Spilderhauggata 4-6-8-10-14 og 16

Spilderhauggata 4, 6, 8, 10, 14, 16

Spilderhaug var fra 1707 en husmannsplass under Hetland prestegård som ble forpaktet bort. I 1848 kjøpte Andreas Gitlesen gården av Kirkedepartementet. Gata fikk sitt navn i 1893. Bilde fra brosjyre utgitt av Mauritzens sæbefabrikk.

115

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Jeg har gått gjennom kirkebøker, folketellinger i 1900*, 1910* og 1920*. I tillegg har jeg tatt med alle som er funnet i adressebøkene. Jeg legger ved tabeller som viser hvem jeg har funnet. For årene etter 1945 har jeg lite opplysninger.

Spilderhauggata 4, 2008 foto ATK

1897’ Spilderhauggata 4 
Tjerand Johannesen, f. 1863, styrm
Hanna Andersen, f. 1859
Jenny Andria, f. 1885
Trygve, f. 1897
Sverre Margido, f. 1898
De bodde i Pedersgata 139 i 1885.

1898’ Spilderhauggata 4
Adolf Andreas Andersen, f. 1877, sjøm. Fyrb.
Ane Gurine, f. 1880
Sverre Margido, f. 1898
Innen 1900 var de flyttet til N. Baneg. 28.

1899’ Spilderhauggata 4
Rasmus Gundersen, f. 1865, smed
Maren Aadnesen, f. 1869, Høle
Marinius Hansen, f. 1887
Henrik Hansen, f. 1892
Arne Hansen, f. 1894
Georg Gundersen, f. 1897
Gunder Martin Gundersen, f. 1899
De bodde i Haukelidgata 2/ Haukeligata 94 men det var samme hus som Støperigata 25 i 1900.

1899’ Spilderhauggata 4
Ingebret Nilsen, f. 1862, tømm.
Thomine Kristiansen, f. 1861
Torvald Kornelius, f. 1899

1900’ Spilderhauggata 4 
Ole Rosnæs, 1871, verk., død 1939, 69 år gammel
Serine Sjursen, f. 1870
Dagny Marie, f. 1900

1900* 1901 Spilderhauggata 4
Ole Ommundsen, f. 1862, Nærbø, stenarb. kommunen
Inger, f. 1855

1900* Spilderhauggata 4
Johannes Meling, f, 1841, Finnaas, løsarb.
Bertha, f. 1840, Finnaas, død 1905, 65 år gammel

Inger Olsen, 76 år, enke

1900* Spilderhauggata 4
Inger Olsen, f. 1825, Stjernerø, enke, fattighjelp

1899-1900* 1901 Spilderhauggata 4 
Ole Halvorsen, f. 1863, maskinist på dampskib
Kristine, f. 1864, Høgsfjord
Hilda, f. 1898

1899-1900* 1901 Spilderhauggata 4 
Tjøl Guttormsen, f. 1839, Høgsfjord, opslager i støberiet
Kjersten, f. 1842, Høgsfjord
Elen, 24 år
Rasin, 17 år
Kristine Olsen, f. 1885, Høgsfjord
Talette Guttormsen, f. 1845, Høgsfjord, tjener.

1899’ Spilderhauggata 4
Tollef Kristiansen, 57 år, arb
Regine, 66 år

1899’ Spilderhauggata 4
Andreas Gilje, 29 år, arb.
Marie, 21 år
Inger Olsen, 73 år, enke

1899’ Spilderhauggata 4
A. Ødegaard, 30 år, smed
Matilda, 29 år
Arne, 2 år

1907’ Spilderhauggata 4 
Hans Hansen, f. 1885, fyrb.
Anna Pedersen, f. 1883
Anna Karine Hansen Salte, f. 1907

1908’ Spilderhauggata 4
Ole Eide, f. 1884 herm
Kristine Rasmussen, f. 1880, pige N. Dalg 84
Bergit, f. 1908

1909’ Spilderhauggata 4
Marselius Olsen, f. 1869, skom.arb, død 1938, 68 år gammel
Marie Torbjørnsen, f. 1874
Anna, f. 1909

1910* 1911’ 1920* 1922-Spilderhauggata 4 
John Sivertsen, f. 1872, herm, huseier
Hilda Jensine Jensen, f. 1873, Malmø, gift i 1901
Enok, f. 1901
Magrete, f. 1903
Helene N. f. 1906
Marie Elisabet, f. 1911

1910* Spilderhauggata 4
Kaia Egeland, f. 1880, Egeland i Bjerkreim, død 1911 31 år gammel,  herm.

1910* Spilderhauggata 4 
Karl Ellingsen, f. 1858, herm.
Ane, f. 1858
Karl, f. 1877, matros
Ivar, f. 1880, reserve postkassetømmer
Signe, f. 1885, død 1906, 21 år gammel
Kasper, f. 1894, skrædderlærling

1916 Spilderhauggata 4
Richard Imsland, 69 år, fhv. skreddermester
Gurine, 65 år
Trygve, 25 år lithograf, Dreyer

1916 1920-Spilderhauggata 4
Kamille Bjelland, f. 1884, Hetland, fab.arb. syerske
Johan Eidsvaag, 20, støb.arb.

1917’ Spilderhauggata 4 
Jørg Westergaard, f. 1890 tømm, gift 1912
Inger Talette Pedersen, f. 1889,
Gudrun, f. 1917

Borghild Bergene, enke
Gerd, f. 1917
Charles, f. 1919
Kate, f .28-11-1922
De bodde en tid i Spilderhauggaten 4, før i Pedersgata 97.

1920* SpiLderhauggata 4 
Jørgine Sofie Osmundsen, f. 1856, Sokndal, enke, død 1934, 78 år gammel
Marius Thoralf, f. 1881
Herkules, f. 1884
Giora Elisebet, f. 1886
Nicolai, f. 1890
Georg, f. 1892, falser
Hansine, f. 1894
Det var bare Jørgine og sønnen Georg som bodde her i 1920.
De bodde i Pedersgata 109 i 1900 og i Trafikgata 1 i 1910.

