Spilderhauggata 1, 2, 3, og 5

Spilderhauggata 1-2-3-og 5

Her ser vi Spilderhauggata 1, 3 og 5. Utsnitt av bilde fra Byarkivet.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

184

Jeg har gått gjennom kirkebøker, folketellinger i 1900*, 1910* og 1920*. I tillegg har jeg tatt med alle som er funnet i adressebøkene. Jeg legger ved tabeller som viser hvem jeg har funnet. For årene etter 1945 har jeg lite opplysninger.

Spilderhauggata 1  ATK 2022

1896’ Spilderhauggata 1
Oliver Hansen, f. 1872, malersv.
Olina Hansen, f. 1859
Ingrid Dorthea, f. 1896

1896-1899’ 1901-Spilderhauggata 1
Johannes Larsen, 51 år, bagersv.
Lena, 50 år
Amalie, 25 år, fab.
Edvin, 15 år, lærl.

1899’ Spilderhauggata 1
Oluf Høgelie, f. 1869, dampskibsmaskinist
Martha Hansen, f. 1875
Ragnhild, f. 1896
Hans Ingolf, f. 1898
Innen 1900 var de flyttet til Opheimsgata 65.

1900*1901,  Spilderhauggata 1
Halvor Halvorsen, f. 1828, Sauda, støb. linvarefab.
Berthe Halvorsen, f. 1839, Haaland
Innen 1910 var de flyttet til Løvdahlsgt. 41

1900*1901 Spilderhauggata 1
Hans Jansen, f. 1871, smørfab.arb.
Severine, f. 1878, Finnø
Marthe, f. 1900
Astrid, f. 1902
Jon, f. 1905
Arthur Bjarne, f. 1907
Inne 1910 var de flyttet til Nymansgate 99.

1899’ 1901-Spilderhauggata 5
Hans Jansen, f. 1871, smørf.
Severine Gundersen, f. 1878
Martha, f. 1899

1900* Spilderhauggata 1 se hus 2????
Gesine Fanuesen, f. 1872, Time, fabrikvæverske
Karen Evensen, f. 1845, Avaldsnes, Herm.bestyrerinde

1900* Spilderhauggata 1
Ole Johan Olsen, f. 1847, Avaldsnes, Bagersv. formand
Olene Larsen, f. 1848

1901 Spilderhauggata 1 

Karen Evensen, 60 år, enke, manden opholder seg i Amerika, hører intet fra ham.

1907’ Spilderhauggata 1
Rasmus Levardsen, f. 1877, fab.form
Marie Hansen, f. 1882
Leif Haakon, f. 1907

1910*1920* 1930-Spilderhauggata 1
Johan Gabrielsen, f. 1856, Sola, død 1923, bestyrer hermetikkfabrik, huseier i 1920*
Ingeborg, f. 1858, Birkrem, enke i 1930
Bertinius, f. 1881
Gabriel, f. 1883
Theodora, f. 1885
Ingolf, f. 1888
Rudolf, f. 1894, butikg.
Birger, f. 1890, jungmand
I 1900 bodde familien i Spilderhauggt 32.

1910* 1913- Spilderhauggata 1
Hartvig Neverman, f. 1871
Lina, f. 1874
Betzy, f. 1893
Jørgen, f. 1894
De bodde i Bratteberggata 20 i 1900

1916 Spilderhauggata 1 
Rasmus Henriksen, f. 1868, Helvig, verksarb, støberiet
Hanna, f. 1872
Hilda, f. 1897
Haakon, f. 1900
Rakel 4 år
Kom fra Amerika i mai 1916, hustruen kom fra Helvig i 1914. Før i Pedersgata 141.

1917-1920* Spilderhauggata 1
Severin Larsen, f. 1885, herm.
Ingeborg Olene, f. 1881
Sigvart Idemar, f. 1916

1920* Spilderhauggata 1
Sigfred Johan Danielsen, f. 1895, Sand, herm.

1922-1961 Spilderhauggata 1
Thor Larsen, f. 1895, død 1962, 67 år gammel, snekkersv.
Marie, f. Torgersen, f. 1896, død 1987
Arthur, f. 1918, død 1989, g.m. Lillemor
Ester, f. 1922, død 2011, g.m. Willy
De bodde i Avaldsnesgata 61 i 1920.

