Pedersgata nr. 012 Sædberg og andre folk

 


ATK 2009

Besøk på siden: 380

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

Det var Svend Haaland som startet bageri her ca 1865, men familien Sædberg har hatt lengst tilknytning til huset.

1865 1900 Pedersgata 12
Svend Tollefsen Haaland, f. 1831, Klepp , død 1-10-1897, 66 år, bagermester Kirsten, f. Gitlesen, f. 1831Anna, f. 1861Marthe, f. 1864Rasmus Andreas, f. 1865
Fra Gaute Klepp har jeg fått denne slektslisten:
Gaute KleppKlepp historie- og slektsgruppe.

Bakermester Svend Tollefson Håland.
Svend var født på Prestegården i Klepp den 16 september 1831 og døde i Pedersgaten 12, 3 oktober 1897.Han var sønn av husmann Tollef Tollakson Håland fra Tu i Klepp og Anne Tollefsdatter Håland fra Håland i Klepp. Svend voks opp på husmannsplassen Vestre Håland under Klepp prestegård.
Han var nr. 4 i en søskenflokk på 8, 5 gutter og 3 jenter..

Den 11 oktober 1846 ble han konfirmert med karakterene Meget god Christendomskundskab. Flid og Opførsel udmærket god..

Den 2 mai 1851 melder han utflytting fra Klepp uten å oppgi reisemål, men den 6 april 1858 vies han som unk.Bager med Kirsten Gitlesdatter fra Hetland. Hun er født i Stavanger 1830 og døde i Pedersgaten 12,28 mai 1895. Hun er datter av Gitlesen I Speldesberg .

6 barn, alle født i Stavanger..
1. Anna, f. 11 aug.1860 .
2. Marte, f. 16 feb. 1863 og d. sep.1933
3. Rasmus Andreas, f. 23 feb. 1865 og d. 1. mar.1937. Han er den kjente slekts- og historiegranskeren. .
4. Kirsten, f. 11 mai 1868 og d. 20. sep. 1957.
5. Tollef, f. 11 mai 1868 og d. 13 mai 1869..
6. Tollef, f. 23 sep. 1870 og d. 25 jan. 1874.

Alle barna var ugifte.
Opp gjennom årene hadde de mange tjenestepiker og bagerlærlinger. Her er nevnt de som er funnet.
Ole Olsen Anda f. 1842, Klepp, bagersvend
Jacob Jensen Njaa f. 1843, Lye,
bagerdreng Tønnes Tønnesen Rugland, f. 1848,
Haa, bagerdreng Marthe Talette Pedersdtr. f. 1842,
Hetland, tjenestepike Hanne Martine Pedersdtr. f. 1847, tjenestepike
Folketellingen i 1891 var utførlig. Det var ni personer til stede i huset da. I første etasje bodde familien på fem,og tjenestepiken bodde på kjøkkenet. To menn bodde i sidebygningen, en person i kjelderen.
Svend Haaland var hovedpersonen, han kom fra Haaland i Klepp og var bagermester og skibsreder. Datteren Martha var bagerbutikjomfru i 1891, sønnen Rasmus var bagersvend, de to andre søstrene var helt forsørget av faren.
Martin Frieseid, f. 1874, Ogna, og Johan Brandenburg Briseid, f. 1868, Fede, var Bagerlærlinger.
Tonette Næsse f. 1872, Klep, var enepike.
Talette A???? 31 år 1894
Tonette Nessa 22 år 1894
Jakob Larsen, 17 år, læregutt 1894
Karl Berge, 17 år, læregutt 1894
1898-1900, Johan Lea, 19 år, læregut Lars, 16 år, læregut, Ommund Østensen, 18 år, læregut,
1899 Hans Rodvelt, 16 år, læregut, 1899

1900 Da var Svend og Kirsten døde. Svend døde i 1897 og var enkemann da -4 myndige barn
Anna Haaland, f. 1860
Martha Haaland, f. 1863, død 1933
Kirsten Haaland, f. 1868
Rasmus Andreas Haaland, f. 1865. Død 1-3-1937, 72 år
Alle søskene var ugifte og levde av sine midler. Rasmus var forhenværende bagermester. familien bodde i Hetland i 1903, men hadde antkelig hatt en eindom der en stund, for de annonserte “slaatten” til salgs.