1930 – 1964 Spilderhauggata 4
Sigvart Knutsen, f. 5-12-1886, død 21-3-1973, laste og losse arbeider, 86 år gammel
Johanne Knutsen, f. Kaltveit, f. 1881, død 26-8-1971, 88 år gammel
Sverre Marton Knutsen, f. 1906- død 1979, 73 år gammel, g.m. Aslaug
Olava Sigvarda, f. 1907, døde 1977, 70 år gammel, g.m Torleif Meling
Sverdrup, f. 1911, død 17-1-1981, 70 år gammel, g.m. Ester Gundersen
Rakel Marie, f. 1913, død 26-12-1992, 79 år gammel
Sigrid, f. 1916, døde 10-4-1999, 83 år gammel, gift med Herbert Hansen
Sigvart, f. 1918, død 1993, 75 år gammel, g. m. Liv
Judith Kristine, f. 1921, g.m. Erling Jakobsen
Ellen, f. 1924- død 23-7-1983, 59 år gammel, g. Monrad Jørgensen, død 11-5-1983.
Sigvart og familien kom fra Koparviksgt. 8. De flyttet senere til Spilderhauggt. 4 og kom så tilbake til Pedersgata 97 i 1964. Datteren Ellen ble gift med Monrad Jørgensen og bodde her fra 1958. se senere. Sigvart og Johanne feiret gullbryllup 3-3-1961.

1948- 1958 Spilderhauggata 4
Monrad Jørgensen, f. 20-6-1912, død 11-5-1983, arb. 71 år gammel
Ellen, f. Knutsen f. 6-7-1924, død 23-7-1983, 59 år gammel
Øivind, f. 27-9-1945
Inge, f. 20-3-1949
Rune, f. 1961
De ble forlovet i 1943. Ellens foreldre bodde også her. De flyttet til Pedersgata 97.

1961-1968 Spilderhauggata 4
Anton Knutsvik, f. 1895, død 1975, 80 år gammel
Helene f. Christensen, f. 1899, død 1966, 67 år gammel
Karsten og Inger
Sigfrid og John
Anker

1968 -1980
Sverre Amdal
Marie

Eiere:

1965 Fra John Kleppe til Sverre Amdal
1980 tilbud fra Sverre Amdal til Stavanger kommune
1989 Fra Stavanger kommune til Esther Sliper

Spilderhauggata 4 adressebok

4 Berg, Gustav, murersv. 1901
4 Berg, Sophus, støber 1901
4 Bjørnsen, Bjarne 1948
4 Bore,Berta, forretn.dame 1930 1935
4 Bukneberg, Ole F. fab.arb 1935
4 Gundersen, Joh. Herm. 1913
4 Gundersen, Oluf, fhv.støbarb. 1913
4 Guthormsen, Njøl, oppslager 1901
4 Halvorsen, Ole, 1.maskinist 1901
4 Imsland, R. skrædderm. 1913 1917
4 Imsland, Trygve, stentrykker 1913 1914
4 Johnsen, Lasse, tømm. 1913
4 Jørgensen, Monrad, herm. tobaksarb. 1948
4 Knudsen, Johanne, frue 1961
4 Knudsen, Marie, herm. 1935 1943 1961
4 Knudsen, Sverdrup, herm. 1935
4 Knudsvig, Anker, arb 1961 1968
4 Knudsvig, Anton, arb, 1961 1968
4 Knudsvig, Elfrid, frue 1961
4 Knudsvig, Helene, frue 1961
4 Knutsen, Sigvarda, herm.arb 1930
4 Knutsen, Sigvart, kaiarb. 1930 1943 1948 1961
4 Larsen, Anton, tobaksarb. 1943 1948
4 Larsen, Christian, støber 1901
4 Larsen, Marie 1925
4 Olsen, ole, fab. 1935
4 Paulsen, Anton, løsarb. 1913
4 Pedersen, Martin, støb. 1901
4 Rimestad, Ole O. stenarb. 1901
4 Selvig, Steffen, 2, styrm. 1901
4 Sivertsen, Joh. Herm. 1913
4 Sivertsen, John, herm. 1930
4 Tangva, Andr. Fab. 1913
4 Thomassen, Svend, stenarb. 1917
4 Wilhelm Olsen, cementarb- 1935

1998 Spilderhauggata 4
Bonde
Hald
Ljosdal
Schultz
Sliper

Spilderhauggata 6

Spilderhauggata 6 2008 foto ATK

1897’1898-1900’ 1900* 1910* Spilderhauggata 6
Severin Andersen, Velde, f. 1860, død 1920, 60 år gammel, mekanikus på støberi
Elisabet Jakobsen Skaardal, f. 1869, Sogndal
Anna, f. 1892
Thora, f. 1894
Maren Severine, f. 1897
Terese Vibekke, f. 1898
Harriet Marget, f. 1900

Gurine Mikalsen, 16 år

1898’ 1901-Spilderhauggata 6 se nr 5
Thomas Olai Samuelsen, f. 1861, støb
Anne Elisabeth Mathiesen, f. 1859, død 1900, 41 år gammel.
Helmer, 13 år
Thea, 11 år
Petra, 8 år
Thora, 5 år
Elias, f. 1898
Anna Maria, f. 1900, død 1900
Malene Gundersen, 40 år, husholderske

1900’1915’1920* Spilderhauggata 6
Karl Lohan Larsen Rønning, f. 1870, matros, støb, død 1935, 65 år gammel
Thea/Therese Margrete Tørresen Øverland, f. 1878, Nedstrand
Hedvig Edith, f. 1899
Asbjørg Agnete, f. 1900
Kaspara, f. 1901
Edel Margot, f. 1905
Hedvig, f. 1908
Asborg, f. 1909
Terese Margrete, f. 1910
Solveig Andrea, f. 1912, død 1934, 23 år gammel
Karsten, f. 1913, død 1961, g.m. Liv
Einar Henry, f. 1915
Anker, f. 1916, død 1990, g.m. Olaug
Lilly, f. 1918
Lilly Konstanse, f. 15-11-1920
Familien bodde i Haukelidgate 66 i 1910. De bodde i Pedersgata 143 i 1935. Thea bodde i Spilderhauggata 14 i 1958.
Familien bodde her i 1916 da det var en dramatisk brann, hvor to av naboens barn omkom.

