Pedersgata nr. 122

Pedersgata 122

Her ser vi Samholds bakeri, og for enden ligger Pedersgata 120 og 122.  Gaten som krysser er Støberigata. På andre hjørnet ligger hus nr 124. Det var en liten butikk på hjørnet av nr 122. Husene ble kjøpt av Samhold og revet på 1970 tallet. De seks husene vi ser til høyre. Nr 119 og 121 og hjørnehuset til Støberigata som vi ser baksiden av, og de tre 120-122 og 124 som vi ser fronten av er forlengst historie. Dette huset er dessverre også revet, i likhet med de andre vi ser til høyre i bildet.

260

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

137 m2 stor tomt – Br. Nr. 2567

Eiere: Pedersgata 122
1898 Skjøte på tomt fra Stavanger Reberbane til Andreas Evensen 6-7-1898
1906 Skjøte fra Andreas Evensen ved Marie Evensen til Georg A. Bernhard Skaarstad 25-4-1906
1906 Georg A. Bernhard Skaarstad
1912 Knud Knudsen
1914 Thomas Kristensen, huseier, uten skjøte
1922 Auksjon – dødsbo- flere eiere – oppkjøpere- som kjøper og selger i ett
1922 Ernst Christ til Johan og Gurine D??
1922 Toldus K. Jørgensen
1952 Martha Raugstad
1956-1962 Martha Bærheim Malmin, f. 21-12-1892, huseier

Næringsvirksomhet. Pedersgata 122
Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.
1898 Andreas eller Marie Evensen, handelsmand
1913 Marie Haualand, handel
1915-16 O. Rørvik averterte flere hus for salg. Han hadde muligens kontor – her.
1922-23 Magnus Røed, frugtforretning
1922 G. Dyrseth, han ble bare nevnt i en fellesannonse for såpepulver i 1922.
1920-41 Emilie Fredrikke Johannessen, Snildal, handlende,

Folk i huset: Pedersgata 122
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

  1900.

1899–1907 Pedersgata 122
Andreas Evensen, f. 24-3-1860, handelsmand, stuert – på Island i 1900 – «Helen»
Bertha Marie Pedersen, Husebø, Hundvåg, f. 1861
Malvin, f. 23-6-1891, død 28-10-1911, 20 år gammel
Peder, f. 29-4-1893, død 4-1-1914, 20 år gammel, stuert
Ragnhild, f. 15-3-1895
Andreas Bertinius, 27-3-189
Sanna, f. 20-5-1899
Bertilla Falkeid, f. 1883, Tysvær, tjenestepige.
Andreas var stuert og på Island i 1900. Han ble også kalt handelsmann, rundt 1903 var han i Amerika, sendte penger. I 1907 hadde han ingen forretning, han seilte fra Amerika. De bodde i St. Hansgate 7 i 1897 da Andreas ble født. Innen 1910 var familie flyttet til Jæderensgade 62. Sønnen Peder omkom ved s/s Espana’s forlis 4-1-1914.

    

1900 – 1901 Pedersgata 122
Hans Teodor Thostensen, f. 16-4-1875, 2. maskinist til sjøs, i England i 1900., død 8-12-1937, 62 år gammel.
Janna Marie, f. Halvorsen, f. 19-5-1873
Hans Thorleif, f. 16-12-1900
De giftet seg 29-7-1900, Hans bodde i Nedre Dalgt 85 og Marie i Dalgt. 2. Hans støttet sine foreldre med kr 120, – om aaret. Han seilte med D/S Verddanda ? og D/S Svithun. Innen 1910 var familien flyttet til Suldalsgaten 11.

1899 – Forsøk min brændte kaffe fra 75 øre oppover til 1 10 pr. 1/2 kilogram.

1900-1901 Pedersgata 122
Ellef Torjusen Stangeland, f. 15-10-1859, Stangeland i Sola, høvlemester, død 14-3-1922, 63 år gammel
Andrea Andreassen, f. 15-12-1865, Aarreskjold Høiland, død 12-5-1949, 83 år gammel.
Marie, f. 27-12-1885, Sandnes
Trygve Andreas, f. 13-4-1899
Henrik Charles, f. 1-8-1901
De bodde i Pedersgata 133 da Trygve ble født i 1899. Familien var flyttet til Nymannsveien 79 innen 1910.