Fra Amtstiden har en klippet ut dette: Stavanger amtstidene og adresseavis 27-1-1882 Formanskapsmøde.
Bager Haaland lurte på hvor de 2000 kr som var budsjettert til fortau og rennesten i Pedersgata i 1880 var blitt brukt. Ordføreren kunne ikke svare nøiaktig på det, men de var brukt til broleggingsarbeid i byen.Alle var vel enige i at det trengtes i Pedersgaden som var en av de mest befærdede i byen. Det ble også lovet etter branden i 1860 på holmen, da en del eier måtte flytte til pedersgaden. Ordføreren kunne ikke fremvise papirer på at det løftet var gitt, selv om han hadde hørt tale om det. Praksis var var slik at huseierne betalte hellene og kommunen arbeidet. Forøvrigt forsto han ikke hvorfor Pedersgatan skulle ha fortrinn fremfor andre gater.
Huset ble beskrevet slik i 1900: Her var butik og beboelse, vedbod og staldrum af træ, samt bageribygning muret. Det var en personliste. Her var forhus og sidebygning, 5 rom, kvist og 2 kjøkken. R:A: Haalands hus i 1903, bor i Hetland. 1902, eieren flyttet til Hetland i juli. Omtale;Svend Haaland og hans familie ble boende her i årene fra 1865 til 1903. Svend kom fra Klepp, han var bagermester og drev bakeri her. I årenes løp hadde han mange folk i arbeid.Han og kona Kirsten hadde seks barn, men bare fire vokste opp. Ingen av dem ble gifte, de bodde sammen med foreldrene. Sønnen Rasmus Andreas var også bagermester og overtok driften etter faren. Moren Kirsten døde i 1895 – 64 år gammel og Svend døde av kreft to år senere i en alder av 66 år. Når vi kommer til 1900 var det bare de fire søsknene Haaland som bodde her. Rasmus Andreas oppgaat han var forhenværende bagermester. Han og de tre søstrene hans levde av sine midler. I 1901 ble det opplyst at de hadde sluttet forretningen til påske i 1900. Stavanger Dampbageri ble så drevet av disponent og handelsmann Tobias Roth. Deretter flyttet familien Haaland til Hetland i 1903, da de solgte til M. A. Sædberg. Familien Haaland hadde nok bodde her en tid før 1865, så de holdt til her minst i 40 år og drev bakeri her. I 1900 hadde de denne annonsen i avisen. Slaatten paa vor einedom ved Storhaug er til salgs, tillige en del høns. Haaland Pedersgaden 12.
1901 Auktion. Onsdag den 14. August kl. 3 Eftermiddag avholdes Auktion i Bager Haalands hus, Pedersgaden 12, over en del overflødigt Husgeraad, hvoriblandt Senge, Sengeklæder, Strygeovn med 8 Jern, Rulle, et Bogskab, Kraaskjenk, Chiffonier m.m. Bjørn Thorsen.
*****************************************************************************************
I årene fra Haaland sluttet med bakeriet var det Tobias Roth som drev det.Det er usikkert om han og familien bodde her, men dette er familien hans.
1901 – 1903 Pedersgata 12
Tobias Roth, f. 18-4-1861, død 28-3-1943, 82 år gammel, disponent – Haaland – dampbageri.
Matilde, f. Nessler, f. 14-11-1868 – død 13-2-1937, 68 år gammel.
Carsten, f. 12-12-1892 – g.m. Karen
Ingrid, 21-8-1894 – g.m. Olav Aarestad
Magda, f. 15-12-1896 – g.m. Johannes Selmer
Karen Roth, f. 16-10-1833, enke, lever av egne midler
Anna Serine Roth, f. 6-12-1858, død 30-4-1930, 79 år gammel, ugift, lever av egne midler.
Mathilde Bjørnestad, f. 1877, Spinn i Sogn, tjener,
1900 Anna Torkelsen, f. 1879, tjener,
1900-1903 Elen, 19 år, tjener,
1903 Eline Barstad, f. 6-9-1888, Sogndal, tjenestepige,
1910 – 1900 Tobias Roth overtok forretningen etter påske i 1900. Han var disponent, handelsmand i Dampbageriet. Han drev også jordbrug, skogdrift, sagbrug og bagerivirksomhed ble det opplyst i folketellingen i 1900. Da bodde han i N. Dalgata 2, senere i 1910 i Storhaugveien. Tobias hadde gården Botne i Strand, der var det sagbrug og sanduttak.Han var en driftig mann. Om han bodde her en tid er usikkert, men moren og søsteren levde sammen med ham. Her er også tatt med tjenere som var ansatt hos familien. Les mer om Tobias Roth———-


