Pedersgata nr. 098

Pedersgata 98

 

477

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1705 – 172 m² stor tomt
Eiere: Pedersgata 98
1876, fra A. Gitlesens arvinger
til Ingeborg Sørensdtr. Danielsen, enke
1877 fra Ingeborg Danielsen
1877 til Gunder Larsen
1896 fra Gunder Larsens enke Bertha
1896 til Peder. M. Sunde
1932 fra enken Olava Sunde
1932 til Svein Buggeland
1933 til Ole Andreas Ommundsen
Ca 1975 – til Sigrid Hansen og Ellen og Monrad Jørgensen
1995 fra Sigrid Hansen
1995 til Olav Rolfsen

Huset er bygget mellom 1865 og 1875, for det er først i 1875 en finner folk i tellingene. Udehus Indbefattende Vedhuse & Klosetter.
I 1. etasje var det forretning. Det var to avdelinger og to inngangsdører. Døra til høyre førte inn til kolonialen, mens den til venstre førte inn til ølutsalget. En måtte gå opp to-tre trappetrinn. Inngangspartiet var trukket inn, slik at trappa ikke lå på fortauet. 1. etasje ble bygd om til bolig da Sigrid Hansen la ned butikken rundt 1990.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 98
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1898 – 1933 Kolonialvarer og Klædehandel – Peder M. Sunde
1935 – 1955 Kolonial, frugt og tobak, Ole Andreas Ommundsen/Ellen Ommundsen
1955- ca 1990 Kolonial og øl, Sigrid Hansen
Annonser for kjøp og salg av huset finnes nederst på siden.
Antall personer registrert på bostedet: 23, i 6 leil 1875.
Antall personer registrert på bostedet: 22, i 6 fam 1900
Antall personer registrert på bostedet: 11, i 3 leil 1910

Folk i huset: Pedersgata 98
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1. 1875-1877 Pedersgata 98
Ingeborg Sørensdtr. Danielsen, f. 1825, Christiansand, enke, huseierinde/huseierske
Daniel Severin, f. 1846, Vanse, blikkslagersvend
Sofie, f. 1853
Ingeborg, g. 1864
Ingeborg var gift med Daniel Elias Danielsen, f. 1817, Vanse. De bodde i Bergelandsgaten 8 i 1865. Ingeborg får skjøte på dette huset i 1877, da er hun blitt enke.

2. 1875 Pedersgata 98
Kristian Larssen, f. 1843, Mæland sogn Hammer prgj., jernstøber
Anne, f. 1842, Lindaas prgj.
Lambert Marius, f. 1870, Bergen
Emilie Henriett, f. 1875
Karl A., f. 1880
Kristian og familien var logerende. De har kommet til Stavanger mellom 1870 og 1875, siden det ene barnet er født i Bergen og de andre her. Innen 1885 var de flyttet til Spilderhaugsmuget 4.

3. 1875 Pedersgata 98
Andreas Olaus Stornæs, f. 1826, Flekkefjord, skreddermester, logerende
Katharine Sjafenberg, f. 1838, Christiania
Kristine, f. 1872
Frederikke, f. 1874
Ingeborg Kristiansen, f. 1859, tjenestepige
Andreas bodde på Valberget i 1865. De bodde i 1885 i Bredbakken 19.

4. 1875 Pedersgata 98
Ole Tostensen, f. 1829, Helland prgj. Søfarende, logerende
Ingeborg, f. 1831, Bjerkreim
Thommas, f. 4-11-1858, søfarende
Olai, f. 1860, søfarende
Gabriel Martinius, f. 1863
Olava Emilie, f, 1869
Johannes, f. 1870
Martinius, f. 1873
Som yrke står det på barna: Af foreldrene, med andre ord det var foreldrene som forsørget barna! Vi finner Thommas Olsen i sjømannsrullene i 15-3-1877 på Foraaret, båten gikk på Stavanger/England. I 1877 var han rømt i Rotterdam.

5. 1875 Pedersgata 98
Christof Andre Larsen, f. 1848, Avaldsnes prgj., jernstøber, logerende
Han bodde på Vigsnes i 1865
1885 bor han i Normansgaten 14.