1904 1 sal tilleie

1902- Pedersgata 122
Olaf Eiane, 21 år støberiarbeider, Fjeldsmuget
Alethe, 27 år, gifte i vår (1902)

1902 Pedersgata 122
Rasmus Rasmussen, 39 år, matros, kom hjem fra s/S Fulton i juni, siden hjemme, helst ledig.
Christine, 23 år, gift i august
Rasmus, 7 år

1903 Pedersgata 122
Anna Christoffersen, Tørresen, f. 1839/41, Lofoten, enke, arbeider
Agnete, f. 1879, syerske
Christoffer 25 matros, seiler nu fra udlandet, før med Rakel
Anna var gift med tømmermann Abraham Tørresen, f. 1830. (gift 1866). De var foreldre til Theresia Margrethe. Se neste familie. Rundt 1900 de bodde i N. Klevegt 4, før 1903 i Støberigt 21, og på Egenes 7d i 1910. Anna og datteren Agnete bodde sammen med Karl og Therese.

1903 Pedersgata 122
Karl Johan Larsen Rønning, f. 2-6-1870, matros – S/S Katie / støberiarbeider
Therese Margrethe Tørresen, f. 1-1-1872, død 4-4-1907
Hedvig Edit Rønning, f. 14-2-1899
Caspara Margrethe Rønning, f. 4-10-1901
Edel Margaat Rønning, f. 19-10-1905
Barn av Karls annet ekteskap:
Helvig Rønning, f. 14-2-1908
Asborg Agnete Rønning, f. 14-2-1909
Therese Margrethe Rønning, f. 1-12-1910
De bodde i Spilderhauggata 6 i 1900 og Støpergt. 21 før de kom hit. Therese Margrethe døde i 1907, da var Karl Johan støberiarbeider, de bodde i Ryfylkegt 18. I 1910 var de tre døtrene pleiebarn i Josefinestiftelsen i Kongsgate 48. Da Therese døde ble både hun og mannen ført opp som Larsen Rønning. I 1910 var Karl Rønning gift på ny, med Thea Øverland, f. 30-6-1878, Nærstrand. De tre barna er ført opp med faren, så det er uvisst hvor de bodde i og med at de er ført opp med faren og også som pleiebarn.

1902 – 1905 Pedersgata 122
Carl Hult, f. 1837/39, Wormeland, Sverige, damphammersmed i 1900, 67 smed, Støberi & dok, død 16-10-1924, 94 år gammel.
Elisabeth, f. 1850, Høiland
Andreas, f. 17-11-1884, kullemper på dampskip 1900- fyrbøder – «Skarp» af Mandal, S/S Franco i 1902
Anna Karoline, f. 9-1-1887 fab.arb
Eivind, 12 år i 1902, ikke nevnt i 1900
De bodde i Dokksmauet 7a i 1900. Både Carl og Elisabeth fikk stemme ved kommunevalget i 1903.
I 1884 og I 1887 da Anna Karoline ble døpt, var moren Ane Ellingsdtr Helland, f. 1852, de bodde i støberiets arbeiderbolig.

        1924

1903 – 1907 Pedersgata 122
Christen Olsen, f. 1852, Fister, arbeider Støberi & dok
Tobia, f. 12-2-1855, Høle
Martin Magnus, f.13-9-1874, arbeider Støberi & dok
Ole, f. 1879, arbeider St.dok. gift 1904
Sigurd, f. 1886, arbeider Støberi & dok
Therese, f. 1889
Christoffer, f. 30-7-1892
Torvald, f. 15-12-1894
Familien bodde i Dokksmauet 7a i 1900. Både Christen, Tobia og sønnen Martin fikk stemme ved kommunevalget i 1903.
Tobia var blitt enke før 1910, da bodde hun og tre av sønnene i Ryfylkegata 25.

1906 Pedersgata 122
Johannes Johannesen Melkevik, f. 10-4-1883, Avaldsnes, stuert, «Daggry» fra 11 oktober 1904.
Olava Taraldsen, f. 8-9-1879/80, Sandnes.
Martha, f. 20-12-1901
Thora, f. 7-2-1904
Helmer, f. 15-5-1909
Jenny f. 25-4-1911
Omine Juliane f. 23-10-1913
Nelly Konstance f. 19-11-1915
Johannes f. 26-12-1917
Ester Bergliot, f. 16-7-1919
Oskar Magnus, f. 1921
Johannes var stuert på Bark Mathanja, han kom fra Kobbervik. Olava var tjenestepige i Vævergaden 17 i 1900. De ble gift i 1901 og feiret diamantbryllup i 1961. Innen 1910 var de flyttet til Høkergata nr 3. I årene 1912 – 1924 bodde familien i Pedersgata 112. Se der. Se Pedersgata 58 1904 – 1911

  1907 – En brugt barnevogn billig tilsalgs.