 
**************************************************************************************

1903-1905- Pedersgata 12
Karl Mauritsen, bagersv. f. 8-5-1870, død 25-10-1952, 83 år gammel.
Laura Dorthea Larsen, f. 31-5-1875 handlende
Anna, f. 2-6-1894
Bernhard Kornelius, f. 25-3-1897, Hana, Høiland
Margit Amalie, f. 10-3-1899
Ludvig, f. 19-8-1905
Karl og Laura kom fra Sandnes, han var bagersvend. De bodde i Langgaden i Sandnes i 1900. De hadde tre små barn. De ble bare nevnt her i Valgmantallet for 1903, ellers er de ikke nevnt her. Innen 1910 hadde de flyttet til Storgata 5/7 på Sandnes. De feiret sølvbryllup 10-2-1919**********””””***********************************************************************************
17. mai ukjent år og fotograf. fra nettet.

M. A. Sædberg hadde drevet Torvets bageri, men sluttet med det i 1903 og startet oppmed bageri og konditori i Pedersgata. 12
Martin/Morten Sædberg begynte i bakerlære allerede som 14 åring. Han overtok bageriet i 1903, etter bakermester Haaland. Da var han 25 år, og drev det i mange år. Morten ble gift med Johanna. Familien hadde bodd på øvre Tjensvold i Hetland. Da var han gårdbruker og bager. Martin kom fra Strand og kona fra Kalvøy Hetland. Sønnen Alfred gikk i konditorlære hos Todnem i 1916. Sædberg hadde også butikk ved Bagerbryggen. I FT. 1904 sto Karen på 18 år i den butikken. Familien var metodister og de hadde ofte prester og reisende fra menigheten boende hos seg.1903-
Morten A. Sædberg, f. 20-4-1878, Strand, bagermester, død 22-10-1953, 75 år gammel—annonse
Johanne Tjensvold, f. 24-7-1880, Hetland, død 11-10-1960, 80 år gammel
Alfred Andrias, f. 11-7-1900, Hetland
Karen, f. 29-4-1901, Hetland
Otto, f. 9-5-1906
Kitti, f. 23-12-1908
Om og hvor lenge barna ble boende her etter at de giftet seg er usikkert, men her er de med sine familier.,

