Spilderhaugsmauet

Spilderhaugsmauet 

I skyggen av bybrua finner vi et lite kvartal med to små smau. I front ser vi Pedersgata og i bakkant Øvre Banegate. Til venstre ligger Gitlesmauet, mot høyre finner vi Spilderhaugsmauet og helt til høyre et glimt av Harald Hårfagresgata. Google 2022

214

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Spilderhaugsmauet er en liten gatestubb mellom Øvre Banegata og Pedersgata. Her er bare 3 hus. Jeg Har gått gjennom kirkebøkene for St. Johannes og notert alle som er ført opp med adresse i smauet. Dessuten har tatt med alle som bodde her da det var folketellinger i 1900*, 1910* og 1920*.  I tillegg har jeg tatt med folk som er funnet i adressebøkene. Disse bøkene kom ikke ut hvert år, så det kan ha bodd mange forskjellige folk innimellom. Kun voksne folk ble nevnt og ingen årstall. Jeg legger ved tabeller som viser hvem jeg har funnet. For årene etter 1945 har jeg lite opplysninger.

Spilderhaugsmuget 1

1896 Spilderhaugsmuget 1
Andreas Sivertsen, f. 1859, maler
Josefine Tobiasd, f 1896
1896, dødfødt barn

1900-1910* 1920*1925- Spilderhaugsmuget 1
Martin Omdal, f. 1863, død 1927, 63 år gammel, kjører, vognmand, huseier
Ane Pedersen, f. 1863, Haugesund, enke i 1930
Peder, f. 1887
Marie, f. 1889
Ole, f. 1882
Karda Olsen, f. 1897, Kristiania, pleidtr. Underholdes av fattigvesenet
Ingeborg Isaksen, f. 1821, Bikrem, forsørgers av svigersønn
Helga Tostensen, f. 1871, Høle, forsørges av fattigvesenet
Anna Johannesen, f. 3-4-1889, Sunhordaland
Gerd Marnord Friberg, f. 15-5-1918, Kristiania

1900 Spilderhaugsmuget 1
Ole Johan Olsen, f. 1877, kjørr
Gyda Elisabet Pedersen, f, 1875
Oskar 16-4-1900

1920* 1925-1930-Spilderhaugsmuget 1
Ingeborg Marie Gabrielsen, f. 30-9-1889, enke i 1925
Anker Gabrielsen, f. 12-9-1908,
Gerd Gabrielsen, f. 5-3-1913

Fra Adressebøkene:

1 Bakke, Sofie, arb 1930
1 Konrad Hatteland, baker 1930
1 Ane Omdal, enke 1930
1 Martin Omdal, kjører 1917 1925
1 Pedr Omdal, sjøm 1925
1 Martha Østrem, fab.arb. 1925
1 Harald Achehoug, bliksl. 1935
1 Gabriel Larsen, tømm- 1935
1 Lars Larsen, tømm. 1935
1 Malfred Larsen, løsarb 1935
1 Nils Nærland, herm. 1935
1 Olga Olsen, herm. 1935
1 Karl Strømsvik, fiskehandl. 1935
1 Holger Vikedal, fisker 1935
1 Haavard Karlsen, arb. 1943
1 Thoralf Tollefsen, fisker 1943
1 Tollef Tollefsen, herm. 1943
1 Torkel Tollefsen, fisker 1943
1 Serinius Tollefsen, herm. 1943
1 Pedersen, Torger, løsarb. 1913
1 Andersen, Jens, arb 1961 1968
1 Andersen, Solveig, frue 1961 1968
1 Aasland, Selma, frue 1961
1 Ingeborg Gabrielsen, enke 1925
1 Gabrielsen, Anker 1930

 

Spilderhaugsmuget 3

1920* eier Cape Canning Co

1900 Spilderhaugsmuget 3
Rakel Elina Grønnestad, f. 1874, Falnæs, veverske ved fabrik, ugift
Ingeborg Grønnestad, f. 1875, Bukken, hermarb.
Bertha Grønnestad, f. 1881, Falnæs, hermarb.