6. 1875 Pedersgata 98
Peder Andreas Larssen Hesthammer, f. 1854, Tysvær prgj. Smed, logerende

7. 1875 Pedersgata 98
Jonas Mauritsson, f. 1855, Bjerkreim, tømmermand, logerende

8. 1879 Pedersgata 98
Nils Nilsen, skomager
Malene Olsen
Rasmus Nilsen, f. 1864, Torvastad, konfirmert 1879.

9. 1882 Pedersgata 98
Halvor Iversen, Varhaug, Haa, arbeider
Rakel Johannesdtr. F. 1842, Lund prgj.
Iver Iversen, f. 13-3-1868, dpt. 5-4-1868, konfirmert 1882.
Haakon Rasin, f. 1879
Jørgine Josefine, f. 1870
Enga Johanne, f. 1876
Engeborg. F. 1882
De bodde på Egenes i 1875 og her i 1882, da Iver ble konfirmert i 1885 bodde de i Banegaten 17.

10. 1885 Pedersgata 98
Mons Knudsen, f. 1834, Avaldsnes, stenarbeider
Anne Kristine Berntsdtr., f. 1831 Kvinesdal sogn
Mari, f. 1859, Kvinesdal
Bertinius, f. 1862, Frue sogn
Kornelius Gunder, f. 1871, Hetland, konfirmert 1885
Anne Matilde, f. 1875, Frue sogn
Anton f. 1881
Svendsen, Karoline f. 1841
Svendsen, Ane Karoline f. 1832
Familien bodde på Vaaland, i Hetland kommune i 1875. Innen 1900 var de flyttet til Nedre Klevegt. 4.

1910

Erling Jensen har en flott artikkel om Mons Knudsen og hans familie på sin side
Se her : http://erlingjensen.net/Slekt/5gen.htm

11. 1885 Pedersgata 98
Andersen, Anders f. 1843 Skåre Arbeidsmand
Anne Karine f. 1844 ?, Sveen sogn
Anna Marthilde f. 1873, Sveen
Olga Amalie f. 1875, Sveen
Ole Martin f. 1877
Karl Andreas f. 1881
Hendrik f. 1882
De bodde på Holmen i 1875.

12. 1885 Pedersgata 98
Albert Legrant, f. 1858, Sverige Mekanikus
Elisabeth f. 1848 Høyland
Ane f. 1876
Thor f. 1879
Gustav f. 1883

13. 1885 Pedersgata 98
Hansen, Hans Georg f. 8-5-1855 Sømand/tømmermand
Aase Østensdtr. f. 1845 Sauda
Georgsen, Øistein Konrad Hansen, f. 15-9-1872, Strand, konfirmert 1886
Hans Kornelius f. 1874 Sand
Georg f. 1877
Regine f. 1881
Olsen, Olene f. 1828 Kr.sand
De bodde på Sand Strandsted i 1875. Sjømann Hans Georg Hansen, Stavanger, påmønstret. 1879.03.08 avmønstret. 1887.06.06

14. 1885 Pedersgata 98
Jørgensen, Jørgen f. 1862 Rebslager
Lava f. 1864

15. 1885 Pedersgata 98
Tollagsen, Ole Næs, f. 1847 Sauda Sømand
Rasmine f. 1842 Reistad
Marthilde f. 1872 Kr.sund
Olaf f. 1882
Familien bodde i Høkkergaten 3 i 1900.

16. 1885 Pedersgata 98
Søiland, Ole Olsen f. 1859, Hå, Sømand

17. 1885 Pedersgata 98
Larsen, Gunder, f. 1847, Hå, Handelsmand
Bertha Lisebeth, f. 1846, Hå
18. 1887
Jonas Johannesen Høiland, f. 1846, handelsmand
Bertha Lisebeth Søiland , f. 1845 – viede okt. 1872
Jonas Jonassen, f. 24-3-1873, konfirmert 1887, Han fikk karakteren Særdeles god ved konfirmasjonen.

19. 1894 Pedersgata 98
Berta Wold, 47, enke
Jakob Høiland, 21, Kontorist – Byfogden?
Marie Høiland, 13

20. 1894 Pedersgata 98
Thomas/Tønnes Tidesen, f. 1860, korkskjærer – hos Ingvald Haaland
Antonia, f. 1864, Økonom H.
Karl, f. 1887
Berta, f. 1891
Peder, f. 11-7-1898
Innen 1900 var familien flyttet til Bergelandsgata 29.
(Ingvald Haaland, kolonial & melhdl. M.m. en gros & detail, Laugmandsgd. 3.)

