Pedersgata nr. 012 Sædberg og andre folk


ATK 2009

Besøk på siden: 279

Det var Svend Haaland som startet bageri her ca 1865, men familien Sædberg har hatt lengst tilknytning til huset.


 1865  1900      Svend Tollefsen Haaland,  f.  1831,  Klepp , død 1-10-1897, 66 år,  bagermester Kirsten, f. Gitlesen, f. 1831Anna, f. 1861Marthe, f. 1864Rasmus Andreas, f. 1865
Fra Gaute Klepp har jeg fått denne slektslisten: Gaute KleppKlepp historie- og slektsgruppe.
Bakermester Svend Tollefson Håland.
Svend var født på Prestegården i Klepp den 16 september 1831 og døde i Pedersgaten 12, 3 oktober 1897.
Han var sønn av husmann Tollef Tollakson Håland fra Tu i Klepp og Anne Tollefsdatter Håland fraHåland i Klepp. Svend voks opp på husmannsplassen Vestre Håland under Klepp prestegård.
Han var nr. 4 i en søskenflokk på 8, 5 gutter og 3 jenter..

Den 11 oktober 1846 ble han konfirmert med karakterene Meget god Christendomskundskab.
Flid og Opførsel udmærket god..

Den 2 mai 1851 melder han utflytting fra Klepp uten å oppgi reisemål, men den 6 april 1858 vies han som unk.
Bager med Kirsten Gitlesdatter fra Hetland. Hun er født i Stavanger 1830 og døde i Pedersgaten 12,28 mai 1895. Hun er datter av Gitlesen I Speldesberg .

6 barn, alle født i Stavanger..
1. Anna, f. 11 aug.1860 .
2. Marte, f. 16 feb. 1863 og d. sep.1933
3. Rasmus Andreas, f. 23 feb. 1865 og d. 1. mar.1937. Han er den kjente slekts- og historiegranskeren. .
4. Kirsten, f. 11 mai 1868 og d. 20. sep. 1957.
5. Tollef, f. 11 mai 1868 og d. 13 mai 1869..
6. Tollef, f. 23 sep. 1870 og d. 25 jan. 1874.

Alle barna var ugifte.

Opp gjennom årene hadde de mange tjenestepiker og bagerlærlinger. Her er nevnt de som er funnet. 

Ole Olsen Anda f. 1842, Klepp, bagersvend 

Jacob Jensen Njaa f. 1843, Lye,

  bagerdreng Tønnes Tønnesen Rugland, f. 1848,

Haa, bagerdreng Marthe Talette Pedersdtr. f. 1842,

Hetland, tjenestepike Hanne Martine Pedersdtr. f. 1847, tjenestepike

         Folketellingen i 1891 var utførlig.  Det var ni personer til stede i huset da.  I første etasje bodde familien på fem,og tjenestepiken bodde på kjøkkenet. To menn bodde i sidebygningen, en person i kjelderen.

Svend Haaland var hovedpersonen, han kom fra Haaland i Klepp og var bagermester og skibsreder. Datteren Martha var bagerbutikjomfru i 1891, sønnen Rasmus var bagersvend, de to andre søstrene var helt forsørget av faren.

Martin Frieseid, f. 1874, Ogna, og Johan Brandenburg Briseid, f. 1868, Fede, var Bagerlærlinger.   

Tonette Næsse f. 1872, Klep, var enepike.   

Talette A????  31 år 1894    

Tonette Nessa 22 år 1894    

Jakob Larsen, 17 år, læregutt 1894    

Karl Berge, 17 år, læregutt 1894

1898-1900  , Johan Lea, 19 år,  læregut  Lars, 16 år, læregut,  Ommund Østensen, 18 år, læregut,

1899  Hans Rodvelt, 16 år, læregut, 1899

1900    Da var Svend og Kirsten døde. Svend døde i 1897 og var enkemann da -4 myndige barn

Anna Haaland, f. 1860

Martha Haaland, f. 1863, død 1933

Kirsten Haaland, f. 1868

Rasmus Andreas Haaland, f. 1865. Død 1-3-1937, 72 år

Alle søskene var ugifte og levde av sine midler. Rasmus var forhenværende bagermester. familien bodde i Hetland i 1903, men hadde antkelig hatt en eindom der en stund, for de annonserte “slaatten” til salgs.
Fra Amtstiden har en klippet ut dette:  Stavanger amtstidene og adresseavis  27-1-1882 Formanskapsmøde.       