1900’ 1900* Spilderhauggata 6 
Thore Løvig, 1861, murersvend
Sofie Roos, f. 1865
Rasmus, f. 1886, pleiesønn
Ragna, f. 1892
Peder, f. 1897
Judith, f. 1898
Aagot Hildegard, f. 1900
Thordis Signe, f. 1901, død 1902, 1 år gammel

1901’ 1900* Spilderhauggata 6
Ole Olsen, f. 1875, Trondhjem, stenarb.
Anna Hansen, f. 1881
Henny Karoline, f. 1901

1910’ 1910* Spilderhauggata 6
Martin Olav Heske, f. 1890, , død 1984, 94 år gammel, Mandal, smed, feiersvend
Therese Finsdal, f. 1889, Laudal
Olga Marie, f. 1910

1910* Spilderhauggata 6
Severin Svendsen, f. 1871, maskinist paa D/S
Gurine, f. Herigstad, f. 1864, død 1933, 69 år gammel
Gudrun, f. 1893
Marry, f. 1894
Charles, f. 1898
Sigurd H. f. 1887
Sverre, f. 1890
Gitlaug Herigstad, f. 1820, Time, enke

1914’ 1915’1916 Spilderhauggata 6
Kristian Knudsen, f. 1882, seilmager, død 1962, 80 år gammel
Martha Eriksen, f. Eide, f. 1883, Halsnøy
Tora Larsine, f. 1906
Oluf Markus, f. 18-5-1912, død i brann 5-6-1917
Anny, f. 1915, død i brann 5-6-1917
Johan Anker, f. 1914
Lars, f. 1919
Elvin, f. 1920
Lilly Konstanse,
Innen 1920 var de flyttet til Nedre Dalgt. 37.

Les mer om ulykken her:

https://pedersgaten.org/brann-i-spilderhauggata-6-i-1916/

1915’ 1916 Spilderhauggata 6
Svend Andreassen, f. 1878, Jaasund, herm, huseier
Karen Andreassen, f. 1877, Refvem
Edel, f. 1902
Arne, f. 1904
Sverre, f. 1906
Bjarne, f. 1909
Camilla, 5 år i 1916
Alf, 3 år i 1916
Øivind Berner, f. 1915

1916 Spilderhauggata 6
Martin Gausel, 35 år, kjører
Olufine, 30 år
Bjarne, 8 år
Astrid, 6 år

1919’ 1920* 1939 1949 -1956 Spilderhauggata 6
Tønnes Andreas Risa, f. 1876, død 1954, 78 år gammel, bødker, huseier
Tomasine Olsen, f. 1879, død 1956, 77 år gammel
Toralf, f. 1900, smørarb. g.m. Sigrid
Charles, f. 1902, smørarb, g.m. Bergit
Markus, f. 1906, g.m. Karethe
Bertram, f. 1907, g.m. Anna
Ruth, f. 1911, g.m. Erling Eide
Paulus, f. 1912, g.m. Borghild Høie i 1941
Marthon
Willy, f. 1916, g.m. Klara
Svanhild, f. 1919, tvilling, g.m. Håvard Bakke i 1942
Erna, f. 1919, tvilling, g.m. Peder Vorland
Liddy, g.m. Sverre Høivik

i 1955 selger Thomasine huset til datter og svigersønn Ruth og Erling Eide.

1939

Fra Facebook :

Turid Torkildsen Forfatter
Lisa Thelin Knutsen Mine besteforeldre var Tønnes Andres Risa og Tomasine Risa, de kjøpte Spilderhauggata 6 rundt 1915 kan jeg tenke meg. De hadde hus på Våland tidligere men det ble for lang vei inn til Stavanger Margarinsentral der min bestefar leverte tønner på håndkjerre, han var bøtker og hadde eget verksted i kjelleretg. Dersom du synes at bilde kan brukes er det ok for meg. Rart å tenke på at det er 75 år siden dette bilde ble tatt og det fikk meg til å tenke på noen visdomsord; “sannhetens speil forteller oss at noe vi hadde har årene tatt, men inni oss ligger en underlig skatt, en barnlig glede vi alltid har hatt”.

 

1955- Spilderhauggata 6
Erling Eide, f. 1905, død 1994, 89 år gammel
Ruth, f. Risa, f. 1911
Thor Egil, og Gunhild
Bjørnar og Lisa
Janne

1992 fra Karen Margrethe Hald til Jane Vigsnes og Fred Reidar Bøe, hver med 1/2d.
1999 fra Andre Vågen Birkenes til Jan Meek

Spilderhauggata 6  Fra Adressebøkene

6 Alfsen, Einar, fab.arb
6 Andreassen, Svend, herm. 1913 1917
6 Bakke, Haavard, løs. 1943
6 Bertram Risa, maler 1930
6 Eide, Erling, herm 1935 1948 1961 1968
6 Eide, Ernst, revisorass. 1948 1961 1968
6 Eide, Tor, arb. 1961
6 Gausel, Martin, løsarb. 1913
6 Olsen, Karl, dreier 1901 1930 1925
6 Olsen, Marie, arb. 1930 1925
6 Olsen, Nils, kom.arb. 1925
6 Olsen, Ole, stenarb. 1901
6 Pedersen, Rasmus, arb. 1901
6 Risa Willy, 1935 1961
6 Risa, Chareles, smørarb. 1930 1925 1935 1943
6 Risa, Klara, frue 1961
6 Risa, Markus, fab.arb. 1930
6 Risa, Paulus 1930 1935
6 Risa, Toralf, smør.arb. 1925
6 Risa, Tønnes, Bøkker 1930 1925 1935 1943
6 Varland, Peder 1943
6 Aadnesen, Rakel, hus.hdl.kolonial 1901

1998 Spilderhauggata 6
Karlson
Wik

Spilderhauggata 8

Spilderhauggata 8 2008 foto ATK

1894 1895 1899’ Spilderhauggata muligens nr 20
Ole Fosmark, f. 1860, støb. Kjedelsmed, Fossand
Berta Marie Birkeland, f. 1862
Karine, f. 1884, g.m. Rasmus Waldeland
Bergit, f. 1887
Berta Marie, f. 1885
Ole, f. 1892
Ingrid, f. 1894
Bertelle, f. 1899
De bodde i Dokgata 14 i 1891. Innen 1910 var det flyttet til Suldalsgata 8.