21. 1894 -1899 Pedersgata 98
Tellef Haraldstad, f. 1840, Bjelland, Lister og Mandals amt, død 22-11-1917, 77 år gammel
Karoline Olivia, Olsen f. Appel, f, 1846, Christiansand, død 28-7-1898, 52 år gammel
Alvilde Bianka, f. 1866, Christiansand
Olga Adolfine, f. 1868, Christiansand,
Ole Andreas Bjørn, f. 1870, matros – kom hit fra Engeland men er nu hjemme.
Asborg Amalia Becken, f. 1872, Christiansand, død april 1900, 27 år gammel
Harald Laurentsius, f. 1876, letmatros
Karen Victoria, f. 1881
Gyda, f. 1883
Aleksandra, f. 1886.
Andreas Reinholt Appel, f. 1888, død 16-8-1905, 17 år gammel, i Arendal
Tollef flyttet til Oskarsgade 88 innen 1900. Da var han blitt enkemann. Han var kontorist ved privat kontor hos Andersen ½ dag – murer Ellingsen ½ dag. Døtrene Gyda og Aleksandra førte husholdningen i fellesskap i 1900. Da bodde datterdatteren Thora Eid også der. Hvor moren ble av vet jeg ikke.
Familien bodde på Jorenholmen 309a i 1875.
Datteren Olga var blitt enke og bodde sammen med familien i 1894.
Olga Adolfine, f. 1868, Christiansand, enke,
Thora Eid, f. 1891
Tellef var aktiv i avholdsarbeidet og skrev mange innlegg og dikt.
Han var en aktiv mann, spesielt innen avholdsbevegelsen og skrev mange dikt og prologer.
Omtale og dikt finnes her på siden se under FOLK

  1898      1917

22. 1894 Pedersgata 98
Jakob Svendsen, f, 1849, Aarsland, Haa, forhenværende kontorist
Marta, f. 1857, Gilje, Høle
Hansine Regine, f. 1883, Gilje
Tomine, f. 1886,
Jakob Malvin, f. 1889
Teodora Laurenze, f. 1892
Jakob hadde ”ingenting, gaar gade op og ner om dagen og drikker”
Innen 1900 var familien flyttet til Pedersgaten 105.

23. 1894 Pedersgata 98
Mikal Aslagsen, 1854, arbeider, skomagersvend, fattig i 1894,
Anna Teresie, f. 1846, Grimstad, enke i 1900
Olinem Christine, f. 1876
Marie, f. 1879
Anna, f. 1881
Laura, f. 1884
Mikal, f. 1886
Petter, f. 1890
Mikal opholder sig i Amerika, sender ikke penger nu, da han intet arbeid har. De bodde i Blåsenborg 10 i 1885. Anna var blitt enke innen 1900, hun og barna var da flyttet til Kalhammeren 61.

24. 1896 Pedersgata 98
Elias Larsen, f. 1857 Haugesund, –skjaviles arbeider??? Meget fattig
Karen Malene, f. 1860, Hetland
Amanda Ovida, f. 1883
Elisa Kattrine Magrete, f. 1885
Lars, f. 1889
Ole, f. 1892
Sigrid, f. 1893
Karsten, f. 1895
Selma, f. 18-4-1899
De bodde i Grensesteinsgt. 5 i 1885 og var flyttet til Mellomstranden 16 innen 1900.

1899 – Vask og rengjøring ønskes af en pige.

25. 1897 Pedersgata 98
Rikard Wiby Bore, f. 1869/1872, stenarbeider
Laura Kristofa Kristoffersen, f. 1865
Krestina, f. 1891
Alfrida, f. 1894
Lotte Andrine, f. 24-5-1897 død 1897
Lars, f. 1898
Familien var flyttet til Amtmansveien 12b innen 1900.

