Mølla på “Myllehaugen”

Mølla på “Myllehaugen”

Møllen ble bygget i 1836 av kjøpmennene Hans G. B. Sundt og Ole Baade.

Her malte de korn i mange år. Da kornmalingen tok slutt ble den brukt som barkemølle, de siste årene den var i bruk ble der drevet et vedskjæreri.

296

Møllen ble revet i begynnelsen av 1950 årene. Den var et landemerke i byen. Pedersgaten ble lenge kalt for Mølleveien, fordi den førte inn til møllen.

Dette postkortet er tatt fra en større artikkel som stod i Stavanger Aftenblad om fotograf John Kjølvik.

Sakset fra Stavanger Aftenblad 2001.

 

Fra G. Varebergs album på statsarkivet.

Her har han beskrevet litt av møllens historie.

Møllen på Møllehaugen var den eldste i byen, mens den på Hetland var den største. Møllen sto opprinnelig i Bergen på Sydnes?.

Den ble kjøpt til Hans Gabriel Buchholm Sundt og Ole Baade og flyttet til Spilderhaug i 1836. Møllen hadde 4 vinger som drev 3 kvernsteiner samt et mekanisk transport.

I 1875 var det H. Sundts eiendom

Her arbeidet Mølleren Ommund Ellingsen Bøe fra Nordbø og hans 2 sønner som var mølledrenger. De bodde i Møllebakken 12 a.

G. Vareberg skrev av denne artikkelen som sto i Aftenbladet 25-7-1957:

Møllen på Spilderhaug flyttes til Byhaugen?

A/S Tou har tilbudt sig at bære alle utgifter ved flyttingen

Direktør Alfr. Mår i as Tou opplyser i en samtale med Aftenbladet at han har gitt ordføreren i Stvgr. Beskjed at Tou er villig til å påta seg utgiftene som er forbundet med å bevare den gamle vindmøllen på Spilderhaug (Møllehaugen) for byen vederlagsfritt bare den blir flyttet.

Direktør Mår sier at ingen skulle være nærmere til å ta hånd om vindmøllen enn Tou

Et slikt kulturminne må bevares for byen og vi tar på oss med glede de utgifter som er forbundet med å få mølla flyttet til et passende sted sier direktøren.

Tanken om å bevare mølla har vært nevnt ved flere høve, men siste gang ved et innlegg i ”Brev idag” spalten.

Andre notater som G. Vareberg gjorde:

Ommund Vik og Torstein Bryne talte fra toppen av mølla. De var venstrefolk og kunne ikke få møtelokale – sa mann.

Mølla sto lenge etter 1907.  Jeg? Var oppe i den vingeløse mølla og fotograferte. Der var fullt av duelort og hist og her noen due egg (1916?)

Den ble brukt som oljelager for Erik Bjelland og Robert Johnsen

Det var tale om å få den fredet, men det ble sagt at den var for gammel og skrøbelig. Misjonsdiakon Thime, kjøpte materialene og bygde seg hytte på Idse av den. Han sa at materialene var fin fine – Der ble også bygget kai på Idse av den.

Støperiet satte inn livbåter der mens de ventet på et nybygg skulle bli ferdig.

 

Stavanger byleksikon forteller at de fire vingene drev 3 par kvernsteiner og en slepebane til å dra kornsekken fra sjøen og opp. Møllen ble senere overtatt av J. A. Køhler & Co og de drev den i mange år. Senere ble den brukt som barkemølle med hester som drivkraft. De malte bark som ble brukt til å garve blant annet fiskegarn. De siste årene ble det drevet et vedskjæreri her.

 

Dette bildet av møllen hang i Trygve Thelin’s kolonialbutikk i nr 124 i mange år. Plankegjerdet i forgrunnen må ha hørt til nr 124. Det lille huset som nesten er skjult av et tre vet jeg ingenting om. Jeg er stolt eier av bildet som hang i min onkels butikk. Bildet er også brukt i mange lokalhistoriske bøker og finnes i Statsarkivet.

Fra Minneboken om Stavanger 1958

  Bildet er hentet fra heftet: 50 år for Framskritt morgenavisen 1ste MAI – 1899-1949.

 

Fra Arne Bang-Andersen: Stavanger Historien om Østre bydel.

 

 Fra Rogaland Avis – ukjent år. 

 


 

 

          Akvarell malt av Nils Georg Danielsen 1979 -privat eie.

 

        Mølla ikke lenge før den ble revet. Foto privat

     Akvarell malt av Jakob Sømme i 1905.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net