1927 Pedersgata 12
Alfred Sædberg, f. 1900 død 12-2-1967
Jenny Monsen, født 4-3-1906, død 10-12-1994, 89 år gammel, de giftet seg i august 1927.
Johanne-Margrethe, g.m. Rolf
Hans-Olav, f. 2-8-1929, død 9-10-2009, g. m. Else
Magnus Grøsfjeld, f. , død 1987, 87 år gammel
Karen Sædberg, f.29-4-1901, død 6-10-1979, 77 år gammel
Martin, g.m. Elsa -,Kjell – Bjørg, g.m. Georg
Otto Sædberg, f. 9-6-1906, død 29-12-1975, 68 år gammel
Ingeborg Evjen, f. 1916, død 6-7-1998, 83 år gammel
Rolf, f. 1936 g. m . BeritKari, f. 1938, g.m.
Einar Per Otto, f.30-11-1940, g. m. Reidun Østrått
Odd Lønø, f. 17-5-1905, død 2-9- 1972, 66 år gammel
Kitty Sædberg, f. 23-12-1908, forlovet 1927
John, f, 8-3-1937, g.m. Anne-Grethe Lindeland – forlovet 1961
Åse, g.m. Kr. Fredrik Amlie Bodde de på Misjonsveien i 1928
Jeg fant Odd Lønø i adressebok i 1955, bodde de her da?

1940– Pedersgata 12
-Per Otto Sædberg, f. 30-11-1940
Gerd Reidun Østrått–GryHanne 1961 1990

Johanna Tjensvold Sædberg, f. 1880, hun var gift med Morten A. Sædberg, f. 1878, bagermester. Hun hadde flere søsken. Flere av hennes familie, bodde og arbeidet bakeriet etterhvert.
1910 Josefine Tjensvold og Anna Fjeldberg var søstre til Johanne Sædberg i følge moren dødsannonse.
Josefine Tjensvold, f.1888, død 1967, forretning i manufaktur, gift m. Tollef Wirach.Anna Fjeldberg, f.1873, død 1970, 98 år gammel, gift, syforretning i kjolesøm ( søster til Johanne sedberg)Edit Fjeldberg, f. 17-12-1905, datter. Elev i kjole og kaabesøm ønskes. 1907
I årenes løp var det utallige personer som hadde sitt daglige arbeid i og rundt bakeriet. Det var mange, bakere, svenner, lærlinger og kjørere som leverte varer. Dessuten var det mange som ekspederte i butikken. Jentene skiftet ofte. Familien hadde også tjenestepiger. Her har jeg tatt med alle som jeg har funnet i forskjellige kilder. Det er sikkert mange som ikke er nevnt. Noen bodde her på hybel, mens de andre bodde andre steder. Ofte er de bare nevnt med fornavn og alder.
Sædberg hadde også butikkutsalg ved Bagerbryggen. Arbeidstokken i bakeriet og butikken varierte litt med årene. Det ble ført inn i folketellingene hvor mange som var ansatt. 1911 Hadde Sædberg 8 svender, 2 kjørere og 3 bakerovner. Neste år i 1912 var der 6 svender og fortsatt 2 kjørere,og en tjenestepige, 9 mand i arbeid. Rundt 1913 var 4 svender, 1 mand og 2 kjørere. 7 mand i arbeid, da ble ikke de to unge tjenestepigene regnet med. Man kan se at det var stor gjennomgang på lærlinger, tjenere og butikkansatte. Da læreguttene var ferdige bakere forsvant de til andre bakerier, jentene fant andre poster eller giftet seg. Noen ble værende gjennom flere år. Dette var en god og stabil arbeidsplass. Som en kan se av navnene var det en god del landsungdom som fikk jobb og boplass her.
**********************************************************************************************ATK 2009 Det hvite huset er Tårngata

