Vaalandsborgen

                            Vaalandsborgen

          Kjært barn har mange navn, Vaalandsborgen, Vålandstårnet og Vålandspibå. Nå i 2013 diskuteres det hva som skal skje med Vålandstårnet.

60

Tårnet forfaller og folk ønsker det skal restaureres slik at det kan tas i bruk til forskjellig formål. Det samme problemet fantes i 1917.

Da var bygget bolig for en vaktmann som passet på vannbassenget som var drikkevann for byen.  Vannbassenget og tårnet ble oppført i 1895. V

ålandshaugen ligger 84 meter over havet.

 

 

 

fra Aftenbladet 1917

Fra Stavanger byleksikon.

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net