Pedersgata nr. 012 eiendom

Pedersgata 12 Eiendommen.

Besøk på siden: 186

Huset med bakeri ble bygd rundt 1860.

I panteregisteret finner en at det var O. Knudsen som eide tomta i 1860. Hvem han var er litt usikkert, men på

den tiden var det mange i byen som  kjøpte opp større eiendommer i Hetlandsmarka, for så å selge ut i mindre tomter.

Pedersgata 12

br.nr- 1277  areal 289 m2

1860       O. Knudsen

1864       Svend Tollefsen Haaland. Han var baker og bodde her med kone og 4 barn.

1900       Tobias Roth baker, blir nevnt som eier med det er ikke tinglyst

1901       M.A. Sædberg baker kjøper eiendommen og driver bakeri.

1943      Til Johanne Sædberg

1954      til Alfred og Otto Sædberg (sønner)

1967      1/2 del av Pedersgata 12 og 1/2 del av Tårngata 1 til

Johanne M.Moster og Hans Olav Sædberg

1987      fra Ingeborg Sædberg til Rolv Sædberg, Kari Berg Johansen og Per Otto Sædberg

 1902

Bager Haalands eiendom Pedersgada 12, hvor nu Stavanger Dampbageri drives, er tilsalgs

paa meget fordelagtige Vilkaar ell. tilleie helt ell. delvis.

1994 for salg  annonse

l

Har ikke oversikt hvem som kjøpte rundt 1994.

2014            Storhaug Eiendom selger seksjon 1

2014            til Far East Takeaway

2014            til Zhilian Zhai Kwong Lok Lee seksjon 8

2018         fra opplysningen “1881”  får en opp disse navn/firma på denne adressen

Delikatessen Damir Buljubasic

Øsørensen Øyvind Sørensen

Zouq Restaurant & Take Away

Solange frisør Florangel Maria Sosa Mejia

Mine kilder går tilbake til 1865, men jeg regner med at huset er eldre enn det.

Folketellingene viser hvor mange som bodde i huset det enkelte året.

1865, da var det 10 mennesker her, en familien Haaland på fem og de andre var bakere og tjenestepiger.

1875, da var det 11 personer her, familien Haaland og bakere og tjenestefolk

1885, da var det 9 personer, familien Haaland og 2 bakere og tjenestpike.

1891, da var det 9 personer, familien Haaland og bakere og tjenere. Familien bodde i 1. etasje, tjenestejenten på kjøkkenet,

2 menn i sidebygningen og en i kjelleren.

1900, da var det  familieen Haaland på 4 personer.

1910, da var det familien Sædberg på 6 og 3 leieboere

Det ble drevet bakeri her allerde i 1859 ifølge en annonse i 1900. Les mer om familiene og de som bodde i huset

i artiklene om bakeriet og en om folkene.

Jeg har ikke full oversikt om hvem som eide og solgte i de senere årene etter familien Sædberg. Her har jeg bare tatt med det som er funnet i avisene.

Huset ble beskrevet slik i 1900: Her var butik og beboelse, vedbod og staldrum af træ, samt bageribygning muret.

Her var forhus og sidebygning, 5 rom, kvist og 2 kjøkken.

i 1950 ble det foretatt en større ombygging, da fikk bakeriet elektrisk bakerovn.

Anders Ohm har restaurert huset og kunne fortelle at de fant rester av seletøy til hester. Her var stall og bakeren hadde 2 hester

som de brukte til å levere bakervarer rundt i byen

I 2013 ble det store forandringer.

Aftenbladet hadde en flott artikkel som viste ombyggingen av en leilighet.