Pedersgata 12
1.Disse personene har bodd eller bare arbeidet her i huset, enten i bakeriet, utsalget eller som tjenere. Det er vanskelig å vite hvem de var og hvor de kom fra. Dessuten er det sikkert utrolig mange jeg ikke har funnet, for kildene er ikke fullstendige. Jeg har funnet navnene i folketellinger, adressebøker, skattelister og andre kilder. Noen var kun en kort tid andre arbeidet her i mange år. Årstallet bak navnet er når de er funnet her-
1904- Karen Dahle, 18 år, i butikken ved Bagerbryggen
Josefine Tjensvold, 18 år, i butikken her 1904 + 1907 1908 – 1912 (søster til Johanna)
Thommine, 19 år, tjener 1904
Gurine Kristensen, 17 år, tjener (hun var på «Neptun» fra august 1912, kom fra Amerika,desember 1911, Stensøens foderfabrik fra mai til august 1912, for øvrig ledig.) flyttet til Buøy
Ole Gaard, 19 år, lærling
Bertinius Lea, 18 år, kjøregutt + 1905-1906
1905 -1906 1906Kristiane Sædberg, f. 27-3-1890, Strand, 15 år og ærendspige I 1910 var hun husholderske Hos enkemannen Samuel Næsheim i Nymannsveien 33.
Bertha Melberg, 18 år, tjener, 1905 – 1906 /1906 Bertha Melberg, 18 år, tjener. Bertha f. 1887 i Strand,hun ble gift med Børre Rasmussen Havn og flyttet til Forsand.

1906 bodde disse her i følge adresseboka
Matheus Frøiland, 19 år, bagerlærling, 1905 – 5. kr ugen, pluss kost
1906 Matheus Frøiland, 19 år, bagersvend.
I 1910 var Mathias, f. 31-12-1886 i Aalesund bagersvend hos R. A. Idsøe og bodde i Lervigsv. 35. Han var da gift og hadde et barn.

Thorvald Pedersen, 18 år, bagerlærling, 1905, 5. kr ugen, pluss kost
Ole Aanonsen, 18 år, conditorlærling, 1905, 5. kr ugen, pluss kost
Bernt Eidskog, 24 år, bagersvend, 1905 + 1907 + 1908, 8 kr ugen, pluss kost i 1905, 7 kr ugen, pluss kost i 1907
Oluf Lea, 22 år, kjøregutt
Peder Johnsen, 20 år, bagerlærling
Olga Knudsen, 16 år, butik
1907 + 1908 Severine Fjeldberg, 23 år, tjener,
1907 +1908 Thoralf Falck, 19 år, kjøregutt
1907 Aleksander Egeland, 16 år, lærling. I 1910 bodde han i Gjesdalveien i Sandnes, Han var bagersvend. Aleksander var f. 17-3-1890.
1916 Bertinius Lea, 22 år, kjøregutt, sluttet, hos Holst,
1907 Erik Johannesen, 16 år, lærling. I 1910 var han bager og bodde han sammen med foreldrene på Bokn. Erik var f. 5-11-1889.

Ingebret Nærem, 16 år, læregutt,
1907Petra Svendsen, 20 år, tjener, 1908 Albertine Haaland, 23 år, butik 1909 –
1910-1911 Helga Tjensvold, 23 pr, butik (søster til Johanna)
1909 Sally Svendsen, 19 år, tjener,
1909 Edvardine Høivig, 16 år, tjener. 1909 -1910 –
1911- 1912 Johanne Svendsen, 16 år, tjener, 1909+ 1910
-1911 Margit Fostveit, tjener. 1912 Dette kan være den Margit Fostveit som var tjenestepige i Møllegt. 55 i 1910. Hun var f. 5-8-1896 i Sauda.
Josefine Tjensvold, 23 år, butik – (1910 – hos Eike, gift Wirach fra mars.?)
1913 var det 4 tjenere , 1 og 2 kjøregutter
Anne Kvalvaag, 18 år, tjener, 1913- 1915
1915 Sina Scheie, 16 år, tjener, flyttet til Valbergg.
1913 Rasmus Rasmussen, 17 år, bakerlære, hos Sædberg, her fra oktober 1912, før hos Lund.
1913 Kristoffer Nilsen, 19 år, kjøregut, her fra november 1912, før fabrikarbeider , fra Nils Juulsgt 89. flyttet til Falkeid, Jorenholmen.
1913 Rasmus Rasmussen, 18 år, bakerlære
1914 Hilmar Berg, 17 år, bakerlære, 1914 1915 – Hilmar ble gift og en finner ham og familien i Pedersgata 140
Thor Johannesen, 16 år, bakerlære 1914 -1915 –
1916 Lars Waaland, 17 år, bakerlære
1914 Gabriel Drange, 18 år, bakerlære
1915 Wilhelm Johnsen, 16 år, bakerlære,
1915 1916 Bertha Øglend, 20 år, butik
1915 Dortha Thorsnes, 21 år, butik
1915 Georg Høiland, 15 år, bagerlære, fra Høiland
Bjørn Jensen, 17 år, bagerlære, fra Sandnæs
Martin Refsland, 21 år, butik, fra Figgen
Thea Østvold, 19 år, butik, fra Finnø
Jensine Rasmussen, 20 år, butik, vært her et år
Karen Gjøndal, 18 år, butik, fra Sandnæs
Nille Fauske, 20 år, tjener, fra Farsund