 Bager Haaland lurte på hvor de 2000 kr som var budsjettert til fortau og rennesten i Pedersgata i 1880 var blitt brukt.Ordføreren kunne ikke svare nøiaktig på det, men de var brukt til broleggingsarbeid i byen.Alle var vel enige i at det trengtes i Pedersgaden som var en av de mest befærdede i byen. Det ble også lovet etter branden i 1860 på holmen, da en del eier måtte flytte til pedersgaden. Ordføreren kunne ikke fremvise papirer på at det løftet var gitt, selv om han hadde hørt tale om det. Praksis var var slik at huseierne betalte hellene og kommunen arbeidet. Forøvrigt forsto han ikke hvorfor Pedersgatan skulle ha fortrinn fremfor andre gater.             

Huset ble beskrevet slik i 1900: Her var butik og beboelse, vedbod og staldrum af træ, samt bageribygning muret. Det var en personliste. Her var forhus og sidebygning, 5 rom, kvist og 2 kjøkken. R:A: Haalands hus i 1903, bor i Hetland. 1902, eieren flyttet til Hetland i juli. Omtale;Svend Haaland og hans familie ble boende her i årene fra 1865 til 1903. Svend kom fra Klepp, han var bagermester og drev bakeri her. I årenes løp hadde han mange folk i arbeid.Han og kona Kirsten hadde seks barn, men bare fire vokste opp. Ingen av dem ble gifte, de bodde sammen med foreldrene. Sønnen Rasmus Andreas var også bagermester og overtok driften etter faren. Moren Kirsten døde i 1895 – 64 år gammel og Svend døde av kreft to år senere i en alder av 66 år. Når vi kommer til 1900 var det bare de fire søsknene Haaland som bodde her. Rasmus Andreas oppgaat han var forhenværende bagermester. Han og de tre søstrene hans levde av sine midler. I 1901 ble det opplyst at de hadde sluttet forretningen til påske i 1900. Stavanger Dampbageri ble så drevet av disponent og handelsmann Tobias Roth. Deretter flyttet familien Haaland til Hetland i 1903, da de solgte til M. A. Sædberg. Familien Haaland hadde nok bodde her en tid før 1865, så de holdt til her minst i 40 år og drev bakeri her. I 1900 hadde de denne annonsen i avisen. Slaatten paa vor einedom ved Storhaug er til salgs, tillige en del høns. Haaland Pedersgaden 12.
1901 Auktion. Onsdag den 14. August kl. 3 Eftermiddag avholdes Auktion i Bager Haalands hus, Pedersgaden 12, over en del overflødigt Husgeraad, hvoriblandt Senge, Sengeklæder, Strygeovn med 8 Jern, Rulle, et Bogskab, Kraaskjenk, Chiffonier m.m. Bjørn Thorsen.
*****************************************************************************************       

 I årene fra Haaland sluttet med bakeriet var det Tobias Roth som drev det.Det er usikkert om han og familien bodde her, men dette er familien hans.1901 – 1903 Tobias Roth, f. 18-4-1861, død 28-3-1943, 82 år gammel, disponent – Haaland – dampbageri.

Matilde, f. Nessler,  f. 14-11-1868 – død 13-2-1937, 68 år gammel.

Carsten, f. 12-12-1892 – g.m. Karen

Ingrid, 21-8-1894 – g.m. Olav Aarestad

Magda, f. 15-12-1896 – g.m. Johannes Selmer   

Karen Roth, f. 16-10-1833, enke, lever av egne midler   

Anna Serine Roth, f. 6-12-1858, død 30-4-1930, 79 år gammel, ugift, lever av egne midler.

Mathilde Bjørnestad, f. 1877, Spinn i Sogn, tjener,

1900 Anna Torkelsen, f. 1879, tjener,

1900-1903 Elen, 19 år, tjener,

1903 Eline Barstad, f. 6-9-1888, Sogndal, tjenestepige,

1910  – 1900 Tobias Roth overtok forretningen etter påske i 1900. Han var disponent, handelsmand i Dampbageriet. Han drev også jordbrug, skogdrift, sagbrug og bagerivirksomhed ble det opplyst i folketellingen i 1900. Da bodde han i N. Dalgata 2, senere i 1910 i Storhaugveien. Tobias hadde gården Botne i Strand, der var det sagbrug og sanduttak.Han var en driftig mann. Om han bodde her en tid er usikkert, men moren og søsteren levde sammen med ham.Her er også tatt med tjenere som var ansatt hos familien. Les mer om Tobias Roth———-
**************************************************************************************

1903-1905-Karl Mauritsen, bagersv. f. 8-5-1870, død 25-10-1952, 83 år gammel.