26. 1894-1903 Pedersgata 98
Ane Dorthea Kristiansen, f. 3-12-1852, Haaland, pige, fabrikarbeider
Josefine, f. 1873
Dødfødt gutt 6-9-1885
Nikolai, 9 år i 1896
Natalia Johannesen, f. 1887, datter.
Far til gutten var ungkar Svein Larsen, f. 1863, tobaksspinder. Det står i kirkeboken da han ble ført inn: nu gifte.
Anne Natalia Johannesen, f. 2-10-1887, datter.
Ane og datteren Josefine bodde i Rosenkildehagen i 1875 og hun livnærte seg ved klædesvask og skuring, samt 6 spdr. Aarlig av fattigkassen. 1885: Far til gutten var ungkar Sven Elias Larsen, f. 1863, tobaksspinder. Det står i kirkeboken da han ble ført inn: nu gifte. Far til Natalie var ungkar Nils Johannesen Orre, f. 1864, Orre i Klepp. Da Natalie ble døpt står det i kirkeboken at Barnemoderen har født: uekte. Josefine før pinse i 1873. Faren var ungkar Tønnes Svendsen Tjerandsen, Klepp. Hvor hun ble av vet jeg ikke, for det var bare Ane og datteren Natalie som bodde her i 1900. Sven Elias Larsen ble ikke gift med Ane, men med Severine Jonasdtr. De bodde i Haukeligt 2 i 1910. De er foreldre til Elvin Emil Larsen som bodde i Pedersgaten 99 rundt 1920-1926. Ane Dorthea og datteren bodde i Grænsesteinsgt 8 i 1910.

27. 1900 -1903 Pedersgata 98
Klara Larsen, f. 1855, Sverige, enke, fabrikarbeider, fattig. Død april 1914.
Olga Larsen, f. 1895, datter
Carl Johan, f. 23-12-1901
I 1900 ble Clara oppført som enke, men senere ble det oppgitt at ”manden bodde annetsteds.” Far til Carl Johan var gift mann Martin Martinsen se Pedersgata 66— og Klara var gift kone. Det var begges 1. leiermål.

28. 1900-1901 Pedersgata 98
Salomon Bjærk, f. 1873, maskinist, omkom i Atlanterhavet i 1901
Hanna Bjærk, f. 12-4-1875, Bergen
Margit Nora Bjærk, f. 3-2-1895
Oskar Christian Bjærk, f. 3-2-1895
Niels Brakstad Bjerk, f. 19-1-1897
Salomon Bjerk, f. 4-10-1899, død 9-5-1925, 25 år gammel
Salomon var 2. maskinist på «DS Nor» den udgikk i september. Han har før vært paa støberiet som mekanikus. Skipet ”Nor” av Haugesund gikk ned med mus og mann i Atlanterhavet i 1901.
Hanne var flyttet til Suldalsgaten 8 innen 1910, da drev hun med stryking!

 

Salomon Bjærk  ca 1900.

Far Henning, farmor Margit og oldemor Hanna Bjerk. Oldemor ble enke med tvillingene Margit og Oscar 6 år gamle i 1902 da DS Nor forvant i Atlanteren. Di bodde da i Pedersgaten 98. Bildet må være fra slutten 20 årene. Oldemor er ca 55 år  Farmor er 35 og far rundt 7. Bildene er utlånt av Jan Kleven.

1901

29. 1896-1930 Pedersgata 98
Peder M. Sunde. f. 1852, handelsmand kolonial og klædehandel, huseier død 16-11-1923, 71 år gammel
Oline E. f. Jakobsen, f. 27-1- 1854
Ane Fredrikke, f 1863, ugift, død 4-2-1930
Peder og Olene hadde ikke barn. Peders søster Ane bodde sammen med dem. Hun var sygelig og ble underholdt av broren. Hun hjalp i huset. Ane døde 4-2-1930 –
Enkefru Oline Elisabeth Sunde overdrog skjøtet huset til Svein Buggeland i 1932.
Ane Fredrikke Sunde døde 4 feb 1930 efterlatende som eneste arving i h testamente til sin svigerinde Oline Elisabeth Sunde.
Henry Thomsen, 15 år, skoleelev i 1916, har kr 15 pr. mnd for han, underholdes for øvrig her
De hadde en husleie på kr 300,- i 1910.

