Pedersgata nr. 012 baker Sædberg og andre firma

Sædbergs Bageri og Conditori


Besøk på siden: 212

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

 

Svend Haaland aventerte ikke i avisen, men han hadde bakeri her i 41 år før han solgte. Han hadde en eiendom på Storhaug.

1900
Slaatten paa vor eindom ved Storhaug er tilsalgs, tillige endel høns. Haaland, Pedesgaden 12.

1901
Auktion. Onsdag den 14. August kl 3 Eftermiddag afholdes Auktion i Bager Haalands hus, Pedersgaden 12, over endel overflødigt
Husgeraad, hvoriblandt Senge, Sengklæder, Strygeovn med 8 Jern, Rulle, et Bogskab, Kraaskjænk, Chiffonier m. m. Bjørn Thorsen.

1900
Tobias Roth var en aktiv mann, han kjøpte i 1902 et hus på hjørnet av Storhaugveien og Sandeidgata og anla Stavanger Dampbageri. Han hadde også gården ote i Strand med sagbruk.

1903
Familien Sædberg kommer inn i bildet i 1903. I årenes løp hadde de mange annonser
i avisene og her vil jeg ta med en god del som viser deres varetilbud.

1915
Sædberg hadde hester og kjøregutter til å levere varer rundt i byen.
Det var stall ved siden av bakeriet. Senere kjøpte de bil.

1912
En dobbel-kane med skindfeld billig tilsalgs. Henv. M Sædberg. (Den var muligens til privatbruk.)

1921 Det var ikke bare bakervarer de kunne tilby, men også sesongvarer som frukt og bær.
Dessuten vanlige kolonialvarer.


1920 Sædberg solgte også kolonialvarer, frukt og grønt og ciga

Utenom Sædberg har det vært andre små firma her i huset

1910 Anna Fjeldberg, syforretning, kjolesøm.

1919-1924 Bjarne Tillestad hadde kjøttavdeling her i årene 1919-1924

1924 1927
Doktor Fugelli hadde sitt kontor her ihvertfall fra 1924 til 1927.

1933 – 1940 Byggmster K.Tengesdal, tømmermester, entrepenør

1935-1936 Øyvind Mikkelsen, arbeidklær, trikotasje, strikkeforretning
1938 – 1942 hadde Olga Næsheim frisørsalong her.
1963 Lito-Service AS reproduksjonsanstalt.

1966
Ryfylke og Jærens indremisjon
RITZ ble også en institusjon i Pedersgata. De måttet legge ned i 2009 for produksjonslokalene holdt ikke lenger mål for mattilsynet.
Det var Einar Kleppe som startet i 1968 så de har drevet i Pedersgata i 42 år fortalte sønnen Svein Kleppe til Rogalandsavis.
Ritz var i Pedersgata 16 fra ca. 1955 til 1967 før de kom hit.
Det er ikke få som har kjøpt gode varme fiskekaker til lunsj.
Gabriel Holgersen fortalte til Rogalands avis at hadde kjøpt kneiphorn med ost og skinke eller annet pålegg hver dag i over 20 år.

1984
Ritz delikatesse ble startet her i 1968 av Einar Kleppe og lagt ned i 1987.

2002
Eddies Delikatesse overtok driften fra 2010, men la ned i 2012.
Ritz Deli ble åpnet i 2012 men måtte legge ned etter snaut 2 år for omsetningen var for liten.

Zouq Restaurant og take away 2016

Svend Haaland aventerte ikke i avisen, men han hadde bakeri her i 41 år før han solgte. Han hadde en eiendom på Storhaug.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net