1900 Spilderhaugsmuget 3
Teofelius Knudsen, f. 1872, matros
Gurine Knudsen, f. 1868, Egersund
Gunhild Knudsen, f. 1897
Andreas Knudsen, f. 18-5-1900

1900 Spilderhaugsmuget 3
Knud Sjursen, f. 1838, Tysvær, bøkker
Aselina Knudsen, f. 1841, Nærbø

Teofilius, f. 1872, død 1902, 30 år gammel, etterlot seg to barn.
Bertine Knudsen, f. 1874, strygerske

 

1900 Spilderhaugsmuget 3
Ingebret Nilsen, f. 1863, Strand, skibstømmerm.
Tomine Nilsen, f. 1861, Bukken
Nikolai Nilsen, f. 1887, bliksl lære
Anna Nilsen, f. 1887
Engvald Nilsen, f. 1889
Kondrad Nilsen, f. 1892
Hans Nilsen, f. 1894
Bernhart Nilsen, f. 1897
Thorvald Kornelius, f. 1899
Kristofa Nilsen, f. 2-9-1900

1901 Spilderhaugsmuget 3
Gustav Iversen Laurvig, f. 1873, matros
Gurine Thorsen, f. 1876
Trygve Andreas, f. 20-9-1901

1903 Spilderhaugsmuget 3
Benjamin Evensen, f. 1879, matros
Cecilie Hansen, f. 1884
Karl Andreas, f. 18-6-1903

1903 Spilderhaugsmuget 3
Laurits Nilsen, f. 1868, bøkker
Josefine Ommundsen, f. 1868

Ingolf Johan, død 1900, 2 1/2 år gammel
Klara Otilia , f. 11-12-1903
Lilly Elfride f. 11-12-1903

1905’ 1907 Spilderhaugsmuget 3
Adolf Andreassen, f. 1865, sjømand, bøkker
Kristine, Olsen, f. 1869
Ragnhild, f. 1904
Talette, f. 1905
Andreas, f. 30-5-1907

1910*-1912 Spilderhaugsmuget 3
Kristian Nils Laurits ?, f. 1885, Danmark, kjører
Anne Marie Johannesen, f. 1879
Magne Johan Aamodt 29-4-1912

1910*-1912 Spilderhaugsmuget 3
Kristian Nils Laurits ?, f. 1885, Danmark, kjører
Anne Marie Johannesen, f. 1879
Magne Johan Aamodt 29-4-1912
1892’ er dette samme folk???
Nils Kristian Bragstad, f. 1845, stø.arb.
Marie, f. Johansen, f. 1849
Olga Leonora

 

1910* Spilderhaugsmuget 3
Tomine Østebø, f. 1862, Bakkesund, herm.arb, enke
Olaf Østebø, f. 24-12-1894, Flekkefjord
Amanda Østebø, f. 6-10-1896, Flekkefjord
Obet Østebø, f.27-9-1898, Flekkefjord
Gerdia Østebø, f. 15-9-1900, Flekkefjord
Agnes Østebø, f. 5-1-1902, Flekkefjord

1910* Spilderhaugsmuget 3
Ole Tørresdal, f. 5-2-1885, Vats, kaiarb.
Astrid Tørresdal, f. 6-3-1885

1912 Spilderhaugsmuget 3
Olav Dahle, f. 1887, kjører
Severine Espeland, f. 1887
Gudrun, f. 18-10-1912, død før dåp

1915 Spilderhaugsmuget 3
Torger Persen, f. 1871, løsarbeider
Elen Sofie, f. 1870
Torgine Sofie 29-1-1915

1910*1916-1920* 1930-Spilderhaugsmuget 3
Enevald Frøiland. F. 1874, Time, død 1935, 61 år gammel, komunearb, huseier
Marie f. 1874, Strand, død 1932, 58 år gammel
Einar, f. 23-6-1902
Rakel O. f. 15-6-1904
Sigbjørn Seljeskog, f. 15-3-1906
Elder Marvel, f. 3-11-1908, død 1932, 23 år gammel, ved ulykke i Romania
Gvendoline Elmira, f. 3-7-1910
Torleif Bernhard, f. 20-7-1912, død 1933, 21 år gammel
Rakel Olene, f. 15-7-1916

De bodde i Spilderhauggata 3 i 1902.