1907 1910 Pedersgata 122
Adolf Skaarstad, f. 4-5-1867, Skaarstad i Norland, 70 år i 1933, død 28-8-1949, 86 år gammel.
Karoline, f. 1-6-1870, Bremnes i Finnaas, syg I 5 uger i 1908
Judit, f. 18-9-1901
Georg, f. 6-5-1904
Sigurd, f.10-5-1907, død 14-5-1907
Olga Larsen, f. 2-6-1894, Skudesnes, tjenestepige.i 1910.
1909 Torvhandler –ikke i sommer, løsarbeider i 1910, samme året var han i Tyskland som fiskeflækker. Både Adolf og Karoline fikk stemme ved valget i 1910. De flyttet til Karlsminnegata.

1

1908 Pedersgata 122
Anton Larsen, f. 22-10-1871, Bodø, 2. maskinist til sjøs, ”Edda” – ”Egil”
Inger, f. 5-7-1883
Ulrik, f. 10-8-1903
Dødfødt gutt in1908
Lars, (Datter!!), f. 16-9-1910
De bodde i Pedersgata 121 i 1905-07, i 1907 Avaldsnesgt 54 i 1910.

1908 Pedersgata 122
Nicolai Gunvald Torstensen, f. 6-7-1881, blikkslager, Stavanger blikktrykkeri
Martha Hytland, f. 29-9-1879
Magnhild, f. 15-6-1902
Thordis, f. 28-5-1904
Olaf Armand, f. 19-7-1906
Solveig Gudrun Adele, f. 10-6-1910, død 1913
Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgaten 127 hvor hans familie bodde.

1909 Pedersgata 122
Peder Larsen, f. 28-2-1879, Egersund, kjører
Thomine, f. 12-2-1881, Avaldsnes
Gunhild/Svanhild, f. 19-2-1903
Thoralf, f. 27-7-1907
I fjor bodde de i Suldalsgd. 60. Familien var flyttet til Ryfylkegt 6 innen 1910.

1909 Pedersgata 122
Sigvard Martinsen, matros skal bo her.
Det kan være den Sigvart en finner i Suldalsgt. 62 i 1910.

1909 Pedersgata 122 flyttet i august
Theodor Tønnesen, 36 år, fyrbøder med D/S Vaga.
Elisa 35
Frida 13
Walborg 7
Theodor var på Støberi & dok til februar, så i Bergen på verksted.

1910 Pedersgata 122
Martha Helland, f. 1887, Sandnes, tjenestepike, fabarbeider. Hun giftet 26-12-1910, seg med
Wilhelm Ommundsen Øverland, f. 1886, Hetland, hermetikfabrikarbeider.
Han bodde i Nymansveien 68-

1910 Pedersgata 122
Giovani Pisani, f. 22-4-1878, Trondhjem, støberiarbeider. Død 4-12-1915, 39 år gammel.
Hanna Johnsen, f. 19-6-1880, Foldøen
Anton, f. 14-6-1899
Georg, f. 20-5-1904
Han hadde ikke betalt skatt i fjor. Han var på kysten Sanatorium., de hadde vært gift i 2 år. Innen utgangen av 1910 hadde de flyttet til Støberigt 4.

1910 – 1912 Pedersgata 122
Andreas Jansen, f. 6-10-1885, Finås, klinker ved støperiet
Marthe, f. Salthe, f. 2-6-1881, Finås, død 20-8-1947
Agathe, f. 16-1-1905
Sara, f. 29-8-1907
Jonny, f. 6-8-1910
I 1912 var han arbeidsledig i 6 uker på grunn av «Locout» konflikten på støberiet.

