Apotek Hjorten

Apoteket Hjorten

Pedersgata 18

 Pedersgaten 18 hvor apoteket Hjorten holdt til i 100 år fra 1883 fram til 1984. ATK 2009

199

Utdrag fra: Norges Apotek og deres innehavere. Utgitt 1960

Carsten Schanche, Jessheim, har vært så vennlig å skrive av det som står om Hjorten apotek.  

 

APOTEKET HJORTEN.

        Stavanger fikk sitt 3. apotek ved kongelig resolusjon av 24-9-1883.

          PEDER HALS, f.14-12-1841 i Hole, død 24-9-1911 i Fredrikshald. Han fikk bevilling til å opprette og drive apoteket Hjorten i Stavanger 22-12-1883. Betingelsen var at det skulle ligge i byens østre del, ikke lenger vest enn Skippergaten. Ved kongelig resulusjon av 11-2-1884 fikk Hals tillatelse til å legge det i enkefru Sigvald Gulliksens hus på hjørnet av Pedersgate og Nedre Blåsenborg. Her ble det åpnet 30-5-1884. 14-10-1893 fikk han bevilling til å drive Svaneapoteket i Fredrikshald.

          PEDER RASKANUS FRIMANN TONNING, f.16-12-1840 i Ålesund, død 2-2-1932 i Tønsberg. Han var innehaver av Levanger apotek 19. mars 1867-86, forpaktet Løveapoteket i Tønsberg 1. april 1890-våren 1894 og fikk bevilling til å drive apoteket Hjorten 7-4-1894. Han overtok det også, men fikk allerede 3-11 samme år bevilling til Svaneapoteket i Tønsberg.

          THEODOR OLSEN, f.26-6-1840 i Kristiansund, død 7-12-1915 i Vestre Aker. Foreldre: Skreddermester Thore Olsen og Johanne Bergithe Indergaard. Han disiplinerte ved Løveapoteket i Kristiansund fra mai 1856 til han avla medhjelperprøve for stadslege Johan Tønnesen 26-11-1862, og fortsatte ved samme apotek til utgangen av 1865. Etter å ha tatt apotekereks. med godt 11-12-1867, var han ansatt ved samme apotek til begynnelsen av 1886. I denne tiden bestyrte han 1877-86 filialapoteket i bydelen Nordlandet, fra 1922 kalt apoteket Nordstjernen i Kristiansund. 19-9-1885 fikk han bevilling til å opprette Volda apotek i Sunnmøre, hvor han leiet lokale i Halkjeldsvik. 3-11-1894 fikk han bevilling til å drive apoteket Hjorten. Han kjøpte apotekgården Pedersgate nr.22, men bygget senere et hus i Pedersgate nr.18, og flyttet apoteket dit 4-11-1902. I juni 1915 ble han innrømmet 3 års permisjon, men døde 1/2 år senere.

          Gift 19-3-1873 i Kristiansund med Arondine Olydie Rachlew, f. der 25-9-1846, datter av skipsfører Peter Andreas Gram Rachlew og Martha Sophie Berg. – Deres sønn Henrik Andreas Gram Rachlew Olsen, f.19-12-1880 i Kristiansund, disiplinerte hos faren 1898-1901, tok farmasøytisk medhjelpereks. med meget godt høsten 1901, apotekereks. med godt høsten 1904, reiste 1906 til USA, og tok apotekereks. der 1909. Han drev et apotek noen år, men solgte det og gikk inn i et automobilfirma i Jamesville i Wisconsin.

          JACOB KRISTIAN KNUDSEN, f.23-6-1871 i Stavanger, død der 17-12-1943. Foreldre: Skipsfører Paul Knutsen (f.6-12-1830, død 4-2-1907) og Marie Caroline Theil (f.18-12-1842, død 15-1-1922).

           Han tok middelsskoleeks. i Stavanger i 1886, disiplinerte der ved apoteket Hjorten 1-12-1886 til 21-1-1890, tok farmasøytisk medhjelpereks. med meget godt våren 1890, tjenestegjorde 1.mai – 12.aug. 1890 ved samme apotek, 15.aug.1890 – 1.sept. 1891 ved Oslo apotek, senere kalt St. Halvard apotek, og tok apotekereks. med godt våren 1892. Fra juni 1892 til sept.1916 var han ansatt ved apotek Hjorten og bestyrte det i 7 år fra mai 1909.