 

1915’ 1917-1919 Spilderhaugsmuget 3
Karius Ødegård, f. 1894, slagter
Ragna Kristine Larsen, f. 1895
Alf Leonard, f. 1915 og død 1915
Lilly Konstanse, f. 19-11-1917
Aslaug Ruth, 19-11-1917, tvillinger
Kitty, f. 1-3-1919

1920* Spilderhaugsmuget 3
Nils Olsen, f. 10-1-1848, Sauda, gatearb
Liva, f. 28-1-1862, Imsland

Fra Adressebøkene:

3 Frøiland, Sigbjørn 1930
3 Oskar Moberg, stenarb. 1930
3 Martin Olsen, arb. 1930
3 Ole Olsen, fab.arb 1930
3 Thea Brekke, syerske 1925
3 Enevald Frøiland, kom.arb. 1913 1925
3 Elder Frøiland, sjøm. 1935 1943
3 Erik Kleppe, løsarb. 1935
3 Ole Thorsen, gårdsarb. 1935
3 Hartvig Markussen, løsarb. 1943 1961
3 Karl Olsen, løsarb. 1943 1961 1968
3 Karl Olsen, løsarb. 1943 1968
3 Eriksen, Karl, kjører 1913
3 Pedersen, Peder, fhv. arb. 1913
3 Pedersen, Peder, jr. skom.sv. 1913
3 Agrimsen, Lars, støb 1917
3 Carstensen, Erling,  fab. 1917
3 Markussen, Josefine 1961 1968
3 Olsen, Inger, frue 1961 1968
3 Joa, Ally 1968
3 Joa, Hans 1968
3 Thorsen, Henry 1968

Denne flotte gamle murveggen finner vi i bakgården til Spilderhaugsmauet 3, men den hører til Gitlesmauet 4. Det er bakveggen til deres uthus som før var en vaskekjeller. George Edward Murphy som bor her nå er tradisjonsmurer setter stor pris på dette fine gamle håndverket som muren vitner om. 2022.

Spilderhaugsmuget 4

1900* Spilderhaugsmuget 4
Christian Larsen, f. 1848, Alversund, støber
Anna Larsen, f. 1843, Lindaas
Lambert Larsen, f. 1869, Bergen, faktor
Astrid Larsen, f. 1893

1900* Spilderhaugsmuget 4
Steffen Selvig, f. 1872, styrmand
Emilie Selvig, f. 1875

1900* Spilderhaugsmuget 4
Lava Kristoffersen, f. 1858, Kobervig, syforretning
Tea Kristoffersen, f. 1862, Kobervig
Søsken med felles husholdning og syforretning i forening.

1904 Spilderhaugsmuget 4
Olaf Olsen, f. 1878, ungkar, f. i Kristiansund
Valborg Nessa, f. 1871, pige
Klara Johanne, f. 6-9-1904
Morens 2. leiermål

1913 Spilderhaugsmuget 4
Hans Christian Balchen, f. 1860 mekaniker
Bergitte Foss, f. 1867
Birgit Foss, f. 22-6-1903

1913-1915-1918 -1920* Spilderhaugsmuget 4
Oskar Elias Bergersen, f. 1872, Torvestad, kom.arb.
Elisabeth Eriksen, f. 1890
Henrik Karluf, f. 12-6-1913
Arnold Edvin, f. 29-11-1915
Eli Marie, f. 18-3-1918
Oskar Elesius, f. 22-10-1920

1920* Spilderhaugsmuget 4
Klara Talette Østerlid, f. 24-9-1894, Skjold, hermarb.

