, f. 1871, Sauda, tømmerm.

Malene Jørgensdtr. Gangenæs, Rennesø,  f. 1871

Ragnhild, f. 6-9-1906

Jørgen, f. 21-9-1908

Samson, f. 26-9-1910

Christen ble enkemann da 1. kona døde i barsel. Han ble 2. gang gift med Malene. Innen 1910 hadde Christen og Malene fått 3 barn og var flyttet til Tysvær, på gården Furu.

 1.  1908 

Emil Eriksen, 7-10-1877, Hvidingsø (Kvitsøy), bagersvend

Elisa, f. 1-6-1882

Erik Kristian, f. 19-7-1902

Johan Monrad, f. 9-4-1905

Baby 1907 død?

Einar, f. 22-8-1909

Innen 1910 var familien flyttet til Harestad Krossen i Hetland kommune.

 1.  1909 – 1916

Iver Seldal, f. 1830, Seldal i Høgsfjord, død 1913, støberiarbeider kjedelsmed ved Stavanger Støberi & Dok

Inger, f. 1842, Egeland, død 1913

Marie Iversen Seldal, f. 1880, arbeider på blikemballagen

Inga Seldal, f. 1883, arbeider på blikemballagen—se neste

Kristian Gabrielsen, f. 1913 dattersønn

Husleie 132,- i året. De bodde i Arbeidegt 13 i 1900.

Datteren, pige Inga fikk i 1912 sønnen Kristian Ludvig, f. 11-3-1912, med sjømann, ungkar Kristian Ludvig Gabrielsen, f. 1883, død 1912. Sønnen ble født etter at faren var død. Ved dåpen står det: Kristian Ludvig, Kongelig bevillning at han bærer farens navn.

 1.  1912 -1915

Kristian Ludvig Gabrielsen, f. 1883, Sjømand ung. Død 1912

Pige Inga Iversen Seldal, f. 1883

Kristian Ludvig f. 11-3-1912

Kristian og Inga var ikke gift, Han var død før hun fikk sønnen.

Inga bodde her til ca 1915.

 1. 1900-1901

Bellest Gundersen Nordbø, f. 1837, Nordbø, Finnøy, støberiarbeider

Ane Sørensdtr, f. 1831, Høiland

De bodde på Finnøy i 1875 og hadde 6 barn. Ok 1900

 1. 1909 – 1916 

Lena Gundersen, f. 26-6-1867, Høiland, Blikfabrikarbeiderske,

Bernhard, f. 1-12-1893, Hommersand, hermetikarbeider

Inga, f. 4-10-1896, Hommersand, ikke i 1916

Kristine Hommersand, f. 1855, Høiland, enke, hermetikarbeider, død 16-1-1930, 85 år gammel

1909: Manden til Lena var i Amerika, hører intet sender intet, borte i 10 år.

1911: mannen Kristian Gundersen har vært borte i 14 år hører intet fra ham,

husleie 1910 144, i året

 1. 1909 -1924 

Gunnar Tormodsen Hommersand, f. 1826, Høle, død 10-2-1909. 82 år gammel Arbeidsudygtig,

Kristine, 61 år,  enke i 1910 fabrikarbeider på Stvgr Sardine, ligger for tiden syg ca 1913.

Som enke bodde Christine sammen med Lene, de var sannsynligvis søstre.

       1909

 1. 1911

Nils Nilsen Steinsvåg, f. 1872, Finaas, hustømmermann

Theodora, f. 2-4-1886, Helleland, pr Egersund

Nils, f. 1-5-1896, Finaas

Marie, f. 0-9-1898, Finaas

Bergit, f. 5-6-1901

Selma, f. 15-6-1903.

Familien kom fra Haugvaldstadgaten 9a etter 1910, og flyttet raskt igjen.

 1. 1915-1916

Andreas Pedersen, f. 9-7-1872,Varhaug, skomager

Hanna Hansdtr., f. 4-6-1876 Høiland

Børge, f. 9-5-1896

Harald, f. 14-4-1899

Harry, f. 9-4-1902

Rangvald, f. 14-8-1904

Sigurd, f. 21-9-1906

Henny, f. 31-10-1908

Andreas, f. 12-10-1910

De bodde i Baggade 11 i 1900 og på Møllehaugen da Harry ble født i 1902. Og i 1910 hadde de flyttet til Dokksmauet 10.