1927
Ekteskap inngås i Spilderhauggt. 1 lørdag 29 ds. mellom Astri Ween og hr. Karl Selbak.

1935-1959 Spilderhauggata 1
Knut Åke Olsson, f. 1883, død 1940, 57 år gammel, svensk, typograf
Bertha f. Engelsen, f. 1891, død 1959, 68 år gammel
Åke, g.m. Randi
De bodde i Pedersgata 94 til 1930.

Anna Thelin Løksen fortalte: Til julemiddag hadde de alltid lutefisk og førstedag var det surstek. Julekvelden ble ofte feiret sammen med en annen svenske. Knut og Berta Olsson med sønnen Åke, i Spilderhauggaten. Anna måtte beundre Berta i hvordan hun klarte å lage middagen og servere alt varmt, selv om hun bare hadde en kokeplate. Det var vanlig at de var sammen om lørdagskveldene snart her snart der.

1954-1977-2014 Spilderhauggata 1
Toralv Karlsen, f. 2-10-1926, død 2-7-1984, 57 år gammel gift 1951
Haldis Marie Larsen, f. 12-5-1930, død 2014, 84 år gammel
Helge, f. 1953
Torill, f. 1955
Reidun, 28-2-1968
Grethe, 28-2-1968
Haldis og Toralv giftet seg 27-10-1951.
De bodde i Pedersgata 76.
Fra Facebook har jeg med Reiduns tillatelse sakset den kommentaren.:
«Mor mi bodde i Pedersgata og deres hus va et av de siste i området som fikk innlagt toalett. Når hun skulle hjem og hu hadde ”følge” så sa hun at hun bodde en annen plass når kjerrå va i gadå for å tømme utedassen. He, he, hu sa hade og gjekk ner bakken og venta te an gjekk så hu kunne sniga seg hjem.»

Folk som er funnet i adressebøkene.

1 Egeland, Gunhild, herm. 1935
1 Gabrielsen, Ingeborg, enke 1930
1 Gabrielsen, Johan, fab.form. 1913 1917
1 Jakobsen, Kristian, kjører. 1917
1 Jansen, Hans, arb. 1901
1 Knut Olsson, typograf 1935
1 Larsen, Arthur 1943 1948
1 Larsen, Johs. Bagersv. 1901
1 Larsen, Marie, frue 1961
1 Larsen, Severin, herm. 1917
1 Neverman, Hartvig, dampm. 1913
1 Neverman, Jørgen, mekanikus 1913
1 Olsen, Bertha, enke 1948
1 Olsen, Laurits, fab.arb. 1930
1 Olsen, Ole, kjører 1901
1 Olsson, Aake 1943
1 Rygh, Hilda, syerske 1943
1 Thor Larsen, snekker 1935 1948
1 Østby, Karen, arb. 1961

1998 Spilderhauggata 1
Karlsen

Spilderhauggata 2

1897’ Spilderhauggata 2
Peder Strand, f. 1867, bankkontorist
Amanda Pedersen, f. 1869
Henrik Bernhard, f. 1897

1902’ Spilderhauggata 2
Adolf Jonasen Ree, f 1875, støb
Gesine Marie Gabrielle, f. 1877
Gerda Marie. f. 1902

Folk som er funnet i adressebøkene.

2 Aperholen, Emilie, kolonial 1901
2 Halvorsen, Mikal, kontorist 1901
2 Lange, Ingolf, 2.styrm. 1913
2 Mortensen, Peder, mekanikus 1901
2 Olsen, Harald, bliks. 1901

Det er litt usikkert hvilket hus dette var, siden jeg ikke finner adressen senere.

Spilderhauggata 3

Spilderhauggata 3  ATK 2022

1898’ Spilderhauggata 3
Olaf Martinius Olsen, f. 1866, jernstøber
Regine Amalie Olsen, f. 1873
Oskar Tandrup, f. 1898

1898’ Spilderhauggata 3
Arnold Andreas Gundersen, f. 1875, arb v. brandv
Johanne Osmundsen, f. 1876
Anna, f. 1896
Elen Alette, f. 1898, død 1898,
Ellen Alette, f. 1899
Innen 1900 far de flyttet til Lyder Sagensgt 7.

1899’ Spilderhauggata 3
Martin Eriksen Gilje, f. 1875, Høgsfjord, tømm/brandkonstabel
Bertine Olausdtr, f. 1875, Høgsfjord
Enok, f. 1899
Innen 1900 var de flyttet til Sandsgata 70.