I tillegg til alle som arbeidet for Sædberg i bakeriet, butikken eller som tjener, var det mange andre som også har bodd her. Noen hadde sitt arbeid i hermetikkindustrien eller i andre yrker. Her var familier og enslige, jeg har tatt med de som er funnet i kildene og året det ble nevnt.
Malene Helland, 22 år, syerske,
1907 Thea Sædberg, 30 år, syerske,
1907 Robert Chritoffer Hansen, f. 4-3-1883, Bergen, konditor, reiste herfra til Bergen I 1903

1903 -1905 Pedersgata 12
Karl Mauritsen, f. 8-5-1870, bagersvend, nu hos T. Meling i 1905
Laura Mauritsen, f. 31-5-1875, handlende, hadde handelsborgerskap
1905 Anna Mauritsen, f. 2-6-1894
Bernhard Mauritsen, f. 25-3-1897, Hana, Høiland
Margit Mauritsen, f. 10-3-1899
Ludvig Mauritsen, f. 19-8-1905
Karl kom fra Sandnes og hadde bodd i Bergelandsgata 47, innen 1910 var Karl og familienflyttet til Storgata 5 i Sandnes, hvor han var huseier og baker.

1903 -1908 Pedersgata 12
Gustav Selmer Svendsen, f. 1876, Støberi & Dok, maskinistlærling, kr. 10- for ugen. 1905,i 1906 fikk han kr. 12- for ugen, fyrbøder DSD S/S Sand, støberiarbeider i 1907
Anna, f. Nilsen, f. 1868
Arnt Selmer, f. 5-11-1906.De hadde bodd i Bredgata 32. 1 barn døde i mars. 1903/04?

1904 Pedersgata 12
Anna Johannesen, 69 år, enke
Johannes Andersen 37, år, ugift, sønn, blikslager fram til oktober, er nu ledig

1905 +1906 Pedersgata 12
Gurine Larsen, 40 år, enke, arbeiderske
Jørgen Larsen, 18 år, fyrbøder S/S Rogaland, 1906 var han på S/S «Fritjof»
1914/15 Lautitz Duvold, gartner
Bergliot Eie, sypike
Malene Grødem, 27 år, fabrikarbeider
Petra Grødem, sypike —- i Pedersgata 53 i 1917
Hans Knutsen, gartner.