 1. 1914

Bernhard Kristiansen, hermetikarbeider

 1. 1914-1920-1923 -1929     

Ferdinandsen, Ferdinand August Radzack/Rodvelt, f. 12-8-1856 Ogna, lagerarbeider

Olava Johnsen f. 1878 Mosterøy

Ingeborg Elisabeth, f. 18-7-1913

Astrid Josefine, f. 11-8-1914

Ferdinand August Radzcak/Rodvelt, f. 21-1-1917

Torleif f. 17-4-1922, død 20-2-1923, 10 måneder gammel.

Ferdinand og Olava giftet seg 16-2-1913. Ferdinand var enkemann. Han hadde vært gift med Tomine Lovise Torkelsen, f. 29-11-1854 død 30-5-1912, 57 år gammel og hadde sønnen Alf E., f. 17-9-1884.  Da Ingeborg og Astri ble født bodde de i Normangata 33.

46a  1916-17

Inger Iversen, fabrikarbeider

Marie Iversen, fabrikarbeider

 1. 1920-1922

Nilsen, Erik f. 1894

Karen f. 1883 Tjelta

Klara f. 1917

 1. 1930-31

Petter Pettersen, f. 9-6-1861, Sandeid, mekaniker

Anne Pettersen, f. 5-5-1864

De bodde i Nymansgate 83 i 1910.

 1. 1933-34

Svend Severin Ulvebne, f. 13-1-1895, Skaare, kjøbmann, i 1910 var han postbud i Haugesund, død 20-3-1949 i Haugesund. 54 år gammel.

Ingfrid, f. Nielsen

Arnt

Odd

Inger Johanne

 1. 1933-34

Hans Visted Aurdal, f. 29-8-1879, kjøbmann

Han var med å startet Buøen Hermetik Co AS i 1918.

Han drev kommissionslageret i Østervåg 5 i 1913

 1. 1933-34

Tollef Buggeland, f- 17-1-1874, Høiland, bagersvend

Serina, f. 18-12- 1877

Ingeborg, f. 28-1-1899

Ommund, f. 20-8-1900

Rundt 1910 var Tollef bakermester og bodde på Buggeland i Gjesdal.

 1. 1933-34

Georg Johan Johannessen, f. 17-10-1903, fabrikkarbeoder.

 1. 1933-34

John Jonassen, f. 25-10-1908, motormann

 1. 1935-1958-1969

Ommundsen, Ole Andreas, f. 11-3-1893 –  Nedstrand, død 1972, handelsmand/chaffør,

Ellen, f. 29-1-1896, Bømlo, død ca 1964

Arthur, f. 1914- død 1981

Marit, f. 1920

Astrid, f. 1924

Tordis, f. 20-5-1923

Else Marie, f.1-5- 1930

En sønn død tidlig.

Barna er født på Svaldbardsplass før de kjøpte huset og flyttet hit i1935.

Ole kjørte drosje og hadde en stor 7 seter Buick 1928? Med kalesje. Da kong Haakon var i byen ble han kjørte i den bilen. Han var vanligvis stasjonert ved drosjeholdeplassen nedenfor Petrikirken, der Arkaden er i dag. Ellen drev butikken, de levert varer med håndkjerre.

Ellen hadde ca 25 høns og en hane i bakgården. «Nå må du gjela» sa de til hanen og den galte. Petra het grisen som også holdt til i bakgården, men sov i kjelleren om natten. Det var jordgolv i kjelleren. Grisen var som et husdyr å regne. Hver kveld sa faren alltid «god natt, nå må du legga deg til å sova,»  til grisen. En kveld faren var ikke var hjemme til grisenes leggetid – hylte – ulte, Petra så lenge at de måtte hente faren slik at han kunne få henne til å tie stille.

Da Petra ble slaktet og de skulle ha den til middag, satt alle og sturet, de klarte ikke å spise. De hadde også en katt som ble kalt Per. Ellen og familien bodde i 2 etasje og leide ut loftsleiligheten. Der flyttet folk inn og ut. Noen flyttet ikke langt kun til nabohuset nr 100.

Historiene er fortalt av datteren Else Bjelland i 2012.

Sigrid Hansen var butikk dame i mange år, før hun overtok driften og siden kjøpte huset og flyttet inn der.