1900* 1901’ Spilderhauggata 3
Jonas Hansen Goa, f. 1877, hustømm./ølkjører
Elisabeth Gjertsen, f, 1876
Kjersten, f. 1900
Hartvig, f. 1901

1900* 1902’ Spilderhauggata 3
Ole Tollefsen, f. 1873, fab.
Elise Eriksen Meling, f. 1876
Jenny Thomine, f. 1900
Bergit Josefa, f. 1902

1900* 1901-Spilderhauggata 3
Mekal Møller, f. 1833, stenarb. død før 1903. ca 70 år gammel
Engel Serine Tønnesen, f. 1824, Egersund, død 1901, steller ved huset.
Laurits, f. 1857, sjøfarende
Erik Marselius, f. 1865, sjøfarende
Maren Martine, f. 1867
De bodde i Bøkkersmauet i 1885

I 1903 ble det tinglyst: Skjøte fra Mikal Møllers dødsbo til Johan Tungland.

1900* 1901 Spilderhauggata 3
Elias Olsen, f. 1874, Hetland, støberiarb.
Kristine, f. 1859, Kvinesdal
Erling Asem, f. 1891, Bamle, fosterbarn.

1900* 19101 Spilderhauggata 3
Bertha Meling, f. 1832, Hetland, død 1904, ugift, fattigstøtte

1902’ 1910* Spilderhauggata 3
Enevald Frøiland, f. 1874, støb. død 1935, 61 år gammel
Marie Sigbjørnsen, f. 1874, død 1932, 58 år gammel
Einar Frøiland, f. 1902
Rakel, f. 1904
Sigbjørn, f. 1906
Elder Marvel, f. 1908, død 1932, 23 år gammel, ved ulykke i Romania
Gvendoline, f. 1910
Torleif Bernhard, f. 1912, død 1933, 21 år gammel
Rakel Olene, f. 15-7-1916
De var flyttet til Spilderhaugsmauet 3 innen 1910.

1904’ Spilderhauggata 3
Johan Tungland, f. 1878, høvlemester
Marie Voster, f. 1877
Karsten, f. 1900
Margit, f. 1904, død 1905, 13 måneder gammel.
Innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 111.

1904’ Spilderhauggata 3
Andreas William Bjørnsen, f. 1881
Margrete Jansen, f. 1881
Anne Teresie, f. 1904

1905’ Spilderhauggata 3
Peder Halfdan Birkenes, f. 1877, mask
Karoline Elise Haaland, f. 1882
Herdis Elise, f. 1905

1906’ Spilderhauggata 3
Tormod Bersager f. 1880, arb
Inga Hansen. f. 1877
Elisabeth Marie, f. 1906

1906’ Spilderhauggata 3
Monrad Clementsen, f. 1884, maskinist
Gurine Mikalsen, f. 1883
Mary, f. 1904
Klara Malene, f. 1906
Georg Monrad, f. 1908
Innen 1910 var de flyttet til Løvdahlsg. 23.
1904’ Spilderhauggata 6
Monrad Klemetsen, f, 1884, sjøm, ungkar, Pedersgata 98
Gurine Mikalsen, f. 1883, pige
Mary, f. 1904

 

1907’ Spilderhauggata 3
Johan Hansen, f. 1874, fyrb.
Matilde Olsen, f. 1876
Jenny, f. 1907

1910* Spilderhauggata 3
Lars Hognestad, f. 1880, Time, bagersvend
Johanne, f. 1877, Torshavn
Magrete, f. 1900
Hans, f. 1902
Janne, f. 1903
Karsten, f. 1907
Jordis, f. 1909

1910* Spilderhauggata 3
Wilhelm Adolfs, f. 1885, Lofoten, matros
Lina, f. 1888, Alvesund
Arthur, f. 1910

1910* Spilderhauggata 3
Gunnar Helgeland, f. 1875, Vigedal, opslager v. støperi
Talette, f. 1877, Hetland

1910*1913 Spilderhauggata 3
John Knutsen, f. 1843, Haaland, skibsdriver
Ingeborg, f. 1852, Høiland
Gerda Sandved, f. 1900, pleiedatter
Rasmus, f. 1873, Jaasund, jorarbeide
Inga, f. 1883, tjenestepige
Joakim, f. 1885, Jaasund, jordarbeide
Kornelius, f. 1890, Jaasund

