Vindmøllebakken 3

Vindmøllebakken 3

305

br. Nr 1973 – 151 m2 stor tomt.

Huseiere Vindmøllebakken 3

1891 John Olsen
1900 Thore Helliesen
1912- 1922- Hans Olsen
1933- Erling Gabrielsen
1942 –1954- Kristian Gabrielsen
1966 -Erling Gabrielsen
1996 -Olav Ådland overdrar til
1996 -Martha Karina Adland overdrar til
1996 -Hjalmar og Kåre Ådland
2000 -V. M. Nasseri selger til
2000 -Roy Kennet Haugen

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885-1906 Vindmøllebakken 3
Thore Helgesen, f. 1836, Tysvær, skibstømmermand, i dokken, torvhandler, 1896 intet arbeid paa lenge, død 14-4-1914, 79 år gammel.
Ingeborg, f. 1840, Hjelmeland, død 12-6-1903, 63 år gammel
Elen, f. 1863
Lars Andreas, f. 1864
Helge Johan, 23 år, f. 1870. matros på seilskib, farer fra England (1894)
Thore, 20 år, f. 1874, malerarbeid, lidet og intet arbeid om vinteren (1894)
Ingeborg, f. 1880, butikpike
I 1875 bodde familien i Bergelandsgt. 45. 1906, nu i N. Strandgt. 8.

De hadde to høns i 1891.

1885-1891*-1894-1895-1896 Vindmøllebakken 3
John Olsen, 35 år, f. 1860. Vigsnes, mekaniker, støberiet, matros på seilskib i 1891
Elen, 30 år, f. 1863
Larsine, 10 år, f. 1883
Olaf, 9 år, f. 1884
Ida Thora Marie, f. 1886, 7 år
Torvald, f. 1888, 5 år
Elfrida, f. 1890, 3 år
Johanna 1 år
Johannes, ½ år

1885 Vindmøllebakken 3
J. Reinert Rasmussen, f. 1845, Farnes, sjauer
Berthe Rasmussen, f. 1853, Sannes
Rasmus J. Reinertsen, f. 1876, Sannes
Kristine Rasmussen, f. 1880, Haugesund
Josefine Rasmussen, f. 1880, Haugesund
Gabrielle Rasmussen, f. 1884

1885-1891 Vindmøllebakken 3
Helene Johnsen, f. 1824, Rennesøy
Lars Johnsen, f. 1850, sømand, matros på seilskib (i Buenes Aires i 1891)
Rasin Johnsen, f. 1883

1891 Vindmøllebakken 3
Karen Gurine Johnsen, f. 1848, gift med matros på seilskute
Hans Racin Johnsen, f. 1883
Karen Johnsen, f. 1886
John Johnsen, f. 1889

1894 Vindmøllebakken 3
Peder M. Karlsen/Karlstrøm, 38 år, f. 1859, Sverige, arbeider, til dels på støberiet, ¼ dag (1895)
Knudine, 31 år, f. 1861
Sigrid, 7 år, f. 1886
Ulrikke, 5 år, f. 1888
Tomine, 2 år, f, 1891
Karl, ¼ år.
Johannes, f. 1896
Innen 1900 var familien flyttet til Ø. Strandgate 49.

1895 Vindmøllebakken 3
Ole Eliassen, 36 år, Aasane, matros, flyttet til Bergen i november.
Ingeborg, 35 år
Marthe, 14 år
Svend, 9 år

1897-1898-1899-1900-1901- Vindmøllebakken 3
Rakel Hanssen, 30 år, f. 1857, enke, hermetikarbeider
Andreas, 15 år, f. 1881, fyrbøder på dampskib, S/S Elin
Peter, f. 1887, Boy på handelsskib
Anton, 8 år, f. 1889
Anna, 5 år, f. 1881

1898 Vindmøllebakken 3
Andreas Pedersen, 32 år, f. 1859, Bremanger, støberiet
Karen, 23 år, f. 1863, Fossan
Selma 1 år
Anna, f. 1891
Taletta, f, 1894
Marie, f. 1896
Peder, f. 28-2-1899.
Innen 1900 var familien flyttet til Mellomgt. 14.

1899 Vindmøllebakken 3
Mandius Jansen, 21 år, f. 1877, maler, sommeren
Helene, 23 år, f. 1875, Visnæs
John, ½ år, f. 1898
Margit, f. 22-4-1900
Innen 1900 var familien flyttet til Spilderhaug. 26.