 1. 1935 -1939

Otto Høiland, elektriker/mekaniker

Charles Olav, f. 1929, sønn, gift med  Lillian Tordis Finnesand 1949

 1. 1941 -1951

Lars Hytland, f. 24-8-1904, jerndreier

Borghild Helberg, de giftet seg i 1925, død 3-6-1975, 67 år gammel

Lillian, f. 1926, datter, gift med Odd Fosse, død 1953  annnnnnnn

Klara, f. 1927, datter

De flyttet til Pedersgaten 140 —Lars bodde i Støberigt 47 i 1910. I 1954 bodde de i Dokksmauet 16.

 1. 1941-42

Bernhard, Bredsten

 1. 1941-42

Andreas Olsen, fisker

Olga

De bodde også i nr 100.

 1. 1946-1951

Øyvind Andreassen, tivoliarbeider

Ruth L., f. 1938, datter

 1. 1940-60

Andreas Olsen Andreassen, f. 7-7-1907, fisker, død 30-6-1998, 90 år gammel

Røskva Knudsen, f. 18-7-1914, død 20-11-2001, 87 år gammel.

Karl Ingvald, 9-5-1928

Reidun Agnethe, f. 30-4-1933 datter, hermetikarabeider, g.m Olav

Ruth, g. m. Arild

Karl Andreas, f. 9-6-1945, g. m. Signe

 1. 1948-50

Per Eggen, f. 31-10-1914, sjåfør

Marit Eggen, f. 15-4-1920

 1. 1953-54

Henry Marton Olsen, f. 10-7-1918, lakkerer

 1. 1955-1963

Kristian Kristiansen, f. 12-10-1920, hermetikkarbeider

Helga Marie Ims Kristiansen, f. 14-4-1929, Hermetikarbeider

De giftet seg 16-7-1955.

 1. 1941- 1958-1966

Astor Ogin Agerø Monsen Bjørnevik, f. 12-11-1921, havnearbeider, død 26-1-1987, 65 år gammel

Olga Lilly Olsen Wågedal, f. 13-6-1922, død 24-7-2012, 90 år gammel.

Magne,

Inge, f. ca 1949

Bodil, f. 1951

Arnulf,

Astor bodde i Pedersgaten 100 i 1955. Olga Lilly Olsen Wågedal og Astor Ogin Agerø Monsen Bjørnevik giftet seg 8-2-1941. Da bodde de her. Astor bodde på Nytorvet 6 i 1941 da de giftet seg. De måtte ha tillatelse til å gifte seg av foreldrene for de var ikke 21 år gamle. Fedrene var Malvin Monsen Bjørnevik og Oluf Olsen Wågedal.

Se Pedersgata 100 og 101

 1.  1958

Kristen Solesvik, Fitjar

Brit Haugvaldstad, sykepleier,  død 10-3-1977, 37 år gammel

Tove Mette

Frode

Arnt Solesvik, styrmann

De giftet seg 14-12-1963.

 1. 1958 – 1990

Sigrid Hansen, f. 8-4-1916, enke kolonialhandel. Død 10-4-1999, 83 år gammel

Herbert Hansen, f. 1914 død 1973

Marie Knutsen, f. 12-6-1913, død 1992, 79 år gammel, søster til Sigrid, hadde bodd i Pedersgaten 97

Sigrid og Herbert hadde butikken i flere år før Sigrid som enke kjøpte huset.  Hun flyttet hit fra Taugt. Søsteren Marie sto også i butikken. Marie og foreldrene bodde i Pedersgaten 97 til faren døde i 2-1-1973. 58 år gammel. Den yngste søsteren Ellen og familien flyttet også inn her rundt 1975.

Marie død i 1992 da hadde de ikke butikk.  Sigrid var flyttet til Ramsviktunet innen 1998

Sigrid kolonial i 1969

      

 1.  1975 – 1983

Monrad Jørgensen, f. 1912 død 11-5-1983

Ellen Knutsen, f. 6-7-1924, død 23-7-1983, 59 år gammel

Øyvind, f. 1945, g.m. Turid

Inge, f. 1949, g. m. Margaret

Rune, f. 1961

Ellen var søster til Sigrid Hansen og Marie Knutsen. De hadde bodd i Pedersgaten 97.

Rune ble boende sammen med tantene Marie og Sigrid etter at foreldrene døde.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

   1930

1976

1988

  1995

  1932