1910 1912– Pedersgata 122
Hans Hansen Salthe, f. 4-11-1845, Salthe i Klepp, smed ved støperiet, død 5-11-1912, 69 år gammel.
Sara, f. Gausel, f. 7-10-1853, Gausel I Hetland, dagarbeider, lite arbeid
Grethe Johnsen, f. 2-8-1892, Sola sogn, pleiedatter, hermetikarbeider
Ole Hans. F. 1-10-1891, sjømand, fra 1-10-1910 med «Donator» til juni 1911, ledig i 2 måneder.
De hadde bodd i Doksmuget 8. I 1912 var han arbeidsledig i 6 uker på grunn av «Locout» konflikten på støberiet. Til Suldalsgata 4 i 1912. Da Hans døde bodde de i Suldalsgate 101.

1910 -1911 Pedersgata 122
Sigvart Rasmussen, f. 25-3-1883, tøndebødker, død 24-9-1963, 80 år gammel.
Josefine Pedersen, f. 15-7-1880, Bjerkrem
Sigurd, f. 29-4-1902
Paul, f. 20-5-1904
Alfred, f. 4-3-1906
Georg, g. 9-3-1908
Sylvia Irene, f. 7-5-1910
Både Sigvart og Josefine fikk stemme ved kommunevalget i 1910. Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Høkergate 3. De har også bodd i Karlsminnegata 53.

1910 Pedersgata 122
Kostgutter noen flyttet ut og andre inn.
Ludvig Andersen, 34 år, klinker, gift, konen Pernille bor i Pedersgata 82, flyttet
Karl Pettersen, 30 år, flyttet, Opheimsgata 77, er reist til Bergen
Tobias Brakstad, 24 år, kjedelsmed. Flyttet Haukeligata 5
Sjur Rasmussen, innflyttet 1910, fra Karlsminnegata 53.
Det er ikke lett å følge kostfolk, som flytter inn og ut, hvor de kommer fra og drar videre.

1910-1911 Pedersgata 122
Mathias Larsen, f. 17-1-1882, Lødingen, hermetikarbeider, død 13-8-1959, 77 år gammel.
Regine, f. Karlsen f. 11-3-1880, Rødø, død 11-1-1977, 97 år gammel.
Leif, f. 22-7-1907, Narvik
Henry, f. 13-7-1909
Ane Ingebretsen, f. 16-9-1850, Borgund Statland, enke, bestemoder, underholdes her.
Både Mathias og Regine fikk stemme ved kommunevalget i 1910. De hadde bodd i Emmausveien 2 i 1910, før de kom hit, men flyttet raskt igjen. De bodde også en tid i Pedersgata 120. Ane fikk stemme ved kommunevalget i 1910.

1912 Pedersgata 122
Kristian Hansen, f. 1886, skibsbygger
Anna Olsen, f. 1885
Borghild f. 12-5- 1912

1913 Pedersgata 122
Marie Haualand, 44 år, handels.
3 barn 4 til 9 år

  1912

1913 Pedersgata 122
Bertinius Brattebø, 26 år, formerlærling støb.
Bertha 23 år

1913 1914 Pedersgata 122
Severine Larsen, f. 6-12-1863, enke, fattigkassen, rengjøring
Emil, f. 20-5-1892, kjører ikke 1914
Charlotte, f. 3-4-1896, fabrikarbeider
Mary, f. 25-12-1899
Gudrund, f. 6-1-1902
Sølvia, f. 27-4-1906, tv.
Antonie, 27-4-1906, tv.
Familien bodde i Haukeligate 2 i 1910. Severine hadde vært gift med Sven Larsen, f. 1865. han var nødsarbeider og torvhandler. De flyttet til Pedersgata 115 rundt 1915.

1912- 1914 Pedersgata 122
Thomas Solskjær, f. 16-11-1883, Tusteren i Songn, løsarbeider
Grethe, f. 3-12-1883, fabrikarbeider
Gudrun, f. 28-2-1905
Betzy, f. 13-10-1909
Hildur, 3 år
Einar, f. 27-10-1913
Både Thomas og Grethe bodde i Spilderhauggate 20 i 1910. De flyttet til Ryfylkegata 1.

1912-1914 Pedersgata 122
Betzy Wedvik, f.17-10-1875, Arendal, frihandel.
Hun bodde i Vindmøllebakken 9 i 1910 og var restauratrise.