1913’ Spilderhauggata 3
Olav Dahle, f, 1887, kjører
Severine Espeland, f. 1887
Signe, f. 1913

1916’ Spilderhauggata 3
Haavard Svendsen, f. 1894, sjåfør
Hulda Edvarda Henriksen, f. 1897
Arne, f. 1916

1916 Spilderhauggata 3
Martin Johannesen, 21 år , Bodø, fab.arb. Wesnes
Jakob Helvig, 26 år, støb.arb.
Torvald Modal–, 20 år, støb.arb
Olav Henriksen Helvig, 18 år, støb.arb.
Mathias Mathiassen, 18, støb.arb

1919’ 1920* 1925 Spilderhauggata 3
Kristoffer Nilsen, f. 1894, bakersv. gift 1915
Sofie Amalie Martinsen f. 1891. Kvinesdal
Solveig Kristofa, f. 1916
Jenny Negarda, f. 1917
Elfrid Alvilde, f. 1919

Dagmar, f. 1922

1920* Spilderhauggata 3
Bertha Vinterhus, f. 1855, Sauda, enke, rengjøring
Bertinius, f. 1890, Sauda, matros

1920* Spilderhauggata 3
Gustav Odland, f. 1882, herm.
Benny, f. 1897, Kr.sand

1920* Spilderhauggata 3
Dina Stangeland, f. 1886, Klepp, enke, rengjøring
Torleif, f. 1906, Sandnes
Torvald, f. 1909, Sandnes
Lilli, f. 1918

jente, f. 1-12-1921

1920* Spilderhauggata 3
Marja Rosland, f. 1853, Varhaug, syerske.
Amalie Rosland, f. 1889, Klepp, herm.
Magnus Hansen, f. 1909, Sandnes
Sigurd Hansen, f. 1911, Sandnes

1919’ 1920*1935-1961-1977 Spilderhauggata 3
Mandius Andersen, f. 1890, død 1977, gift 1910
Beathe Regine Kristoffersen, f,1890, død 1969, 79 år gammel
Karl, g.m. Enny
Magda, g.m. Klaus Birkeland
Olga Hansine, f. 1919
Magna Regine, f. 1926 g.m. Bernt Johannesen i 1947

De bodde i Mellomgt. 6 i 1910.

1943 -1961 -1968 1998 Spilderhauggata 3
Klaus Birkeland, f. 1908. død 1984, huseier i 1975
Magda Andersen, død 2001, 86 år gammel
Torfinn
Magne
Arild
Bjørn
Arild har skrevet mange koselige historier fra området. De er lagt ut på denne siden.

Arild Birkeland: Det sto et uthus i bakgårdene i Spilderhauggaten 3. Dette ble delvis revet på midten av 60 tallet. Dette var et lite hus som inneholdt en leilighet over 2 etasjer. Kjøkken og stue i 1. etj. Og to rom i 2. etj. Jeg vet ikke når det sist bodde folk her, men det var før krigen. Det har vært innlagt strøm i huset, men den var frakoblet så langt tilbake som jeg kan huske.

Spilderhauggata 3

3 Abrahamsen, Holger, sjåfør 1935
3 Andersen, Beate, frue 1961 1968
3 Andersen, Karl, former. 1935
3 Andersen, Mandius, løsarb. 1935 1943 1948 1961 1968
3 Birkeland, Klaus, kjører 1943 1948 1961 1968
3 Birkeland, Magda, frue 1961 1968
3 Bukneberg, Ole F. fab. 1930
3 Dahle, Olaf, kjører 1913
3 Fjogstad, Magnus 1930
3 Frøiland, Engvald, kom.arb. 1913
3 Gundersen, Martin, donkeym. 1935
3 Jakobsen, Jakob, arb. 1917
3 Johannsen, Martin, fab. 1917
3 Johanson, Karl, fab. 1913
3 Knudsen, John, dæksarb. 1913
3 Markel, Finn, hj.arb. 1961
3 Møller, Michal, stenarb. 1901
3 Nilsen, Arne, motorarb. 1930
3 Nilsen, Herman, fab. 1913
3 Nilsen, Kristian, kjører 1913
3 Nilsen, Kristoffer, baker 1925
3 Olsen, Elias, smed 1901
3 Paulsen, Ingebrigt, stenarb. 1913

Spilderhauggata 5

Spilderhauggaten 5.  Dette ble vel revet tidlig på 60 tallet da Stavanger Gummiindustri overtok huset.