1898’ Spilderhauggata 8
Nils Pedersen, 34 år, støeriarb.
Sikke, 44 år
Joakim, 10 år
Paul, 6 år

1898’ Spilderhauggata 8
Maren Mauritzen, 44 år, enke
Theodora, 26 år
Marie, 19 år

1897’ Spilderhauggata 8
Andreas Nøsen, f. 1870, mekanikus, død 1961, 92 år gammel
Sanna Alette Kristensen, f. 1874
Eli, f. 1897

1897’ Spilderhauggata 8 
Adolf Hansen, f. 1865, form.
Lina Eriksen, f. 1865
Taletta, f. 1897

1900’ 1900*1901- Spilderhauggata 8
Randulf Olsen Hana, f. 1862, matros
Jannike Margrete Leb–, f. 1862
Ingrid Marie, f. 1900
I 1932 fylte Randolf 70 år og bodde på sjømannshjemmet

1900*1901- Spilderhauggata 8
Lauritz Hansen Riska, f. 1870, rebslagersv.
Isidora,f. Vaaland, f. 1864, Hetland
Nils, f. 1883, Hetland, støberilærl.
Marie, f. 1887
Klara, f. 1890
Alvilde, f. 1892

1898-1900-1901’1904 Spilderhauggata 8 
Daniel Olsen Frøiland, f. 1868, Hetland, død 1904, 41 år gammel, kjører, ungkar, støb.

Berthe Cecilie Rasmussen, pige, Lervig 7
Thoralf, f. 1901

Torborg, f. 1830, Sauda, mor til Daniel

—  1904

-1904

1900* Spilderhauggata 8
Andrias Olsen, f. 1867, Hetland, matros
Regine, f. 1868
Frida, f. 1889
Johan, f. 1887

1902’ Spilderhauggata 8
Johannes Johannesen – f. 1877, støb.
Marie Berge, f. 1874
Johannes Emil, f. 1902

1903’ 1905 Spilderhauggata 8
Ivar Helland Ueland, f. 1868, løsarb./dykker
Marie Eriksen, f. 1867
Ella Regine, f. 1896, død 1901, 5 år gammel
Edvin, f. 1900, død 1902, 18 måneder gammel
Rakel, f. 1903

1903’ Spilderhauggata 8
Rasmus Waldeland, f 1885, ungkar, reist til Afrika
Karine Fosmark, f. 1884
Ruth Karena, f. 1903

1907’ Spilderhauggata 8
Gustav Olsen Hostvedt, f. 1886
Inger Kristine Larsen, f. 1884, død, 1964, 80 år gammel
Lovise Emilie, f. 1907

1910* Spilderhauggata 8
Simon Simonsen Motland, f. 1869, Nærbø, bygningsnekermester
Andrea Matilde, f. 1869, Hetland
Sem, f. 1893
Johan Lie, f. 1900

1910* 1920* 1935-Spilderhauggata 8
Gustav Sømme, f. 1864, Haaland, fab.arb.
Thea, f. 1875, Haaland, enke i 1920, huseier i 1920*, død 1949, 74 år gammel
Gerhard, f. 1896, Haaland
Malene, f. 1894, Haaland
Bertha Malene, f. 1898, Haaland
Marta Marie, f. 1901, Haaland
Tine Gurine, f. 1903, Haaland
Toldine Sola, f. 1890, Haaland, herm.
Olaf Tjessem, 6 år i 1916, pleiesønn, (får kr. 10 pr. mnd. for ham)
Thea drev strykeri i årene 1925-1935.

1910* Spilderhauggata 8
Karl Martinius Askautsen, f. 1885, død 1942, 57 år gammelkonditor, nu kullemper
Gunda Kamilla Berg, f. 1888, Haugesund, død 1927, 39 år gammel, (søster til Karl Georg Berg)
Lars, f. 1908, død 1947
Olaf, f. 1910, død 1968

1910* 1915’ Spilderhauggata 8
Karl Georg Berg, f. 1881, Haugesund, død 1955, 74 år gammel, slagtersv.
Anne Kristine Berg, f. 1873, Varhaug, død 1931, 42 år gammel
Kaius Arntsen Ødegård, f. 1894, Thime, død 1961, 67 år gammel, slagthusarb.
Tilla, f. 1896, Thime, død 1971
Dagny, f. 1902, Thime, død 1947
Karl Georg, f. 1910, Thime, død 1978

Thorleif Karolius, f. 1909, Thime, død 1998
Oskar Johannes, f. 1915

Flyttet til Taugata 6 ca 1915.

1916 Spilderhauggata 8
Petter Tjessem, 22 år, 2. maskinist

1916 Spilderhauggata 8
Aanen Valentinsen, 75 år, tømm. Huseier
Gunhild, 70 år
Ole, 30 år, mekaniker
Adolf, 33 år, tømmerm.

1916 Spilderhauggata 8
Selma Sola, 36 år, vaskearb.
Anna 3 år

1920* Spilderhauggata 8 
Sina Bergesen, f. 1864, Bjerkreim, enke, herm
Ole Reinert, f. 1906
Hans Ingvald Didriksen, f. 1890, Haaland, fab.arb.