       

30. 1894-1905 Pedersgata 98
Karl Christian Klemmetsen, f. 1858, mekanikus på Stavanger Støberi & Dok
Malene Kristoffersen, f. 1863
Berta Marie, f. 1881, gift Bersaas
Monrad, f. 1884, kontorist O. T. Monrad 14 – 1901 visergut 1902 17 år været ude med
et dampskip i to maaneder som kullemper, nu ledig
Magda, f. 1886, bundtmakerske hos andre
Gunder, f. 13-8-1887, læregutt i Stavanger Støberi & Dok, maskinist. se Pedersgata 121
Thoma, Marie?, f. 8-7-1895 død 1899, meslinger
Karl, f. 7-2-1897 død 1901
Thoma Marie, f. 1904
Familien bodde i Kongsgaten 6 i 1885 – bodde i Støberigt 13 i 1910, sammen Datteren Bertha Bersaas og hennes familie.

31. 1900 – 1905 Pedersgata 98
Hans Trygve Bersaas, f. 1879, Kristiansund Rom, mekanikus Stavanger Støberi & Dok
Berta Marie Klemmetsen, f. 11-11-1881, død 23-8-1949, 68 år gammel
John Kristian, f. 29-4-1900 død 12-6-1900 av krampe
Sofie Magdalena, f. 1897 død 3-3-1902
Lovise Magdalena, f. 10-10-1901
John Kristian, f. 26-5-1903
Trygve og kona bodde sammen med foreldrene hennes. 1910 Støberigt. 13. Se Pedersgata 119. Bertha var datter av Carl Clemmetsen. De bodde her da de giftet seg, senere flyttet de til Pedersgaten 98 og 113. se der. 1910 Flyttet de til Støberigt 13 der bodde de sammen med foreldrene hennes, Carl Clementsen og flere søsken. Da Trygve og Bertha feiret sølvbryllup 27-1-1925 bodde de i Haugesund og er gravlagt der.

32. 1902 – 1903 Pedersgata 98
Else Hansen, 62 år, enke arb.
Marie 31
Kornelius Mortensen 1 år, dattersønn

33. 1904 Pedersgata 98
Monrad Klemmetsen, f. 1884, ungkar til sjøs.
Gurine Mikalsen, f. 1883, pige, bodde i Spilderhauggt. 6
Mary, f. 16-9-1094
Clara, f. 5-12-1906
Georg, f. 18-9-1908
Monrad og Gurine var ikke gift da Mary ble født, men ble gift og de var flyttet til Løvdahlsgt. 23 i 1910.

34. 1905 -1908 Pedersgata 98
Johan Pedersen, f. 1873, baker/ølkjører
Olava Bergitte f. Eriksen også nevnt f. Olsen, f. 1872
Erik, f. 4-8-1901
Gabriel, f. 30-1-1906
John Osvald, f. 16-9-1907
Konrad, f. 19-11-1909
Familien var flyttet til Ryfylkegt. 14 innen 1910.

35. 1906 – 1907 Pedersgata 98
Christen Samsonsen Hølland, f. 1871, Sauda, tømmerm.
Martha Torkildsdtr. Lundevold, Sauda, 1872, død 15-7-1899
Martha Kristine f. 15-7-1899
Da Martha Kristine ble født bodde de i Verksgt 49. I 1900 var Christen enkemann og bodde i Normannsgt 40.

II ekteskap
Christen Samsonsen Hølland, f. 1871, Sauda, tømmerm.
Malene Jørgensdtr. Gangenæs, Rennesø, f. 1871
Ragnhild, f. 6-9-1906
Jørgen, f. 21-9-1908
Samson, f. 26-9-1910
Christen ble enkemann da 1. kona døde i barsel. Han ble 2. gang gift med Malene. Innen 1910 hadde Christen og Malene fått 3 barn og var flyttet til Tysvær, på gården Furu.

36. 1908 Pedersgata 98
Emil Eriksen, 7-10-1877, Hvidingsø (Kvitsøy), bagersvend
Elisa, f. 1-6-1882
Erik Kristian, f. 19-7-1902
Johan Monrad, f. 9-4-1905
Baby 1907 død?
Einar, f. 22-8-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Harestad Krossen i Hetland kommune.

