Tjemslandgruppa 1943

Det var mange som var med i illegalt arbeid under krigen,

men mye er glemt.

Jan M. Arntsen har holdt flere foredrag om kommunister i Stavanger og deres arbeid. Her forteller han historien om 10 unge

menn som ofret livet sitt fordi de trodde på en sak og motarbeidet tyskerne. Artikkelen har stått i Storhaug Bydelsavis.

Arnt Andersen bodde i Pedersgata 109 og svogeren Arthur Emanuelsen bodde i nabolaget – Spilderhauggata. Begge ble skutt.