1920* Spilderhaugsmuget 4
Lars Johnsen, f. 27-9-1842, Ogna, tømmerm.
Kristine Johnsen, f. 10-12-1862, rengjøring
Alfred Andersen, f. 31-5-1898, Lyngdal, brolægger
Karl Eriksen, f. 4-10-1894, herm.arb.

Fra Adressebøkene:

4 Sigfred Hjelm, sjøm. 1930
4 Haakon Johansen, sjåfør 1930
4 Hanna Bjerg, syerske 1925
4 Karl Eriksen, herm. 1917 1925
4 Karl Eielsen, skom. 1935 1943
4 Rolf Eielsen 1935

4 Trygve Nilsen 1935
4 Bertha Bore, forr.dame 1943
4 Bjarne Bore 1943
4 Einar Gundersen, sjåfør 1943
4 Gundersen, Oluf, fhv støbarb. 1913
4 Lasse Johnsen, tømm. 1913
4 Nilsen, Kristian, kjører 1913
4 Eide, Ada, frue 1961
4 Eide, Einar, stenarb. 1961 1968
4 Eide, Alfred, motorm. 1968
4 Eide, Astrid 1968
5 Frøiland, Enevald, kom.arb. 1917
4 Johan Ljosdal, gårdsarb. 1935 1943
4 Gunleif Ljosdal, stenarb. 1935 1943 1961
4 Peder Ljosdal 1943
4 Ljosdal, Astrid 1961

 

Spilderhaugsmuget, ukjent husnummer.

1893’1897 Spilderhaugsmuget ??
Johan Arnt Johnsen Nesheim, f. 1866, tømm
Rakel Gramstad, f. 1866
Johannes, f. 1893
Arent Rasin, f. 4-4-1897

 

1884’ 1889’ 1892′ Spilderhaugsmuget ??
Mathias Thime, 1856, Jernstøber
Elisabeth Johnsen, f. 1858
Mandius, f. 11-12-1884
Mandius, f. 1885
Alfred Kastrup, f. 1887
Alfred Kastrup, f. 1889
Erling, f. 1892

1885 Spilderhaugsmuget ??
Julius Jonasen, f. 1861, Seilmager
Marie Jonasen, f. Iversen, f. 1860
Talette, f. 28-1-1885

 

1885’ Spilderhaugsmauet ??
Hans Bertinius Larsen, f. 1853, bager
Johanne Elisabeth Omundsdtr. F. 1848
Ommund, f. 1885

1886’ Spilderhaugsmauet ??
Børre Ommundsen, f. 1852, smedesv.
Albertine, f. Pedersen, f. 1859
Børre Leonard, f. 1886

1887’ Spilderhaugsmauet ??
Lars Svendsen, f. 1863, skom.sv.
Emilie Therese, f. Pedersen, f. 1862
Emilie Theresie Larsine, f. 1887

1889’ Spilderhaugsmauet ??
Johan Reinet Rasmussen, f. 1844, fyrb.
Bertha Talette Rasmusdtr. F. 1853
Selma Rebekka, f. 1889

1894’ Spilderhaugsmauet ??
Johannes Jakobsen, f. 1869, mekanikus
Talette Hognestad, f. 1869
Johanne Martine, f. 1894

1894’ Spilderhaugsmauet ??
Ludvig Larsen, f. 1870, styrm.
Johanne Katrine Johannesen, f. 1866
Bergit Mathilde,f. 1894

1894’ Spilderhaugsmauet ??
Gabriel Olsen Bjelland, f 1862, stenarb
Bertha Serine Olsen, f. 1860
Sigurd Olaus, f. 1894

1894’ Spilderhaugsmauet ??
Lars Andreas Lohne, f. 1855, støb.arb.
Ingeborg Marie, f. Bastiansen? F. 1853
Einar, f. 1894

1894’ Spilderhaugsmauet ??
Peder Andersen, f. 1862 støbarb.
Elen Omundsdtr. F. 1864
Bertine, f. 1894

1894’ Spilderhaugsmauet ??
Martin Frøiland, f. 1855, bagersv.
Marie f. Tostensen, f. 1859
Johan Markus, f. 1894

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net