1920* Spilderhauggata 8
Gunerius Melø, f. 1882, Bjarkøy, mekanikus
Sara, f. 1889, Buksnæs
Paul, f. 1908, Kr.sund

1930-1961-1967 Spilderhauggata 8
Magnus R. Eskeland, huseier
Hanna, f. Aadnøy

1967-1968-1971-1974 Spilderhauggata 8
Karlef Østerhus. f.1914, død 1971, 57 år gammel
Rakel Marie, f. Fjermestad
Lars og Lilli
Marthon og Margrethe
Dagfinn og Gun
1967 til Karlef Østerhus fra M.R. Eskeland
1974 Fra Rakel Østerhus til Svein Amundsen

Spilderhauggata 8, fra Adressebøkene

8 Berg, Karl, slagtersv. 1913
8 Blom, Lars, fartøifører
8 Eskeland, Hanna, frue 1961
8 Eskeland, Magnus, arb 1930 1948 1961
8 Fosmark, Ole, kjedelsmed 1901
8 Hansen, John 1948
8 Hansen, Lauritz, rebslager 1901
8 Hapnes, Randine, arb. 1943 1948
8 Johnsen, Alf, sjøm. 1930 1935
8 Knudsen, Severin, arb. 1943 1948
8 Næsvig, Gustav, matros 1901
8 Oseland, Ingart, herm. 1935
8 Sola, T. vaskearb. 1917
8 Sømme, Gerhard, montør 1917
8 Sømme, Thea, strykeri 1925 1935
8 Torjusen, Lars, stiger 1901
8 Valentinsen, Adolf, tømm. 1917
8 Valentinsen, Ole, mek. 1917
8 Valentinsen, Aanen, tømm. 1917

Familien Valentinsen bodde i Spilderhaugata 16, se der.

1998 Spilderhauggata 8
Chantrier
Aasen

Spilderhauggata 10

Foto ATK 2008

1897’ Spilderhauggata 10
Kristian Emil Paulsen, f. 1874, styrm, ungkar i Skipperg.
Anne Bjørnsen, f. 1874 ugift
Sverre, f. 1897

1898’ Spilderhauggata 10
Kornelius Jansen, f. 1871, maler
Thea Lovise Rasmusdtr, f. 1877
Jenny Kristine, f. 1898

De flyttet til Pedersgata 124 rundt 1900.

1897’ 1899’ 1901’ Spilderhauggata 10
Ole Marselius Vaage, f. 1876, tømm
Grete Julie Serigstad, f. 1878
Margrethe, f. 1897
Hjørdis, f. 1899
Osvald Severin, f. 1901
Hariet, f. 1903
Ester, f. 1906
Harald, f. 1909
Før 1910 var de flyttet til Karlsmindegata 92.

1898-1900*1901- Spilderhauggata 10
Ole Johan Olsen, f. 1841, Avaldsnes, skibstømm.
Magrete, f. 1839, Jelsa
Johanne Gurine, f. 1881
Petter Hansson, f. 1876, Hitterø, maskinarb v. støberiet
Reinert Hansson, f. 1877, Hitterø, skibssmes, v. støberiet
Ole Johannesson Grødem, f. 1875, Randeberg, smedarb, v. støberiet

1898* Spilderhauggata 10
Johan Tostensen, 46 år, støberiarb.
Theloine, 35 år
Trygve, 16 år, støberiet
Theorine, 14 år
John, 9 år
Einar, 4 år

1900* Spilderhauggata 10
Ole Olsen, f. 1876, tømm.
Julie, f. 1878
Margrethe, f. 1896
Jordis, f. 1898

1905’ Spilderhauggata 10
Magnus Loden?, f. 1881 skrædder
Johanna Waage, 1881
Sylvia Marie, f. 1905

1908’ Spilderhauggata 10
Jørgen Larsen, f. 1862, meka.
Bertha Westlye, f. 1864, Time
Herjet, 1898
Erling, f. 1899
Marie, f. 1901
Elfrida, f. 1904
Johan, f. 1907
Innen 1910 var de flyttet til Risbakken 22.
Se hus 5———–

1909’ 1910* Spilderhauggata 10
Berent Tobias Tønnesen, f. 1889, fab.
Karen Josefine Haaversen, f. 1889
Borghild Katrine, f. 1909

1910* 1920* 1926 Spilderhauggata 10
Johan Arent Haaversen, f. 1861, Høgsfjord, stenarb. fraværende i 1920*
Gunhild, f. 1857, Haugesund, understøttelse av fattigkassen, død 1926, 69 år gammel
Hans Ole, f. 1885, Wisnæs
Kaare Johan, f. 1887
Karen Sofie, f. 1889
Johanne Olava, f. 1891, blikarb.
Ellen Marie, f. 1892, herm.
Bertha Gurine, f. 1894, herm. død 1916, 21 år gammel
Otto Emanuel, f. 1898, Thime
Magnus Emil, f. 1900
Borgny Gustava, f. 1916, datter til Bertha Gustava
Bertha Gurine fikk 9-6-1916 datteren Borgny Gustava med ungkar Gustav Moe. Bertha døde 29-7-1916 21 år gammel av Tæring.
De bodde i Arbeidergt i 1887 og i Jæderensgt. 79 i 1900.

1910* 1913’1918’ 1920* 1961 1984 Spilderhauggata 10
Ole Hans Haaversen, f. 1885, Visnæs, død 1961, 76 år gammel, fab. Lodder, huseier
Theodora Marie Halvorsen, f. 1888, Åkra, død 1924, 36 år gammel
Borghild, f. 1909
Hanna Katrine, f. 1911 og Knut
Oskar Garman, f. 1913
Henry Johan, f. 1915
Olav Mindor, f. 1916 og Erna
Arne Birger, f. 1918 og Paula
Gift 2. gang 1925, med
Svanhild Stefane Dagmar, f. Reinert, f. 1892 Torshavn Færøyene
Jenny Marie, f. 1925
Sjekk hus 16-
1984 Salg fra Svanhild Haaversen til Kåre Risbakken

1916’ Spilderhauggata 10
Gustav Moe, f. 1892, rørl, ungkar, Avaldsnesgt 42
Bertha Gurine Haaversen, f. 1894, død 29-7-1916 21 år gammel av Tæring. da datteren var ca. 1 1/2 måned gammel.
Borgny Gustava, f. 9-6-1916

1912’ 1914’ Spilderhauggata 10
Svend Levang, f. 1879, stenarb.
Olena Jakobsen, f. 1881, død 1918, 40 år gammel
Samuel
Margit Johanna, f. 1912
Astrid Sofie, f. 1914

1912’ Spilderhauggata 10
Andreas Tangen, f. 1880 herm
Gudrun Larsen, f. 1883
Barnet døde 1912, 14 dager gammelt.