1914-15 Pedersgata 122
Birger Dahl, støberiarbeider

1915 1918 Pedersgata 122
Thomas Kristensen, f. 22-12-1862, Arendal, huseier fra okt –skipsfører
Gina Haaland, f. 10-5-1866, Haugesund, fhv. Colonialhandel, død 3-3-1932, 66 år gammel.
Henrik, f. 30-7-1893, Haugesund, murer
Karen, f. 5-2-1896, Haugesund, kontorist hos Borgen
Mikal, f. 15-7-1900
Skipper slebebåd «Favorit», slup «Ricard». I 1915 var han ledig hele året. i 1910. Familien bodde i Støberigate 4 som han eide i 1910. Henrik var murer hos Torgersen i juni 1914, en kort tid hos Warland og 7 mnd, deretter hos Njaa, siden ledig, reist på sesis? (sesjonen??) Thomas og Gina feiret sølvbryllup i 4-10-1917.

1913 -1916 Pedersgata 122
Albert Ingvald Jørgensen Helvig, f. 17-6-1878, hermetikarbeider, død 2-9-1947, Oslo på sykehus.
Klara Gustava, f. 20-9-1884, Haaland
Rangvald/Ingvald Jakop, f. 18-5-1908
Signe, f. 8-2-1910
Astrid Ruth, f. 13-8-1911, død 28-3-1913
Arne Karl, f. 1914.
De bodde i Værftsgate 1 i 1910, og i Pedersgata 116 i 1913. Da Arne ble født i 1914 bodde de i Pedersgaten 122

1916 – 1917 Pedersgata 122
Dorthea Sandgren, f. 20-12-1852, enke, forsørges af fattigvæsenet. Død 24-3-1937, 84 år gammel.
Malene Sandgren, f. 28-4-1888, bestyrinde på Viking sardin
Dagny, f. 23-1-1907, datterdatter
Olaf Sandgren 41 fyrb. Med rægebaad
De bodde i Badehusgate 27 i 1910. Maren Dorthea Sangren var gift med Gabriel Sandgren f. 1851 og bodde i Vesselsgade 67 i 1900.

1916-17 Pedersgata 122
Gjøa Rogdeberg, f. 16-2-1878, Ullensvang, fabrikarbeder på Viking til okt. senere ledig.
Gjøa bodde på Bryne i 1910 og var væverske ved uldvarefabrik.

1917-18 Osvald Hustad, fabrikarbeider

1917-1919 Pedersgata 122
Ole Peder Lyngdal, f. 4-1-1857, død 17-10-1917, gift, kaiarbeider, kreft.
Ellen Lyngdal, f. 13-6-1863
Ole er bare nevnt her da han døde i 1917. De bodde i Badehusgate 20 i 1910.

1917- 1922 Pedersgata 122
Gurina Risa, f. 10-12-1847, Jelsa, bestemor. Rentenist. Handlende
Signe Stemmen, f. 1878, vaskeri og strygeri. Døde 31-3-1917, 38 år gammel.
Stella Gurine Stemmen, f. 23-6-1907 i Chicago
Lilly Alvilde Stemmen, f. 13-1-1905 i Chicago
Signe var gift med Halvor Stemmen. De må ha bodd en tid i Chicago da døtrene er født der. Signe og barna bodde i Møllegate 9 i 1900.
Da Signe døde i 1917 var de flyttet hit, og bestemoren tok seg av barna.

1918 Pedersgata 122
Peder Jordanger, anlægsarbeider.
Han er bare nevnt her i 1918 i valgmanntallet.

1918-1941 Pedersgata 122
Arne Snildal/Sneldal, f. 4-7-1869 Krogstad, dykker/ kommunearbeider/stenhugger, død 27-7-1949
Emilie Fredrikke Johannessen, f. 20-3-1887, Telemark, handlende, 18-8-1976, 89 år gammel
Max Fredrik, f. 19-10-1919, maskingutt
1928-1933 Fredrik Johannesen, fylte 75 år i 1928, fylte 80 år 27-8-1933. Det var notis i avisen, død 22-9-1935, 82 år gammel.
Han var far til Emilie Snildal

   

1920 Pedersgata 122
Pettersen, Karl, f. 8-10-1897, Farsund, fyrbøter

1924Pedersgata 122
Otto Walset Høiland, f. 1897, lagerchef
Thelma Bianca Olsen, f. 1901
Ottar Bertinius, f. 1924

1924—1930-1939 Pedersgata 122
Toldus Jørgensen, navigatør, død 9-7-1940
Flora, død 1922??