1913 Pedersgata 12
Thorvald Eliassen, 32 år hermetikarbeider,
Anna Eliassen, 41 år. Thorvald var (på «Neptun» fra august 1912, kom fra Amerika desember 1911, Stensøens foderfabrik fra mai til august 1912, for øvrig ledig.) flyttet til Buøy

1913-1914-1915 Pedersgata 12
Thorvald Dirdal, 14-2-1892, Dirdal, tøffelmaker. Ft 1910 Hos Mauriten, Furrasgt. 20
1913 Bertha Dirdal, 22 år Arne Dirdal, 1 år¬

1913 Bertha Asbjørnsen, f. 28-5-1896, Dirdal, fabrikarbeider, 16 år fabarb. På Blikembalagen fra desember 1911.
1913 Marie Asbjørnsen, f. 1894, Madland 18 fabrikarbeider. På Blikembalagen fra desember 1911. 1913
Torvald Asbjørnsen og hans to søstre Berta Asbjørnsen og Marie Asbjørnsen bodde alle her i 1913.Til Vinkelgaten 3.

1913 Sigfred Olsen, 41 år, murersvend, f. Sverige, hos Halvorsen, kom fra Kopervik november 1912 –
1913 Aksel Andersen, 25 år, murersvend, 1913 f. Sverige, hos Halvorsen, kom fra Kopervik november 1912 –
1913 Andreas Olsen, 23 år hermetikarbeider, hos Stvgr. Sardine, fra Normandsgt. 33 – flyttet men vites ikke hvor hen,
1913 Torkel Skaare, 21 år snekkersv. Hos Sønneland, kom fra Sandnes august 1912. ,1913
1913 Johannes Audnass, f. 1837 i Sverige gift, bodde her da han døde av kikhoste. Kjenner ikke mer til han eller familien
1914 August Wilhelm Petterson, 28 år, murersvend, Sverige 1914
1914 Martin Haglund, 38 år, mekaniker, Sverige

1914 Amanda Helland, 22 år, syerske 
1915 Aleksander Holmsen? 20 år, skoleelev.
1915 Lars Larsen, 19 år, fabrikarbeider.
1915 Rasmus Dybing, 33 år, 1915


1916 Pedersgata 12
Ole Olsen, 38 år, hjelpearbeider, paa Rosenberg, kom fra Sarpsborg i oktober
Anna Olsen, 55 år, hdtru
1920 Karl Tollefsen, 20 år, sønn, rørlegger, dokken
Agnes Olsen, 12 år. datter

1916 Pedersgata 12
Bjarne Vigør, 26 år, snekker hos Fjermestad, fra Bergen,
1916 Edvard Kerles, 28 år, stenarbeider og murer, hos murmester Berg, fra Telemark,
1916 Børge ??alsberg, 26 år, mekaniker, dokken, nu kullemper med S/S Vilja, fra Kristiania 25-12-1915
Marie Bergsli, 22 år, fabrikarbeider, Hos Mydland,
1916-18 Konrad Bergsli, 16 år, fabrikarbeider, Hos Mydland,
1916 Ole Bergsli, 25 år, Bakersvend, På dampbageriet, reist til Kristiansand,
1916 Nilla Fauske, handelsbetjent,
1917-18 Ragna Hansen, fabrikarbeider,
1917-18 Marie Hansen, tjener,
1919-1920 Johannes Hovtun, bakerlærling,
1917-18 Wilhelm Johnsen, konditorlærling,
1917-18 Bertha Svendsen, hermetikarbeider,
1917-18 Hans Vatsø, opvarter,
1917-18 Lea Østvold, handelsbetjent,
1917-18 Edvard Aasland, lagerarbeider,
1919-20 Karoline Høiland, handelsbetjent,
1919-20 Jakob Norheim, skredder,
1919-20 Maren Seglem, tjener,
1919-20 Øistein Stangeland, maler,
1919-20 Bjarne Titlestad, megler,
1919-20 Anna Ødegaard, tjener, 1919-20
1920 Brita Nygård, f. 28-4-1900, Imsland, butikbetjent
1920 Ellen Netland, f. 1-1-1901, Fjotland, butikbetjent
1920 Gunhild Vasbø, f. 19-9-1896, Bjerkreim, tjenestepige
1902 Edvard Jensen, f. 30-7-1894, Kabelvåg, elektriker
1920 Rikard Jensen, f. 9-9-1898, Borgund, skipsbygger
1920 Ernst Bernhard Andersen, f. 18-1-1897, Kristiania, dreier
1920 Jakob Svendsen Norheim, f. 6-6-1898, skreddersvend