1914’ Spilderhauggata 10
Jakob Severin Jakobsen, f. 1882
Petra Mathilde Andersen, f. 1882
John Morten, f. 1914

1916’ Spilderhauggata 10
Anders Thorsen, 30 år, kjører
Othelie, 30 år
Karen, 10 år
Thor, 6 år
Marthon 1 år

1920’ 1920* Spilderhauggata 10

Thorvald Ueland, f. 1894, kjører, gift 1919
Johanna Olava Haaversen, f. 1891
Ludvig Johan, f. 1920
Gerda Betzy Ueland, f. 1924

Spilderhauggata 10, fra Adressebøker

10 Berg, Marie, fab.arb 1935
10 Bjoland, Andro 1943 1948
10 Grødem, Ole, smed 1901
10 Gundersen, Henry 1935
10 Hansen, Peder, rørl. 1901
10 Hansen, Rinert, smed 1901
10 Haave, Ole, fab. 1913
10 Haaversen Ole, mask. 1917
10 Haaversen, Arne 1943
10 Haaversen, Bertha, fab. 1917
10 Haaversen, Gunhild, fab.arb- 1917 1930 1925
10 Haaversen, Johanne, fab. 1917
10 Haaversen, Karl 1943
10 Haaversen, Magnus, fab.arb. 1925
10 Haaversen, Ole, fab.arb 1930 1925 1935 1948
10 Haaversen, Otto, herm. 1917
10 Haaverstein, Magne, bakkelittarb. 1961 1968
10 Haaverstein, Ole, pensj. 1961
10 Haaverstein, Stephanie, frue 1961
10 Haaversten, Garman, tømm. 1961
10 Haaversten, Jenny kontrolld. 1961
10 Johan Kristensen, herm. 1925
10 Johan Kristensen, lyktetenner 1930 1925 1935
10 Larsen, Erik, cementarb. 1943
10 Levang, Sven, stenarb. 1913
10 Olsen, Ole, tømm. 1901
10 Pedersen, Andreas, sjøm. 1930
10 Sivertsen, Oskar, fyrb. 1943 1948
10 Stange, Andreas Madsen, støb. 1913
10 Ueland, Torvald, kjører 1925
10 Waage, Ole, fab. 1901

Havertsen, Jenny Marie og Stepanie, 1968
Theodor Rostøl, 1968

1998
Hellestø
Håvardsholm
Kolnes
Lau
Skadberg

Spilderhauggata 14

Foto ATK 2008

1896’ Spilderhauggata 14
Kristian Wiig, f. 1875, matros ungkar
Gabrielle Mathilde Vagle, f. 1874, pige
Kristian Charles, f. 1896
Sjekk hus 10–

1897’ Spilderhauggata 14—ikke 
Gustav Robert Blomkvist, 1868, mekanisk arb
Pauline Knudsen, f. 1864
Viktor Hugo, f. 1897
Thorborg, f. 1899
Før 1900 var de flyttet til Sømmesmuget 2.

1898’ Spilderhauggata 14-
Karl Kristiansen, f. 1861, matros
Inger Torgersen, f. 1861
Charles Bertinius, f. 1898
John, 2 år
Kaia, 1 år

1899’ 1901’ Spilderhauggata 14 
Nils Martin Gundersen, f. 1876, stuert
Marie Larsine Larsen, f. 1873, død 1921, 48 år gammel
Bergly, f. 1899
Trygve Arne, f. 1901
Leonard, f. 1904
Bjarne, f. 1907
Før 1910 var de flyttet til Pedersgata 44.

1900* 1901’ Spilderhauggata 14
Bendiks Evertsen, f. 1876, løsarb.
Matilde, f. 1874
Hans Marinius, f. 1901

1898-1900* 1901-Spilderhauggata 14
Mandius Larsen, f. 1847, tømmerm.
Berthe, f. 1848
Laurits, f. 1871
Elias Vikkre, f. 1884, Skudsenes, erendsgutt

1898-1900* 1901-Spilderhauggata 14
Rasmus Olsen, f. 1832, Finnestad Hetland, støb.arb.
Gurine Gabrielsen, f. 1851, Finnestad, husholderske
Alexandra Høyland, f. 1891

1900* 1901-Spilderhauggata 14
Rasmus Eliassen Øsebak, f. 1877, snedkersvend
Olava, f. 1878
Einar, f. 1900

1904’ Spilderhauggata 14
Garman Nilsen, f. 1874, støb.
Johanna Andersen, f. 1873
Ester Natalie, f. 1904
1910* Arbeidergata 13
Garman Nilsen Frøiland, f. 1872, Frøiland, støb.
Johanna N. Andersen, f. 1873, Sandeid
Sigurd Andreas, f. 1897
Gunhild, f. 1899
Sønneva, f. 1901
Ester, f. 1904
Ingeborg Paulsen, f. 1840, Sirdal, fattigstøtte, forsørget av sønn i USA
Innen 1910 var de flyttet til Arbeidergata 13.

1906 Spilderhauggata 14
Severin Neresen/Narvesen
Anna Marie Nersesen, f, 1877, Ingebrigtsen, død 1906, 29 år gammel

1906

1908’ 1910* 1911-Spilderhauggata 14
Anders Mattias Larsen, f. 1877, forretningsfører for «1ste Mai»
Olava Bertine Norland?, f. 1882, Torvestad
Anna, f. 1904, Haugesund
Randi, f. 1906
Kaare, f. 1908
Agnes, f. 1911

1908’ Spilderhauggata 14
Lars Olsen Engedal, f. 1883, Aarstad, skomsv.
Cecilie Nilsen, f. 1876, Hetland, død 1945, 69 år gammel, skræddersvend
Marie Jakobine, f. 1908
Anna Bertine, f. 1909
Før 1910 var de flyttet til Ryfylkegata 29 /1914 i nr 31

1910* Spilderhauggata 14
Kristine Eriksen, Johnsen, f. 1861, enke, død 1938, 76 år gammel, herm.
Reinert, f. 1887, farmarbeider
Elisabeth, f. 1890, herm. G.m Oscar Borgersen
Erik, f. 1892, herm
Karl, f. 1894, herm.
Kristine ble gift Johnsen og bodde i Spilderhaugsmuget 4 i 1920.

