Nytorvet gjennom tidene

Nytorvet gjennom tidene

Martin Morrison var fra Jæren, han reiste til Amerika.

97

Der ble han fotograf og kom hjem flere turer og fotogaferte såkalte steroviewes – to bilder ved siden av hverandre.
Dette bildet som viser Petri kirken er tatt fra Nytorvet. 25 juni 1889. Se hjemmesiden om ham.

http://www.morrisonews.net

 Den store trebygningen til høyre i bildet er Møbelmagasinet som siden ble Petriskole.

 Disse to bildene fra Nytorvet er hentet fra Minneboken om Stavanger 1958.

 Tverrs over Petri Kirken lå Møbelmagasinet, som ble Petri skole. Her lå Politikammeret i mange år,

til de på begynnelsen av 1960-tallet rev bygningene og satte opp de som står i dag.

Bildet fra Bang Andersen: Stavanger Historien om Østre bydel.

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net