1900 folketellingen, da bodde 12 personene her.————

1900-1901- Vindmøllebakken 3
Anna Nilsen, f. 1867, enke, vaskekone, af fattigkassen.
Ingeborg, f. 1893
Rakel, f. 1895
Larsine Johanne, f. 1898

1902-1903 Vindmøllebakken 3
Hartvig Knudsen, 24 år, bager hos Haugen
Ingeborg, 22 år
Ingebjørg, ½ år i 1903

1902-1903-1904-1905 Vindmøllebakken 3
Johannes Pedersen, f. 1-6-1841, Ølen, 61 år, dokarb
Karene Sofie, f. mars 1838, Egersund, 64 år
Helene, 26-2-1882, 20 år, ingenting
Innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegaten 1.

1904-1905- Vindmøllebakken 3
Jonas Sandved, 29 år, støberiet, Støberigt. 37 i 1903,
Bertine, 23 år
Gerda, 3 år
Peder, 1 år
Johan, f. 1904

1906 Vindmøllebakken 3
Anton Birkeland, 19 år, bødkersv.
Karen, 22 år
Oskar, 2 mnd
Ugifte i fjor, nu N. Dalgt. 83

1906 Vindmøllebakken 3
Martin Kallevig, 30 år, støberiet
Cecilie, 25 år

1906-1907- Vindmøllebakken 3
Severin Kallevig, 25 år, bødker
Ragnhild, 27 år

1906 Vindmøllebakken 3
Anders Fennefoss, 37 år, støberiet
Martine, 31 år
Lilly, 6 år
Jenny, ½ år
I fjor i Jæderensg. 79

1907-1908-1909- Vindmøllebakken 3
John Knudsen, 63 år, skibstømmerm. Før i Pedersgt.111
Ingeborg, 54 år
Kornelius, 15 år
Peder, 6 år, pleisøn uden godtgjørelse, 1909,

1907-1908- Vindmøllebakken 3
Dorthea Martinsen, 32 år, arbeiderske
Johan Andersen, 18 år, støberilærling, kr 2,50 pr. uge, i fjor i Egersund
Carl Andersen, 28 år, støberiarb. Kom fra Fredrikstad.

1907-1908-1909- Vindmøllebakken 3
Jakob Sandved, 26 år, støberiet, haandlanger, i fjor på Østlandet.
Andrea, 20 år
Peder, 1 år i 1909

1909-1910- Vindmøllebakken 3
Bertine Sandved, 27 år, enke
Gerda, 7 år
John, 4 år
Ingolf, 3 år
Judith, 1 år

1910-1910*1911-1912 Vindmøllebakken 3
Johan Nilsen, 31 år, f. 1-2-1878, Kristiania, pladearb. Støberiet
Agnes, 32 år, 2-12-1875
Johan, 8 år, 14-1-1901, Kristiania
Malvin, 6 år4-2-1903
Aleksander, 5 år, f. 6-5-1904
Sigrid, 3 år, f. 18-3-1906
Arnfryd, 2 år, f. 26-10-1907
Nils, f. 1-8-1909
Peder, f. 1911

1910*1911 Vindmøllebakken 3
Hjalmar Wilhelmsen, f. 4-10-1886, Erfjord, stereotypør ved bladtrykkeriet
Thora Torbjørnsen, f. 26-4-1886
Arthur Fredrik, f. 3-5-1907
Harald Østen, f. 23-12-1908
Fritz Wilhelm f. 8-9-1910

Familien bodde også i Vindmøllebakken 5, men flyttet senere til Nedre Strandgate 62 og fikk 5 barn til der.

1910- Vindmøllebakken 3
Martha Høis, 21 år, før Ø. Dalgt.
Anny, ½ år

Folketellingen 1910 bodde 14 personene her.

1910-*1911-1912 Vindmøllebakken 3
Andreas Erland, f. 6-2-1879, hermetikarb. og
Marie Erland, f. 30-12-1880
Konrad, f. 25-2-1899
Fritz, f. 24-8-1900
Sigfrid,f. 16-11-1902
Magrete, f. 3-5-1904
Grete, f. 18-12-1905
Andreas, f. 16-4-1907
Arnfryd, f. 26-9-1909
Nils f. 1911
(1912 her er smaat stell og yderst elendigt i hjemmet, mannen er drikf.)

1911- Fransine Tormodsen, 22 år, fabrikpike

1913-1914-1915-1916-1920* Vindmøllebakken 3
Hans Olsen, f. 13-9-1947, Haaland, 65 år, huseier, baatfiske, dokken,
Rachel, 27-6-1848, 63 år, bestyrerinde, Union Canning 1914
Bertha, 25 år, fabrikarb.