Laura Dorthea Larsen, f. 31-5-1875 handlende

Anna, f. 2-6-1894

Bernhard Kornelius, f. 25-3-1897, Hana, Høiland

Margit Amalie, f. 10-3-1899

Ludvig, f. 19-8-1905           

Karl og Laura kom fra Sandnes, han var bagersvend. De bodde i Langgaden i Sandnesi 1900. De hadde tre små barn.  De ble bare nevnt her i Valgmantallet for 1903, ellers er de ikke nevnt her. Innen 1910 hadde de flyttet til Storgata 5/7 på Sandnes. De feiret sølvbryllup 10-2-1919.**********””””***********************************************************************************

17. mai ukjent år og fotograf. fra nettet. 

M. A. Sædberg hadde drevet Torvets bageri, men sluttet med det i 1903 og startet oppmed bageri og konditori i Pedersgata.       Martin/Morten Sædberg begynte i bakerlære allerede som 14 åring. Han overtok bageriet i 1903, etter bakermester Haaland. Da var han 25 år, og drev det i mange år. Morten ble gift med Johanna.Familien hadde bodd på øvre Tjensvold i Hetland. Da var han gårdbruker og bager. Martin kom fra Strand og kona fra Kalvøy Hetland. Sønnen Alfred gikk i konditorlære hos Todnem i 1916. Sædberg hadde også butikk ved Bagerbryggen. I  FT. 1904 sto  Karen på 18 år i den butikken. Familien var metodister og de hadde ofte prester og reisende fra menigheten boende hos seg.1903-

Morten A. Sædberg, f. 20-4-1878, Strand, bagermester, død 22-10-1953, 75 år gammel—annonse

Johanne Tjensvold, f. 24-7-1880, Hetland, død 11-10-1960, 80 år gammel

Alfred Andrias, f. 11-7-1900, Hetland

Karen, f. 29-4-1901, Hetland

Otto, f. 9-5-1906

Kitti, f. 23-12-1908 

      Om og hvor lenge barna ble boende her etter at de giftet seg er usikkert, men her er de med sine familier.,  

1927 Alfred Sædberg, f. 1900 død 12-2-1967

Jenny Monsen, født 4-3-1906, død 10-12-1994, 89 år gammel, de giftet seg i august 1927.

Johanne-Margrethe, g.m. Rolf

Hans-Olav, f. 2-8-1929, død 9-10-2009, g. m. Else
Magnus Grøsfjeld, f. , død 1987, 87 år gammel

Karen Sædberg, f.29-4-1901, død 6-10-1979, 77 år gammel

Martin, g.m. Elsa -,Kjell – Bjørg, g.m. Georg
Otto Sædberg, f. 9-6-1906, død 29-12-1975, 68 år gammel

Ingeborg Evjen, f. 1916, død 6-7-1998, 83 år gammel

Rolf, f. 1936 g. m . BeritKari, f. 1938, g.m.

Einar Per Otto, f.30-11-1940, g. m. Reidun Østrått
Odd Lønø, f. 17-5-1905, død 2-9- 1972, 66 år gammel

Kitty Sædberg, f. 23-12-1908, forlovet 1927 

John, f, 8-3-1937,  g.m. Anne-Grethe  Lindeland – forlovet 1961

Åse, g.m. Kr. Fredrik Amlie   Bodde de på Misjonsveien i 1928

Jeg fant Odd Lønø i adressebok i 1955, bodde de her da?
1940—Per Otto Sædberg, f. 30-11-1940

Gerd Reidun Østrått–GryHanne   1961  1990
          
     Johanna Tjensvold Sædberg, f. 1880, hun var gift med  Morten A. Sædberg, f. 1878, bagermester. Hun hadde flere søsken. Flere av hennes familie, bodde og arbeidet bakeriet etterhvert.