37. 1909 – 1916 Pedersgata 98
Iver Seldal, f. 1830, Seldal i Høgsfjord, død 1913, støberiarbeider kjedelsmed ved Stavanger Støberi & Dok
Inger, f. 1842, Egeland, død 1913
Marie Iversen Seldal, f. 1880, arbeider på blikemballagen
Inga Seldal, f. 1883, arbeider på blikemballagen—se neste
Kristian Gabrielsen, f. 1913 dattersønn
Husleie 132,- i året. De bodde i Arbeidegt 13 i 1900.
Datteren, pige Inga fikk i 1912 sønnen Kristian Ludvig, f. 11-3-1912, med sjømann, ungkar Kristian Ludvig Gabrielsen, f. 1883, død 1912. Sønnen ble født etter at faren var død. Ved dåpen står det: Kristian Ludvig, Kongelig bevillning at han bærer farens navn.

38. 1912 -1915 Pedersgata 98
Kristian Ludvig Gabrielsen, f. 1883, Sjømand ung. Død 1912
Pige Inga Iversen Seldal, f. 1883
Kristian Ludvig f. 11-3-1912
Kristian og Inga var ikke gift, Han var død før hun fikk sønnen.
Inga bodde her til ca 1915.

39.
40. 1900-1901 Pedersgata 98
Bellest Gundersen Nordbø, f. 1837, Nordbø, Finnøy, støberiarbeider
Ane Sørensdtr, f. 1831, Høiland
De bodde på Finnøy i 1875 og hadde 6 barn. Ok 1900

41. 1909 – 1916 Pedersgata 96
Lena Gundersen, f. 26-6-1867, Høiland, Blikfabrikarbeiderske,
Bernhard, f. 1-12-1893, Hommersand, hermetikarbeider
Inga, f. 4-10-1896, Hommersand, ikke i 1916
Kristine Hommersand, f. 1855, Høiland, enke, hermetikarbeider, død 16-1-1930, 85 år gammel
1909: Manden til Lena var i Amerika, hører intet sender intet, borte i 10 år.
1911: mannen Kristian Gundersen har vært borte i 14 år hører intet fra ham,
husleie 1910 144, i året

42. 1909 -1924 Pedersgata 98
Gunnar Tormodsen Hommersand, f. 1826, Høle, død 10-2-1909. 82 år gammel Arbeidsudygtig,
Kristine, 61 år, enke i 1910 fabrikarbeider på Stvgr Sardine, ligger for tiden syg ca 1913.
Som enke bodde Christine sammen med Lene, de var sannsynligvis søstre.

       1909

43. 1911 Pedersgata 98
Nils Nilsen Steinsvåg, f. 1872, Finaas, hustømmermann
Theodora, f. 2-4-1886, Helleland, pr Egersund
Nils, f. 1-5-1896, Finaas
Marie, f. 0-9-1898, Finaas
Bergit, f. 5-6-1901
Selma, f. 15-6-1903.
Familien kom fra Haugvaldstadgaten 9a etter 1910, og flyttet raskt igjen.

44. 1915-1916 Pedersgata 98
Andreas Pedersen, f. 9-7-1872,Varhaug, skomager
Hanna Hansdtr., f. 4-6-1876 Høiland
Børge, f. 9-5-1896
Harald, f. 14-4-1899
Harry, f. 9-4-1902
Rangvald, f. 14-8-1904
Sigurd, f. 21-9-1906
Henny, f. 31-10-1908
Andreas, f. 12-10-1910
De bodde i Baggade 11 i 1900 og på Møllehaugen da Harry ble født i 1902. Og i 1910 hadde de flyttet til Dokksmauet 10.