1913-1914-1915—1920*1931 Vindmøllebakken 3
Axel Liberg, f. 4-3-1874, Linkøbing, Sverige, 38 år, murersven, før Rannebergv. 17.
Selma Mathilde, f. Hansen, f. 8-1-1884, 28 år
Gudrun, 14 år
Sigrid Marie, f. 14-9-1900, 12 år
Ruth Kristine, f. 1-1-1904, 9 år
Alf Sigurd, f. 26-10-1910 2 år
Reidun Helene, f. 28-2-1917

Familien Liberg flyttet til Avaldsnesgata 94 i 1931 og bodde til 1946.
Hans Olsen, f. 13-9-1847, Haaland, dokarb. 1914-1934-, far til Selma Liberg
Rakel Olsen, f. 27-6-1848, Haaland

1913- Leonard Johnson, 26 år, Sverige, murersv. Kom fra Sverige mars 1912.

1915 Vindmøllebakken 3
Wilhelm Baardsen, f. 23-2-1878, sjøm.
Ingeborg Myklebust, f. 16-4-1879, Herø
Oskar, f. 30-1904, Herø
Henry, f. 11-7-1906, Herø
Halvor, f. 20-1-1909
Borghild, f. 16-4-1907, Herø
Erny Tordis f. 1915

1916 Vindmøllebakken 3
Karl Henningsen, f. 8-12-1868, Lillesand, tømmerm. Dokarbeider, Død 13-2-1961, 92 år gammel
Inga Thomine Hansen
Sverre f. 1916

90 år er Karl Henningsen, Kalhammerveien 45, i dag. Han er født i Lillesand, og for i 30 år på de sju hav, for det meste med seilskuter. Henningsen har seilt med bl. a. 30 engelske seilskuter. Til Stavanger kom han i 1912. Av fag er han tømmermann. Sitt første arbeidssted i Stavanger hadde Henningsen i en gammel holk som het «Huano» og som gjorde tjeneste som sildekokeri. I 1914 gikk Henningsen til sjøs på ny, men begynte en tid etter ved Støberi & Dok. Han var bl.a. med på å utføre tømmermannsarbeidet på den engang så flotte «Sandnæs» (Soma nå). Siden kom han til Rosenberg. I de senere årene har Henningsen syslet mye med å lage seilskutemodeller. Han har godt håndlag og har levert nydelige arbeider. For noen få uker siden feiret Karl Henningsen og frue, Inga sin 65 års bryllupsdag. Den gamle hedersmann bærer sin høye alder godt. Han er en koselig, gild og traust mann, som har mange venner.

SA 8-12-1958.

1916- Vindmøllebakken 3
Gabriel I Fjermestad, 28 år, f. 1888, stalmester
Regine Fosse, f. 9-10-1891
Anne Johanne f. 1916
Familien bodde en tid i Avaldsnesgata 94.

1916- Vindmøllebakken 3
Gabriel Orstad, 61 år, støberiarb. Før Høiland
Hanna, 62 år
Sina, 22 år, arbeider, sygelig

1927 Vindmøllebakken 3
Kontorist Birger Anton Reiersen f. 1899 og
Ruth Kristine Liberg f. 1904
Per f. 1927

1940-1969 Vindmøllebakken 3
Kristian Gabrielsen, f. 27-3-1891,
Amalie Gabrielsen, f. 1889, Lund, enke, død 21-3-1969, 79 år gammel.
De giftet seg 3-5-1913.
Erling, f. 1914,

1940-1971 Vindmøllebakken 3
Erling Gabrielsen, f. 5-8-1914, død 27-6-1986, 72 år gammel. kassafab.arb.
Helmi E. f. Nilsen, Gabrielsen, f. 1918, død 30-1-1994, 76 år gammel. frue,
Helge Gabrielsen

Helge Gabrielsen Vindmøllebakken 3
Jeg bodde i Vindmølle bakken nr 3 og min mormor i nr 7. Erling Gabrielsen var min far. Helmi Gabrielsen var min mor. Amalie Gabrielsen var min farmor. Min mormor het Emmy Nilsen.

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Gabriel Aarstad, støberiarb. 1917-
Sina Aarstad, bryggeriarb. 1917-

Bertha Hansen, herm.arb. 1918-

Betzy Wedvig, frihandel, 1924-1925-1930-, se Vindmøllebakken 9 og Pedersgata 122.

Bertha Breivik, herm.arb. 1930-

Georg Gundersen, støberiarb. 1931-1934-
Martine Gundersen, herm.arb. 1934-

Bjørn Jansen, kaiarb. 1934-
Sverre Olsen, sjåfør, 1940-

Harry Nilsen, sjøm. 1948-

Peder Gabrielsen, 1968-1971

FB.

Kristine Helland Gabrielsen
Barndomshjemmet til min mann. det øverste huset vindmølleparken nr 3. I det nederste huset bodde mormoren.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net