1910 Josefine Tjensvold og Anna Fjeldberg var søstre til Johanne Sædberg i følge moren dødsannonse.

Josefine Tjensvold, f.1888,  død 1967, forretning i manufaktur, gift m. Tollef Wirach.Anna Fjeldberg, f.1873, død 1970, 98 år gammel, gift, syforretning i kjolesøm  ( søster til Johanne sedberg)Edit Fjeldberg, f. 17-12-1905, datter. Elev i kjole og kaabesøm ønskes. 1907
          I årenes løp var det utallige personer som hadde sitt daglige arbeid i og rundt bakeriet. Det var mange, bakere, svenner, lærlinger og kjørere som leverte varer. Dessuten var det mange som ekspederte i butikken. Jentene skiftet ofte. Familien hadde også tjenestepiger. Her har jeg tatt med alle som jeg har funnet i forskjellige kilder. Det er sikkert mange som ikke er nevnt. Noen bodde her på hybel, mens de andre bodde andre steder. Ofte er de bare nevnt med fornavn og alder.        

  Sædberg hadde også butikkutsalg ved Bagerbryggen. Arbeidstokken i bakeriet og butikken varierte litt med årene. Det ble ført inn i folketellingene hvor mange som var ansatt. 1911  Hadde Sædberg 8 svender, 2 kjørere og 3 bakerovner. Neste år i 1912 var der 6 svender og fortsatt 2 kjørere,og en tjenestepige,  9 mand i arbeid. Rundt 1913 var 4 svender, 1 mand og 2 kjørere. 7 mand i arbeid, da ble ikke de to unge tjenestepigene regnet med. Man kan se at det var stor gjennomgang på lærlinger, tjenere og butikkansatte. Da læreguttene var ferdige bakere forsvant de til andre bakerier, jentene fant andre poster eller giftet seg. Noen ble værende gjennom flere år. Dette var en god og stabil arbeidsplass. Som en kan se av navnene var det en god del landsungdom som fikk jobb og boplass her.
**********************************************************************************************ATK 2009 Det hvite huset er Tårngata

1.Disse personene har bodd eller bare arbeidet her i huset, enten i bakeriet,utsalget eller som tjenere.  Det er vanskelig å vite hvem de var og hvor de kom fra.Dessuten er det sikkert utrolig mange jeg ikke har funnet, for kildene er ikke fullstendige. Jeg har funnet navnene i folketellinger, adressebøker, skattelister og andre kilder. Noen var kun en kort tid andre arbeidet her i mange år. Årstallet bak navnet er når de er funnet her-
1904- Karen Dahle, 18 år, i butikken ved Bagerbryggen

Josefine Tjensvold, 18 år, i butikken her 1904 + 1907 1908 – 1912 (søster til Johanna)

Thommine, 19 år, tjener 1904

Gurine  Kristensen, 17 år, tjener (hun var på «Neptun» fra august 1912, kom fra Amerika,desember 1911, Stensøens foderfabrik fra mai til august 1912, for øvrig ledig.) flyttet til Buøy

Ole Gaard, 19 år, lærling

Bertinius Lea, 18 år, kjøregutt + 1905-1906

1905 -1906 1906Kristiane Sædberg, f. 27-3-1890, Strand, 15 år og ærendspige            I 1910 var hun husholderske Hos enkemannen Samuel Næsheim i Nymannsveien 33.
Bertha Melberg, 18 år, tjener,  1905 – 1906 /1906 Bertha Melberg, 18 år, tjener. Bertha f. 1887 i Strand,hun ble gift med Børre Rasmussen Havn og flyttet til Forsand.

          1906 bodde disse her  i følge adresseboka

Matheus Frøiland, 19 år, bagerlærling, 1905 – 5. kr ugen, pluss kost 

1906 Matheus Frøiland, 19 år, bagersvend.

I 1910 var Mathias, f. 31-12-1886 i Aalesund bagersvend hos R. A. Idsøe og bodde i Lervigsv. 35. Han var da gift og hadde et barn.

Thorvald Pedersen, 18 år, bagerlærling, 1905, 5. kr ugen, pluss kost

Ole Aanonsen, 18 år, conditorlærling, 1905, 5. kr ugen, pluss kost

Bernt Eidskog, 24 år, bagersvend, 1905 + 1907 + 1908, 8 kr ugen, pluss kost i 1905, 7 kr ugen, pluss kost i 1907

Oluf Lea, 22 år, kjøregutt

Peder Johnsen, 20 år, bagerlærling

Olga Knudsen, 16 år, butik

1907 + 1908 Severine Fjeldberg, 23 år, tjener,

1907 +1908 Thoralf Falck, 19 år, kjøregutt

1907 Aleksander Egeland, 16 år, lærling. I 1910 bodde han i Gjesdalveien i Sandnes, Han var bagersvend. Aleksander var f. 17-3-1890.