Disse er funnet i adressebøkene. Pedersgata 12
Ingebret Haaland, baker,
1922 Thomas Haaland, baker,
1922 Håkon Helgesen, baker,
1922 Ingolf Holthe, elektromontør,
1922 Edvard Jensen, tekniker,
1922 Richard Knutsen, skibsbygger,
1922 Sigfred Olsen, bager,
1922 Øistein Stangeland, malersvend,
1922 Karl K. Undem,
1922 Borghild Visted, butikbetjent,
1922 Alexander Haman, litograf,
1924 Ellen Netland, butikbetjent,
1924 Jakob Stangeland, baker,
1924 Gustav Tvedt, kjører,1924


Fra skattelistene.
1930-31 Hans Høivig, f. 25-9-1910, bakerlærling
Torbjørn Nygaard, f. 28-9-1904, lagerarbeider
Erling Svendsen, f. 15-8-1910, bager
1933-34 Ester Schavland Idsøe, handelsbetjent
Torbjørg Jøssang, 27-4-1905, tjener
Charlotte Audora Sivertsen, 25-2-1888, fabrikpige
Tordis Friestad, 17-11-1912, handelsbetjent, 1933-1939
1934 Bjarne Berentsen, falskmynter – se egen artikkel.
1936-37 Tora Regine Lunde, f. 27-11-1912
Bergliot Nordtvedt, 21-12-1918, tjener
Olena Engvik, f. 15-11-1913, handelsbetjent,
1936-1943 Ellen Inger Engvik, 8-2-1922, handelsbetjent,
1940-43 Olene Bergaker, tjener i 1937
Karen Kvaløy, husmor i 1937
1938-39 Astrid Hagen, f. 4-12-1914, handelsbetjent
Inger Skadberg, f. 18-8-1917, handelsbetjent
Sigval Sletten, læregutt
1940-41 Ole Reinholdt Karlsen, f. 7-4-1913, fabrikarbeider
Wilfrid Lomeland, f. 18-3-1913, tjener, Wilfrid var hos fam Sædberg i mange år og hun var alltid så glad når hun fortalte oss dette. Hun var født i 1913 og kom til Stavanger fra Lomeland i Helleland som ung pike ca 17 år gammel. Da familien ble evakuert i 1940 til landstedet på Li ? ble hun med. . Opplysninger fra datteren Liv Marit Kristiansen.

1942-43 Pedersgata 12
Rangvald Bjørnsen, f. 6-9-1915, arbeider
Thorvald Monsen, f. 9-10-1910, sjåfør
Martin Sund, f. 4-2-1922, arbeider
1945-4 6Sigurd Garborg, f. 20-7-1920, kontorist
Odd Mørk Rogstad, f. 5-12-1919, kontorist
1947-48 Gerd Ellinor Mathisen, f. 13-3-1927, hushjelp
Arne Holthe, f. 13-3-1913, baker
Edith Johanne Drøsdal, f. 11-2-1927, fylte 90 år i 2017. Hun var major i Frelsesarmeen.
1942-43 Rangvald Bjørnsen, f, 6-9-1915, arbeider

I gatefortegnelsene fra 1958 til 1969 finner en disse personene og firmaene.
1958 Sædberg, O.Sædbergs’ M. A. Sønner Lito-Service AS
1960 Sædberg, MA sønner Sædberg, Johanna Sædberg, Otto
1964 – 1969 Sædberg, Otto bakermester Sædberg, Ingeborg Sædberg, Per konditor
1969 Ritz delikatesseutsalg—1980—81–84 Ryfylke og Jæren Indremisjon. 1975—76–79

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net