Vindmøllebakken 7

Vindmøllebakken 7

Vindmøllebakke 7 – br.nr. 1792 – 111m2 stor tomt.

271

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Huseiere Vindmøllebakken 7
1891-1912-1922- 1933- Asbjørn Asbjørnsen Pollestad
1942- Askaut Ullenhaug
1954- Erling Lea
1966- Emmy Nilsen
1986- Helge og Rune Lende selger til
1986- Anne Mette Fjeld

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885-1920*– Vindmøllebakken 7
Asbjørn Asbjørnsen Pollestad, 48 år, f. 23-5-1847, Klep, død 17-7-1933, 86 år gammel. Skibstømmermand ved værft.
Malene Torkelsen, 48 år, f. 18-11-1847, Nærbø, død 10-6-1940, 92 år gammel
8 barn:
Asbjørn Asbjørnsen, f. 1870-rebslagerlærling i 1891
Serine, f. 1872
Karen, 19 år, f. 1875- se neste-
Torkel Asbjørnsen, 14 år, f. 1877, lære, fyrbøter i 1896, DS Tunge 1901, død 1-12-1937, 67 år gammel, gift med Hanna Hansen
Alfred Marcelius Asbjørnsen, 13 år, f. 1882, 1899 har mistet flere fingre paa den ene haand paa kassefabriken,
Malene, 8 år, f. 8-11-1886 – g.m. Lars Larsen Hebnæss- se neste
Peder, 5 år, f. 1887

Peder, f 13-10-1889, (1907-kok – SK. Annie)
Lovise, 22 år
Thora Bertlette, 2 år, f. 15-8-1892, – 1914-g. m. Ommund Ommundsen, Ryfylkegt. 6.
Lars Larsen, f. 19-7-1909, Malenes sønn, datter.søn.

Asbjørn Asbjørnsen Pollestad, 48 år, f. 23-5-1847, Han var skibstøm. Farer fra Engeland, men er for tiden hjemme, har vært ledig flere måneder (1896) (1911- syk og lidet arbeidsfør, hoftebelandelse, blodstyrtning, har lagt paa sykehuset i 6 mnd.) huseier i 1913. han var kassespikrer i årene 1914-1921-1924-1925-1930-1931. Asbjørn var innlagt på sykehuset pr 1-12-1920

De giftet seg i 1869.

I 1875 bodde familien på Thomsestykket, på Stokka.

 

1929

Avskrift fra artikler i Stavanger Aftenblad.

90 år -1937 Vindmøllebakken 7
Fru Malena Pollestad, Islandsgaten 17, er 90 år fredag 19 november. Hun er opvokst på gården Næsheim i Nærbø og blev døpt, konfirmert og vidd i Nærbø kirke. De var 6 søsken og plassen var et bygslestykke under Næsheimgården, og hverken Malena eller noen av de andre var store før de måtte ut og tjene. I flere år var hun hos gamle Gunnar Øigård for en daler og kosten. En gang iblant drog hun og andre jenter til byen, og om væren hadde de da med spødet sitt fra vinterkveldene og solgte på Torvet. Der traff hun mannen sin Asbjørn Pollestad. Han var sjøgutt den gangen og kom til torvs for å kjøpe seg et par varme trøier innen han drog ut igjen, forteller Malena. Mannen hennes døde for 4 år siden, etpar år etter at de hadde feiret sitt diamantbryllup. Malena Pollestad bor nu hos sin eldste datter, som steller henne kjærlig. For fem år siden brakk hun hoften og holder derfor helst sengen, men hun pleier være oppe en stunde hver dag. Hun har vært en strevsom kvinne all sin tid og skjebnens tilskikkelser har hun tatt med tålmod. Over sengen hennes henger et skriftord: «Herren er min hyrde» når han kaller går jeg med, sier hun og smiler.

Nå er rekorden slått. Malena Pollestad har 120 etterkommere. 1938

Malene Pollestad Islandsgaten 17, kan rose seg av å ha ikke færre enn 120 etterkommere som lever, og hun har dermed, så vidt vi vet, slått rekordene hittil. Malena Pollestad har ellers fødselsdag i dag – hun fyller 91 år. hun er vokset opp på gården Næsheim i Nærbø og ektet sjømann Asbjørn Pollestad som hun traff en dag han skulle kjøpe varme trøier hos henne på torvet i Stavanger, før han skulle på langfart. Han døde for fem år siden, et par år etter de hadde feiret sitt diamantbryllup. Nå bor Malena hos sin eldste datter som tar seg kjærlig av henne. Hun ligger til sengs etter et hoftebrudd men ellers er hun kjekk.

1885- Vindmøllebakken 7
Tobias Høiland, f. 1858, Haa, veiarbeider
Torkel Tobiasen, f. 1883, Haa

1899 Vindmøllebakken 7
Andreas Pedersen, 31 år, f. 12-7-1866, Frøiland, arbeider, støberiet, sandfører
Karen Asbjørnsen Pollestad, 24 år, f. 30-6-1875
Selma, 2 år, f. 24-7-1896
Arne, ½ år, f. 28-2-1898
Marie, f. 15-1-1900
Anna, f. 13-12-1902
Pauline, f. 11-4-1905
Sverre, f. 11-12-1907
Olaf, f. 24-7-1910
Fra 1900 bodde familien i Ryfylkegata 4.

1900 7 personer, her 

1904- Torkel Thorbjørnsen, 27 år, fyrbøder, Solfond

1911- Kaia Johannesen, 22 år, hertil fra Bergen i januar 1911.

1920*1934 Vindmøllebakken 7
Lars Larsen Hebnæss, død 5-4-1919, 44 år gammel
Malene Larsen, f. Pollestad, f. 9-11-1886, enke i 1920, penion
Lars, 19-7-1909
Kristian, 17-3-1912
Marton, f. 26-11-1913
Alf, f. 20-2-1917
Lilly Marie, f. 10-5-1919
De bodde i Ryfylkegaten 6 i 1919.

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Børge Norland, sjøm. 1940-1942-1943-1948-

Arnfinn Inge Kristensen Her bodde jeg 1 år i 1954.

Erling Lea, herm.arb. 1961-

Erling Årnestad Knutsen, arb. 1961-
Judith A. Knutsen, pakkerske, 1961-

Emmy Nilsen, 1968-1971-
Mor til Helmi Gabrielsen i nr 3———-

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net