1912’ Spilderhauggata 14 g- 1911
Oskar Borgersen, f. 1875, stuert
Elisabeth Eriksen, f. 1890
Ellen Allis, f. 1912, død 1912, 4 måneder gammel.
Ely Marie, f. 1918

1913’ Spilderhauggata 14
Edvard Finnestad, f. 1875, død 1955, 80 år gammel, rørl.
Anna Bertelsen, f. 1882
Petra Gurine, f. 1913

1913’ Spilderhauggata 14
Enok Kommedal, f. 1891, herm. Død 1954
Ane Thorgersen, f. 1894
Thorger, f. 1913
Edith Alvilde, f. 1916

1918’ Spilderhauggata 14
Jakob Sigvard Pettersen, f. 1900, jernbane
Anna Bergitte Andersen, f. 1898
Elsa Jakobine, f. 1918
Innen 1920 hadde de flyttet til Pedersgata 115.

1916’ 1920 Spilderhauggata 14
Elen Marie Torgersen, 42 år, enke, huseier
Marie, 19 år, fab.arb.
Theodora, 16 år, fab.arb.
Einar 14 år
Abeline, 11 år
Edvin, 6 år

1920* 1929 1943 Spilderhauggata 14
Elen Marie Torgersen, f. 1873, død 1952, 79 år gammel, enke, vaskekone, huseier
Teodora, f. 1899, herm
Abeline, f. 1904, g. m. Osvald Olsen i 1939
Edvin, f. 1909, død 1929, 20 år gammel

—–1943

1916’ Spilderhauggata 14
Magnus Kopperdal, 20 år, arb. Wesnes
Olaus Olsen, Lura, 18 år, fab.arb.
Mandius Larsen, 18 år, fab.arb, fra Lura
Simon Tastad, 53 år, Fru Meieri
Innen 1920 ar de flyttet til Nymansveien 52.

1916’ Spilderhauggata 14
Randi Andersen, 43 år, fab.arb.
Rasmus Olsen, 19 år
Anna Andersen, 45 år, sygelig
Ingeborg Tønnesen, 33 år fab.arb.

1916’ Spilderhauggata 14
Karl Johan Berg, f. 1880, kaiarb.
Ingeborg Marie Steffensen, f. 1881
Ingvald Johan, f. 1916

1920’ Spilderhauggata 14 gift 1920
Einar Torgersen, f. 1901, herm, død 1979, 78 år gammel
Lena Serina Følgesvold, f. 1900
Arne, f. 1920
Sigrid, f. 1922
1941 Spilderhauggata 14, Lysning: Torleif Larsen, sjåfør, Madla og Sigrid Torgersen Spilderhauggata 14

1920* Spilderhauggata 14
Malene Johannesen, f. 1854, Klep, herm.
Alida, f. 1884, Klep, herm

1916-1920* Spilderhauggata 14
Valborg Pedersen, f. 1864, Farsund, enke
Thorvald, 25 år i 1916
Frank, 23 år i 1916, fyrb.
Anton Severin Pedersen, f. 1894, Kvinesdal, fyrb.
Henrik Fredrik, f. 1892, Kvinesdal
Agnes Sofie, f. 1896, Sirdal

1961-15-7 Spilderhauggata 14
Ekteskap inngås
Anne Karin Kruse Spilderhauggata 14 og
Mikal Larsen, Madla

Spilderhauggata 14 Adressebøkene

14 Finnestad, Edvard, rørl. 1913
14 Kommedal, enok, herm. 1913
14 Larsen, Lauritz, snedkersv. 1901
14 Larsen, Mandius, falser 1925 1935 1943 1948
14 Nådland, Johan 1948
14 Olsen, Olaus, fab, 1917
14 Olsen, Rasmus, fyrb, 1901
14 Pedersen, Anton, fyrb. 1917
14 Pedersen, Franche, bakersv. 1913 1917
14 Pedersen, Henrik, baker 1930 1925
14 Tastad, Ingeborg, fab. 1917
14 Tastad, Simon, herm. 1917 1930 1925
14 Torgersen, Abeline, arb. 1935
14 Torgersen, Einar, fab. 1930 1925 1935 1948 1961 1968
14 Torgersen, Elen, enke 1930 1925 1935 1961 1968
14 Torgersen, Marie, fab. 1917
14 Torgersen, Theodora, fab.arb. 1917 1930 1925
14 Wathne, August, tømm. 1913

1968 Iversen Erna Elfrid
1998 Galta

Spilderhauggata 16

Spilderhauggata 16 er det hvite huset vi ser helt til Høyre. Foto ATK 2008

1897’ 1900* 1904’1910 Spilderhauggata 16 
Tobias Jonasen Bøe, f. 1861/65, Nærbø tømm, gift 1892.
Ane Elisabeth Valentinsen, f. 1873
Bjarne, f. 1893
Anna, f. 1895
Alfrida, f. 1897
Tobias, f. 1900
Gunhild, f. 1902
Gunvald Jensenius, f. 1904
Jonas, f. 1905
Thea Helgesen, f. 1844, Imsland, ugift, herm. 1900*1910, linvarefab,
De bodde i Haukeligata 94 i 1920. Det er det samme som Ryfylkegata 5.

1898’ Spilderhauggata 16
Elling Eriksen, f. 1872, Haa, bagersv.
Margit Johannesen, f. 1867, Island
Ingeborg, f. 1886
Egon Jamis Sejersold, f. 1893
Elfa Austine Sjerlotte, f. 1895
Mary Edel Solvig, f. 1896
Gyda Hjørdis Blauch, f. 1898
Lilly Harjit Rut, f. 1899
Innen 1900 var de flyttet til St. Hansgade 1

1898 Spilderhauggata 16
Johan Johnsen, 25 år, arb.
Regine, 40 år
Bergit, 9 år
Frida, 14 år

1898 Spilderhauggata 16
Nikoline Nilsen, 50 år, enke
Nikolai, 13 år

1899’ 1902’Spilderhauggata 16
Gunnar Amaliksen, f. 1874, pølsem, død 1955, 78 år gammel
Bertine Valentinsen, f. 1875, død 1942, 66 år gammel
Alf, f. 1899
Arne, f. 1900
Georg, f. 1902
Jorine, f. 1909
Gunhild
Gerd
Alf
Se Arbeidergata under ukjent husnummer.