45. 1914 Pedersgata 98
Bernhard Kristiansen, hermetikarbeider

46. 1914-1920-1923 -1929 Pedersgata 98
Ferdinandsen, Ferdinand August Radzack/Rodvelt, f. 12-8-1856 Ogna, lagerarbeider
Olava Johnsen f. 1878 Mosterøy
Ingeborg Elisabeth, f. 18-7-1913
Astrid Josefine, f. 11-8-1914
Ferdinand August Radzcak/Rodvelt, f. 21-1-1917
Torleif f. 17-4-1922, død 20-2-1923, 10 måneder gammel.
Ferdinand og Olava giftet seg 16-2-1913. Ferdinand var enkemann. Han hadde vært gift med Tomine Lovise Torkelsen, f. 29-11-1854 død 30-5-1912, 57 år gammel og hadde sønnen Alf E., f. 17-9-1884. Da Ingeborg og Astri ble født bodde de i Normangata 33.
46a 1916-17
Inger Iversen, fabrikarbeider
Marie Iversen, fabrikarbeider

47. 1920-1922 Pedersgata 98
Nilsen, Erik f. 1894
Karen f. 1883 Tjelta
Klara f. 1917
48. 1930-31
Petter Pettersen, f. 9-6-1861, Sandeid, mekaniker
Anne Pettersen, f. 5-5-1864
De bodde i Nymansgate 83 i 1910.

49. 1933-34 Pedersgata 98
Svend Severin Ulvebne, f. 13-1-1895, Skaare, kjøbmann, i 1910 var han postbud i Haugesund, død 20-3-1949 i Haugesund. 54 år gammel.
Ingfrid, f. Nielsen
Arnt
Odd
Inger Johanne

50. 1933-34 Pedersgata 98
Hans Visted Aurdal, f. 29-8-1879, kjøbmann
Han var med å startet Buøen Hermetik Co AS i 1918.
Han drev kommissionslageret i Østervåg 5 i 1913

51. 1933-34 Pedersgata 98
Tollef Buggeland, f- 17-1-1874, Høiland, bagersvend
Serina, f. 18-12- 1877
Ingeborg, f. 28-1-1899
Ommund, f. 20-8-1900
Rundt 1910 var Tollef bakermester og bodde på Buggeland i Gjesdal.

52. 1933-34 Pedersgata 98
Georg Johan Johannessen, f. 17-10-1903, fabrikkarbeoder.

53. 1933-34 Pedersgata 98
John Jonassen, f. 25-10-1908, motormann

54. 1935-1958-1969 Pedersgata 98
Ommundsen, Ole Andreas, f. 11-3-1893 – Nedstrand, død 1972, handelsmand/chaffør,
Ellen, f. 29-1-1896, Bømlo, død ca 1964
Arthur, f. 1914- død 1981
Marit, f. 1920
Astrid, f. 1924
Tordis, f. 20-5-1923
Else Marie, f.1-5- 1930
En sønn død tidlig.
Barna er født på Svaldbardsplass før de kjøpte huset og flyttet hit i1935.
Ole kjørte drosje og hadde en stor 7 seter Buick 1928? Med kalesje. Da kong Haakon var i byen ble han kjørte i den bilen. Han var vanligvis stasjonert ved drosjeholdeplassen nedenfor Petrikirken, der Arkaden er i dag. Ellen drev butikken, de levert varer med håndkjerre.
Ellen hadde ca 25 høns og en hane i bakgården. «Nå må du gjela» sa de til hanen og den galte. Petra het grisen som også holdt til i bakgården, men sov i kjelleren om natten. Det var jordgolv i kjelleren. Grisen var som et husdyr å regne. Hver kveld sa faren alltid «god natt, nå må du legga deg til å sova,» til grisen. En kveld faren var ikke var hjemme til grisenes leggetid – hylte – ulte, Petra så lenge at de måtte hente faren slik at han kunne få henne til å tie stille.
Da Petra ble slaktet og de skulle ha den til middag, satt alle og sturet, de klarte ikke å spise. De hadde også en katt som ble kalt Per. Ellen og familien bodde i 2 etasje og leide ut loftsleiligheten. Der flyttet folk inn og ut. Noen flyttet ikke langt kun til nabohuset nr 100.
Historiene er fortalt av datteren Else Bjelland i 2012.
Sigrid Hansen var butikk dame i mange år, før hun overtok driften og siden kjøpte huset og flyttet inn der.

55. 1935 -1939 Pedersgata 98
Otto Høiland, elektriker/mekaniker
Charles Olav, f. 1929, sønn, gift med Lillian Tordis Finnesand 1949

56. 1941 -1951 Pedersgata 98
Lars Hytland, f. 24-8-1904, jerndreier
Borghild Helberg, de giftet seg i 1925, død 3-6-1975, 67 år gammel
Lillian, f. 1926, datter, gift med Odd Fosse, død 1953
Klara, f. 1927, datter
De flyttet til Pedersgaten 140 —Lars bodde i Støberigt 47 i 1910. I 1954 bodde de i Dokksmauet 16.