Spilderhauggata  5 lå på den åpne plassen. ATK 2022

1898’ 1901-Spilderhauggata 6 se nr 5 –
Thomas Olai Samuelsen, f. 1861, støb
Anne Elisabeth Mathiesen, f. 1859, død 1900, 41 år gammel.
Helmer, 13 år
Thea, 11 år
Petra, 8 år
Thora, 5 år
Elias, f. 1898
Anna Maria, f. 1900, død 1900
Malene Gundersen, 40 år, husholderske

1901 Spilderhauggata 5
Serine Johannesen, 51 år, enke
Johan, 17 år, murerarb.
Marie, 14 år

1905’ Spilderhauggata 5
Jørgen Larsen, f. 1865, støb
Berthe Westly, f. 1869
Marie, f. 1902, død 1932, 30 år gammel
Elfrida, f. 1905, død 1905, 20 måneder gammel
Sjekk hus 10——
De bodde i Lervig 12 i 1905

1907’ Spilderhauggata 5 

Ole Marselius Tollefsen, f. 1879
Bergit Elise Amdal?, f. 1876
Olga Else, f. 1907

1910* Spilderhauggata 5
Peder Gundersen, f. 1860, Jæren, skomagersv. død 1971, 57 år gammel
Selma Gundersen, f. Isaksen, f. 1863, død 1945, 82 år gammel
Johanna, f. 1883, fab.arb.
Godtfred, f. 1887, død 1904, 17 år gammel
Einar, f. 1889, letmatros, død 1937 48 år gammel
Pauline, f. 1894, herm.arb. død 1915, 22 år gammel
Peder, f. 1895, stentrykkerlærling
Emly, f. 1897
Olav, død 1902, 3 år gammel
Olaf, f. 1902, død 1911, 9 år gammel
Konstanse, f. 1907
De bodde i ABC gaten 6 i 1900, og var flyttet til Nylundsgate 18 innen 1915.

1915’ Spilderhauggata 
Rangvald Wilhelm Wilhelmsen, f. 1889
Malene Ognedal, f. 1893
Fridtjof Andreas, f. 1915

1916’ Spilderhauggata 5-
Sigvard Gustav Pedersen, f. 1880, skibsf.
Karen f. Tjensvold, f. 1883, død 1957, 77 år gammel
Olaf Tjensvold, f. 1916

1901-1902’ 1910*1920* Spilderhauggata 5?
Laurits Østraadt, f. 1856, død 1925, 70 år gammel, skipper, styrm. På slæbebaad i 1910, bøkkersv. I 1920-
Martha Grødem, f. 1858, Hjelmeland, død 1930, 72 år gammel.
Marie, f. 1893 bodde der i 1968

Petter, død 1900, 2 år gammel
Lars, f. 1897, død 1905
Peder Laurits Østraadt, f. 1902, i 1916 ble Laurits tildelt kr. 150. i Sjømandspensjon.

Marie Østraadt bodde her i 1968, da kom broren Peder hjem fra Amerika og overtok huset.

1920* Spilderhauggata 5 
Johan Fredrik Knutsen, f. 1863, død 1940, 77 år gammel, bødker
Janna Gurine, f. Nilsen, f. 1869
Johan Fredrik, f. 1900, cicelør, død 1933, 33 år gammel
Harald Karsten, f. 1904

Folk som er funnet i adressebøkene.

5 Andersen, Ingvald, herm. 1948
5 Johannesen, Johan, fisker 1943 1948
5 Johannesen, Malene, fab. 1943
5 Johannesen, Oskar, bryggeriarb. 1943 1948
5 Johnsen, Johan, sjåfør 1935
5 Johnsen, Laurits, løsarb. 1935
5 Knudsen, Harald, maskasp. 1930 1925
5 Knudsen, Johan, bøkker 1925
5 Sunde, Noralf, herm 1961
5 Sunde, Selma, eksp. 1961
5 Svendsen, S.A. mask. 1913
5 Sverre Johnsen 1935
5 Viland, Andrea, enke 1917
5 Wilhelmsen, W.E. herm 1917
5 Østraadt, Ltz. Fhv. styrm. 1913
5 Østraadt, Marie, butikbtj. 1913 1925  1961 1968

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net