1916
Bertinius Lea, 22 år, kjøregutt, sluttet, hos Holst,

1907 Erik Johannesen, 16 år, lærling. I 1910 var han bager og bodde han sammen med foreldrene på Bokn. Erik var f. 5-11-1889.


Ingebret Nærem, 16 år, læregutt,

1907Petra Svendsen, 20 år, tjener, 1908 Albertine Haaland, 23 år, butik 1909 –

1910-1911 Helga Tjensvold, 23 pr, butik (søster til Johanna)

1909 Sally Svendsen, 19 år, tjener,

1909 Edvardine Høivig, 16 år, tjener. 1909 -1910 –

1911- 1912 Johanne Svendsen, 16 år, tjener, 1909+ 1910

-1911 Margit Fostveit, tjener. 1912  Dette kan være den Margit Fostveit som  var tjenestepige i Møllegt. 55 i 1910. Hun var f. 5-8-1896 i Sauda.
Josefine Tjensvold, 23 år, butik – (1910 – hos Eike, gift Wirach fra mars.?)
1913  var det 4 tjenere ,  1  og 2 kjøregutter

Anne Kvalvaag, 18 år, tjener, 1913- 1915

1915 Sina Scheie, 16 år, tjener, flyttet til Valbergg.

1913 Rasmus Rasmussen, 17 år, bakerlære, hos Sædberg, her fra oktober 1912, før hos Lund.          

1913 Kristoffer Nilsen, 19 år, kjøregut, her fra november 1912, før fabrikarbeider , fra Nils Juulsgt 89. flyttet til Falkeid, Jorenholmen.

 1913 Rasmus Rasmussen, 18 år, bakerlære

1914 Hilmar Berg, 17 år, bakerlære, 1914 1915  –  Hilmar ble gift og en finner ham og familien i Pedersgata 140

Thor Johannesen, 16 år, bakerlære 1914 -1915 –

1916 Lars Waaland, 17 år, bakerlære

1914 Gabriel Drange, 18 år, bakerlære

1915 Wilhelm Johnsen, 16 år, bakerlære,

1915 1916 Bertha Øglend, 20 år, butik

1915 Dortha Thorsnes, 21 år, butik

1915 Georg Høiland, 15 år, bagerlære, fra Høiland

Bjørn Jensen, 17 år, bagerlære, fra Sandnæs

Martin Refsland, 21 år, butik, fra Figgen

Thea Østvold, 19 år, butik, fra Finnø

Jensine Rasmussen, 20 år, butik, vært her et år

Karen Gjøndal, 18 år, butik, fra Sandnæs

Nille Fauske, 20 år, tjener, fra Farsund

         I tillegg til alle som arbeidet for Sædberg i bakeriet, butikken eller somt jener, var det mange andre som også har bodd her. Noen hadde sitt arbeid i hermetikkindustrien eller i andre yrker. Her var familier og enslige, jeg har tatt med de som er funnet i kildene og året det ble nevnt.
Malene Helland, 22 år, syerske,

1907 Thea Sædberg, 30 år, syerske,

1907

Robert Chritoffer Hansen, f. 4-3-1883, Bergen, konditor, reiste herfra til Bergen I 1903
1903 -1905 Karl Mauritsen, f. 8-5-1870, bagersvend, nu hos T. Meling i 1905

Laura Mauritsen, f. 31-5-1875, handlende, hadde handelsborgerskap

1905 Anna Mauritsen, f. 2-6-1894

Bernhard Mauritsen, f. 25-3-1897, Hana, Høiland

Margit Mauritsen, f. 10-3-1899

Ludvig Mauritsen, f. 19-8-1905          Karl kom fra Sandnes og hadde bodd i Bergelandsgata 47, innen 1910 var Karl og familienflyttet til Storgata 5 i Sandnes, hvor han var huseier og baker.


1903 -1908   Gustav Selmer Svendsen, f. 1876, Støberi & Dok, maskinistlærling, kr. 10- for ugen. 1905,i 1906 fikk han kr. 12- for ugen, fyrbøder DSD S/S Sand, støberiarbeider i 1907

Anna, f. Nilsen, f. 1868 

Arnt Selmer, f. 5-11-1906.De hadde bodd i Bredgata 32.  1 barn døde i mars. 1903/04?