57. 1941-42 Pedersgata 98
Bernhard, Bredsten

58. 1941-42 Pedersgata 98
Andreas Olsen, fisker
Olga
De bodde også i nr 100.

59. 1946-1951 Pedersgata 98
Øyvind Andreassen, tivoliarbeider
Ruth L., f. 1938, datter

60. 1940-60 Pedersgata 98
Andreas Olsen Andreassen, f. 7-7-1907, fisker, død 30-6-1998, 90 år gammel
Røskva Knudsen, f. 18-7-1914, død 20-11-2001, 87 år gammel.
Karl Ingvald, 9-5-1928
Reidun Agnethe, f. 30-4-1933 datter, hermetikarabeider, g.m Olav
Ruth, g. m. Arild
Karl Andreas, f. 9-6-1945, g. m. Signe
61. 1948-50
Per Eggen, f. 31-10-1914, sjåfør
Marit Eggen, f. 15-4-1920
62. 1953-54
Henry Marton Olsen, f. 10-7-1918, lakkerer
63. 1955-1963
Kristian Kristiansen, f. 12-10-1920, hermetikkarbeider
Helga Marie Ims Kristiansen, f. 14-4-1929, Hermetikarbeider
De giftet seg 16-7-1955.

64. 1941- 1958-1966 Pedersgata 98
Astor Ogin Agerø Monsen Bjørnevik, f. 12-11-1921, havnearbeider, død 26-1-1987, 65 år gammel
Olga Lilly Olsen Wågedal, f. 13-6-1922, død 24-7-2012, 90 år gammel.
Magne,
Inge, f. ca 1949
Bodil, f. 1951
Arnulf,
Astor bodde i Pedersgaten 100 i 1955. Olga Lilly Olsen Wågedal og Astor Ogin Agerø Monsen Bjørnevik giftet seg 8-2-1941. Da bodde de her. Astor bodde på Nytorvet 6 i 1941 da de giftet seg. De måtte ha tillatelse til å gifte seg av foreldrene for de var ikke 21 år gamle. Fedrene var Malvin Monsen Bjørnevik og Oluf Olsen Wågedal.
Se Pedersgata 100 og 101

65. 1958 Pedersgata 98
Kristen Solesvik, Fitjar
Brit Haugvaldstad, sykepleier, død 10-3-1977, 37 år gammel
Tove Mette
Frode
Arnt Solesvik, styrmann
De giftet seg 14-12-1963.

66. 1958 – 1990 Pedersgata 98
Sigrid Hansen, f. 8-4-1916, enke kolonialhandel. Død 10-4-1999, 83 år gammel
Herbert Hansen, f. 1914 død 1973
Marie Knutsen, f. 12-6-1913, død 1992, 79 år gammel, søster til Sigrid, hadde bodd i Pedersgaten 97
Sigrid og Herbert hadde butikken i flere år før Sigrid som enke kjøpte huset. Hun flyttet hit fra Taugt. Søsteren Marie sto også i butikken. Marie og foreldrene bodde i Pedersgaten 97 til faren døde i 2-1-1973. 58 år gammel. Den yngste søsteren Ellen og familien flyttet også inn her rundt 1975.
Marie død i 1992 da hadde de ikke butikk. Sigrid var flyttet til Ramsviktunet innen 1998
Sigrid kolonial i 1969.

      

67. 1975 – 1983 Pedersgata 98
Monrad Jørgensen, f. 1912 død 11-5-1983
Ellen Knutsen, f. 6-7-1924, død 23-7-1983, 59 år gammel
Øyvind, f. 1945, g.m. Turid
Inge, f. 1949, g. m. Margaret
Rune, f. 1961
Ellen var søster til Sigrid Hansen og Marie Knutsen. De hadde bodd i Pedersgaten 97.
Rune ble boende sammen med tantene Marie og Sigrid etter at foreldrene døde.

  1.  

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net

   1930

1976

1988

  1995

  1932

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net