          Vinteren 1906-07 studerte han kjemi i Laboratorium Fresenius i Wiesbaden. Ved siden av apotekerarbeidet drev han i noen år fremstilling av kjemisk-tekniske artikler. Da apoteker Olsen døde, ble det tale om å flytte apoteket. I den anledning ble det nedsatt en komite’, som frarådet flytting. Beslutningen ble bifalt av Stavanger formannskap 19-7-1916 og Sosialdep. ble underrettet om at det fra kommunens side ikke var noe til hinder for at apotekerstillingen ble besatt. Hvis det ble forlangt, burde apotekeren eventuelt ha plikt til å skaffe annet lokale.

          26-8-1916 fikk Knutsen bevilling til å drive apoteket. Han foretok en omfattende forandring og utvidelse av lokalene i 1917. Gården var i 1926 taksert til kr.50520.- Apoteker Knutsen var i flere år sekretær i Stavanger krets av NAF, formann 1925-30. Gift 3-6-1922 i Stavanger med Edvardine Johanne Margrethe Gram, født 23-9-1876 i Sørhuglen, Sunnhordland, datter av gårdbruker Torger Torbjørnsen Gram og Augusta Antonette Wergeland Nielsen.

          BERTA REITAN, f.28-1-1890 i Farsund. Foreldre: Skipsfører Abraham T. Larsen (f. april 1850 i Lyngdal, død 19-8-1909 o Farsund) og Ane Christence Corneliussen (f.24-9-1849 i Lister, død 6-6-1930 i Farsund).

          Hun tok midd.skoleeks. i Farsund 1907, disilinerte ved apotek i Flekkefjord og Kopervik 1908-11, tok farmasøytisk medhjelpereks. med godt våren 1911, tjenestegjorde i 2 år ved Svaneapoteket i Kristiansand og tok apotekereks. med godt våren 1915. Aug. 1915 til mars 1916 var hun ansatt ved Storhaug apotek i Stavanger, mars 1916 til aug. 1917 ved Løveapoteket i Bergen, 1-6-1920 til okt. 1941 ved Løveapoteket i Haugesund og bestyrte det en tid fra febr. 1924, fra 2-9-1939 og videre fra 12-6-1940. Ansatt ved Sauda apotek okt. 1941 til jan. 1942, ved Bryne apotek jan. til nov. 1942, ved Apoteket Havfruen i Haugesund nov. 1942 til febr. 1946

          19-2-1946 fikk hun bevilling til å drive apoteket Hjorten og overtok det 19.mars samme år. Husleien i Pedersgate nr.18 var i 1955 kr. 5400,- årlig. Hun er 2.varamann til styret i Rogalands krets av NAF 1956. Gift 30-3-1918 i Egersund med Ove Joh. Reitan, f.8-3-1884 i Viksnes, Karmøy, sønn av Lorens Oluf Reitan og Christiane Sofie Nilsen. 1 barn.


Det har vært mange som har drevet apoteket gjennom årene. Her er noe av det som er funnet i avisene og andre steder.

Mot Pedersgata.

Tegningene finnes i Stavanger bygningsråds arkiv. Dette er fra en søknad i 1963.

Mot Nedre Blåsenborg.

Innvendig.

Etterhvert som ble det behov for forandringer. Nye firmaer kom til, og Jarl Rott  fikk tillatelse til å sette inn dør i annen etasje  til nabohuset nr 16.

1913

1915

1916

1916

1949

………

1970

Fra Facebook har jeg hentet dette med tillatelse fra Annebeth Tvedten, mars 2020.

Annebeth Tvedten Tusen takk ! Dette var veldig interessant. Kjekt også å se bildet av min far😀. Jeg tilbrakte mye tid i dette apoteket – både som barn og voksen. Far ble apotekbestyrer i 1943 etter at apoteker Knudsen døde. Det ble ikke utnevnt nye apotekere under hele krigen (ettersom de måtte utnevnes i Statsråd). Min far ble utnevnt til apoteker i Kopervik fra 1946, men kom til bake til Stavanger som apoteker på Storhaug i 1952, og fra 1957 kom han tilbake som apoteker på Hjorten frem til han ble pensjonist like før apoteket ble flyttet til Madla. Far hadde tilbrakt hele sin læretid (disippel) på Hjorten, og det var derfor særdeles kjekt at han endelig kunne vende tilbake dit. 

Annebeth Tvedten Jeg er glad for at Apotek 1 i Madla Amfi i sitt utstillingsvindu har tatt vare på selve “Gullhjorten” som tidligere hang over inngangsdøren i Pedersgt.

                                                         

Magnus Amundsen, private bilder tilhørende familien. Jeg har tillatelse til å bruke de. Bildene er tatt i tidsrommet 1960-1969.

       

1982

Fra Aftenbladet 1982

1984

 Stavanger Aftenblad