1904 Anna Johannesen, 69 år, enke

Johannes Andersen 37, år, ugift, sønn, blikslager fram til oktober, er nu ledig


1905 +1906 Gurine Larsen, 40 år, enke, arbeiderske

Jørgen Larsen, 18 år, fyrbøder S/S Rogaland, 1906 var han på S/S «Fritjof»

1914/15  Lautitz Duvold, gartner

Bergliot Eie, sypike

Malene Grødem, 27 år, fabrikarbeider

Petra Grødem, sypike —- i Pedersgata 53 i 1917

Hans Knutsen, gartner.


1913 Thorvald Eliassen, 32 år hermetikarbeider,

Anna Eliassen, 41 år.       Thorvald var (på «Neptun» fra august 1912, kom fra Amerika desember 1911, Stensøens foderfabrik fra mai til august 1912, for øvrig ledig.) flyttet til Buøy

1913-1914-1915 Thorvald Dirdal, 14-2-1892, Dirdal, tøffelmaker.  Ft 1910 Hos Mauriten, Furrasgt. 20

1913 Bertha Dirdal, 22 år Arne Dirdal,  1 år­

1913    Bertha Asbjørnsen, f. 28-5-1896, Dirdal, fabrikarbeider,  16 år fabarb. På Blikembalagen fra desember 1911.

1913 Marie Asbjørnsen, f. 1894, Madland 18 fabrikarbeider. På Blikembalagen fra desember 1911. 1913    

Torvald Asbjørnsen og hans to søstre Berta Asbjørnsen og Marie Asbjørnsen bodde alle her i 1913.Til Vinkelgaten 3.

1913 Sigfred Olsen, 41 år, murersvend, f. Sverige, hos Halvorsen, kom fra Kopervik november 1912 –

1913 Aksel Andersen, 25 år, murersvend, 1913 f. Sverige, hos Halvorsen, kom fra Kopervik november 1912 –

1913 Andreas Olsen, 23 år hermetikarbeider, hos Stvgr. Sardine, fra Normandsgt. 33 – flyttet men vites ikke hvor hen,

1913 Torkel Skaare, 21 år snekkersv. Hos Sønneland, kom fra Sandnes august 1912.  ,1913

1913 Johannes Audnass, f. 1837 i Sverige gift, bodde her da han døde av kikhoste. Kjenner ikke mer til han eller familien

1914 August Wilhelm Petterson, 28 år, murersvend, Sverige 1914

1914 Martin Haglund, 38 år, mekaniker, Sverige 1914

Amanda Helland, 22 år, syerske 1915

Aleksander Holmsen? 20 år, skoleelev.

1915 Lars Larsen, 19 år, fabrikarbeider.

1915 Rasmus Dybing, 33 år, 1915

 