1899’ Spilderhauggata 16
Hans Brekke, f. 1881, tøm. Opg. barnefader ugift, Risbakken 13
Berte Pedersen, f. 1881fab. Ugift Spild 16
Jørgine Brekke, f. 1899

1900* 1901-Spilderhauggata 16
Aanen Valentinsen, f. 1843, Skudsenes, blikemballage arb.
Gunhild, f. 1844, Hetland
Adolf, f. 1882, fab.arb.
Ole, f. 1884
Jens, f. 1880
Adolf, f. 1883
Ole, 14 år i 1900
Ifølge adresseboken for 1917 så bodde de i Spilderhauggata 8.

1901

1905’ Spilderhauggata 16
Adolf Valentinsen, 1883, tømm
Mina, f. 1884
Simon, f. 1905
De flyttet til Arbeidergata 15 før 1907

1904’ Spilderhauggata 16
Ole Svensen Versland, f. 1867 Bjerkreim, støb.
Marie Nilsen, f. 1872, Søvde
Selma, f. 1900
Nils Marselius, f. 1904
Margit, f. 1905
Talleta, f. 1907
Paul, f. 1910
Innen 1910 var de flyttet til Øvre Banegate 23.

1900* Spilderhauggata 16
Karen Johansen, f. 1836, Bømlo, understøttes av datter, død 1906, 71 år gammel
Thea Marie Thorsen, f. 1871, Hetland
Gina Aadnesen, f. 1876, Hetland, fab.arb.

1906’ Spilderhauggata 16
Andreas Martin Andreassen Skretting, 1859/1875, ??løsarb, n. Banegt 28
Thea Torsen Haaland ???, pige væverske, 1872
Konrad Skretting, f. 1906
Det er et notat i kirkeboken.

1910* Spilderhauggata 16  
Thomas Thides., f. 1860, lagerform. Gift 1891
Antona Olsen, f. 1864
Karl, f. 1887, blikemball.arb
Bertha, f. 1891, behjelpelig i huset
Peder, f. 1898

1910* Spilderhauggata 16
Rasmus D. Aarvig, f. 1864, Tysvær, enkemann, kularb.
Arent, f. 1896
Anna Høiland, f. 1862, Strand, tjener
Innen 1920 var de flyttet til Smalgangen 5.

1911’ Spilderhauggata 16
Ole Haaversen, f. 1885, herm., død 1961, 76 år gammel
Theodor Marie Halvorsen, f. 1888, død 1924, 36 år gammel
Hanna Katrina Elisa, f. 1911
De bodde i Spilderhauggata 10 i 1922 da de fikk et dødfødt barn.

1918

1913 Spilderhauggt. 16
Sverre Nilsen, 18 år gammel. Død 2-9-1913, Arb. Foreldrene lever.

1916 Spilderhauggata 16
Laurits Nilsen, f. 1869, bødker, stvg. Smørfab.
Josefine Ommundsen, f. 1869
Jenny, f. 1899
Nora, 16 år, fab.
Inga, f. 1901
Klara, f. 1903, tvilling
Lilly, f. 1903, tvilling
Innen 1920 var de flyttet til Avaldsnesgata 61.

1916-1917 Spilderhauggata 16
Martinius Nilsen, f. 1873, fab.arb. enkemann
Sofie Larsen, f. 1871, død 1911, 40 år gammel
Borghild, f. 1900
Magnus, f. 1904
Harald, f. 1907
Thorleif, f. 1909
Dagmar, f. 1911
Malene Gundersen, 51 år, husholder, enke.
De bodde i Pedersgata 69 i 1912.

1919’ Spilderhauggata 16
Ole Marselius Korneliussen Ryg, f. 1888, sjåf.
Anna f. 1885
Olav Andreas, f. 1919

1920* 1931 Spilderhauggata 16
Gustav Messer, f. 1885, Egersund, konditor
Anna, f. 1886, død 1931, 45 år gammel
Astrid, f. 1908
Magda, f, 1909
Frantz, f. 1910
Magnus, f. 1913

1920* 1951 1959 1965-Spilderhauggata 16
Henrik Aarebrot, f. 1888, Aarebrot, Florø, kaiarb. Gift 1913
Berta Risnes, f. 1886, Nærbø
Astrid, f. 1914
Georg, f. 1916
Hilmar, f. 1919
Margit 1921

I 1959 ble huset overdratt fra Henrik til sønnen Hilmar Aarebrot.
2006 fra Mary Aarebrot til SK Housing

Spilderhauggata 16 fra Adressebøkene:

16 Bøe, Tobias, tømm. 1901
16 Gundersen, Malla, hush. 1917
16 Jensen, Asbjørn, hdls.betj. 1943
16 Jensen, Lars, fiskehandl. 1943
16 Larsen, Lars,fab. 1913
16 Messmer, Frantz, konditorl. 1935
16 Messmer, Gustav, konditor 1925 1935 1943 1948
16 Messmer, Magnus, mek. 1935
16 Nilsen, Lauritz, bøkkersv. 1913
16 Nilsen, Martinius, fab. 1917
16 Norland, Per, mask. 1948
16 Svendsen, Gabriel, avfallsartikler 1930 1925
16 Aarebrot, Bertha, frue 1961 1968
16 Aarebrot, Georg 1925 1935 1943 1961 1968
16 Aarebrot, Henrik, kaiarb. 1930 1925 1935 1943 1961 1968
16 Aarebrot, Hilmer 1943 1961 1968
16 Aarebrot, Selma, frue 1961

1998
Jakobsen
Nordbø
Strøm
Aarebrot

Gått gjennem hus 16 klart

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net