1940-1954 -Pedersgata 122
Martha Raugstad, 2-12-1892, huseier, datter av Toldus og Flora
Karen Jørgensen, f. 25-4-1865, syerske

1930—1937 Pedersgata 122
Arnold Riis, f. 28-5-1903, jernarbeider, død 19-11-1984, 81 år gammel
Gurine Gønnevik
Irene

1938-39 Pedersgata 122
Bjarne Larsen Steen, f. 2-4-1907, kontorist

1939-49 Pedersgata 122
Martin Østensen, f. 21-10-1899, bakermester, død 12-8-1976, 77 år gammel.
Harald, f. 1940 sønn
De bodde i Sverresgt. 12 i 1941

1956 1962 Pedersgata 122
Jonas Hansen Bærheim Malmin, f. 5-5-1893, fyrbøder
Martha Bærheim Malmin, f. 21-12-1892, huseier

1943-1952 Pedersgata 122
Trygve Aanestad, f. 17-5-1905, mekaniker
Gina Aanestad, f. 30-7-1900, arbeider

  1943    1946.

1945-1949 Pedersgata 122
Georg Jensen Handeland, f. 21-7-1915
Jens Andreas Jensen, f. 27-5-1912, agronom

1945-49 Pedersgata 122
Theodor Tollefsen, f. 3-3-1907, arbeider

1947-48 Pedersgata 122
Sigmund Vatland, f. 14-4-1924, arbeider
Thomas Vatland, f. 14-4-1924, arbeider

1947-1950-1959- Pedersgata 122
Jakob Palmer Johnsen, f. 1-6-1904, stuert
Harald Johnsen, f. 14-5-1906, arbeider
Mabel Johnsen, f. 7-8-1913 kl 3

1948-50
Tadeus Kauf, f. 13-6-1920, slakter

1948-49 Pedersgata 122
Tadeus Opalimski, f. 14-10-1922, maskindreier

1948-49 Pedersgata 122
Anna Marie Nilsen, f. 30-9-1880, arbeider, hun fylte 75 år 30-9-1955.

1949-50 Pedersgata 122
Ingolv Nedrebø, f. 5-4-1923, sjømann

1949-1952
Hans Hadland, f. 20-8-1911, skomager, død 1952

1949-50 Pedersgata 122
John Otto Reinshorn, f. 28-10-1910, sjåør kl 3.

1951-1955 Pedersgata 122
Torstein Birkenes, f. 28-8-1914, maskinasp. Død31-3-1995, 80 år gammel.
Solveig Paulsen Birkenes, f. 29-12-1909, hermetikarbeider, gummiarbeider, død 18-11-1979, 70 år gammel
Kari Paulsen, f. 7-8-1938, gummiarbeider

1942-1959 Pedersgata 122
Otto Egeland, f. 14-1-1912, reparatør

1953-54 Pedersgata 122
Sofus Rimereid, f. 3-8-101, skomaker.

1958-1969 Pedersgata 122
Olav Hellvik, f. 17-9-1912
Magnhild Hellvik, kjøpmann
Jarl Hellvik, f. 5-1-1943

1958-1966 Pedersgata 122
Ole Andreas Aanensen, f. 3-1-1889, tømmermann, til 1960
Karoline f. Tengesdal, Anonsen, f. 16-6-1901, daglønner, død 4-10-1983, 82 år gammel
Kåre Aanonsen, f. 2-3-1937, metallarbeide, kjernemester
Berit O. Aanonsen, f. 28-3-1936

1958-1962 Pedersgata 122
Erik Erga, 11-5-1895. arkitekt, død 4-2-1963. Han bodde i Pedersgata 81 I årene 1903-1907 og innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 97.
Erik Erga var en kjent arkitekt, han tegnet blant annet Stavanger Kunstforings bygg på Madlaveien. Se egen artikkel om ham.

https://pedersgaten.org/arkitekt-erik-erga/

1926 1962 Annonsene om telefonnummer viser hvor han bodde og når.

   

1963 Pedersgata 122
Hjalmar Olsnes, f. 8-5-1907, forskaler

1969 Pedersgata 122
John Johannessen
Edith Johannesen, f. Garberg, død 26-4-1970, 53 år gammel.
Edel

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net