1916 Ole Olsen, 38 år, hjelpearbeider, paa Rosenberg, kom fra Sarpsborg i oktober

Anna Olsen, 55 år, hdtru

1920 Karl Tollefsen, 20 år, sønn, rørlegger, dokken

Agnes Olsen, 12 år. datter


1916  Bjarne Vigør, 26 år,  snekker hos Fjermestad, fra Bergen,

1916 Edvard Kerles, 28 år, stenarbeider og murer, hos murmester Berg, fra Telemark,

1916 Børge ??alsberg, 26 år, mekaniker, dokken, nu kullemper med S/S Vilja, fra Kristiania 25-12-1915

Marie Bergsli, 22 år, fabrikarbeider, Hos Mydland,

1916-18 Konrad Bergsli, 16 år, fabrikarbeider, Hos Mydland,

1916 Ole Bergsli, 25 år, Bakersvend, På dampbageriet, reist til Kristiansand,

1916 Nilla Fauske, handelsbetjent,

1917-18 Ragna Hansen, fabrikarbeider,

1917-18 Marie Hansen, tjener,

1919-1920 Johannes Hovtun, bakerlærling,

1917-18 Wilhelm Johnsen, konditorlærling,

1917-18 Bertha Svendsen, hermetikarbeider,

1917-18 Hans Vatsø, opvarter,

1917-18 Lea Østvold, handelsbetjent,

1917-18 Edvard Aasland, lagerarbeider,

1919-20 Karoline Høiland, handelsbetjent,

1919-20 Jakob Norheim, skredder,

1919-20 Maren Seglem, tjener,

1919-20 Øistein Stangeland, maler,

1919-20 Bjarne Titlestad, megler,

1919-20 Anna Ødegaard, tjener, 1919-20

1920 Brita Nygård, f. 28-4-1900, Imsland, butikbetjent

1920 Ellen Netland, f. 1-1-1901, Fjotland, butikbetjent

1920 Gunhild Vasbø, f. 19-9-1896, Bjerkreim, tjenestepige

1902 Edvard Jensen, f. 30-7-1894, Kabelvåg, elektriker

1920 Rikard Jensen, f. 9-9-1898, Borgund, skipsbygger

1920 Ernst Bernhard Andersen, f. 18-1-1897, Kristiania, dreier

1920 Jakob Svendsen Norheim, f. 6-6-1898, skreddersvend


Disse er funnet i adressebøkene.

Ingebret Haaland, baker,

1922 Thomas Haaland, baker,

1922 Håkon Helgesen, baker,

1922 Ingolf Holthe, elektromontør,

1922 Edvard Jensen, tekniker,

1922 Richard Knutsen, skibsbygger,

1922 Sigfred Olsen, bager,

1922 Øistein Stangeland, malersvend,

1922  Karl K. Undem,

1922 Borghild Visted, butikbetjent,

1922 Alexander Haman, litograf,

1924 Ellen Netland, butikbetjent,

1924 Jakob Stangeland, baker,

1924 Gustav Tvedt, kjører,1924
Fra skattelistene.

1930-31 Hans Høivig, f. 25-9-1910, bakerlærling

Torbjørn Nygaard, f. 28-9-1904, lagerarbeider

Erling Svendsen, f. 15-8-1910, bager
1933-34 Ester Schavland Idsøe, handelsbetjent

Torbjørg Jøssang, 27-4-1905, tjener

Charlotte Audora Sivertsen, 25-2-1888, fabrikpige

Tordis Friestad, 17-11-1912, handelsbetjent, 1933-1939

1934 Bjarne Berentsen, falskmynter – se egen artikkel.

1936-37 Tora Regine Lunde, f. 27-11-1912

Bergliot Nordtvedt, 21-12-1918, tjener

Olena Engvik, f. 15-11-1913, handelsbetjent,

1936-1943 Ellen Inger Engvik, 8-2-1922, handelsbetjent,

1940-43 Olene Bergaker, tjener i 1937

Karen Kvaløy, husmor i 1937  
1938-39 Astrid Hagen, f. 4-12-1914, handelsbetjent

Inger Skadberg, f. 18-8-1917, handelsbetjent

Sigval Sletten, læregutt
1940-41 Ole Reinholdt Karlsen, f. 7-4-1913, fabrikarbeider

Wilfrid Lomeland, f. 18-3-1913, tjener, Wilfrid var hos fam Sædberg i mange år og hun var alltid så glad når hun fortalte oss dette. Hun var født i 1913 og kom til Stavanger fra Lomeland i Helleland som ung pike ca 17 år gammel. Da familien ble evakuert i 1940 til landstedet på Li ? ble hun med. . Opplysninger fra datteren Liv Marit Kristiansen.


1942-43    Rangvald Bjørnsen, f. 6-9-1915, arbeider

Thorvald Monsen, f. 9-10-1910, sjåfør

Martin Sund, f. 4-2-1922, arbeider
1945-4 6Sigurd Garborg, f. 20-7-1920, kontorist

Odd Mørk Rogstad, f. 5-12-1919, kontorist
1947-48 Gerd Ellinor Mathisen, f. 13-3-1927, hushjelp

Arne Holthe, f. 13-3-1913, baker

Edith Johanne Drøsdal, f. 11-2-1927, fylte 90 år i 2017. Hun var major i Frelsesarmeen.
1942-43 Rangvald Bjørnsen, f, 6-9-1915, arbeider
I gatefortegnelsene fra 1958 til 1969 finner en disse personene og firmaene.
1958 Sædberg, O.Sædbergs’ M. A. Sønner Lito-Service AS
1960 Sædberg, MA sønner Sædberg, Johanna Sædberg, Otto
1964 – 1969 Sædberg, Otto bakermester Sædberg, Ingeborg Sædberg, Per konditor
1969 Ritz delikatesseutsalg—1980—81–84 Ryfylke og Jæren Indremisjon.  1975—76–79