Pedersgata nr. 012 eiendom

Pedersgata 12 Eiendommen.

Besøk på siden: 275

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

Huset med bakeri ble bygd rundt 1860.

I panteregisteret finner en at det var O. Knudsen som eide tomta i 1860. Hvem han var er litt usikkert, men på
den tiden var det mange i byen som kjøpte opp større eiendommer i Hetlandsmarka, for så å selge ut i mindre tomter.

Pedersgata 12
br.nr- 1277 areal 289 m2
1860 O. Knudsen
1864 Svend Tollefsen Haaland. Han var baker og bodde her med kone og 4 barn.
1900 Tobias Roth baker, blir nevnt som eier med det er ikke tinglyst
1901 M.A. Sædberg baker kjøper eiendommen og driver bakeri.
1943 Til Johanne Sædberg
1954 til Alfred og Otto Sædberg (sønner)
1967 1/2 del av Pedersgata 12 og 1/2 del av Tårngata 1 til
Johanne M.Moster og Hans Olav Sædberg
1987 fra Ingeborg Sædberg til Rolv Sædberg, Kari Berg Johansen og Per Otto Sædberg

 

 1902

Bager Haalands eiendom Pedersgada 12, hvor nu Stavanger Dampbageri drives, er tilsalgs

paa meget fordelagtige Vilkaar ell. tilleie helt ell. delvis.

1994 for salg  annonse

l

Har ikke oversikt hvem som kjøpte rundt 1994.
2014 Storhaug Eiendom selger seksjon 1
2014 til Far East Takeaway
2014 til Zhilian Zhai Kwong Lok Lee seksjon 8
2018 fra opplysningen “1881” får en opp disse navn/firma på denne adressen
Delikatessen Damir Buljubasic
Øsørensen Øyvind Sørensen
Zouq Restaurant & Take Away
Solange frisør Florangel Maria Sosa Mejia

Mine kilder går tilbake til 1865, men jeg regner med at huset er eldre enn det.
Folketellingene viser hvor mange som bodde i huset det enkelte året.
1865, da var det 10 mennesker her, en familien Haaland på fem og de andre var bakere og tjenestepiger.
1875, da var det 11 personer her, familien Haaland og bakere og tjenestefolk
1885, da var det 9 personer, familien Haaland og 2 bakere og tjenestpike.
1891, da var det 9 personer, familien Haaland og bakere og tjenere. Familien bodde i 1. etasje, tjenestejenten på kjøkkenet,
2 menn i sidebygningen og en i kjelleren.
1900, da var det familieen Haaland på 4 personer.
1910, da var det familien Sædberg på 6 og 3 leieboere
Det ble drevet bakeri her allerde i 1859 ifølge en annonse i 1900. Les mer om familiene og de som bodde i huset i artiklene om bakeriet og en om folkene.
Jeg har ikke full oversikt om hvem som eide og solgte i de senere årene etter familien Sædberg. Her har jeg bare tatt med det som er funnet i avisene.

Huset ble beskrevet slik i 1900: Her var butik og beboelse, vedbod og staldrum af træ, samt bageribygning muret. Her var forhus og sidebygning, 5 rom, kvist og 2 kjøkken.
i 1950 ble det foretatt en større ombygging, da fikk bakeriet elektrisk bakerovn.
Anders Ohm har restaurert huset og kunne fortelle at de fant rester av seletøy til hester. Her var stall og bakeren hadde 2 hester som de brukte til å levere bakervarer rundt i byen

I 2013 ble det store forandringer.
Aftenbladet hadde en flott artikkel som viste ombyggingen av en leilighet.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net